VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand."

Transkript

1 VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer procent population, det svarer til forholdstal 111. Der er målt de største udbytter i vinterrug siden Målesorten er KWS Magnifico, det er første gang en hybridsort er målesort, og derfor er forholdstallene for de afprøvede sorter, faldet med op til 20 enheder i forhold til tidligere år. Det ses i tabel 1, hvor sorternes forholdstal over de seneste fem år er vist. I 2015 er der gennemført syv landsforsøg med vinterrugsorter. Der er afprøvet 17 sorter, heraf 9 hybrider, 6 sortsblandinger med 90 procent af en hybridsort og 10 procent populationssort (angivet med % population ), endelig er Inspector afprøvet som eneste populationssort. Sortsblandingerne anvendes for at forbedre bestøvningen og mindske risikoen for infektion med meldrøjersvampen. Udbyttemæssigt følges SU Performer procent population af KWS Binntto og KWS Florano, med forholdstal 109 og 108. Sidste års topscore KWS Livado, KWS Daniello og KWS Nikko, r henholdsvis forholdstal 106, 104 og 103 i årets forsøg. Den største sort i dyrkning STRATEGI Vælg altid en vinterrugsort, der > > r givet et stort udbytte i flere års forsøg > > r en god stråstivhed > > er blandt de mindst modtagelige over for meldug, og skoldplet. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 > > kan opnås en ensartet plantebestand. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med vinterrugsorter, forholdstal for udbytte KWS Magnifico SU Mephisto 90 2) + 10 % pop. 3) Palazzo 2) KWS Bono 2) SU Bonelli 90 2) + 10 % pop. 3) SU Performer 90 2) + 10 % pop. 3) SU Forsetti 90 2) + 10 % pop. 3) KWS Livado 2) KWS Daniello 2) KWS Nikko 2) Inspector KWS Binntto 2) 109 KWS Florano 2) 108 SU Cossani 90 2) + 10 % pop. 3) 107 SU Bendix 90 2) + 10 % pop. 3) 104 Tur 2) 96 Brandie 2) 94 Målesort : Marcelo; : Kapitän; 2015: KWS Magnifico. 2) Hybrid. 3) pop = population. er Palazzo, der r givet et udbytte på niveau med målesorten. Alle de afprøvede sorters udbytter opdelt på øerne, Jylland og hele landet fremgår af tabel 2. Det er nu andet år, det er muligt at måle proteinindholdet med NIT i vinterrug. Resultaterne ses i næstsidste kolonne i tabel 2. Proteinindholdene er på niveau med sidste år, og igen varierer sorternes proteinindhold indenfor et ret snævert interval. I 2015 varierer proteinindholdet fra 8,2 procent i KWS Magnifico til 9,1 procent i Brandie. Sorternes rangering for proteinindhold er næsten ens de to år. I tabel 3 ses årets resultater af forsøgene med og uden vækstregulering. Der er gennemført to forsøg, ved henholdsvis Holstebro og Årslev. Der r ikke været lejesæd i forsøgene. I forsøget ved Holstebro, er der en meget kraftig reduktion i strålængde på op til 47 cm som følge af vækstregulering to gange. Det r resulteret i negative merudbytter i 10 sorter, tabet er op til 8,6 i KWS Magnifico. Det største positive merudbytte i for- 36 VINTERRUG Sorter

2 TABEL 2. sorter, landsforsøg 2015, med vækstregulering. (C Udbytte og merudb., Øerne Jylland Udb. og merudb., Hele landet Fht. for udbytte råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg KWS Magnifico 92,7 88,0 90, ,2 75,8 SU Performer % pop. 2) 12,0 8,6 10, ,3 76,0 KWS Binntto 9,6 6,9 8, ,5 73,6 KWS Florano 3,9 10,3 7, ,6 74,3 SU Cossani % pop. 2) 3,8 8,8 6, ,7 75,3 SU Mephisto % pop. 2) 3,0 8,0 5, ,7 75,4 KWS Livado 3,0 7,1 5, ,9 75,8 SU Forsetti % pop. 2) 5,1 5,5 5, ,5 76,7 SU Bonelli % pop. 2) 4,0 5,8 5, ,8 76,2 KWS Bono 3,3 4,5 4, ,7 76,5 KWS Daniello 3,9 3,9 3, ,5 74,9 SU Bendix % pop. 2) 2,7 3,8 3, ,6 75,9 KWS Nikko -0,7 6,0 3, ,4 75,0 Palazzo 1,7-0,6 0, ,6 74,9 Tur -5,3-1,7-3,2 96 8,8 74,3 Brandie -4,0-6,5-5,4 94 9,1 76,0 Inspector -9,5-9,3-9,3 90 9,0 75,8 LSD 8,9 6,5 5,1 Hybrid. 2) pop = population. søget er 6,6 i Tur. I forsøget ved Årslev er der målt merudbytter på op til 9,7 i Brandie, for at vækstregulere en gang. I forsøget er der registreret merudbytter i 13 af de 17 sorter, og i 9 af disse sorter er der tale om et nettomerudbytte efter at omkostningen til TABEL 3. Vækstregulering af vinterrugsorter (C2) A: Ingen vækstregulering B: 1 liter Cycocel ,5 liter Moddus M pr., udbragt ad to gange, eller 0,5 liter Moddus M pr., udbragt på en gang Strålængde, cm Udbytte, Bruttomerudbytte for vækstregule- Udbytte, A B A ring, hkg A pr. Bruttomerudbytte for vækstregulering, hkg pr. Forsøg Holstebro Holstebro Årslev 2) KWS Magnifico 3) ,4-8, ,0 Brandie 3) ,2 0, ,7 Inspector ,1-4, ,0 KWS Binntto 3) ,5 3, ,0 KWS Bono 3) ,2-3, ,7 KWS Daniello 3) ,5 0, ,1 KWS Florano 3) ,0-7, ,4 KWS Livado 3) ,8-2, ,1 KWS Nikko 3) ,0-2, ,4 Palazzo 3) ,8-3, ,0 SU Bendix 90 3) + 10 % pop. 4) ,2 0, ,3 SU Bonelli 90 3) + 10 % pop. 4) ,4 1, ,7 SU Cossani 90 3) + 10 % pop. 4) ,1-2, ,7 SU Forsetti 90 3) + 10 % pop. 4) ,3 1, ,4 SU Mephisto 90 3) + 10 % pop. 4) ,4-1, ,3 SU Performer 90 3) + 10 % pop. 4) ,4-6, ,8 Tur 3) ,6 6, ,1 LSD, sorter 3,5 5,2 LSD, vækstregulering ns ns LSD, vekselvirkning mellem sorter og vækstregulering 5,2 ns Forsøg løbenummer 002. Udgifter til vækstregulering og udbringning, svarer til 4,7 2) Forsøg løbenummer 003. Udgifter til vækstregulering og udbringning, svarer til 2,8 3) Hybrid. 4) pop = population. FOTOS: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Kraftige angreb af knækkefodsyge resulterer i væltede planter og lejesæd. Knækkefodsyge var mere udbredt end normalt i 2015 i både rug og vinterhvede, men ellers r sygdommen de sidste mange år optrådt med overvejende svage og ubetydelige angreb. Knækkefodsyge fremmes af tidlig såning, milde vintre samt et fugtigt forår, dvs. netop de vejrforhold, som herskede i vækstsæsonen Svampen kan overleve op til tre år på planterester af korn. Flere midler r nogen effekt mod knækkefodsyge, men effektive løsninger savnes. VINTERRUG Sorter 37

3 TABEL 4. sorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr., landsforsøg Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso FEsv pr. hkg FEso pr. hkg råprotein Rumvægt, kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte, FEsv pr. FEso pr. Antal forsøg Kapitän 110,3 109,4 9,5 77, , KWS Nikko 2) 107,9 107,5 8,7 77, , KWS Livado 2) 108,0 107,6 9,0 77, , KWS Magnifico 2) 109,4 108,7 8,3 78, , LSD 1,4 1,1 Syntetisk sort. 2) Hybrid. vækstregulering er fratrukket. Vækstregulering påvirker sorterne forskelligt, og denne påvirkning r betydning for sorternes indbyrdes rangering efter udbytte. Sorternes respons på vækstregulering varier dog meget over år og mellem forsøg. Årets to forsøg viser tydeligt, at vækstregulering er en balance, hvor en kraftig effekt af vækstregulering kan resultere i udbyttetab. Netop rug er følsom for vækstregulering, og vækstregulering bør ikke udføres på en afgrøde, der er stresset af f.eks. tørke eller kulde. Foderværdi i vinterrugsorter 2014 Som i de foregående år blev udvalgte vinterrugsorter i landsforsøgene 2014 analyseret for indholdet af foderenheder til svin. Der blev analyseret prøver af fire sorter fra tre lokaliteter. Der blev udvalgt lokaliteter, hvor der var høstet normale udbytter, dvs. at de ikke var præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Det er med til at sikre, at analyserne med størst mulig sikkerhed viser forskelle i sorternes kvalitet. Prøver fra høst 2015 er i øjeblikket ved at blive analyseret for indhold af foderenheder til svin, og resultaterne af disse analyser vil blive publiceret, så snart de foreligger. Analyseresultaterne fra høst 2014 ses i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ) blev i 2014 opnået i KWS Nikko fulgt KWS Livado, KWS Magnifico og den syntetiske sort Kapitän. Supplerende forsøg med vinterrugsorter Resultaterne af fire supplerende forsøg med vinterrugsorter er vist i tabel 5. Udbyttet i målesorten er 9,1 højere end i landsforsøgene. I de supplerende forsøg er der afprøvet tre hybridsorter og en blanding af hybrid- og populationssort. De ligger alle på samme udbytteniveau. Derudover er populationssorten Inspector afprøvet, den r et udbytte som er 14 forholdstalsenheder lavere end de andre sorter. Sammenlignet med landsforsøgene, r KWS Bono og SU Mephisto procent population givet et noget mindre udbytte i de supplerende forsøg. sorternes egenskaber og flere års resultater Registreringerne i årets observationsparceller ses i tabel 6. Sorterne er modnet knap tre uger senere end i 2014, og der er kun registreret to dages forskel i modning mellem de tidligste og sildigste sorter. Strålængden varierer med 21 cm mellem sorterne. De længste sorter er Brandie og populationssorten Inspector med en strålængde på 144 cm, og den korteste sort er SU Bonelli procent population, med en strålængde på 123 cm. Der er registreret væsentlig mindre lejesæd end i Den højeste lejesædskarakter på 2,1 er registreret i Brandie, og den laveste karakter på 0 er registreret i Palazzo, SU Bendix procent population og i SU Performer procent population. Der er registreret mere meldug end i I hybridsorterne KWS Binntto og KWS Florano er der registreret henholdsvis 2,5 og 3,3 procent dækning med meldug, i de resterende sorter er der registreret under 1 procent dækning. Angrebene af skoldplet er lidt højere end i TABEL 5. sorter, supplerende forsøg 2015, med vækst regulering. (C3) dækning med skoldplet dækning med Karakter for lejesæd Udb. og merudb., Fht. for udbytte råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg KWS Magnifico 2) 7,0 2,0 2 99, ,6 76,9 KWS Bono 2) 9, , ,5 77,7 SU Mephisto 90 2) + 10 % pop. 3) 9,0 1,0 3 0, ,3 75,9 Palazzo 2) 10, , ,1 76,3 Inspector 5,0 0,3 3-13,7 86 9,8 76,4 LSD 6,6 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Hybrid. 3) pop = population. 38 VINTERRUG Sorter

4 TABEL 6. sorternes egenskaber i observationsparcellerne 2015 Dato for modenhed Strålængde, cm Kar. for lejesæd Procent dækning med Beskrivende sortsliste, Landbrugsplanter ) meldug skoldplet kornvægt faldtal Antal forsøg KWS Magnifico 3) 15/ ,3 0, Brandie 3) 15/ , ,2 Inspector 14/ , ,8 KWS Binntto 3) 16/ ,4 2,5 2,8 1,8 KWS Bono 3) 15/ , KWS Daniello 3) 15/ ,4 0 4,8 0,9 KWS Florano 3) 16/ ,4 3,3 1,2 15 KWS Livado 3) 14/ ,1 0,8 2,8 0,6 KWS Nikko 3) 15/ , Palazzo 3) 15/ ,0 0, SU Bendix 90 3) + 10 % pop. 4) 15/ , ,3 6 3 SU Bonelli 90 3) + 10 % pop. 4) 15/ ,6 0,3 8 3,3 6 4 SU Cossani 90 3) + 10 % pop. 4) 16/ , ,8 SU Forsetti 90 3) + 10 % pop. 4) 16/ , ,5 SU Mephisto 90 3) + 10 % pop. 4) 14/ , SU Performer 90 3) + 10 % pop. 4) 15/ , ,3 Tur 3) 16/ , Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Skala 1-9, 1 = lave værdier. 3) Hybrid. 4) pop = population Angrebene varierer fra 1,2 procent dækning i KWS Florano til 13 procent i KWS Bono og Palazzo. Der er registreret på to lokaliteter, og niveauet er væsentligt lavere end i Som det var tilfældet i 2014, er der registreret mest i KWS Magnifico og Palazzo med henholdsvis 31 og 24 procent dækning. Mindst er registreret i Brandie, SU Bendix procent population, KWS Livado og KWS Daniello, med henholdsvis 0,2, 0,3, 0,6 og 0,9 procent dækning. Udbyttestabiliteten er en afgørende parameter ved valg af vinterrugsort, og sorter, der r givet et stort og stabilt udbytte igennem flere års forsøg, bør altid foretrækkes. De gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de seneste to til fem års landsforsøg med vinterrugsorter er vist i tabel 7 for de sorter, der r været med i perioden. Resultaterne i tabel 7 er, når de sammenholdes med de enkelte års resultater i tabel 1, med til at give et overblik over, hvordan sorterne r klaret sig gennem flere års afprøvning. TABEL 7. sorter, forholdstal for udbytte, gennemsnit over to til fem år KWS Magnifico, 2) SU Mephisto 90 2) + 10 % pop. 3) Palazzo 2) KWS Bono 2) SU Bonelli 90 2) + 10 % pop. 3) SU Performer 90 2) + 10 % pop. 3) 115 KWS Livado 2) 113 SU Forsetti 90 2) + 10 % pop. 3) 110 KWS Daniello 2) 113 KWS Nikko 2) 113 Inspector 96 Målesort : Marcelo; : Kapitän; 2015: KWS Magnifico. 2) Hybrid. 3) pop = population. TABEL 8. sorter, der r udgjort mere end 1,0 procent af den solgte udsæd til høst Tabellen viser sorternes procentandel af den solgte udsæd Høstår Palazzo SU Mephisto % pop 3) 2 10 KWS Magnifico Brasetto 5 7 Kapitän 2) Evolo KWS Bono 3 Dukato 2 Herakles 2) 2 Andre sorter Hybrid. 2) Syntetisk sort. 3) pop = population. VINTERRUG Sorter 39

5 De enkelte sorters procentandel af den certificerede mængde udsæd fremgår af tabel 8. En stor del af den udsæd af hybridsorter, der certificeres i Danmark, eksporteres. Udsædsproduktionen giver derfor ikke et præcist billede af sortsfordelingen på det danske areal med vinterrug. Sygdomme > > GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES I figur 1-3 ses udviklingen af svampesygdomme i vinterrug i Planteavlskonsulenternes registreringsnet. Der r været moderate til kraftige angreb af skoldplet. Fra slutningen af maj r bredt sig, og i mange marker udviklede der sig herefter kraftige, men relativ sene angreb. Angrebene af meldug r været svage. Bladsvampe Effekten af fra en til tre gange svampebekæmpelse er belyst i 6 forsøg. I alle forsøg med positive nettomerudbytter for svampebekæmpelse gav en enkelt bendling det højeste nettomerudbytte. I tabel 9 ses resultatet af 6 forsøg med svampebekæmpelse. Der r været moderate angreb af skoldplet i forsøgene, og der r ikke været meldug eller kun meget svage angreb af meldug. Brunrustangrebene r været svage, men i 2 af forsøgene udviklede sig sidst i sæsonen fra omkring 1. juni. obs. med > 25 % angrebne planter Rug 2015, Sygdomme Uge nr. Brunrust Meldug Skoldplet FIGUR 1. Udviklingen af skadegørere i vinterrug i 2015 i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. I gennemsnit af forsøgene med moderate angreb af skoldplet og lidt er det højeste nettomerudbytte på 2,0 opnået i forsøgsled 8, hvor der er sprøjtet en enkelt gang med 0,5 l Prosaro pr. efter skridning. I de fleste af de øvrige forsøgsled er der kun opnået negative nettomerudbytter. I gennemsnit af de 2 forsøg, hvor udviklede sig fra omkring 1. juni, er der opnået jævnbyrdige nettomerudbytter med flere løsninger. Bendling med blandingen Orius 200 EW + Comet Pro efter skridning i obs. med > 25 % angrebne planter Rug , skoldplet Uge nr. obs. med > 25 % angrebne planter Rug , Uge nr FIGUR 2. Udviklingen af skoldplet i vinterrug i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. FIGUR 3. Udviklingen af i vinterrug i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. 40 VINTERRUG Sygdomme

6 TABEL 9. Svampebekæmpelse i vinterrug. (C4, C5, C6) dækning med ca. 25/5 ca. 1/7 Hkg kerne pr. dækning med ca. 25/5 ca. 1/7 Hkg kerne pr forsøg, øvrige 2 forsøg med meget sent 1. Ubendlet - 0, , ,7-2. 0,375 l Ceando + 0,3 l Comet Pro ,5 5,9-2,8 0, ,6-0,1 3. 0,375 l Ceando ,4-4, ,3-0,2 4. 0,375 l Ceando ,01 4 0,5 4,6-3,8 0, ,9 0, ,4 4,3-1, ,0 1,1 6. 0,5 l Prosaro EC ,8-0, ,3 1,7 7. 0,25 l Prosaro EC 250 0,25 l Prosaro EC ,4-0, ,8-0,5 8. 0,5 l Prosaro EC , ,6 2,0 1 0, ,2 0,6 9. 0,3 l Orius 200 EW + 0,3 l Comet Pro , ,6 0,9-1,5 0, ,5 2, ,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert ,8-0, ,9-0, ,1 l Proline EC ,125 l Rubric 0,1 l Proline EC ,125 l Rubric ,0-1,5 0, ,7 0, ,5 l Prosaro EC ,7 2,8 0, ,4 1,8 LSD ,6 3,4 LSD ,7 3, forsøg forsøg 1. Ubendllet - 0, ,1-0, ,2-2. 0,375 l Ceando + 0,3 l Comet Pro 0, ,2-2, ,375 l Ceando 0, ,9-2,6 0, ,4-3,1 4. 0,375 l Ceando , ,1-3,3 0, ,8-3, , ,6-1,3 0, ,6-1,3 6. 0,5 l Prosaro EC 250 0, ,2 0,6 0, ,2 0,6 7. 0,25 l Prosaro EC 250 0,25 l Prosaro EC , ,6-0,7 0, ,9-0, ,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert , ,9-0, ,1 l Proline EC ,125 l Rubric 0,1 l Proline EC ,125 l Rubric , ,0-0,5 0, ,4-0,1 LSD ,6 LSD ,2 LSD ,6 LSD ,2 Bendlingen er udført 14 dage senere end bendlingen i stadie Stadie meldug skoldplet Udbytte og merudb. Nettomerudb. meldug skoldplet Udbytte og merudb. Nettomerudb. forsøgsled 9 samt en enkelt sen bendling 14 dage efter skridning med 0,5 l Prosaro pr. i forsøgsled 12 r resulteret i de højeste nettomerudbytter på omkring 2,0. Nederst i tabel 9 ses resultater fra tidligere år. I gennemsnit af forsøgene blev der opnået negative eller relativt lave nettomerudbytter, hvilket skyldes overvejende moderate angreb af skoldplet og meget sene angreb af. Gefion r i lighed med 2014 udført to egne forsøg med bekæmpelse af, hvor effekten af Opus og Viverda sammenlignes, og hvor effekten af sen sprøjtning belyses. I det ene forsøg er der ikke opnået rentable merudbytter for nogen af strategierne, mens brug af Viverda resulterede i det højeste nettomerudbytte på 1,5 i det andet forsøg. Der henvises til Tabelbilag C7. VINTERRUG Sygdomme 41

7 FOTOS: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Angreb af vrerødsot i rug. De angrebne planter er lavere og giver afgrøden en uensartet vækst. I et landsforsøg med meget tidlige symptomer allerede ca. 1. april blev der målt et udbyttetab på 28 procent i de angrebne områder. Havrerødsot Der er udført et enkelt landsforsøg med måling af udbyttetabet ved angreb af vrerødsot i vinterrug. Angrebene blev synlige allerede omkring 1. april i st i marken. Udbyttet blev målt på 1 m 2 i fire områder med angreb og fire områder uden angreb. Der blev målt et udbyttetab på 27,5 svarende til 28,1 procent i de angrebne områder sammenlignet med de uangrebne områder. Se yderligere i Tabelbilaget Der r været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt planteavlskonsulenterne om omsåning mv. af vintersæd grundet angreb af vrerødsot i Resultatet af undersøgelsen ses i vinterhvedeafsnittet. Vækstregulering > > MARIAN DAMSGAARD THORSTED OG JENS ERIK JENSEN, SEGES Der er udført to logaritmeforsøg med vækstregulering i vinterrug i vækststadium 33 (3. knæ kan føles). Cerone, Trimaxx, Cuadro og en blanding af Cerone + Moddus M r været afprøvet. Formålet r været at undersøge midlernes evne til at reducere afgrødens højde ved forskellige doser efter en logaritmeplan. I tabel 10 ses estimater for nødvendige doser for at reducere afgrødens højde med 10 procent. Cerone alene r kun givet en lille effekt, mens Cuadro og Cerone + Moddus M r givet bedre effekt. Trimaxx er det middel der r givet den mest sikre effekt. TABEL 10. Logaritmeforsøg med vækstregulering. Nødvendig dosis for 10 procent reduktion af strålængden. (C8) Forsøg 1 ED 10 Forsøg 2 ED 10 Stadie Maks./min. dosis l pr. Estimat Spredning Estimat Spredning forsøg 1. Cuadro 25 EC 33 1,20/0,12 0,52 0,20 0,53 0,11 2. Trimaxx 33 1,20/0,12 0,30 0,06 0,34 0,04 3. Cerone 33 1,50/0,15 > 1,5-0,48 0,10 4. Cerone + Moddus M 33 (0,75 + 0,6)/(0, ,06) 0,18 + 0,14 0,09 + 0,07 0,38 + 0,31 0, ,3 Estimeret dosis svarende til 10 pct. effekt. 42 VINTERRUG Vækstregulering

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Indhold FM hvad for noget? (FMC) (MR) Vækstregulering et fyord? Hvorfor er lejesæd uønsket Dyrkningsmæssige valg kan få

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria?

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Lise Nistrup Jørgensen, Jens Erik Ørum, Ghita C. Nielsen & Jens Grønbech Hansen Plantekongres, januar 2015 Ultang 2014 angreb af septoria 1. juni på

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Planter & Miljø Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Lars Bonde Eriksen 2014 vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

LandboNord. Opstart ERFA-grupper 2016

LandboNord. Opstart ERFA-grupper 2016 Snart er det nu! LandboNord Opstart ERFA-grupper 2016 Velkommen til opstartsmøde PlanteRådgivningen arbejder i 2016 efter: Faglig ansvarlighed Ansøgninger og planer Faglig rådgivning i marken Synlighed

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015. Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren

Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015. Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren Fra felt-laboratoriet Rugdyrkning 2015 Jens Faurholt Jensen Stand-in for professoren Vækstsæson 2014/2015 Ekstrem tidlig såning fra 20/8 til 15/9 Var I nu nede på 130 pl/kvm? = 45 kg/ha? Meget varmt ekstremt

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2015

Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 Nyt om gylleudbringning Kl. 10.00 Krydsoverensstemmelse Pause Kl. 10.30 EU-reform

Læs mere

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING Indeholder uddrag fra SEGES Per Skodborg Nielsen, planterådgiver UDFASNING AF UNDERGØDSKNING RÅPROTEIN I KORN 1998-2015 MERVÆRDI AF 1 % MERE PROTEIN Kr. pr. 100 kg Soya Hvedepris,kr.

Læs mere

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 Udgivet i samarbejde med: Planter & Miljø SORTSFORSØG - KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 er udgivet i samarbejde medtystoftefonden af SEGES Planter & Miljø

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Nye sorter med topudbytte i landsforsøgene LG Mocca nummersorten LGW123 giver med forholdstal 106 de største udbytter i årets landsforsøg med vinterhvede.

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM.

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. Fredericia, den 20. august 2015 Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. EMNER Græsukrudt

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 10. 4. juni 2013. Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr. 10. 4. juni 2013. Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 10 4. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Det går rigtig stærkt i marken afgrøderne udvikler sig hurtigt med det vand og den varme, vi har fået. Der er store forskelle i udviklingen af vårbyggen.

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Vækstregulering i frøgræs samspil med fungicider?

Vækstregulering i frøgræs samspil med fungicider? Vækstregulering i frøgræs samspil med fungicider? Hvordan og hvor virker midlerne rent praktisk set..? Vigtigt at kende midlernes egenskaber! Sammen med fungicider hvad betyder det for virkningen..? Samspil

Læs mere

IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen,

IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, GCN@vfl.dk Registreringsnet for svampe i frøgræs Planteavlskonsulenter har siden 2011

Læs mere