Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14"

Transkript

1 Hold A: Henrik /Gurli Hold B: Marion/Piet + Anders Naturfagsundervisning i 8. klasse Årsplan for 13/14 Periode Indhold Faglige mål Mystiske metaller og Celler Uge August / september Metaller i det periodiske system Eksperimenter med metallers egenskaber Metaller i syrer Galvanisk element Oxidering og reducering Udvinde jern Metaltrappen Ædle og uædle metaller Metallers farlighed og forurening Cellens bestanddele Fotosyntese og respiration Beskrive enkle principper i grundstoffernes periodiskesystem At lære om metallers mange egenskaber og anvendelsesområder At lære om elektron vandring At vise forsøgsopstillinger hvor viden om metaller indgår Beskrive udvalgte produkters og materialers fremstilling, anvendelse, genanvendelse eller deponi Kende udviklingen i nogle forestillinger om stofopbygning Kendskab til kemiske bindinger og ioner Benytte udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven Kende levende cellers bygning og funktion Kende betegnelser som væg, kerne, grønkorn, ribosomer og mitochondrier, celledeling, mitose og meiose Kende vigtige funktioner af indre organer, indbyrdes samspil, optagelse af næring og bortskaffelse af affald 1

2 Uge Hum Projekt Jagt og hjort Uge (evt. 43 med) September- oktober Fremstilling af krudt, legeringer og metaller Forsvarlig jagt, våben og ammunition Brunsttur med i Dyrehaven Begreber som art, diversitet, truede dyr og invasive arter Rødlisten Antallet af forskellige dyr i Danmark Kronhjorten en bestand i vækst Økologi i skoven skovflåt og rådyr Menneskets og drøvtyggernes fordøjelse Opbrækning af fuglevildt Besøg af en jæger/ ammunitionsekspert Kendskab til kemiske exoterme reaktioner Få kendskab til sammenhænge, årsager og konsekvenser i samspillet mellem menneske og natur At få kendskab til naturens interesse-organisationer At få forståelse og indsigt i vildtets levevis, fysiologi og tilpasning til naturens forhold Uge 42 Efterårsferie Uge 43 2

3 Uge Naturfaglige projektuger Energi og klima Hold A uge 44 Hold B uge 45 Uge 46 Matematikuge Globale vind og havstrømme Atmosfærens sammensætning og menneskers påvirkning Atmosfærens betydning for liv på jorden Klimamodeller og Klimabælter Drivhuseffekt Klimaændringer, naturlige og menneskeskabte Iskerneboringer og viden om fortidens klima Ozonlag og Solpletter Nye sorter i landbruget - vindyrkning i Danmark Flere årlige høstsæsoner Klimaflygtninge og ændringer i biodiversitet Alternative energiformer Engineering: Vi bygger modeller af alternative energikilder At opnå viden om hvad der påvirker vejrsystemer At forstå atmosfærens opbygning og betydning for livets udvikling At få indsigt i fordele og ulemper ved klimaændringer At forstå sammenhænge mellem menneskeskabt global opvarmning og forbrug af fossile brændstoffer At få kendskab til alternative energiformer 3

4 Uge Hold A: Verden er skæv Hold B: Vulkaner og Jordskælv Verden er skæv Levevikår i forskellige regioner i Verden Lokale og globale sundhedsproblemer Konsekvenser af menneskeskabte forandringer for naturen og levevilkår Dyrkningsmønstre Se udvalgte film: hvor svært kan det være Bubber TV produktion Vulkaner og jordskælv, se beskrivelse ved uge 4 Kende til Navnestof og lokaliteter Anvende forskellige former for kort Kende til den demografiske transitionsmodel Kende til demografiske komponenter; som analfabetisme, børnedødelighed, gennemsnitlig levealder, fødselsrater, befolkningspyramider, fødsels-overskud og - underskud Uge Hum Projekt Uge 52-1 Juleferie 4

5 Uge 2-3 Samf/his projekt Uge 4-6 Hold B: Verden er skæv Hold A: Vulkaner og Jordskælv Vulkaner og jordskælv Pladetektonik og geologiske kredsløb Vulkaner og Jordskælv Tsunami og jordskred Seismografer og Richterskalaen Verdens truede regioner Hvorledes CO 2 udledes og indgår i naturen Kendskab til Navnestof og lokaliteter Anvende forskellige former for kort Kenskab til Jordskælvszoner, Jordens opbygning og vulkantyper Kendskab til det geologiske kresløb Uge 7 Vinterferie Uge 8-9 Brobygning/valgfrit projekt 5

6 Uge Kost og sundhed Marts/april Kost og motion Vægt/anoreksi Bygge simple proteiner Køkkenhygiejne Konservering Kroppens funktioner Hjerte og lunger Knogler, led og muskler Fordøjelsen Proteiner/kulhydrater/fedt Kroppens forsvarssystem Cellens opbygning DNA og arvelighedslære Genteknologi og etik Bioteknologi Besøg på Eksperimentariet : Hjerte-lungedissektion Bygning af modeller af protein, fedtstoffer, CO 2 og H 2 0 Reaktionsligninger, afstemning At forstå kroppens funktioner At kende til betydningen af helse, sund kost og motion At forstå årsager til og helbredelse af div. sygdomme Forstå genteknologi og arvelighed kende til cellens opbygning af DNA 6

7 Uge 15 Fællesuge Uge 16 Påskeferie Uge 17 Uge Naturfaglige projektuger Ta det sure med det søde Om det sure, søde, salte og skinnende Hold A: uge 18 Hold B Uge 19 Sukker- kemisk set Hvor meget sukker er der i det mad vi spiser? Joule og forbrænding Sukkerproduktion Sukkerroer og sukkerrør Livsstilssygdomme Sødt med omtanke Køkkenhygiejne Syrer, baser og salte Ionbindinger enzymer Planlægning af enkle undersøgelser og eksperimenter Madpyramiden Næringsstoffer Fotosyntese og respiration Kende levende cellers bygning og funktion Kende vigtige funktioner af indre organer, indbyrdes samspil, optagelse af næring og bortskaffelse af affald Forklare fødevareproduktion ud fra biologiske principper Fødevarekonservering Holdningsmæssige og faktuelle udsagn Kende eksempler på produktionsprocesser og deres delprocesser, herunder gæring Kendskab til enzymers brug i Industrien og i husholdningen Kende til ph værdiskalaen Kende til indikatorer Kende til salte, syrer og baser og deres opbygning Kunne afstemme reaktionsligninger 7

8 Uge I am a backpacker! Beskriv et land natur- og kulturgeografisk Udforske en biotop Gå tæt på en metropol og dens udfordringer Planlægge en rejse Vaccinationer Visumregler Valuta og leveomkostninger Turist highlights Megabyernes udfordringer Gruppearbejde. Kendskab til kultur geografiske begreber Kendskab til naturgeografiske begreber Forståelse for lokale sygdomme og rejsendes forholdsregler Viden om levevilkår i andre klimazoner for planter, dyr og mennesker Indsigt i indrejseregler Kendskab til placeringen af verdens storbyer Indsigt i den globale befolkningstilvækster og den geografiske fordeling af den 8

9 Emne Indhold mål Uge Livet i ferskvand Juni Vandprøver og næringsstoftest Undersøgelse af biodiversitet og miljø indikatorer Fangst og undersøgelsesmetoder i ferskvand Bruge mikroskop og undersøge mikroorganismer Sigtedybde, iltindhold og vandanalyse Beskrive kredsløb og sammenhænge i søens økosystem Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag Anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener Gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers grundlæggende betydning i økosystemer Beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i At forstå begreber som: biodiversitet, biologisk kredsløb, årets cyklus i søen Kende til dyr i ferskvand: ånding, formering og fødeindtagelse Forstå betydningen af menneskets udledning i ferskvand Fremstilling af næringssalte og forståelse for kvælstofkredsløbet 9