MasterClass. MasterClass 15/16. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MasterClass. MasterClass 15/16. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX"

Transkript

1 MasterClass MasterClass 15/16 De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass

2 MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis kan elever i 2.g deltage. På hver MasterClass vil der være elever, udvalgt på baggrund af jeres faglige niveau. Fag I skoleåret 2015/2016 udbydes MasterClass i følgende fag: afsætning/psykologi, biologi/bioteknologi, dansk, engelsk, fysik, religion/idéhistorie, kemi, matematik og samfundsfag/international økonomi. Indhold Undervisningen på MasterClass rækker ud over det aktuelle fags kernestof og pensum. I vil møde større faglige udfordringer, end dem I oplever til daglig, og deltagelse i MasterClass vil vise jer, hvad fagene også kan, samt lade synergien af at samle de dygtigste på tværs af gymnasierne i én klasse træde tydeligt frem. Dette opnås dels gennem et højere niveau inden for kernestoffet dels gennem inddragelse af nye fagområder, der ikke er omfattet af kernestoffet. Omfang Undervisningen har et omfang af i alt ca. 10 timer pr. fag. Den lægges i forlængelse af normal skoletid og gennemføres typisk i løbet af ugerne Undervisere Det er undervisere fra hhx, stx og htx, der varetager undervisningen på MasterClass. Der medvirker typisk to undervisere, som hver repræsenterer en af de gymnasiale uddannelser. Honorering MasterClass elever modtager efter endt undervisning et diplom. Tilmelding/ansøgning Tilmelding sker på en særlig blanket, som ligger på skolens hjemmeside. Udfyld, print og aflever blanketten på studiekontoret. Deadline for tilmelding 11/9 kl Kontakt Spørgsmål rettes til de relevante faglærere eller til: Tine Frandsen (htx), Mads Vistisen (stx), Jens Christen Hylkjær (hhx) *1510

3 AFSÆTNING - PSYKOLOGI Reklamens magt: "Vi ved hvad du køber!" Hvordan bruges psykologien i et reklamebureaus arbejde? Undervisere: Lene Bisgaard Larsen (hhx) og Karin Thomsen (stx) Er vi så frie at vi selv bestemmer over vores beslutninger? Hvordan udvikler vi som forbruger et forhold til virksomheders produkter og brands? Er vi hvad vi køber? Hvordan kan vores identitet og vores følelser som også handler om grundlæggende moral og værdier, have bolig i ting? Altså på denne Master Class vil vi forsøge at afdække hvordan vi ubevidst finder ud af at hvad der har værdi i vores liv samt afdække hvordan reklamefolk arbejder med denne viden for at få afsat varer. Forløbet henvender sig til elever på STX og HTX der har interesse for anvendt psykologi i forbindelse med påvirkning af vores holdninger og adfærd dermed nyere neuropsykologisk forskning. Mandag den 28 september/uge 40 Kl hhx - lokale A9 Mandag den 5 oktober/uge 41 Kl stx - lokale 721/723 Mandag den 19 oktober/uge 43 Kl hhx - lokale A9 Mandag den 2. november/uge 44 Heldagtur til Århus. Vi skal opleve anvendt psykologi i markedsføringen i praksis

4 BIOLOGI - BIOTEKNOLOGI Bioteknologiske metoder til bestemmelse af genetiske variationer i levende organismer Undervisere: Erik Bruun (stx) og Poul Gerhard Pedersen (htx) I anvender udvalgte bioteknologiske metoder praktisk i laboratoriet til at bestemme genetiske variationer i jer selv. Vi besøger Århus universitets Institut for husdyrvidenskab på forskningscenter i Foulum, hvor vi både skal lave eksperimenter og bliver introduceret til deres aktuelle arbejde med kortlægning af genetiske forskelle hos husdyr. I den praktiske del afprøves ELISA-metoden ved bestemmelse af MBL (mannose bindende lektin), en receptor der virker i immunsystemet, på to hønsestammer. Metodens praktiske anvendelse i forskningsprojekter om sygdomsbekæmpelse i produktionsdyr, human ernæring og sundhed præsenteres. Forløbet henvender sig til elever, der har interesse for molekylærbiologi og genteknologi. Det forventes, at elever, der deltager, har biologi eller bioteknologi på mindst B-niveau. Tirsdag den 29. september/uge 40 kl stx - Biotek lokale 706 Tirsdag den 6. oktober /uge 41 kl htx - lokale oplyses senere Uge 43 Heldagstur til forskningscenter Foulum, Århus Universitet

5 DANSK Journalistens magt og virke et samarbejde med Dagbladet Holstebro Undervisere: Camilla Møller Kjeldsen (hhx) og Kathrine Beck Risom (stx) Medier beskrives ofte som den fjerde statsmagt. Vi vil undersøge mediernes etiske rammer og os selv som medieforbrugere. Hvor meget lader vi medierne bestemme? Og hvordan påvirker vi omvendt selv medielandskabet med vores stigende individuelle krav? Hvor langt går medierne for at imødekomme deres målgrupper? Hvilke medier er pressede, og hvilke medier vinder konkurrencen om vores opmærksomhed lige nu? På få år har samtlige printaviser oprettet en netavis, en interaktiv Facebook-side og en app til vores smartphones hvad gør det ved det traditionelle journalistiske håndværk? Forløbet henvender sig til 3.års-elever fra HTX, HHX og STX, der gerne vil bevæge sig ud over læreplanen i danskfagets mediedel og være med til at kortlægge tendenser i medielandskabet lige nu! Onsdag den 30. september / kl : stx - lokale 723 Et rids over nyhedsmediernes historie og over nyhedsgenrerne i dag. Analyse af ugens breaking news i syv danske aviser med fokus på finansiering og målgrupper. Onsdag den 7. oktober / kl : hhx - lokale A1 Presseetik: Hvor meget magt har medierne? Hvor langt må og skal en journalist gå i jagten på sandheden? Analyse af danskernes medieforbrug. Onsdag den 21. oktober / kl : Dagbladet Holstebro, Kirkestræde kl : hhx - lokale A1 Vi oplever et redaktionsmøde, lige før dagens avis kommer i trykken. Interview af journalister på baggrund af vores tidligere arbejde: Hvordan støver man nyhederne op? Hvor frie hænder har man som journalist i forhold til vinkling? Onsdag den 28. oktober / kl : stx - lokale 723 Den elektroniske nyhedsformidling. Vi har denne gang særligt fokus på tv-nyheder. Hvordan planlægges og produceres en nyhedsudsendelse? Hvordan formidles dagens breaking news i tv sammenlignet med de trykte medier?

6 ENGELSK Where are we headed? Undervisere: Karin Peters Lehm (hhx) og Jens Peter Vejrup (htx) In this course, we will work with different texts to discuss our future and especially look into speculations and predictions about the future. We will look at connections between the human psyche and fiction and the aim is to look at the direction we are headed for, in terms of where technology is leading us, and how humanity may be influenced by the shifts in technological accessibility. Our knowledge has increased exponentially over time but has our understanding remained on the level of the cave dweller? Can we improve overall happiness levels by technological advancements? Should we develop artificial intelligence? Will social media make us anti-social? The major focus in the course will be on oral proficiency and we anticipate much debate. 3. års elever, fra STX, HTX eller HHX med interesse for at udfordre deres engelske sprogfærdighed og emnebehandling. Tirsdag den 29. september/uge 40 kl. 15:15 17:45, htx - lokale davinci 1 Tirsdag den 6. oktober/uge 41 kl. 15:15 17:45, hhx - lokale A2 Tirsdag den 20. oktober/uge 43 kl. 15:15 17:45, htx - lokale davinci 1 Tirsdag den 27. oktober/uge 44 kl. 15:15 17:45, hhx - lokale A2

7 FYSIK Partikel-bølge dualitet Undervisere: Thomas Lynghøj Christensen (htx) og Ole Danstrup Andersen (stx) I begyndelsen af det 20. århundrede opdagede fysikerne nogle tilsyneladende paradoksale fænomener, når de studerede stoffets fundamentale byggesten. Lys, der blev betragtet som bølger, optrådte nogle gange partikelagtigt. Elektroner, som man opfattede som partikler, opførte sig engang i mellem som bølger. Dette kan forstås indenfor rammerne af kvanteteorien, der kuldkaster nogle af vore tilvante forestillinger om stoffet. I denne masterclass skal vi beskæftige os med dualiteten mellem partikler og bølger. Eleverne skal udføre eksperimenterne Fotoelektrisk effekt og Elektrondiffraktion, der netop illustrerer de omtalte fænomener. 2. og 3. års elever på htx og stx, der har fysik på A-niveau. Tirsdag den 29. september/uge 40 Kl htx - lokale DV6 Tirsdag den 6. oktober/uge 41 Kl stx - lokale 307 Tirsdag den 20. oktober/uge 43 Kl htx - lokale DV6 Tirsdag den 27. oktober/uge 44 Kl stx - lokale 307

8 RELIGION OG IDEHISTORIE Modernitet og essens Undervisere: Karin Jeppesen (htx) og Pia Brandbyge (stx) Hvad er meningen med det liv, jeg lever? Har jeg som mennesket en essens, en bestemmelse? Findes der menneskelige dyder, som vi kan navigere efter, eller står vi alene tilbage, dømt til frihed, ensomhed og angst? Kan vi leve uden de store fortællinger om mening og forbundenhed? Hvad betyder det for os, at vi ikke har de store fortællinger længere men er overladt til modernitetens respektløshed, materialisme og egoisme? På STX kan du deltage, hvis du går i 2. eller 3.g og har religion. På HTX kan du deltage, hvis du har idehistorie i 2.g. eller 3.g. Tirsdag den 29. september/uge 40 kl stx - lokale 102 Tirsdag den 6.oktober/uge 41 kl htx - lokale oplyses senere Tirsdag den 20. oktober/uge 43 kl stx - lokale 102 Tirsdag den 27. oktober/uge 44 kl htx - lokale oplyses senere

9 KEMI Naturstofkemi Aktive stoffer i planter Undervisere: Jytte K. Brodersen (htx) og Gitte Berg Jensen (stx) Forløbet i kemi omhandler naturstoffer i planter, der f.eks. kan anvendes som medicin eller som hjælpestof i plantebeskyttelsesmidler. Der arbejdes med både teori og med praktisk laboratoriearbejde. I laboratoriet vil vi ekstrahere salicylsyre fra pilebark og capsaicin fra forskellige chili. Forløbet indeholder et besøg på Cheminova A/S, hvor vi får en rundvisning og et foredrag, samt mulighed for at bestemme capsaicin-indholdet i vores ekstrakter vha. HPLC. Der må påregnes ½-1 times forberedelse pr. gang. Forløbet henvender sig til elever med kemi på A-niveau. Mandag den 21. september/uge 39 kl stx - lokale Foredrag med Søren Brøgger Christensen, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU: Fra plante til medicin. Onsdag den 30. september/uge 40 kl stx - lokale 305 og 710b - Introduktion til naturstoffer og ekstraktion. Eksperimentelt: Ekstraktion og påvisning af salicylsyre i pilebark. Onsdag den 7. oktober/uge 41 kl htx - lokale NP2 - Intro til HPLC samt teori vedr. dagens eksperiment. Eksperimentelt: Ekstraktion af capsaicin fra chilipeber. Tirsdag den 20. oktober/ uge 43 Hele dagen - Besøg på Cheminova. Rundvisning, foredrag og HPLC-analyse af vores capsaicin-ekstrakter.

10 MATEMATIK Matematiske modeller og begrebsdannelse Underviser: Ralph Andersen (stx) og Peter Hansen (htx) Hvis du har lyst til at få et større forståelse af matematiske begreber kunne denne række af eftermiddage med matematik være noget for dig. Du vil blive udfordret i opbygning af matematiske modeller, hvor teori og anvendelse mødes i skøn forening. Du vil møde enkle forsøg som understøtter teorien samt mere komplekse bevisførelser. Emnet vil være differentialligninger og modeller. For at bringe læringen på et højere taxonomisk niveau vil der indgå et foredrag af professor Morten Brøns fra DTU om dynamiske systemer. Forløbet henvender sig hovedsagligt til 3. års elever men der er åbent for at 2. års elever kan tilmelde sig. Alle skal have matematik på A-niveau og have kendskab til differentialog integralregning som et minimum. Torsdag den 1. oktober/uge 40 - kl , stx - lokale 300 Differentialligninger, definition og numeriske metoder. Torsdag den 8. oktober/uge 41 - kl , htx - lokale DA1 Differentialligninger, løsningsmetoder, separation af variable og lineære ligningers løsning. Torsdag den 22. oktober/uge 43 - kl , stx - lokale 300 Differentialligninger, opstilling af ligninger med anvendelsesaspektet, compartments modeller. Torsdag den 29. oktober/uge 44 - kl , htx - lokale DA1 Matematiske modeller og foredrag om dynamisk systemer ved professor Morten Brøns, DTU.

11 INTERNATIONAL ØKONOMI OG SAMFUNDSFAG Miljøøkonomi Underviser: Bent Gorm Hansen (hhx) og Niels O. Christensen (stx) I forhold til overskriften Miljøøkonomi kommer forløbet til at handle om transport. Her kunne man for eksempel arbejde med skibs-, tog-, lastbils-, fly- eller personbilstransport i den globaliserede verden. Vi har valgt at fokusere på PERSONBILER. I forhold til at minimere miljø- og omkostningsbelastning, kan vi arbejde med den teknologiske udvikling inden for personbilsmarkedet, se på muligheder for lovgivning/ regulering/støtte fra politisk side + lobbyisme, overveje hvordan oliebaseret bilkørsel adskiller sig fra alternative energiformer og prøve at finde en økonomisk/miljømæssig/ politisk løsning - i forhold til miljø- og klima-udfordringerne på området. Man kunne for eksempel spørge: Har Tesla et svar på de miljøøkonomiske udfordringer? Forløbet henvender sig først og fremmest til 3. års elever på hhx og stx med IØ eller SA på A-niveau. Max. 16 elever. Tirsdag den 29. september/uge 40 kl hhx - lokale A2 Tirsdag den 6. oktober/ uge 41 kl sted/lokale oplyses senere Tirsdag den 20. oktober/uge 43 kl sted/lokale oplyses senere Tirsdag den 10. november/uge 46 kl sted/lokale oplyses senere

12 Kontakt: Spørgsmål rettes til de relevante faglærere eller til; Tine Frandsen (htx), Mads Vistisen (stx), Jens Christen Hylkjær (hhx). MasterClass MasterClass MasterClass MasterClass asterclassmasterclass asterclass asterclassmasterclass MasterClassMasterClassMasterClass asterclassmasterclass MasterClass MasterClass MasterClass MasterClass STX HHX HTX