Historien om en. vild vision. med overraskende synergier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om en. vild vision. med overraskende synergier"

Transkript

1 Historien om en vild vision med overraskende synergier

2 Historien om en Derfor er den overordnede målsætning at samle og innovere den private og kommunale socialøkonomiske indsats. Gerne i verdensklasse omgivelser, der skal aktivere og inspirere alle borgere og besøgende i vores kommune. vild vision Vi ønsker at gå forrest, når det gælder om at tænke nyt og radikalt anderledes i forhold til velfærdsløsninger. Innovativ socialøkonomisk indsats i verdensklasse. Læg dertil livskvalitet og synergier på tværs af kommunens foreningsliv og nye og attraktive muligheder for alle borgere. Det er kort fortalt målet med Vision Vestergade et af Ikast-Brande Kommunes ambitiøse visionsprojekter. Projektet udspringer af kommunens tænkning om Mental Frikommune: Vi ønsker at gå forrest, når det gælder om at tænke nyt og radikalt anderledes i forhold til velfærdsløsninger. Derfor er den overordnede målsætning at samle og innovere den private og kommunale socialøkonomiske indsats. Gerne i verdensklasse omgivelser, der skal aktivere og inspirere alle borgere og besøgende i vores kommune. Det skal ske gennem et nyt, levende og gensidigt inspirerende miljø, som er drivkraften til at sikre aktivering af endnu flere af kommunens borgere og give dem værdifuld tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig opnå bedre livskvalitet og selvværd. Samtidig skal rammerne være inspirerende, nyskabende og udviklende for alle øvrige interesserede - uanset om man søger spændende eller velsmagende oplevelser, er medlem af en forening eller foreningsløse med behov for plads til at mødes, udvikle sig og vokse. Katalysatoren er innovativ synergi og samspil. Mellem eksisterende institutioner, projekter og foreninger i hele Ikast- Brande Kommune. Først og fremmest gartneriet Garland og Ikast Rideklub, der begge bliver blandt de første faste beboere i Vision Vestergade. For begge gælder, at de her får helt nye og unikke rammer, der skal give genlyd i Danmark men også gerne i udlandet. Rundt om dem vokser Vision Vestergades skov af nye innovative tanker. Her skal være plads til værksteder, samlingsrum, café, højprofileret aktivitetscenter for friluftsliv og meget mere Endelig ønsker Ikast-Brande Kommune at sætte fokus på forskning i innovative løsninger på en lang række niveauer. Derfor skal Vision Vestergade funderes på baggrund af de absolut nyeste og visionære former for løsninger, teknologier og metoder indenfor områder som energi, miljø, arbejdsmarkedet, fritids- og foreningsliv Den målsætning danner grundlag for samarbejder med forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet. Man kan kalde det en vild vision men efterhånden, som vi har defineret rammerne for Vision Vestergade, kalder vi det selv en realistisk vision i verdensklasse. Velfærden i Danmark er i den grad under pres. Det kræver, at vi tør og vil tænke anderledes, og at alle bidrager, med det de kan. Derfor er nye og innovative tanker, som i Ikast-Brande Kommune, nødvendige og spændende og inspirerende for alle andre. Professor Nina Smith, Aarhus University

3 Baggrunden for en vild vision Derfor søger vi at gøre mere og noget radikalt anderledes for at skabe pladsen på arbejdsmarkedet til borgere med funktionsnedsættelser og andre hindringer, der betyder, at de i dag ikke er i arbejde. I Ikast-Brande Kommune er målsætningen, at så mange borgere som muligt er en aktiv del af arbejdsmarkedet og på den måde får en værdifuld hverdag. Af hensyn til livskvaliteten og selvværdet for den enkelte borger og af overordnede sociale og økonomiske hensyn til velfærdsniveauet. Med det udgangspunkt, at det er bedre at bidrage med få timer om ugen - end slet ikke at være en del af arbejdsmarkedet. Udover at skabe plads på det eksisterende arbejdsmarked ønsker Ikast-Brande Kommune at udvikle innovative og effektive socialøkonomiske projekter også baseret på private midler. Det er spændende, hvis kommunen øger og udvikler sit fokus på socialøkonomiske arbejdspladser. Vi vil gerne have flere samarbejdspartnere at sparre med og kan byde ind med masser af god erfaring på området. Blandt andet i forhold til områder som personlig rådgivning, hygiejne og muligheder for personlig udvikling, der også er vigtige dele af indsatsen for at skabe relationer til arbejdsmarkedet. Jonna Jensen, leder Rosenbedet, Brande Visionen vil give mange flere borgere muligheden for at bidrage på det niveau, de kan. At udvide indsatsen på det område er ikke kun til gavn for den enkelte borger men for hele samfundet. Ikke bare økonomisk men også i forhold til at give mere tolerance for, at vi alle er forskellige og alle sagtens kan bidrage i de rette rammer og miljøer. Frank Heidemann Sørensen (S), fmd. Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ikast-Brande Kommune

4 ... projektet kan leve op til en kommunal målsætning om 100 socialøkonomiske arbejdspladser om året. Et unikt erhvervsliv det vigtige fundament Udvikling og innovation kan kun ske med udgangspunkt i tæt dialog og samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. I Ikast-Brande Kommune har vi historisk altid været omgivet af et enestående og omstillingsparat erhvervsliv, der er vokset gennem tilpasning og innovation i forhold til den generelle globale udvikling. Dermed er forudsætningen på plads, for at kommunen og erhvervslivet i fællesskab kan finde de nye og mest effektive veje til at pleje, udnytte og udvikle ressourcepersoner og sammen skabe rammerne for, at alle får muligheden for at yde og bidrage med det, de kan. Det stiller krav om, at det private erhvervsliv og Ikast- Brande Kommune sammen går nye veje: Finder nye måder at drive rentable virksomheder på, alternative måder at være arbejdstager, nye relationer mellem arbejdstager og giver eller innovative samarbejdsformer mellem det offentlige og de private virksomheder. Man kunne overveje, om alle skal være en mindsteløn værd for at kunne bidrage til samfundet? Eller om konkurrenceforhold, købmandskab og sund fornuft kan forenes til et helt nyt omdrejningspunkt for socialøkonomiske initiativer til gavn for os alle? Den fælles målsætning er værdi for det enkelte menneske, virksomheden, kommunen og dermed hele samfundet. Det handler om at skabe en dagligdag med positivt indhold og menneskelige relationer og om socialøkonomiske virksomheder, der kan vækste, udvikle sig og dermed på sigt blive uafhængig af tilknytningen til Vision Vestergade og dermed give plads til nye idéer. Så projektet kan leve op til en kommunal målsætning om 100 socialøkonomiske arbejdspladser om året. Når man tør tænke ud af boksen, giver det mange overraskende muligheder og endnu flere perspektiver. For eksempel: Hvorfor ikke overveje, om alle skal være en mindsteløn værd for at kunne bidrage til samfundet? Carsten Kissmeyer (v) borgmester Ikast-Brande Kommune Erhvervslivet i Ikast-Brande Kommune har historisk set haft en unik tradition for at turde gå nye veje også selv om det betød, at man var pioner. Med den nye vision for innovative på området for socialøkonomiske arbejdspladser går vi igen forrest. Som erhvervsliv er det vores opgave at bakke op om den form for udvikling fordi det gavner arbejdsmarkedet, samfundet og en lang række mennesker, der får muligheden for en meningsfuld hverdag og måske kunne blive værdifulde medarbejdere for os. Jens Poulsen, CEO, DK Company A/S

5 Synergier på tværs De socialøkonomiske arbejdspladser skaber aktiverende rammer og giver den enkelte mulighed for at blive en aktiv del af samfundet, danne sociale relationer og på den måde skabe positive spiraler. Som det i dag sker på Gartneriet Garland. Gartneriets placering på kommunalt jord midt i et nyudviklet og attraktivt byområde er imidlertid blevet en udfordring. Desuden har gartneriet igennem en årrække haft brug for tidssvarende lokaler. Som del af Vision Vestergade får Garland ikke bare nye rammer for gartneriet og andre beslægtede erhverv som eksempelvis dyrehold - men også muligheden for at skabe nye innovative og udviklende sociale miljøer på gartneriet. Med flytningen råder kommunen samtidig over attraktiv jord til videreudvikling af boligområdet på Remmebakke. Ikast Rideskole. Det gav anledning til at revurdere rideskolens placering på det nuværende område, som er lejet af Ikast-Brande Kommune. Ikast Rideskole skal selv finansiere en flytning og en væsentlig del af investeringerne i en ny rideskole. Placeringen i kommunens nye Vision Vestergade giver dog masser af nye perspektiver og udsigt til synergier i forhold til natur, mennesker og miljøet. Konkret eksempelvis i relation til den positive og beroligende effekt, som samvær mellem dyr og mennesker skaber, og som levering af foderegnede råvarer fra Garland til rideskolens heste. Udover nødvendig innovation rummer visionen masser af perspektiv - fordi den giver plads til og bliver til gavn for alle vores borgere. Det bliver et kraftcenter med rødder ud i hele Ikast-Brande Kommune - måske endda til nabokommuner som Herning og Silkeborg. Erik R. Pedersen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ikast-Brande Kommune Frivillige organisationer, offentlige instanser og det private erhvervsliv - den konstellation er væsentlig for, at socialøkonomiske virksomheder skal blive en succes og det skal de! Så vi sammen kan sikre, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet får en mulighed for at bidrage til det samfund, de lever i. At tage et socialt ansvar vil blive et vilkår for at drive virksomhed på fremtidens globale marked. Den innovation der ligger i projekt Vision Vestergade vil kunne inspirere fremtidige offentlige, private og frivillige samarbejder. Samtidig åbnede en lov om hestehold mulighederne for helt nye synergier i visionen. Loven stiller krav om væsentlige ombygninger for mange af landets rideklubber. Blandt dem Endelig vil en flytning af Ikast Rideskole give Ikast-Brande Kommune jord at sælge i et attraktivt erhvervsområde ved motorvejen. Tommy Wølk, sekretariatschef, Code of Care

6 Mulighederne i en Det grønne koncept kan drives endnu længere og med innovative, alternative energiformer gøre Vision Vestergade til et CO 2 -neutralt kraftcenter. Der vil samtidig være perspektiv i at involvere forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet vild vision Med Vision Vestergade ønsker vi at skabe synergi og sende tråde ud i hele kommunen: For i en vild vision er mulighederne mange og de mulige gevinster endnu flere. Psykiatri Kraftcentret kan eksempelvis indgå i forskningsmæssige samarbejder med: Jordenergi I et moderne samfund er der behov for, at alle bidrager, med det de kan for borgernes egen og for velfærdsamfundets skyld. Med innovativ tankegang kan behov betyde nye muligheder. Derfor ønsker vi at skabe et nyt kraftcenter, der skal binde kommunens eksisterende og helt nye socialøkonomiske tiltag sammen med udgangspunkt i beslutningen om at flytte Gartneriet Garland og Ikast Rideskole. Med Vision Vestergade ønsker vi at skabe synergi og sende tråde ud i hele kommunen: For i en vild vision er mulighederne mange og de mulige gevinster endnu flere. Konkret er tanken et kraftcenter placeret på Vestergade i Ikast - vest for Ikast-Brande Gymnasium. Et center, som kan rumme alt fra gartneri og rideskole over kommunens socialøkonomiske indsats til foreningsliv, brugercafe, lejrplads, orienteringsbane, skate-bane, værksteder, musik-øvelokaler, natur-aktivitetsbane kun fantasien og kreativiteten sætter grænser for mulighederne. Med innovativ tænkning skal vi her skabe jobs til medarbejdere, der ikke kan klare sig på almindelige arbejdsvilkår. Jobs, der bringer borgere ud af passiv forsørgelse - og ikke mindst øger deres livskvalitet og glæden ved at have noget at stå op til hver dag. Tanken er, at Vision Vestergade skal være et fælles privat og kommunalt kraftcenter med synergier ud i alle dele af kommunen. Derfor er det også naturligt med et strategisk og operationelt samarbejde med eksempelvis Rosenbedet i Brande og filialer i resten af kommunens større byer. På den måde skaber Vision Vestergade socialøkonomiske arbejdspladser i hele kommunen. Grøn, gavnlig, økologisk, vedvarende, fornyelse, forskning Den økologiske tankegang, som Gartneriet Garland allerede mestrer, kan skabe et fokusområde for alle øvrige partnere i projektet. Gartneriet kan sørge for sunde grøntsager til både rideskole og eksempelvis en café. Rideskolen kan forsyne gartneriet med gødning. Det grønne koncept kan drives endnu længere og med innovative, alternative energiformer gøre Vision Vestergade til et CO 2 -neutralt kraftcenter. Der vil samtidig være perspektiv i at involvere forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet - eksempelvis DTU eller Aarhus Universitet. Dels for at sikre, at den nyeste viden og de bedste teknologier inden for Vision Vestergades handleområder, tilflyder kraftcentret. Dels for at dokumentere og give de gode resultater videre - eksempelvis i forhold til den positive effekt af samværet mellem dyr og mennesker - til brug for andre. Endelig kan kraftcentret indgå i forskningsmæssige samarbejder ikke bare på naturvidenskabelige områder men også i forhold til humanistisk forskning. Forskningsprojekter i nye alternative energikilder Psykologi Genbrugsvand Vindmøller Solceller Udvikling af socialøkonomiske arbejdspladser Solfangere Affaldssortering Fra møg til energi Menneskelige ressourcer

7 Private virksomheder Rideskole Gartneri Hundetræningsbaner???? Marmeladeproduktion Folkekøkkenhaver á la britiske River Cottage Mosteri Vandrestier Vaskefaciliteter til cykler, heste, skateboards.. O-løbsposter Mulighederne er mange Landbrug Konferencerum Gårdbutik Mødelokaler Kontorfaciliteter Et foreløbigt idékatalog over mulige beboere, lejere og faciliteter og aktiviteter i Vision Vestergade rummer: Shelters/ lejrplads Køkkenhaver Camping område Forhindringsbane Dagplejelegestue Mulighederne for anvendelse er uanede. For alle virksomheder, borgere, foreninger og klubber i Ikast-Brande Kommune Brugercafé Fælleskantine for alle foreninger Skaterbane Grafittivæg Værksteder Cykel-/knallertværksted også på tværs af kommunegrænser Men projektet har også perspektiver på tværs af kommunegrænser. De visionære rammer og mulighederne i Vision Vestergade kan være døråbner for samarbejder med interessenter i andre kommuner. Foreløbigt idékatalog På næste side ses et foreløbigt idékatalog over mulige beboere, lejere, faciliteter og aktiviteter i Vision Vestergade. Klatrevæg Musikøvelokaler???????? Street BMX Visionen er fantastisk. Det er spændende at koble den socialøkonomiske side sammen med foreningsarbejdet. Det kræver givet involvering af fageksperter, når processen skal i gang. Men perspektiverne er store. Især for foreningsløse og nye foreninger, men alle andre får også nye muligheder og bedre rammer....og hvad brugere og borgere drømmer om Formand for Folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande Kommune, Peter O. Sørensen

8 Socialøkonomiske forretningsideer Frugtavl og forædling Frugtplantage Affaldssortering Rengøring for private Alternative energiformer Praktisk vedligehold pedelservice Funktionsbehov Fleksible lokaler Værksteder Kontorer & kontorfaciliteter Konferencerum og undervisningslokaler Gartneriet Garland Væksthuse Maskinhus Maskinpark Gårdbutik Lager- og kølerum Kompostplads Frugt- og frilandsgartneri Hønsehus Undervisningslokaler Værksteder/kreative rum Omklædningsrum og badefaciliteter AV rum Køkken og grovkøkken Mødelokaler Kontorer Anneksbygning Rideskole Stalde til ca. 200 heste Groomingområder Strigleplads Hestesolarier Sadelrum med ventalition Rum til vaskemaskine og tørrerum til dækner Oplagring af halm Foderrum Garage og værksted Fyringsanlæg Solcelleanlæg Ridehaller opvisningshal med dommerfaciliteter, opvarmningshal, elevridehal Udendørs longeringsrotunde Overdækket skridtmaskine Mønstringsbane med fast bund Cafeteria, klublokaler, toiletter og badefaciliteter Bolig til medarbejdere Udendørsbaner dressur- og springbaner Parkeringsfaciliteter incl. trailerog lastbilparkering Foreløbige ønsker og visioner til funktionsbehov: Folde og ridestier Med visionen synliggøres det, at kommunen vil give muligheder til udsatte grupper. Det er vigtigt. Det samme gælder muligheden for at skabe ambitioner for større selvhjulpenhed for brugerne. Samtidig viser kommunen også vejen for det private erhvervsliv og kan med rette forvente, at det private erhvervsliv byder ind. Direktør Ulrik Jespersen, Quick Care

9 Arealer med potentiale 19.5 ha Nord for Vestergade Eli Christensensvej Vestergade Ikast Planteskole Mod HI Park Mod Ikast Bøgildsvej 22.9 ha Syd for Vestergade Herning Ikast

10 For Ikast-Brande Kommune vil udgiften være en engangs-anlægsudgift på 30 mio. kroner. Derefter skal projektet være udgiftsneutralt i forhold til kommunens nuværende anlægs- og driftsudgifter. 0,- Finansieringen af en vild vision Foreløbigt budgetoverslag For at skabe de innovative rammer omkring Vision Vestergade er der brug for mio. kroner i etableringsomkostninger et beløb, der naturligvis stiller krav til ekstern finansiering.. Men for Ikast Brande- Kommune vil udgiften være en engangs-anlægsudgift på 30 mio. kroner. Derefter skal projektet være udgiftsneutralt i forhold til kommunens nuværende anlægs- og driftsudgifter. Vision Vestergade skal kunne bære sig selv økonomisk - og visionen er, at projektet på sigt skal være med til at minimere den forventede udgift til kommunens socialøkonomiske indsats. Finansiering: Ikast-Brande Kommune: 30 mio. kr. for en stor dels vedkommende finansieret gennem kommunalt salg af attraktive jordarealer ved Remmebakke og den nuværende Ikast Rideskole Ikast Rideskole: 10 mio. kr. Desuden forventes det muligt at hente tilskud fra diverse fonde og puljer således har Lokale- og Anlægsfonden allerede vist interesse. Derudover findes en række andre relevante fonde og tilskudspuljer: Socialministeriet EU Friluftsrådet Indenrigsministeriet (OPP-midler) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

11 ORGANISATIONSPLAN Når centret er etableret, er tanken, at det skal fungere som et selvstændigt ejendomsselskab, hvor beboerne lejer sig ind. Aktier/indskud Tilskud - Fonde - Organisationer - Myndigheder OPP Ejendom A/S OPP Låntagning Driftsøkonomi?????? Udlejning Klubber Garland Foreninger Ikast Rideklub Socialøkonomiske virksomheder

12 Procesplan: Når vi tænker omgivelser i verdensklasse, tænker vi udover rideskole også energimæssigt og foreningsliv. Vi vil gerne være på forkant med alternative energikilder f. eks hvis gødning fra hestene kan brændes og blive til energi eller blive til gødning hos af Garland. Det bliver inspirerende og udbytterigt at kunne dele faciliteter med andre klubber, foreninger og virksomheder. Jeg tror, vi sammen kan skabe et sted, som rigtig mange borgere i kommunen vil få glæde af. Per Østergaard, formand for Ikast Rideklub Fase 1/Konkretisering Interessentanalyse Stormøde med foreninger og andre interessenter Idémøde med virksomheder og fagbevægelse Involvering af universiteter eller forskningsenheder Fase 2/Planlægning Finansiering Arkitektkonkurrence Udbud Procesplanen for en vild vision For at få alle sten vendt og alle innovative tanker med, skal processen struktureres forud for selve anlægsarbejdet. Fase 3/Etablering Fysisk etablering Igangsætning Vision Vestergade er både tradition og fornyelse, der åbner for nye, uanede muligheder for menneskelig udfoldelse: CO 2 neutral produktion, sport, natur, leg, læring, udflugter, beskæftigelse samt nye forløb og veje til arbejdsmarkedet. Poul Erik Skov Heunecke, værkstedsleder, Gartneriet Garland Fase 4/Kontinuerlig udvikling Fortsat og løbende udvikling mod målsætningen om 100 arbejdspladser

13 VI HAR IKKE RÅD TIL AT undlade AT INVESTERE I INNOVATION, NYTÆNK- NING OG UDVIKLING I IKAST-BRANDE KOMMUNE Historien om en vild vision er innovativ og visionær men langt fra urealistisk. Den vil være med til at understrege Ikast-Brande Kommunes evner og vilje til at finde fremtidens veje til velfærdsløsninger for alle borgere.