Historien om en. vild vision. med overraskende synergier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om en. vild vision. med overraskende synergier"

Transkript

1 Historien om en vild vision med overraskende synergier

2 Historien om en Derfor er den overordnede målsætning at samle og innovere den private og kommunale socialøkonomiske indsats. Gerne i verdensklasse omgivelser, der skal aktivere og inspirere alle borgere og besøgende i vores kommune. vild vision Vi ønsker at gå forrest, når det gælder om at tænke nyt og radikalt anderledes i forhold til velfærdsløsninger. Innovativ socialøkonomisk indsats i verdensklasse. Læg dertil livskvalitet og synergier på tværs af kommunens foreningsliv og nye og attraktive muligheder for alle borgere. Det er kort fortalt målet med Vision Vestergade et af Ikast-Brande Kommunes ambitiøse visionsprojekter. Projektet udspringer af kommunens tænkning om Mental Frikommune: Vi ønsker at gå forrest, når det gælder om at tænke nyt og radikalt anderledes i forhold til velfærdsløsninger. Derfor er den overordnede målsætning at samle og innovere den private og kommunale socialøkonomiske indsats. Gerne i verdensklasse omgivelser, der skal aktivere og inspirere alle borgere og besøgende i vores kommune. Det skal ske gennem et nyt, levende og gensidigt inspirerende miljø, som er drivkraften til at sikre aktivering af endnu flere af kommunens borgere og give dem værdifuld tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig opnå bedre livskvalitet og selvværd. Samtidig skal rammerne være inspirerende, nyskabende og udviklende for alle øvrige interesserede - uanset om man søger spændende eller velsmagende oplevelser, er medlem af en forening eller foreningsløse med behov for plads til at mødes, udvikle sig og vokse. Katalysatoren er innovativ synergi og samspil. Mellem eksisterende institutioner, projekter og foreninger i hele Ikast- Brande Kommune. Først og fremmest gartneriet Garland og Ikast Rideklub, der begge bliver blandt de første faste beboere i Vision Vestergade. For begge gælder, at de her får helt nye og unikke rammer, der skal give genlyd i Danmark men også gerne i udlandet. Rundt om dem vokser Vision Vestergades skov af nye innovative tanker. Her skal være plads til værksteder, samlingsrum, café, højprofileret aktivitetscenter for friluftsliv og meget mere Endelig ønsker Ikast-Brande Kommune at sætte fokus på forskning i innovative løsninger på en lang række niveauer. Derfor skal Vision Vestergade funderes på baggrund af de absolut nyeste og visionære former for løsninger, teknologier og metoder indenfor områder som energi, miljø, arbejdsmarkedet, fritids- og foreningsliv Den målsætning danner grundlag for samarbejder med forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet. Man kan kalde det en vild vision men efterhånden, som vi har defineret rammerne for Vision Vestergade, kalder vi det selv en realistisk vision i verdensklasse. Velfærden i Danmark er i den grad under pres. Det kræver, at vi tør og vil tænke anderledes, og at alle bidrager, med det de kan. Derfor er nye og innovative tanker, som i Ikast-Brande Kommune, nødvendige og spændende og inspirerende for alle andre. Professor Nina Smith, Aarhus University

3 Baggrunden for en vild vision Derfor søger vi at gøre mere og noget radikalt anderledes for at skabe pladsen på arbejdsmarkedet til borgere med funktionsnedsættelser og andre hindringer, der betyder, at de i dag ikke er i arbejde. I Ikast-Brande Kommune er målsætningen, at så mange borgere som muligt er en aktiv del af arbejdsmarkedet og på den måde får en værdifuld hverdag. Af hensyn til livskvaliteten og selvværdet for den enkelte borger og af overordnede sociale og økonomiske hensyn til velfærdsniveauet. Med det udgangspunkt, at det er bedre at bidrage med få timer om ugen - end slet ikke at være en del af arbejdsmarkedet. Udover at skabe plads på det eksisterende arbejdsmarked ønsker Ikast-Brande Kommune at udvikle innovative og effektive socialøkonomiske projekter også baseret på private midler. Det er spændende, hvis kommunen øger og udvikler sit fokus på socialøkonomiske arbejdspladser. Vi vil gerne have flere samarbejdspartnere at sparre med og kan byde ind med masser af god erfaring på området. Blandt andet i forhold til områder som personlig rådgivning, hygiejne og muligheder for personlig udvikling, der også er vigtige dele af indsatsen for at skabe relationer til arbejdsmarkedet. Jonna Jensen, leder Rosenbedet, Brande Visionen vil give mange flere borgere muligheden for at bidrage på det niveau, de kan. At udvide indsatsen på det område er ikke kun til gavn for den enkelte borger men for hele samfundet. Ikke bare økonomisk men også i forhold til at give mere tolerance for, at vi alle er forskellige og alle sagtens kan bidrage i de rette rammer og miljøer. Frank Heidemann Sørensen (S), fmd. Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ikast-Brande Kommune

4 ... projektet kan leve op til en kommunal målsætning om 100 socialøkonomiske arbejdspladser om året. Et unikt erhvervsliv det vigtige fundament Udvikling og innovation kan kun ske med udgangspunkt i tæt dialog og samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. I Ikast-Brande Kommune har vi historisk altid været omgivet af et enestående og omstillingsparat erhvervsliv, der er vokset gennem tilpasning og innovation i forhold til den generelle globale udvikling. Dermed er forudsætningen på plads, for at kommunen og erhvervslivet i fællesskab kan finde de nye og mest effektive veje til at pleje, udnytte og udvikle ressourcepersoner og sammen skabe rammerne for, at alle får muligheden for at yde og bidrage med det, de kan. Det stiller krav om, at det private erhvervsliv og Ikast- Brande Kommune sammen går nye veje: Finder nye måder at drive rentable virksomheder på, alternative måder at være arbejdstager, nye relationer mellem arbejdstager og giver eller innovative samarbejdsformer mellem det offentlige og de private virksomheder. Man kunne overveje, om alle skal være en mindsteløn værd for at kunne bidrage til samfundet? Eller om konkurrenceforhold, købmandskab og sund fornuft kan forenes til et helt nyt omdrejningspunkt for socialøkonomiske initiativer til gavn for os alle? Den fælles målsætning er værdi for det enkelte menneske, virksomheden, kommunen og dermed hele samfundet. Det handler om at skabe en dagligdag med positivt indhold og menneskelige relationer og om socialøkonomiske virksomheder, der kan vækste, udvikle sig og dermed på sigt blive uafhængig af tilknytningen til Vision Vestergade og dermed give plads til nye idéer. Så projektet kan leve op til en kommunal målsætning om 100 socialøkonomiske arbejdspladser om året. Når man tør tænke ud af boksen, giver det mange overraskende muligheder og endnu flere perspektiver. For eksempel: Hvorfor ikke overveje, om alle skal være en mindsteløn værd for at kunne bidrage til samfundet? Carsten Kissmeyer (v) borgmester Ikast-Brande Kommune Erhvervslivet i Ikast-Brande Kommune har historisk set haft en unik tradition for at turde gå nye veje også selv om det betød, at man var pioner. Med den nye vision for innovative på området for socialøkonomiske arbejdspladser går vi igen forrest. Som erhvervsliv er det vores opgave at bakke op om den form for udvikling fordi det gavner arbejdsmarkedet, samfundet og en lang række mennesker, der får muligheden for en meningsfuld hverdag og måske kunne blive værdifulde medarbejdere for os. Jens Poulsen, CEO, DK Company A/S

5 Synergier på tværs De socialøkonomiske arbejdspladser skaber aktiverende rammer og giver den enkelte mulighed for at blive en aktiv del af samfundet, danne sociale relationer og på den måde skabe positive spiraler. Som det i dag sker på Gartneriet Garland. Gartneriets placering på kommunalt jord midt i et nyudviklet og attraktivt byområde er imidlertid blevet en udfordring. Desuden har gartneriet igennem en årrække haft brug for tidssvarende lokaler. Som del af Vision Vestergade får Garland ikke bare nye rammer for gartneriet og andre beslægtede erhverv som eksempelvis dyrehold - men også muligheden for at skabe nye innovative og udviklende sociale miljøer på gartneriet. Med flytningen råder kommunen samtidig over attraktiv jord til videreudvikling af boligområdet på Remmebakke. Ikast Rideskole. Det gav anledning til at revurdere rideskolens placering på det nuværende område, som er lejet af Ikast-Brande Kommune. Ikast Rideskole skal selv finansiere en flytning og en væsentlig del af investeringerne i en ny rideskole. Placeringen i kommunens nye Vision Vestergade giver dog masser af nye perspektiver og udsigt til synergier i forhold til natur, mennesker og miljøet. Konkret eksempelvis i relation til den positive og beroligende effekt, som samvær mellem dyr og mennesker skaber, og som levering af foderegnede råvarer fra Garland til rideskolens heste. Udover nødvendig innovation rummer visionen masser af perspektiv - fordi den giver plads til og bliver til gavn for alle vores borgere. Det bliver et kraftcenter med rødder ud i hele Ikast-Brande Kommune - måske endda til nabokommuner som Herning og Silkeborg. Erik R. Pedersen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ikast-Brande Kommune Frivillige organisationer, offentlige instanser og det private erhvervsliv - den konstellation er væsentlig for, at socialøkonomiske virksomheder skal blive en succes og det skal de! Så vi sammen kan sikre, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet får en mulighed for at bidrage til det samfund, de lever i. At tage et socialt ansvar vil blive et vilkår for at drive virksomhed på fremtidens globale marked. Den innovation der ligger i projekt Vision Vestergade vil kunne inspirere fremtidige offentlige, private og frivillige samarbejder. Samtidig åbnede en lov om hestehold mulighederne for helt nye synergier i visionen. Loven stiller krav om væsentlige ombygninger for mange af landets rideklubber. Blandt dem Endelig vil en flytning af Ikast Rideskole give Ikast-Brande Kommune jord at sælge i et attraktivt erhvervsområde ved motorvejen. Tommy Wølk, sekretariatschef, Code of Care

6 Mulighederne i en Det grønne koncept kan drives endnu længere og med innovative, alternative energiformer gøre Vision Vestergade til et CO 2 -neutralt kraftcenter. Der vil samtidig være perspektiv i at involvere forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet vild vision Med Vision Vestergade ønsker vi at skabe synergi og sende tråde ud i hele kommunen: For i en vild vision er mulighederne mange og de mulige gevinster endnu flere. Psykiatri Kraftcentret kan eksempelvis indgå i forskningsmæssige samarbejder med: Jordenergi I et moderne samfund er der behov for, at alle bidrager, med det de kan for borgernes egen og for velfærdsamfundets skyld. Med innovativ tankegang kan behov betyde nye muligheder. Derfor ønsker vi at skabe et nyt kraftcenter, der skal binde kommunens eksisterende og helt nye socialøkonomiske tiltag sammen med udgangspunkt i beslutningen om at flytte Gartneriet Garland og Ikast Rideskole. Med Vision Vestergade ønsker vi at skabe synergi og sende tråde ud i hele kommunen: For i en vild vision er mulighederne mange og de mulige gevinster endnu flere. Konkret er tanken et kraftcenter placeret på Vestergade i Ikast - vest for Ikast-Brande Gymnasium. Et center, som kan rumme alt fra gartneri og rideskole over kommunens socialøkonomiske indsats til foreningsliv, brugercafe, lejrplads, orienteringsbane, skate-bane, værksteder, musik-øvelokaler, natur-aktivitetsbane kun fantasien og kreativiteten sætter grænser for mulighederne. Med innovativ tænkning skal vi her skabe jobs til medarbejdere, der ikke kan klare sig på almindelige arbejdsvilkår. Jobs, der bringer borgere ud af passiv forsørgelse - og ikke mindst øger deres livskvalitet og glæden ved at have noget at stå op til hver dag. Tanken er, at Vision Vestergade skal være et fælles privat og kommunalt kraftcenter med synergier ud i alle dele af kommunen. Derfor er det også naturligt med et strategisk og operationelt samarbejde med eksempelvis Rosenbedet i Brande og filialer i resten af kommunens større byer. På den måde skaber Vision Vestergade socialøkonomiske arbejdspladser i hele kommunen. Grøn, gavnlig, økologisk, vedvarende, fornyelse, forskning Den økologiske tankegang, som Gartneriet Garland allerede mestrer, kan skabe et fokusområde for alle øvrige partnere i projektet. Gartneriet kan sørge for sunde grøntsager til både rideskole og eksempelvis en café. Rideskolen kan forsyne gartneriet med gødning. Det grønne koncept kan drives endnu længere og med innovative, alternative energiformer gøre Vision Vestergade til et CO 2 -neutralt kraftcenter. Der vil samtidig være perspektiv i at involvere forskningsenheder og universiteter i Danmark og udlandet - eksempelvis DTU eller Aarhus Universitet. Dels for at sikre, at den nyeste viden og de bedste teknologier inden for Vision Vestergades handleområder, tilflyder kraftcentret. Dels for at dokumentere og give de gode resultater videre - eksempelvis i forhold til den positive effekt af samværet mellem dyr og mennesker - til brug for andre. Endelig kan kraftcentret indgå i forskningsmæssige samarbejder ikke bare på naturvidenskabelige områder men også i forhold til humanistisk forskning. Forskningsprojekter i nye alternative energikilder Psykologi Genbrugsvand Vindmøller Solceller Udvikling af socialøkonomiske arbejdspladser Solfangere Affaldssortering Fra møg til energi Menneskelige ressourcer

7 Private virksomheder Rideskole Gartneri Hundetræningsbaner???? Marmeladeproduktion Folkekøkkenhaver á la britiske River Cottage Mosteri Vandrestier Vaskefaciliteter til cykler, heste, skateboards.. O-løbsposter Mulighederne er mange Landbrug Konferencerum Gårdbutik Mødelokaler Kontorfaciliteter Et foreløbigt idékatalog over mulige beboere, lejere og faciliteter og aktiviteter i Vision Vestergade rummer: Shelters/ lejrplads Køkkenhaver Camping område Forhindringsbane Dagplejelegestue Mulighederne for anvendelse er uanede. For alle virksomheder, borgere, foreninger og klubber i Ikast-Brande Kommune Brugercafé Fælleskantine for alle foreninger Skaterbane Grafittivæg Værksteder Cykel-/knallertværksted også på tværs af kommunegrænser Men projektet har også perspektiver på tværs af kommunegrænser. De visionære rammer og mulighederne i Vision Vestergade kan være døråbner for samarbejder med interessenter i andre kommuner. Foreløbigt idékatalog På næste side ses et foreløbigt idékatalog over mulige beboere, lejere, faciliteter og aktiviteter i Vision Vestergade. Klatrevæg Musikøvelokaler???????? Street BMX Visionen er fantastisk. Det er spændende at koble den socialøkonomiske side sammen med foreningsarbejdet. Det kræver givet involvering af fageksperter, når processen skal i gang. Men perspektiverne er store. Især for foreningsløse og nye foreninger, men alle andre får også nye muligheder og bedre rammer....og hvad brugere og borgere drømmer om Formand for Folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande Kommune, Peter O. Sørensen

8 Socialøkonomiske forretningsideer Frugtavl og forædling Frugtplantage Affaldssortering Rengøring for private Alternative energiformer Praktisk vedligehold pedelservice Funktionsbehov Fleksible lokaler Værksteder Kontorer & kontorfaciliteter Konferencerum og undervisningslokaler Gartneriet Garland Væksthuse Maskinhus Maskinpark Gårdbutik Lager- og kølerum Kompostplads Frugt- og frilandsgartneri Hønsehus Undervisningslokaler Værksteder/kreative rum Omklædningsrum og badefaciliteter AV rum Køkken og grovkøkken Mødelokaler Kontorer Anneksbygning Rideskole Stalde til ca. 200 heste Groomingområder Strigleplads Hestesolarier Sadelrum med ventalition Rum til vaskemaskine og tørrerum til dækner Oplagring af halm Foderrum Garage og værksted Fyringsanlæg Solcelleanlæg Ridehaller opvisningshal med dommerfaciliteter, opvarmningshal, elevridehal Udendørs longeringsrotunde Overdækket skridtmaskine Mønstringsbane med fast bund Cafeteria, klublokaler, toiletter og badefaciliteter Bolig til medarbejdere Udendørsbaner dressur- og springbaner Parkeringsfaciliteter incl. trailerog lastbilparkering Foreløbige ønsker og visioner til funktionsbehov: Folde og ridestier Med visionen synliggøres det, at kommunen vil give muligheder til udsatte grupper. Det er vigtigt. Det samme gælder muligheden for at skabe ambitioner for større selvhjulpenhed for brugerne. Samtidig viser kommunen også vejen for det private erhvervsliv og kan med rette forvente, at det private erhvervsliv byder ind. Direktør Ulrik Jespersen, Quick Care

9 Arealer med potentiale 19.5 ha Nord for Vestergade Eli Christensensvej Vestergade Ikast Planteskole Mod HI Park Mod Ikast Bøgildsvej 22.9 ha Syd for Vestergade Herning Ikast

10 For Ikast-Brande Kommune vil udgiften være en engangs-anlægsudgift på 30 mio. kroner. Derefter skal projektet være udgiftsneutralt i forhold til kommunens nuværende anlægs- og driftsudgifter. 0,- Finansieringen af en vild vision Foreløbigt budgetoverslag For at skabe de innovative rammer omkring Vision Vestergade er der brug for mio. kroner i etableringsomkostninger et beløb, der naturligvis stiller krav til ekstern finansiering.. Men for Ikast Brande- Kommune vil udgiften være en engangs-anlægsudgift på 30 mio. kroner. Derefter skal projektet være udgiftsneutralt i forhold til kommunens nuværende anlægs- og driftsudgifter. Vision Vestergade skal kunne bære sig selv økonomisk - og visionen er, at projektet på sigt skal være med til at minimere den forventede udgift til kommunens socialøkonomiske indsats. Finansiering: Ikast-Brande Kommune: 30 mio. kr. for en stor dels vedkommende finansieret gennem kommunalt salg af attraktive jordarealer ved Remmebakke og den nuværende Ikast Rideskole Ikast Rideskole: 10 mio. kr. Desuden forventes det muligt at hente tilskud fra diverse fonde og puljer således har Lokale- og Anlægsfonden allerede vist interesse. Derudover findes en række andre relevante fonde og tilskudspuljer: Socialministeriet EU Friluftsrådet Indenrigsministeriet (OPP-midler) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

11 ORGANISATIONSPLAN Når centret er etableret, er tanken, at det skal fungere som et selvstændigt ejendomsselskab, hvor beboerne lejer sig ind. Aktier/indskud Tilskud - Fonde - Organisationer - Myndigheder OPP Ejendom A/S OPP Låntagning Driftsøkonomi?????? Udlejning Klubber Garland Foreninger Ikast Rideklub Socialøkonomiske virksomheder

12 Procesplan: Når vi tænker omgivelser i verdensklasse, tænker vi udover rideskole også energimæssigt og foreningsliv. Vi vil gerne være på forkant med alternative energikilder f. eks hvis gødning fra hestene kan brændes og blive til energi eller blive til gødning hos af Garland. Det bliver inspirerende og udbytterigt at kunne dele faciliteter med andre klubber, foreninger og virksomheder. Jeg tror, vi sammen kan skabe et sted, som rigtig mange borgere i kommunen vil få glæde af. Per Østergaard, formand for Ikast Rideklub Fase 1/Konkretisering Interessentanalyse Stormøde med foreninger og andre interessenter Idémøde med virksomheder og fagbevægelse Involvering af universiteter eller forskningsenheder Fase 2/Planlægning Finansiering Arkitektkonkurrence Udbud Procesplanen for en vild vision For at få alle sten vendt og alle innovative tanker med, skal processen struktureres forud for selve anlægsarbejdet. Fase 3/Etablering Fysisk etablering Igangsætning Vision Vestergade er både tradition og fornyelse, der åbner for nye, uanede muligheder for menneskelig udfoldelse: CO 2 neutral produktion, sport, natur, leg, læring, udflugter, beskæftigelse samt nye forløb og veje til arbejdsmarkedet. Poul Erik Skov Heunecke, værkstedsleder, Gartneriet Garland Fase 4/Kontinuerlig udvikling Fortsat og løbende udvikling mod målsætningen om 100 arbejdspladser

13 VI HAR IKKE RÅD TIL AT undlade AT INVESTERE I INNOVATION, NYTÆNK- NING OG UDVIKLING I IKAST-BRANDE KOMMUNE Historien om en vild vision er innovativ og visionær men langt fra urealistisk. Den vil være med til at understrege Ikast-Brande Kommunes evner og vilje til at finde fremtidens veje til velfærdsløsninger for alle borgere.

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER. www.ikast-brande.dk

KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER. www.ikast-brande.dk KANDIDAT- INFORMATIONSMØDER SPILLEREGLER, PRÆMISSER og MATERIALER Pressen kan deltage fra kl.19.15 ok? Alle spørgsmål er velkomne! Referatforbud! IKKE et politisk møde IKKE et diskussionsforum Kun et

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Jeg anmoder ved fremsendelse af nærværende materiale om et lån fra Holkegårdfonden på 525.000 kr. Formålet med lånet er at sikre ressourcer til at

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes. Strategi2020 Visioner og mål

Ikast-Brande Kommunes. Strategi2020 Visioner og mål Ikast-Brande Kommunes Strategi2020 Visioner og mål Ikast-Brande Kommunes Strategi2020 Visioner og mål Udarbejdet på Byrådets strategiseminar den 06-05-2014. Revideret efter gruppeformandsmødet 27-05- 2014

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Thomas Bisballe Projektkonsulent, Københavns Erhvervshus Strategiudvikling Københavns Kommune Iværksætterrådgivning Fremskudt iværksætteri og erhversudvikling

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere