Historien om en. vild vision. med overraskende synergier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om en. vild vision. med overraskende synergier"

Transkript

1 Historien om en vild vision med overraskende synergier

2 Historien om en Derfor er den overordnede målsætning at samle og innovere den private og kommunale socialøkonomiske indsats. Gerne i verdensklasse omgivelser, der skal aktivere og inspirere alle borgere og besøgende i vores kommune. vild vision Vi ønsker at gå forrest, når det gælder om at tænke nyt og radikalt anderledes i forhold til velfærdsløsninger. Innovativ socialøkonomisk indsats i verdensklasse. Læg dertil livskvalitet og synergier på tværs af kommunens foreningsliv og nye og attraktive muligheder for alle borgere. Det er kort fortalt målet med Vision Vestergade et af Ikast-Brande Kommunes ambitiøse visionsprojekter. Projektet udspringer af kommunens tænkning om Mental Frikommune: Vi ønsker at gå forrest, når det gælder om at tænke nyt og radikalt anderledes i forhold til velfærdsløsninger. Derfor er den overordnede målsætning at samle og innovere den private og kommunale socialøkonomiske indsats. Gerne i verdensklasse omgivelser, der skal aktivere og inspirere alle borgere og besøgende i vores kommune. Det skal ske gennem et nyt, levende og gensidigt inspirerende miljø, som er drivkraften til at sikre aktivering af endnu flere af kommunens borgere og give dem værdifuld tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig opnå bedre livskvalitet og selvværd. Samtidig skal rammerne være inspirerende, nyskabende og udviklende for alle øvrige interesserede - uanset om man søger spændende eller velsmagende oplevelser, er medlem af en forening eller foreningsløse med behov for plads til at mødes, udvikle sig og vokse. Katalysatoren er innovativ synergi og samspil. Mellem eksisterende institutioner, projekter og foreninger i hele Ikast- Brande Kommune. Først og fremmest gartneriet Garland og Ikast Rideklub, der begge bliver blandt de første faste beboere i Vision Vestergade. For begge gælder, at de her får helt nye og unikke rammer, der skal give genlyd i Danmark men også gerne i udlandet. Rundt om dem vokser Vision Vestergades skov af nye innovative tanker. Her skal være plads til værksteder, samlingsrum, café, højprofileret aktivitetscenter for friluftsliv og meget mere Endelig ønsker Ikast-Brande Kommune at sætte fokus på forskning i innovative løsninger på en lang række niveauer. Derfor skal Vision Vestergade funderes på baggrund af de absolut nyeste og visionære former for løsninger, teknologier og metoder indenfor områder som energi, miljø, arbejdsmarkedet, fritids- og foreningsliv Den målsætning danner grundlag for samarbejder med forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet. Man kan kalde det en vild vision men efterhånden, som vi har defineret rammerne for Vision Vestergade, kalder vi det selv en realistisk vision i verdensklasse. Velfærden i Danmark er i den grad under pres. Det kræver, at vi tør og vil tænke anderledes, og at alle bidrager, med det de kan. Derfor er nye og innovative tanker, som i Ikast-Brande Kommune, nødvendige og spændende og inspirerende for alle andre. Professor Nina Smith, Aarhus University

3 Baggrunden for en vild vision Derfor søger vi at gøre mere og noget radikalt anderledes for at skabe pladsen på arbejdsmarkedet til borgere med funktionsnedsættelser og andre hindringer, der betyder, at de i dag ikke er i arbejde. I Ikast-Brande Kommune er målsætningen, at så mange borgere som muligt er en aktiv del af arbejdsmarkedet og på den måde får en værdifuld hverdag. Af hensyn til livskvaliteten og selvværdet for den enkelte borger og af overordnede sociale og økonomiske hensyn til velfærdsniveauet. Med det udgangspunkt, at det er bedre at bidrage med få timer om ugen - end slet ikke at være en del af arbejdsmarkedet. Udover at skabe plads på det eksisterende arbejdsmarked ønsker Ikast-Brande Kommune at udvikle innovative og effektive socialøkonomiske projekter også baseret på private midler. Det er spændende, hvis kommunen øger og udvikler sit fokus på socialøkonomiske arbejdspladser. Vi vil gerne have flere samarbejdspartnere at sparre med og kan byde ind med masser af god erfaring på området. Blandt andet i forhold til områder som personlig rådgivning, hygiejne og muligheder for personlig udvikling, der også er vigtige dele af indsatsen for at skabe relationer til arbejdsmarkedet. Jonna Jensen, leder Rosenbedet, Brande Visionen vil give mange flere borgere muligheden for at bidrage på det niveau, de kan. At udvide indsatsen på det område er ikke kun til gavn for den enkelte borger men for hele samfundet. Ikke bare økonomisk men også i forhold til at give mere tolerance for, at vi alle er forskellige og alle sagtens kan bidrage i de rette rammer og miljøer. Frank Heidemann Sørensen (S), fmd. Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ikast-Brande Kommune

4 ... projektet kan leve op til en kommunal målsætning om 100 socialøkonomiske arbejdspladser om året. Et unikt erhvervsliv det vigtige fundament Udvikling og innovation kan kun ske med udgangspunkt i tæt dialog og samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. I Ikast-Brande Kommune har vi historisk altid været omgivet af et enestående og omstillingsparat erhvervsliv, der er vokset gennem tilpasning og innovation i forhold til den generelle globale udvikling. Dermed er forudsætningen på plads, for at kommunen og erhvervslivet i fællesskab kan finde de nye og mest effektive veje til at pleje, udnytte og udvikle ressourcepersoner og sammen skabe rammerne for, at alle får muligheden for at yde og bidrage med det, de kan. Det stiller krav om, at det private erhvervsliv og Ikast- Brande Kommune sammen går nye veje: Finder nye måder at drive rentable virksomheder på, alternative måder at være arbejdstager, nye relationer mellem arbejdstager og giver eller innovative samarbejdsformer mellem det offentlige og de private virksomheder. Man kunne overveje, om alle skal være en mindsteløn værd for at kunne bidrage til samfundet? Eller om konkurrenceforhold, købmandskab og sund fornuft kan forenes til et helt nyt omdrejningspunkt for socialøkonomiske initiativer til gavn for os alle? Den fælles målsætning er værdi for det enkelte menneske, virksomheden, kommunen og dermed hele samfundet. Det handler om at skabe en dagligdag med positivt indhold og menneskelige relationer og om socialøkonomiske virksomheder, der kan vækste, udvikle sig og dermed på sigt blive uafhængig af tilknytningen til Vision Vestergade og dermed give plads til nye idéer. Så projektet kan leve op til en kommunal målsætning om 100 socialøkonomiske arbejdspladser om året. Når man tør tænke ud af boksen, giver det mange overraskende muligheder og endnu flere perspektiver. For eksempel: Hvorfor ikke overveje, om alle skal være en mindsteløn værd for at kunne bidrage til samfundet? Carsten Kissmeyer (v) borgmester Ikast-Brande Kommune Erhvervslivet i Ikast-Brande Kommune har historisk set haft en unik tradition for at turde gå nye veje også selv om det betød, at man var pioner. Med den nye vision for innovative på området for socialøkonomiske arbejdspladser går vi igen forrest. Som erhvervsliv er det vores opgave at bakke op om den form for udvikling fordi det gavner arbejdsmarkedet, samfundet og en lang række mennesker, der får muligheden for en meningsfuld hverdag og måske kunne blive værdifulde medarbejdere for os. Jens Poulsen, CEO, DK Company A/S

5 Synergier på tværs De socialøkonomiske arbejdspladser skaber aktiverende rammer og giver den enkelte mulighed for at blive en aktiv del af samfundet, danne sociale relationer og på den måde skabe positive spiraler. Som det i dag sker på Gartneriet Garland. Gartneriets placering på kommunalt jord midt i et nyudviklet og attraktivt byområde er imidlertid blevet en udfordring. Desuden har gartneriet igennem en årrække haft brug for tidssvarende lokaler. Som del af Vision Vestergade får Garland ikke bare nye rammer for gartneriet og andre beslægtede erhverv som eksempelvis dyrehold - men også muligheden for at skabe nye innovative og udviklende sociale miljøer på gartneriet. Med flytningen råder kommunen samtidig over attraktiv jord til videreudvikling af boligområdet på Remmebakke. Ikast Rideskole. Det gav anledning til at revurdere rideskolens placering på det nuværende område, som er lejet af Ikast-Brande Kommune. Ikast Rideskole skal selv finansiere en flytning og en væsentlig del af investeringerne i en ny rideskole. Placeringen i kommunens nye Vision Vestergade giver dog masser af nye perspektiver og udsigt til synergier i forhold til natur, mennesker og miljøet. Konkret eksempelvis i relation til den positive og beroligende effekt, som samvær mellem dyr og mennesker skaber, og som levering af foderegnede råvarer fra Garland til rideskolens heste. Udover nødvendig innovation rummer visionen masser af perspektiv - fordi den giver plads til og bliver til gavn for alle vores borgere. Det bliver et kraftcenter med rødder ud i hele Ikast-Brande Kommune - måske endda til nabokommuner som Herning og Silkeborg. Erik R. Pedersen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ikast-Brande Kommune Frivillige organisationer, offentlige instanser og det private erhvervsliv - den konstellation er væsentlig for, at socialøkonomiske virksomheder skal blive en succes og det skal de! Så vi sammen kan sikre, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet får en mulighed for at bidrage til det samfund, de lever i. At tage et socialt ansvar vil blive et vilkår for at drive virksomhed på fremtidens globale marked. Den innovation der ligger i projekt Vision Vestergade vil kunne inspirere fremtidige offentlige, private og frivillige samarbejder. Samtidig åbnede en lov om hestehold mulighederne for helt nye synergier i visionen. Loven stiller krav om væsentlige ombygninger for mange af landets rideklubber. Blandt dem Endelig vil en flytning af Ikast Rideskole give Ikast-Brande Kommune jord at sælge i et attraktivt erhvervsområde ved motorvejen. Tommy Wølk, sekretariatschef, Code of Care

6 Mulighederne i en Det grønne koncept kan drives endnu længere og med innovative, alternative energiformer gøre Vision Vestergade til et CO 2 -neutralt kraftcenter. Der vil samtidig være perspektiv i at involvere forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet vild vision Med Vision Vestergade ønsker vi at skabe synergi og sende tråde ud i hele kommunen: For i en vild vision er mulighederne mange og de mulige gevinster endnu flere. Psykiatri Kraftcentret kan eksempelvis indgå i forskningsmæssige samarbejder med: Jordenergi I et moderne samfund er der behov for, at alle bidrager, med det de kan for borgernes egen og for velfærdsamfundets skyld. Med innovativ tankegang kan behov betyde nye muligheder. Derfor ønsker vi at skabe et nyt kraftcenter, der skal binde kommunens eksisterende og helt nye socialøkonomiske tiltag sammen med udgangspunkt i beslutningen om at flytte Gartneriet Garland og Ikast Rideskole. Med Vision Vestergade ønsker vi at skabe synergi og sende tråde ud i hele kommunen: For i en vild vision er mulighederne mange og de mulige gevinster endnu flere. Konkret er tanken et kraftcenter placeret på Vestergade i Ikast - vest for Ikast-Brande Gymnasium. Et center, som kan rumme alt fra gartneri og rideskole over kommunens socialøkonomiske indsats til foreningsliv, brugercafe, lejrplads, orienteringsbane, skate-bane, værksteder, musik-øvelokaler, natur-aktivitetsbane kun fantasien og kreativiteten sætter grænser for mulighederne. Med innovativ tænkning skal vi her skabe jobs til medarbejdere, der ikke kan klare sig på almindelige arbejdsvilkår. Jobs, der bringer borgere ud af passiv forsørgelse - og ikke mindst øger deres livskvalitet og glæden ved at have noget at stå op til hver dag. Tanken er, at Vision Vestergade skal være et fælles privat og kommunalt kraftcenter med synergier ud i alle dele af kommunen. Derfor er det også naturligt med et strategisk og operationelt samarbejde med eksempelvis Rosenbedet i Brande og filialer i resten af kommunens større byer. På den måde skaber Vision Vestergade socialøkonomiske arbejdspladser i hele kommunen. Grøn, gavnlig, økologisk, vedvarende, fornyelse, forskning Den økologiske tankegang, som Gartneriet Garland allerede mestrer, kan skabe et fokusområde for alle øvrige partnere i projektet. Gartneriet kan sørge for sunde grøntsager til både rideskole og eksempelvis en café. Rideskolen kan forsyne gartneriet med gødning. Det grønne koncept kan drives endnu længere og med innovative, alternative energiformer gøre Vision Vestergade til et CO 2 -neutralt kraftcenter. Der vil samtidig være perspektiv i at involvere forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet - eksempelvis DTU eller Aarhus Universitet. Dels for at sikre, at den nyeste viden og de bedste teknologier inden for Vision Vestergades handleområder, tilflyder kraftcentret. Dels for at dokumentere og give de gode resultater videre - eksempelvis i forhold til den positive effekt af samværet mellem dyr og mennesker - til brug for andre. Endelig kan kraftcentret indgå i forskningsmæssige samarbejder ikke bare på naturvidenskabelige områder men også i forhold til humanistisk forskning. Forskningsprojekter i nye alternative energikilder Psykologi Genbrugsvand Vindmøller Solceller Udvikling af socialøkonomiske arbejdspladser Solfangere Affaldssortering Fra møg til energi Menneskelige ressourcer

7 Private virksomheder Rideskole Gartneri Hundetræningsbaner???? Marmeladeproduktion Folkekøkkenhaver á la britiske River Cottage Mosteri Vandrestier Vaskefaciliteter til cykler, heste, skateboards.. O-løbsposter Mulighederne er mange Landbrug Konferencerum Gårdbutik Mødelokaler Kontorfaciliteter Et foreløbigt idékatalog over mulige beboere, lejere og faciliteter og aktiviteter i Vision Vestergade rummer: Shelters/ lejrplads Køkkenhaver Camping område Forhindringsbane Dagplejelegestue Mulighederne for anvendelse er uanede. For alle virksomheder, borgere, foreninger og klubber i Ikast-Brande Kommune Brugercafé Fælleskantine for alle foreninger Skaterbane Grafittivæg Værksteder Cykel-/knallertværksted også på tværs af kommunegrænser Men projektet har også perspektiver på tværs af kommunegrænser. De visionære rammer og mulighederne i Vision Vestergade kan være døråbner for samarbejder med interessenter i andre kommuner. Foreløbigt idékatalog På næste side ses et foreløbigt idékatalog over mulige beboere, lejere, faciliteter og aktiviteter i Vision Vestergade. Klatrevæg Musikøvelokaler???????? Street BMX Visionen er fantastisk. Det er spændende at koble den socialøkonomiske side sammen med foreningsarbejdet. Det kræver givet involvering af fageksperter, når processen skal i gang. Men perspektiverne er store. Især for foreningsløse og nye foreninger, men alle andre får også nye muligheder og bedre rammer....og hvad brugere og borgere drømmer om Formand for Folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande Kommune, Peter O. Sørensen

8 Socialøkonomiske forretningsideer Frugtavl og forædling Frugtplantage Affaldssortering Rengøring for private Alternative energiformer Praktisk vedligehold pedelservice Funktionsbehov Fleksible lokaler Værksteder Kontorer & kontorfaciliteter Konferencerum og undervisningslokaler Gartneriet Garland Væksthuse Maskinhus Maskinpark Gårdbutik Lager- og kølerum Kompostplads Frugt- og frilandsgartneri Hønsehus Undervisningslokaler Værksteder/kreative rum Omklædningsrum og badefaciliteter AV rum Køkken og grovkøkken Mødelokaler Kontorer Anneksbygning Rideskole Stalde til ca. 200 heste Groomingområder Strigleplads Hestesolarier Sadelrum med ventalition Rum til vaskemaskine og tørrerum til dækner Oplagring af halm Foderrum Garage og værksted Fyringsanlæg Solcelleanlæg Ridehaller opvisningshal med dommerfaciliteter, opvarmningshal, elevridehal Udendørs longeringsrotunde Overdækket skridtmaskine Mønstringsbane med fast bund Cafeteria, klublokaler, toiletter og badefaciliteter Bolig til medarbejdere Udendørsbaner dressur- og springbaner Parkeringsfaciliteter incl. trailerog lastbilparkering Foreløbige ønsker og visioner til funktionsbehov: Folde og ridestier Med visionen synliggøres det, at kommunen vil give muligheder til udsatte grupper. Det er vigtigt. Det samme gælder muligheden for at skabe ambitioner for større selvhjulpenhed for brugerne. Samtidig viser kommunen også vejen for det private erhvervsliv og kan med rette forvente, at det private erhvervsliv byder ind. Direktør Ulrik Jespersen, Quick Care

9 Arealer med potentiale 19.5 ha Nord for Vestergade Eli Christensensvej Vestergade Ikast Planteskole Mod HI Park Mod Ikast Bøgildsvej 22.9 ha Syd for Vestergade Herning Ikast

10 For Ikast-Brande Kommune vil udgiften være en engangs-anlægsudgift på 30 mio. kroner. Derefter skal projektet være udgiftsneutralt i forhold til kommunens nuværende anlægs- og driftsudgifter. 0,- Finansieringen af en vild vision Foreløbigt budgetoverslag For at skabe de innovative rammer omkring Vision Vestergade er der brug for mio. kroner i etableringsomkostninger et beløb, der naturligvis stiller krav til ekstern finansiering.. Men for Ikast Brande- Kommune vil udgiften være en engangs-anlægsudgift på 30 mio. kroner. Derefter skal projektet være udgiftsneutralt i forhold til kommunens nuværende anlægs- og driftsudgifter. Vision Vestergade skal kunne bære sig selv økonomisk - og visionen er, at projektet på sigt skal være med til at minimere den forventede udgift til kommunens socialøkonomiske indsats. Finansiering: Ikast-Brande Kommune: 30 mio. kr. for en stor dels vedkommende finansieret gennem kommunalt salg af attraktive jordarealer ved Remmebakke og den nuværende Ikast Rideskole Ikast Rideskole: 10 mio. kr. Desuden forventes det muligt at hente tilskud fra diverse fonde og puljer således har Lokale- og Anlægsfonden allerede vist interesse. Derudover findes en række andre relevante fonde og tilskudspuljer: Socialministeriet EU Friluftsrådet Indenrigsministeriet (OPP-midler) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

11 ORGANISATIONSPLAN Når centret er etableret, er tanken, at det skal fungere som et selvstændigt ejendomsselskab, hvor beboerne lejer sig ind. Aktier/indskud Tilskud - Fonde - Organisationer - Myndigheder OPP Ejendom A/S OPP Låntagning Driftsøkonomi?????? Udlejning Klubber Garland Foreninger Ikast Rideklub Socialøkonomiske virksomheder

12 Procesplan: Når vi tænker omgivelser i verdensklasse, tænker vi udover rideskole også energimæssigt og foreningsliv. Vi vil gerne være på forkant med alternative energikilder f. eks hvis gødning fra hestene kan brændes og blive til energi eller blive til gødning hos af Garland. Det bliver inspirerende og udbytterigt at kunne dele faciliteter med andre klubber, foreninger og virksomheder. Jeg tror, vi sammen kan skabe et sted, som rigtig mange borgere i kommunen vil få glæde af. Per Østergaard, formand for Ikast Rideklub Fase 1/Konkretisering Interessentanalyse Stormøde med foreninger og andre interessenter Idémøde med virksomheder og fagbevægelse Involvering af universiteter eller forskningsenheder Fase 2/Planlægning Finansiering Arkitektkonkurrence Udbud Procesplanen for en vild vision For at få alle sten vendt og alle innovative tanker med, skal processen struktureres forud for selve anlægsarbejdet. Fase 3/Etablering Fysisk etablering Igangsætning Vision Vestergade er både tradition og fornyelse, der åbner for nye, uanede muligheder for menneskelig udfoldelse: CO 2 neutral produktion, sport, natur, leg, læring, udflugter, beskæftigelse samt nye forløb og veje til arbejdsmarkedet. Poul Erik Skov Heunecke, værkstedsleder, Gartneriet Garland Fase 4/Kontinuerlig udvikling Fortsat og løbende udvikling mod målsætningen om 100 arbejdspladser

13 VI HAR IKKE RÅD TIL AT undlade AT INVESTERE I INNOVATION, NYTÆNK- NING OG UDVIKLING I IKAST-BRANDE KOMMUNE Historien om en vild vision er innovativ og visionær men langt fra urealistisk. Den vil være med til at understrege Ikast-Brande Kommunes evner og vilje til at finde fremtidens veje til velfærdsløsninger for alle borgere.

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013 Indstilling Til Magistraten Den 31. oktober 2013 Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr 2017 ønsker at indlede en proces med at hverve Spejdernes Lejr 2017. Aarhus Kommune 1. Resume ønsker at indlede en

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER. www.ikast-brande.dk

KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER. www.ikast-brande.dk KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER SPILLEREGLER, PRÆMISSER og MATERIALER Pressen kan deltage fra kl.19.15 ok? Alle spørgsmål er velkomne! Referatforbud! IKKE et politisk møde IKKE et diskussionsforum Kun et

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber WORKSHOP?? Program for de næste 45 minutter: Præsentation Kort om Center for Civilsamfund

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB Kære Sponsor Hirtshals den 28. januar 2015 Hirtshals Rideklub har brug for en håndsrækning I Hirtshals Rideklub er vi 130 medlemmer, heraf 65 unge mennesker mellem x og y år. Klubben blev grundlagt i 1971,

Læs mere

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet Foto: Søren Svendsen 1 En dansk friluftslov? I 1930 vil Thorvald Stauning give danskerne natur og friluftsoplevelser. Danmarks første

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere