Lazaretterne Nybøl og Stenderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lazaretterne Nybøl og Stenderup"

Transkript

1 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 1 Lazaretterne Nybøl og Stenderup 1864 Generalmajor von Raven Da johanniterne i Nybøl kæmpede for general Ravens liv og havde besøg af kong Wilhelm I. En beretning om, hvordan det internationale Røde Kors rejste sig af johanniternes blodige senge. Af ARNE JESSEN

2 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 3 Hvor kom johanniterne fra? Efter det blodige indtog i Jerusalem år 1099 i forbindelse med det første korstog opstod Den Hellige Orden Sct. Johannes af Jerusalem. Disse riddere i denne orden blev kaldt Johanniter, Hospitaliter og senere Rohdesier samt Malteser. Det sidste pga. store bosættelser af riddere på Rohdos og Malta. Ordenen bredte sig op igennem tiderne og var til stede i mange lande. Vi skal koncentrere os om ordenen i Preussen, da det er herfra, der bliver oprettet et Johanniter-hospital i Nybøl under krigen i Efter opløsningen af Ballei Brandenburgs Johanniterorden i 1812 stiftede Kong Friedrich Wilhelm III en ny orden under navnet Kongelig preussisk Sct. Johanniterorden. Den helt store protektor var kongen af Preussen. Selv om man var født adelig, var det ingen garanti for optagelse i ordenen. Alligevel kendes ingen riddere der ikke var adelig. Den 14. marts 1843 fik en genopstået orden, Ballei Brandenburg, nye statutter. Ordenen består nu af én herremester, kommendatorer, retsriddere og æresriddere. Kommendatorer var provinspræsidenter og havde opsyn med ordenshospitalerne. Disse mennesker udgjorde Ordenskapitlet, der holdt møde med Herremesteren på Johannes Døberens fødselsdag. Alle retsridderne kom fra den tyske adel med evangelisk tro og i reglen fire år som æresridder bag sig. Endvidere skulle de være fyldt 30 år. Ordenen oprettede og drev sygehuse og anstalter. Hver æresridder indbetalte 1000 mark medlemsgebyr og et årligt kontingent på 60 mark. 1852/53 ændrede Friedrich Wilhelm IV ordenen til Johanniterordenen, og prins Carl af Preussen blev herremester. Ordenens genopståen blev fejret i Palais Prins Carl på Wilhelmsplatz i Berlin. I år 1863 var Prinz Carl med til at stifte Det Internationale Røde Kors. Prins Carl var far til prins Friedrich Carl, den preussiske øverstkommanderende, der under hele krigen var at finde på Gråsten Slot. Som ansvarlig for indretning af en organisation af frivillige, der skulle tilse og forsyne sårede i krig, bestemte prins Carl, at der skulle dannes en Forening til Helbredelse af Sårede og Syge Krigsdeltagere. Denne forening var den umiddelbare forløber for det tyske Røde Kors. Ved sin død testamenterede prins Carl én million guldmark til Johanniterordenen. Af renterne kunne ordenen drive et alderdomshjem for arbejdere. Der blev støbt en tavle, til ære for prins Carl, der forestillede Sct. Peter og Paul. 3

3 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 4 Her er en oversigt over herremestre efter den sidste ændring i 1852: Prinz Friedrich Carl Alexander von Preußen, Prinz Albrecht von Preußen, Prinz Eitel Friedrich von Preußen, Oskar Prinz von Preußen, Wilhelm Karl Prinz von Preußen, Oskar Prinz von Preußen, seit I 1859 så den unge schweizer og bankier Henry Dunant en slagmark i Solferino med døende og sårede og begyndte med frivillige kvinder i området at forsøge en organiseret hjælp til de trængende. Disse erfaringer fik ham til at arbejde for, at det, han oplevede dengang, ikke skulle gentage sig, og han tog derfor initiativ til en international konference, hvor fjorten lande deltog, i sin hjemby, Genève. I 1864 blev den første Genève-konvention vedtaget, og samtidig blev der dannet en forening for at organisere frivillige hjælpearbejdere: Røde Kors. Danmark fik en Røde Kors-forening i Internationalt Røde Kors har i dag to hovedorganisationer: Den internationale Røde Kors Komité (ICRC) er den uafhængige, schweiziske organisation, som Henry Dunant var med til at grundlægge i Den arbejder i krigs- og konfliktområder, især med uddeling af nødhjælp, besøg hos krigsfanger, eftersøgning af forsvundne samt lægehjælp til syge og sårede. Samtidig gør den en ihærdig indsats for at få de stridende parter til at respektere de internationale regler - Genèvekonventionerne - som gælder for krige og andre væbnede konflikter. Efter 1. verdenskrig sluttede en håndfuld Røde Kors-selskaber sig sammen i det, der i dag hedder Det Internationale Forbund af Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber. Formålet var at udveksle erfaringer og at samarbejde også i fredstid. Efter krigen hærgede epidemier i store dele af Europa, og det var oplagt, at Røde Kors lægelige ekspertise kunne gøre gavn her. Samtidig kunne Røde Kors hjælpe ofre ved f.eks. jordskælv og andre naturkatastrofer. Johanniterne og krigen i 1864 Den 20. januar 1864, da de preussiske tropper var på march mod Danmark, besluttede johanniternes ordenskapitel at stille alle ordenens midler til rådighed 4

4 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 5 for oprettelse af lazaretter og at overdrage ledelsen af den frivillige militære sygepleje til ordenens kansler, greve Eberhard zu Stolberg-Werningerode. Kansleren tog straks kontakt til sin søster, forstanderinden for diakonissernes moderhus Bethania i Berlin, og til forstanderen for diakonanstalten Raues Haus i Hamburg. 20 diakonisser og 15 diakoner tog straks af sted til fronten, hvor johanniterne oprettede deres første lazaret i Altona. Senere kom flere til. I alt disponerede johanniterne over 218 sengepladser. Sideløbende - den 4. februar udsendte malteserridderne ved justitsridder August Freiherr von Haxthausen et opråb til sine ordensbrødre, hvori han bad om penge og andre gaver til maltesernes hjælpearbejde under krigen. Han foranledigede samtidig at sende de første 14 ordenssøstre direkte til fronten. Samtidig med malteserne appellerede Preussens dronning Auguste til ordenssøstrene. Dronningen anså krigen som en befrielseskrig. De tyske stormagter ville befri Slesvig-Holsten fra det danske åg. Westphalens, Rhinlandets og Steirmarks sønner kastede sig med heltemod ud i denne opgave - og hvad var så mere naturligt end, at hospitalssøstrene plejede deres sår. Få dage senere, nemlig den 16. februar 1864, opfordredes de nyetablerede maltesere til at delegere tre ordensriddere til at varetage ridderordenens kontakt med militæret, med henblik på sanitetstjeneste og at bevillige de dertil nødvendige midler. Malteserne bekostede ordenssøstrenes, præsternes og ordensriddernes rejser, forplejning og fornødenheder og oprettede 14 lazaretter, deriblandt ét i Flensborg. Dette lazaret overlevede krigen, og blev på borgernes anmodning spiren til det nuværende Malteserkrankenhaus St. Franziskus-hospital med aktuelt 350 senge og stadig i malteserordenens regi. Foruden utalte maltesere og især johannitere direkte i krigszonerne deltog der i sanitetstjenesten 118 ordenssøstre/diakonisser og 40 diakoner/ ordensbrødre. Disse repræsenterede både den evangeliske og den katolske kirke. På slagmarken arbejdede de side om side i broderskabets - og i forbilledlig økumenisk ånd - ligesom enhver såret blev plejet kompetent, uanset nationalitet og konfession. Dette var første gang, diakonisser deltog i den militære sanitetstjeneste. Disse diakonisser udsendtes fra datidens fremmeste hospitaler og var absolut ikke opvartersker, stuekoner eller vågekoner! At de var kapable og kyndige, bevidnes af dr. Louis Appia, delegeret fra Genevekonferensen og medstifter af Røde Kors i 1863, til at overvåge sanitetstjenesten på den østrisk/preussiske side, og af den hollandske kaptajn van der Velde, delegeret til at overvåge nord for fronten. I begge rapporter roses den kvindelige sanitetstjeneste. 5

5 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 6 Johanniterne ved fronten For johanniterne begyndte fronten i Altona, da denne by jo lå på holstensk område. Her oprettede man det første johanniter-hospital. I et lejet hus indrettede man et lazaret med 55 senge til pleje af syge og sårede uden at skelne mellem rang og konfession. Huset lå i nærheden af banegården og havde en sund beliggenhed. Fronten mod syd havde 9 vinduer med fri udsigt over Elben og kystområdet. Huset indeholdt 19 værelser og i disse var henholdsvis 4, 6, 8 og 10 senge samt nødvendige små værelser. I Flensborg lå det ene hospital, Bellevue, et næsten nyt kaffehus, højt over staden og tillod en fantastisk udsigt over byen. Kaffehuset indeholdt en stor sal til 12 senge, en mindre til 6 senge, en entré til 7 senge samt 3 små kamre til hver 3 senge. I alt ca. 32 senge. Det andet hospital var en smuk villa, der engang havde tilhørt en dansk embedsmand. Stedet hed Königsgarten og lå højt på en bakke, var beskyttet på tre sider, og med den herligste udsigt til bugt og bøgeskov, der blev gennemskåret af vejen til Gråsten. Huset havde en meget smuk have. Der var i huset 7 værelser med 3, 5, 5, 2, 4, 4 og 4 senge, i alt 27 senge. Tagetagen havde værelser til læger, sygeplejere m.m. Der var endog badeværelse. I de første dage af juli blev der rejst et sygetelt til 18 patienter. I Nybøl blev den lokale skole indrettet til lazaret. Den store skolestue med stengulv dækket af måtter indeholdt 9 senge, i nødstilfælde 12. Ved siden af var der et lille værelse til læger. I lærerens dagligstue boede ridderne. I lærerens anden stue var plads til 3 senge. Nybøl lazaret kunne derfor huse omkring 15 sårede. På stormdagen var her imidlertid 25 patienter, og det gik ud over læger, riddere og andre, der måtte flytte, indtil evakuering eller døden havde fundet sted. Ventilationen klaredes gennem et hul i taget. Lazaret i Flensborg. Der er formodentlig tale om Sankt Franciskussøstre på arbejde i Maltesernes lazaret (Illustreret Tidende nr. 252, 24. juli 1864) 6

6 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 7 I forgrunden Nybøl Skole under krigen Til venstre står klokketårnet, der mangler sin beklædning, som blev anvendt til opvarmning i den kolde tid. I midten degn Bundesens hus Filialen i Stenderup indeholdt 2 værelser i et bondehus, der kunne tage i alt 6 senge. Læger og andet personel boede i det nærliggende fattighus. Der var flere lazaretter på Sundeved i nærheden af kampområdet. Særlig berømt var naturligvis Johanniter-lazarettet i Nybøl, da det var her, kong Wilhelm aflagde et besøg for at se til sin general von Raven. Lazarettet havde et godt ry i lokalbefolkningen, da lægerne ydede disse hjælp i nødsituationer. Johanniternes ottetakkede hvide kors på sort bund og deres flag med samme symbol, kunne ses på skolen og det kørende materiel. Lazaretterne i Nybøl og Stenderup var i funktion helt frem til 1. juli Fra Nybøl kunne ridderne og deres hjælpere nå kampområdet på under en halv time. Nybøl kirkebog fortæller krigens rædselsfulde, lidelsesfulde historie. Stenderup Skole. Den énklassede skole blev bygget i 1836 og var i funktion indtil I bygningen er indmuret en mindeplade over faldne fra krigen i Skolen var et anneks til Johanniterlazarettet i Nybøl 7

7 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 8 Fra 14. marts til 1. juli finder man oplysninger om 52 faldne - såvel danske som preussiske - der blev begravet på Nybøl kirkegård. På det gamle rettersted øst for kirken blev der begravet 21 danske og 64 preussiske faldne i forbindelse med stormen den 18. april Før krigen herskede degn Hans Bundesen i Nybøl skole, og kirken blev bestyret af pastor Georg Christensen, der i øvrigt opnåede det sjældne at få 60 års tjenestejubilæum. Degn Bundesen måtte forlade embedet 1867, da han ikke ville sværge troskabsed til den tyske konge. Pastor Christensen var af tysk sindelag og beholdt sit embede ved krigens afslutning. Ordenen på pastorens bryst var den preussiske Røde-Ørns-Orden, overrakt til hans 50 års tjenestejubilæum af generalsuperintendant Godt personligt, som Allerhöchste Auszeichnung. Ti år senere kunne pastoren pryde sig med en udmærkelse, der var højere end den allerhøjeste. Georg Christensen rejste som imeritus først til Broager. Den gamle mand, der havde været gift tre gange, har dog ikke kunnet klare sig selv, hvorfor han tog ophold hos en datter, som var gift med pastor Thomas Peter Christiansen i Åstrup ved Haderslev. Her døde pastoren i Efterfølgende skal vi se på, hvordan johanniterne klarer det praktiske omkring indsamling og behandling af syge og sårede. Da opgaven gik ud på at hjælpe officerer, var udstyret bedre og mere bekvemt end det normale sanitetsudstyr, der fandtes ved fronten. Udover at opsamle officerer på slagmarken, blev vognene brugt til transport fra Nybøl lazaret til behandlingsstederne i Flensborg. Nybøl lazaret blev anvendt til førstehjælp og stabilisering af officererne, der efterfølgende skulle videre i behandlingssystemet. Ofte blev transporten klaret via båd fra Nybøl Nor til Flensborgs noget større hospitaler. Johanniterne havde 29 stk. af disse vogne til transport af sårede. Vognene var moderne og udstyret med affjedring og tilstrækkeligt mandskab. Vognene var indrettet til to hårdtsårede, der kunne anbringes på spe- 8

8 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 9 cielle bårer, to ved siden af hinanden, der kunne skubbes forsigtigt ind på bunden i vognen bagfra. Disse vogne var kun beregnet for officerer, og dette blev nøje overholdt. De hestetrukne vogne var forsynet med to bårer, der alt efter behov kunne forsynes med hjul eller benyttes uden. På de lette vogne blev de tyske og danske soldater overført til den tunge vogn, hvormed videretransporten til feltlazarettet i Nybøl eller Stenderup foregik. De menige blev læsset af i Stenderup, og officererne kom med helt til Nybøl. Båren blev ofte brugt til forundersøgelse af patienten; der kunne her træffes beslutning om afleveringen. Skulle patienten måske afleveres til amputation eller kunne man måske reparere benet på mindelig vis? Værktøjskasse til amputation af over- og underekstremiteter 9

9 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 10 I forbindelse med forberedelsen til stormen på den danske Dybbølstilling og anlægget af de preussiske stormparalleller i begyndelsen af april 1864 opførte Den preussiske Johanniterorden en barakbygning, hvor også amputationer kunne foretages. Bygningen var bygget ind i 2. stormparallele. Der var travlhed i barakken på stormdagen den 18. april Amputationen var smertefuld, da man kun havde brændevin til bedøvelse. I enkelte komplicerede tilfælde benyttede man sig af kloroform.selve operationen varede normalt ca. 5 minutter og var for den almindelige læge en rutinehandling. Da kvæstelsen ofte var sket flere timer i forvejen, var infektionen begyndt, og faren for betændelse var stor. Ofte døde patienten ca dage efter pga. af infektionssygdom, f.eks. lungebetændelse o.l. Penicillin blev først opdaget i 1928 af skotten Alexander Flemming. Generalmajorens kvæstelse og behandling Nu vil vi se på, hvordan johanniter-lazarettet klarede det rent praktiske omkring indsamling og behandling af et par preussiske officerer. Her venter personalet på Nybøl skole på patienter. Der var lavet en såkaldt kolonnevej langs nordsiden af kirken, der i øvrigt brugtes som ammunitionsbunker for artilleriet i Adsbøl. Patienten, man venter på, er ingen ringere end generalmajor Eduard von Raven. Klokken er i øjeblikket omkring 17, og man har ventet længe! Han var søn af Wilhelm Otto von Raven, kommandør for 7. Ulanenregiment, ridder af Kreutz Pour le Mérite og Jernkorset. 10

10 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 11 Født 1807 i Neuhaus ved Paderborn Junker i 2. Infanteriregiment Portepeefänrich Sekondleutnant Algemeine Kriegsschule modtager han Roter Adlerorden IV Adjudant for Prinz Albrecht von Preussen, stiger i graderne og er skiftevis adjudant og fører Generalmajor og fører for 10. infanteribrigade Erobringen af Femern Storm på Dybbøl Skanser Den 27. april død på Nybøl Lazaret. Gift 1846 med Ida Marie Krause. De havde 3 børn: 1847 Wilhelm Karl Eduard, faldet i krig i 1870 som sekondleutnant i 1. Garderegiment zu Fuss Karl Albert faldet som sekondleutnant i Én pige, der døde i Far, mor og børn ligger på Berlin Invalidenkirchhof. General von Raven fik i 1847 følgende skudsmål: Ein sehr zu empfehlender Offizier, durch Diensttüchtigkeit wie durch seine ganze Persönlichkeit vorteilhaft bemerkbar. Raven blev brugt til befrielse af Femern (dansk i 1864), inden han først i marts kom til Holsten. Efter han havde fået tildelt 1. Posen Infanteri Regiment sammen med sit eget Leib-Grenadier Regiment, fik han ordre til at stille i Sdr. Hostrup ved Aabenraa den 22. marts. Moltke ville have ham til Dybbøl som deltager i belejring og storm. Raven rykkede først til Rinkenæs og indgik så i Mansteins division som fast afløser på forpost for Roeders Brigade. Skiftevis med hovedkvarter i Avnbøl og Nybøl. Dagen efter ankomsten blev brigaden indsat som afløser på forpost øst for Bøffelkobbel i stedet for en træt Brigade Roeder, der havde været der én uge! Den berlinske presse skrev: Der er lige indgået efterretning om en forpostkamp ved Dybbøl den 28. marts. Om morgenen samme dag havde Brigade Raven trængt de danske forposter tilbage til skridt fra skanserne og er derpå straks gået i gang med at grave løbegrave. Da de næsten var færdige, 11

11 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 12 åbnede samtlige danske skanser en hæftig granatild med kardæskladninger, godt hjulpet af panserskibet Rolf Krake. Fra de fjendtlige stillinger brød sværme af soldater ud og kæmpede frem og tilbage med kolber og bajonet. Til tider kæmpede Brigade Raven helt hen til skansevoldene, og det lykkedes bravourøst at tvinge fjenden tilbage i skanserne. Til slut kunne brigaden holde de nyvundne områder. Udgangen af kampen blev at brigaden havde flere døde og sårede, men også kunne tage over 50 fjender til fange. Kampen var ærefuld for de preussiske tropper, der trods hæftige angreb og morderisk ild kunne holde deres fremskudte stilling og samtidig færdiggøre belejringsarbejdet. I forbindelse med stormen blev 6 kompagnier fra Leib- Grenadierregiment sat ind til storm på skanse 6. General von Raven, sammen med resten af brigaden, blev afset til at storme skanse 7 og 8. Disse to skanser var ikke med i 1. angrebsbølge. Omkring kl. 12 ankom generalen til Stensgård på vejen til Aabenraa, og kl blev han hårdt såret i foden og underbenet. En granat fra Als slog ned under en ordreafgivelse bag gården, hvilket dog ikke fik generalen til at holde inde med sine anvisninger. Til sin oppasser sagde han: En general må også kunne bløde for sin konge. Det sidste hans soldater hørte var: Endelig falder en preussisk general! Bare på dem, børn! Und mig den glæde at se jer slå igennem. Under transporten råbte han: Det er tid til, at en preussisk general dør for sin konge. Da transporten var meget vanskelig kom den sårede først til lazarettet i Nybøl kl (4 1 /2 times transporttid!) Af lægejournalen fremgår: Patienten befandt sig i en tilstand af livlig såvel fysik som psykisk ophidset tilstand. Ansigtet var blussende, øjnene glinsende, pulsen kraftig og hård (108), læberne tørre og brændende, sproget i ophidset tonefald. Efter tilsyn af den provisoriske forbinding afsløredes ved det højre ankelled et bredt, halvmåneformet med konveksiteten opadrettet, ca. en halv tomme bredt gabende hudsår, som strakte sig fra kanten af akillessenen tværs over skin- 12 Generalmajor von Raven

12 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 13 nebenets indre ankelledskno til forreste del af ankelleddet. Kanterne af såret var underløbet af blod, hvidlig af udseende, visende tegn på knusningslæsion. I bunden af såret viste der sig knoglesplinter, som tilhørte den indre ankelledskno, og den med forsigtighed indførte finger følte den indre ankelledskno brækket et sted, men tillige føltes en bred knoglespalte, der strakte sig op igennem skinnebenet og i mellemrummet mellem de to knogler. Lægbenet var som krepitationen (knitren), og de udvendige ankellæsioner afslørede ca. 2 1 /2 tomme over den nederste del af den ydre ankelledskno knust. Springbenet og hælbenet knust, sener og ledbånd overrevet og forbindelsen i springbenets ledbånd fuldstændig ødelagt, så foden kun hang fast i huden og enkelte sener på den udvendige side. Foden blev lejret mellem puder i en fuld polstret papskinne, og der blev anbragt en ispose. Den af læsionen nødvendiggjorte amputation blev på grund af en temmelig betydende pulsåreblødning fra dybden af knoglelæsionen og de knuste bløddele kun mere nødvendig. Den blev derfor straks udført af medicinalråd, professor Middeldorpf, som frivilligt havde begivet sig til Slesvig for at bistå sine elever i Johanniter-lazaretterne med råd og dåd, og var et skoleeksempel af en simpel amputation, udført i læghøjde 1 1 /2 tomme over brudlinien i skinnebenet lige igennem ubeskadiget knogle, såvel som i sunde bløddele, samtidig med at ikke et blødningspunkt fra en tilbageværende læsion eller knusning, var at se. Generalen lå under operationen i en fuldstændig hurtig, ukompliceret kloroformnarkose. Der optrådte ingen komplikationer under operationen. Før sammensyningen af såret blev benet henlagt i nogen tid for at afvente eventuelle blødninger, som var meget ringe. Forbindingen blev løst anlagt, og benet blev lagt, med let bøjning i knæet, i en benskinne. Efter operationen var patienten noget roligere, endskønt der hen under aften optrådte en stor nervøs ophidselse. Den 19. april: Søvnen var temmelig god. Hverken smerter eller efterblødning. Forbindingen var gennemsivet med blod og serøs væske (klar), ophidselsen mindre. Puls 112. Mere blod end i de foregående dage, tungen let belagt, appetit nogenlunde. I stumpen ingen smerter. Henimod aften stigende puls. 20. april: Søvn urolig, pludselig ophidselse og anfald af let delirium. Huden tør og varm, tungen belagt, men fugtig. I stumpen optrådte i løbet af morgenen smerter. Forbindingen fjernes. Hudfladerne slappe, visne, misfarvede, dækkede med guldgrå exsudat (væske). Ved sårranden på skinnebenet var den dækkende hudlap, i et område på en Groschen størrelse, mørkere farvet med tilbøjelighed til gangræn (koldbrand). I sårets omgivelser tegn på erysipilas rødme (infektionsrødme) og begyndende infiltration (fortykkelse) af bløddelene i læggen. 13

13 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 14 Omslag med Kamfervin over amputationssåret og hele underbenet. Indvortes Chinadecoct og Säuren. Lejring af benstumpen ganske frit i den velpolstrede skinne. Pulsen i løbet af dagen 120. Huden varm og tør. Kort, urolig søvn vekslende mellem en halvvågen tilstand med let delirium. Infiltrationen af bløddelene tiltaget. Pulsen veksler mellem 120 og 130. Afsondringen fra sårfladerne tynd og blodig serøs. Uklarheden fortsat. Patienten gav på direkte flere gange gentagne spørgsmål det samme nogenlunde fornuftige svar. Den 21. april: Urolig søvn. Stor forvirring. Såret udviser ikke forbedret tilstand. Hans Majestæt Kongens besøg den pågældende dag: Mandede sig op og var glædelig bevæget over den kongelige nåde. Denne gode virkning holdt sig resten af dagen. Hen mod aften indtrådte søvn i nogle timer. Efter operationen var patienten noget roligere, endskønt der hen under aften optrådte en stor nervøs ophidselse. Den 22. april: Patienten havde ligeledes sovet rolig det meste af natten, var om morgenen og resten af dagen ved fuld bevidsthed. Den 23. april: Om natten optrådte kulderystelser som tegn på akut pyæmi, (blodforgiftning). Natten var meget urolig. Ved lokal inspektion viste benets hævelse sig betydelig formindsket, de gangrænøse steder ved skinnebenets kant afgrænset, sårets tilstand uændret (koldbrand). Almen befindende dårlig. Patienten var bevidst og nød med appetit østers og vin. Den 24. april: Samme tilstand. Den 25. april ligeledes. Henimod aften indtrådte almindeligvis kulderystelser. Ansigtsfarve gullig. Om natten mellem d. 26. og 27. april heftige kulderystelser med sved. Efter samme kraftige delirium hen ad morgen komatøs tilstand. Champagner og Moschus uden virkning. Død den 27. april middag kl : General Eduard von Raven var ikke mere! Johanniterhospitalet i Nybøl havde en sjælesørger ved navn Grashoff. Han skulle efter aftale med generalen sørge for, at benet kom med major von Beeren ned i hans midlertidige grav. Major von Beeren skulle begraves af garderdivisionspræsten Bollert, som havde travlt, da han skulle med sin enhed til Sdr. Hostrup og derfra videre til Jylland for at kæmpe videre. Grashoff skulle først til en højtidelighed for faldne pionerer i degn Bundesens stue. Generalens ben var anbragt i en passende ammunitionskasse som erstatning for en kiste. Da højtideligheden var slut var ammunitionskassen med benet borte. Bollert var rejst efter major Beerens begravelse, og hans grav var lukket, så eneste opklarende mulighed var at grave Beerens op igen. Det gjorde man så, 14

14 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 15 dog uden positivt resultat! Pastor Grashoff måtte så meddele hospitalet, at generalens ben var og blev borte, hvilket næsten var majestætsfornærmelse. Kassen kunne være fjernet af en artillerist fra mandskabet, der var tilknyttet kirken ved siden af, der blev brugt til ammunitionslager. Nu skulle pastor Grashoff til Flensborg efter hustruen og dennes søster. De blev indkvarteret i samme kvarter, som garderdivisionens chef, general von Mülbe, netop havde forladt. Der var masser af officerer og andet personel, der besøgte generalen. Den 21. april kom kong Wilhelm I af Preussen sammen med resten af kongehuset og feltmarskal Wrangel, prins Friedrich Carl samt mange andre for at give ham ordenen Pour le Mérite. Pour le Mérite var en tapperhedsmedalje stiftet af Friedrich Wilhelm IV. Efter krigen i 1864 var der ca. 25 personer, der kunne tildeles denne udmærkelse. Det var fortrinsvis højerestående officerer. Ved den lejlighed mindedes han sammen med prins Albrecht, kongens bror, deres rejser til Rusland og Nordafrika. Dette var en glædesdag midt i sorgen. Bedst som det hele så fornuftigt ud, fik generalen lungebetændelse, og efter kort tid gik han over i bevidstløshed. Generallæge Langenbeck mente, at generalen evt. kunne komme til sig selv i en kort periode, derfor ønskede de pårørende, at han skulle have den sidste hellige nadver. Der blev nu sendt bud til Gråsten efter moskus til måltidet. Pastor Grashoff stod parat i lang tid foran dødsværelset med sakramenterne, men Guds hånd gjorde ham overflødig, da generalen døde uden at være kommet til bevidsthed. Det eneste, Grashoff nu kunne, var at bede sammen med de pårørende og generalens mangeårige oppasser og tjener. Næste dag skulle generalens hjemtransport organiseres. Kisten blev fremstillet lokalt og blev anbragt på en kanonlavet, udsmykket på bedste officersfacon. Foruden hjelm og sværd med skede over kors, officersdolk samt ordener m.m., blev der fremstillet en lille krans i sorgfarverne hvid og violet af brødrene fra Raues Haus. Pastor Grashoff holdt en lille afskedstale over temaet fra Davids klagesang over tabet af Israels helte, kong Saul og hans ven Jonathan. I klagesangen er der en strofe, der omhandler det at være schneller als die Adler, und stärker als die Löwen. Kanonlavet/kiste blev fulgt til Gråsten og videre til jernbanen i Flensborg af Ziethen-husarer. Johanniteren Beck von Schwartzenback i 15

15 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 16 oberstløjtnantsuniform skulle følge liget til Gråsten og overgive dette til prins Friedrich Carl. Det øvrige følge gik med til bygrænsen. Pressen i Berlin skrev: Vi har i breve erfaret, at den tapre general von Raven er død på Lazarettet i Nübøl den 27. april på grund af sine sår. Under sine lidelser blev den forevigede forsørget af sin hustru og sønner. Kongen, som besøgte generalen på smertenslejet, lagde, med tårer i øjnene ordenen Pour le Mérite på hans seng. Liget af den indsovede er bragt til Berlin. På vejen hertil blev han overalt mødt med militære sørgeparader og befolkningens inderste velfortjente æresbevisninger. Søndag den 1. maj fandt begravelsen sted på Invaliden-Kirchhof zu Berlin under smertelig deltagelse af alle med navn og rang. Også Hans Majestæt sammen med prins Albrecht deltog i de kirkelige handlinger og udviste de efterladte den sidste ære. Der Herr aller Herren aber hat gesagt: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Kong Wilhelm lod begge sønner overføre til 1. Garderegiment zu Fuss og sørgede for deres videre uddannelse, og på et senere tidspunkt lod han fru von Raven kalde til sig for at overrække et stort maleri af hendes mand, Kong Wilhelm I af Preussen som han havde ladet fremstille. Dette var johanniternes omsorgsfulde behandling af en general, der døde for Preussen og sin konge. Ikke siden 1813 havde Preussen en general, der faldt for fædrelandet. Det var general Scharnhorst ved Gross Görschen under napoleonskrigene. Scharnhorst fik også foden kvæstet. Nogle dage før havde personalet natarbejde på Nybøl Lazaret. Omkring midnat natten mellem 14. og 15. april blev major Carl von Jena indleveret efter et ophold i nærheden af de danske skanser. Natten til den 14. april skulle bruges til tredje parallele og opstilling af ekstra artilleribatterier. Ved normal afløsning af forposterne kl. 22, skal afløsningen rykke ca. 300 skridt frem og kaste danskerne tilbage eller tage dem til fange. De afløste skal indtage 2. parallele og blive dér. Til disposition for gravning og sikring m.m. havde oberst Hartmann 10 kompagnier af 60. regiment, 4 kompagnier fra Leib-grenadierregimentet og 2 kompagnier fra pioniér-bataljonen. 16

16 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 17 I alt ca mand inkl. afløsningen af forposter. Planen var nu at 1., 2., og 4. kompagni af 1. bataljon/60. regiment og 11. kompagni af Füsilierbatallionen under major Karl von Jena i kompagniorden skulle rykke frem fra anden parallele. Anden bølge - også fire kompagnier - rykker nu frem i en afstand af 50 skridt. Tredje følger efter i 100 skridts Sygevogne i Nybøl afstand. Alle rykker frem uden skud og med bajonet uden hurraråb men i højt tempo. Enheden skal nu sikre bygningen af tredje parallele mod udfald fra skanserne og bygge nye forposter. Alt gik nogenlunde, indtil de danske skarpskytter og kardæskladninger begyndte at regne ned over de indtrængende. Den afgørende virkning udeblev, den tredje parallele blev bygget - eller i hvert fald godt påbegyndt. Major Carl von Jena fik en 1 1 /2-punds kardæskkugle gennem ryggen, som sad under højre skulderblad. - Inden denne episode havde enheden taget 102 danske fanger, mest fra 5. regiment. De blev ført til Gråsten og indsat i Slotskirken. Preusserne måtte beklage 1 stk. sekondløjtnant og 20 døde. Karl von Jena kom under behandling på Johanniterhospitalet i Nybøl og gik hurtigt i koma. Prins Friedrich Carl satte stor pris på denne afholdte officer. Majoren var uddannet kavallerist og havde gjort tjeneste i den østrigske hær under felttog i Italien. Under krigen mod Danmark blev han chef for 1. batallion af 60. regiment, som bestod af berlinere. Von Jena havde mange udmærkelser og flere forbindelser til det preussiske hof. Man sagde: Wo Jena ist, da war sicher was los. Allerede ved den første træfning ved Mysunde den 2. februar, hvor majoren var tilknyttet avantgarden, blev han lettere såret. Da preusserne rykkede ind i Sundeved, var han også i anvantgarden og kom i den forbindelse i kontakt med flere af egnens præster, som han anså som spioner. Pastorerne i Stubbæk og Ullerup havde han truet med nedbrænding af præstegårdene. Under overgangen ved Egernsund i begyndelsen af felttoget fik han et forhold til en teglværksfrue. Fruen forsøgte at få adgang til hans dødsleje uden held! Majoren blev kaldt en Dänenfrässer af pastor Feilberg i Ullerup, efter at han havde truet med at brænde præstegården af. Von Jena mente, Feilberg var spion! Både Feilberg og pastor Poulsen i Stubbæk kom i kløerne på ham. Bagefter pralede han i officersmessen med: Ich habe die Herren kurz genommen. 17

17 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 18 Samme nat blev der sendt bud efter hans hustru og hendes søster, som blev indkvarteret på Borggården i Nybøl. Majoren kom ikke mere til bevidsthed og døde den 16. april ved middagstid. Liget blev anbragt på nordsiden af kirken, hvor man havde lavet et halvtag til opbevaring af døde til hjemtransport. Johanniterpræsten Grashoff fortæller tragikomisk om sørgemessen for de to kvinder på Borggården, at lige som messesangen skulle starte, kom der løbende en preussisk sergent, der havde sovet i en alkove. Et øjeblik efter brokkede selve gårdmanden sig, han lå syg i en anden alkove. Højtideligheden blev nu afbrudt. Grashoff stod for mindehøjtideligheden næste dags morgen kl. 8.30, hvor alle officererne fra 60. regiment samledes for at tage afsked med deres major. Alle vidste, at stormen var nært forestående, så derfor blev bøn og sange præget af major og angreb. Præsten kom ind på von Jenas mundheld: Preussen und sein König erwartet, dass jedermann seine Schuldigkeit tue. Kl kørte liget ud af Nybøl til tonerne af salmen Jesus meine Zuversicht mod Gråsten for at difilere forbi Prinz Friedrich Carl på slottet. Den jenaske Krig var forbi! Johanniternes sjælesørger, pastor Grashoff, var også på plads den 18. april kl. 10 ved Aunbjerg, Frydendal - preusserne kaldte højen Spitzberg. Netop her opholdt prins Frederik Carl sig med sin stab. I forbindelse med stormen havde generallæge dr. Berger organiseret hele tilpasningen af behandling og transport for hele Dybbølområdet. Generallægen havde 291 læger til rådighed og 21 transportvogne, der var beregnet til sygetransport; derudover var der udkommanderet 600 stk. alm. hestevogne. Transporten foregik fra kampområdet til de fremskudte sygeafdelinger bl.a. ved Hvilhøj og Ragebøl, hvorefter turen gik til de egentlige lazaretter. Der afgik skibe fra Nybøl Nor til Flensborg den samme aften samt to skibe næste mor- Begravelse, evt. midlertidig, på Nybøl kirkegård 1864 af officer 18

18 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 19 gen. Flensborg tog langt de fleste sårede og havde 16 gode lazaretter, der kunne tage fra 600 til 1000 sårede. I de allerede nævnte lazaretter på Sundeved var der plads til ca patienter. I indsamlingen under stormen medvirkede ca. 100 læger og ca. 700 sygehjælpere/hjælpere fra de enkelte kompagnier. Særligt skal der fremhæves en indsats af greve Eberhard zu Stolberg-Werningerode ved indsamlingen, transporten og behandlingen på johanniterhospitalet. Vi husker nok, at det var denne organisation, der stod for officererne! På en høj ved Frydendal står pastorerne Oldenberg og Grashoff fra johanniterne i Nybøl sammen med prins Albrecht von Preussen og flere andre. De ventede på det magiske tidspunkt, hvor de sort/hvide faner skulle komme til syne over skanserne. Nu kom der en lyseblå ordonnansofficer, intet mindre end prinsens egen søn, en dragonoberst, sprintende på en hest og meddelte, at nu var skanse 1-6 taget. Stor var jublen, både hos prinsen, pastorerne og et par artillerister i et hegn lige ved. Nu kunne de se den første kolonne af krigsfanger komme til syne fra skanserne. Ganske kort efter gik de to gejstlige ned til den rygende gård Frydendal for at modtage den første sending sårede. Nede ved vejen gik kolonnen af krigsfanger forbi. I spidsen en dansk stabsofficer med en dansk løjtnant på hver side med trukken sabel, derefter kom det almindelige mandskab. Til bevogtning anvendtes Ziethen-husarer og senere brandenburgske Ulaner. Til hundrede fanger én husar foran og to bagved. Præsterne rakte vandflasker til sårede og andre tørstige. På et tidspunkt blev der rakt en vandflaske til den danske tilfangetagne officer, der kort og godt sagde: NEIN! Løjtnanten ved siden af bad sin stabsofficer om alligevel at drikke, da det var godt for en mand i hans alder. Endnu engang lød der: NEIN! Løjtnanterne var mere end villige til at drikke, og som tak gav de præsten en håndfuld kugler af patrontasken. Da præsten derefter bøjede af ved Frydendal mod Broager, stødte han ind i en stor kolonne krigsfanger fra 2. regiment, ca mand. Det var københavnere; disse var eskorteret af infanteri fra westfahlske musketerer, da der skulle passes bedre på folk fra øerne end på jyder. Da præsterne kom til forbindestationen bag Frydendalgårds rygende murværk, var der allerede ankommet to preussere og to danske til behandling. Der var ingen læger, da der var brug for dem i forreste linie. Præsterne forsøgte at komme i kontakt med de første sårede, der kom kørende med hestevogn fra skanserne mod forbindestationen. Pludselig måtte de gejstlige springe for livet, da der kom fire stk. kanoner med hver 6 heste på vejen. Det var dele af Brandenburgske Artilleribrigade nr. 3 med kanonér Robert Bockmann fra provinsen Posen. Robert var kun 17 år gammel, men ved hjælp af sin far var han blevet indkaldt til krigstjeneste. Batteriet havde ventet ved Bøffelkobbel og havde fået ordre til indsats bag skanse 7 til beskydning af brohovedet ved Sønderborg. Inden 19

19 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 20 udrykningen til Bøffelkobbel havde Robert haft mange udrykninger fra Frederik Christensens gård i Nybøl til indsats øst for Dybbøl. Men nu gjaldt det, og Robert var ved godt mod. Pastor Grashoff var ankommet til et roligere sted og tænkte på aftenen dagen før. I Bøffelkobbel havde han holdt en lille gudstjeneste for 11. og 12. kompagni af det 8. Brandenburgske Regiment. I den forbindelse blev han bedt om at velsigne 12. kompagnis fanebærer, fordi denne var sikker på ikke at overleve stormen. Grashoff tænkte på ham! Johanniterpræsten valgte at støtte en ung, slesisk løjtnant von Stangen på hans vej mod behandling i Nybøl. Begge måtte de belave sig på en lang vandring, men heldet var med dem. De to skabninger befandt sig midt i orkanens øje. Vejene gik i alle retninger, til venstre mod Broager-Gråsten, lige ud mod Nybøl og Rinkenæs, til højre mod Stenderup og Snogbæk. Vejen var fyldt til bristepunktet af reserven von Raven i højre side, Ziethen-Husarer i højre og den Brandenburgske Artelleribrigade i midten. Husarerne blev kaldt frem efter behov til at eskortere krigsfanger mod Gråsten og Flensborg over Broager. Artilleriet havde netop fået ordre til at indtage en stilling bag skanse 7. Reserverne var ved at rejse sig og gå mod Dybbøl By for senere at angribe skanse 7-8. Præsten og hans slesier kom med en alm. hestevogn med to hårdt sårede, bl.a. en katolsk grenader fra Magdeburg med kraftige skudsår i mave og albue. De to fik plads på kuskesædet sammen med foermanden. Vognen skulle køre langsomt, da sårene gjorde ondt. Efter to timer ankom vognen til Nybøl efter at have afleveret de menige i Stenderup skole. Officeren satte sig foran degn Bundesens hus ved siden af Nybøl skole, der havde et malteser-kors på taget. Der var ikke plads til ham indenfor. Her kunne den sårede løjtnant sidde og se Sygetransport 20

20 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 21 utallige køretøjer med sårede køre mod Rinkenæs eller Nybøl Nor med hospitalsskibene til Flensborg. Af sårede var der næsten lige mange preussere som danskere. De døde blev lagt langs kirkemuren mod øst i en lang række. Enten skulle de begraves på en indrettet plads ved galgepladsen - eller for officerer - skulle de transporteres hjem. Der var gravet en massegrav på en Gottesacker ca. 100 m fra lazarettet. Her er begravet samme dag 64 preussere og 21 danskere. Der blev ikke registreret, hvem der blev lagt hvor, kun at den pågældende var død. Denne Gottesacker var ca. en fjerdedel af den gamle galgeplads, hvor man udførte tingrettens beslutninger fra tingpladsen ved kirkegårdsmuren i Nybøl. Den sidste hængning blev udført Dengang blev to brødre hængt, fordi de havde stjålet sølvet i kirken. Brødrene var i øvrigt fra Dybbøl! Der herskede travlhed omkring kirken. Begge adgangsveje for afhentning af ammunition og tilkørsel af sårede foregik ad samme vej. Alle depoter hos artilleriet var næsten tomme og skulle nu hurtigt fyldes op. Kirken var tømt for bænke og andet træværk, som kunne bruges til afbrænding; det var jo april og hundekoldt. Inde i kirken lå de små, afvejede sække med krudt, og granaterne var stablet i kasser. Her på den nye kirkegård i Nybøl mellem de to træer lå den gamle skole, der blev til johanniterhospitalet i Der blev bygget et halvtag ud over vinduet længst væk fra klokketårnet. Her lå de døde officerer i fred og ro, til alt var klar til hjemtransport. Vejen til lazarettet gik langs med stendiget og er næsten identisk med den nuværende kirkevej mellem de to kirkelåger. Den 19. april forestod en større oprydning på slagmarken! Efterfølgende ses et billede af Gottesacker ved Galgebakken. I overvejende grad blev her begravet menige og underofficerer, der havde været indleveret i lazarettet i Stenderup den 18. april om eftermiddagen. Johanniterne havde ingen begravelse her. Der blev i øvrigt holdt styr på daværende begravelser, både af den lokale pastor Nybøl Kirke er en såkaldt kullet kirke, idet den ikke har noget tårn. Der er tale om en typisk romansk kampestensbygning med et skib og et lige afsluttet kor. I 1582 fik dette tilføjet en forlængelse af munkesten 21

21 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 22 Opsamling og sortering af faldne på slagmarken den 19. april. De faldne sorteres efter nationalitet og rang. Det er næppe tilfældigt, at scener af denne art ikke blev gengivet i danske eller tyske blade. Billedet stammer fra The Illustrated London News Christensen og så sandelig også af johanniterpræsten Grashoff, der var i Nybøl i 10 uger. Det var for Grashoff meget vigtigt at fastholde personens konfession, altså trosretningen, det var kun i nødstilfælde og uden anden præst, han forestod begravelser m.m. Festligheder i anledning af 25-året for krigen i

22 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 23 Det var ikke kun sørgelige begivenheder præsten deltog i, men også de festlige stunder. Præsten beretter om en glædesfest den 10. april i Vemmingbund, i anledning af møllens fald. Her ses et udsnit af pastor Grashoffs optegnelser over begravelser: Læg mærke til navnene ved siden af kirkens kor; her findes både major von Jena og general von Raven, der opholdt sig her under et halvtag i død tilstand i kort tid inden hjemtransporten. Til sidst skal vi lige se på, hvor mange johanniterne behandlede under krigen i Det har været et udmærket stykke arbejde, diakoner og læger samt præst har udført, da det hele resulterede i oprettelsen af det praktiske i Røde Kors. 23

23 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 24 Johanniterhospital Sårede Tilskadekomne Syge Altona Flensburg Bellevue Flensburg Königsgarten Nybøl 32 Stenderup 10 I alt: 249 stk. behandlede officerer på de 5 johanniterhospitaler. Vi skal også tænke på, at i Stenderup blev der behandlet mange menige preussiske og danske soldater, hvilke ikke er med i opgørelsen. Der skal imidlertid fraregnes personer, der er overført til andre trossamfunds behandlingssystemer. Det reelle antal behandlede officerer er derfor: 218 stk. 154 preussiske personer 36 østriske personer 28 danske personer I alt døde 24 af disse personer. 10 preussiske officerer, 10 danske officerer og 4 østrigske. 194 personer blev udskrevet raske og sendt til hjemmet. Vi skal lige lægge mærke til, at 28 danske officerer er blevet udskrevet og sendt til Danmark for at blive helet, eller direkte hjem. Franziskus Hospitalet i Flensborg som det så ud i 1906 efter en indvielse. Königsgarten

24 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 25 Gravstedet og Bøffelkobbelhuset, udsendt som postkort i 1896 Sådan har pastor Grashoff fra johanniterne set huset med graven i haven! Efterfølgende kan man læse i kirkebogen i Nybøl, skrevet af pastor Christensen. Her nævnes officererne, der døde. Der findes også en oversigt over tilsvarende døde menige. Mindestenen ved Historiecentret Dybbøl Banke over Røde Kors 25

25 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 26 Det er mit håb, at læseren nu er orienteret om de omstændigheder, der førte til, at området blev indraget i internationale begivenheder. Krigen medførte, at hjælpearbejdet med at mildne hverdagen for krigsofre blev til en selvfølge med oprettelsen af Røde Kors. KILDER: Friedrich Esmarch: Chirurgishe Technik. Theodor Fontane: Der Schleswig-Holsteinishe Krieg Grashoff: 10 Wochen in Sundeved. Julius Ressel: St. Johanniterorden im Dänischen Feldzuge vom

26 Lazaretterne A5 07/11/08 13:35 Side 27 27

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig Scan koden for flere 1864 oplevelser www.1864dage.dk Brodersby - Missunde Missunder Fährstraße, 24864 Brodersby Geokoordinater: Latitude 54.523438 Longtitude

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Frands Mortensen, soldat ved 8. brigade, 20. regiment, 1. bataljon, 2. kompagni, menig nr. 357 Krigen 1864

Frands Mortensen, soldat ved 8. brigade, 20. regiment, 1. bataljon, 2. kompagni, menig nr. 357 Krigen 1864 Frands Mortensen, soldat ved 8. brigade, 20. regiment, 1. bataljon, 2. kompagni, menig nr. 357 Krigen 1864 Frands indkaldtes til militærtjeneste 1. august 1863 (lægdsrulle). 64 ¼ tomme høj=168,5 cm (gms

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere