MasterClass. MasterClass 15/16. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MasterClass. MasterClass 15/16. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX"

Transkript

1 MasterClass MasterClass 15/16 De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass

2 MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis kan elever i 2.g deltage. På hver MasterClass vil der være elever, udvalgt på baggrund af jeres faglige niveau. Fag I skoleåret 2015/2016 udbydes MasterClass i følgende fag: afsætning/psykologi, biologi/bioteknologi, dansk, engelsk, fysik, religion/idéhistorie, kemi, matematik og samfundsfag/international økonomi. Indhold Undervisningen på MasterClass rækker ud over det aktuelle fags kernestof og pensum. I vil møde større faglige udfordringer, end dem I oplever til daglig, og deltagelse i MasterClass vil vise jer, hvad fagene også kan, samt lade synergien af at samle de dygtigste på tværs af gymnasierne i én klasse træde tydeligt frem. Dette opnås dels gennem et højere niveau inden for kernestoffet dels gennem inddragelse af nye fagområder, der ikke er omfattet af kernestoffet. Omfang Undervisningen har et omfang af i alt ca. 10 timer pr. fag. Den lægges i forlængelse af normal skoletid og gennemføres typisk i løbet af ugerne Undervisere Det er undervisere fra hhx, stx og htx, der varetager undervisningen på MasterClass. Der medvirker typisk to undervisere, som hver repræsenterer en af de gymnasiale uddannelser. Honorering MasterClass elever modtager efter endt undervisning et diplom. Tilmelding/ansøgning Tilmelding sker på en særlig blanket, som ligger på skolens hjemmeside. Udfyld, print og aflever blanketten på studiekontoret. Deadline for tilmelding 11/9 kl Kontakt Spørgsmål rettes til de relevante faglærere eller til: Tine Frandsen (htx), Mads Vistisen (stx), Jens Christen Hylkjær (hhx) *1510

3 AFSÆTNING - PSYKOLOGI Reklamens magt: "Vi ved hvad du køber!" Hvordan bruges psykologien i et reklamebureaus arbejde? Undervisere: Lene Bisgaard Larsen (hhx) og Karin Thomsen (stx) Er vi så frie at vi selv bestemmer over vores beslutninger? Hvordan udvikler vi som forbruger et forhold til virksomheders produkter og brands? Er vi hvad vi køber? Hvordan kan vores identitet og vores følelser som også handler om grundlæggende moral og værdier, have bolig i ting? Altså på denne Master Class vil vi forsøge at afdække hvordan vi ubevidst finder ud af at hvad der har værdi i vores liv samt afdække hvordan reklamefolk arbejder med denne viden for at få afsat varer. Forløbet henvender sig til elever på STX og HTX der har interesse for anvendt psykologi i forbindelse med påvirkning af vores holdninger og adfærd dermed nyere neuropsykologisk forskning. Mandag den 28 september/uge 40 Kl hhx - lokale A9 Mandag den 5 oktober/uge 41 Kl stx - lokale 721/723 Mandag den 19 oktober/uge 43 Kl hhx - lokale A9 Mandag den 2. november/uge 44 Heldagtur til Århus. Vi skal opleve anvendt psykologi i markedsføringen i praksis

4 BIOLOGI - BIOTEKNOLOGI Bioteknologiske metoder til bestemmelse af genetiske variationer i levende organismer Undervisere: Erik Bruun (stx) og Poul Gerhard Pedersen (htx) I anvender udvalgte bioteknologiske metoder praktisk i laboratoriet til at bestemme genetiske variationer i jer selv. Vi besøger Århus universitets Institut for husdyrvidenskab på forskningscenter i Foulum, hvor vi både skal lave eksperimenter og bliver introduceret til deres aktuelle arbejde med kortlægning af genetiske forskelle hos husdyr. I den praktiske del afprøves ELISA-metoden ved bestemmelse af MBL (mannose bindende lektin), en receptor der virker i immunsystemet, på to hønsestammer. Metodens praktiske anvendelse i forskningsprojekter om sygdomsbekæmpelse i produktionsdyr, human ernæring og sundhed præsenteres. Forløbet henvender sig til elever, der har interesse for molekylærbiologi og genteknologi. Det forventes, at elever, der deltager, har biologi eller bioteknologi på mindst B-niveau. Tirsdag den 29. september/uge 40 kl stx - Biotek lokale 706 Tirsdag den 6. oktober /uge 41 kl htx - lokale oplyses senere Uge 43 Heldagstur til forskningscenter Foulum, Århus Universitet

5 DANSK Journalistens magt og virke et samarbejde med Dagbladet Holstebro Undervisere: Camilla Møller Kjeldsen (hhx) og Kathrine Beck Risom (stx) Medier beskrives ofte som den fjerde statsmagt. Vi vil undersøge mediernes etiske rammer og os selv som medieforbrugere. Hvor meget lader vi medierne bestemme? Og hvordan påvirker vi omvendt selv medielandskabet med vores stigende individuelle krav? Hvor langt går medierne for at imødekomme deres målgrupper? Hvilke medier er pressede, og hvilke medier vinder konkurrencen om vores opmærksomhed lige nu? På få år har samtlige printaviser oprettet en netavis, en interaktiv Facebook-side og en app til vores smartphones hvad gør det ved det traditionelle journalistiske håndværk? Forløbet henvender sig til 3.års-elever fra HTX, HHX og STX, der gerne vil bevæge sig ud over læreplanen i danskfagets mediedel og være med til at kortlægge tendenser i medielandskabet lige nu! Onsdag den 30. september / kl : stx - lokale 723 Et rids over nyhedsmediernes historie og over nyhedsgenrerne i dag. Analyse af ugens breaking news i syv danske aviser med fokus på finansiering og målgrupper. Onsdag den 7. oktober / kl : hhx - lokale A1 Presseetik: Hvor meget magt har medierne? Hvor langt må og skal en journalist gå i jagten på sandheden? Analyse af danskernes medieforbrug. Onsdag den 21. oktober / kl : Dagbladet Holstebro, Kirkestræde kl : hhx - lokale A1 Vi oplever et redaktionsmøde, lige før dagens avis kommer i trykken. Interview af journalister på baggrund af vores tidligere arbejde: Hvordan støver man nyhederne op? Hvor frie hænder har man som journalist i forhold til vinkling? Onsdag den 28. oktober / kl : stx - lokale 723 Den elektroniske nyhedsformidling. Vi har denne gang særligt fokus på tv-nyheder. Hvordan planlægges og produceres en nyhedsudsendelse? Hvordan formidles dagens breaking news i tv sammenlignet med de trykte medier?

6 ENGELSK Where are we headed? Undervisere: Karin Peters Lehm (hhx) og Jens Peter Vejrup (htx) In this course, we will work with different texts to discuss our future and especially look into speculations and predictions about the future. We will look at connections between the human psyche and fiction and the aim is to look at the direction we are headed for, in terms of where technology is leading us, and how humanity may be influenced by the shifts in technological accessibility. Our knowledge has increased exponentially over time but has our understanding remained on the level of the cave dweller? Can we improve overall happiness levels by technological advancements? Should we develop artificial intelligence? Will social media make us anti-social? The major focus in the course will be on oral proficiency and we anticipate much debate. 3. års elever, fra STX, HTX eller HHX med interesse for at udfordre deres engelske sprogfærdighed og emnebehandling. Tirsdag den 29. september/uge 40 kl. 15:15 17:45, htx - lokale davinci 1 Tirsdag den 6. oktober/uge 41 kl. 15:15 17:45, hhx - lokale A2 Tirsdag den 20. oktober/uge 43 kl. 15:15 17:45, htx - lokale davinci 1 Tirsdag den 27. oktober/uge 44 kl. 15:15 17:45, hhx - lokale A2

7 FYSIK Partikel-bølge dualitet Undervisere: Thomas Lynghøj Christensen (htx) og Ole Danstrup Andersen (stx) I begyndelsen af det 20. århundrede opdagede fysikerne nogle tilsyneladende paradoksale fænomener, når de studerede stoffets fundamentale byggesten. Lys, der blev betragtet som bølger, optrådte nogle gange partikelagtigt. Elektroner, som man opfattede som partikler, opførte sig engang i mellem som bølger. Dette kan forstås indenfor rammerne af kvanteteorien, der kuldkaster nogle af vore tilvante forestillinger om stoffet. I denne masterclass skal vi beskæftige os med dualiteten mellem partikler og bølger. Eleverne skal udføre eksperimenterne Fotoelektrisk effekt og Elektrondiffraktion, der netop illustrerer de omtalte fænomener. 2. og 3. års elever på htx og stx, der har fysik på A-niveau. Tirsdag den 29. september/uge 40 Kl htx - lokale DV6 Tirsdag den 6. oktober/uge 41 Kl stx - lokale 307 Tirsdag den 20. oktober/uge 43 Kl htx - lokale DV6 Tirsdag den 27. oktober/uge 44 Kl stx - lokale 307

8 RELIGION OG IDEHISTORIE Modernitet og essens Undervisere: Karin Jeppesen (htx) og Pia Brandbyge (stx) Hvad er meningen med det liv, jeg lever? Har jeg som mennesket en essens, en bestemmelse? Findes der menneskelige dyder, som vi kan navigere efter, eller står vi alene tilbage, dømt til frihed, ensomhed og angst? Kan vi leve uden de store fortællinger om mening og forbundenhed? Hvad betyder det for os, at vi ikke har de store fortællinger længere men er overladt til modernitetens respektløshed, materialisme og egoisme? På STX kan du deltage, hvis du går i 2. eller 3.g og har religion. På HTX kan du deltage, hvis du har idehistorie i 2.g. eller 3.g. Tirsdag den 29. september/uge 40 kl stx - lokale 102 Tirsdag den 6.oktober/uge 41 kl htx - lokale oplyses senere Tirsdag den 20. oktober/uge 43 kl stx - lokale 102 Tirsdag den 27. oktober/uge 44 kl htx - lokale oplyses senere

9 KEMI Naturstofkemi Aktive stoffer i planter Undervisere: Jytte K. Brodersen (htx) og Gitte Berg Jensen (stx) Forløbet i kemi omhandler naturstoffer i planter, der f.eks. kan anvendes som medicin eller som hjælpestof i plantebeskyttelsesmidler. Der arbejdes med både teori og med praktisk laboratoriearbejde. I laboratoriet vil vi ekstrahere salicylsyre fra pilebark og capsaicin fra forskellige chili. Forløbet indeholder et besøg på Cheminova A/S, hvor vi får en rundvisning og et foredrag, samt mulighed for at bestemme capsaicin-indholdet i vores ekstrakter vha. HPLC. Der må påregnes ½-1 times forberedelse pr. gang. Forløbet henvender sig til elever med kemi på A-niveau. Mandag den 21. september/uge 39 kl stx - lokale Foredrag med Søren Brøgger Christensen, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU: Fra plante til medicin. Onsdag den 30. september/uge 40 kl stx - lokale 305 og 710b - Introduktion til naturstoffer og ekstraktion. Eksperimentelt: Ekstraktion og påvisning af salicylsyre i pilebark. Onsdag den 7. oktober/uge 41 kl htx - lokale NP2 - Intro til HPLC samt teori vedr. dagens eksperiment. Eksperimentelt: Ekstraktion af capsaicin fra chilipeber. Tirsdag den 20. oktober/ uge 43 Hele dagen - Besøg på Cheminova. Rundvisning, foredrag og HPLC-analyse af vores capsaicin-ekstrakter.

10 MATEMATIK Matematiske modeller og begrebsdannelse Underviser: Ralph Andersen (stx) og Peter Hansen (htx) Hvis du har lyst til at få et større forståelse af matematiske begreber kunne denne række af eftermiddage med matematik være noget for dig. Du vil blive udfordret i opbygning af matematiske modeller, hvor teori og anvendelse mødes i skøn forening. Du vil møde enkle forsøg som understøtter teorien samt mere komplekse bevisførelser. Emnet vil være differentialligninger og modeller. For at bringe læringen på et højere taxonomisk niveau vil der indgå et foredrag af professor Morten Brøns fra DTU om dynamiske systemer. Forløbet henvender sig hovedsagligt til 3. års elever men der er åbent for at 2. års elever kan tilmelde sig. Alle skal have matematik på A-niveau og have kendskab til differentialog integralregning som et minimum. Torsdag den 1. oktober/uge 40 - kl , stx - lokale 300 Differentialligninger, definition og numeriske metoder. Torsdag den 8. oktober/uge 41 - kl , htx - lokale DA1 Differentialligninger, løsningsmetoder, separation af variable og lineære ligningers løsning. Torsdag den 22. oktober/uge 43 - kl , stx - lokale 300 Differentialligninger, opstilling af ligninger med anvendelsesaspektet, compartments modeller. Torsdag den 29. oktober/uge 44 - kl , htx - lokale DA1 Matematiske modeller og foredrag om dynamisk systemer ved professor Morten Brøns, DTU.

11 INTERNATIONAL ØKONOMI OG SAMFUNDSFAG Miljøøkonomi Underviser: Bent Gorm Hansen (hhx) og Niels O. Christensen (stx) I forhold til overskriften Miljøøkonomi kommer forløbet til at handle om transport. Her kunne man for eksempel arbejde med skibs-, tog-, lastbils-, fly- eller personbilstransport i den globaliserede verden. Vi har valgt at fokusere på PERSONBILER. I forhold til at minimere miljø- og omkostningsbelastning, kan vi arbejde med den teknologiske udvikling inden for personbilsmarkedet, se på muligheder for lovgivning/ regulering/støtte fra politisk side + lobbyisme, overveje hvordan oliebaseret bilkørsel adskiller sig fra alternative energiformer og prøve at finde en økonomisk/miljømæssig/ politisk løsning - i forhold til miljø- og klima-udfordringerne på området. Man kunne for eksempel spørge: Har Tesla et svar på de miljøøkonomiske udfordringer? Forløbet henvender sig først og fremmest til 3. års elever på hhx og stx med IØ eller SA på A-niveau. Max. 16 elever. Tirsdag den 29. september/uge 40 kl hhx - lokale A2 Tirsdag den 6. oktober/ uge 41 kl sted/lokale oplyses senere Tirsdag den 20. oktober/uge 43 kl sted/lokale oplyses senere Tirsdag den 10. november/uge 46 kl sted/lokale oplyses senere

12 Kontakt: Spørgsmål rettes til de relevante faglærere eller til; Tine Frandsen (htx), Mads Vistisen (stx), Jens Christen Hylkjær (hhx). MasterClass MasterClass MasterClass MasterClass asterclassmasterclass asterclass asterclassmasterclass MasterClassMasterClassMasterClass asterclassmasterclass MasterClass MasterClass MasterClass MasterClass STX HHX HTX

MasterClass. MasterClass 15/16. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

MasterClass. MasterClass 15/16. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX MasterClass MasterClass 15/16 De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis kan elever i

Læs mere

MasterClass 16/17. De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

MasterClass 16/17. De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX MasterClass MasterClass 16/17 De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass MasterClass 16/17 MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis

Læs mere

MasterClass. MasterClass 14/15. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

MasterClass. MasterClass 14/15. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX MasterClass MasterClass 14/15 De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis kan elever i

Læs mere

MasterClass 16/17. De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

MasterClass 16/17. De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX MasterClass MasterClass 16/17 De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass MasterClass 16/17 MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis

Læs mere

MasterClass 17/18. De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

MasterClass 17/18. De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX MasterClass MasterClass 17/18 De tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, udbyder i samarbejde MasterClass MasterClass 17/18 MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

TALENTCAMP KØBENHAVN 2014

TALENTCAMP KØBENHAVN 2014 Talentcamp København Lyngby Private Skole 30. januar 3. februar 2014 TALENTCAMP KØBENHAVN 2014 Vi afholder skoleårets anden talentcamp på Lyngby Private Skole, København, torsdag den 30. januar til mandag

Læs mere

MasterClass. MasterClass 13/14. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

MasterClass. MasterClass 13/14. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX MasterClass MasterClass 13/14 De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis kan elever i

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER

HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER HTX CPH WEST 2O14 FAG&STUDIERETNINGER Din HTX uddannelse består af studieretningsfag i en samlet pakke, obligatoriske fag samt valgfag. På Ishøj Tekniske Gymnasium tilbyder vi i alt seks forskellige studieretninger.

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

MasterClass. MasterClass 14/15. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX

MasterClass. MasterClass 14/15. De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass STX HHX HTX MasterClass MasterClass 14/15 De tre gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, udbyder i samarbejde MasterClass MasterClass henvender sig hovedsageligt til dig der går i 3.g. Undtagelsesvis kan elever

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

HTX CPH WEST 2O16 FAG&STUDIERETNINGER

HTX CPH WEST 2O16 FAG&STUDIERETNINGER HTX CPH WEST 2O16 FAG&STUDIERETNINGER Din HTX uddannelse består af studieretningsfag i en samlet pakke, obligatoriske fag samt valgfag. På Ishøj Tekniske Gymnasium tilbyder vi i alt fem forskellige studieretninger.

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion

1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion 1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion ONSDAG d. 8. februar og torsdag d. 1. marts er 3. og 4. lektion afsat til valgaktiviteter under overskriften

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Velkommen til teknisk gymnasium Undervisningen på Holstebro Tekniske Gymnasium er præget af den naturvidenskabelige måde at tænke på. Ved at lege med ordet naturvidenskab har

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Grenå, Vid Gymnasier, Videndjurs HTX

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017 INFORMATIONSMØDE STEP 10 Onsdag den 18. januar 2017 Dagsorden 1. Politiske proces omkring udliciteringen 2. Formålet med 10.klasse generelt 3. Fælles for profilerne på Step 10 4. Profiler på Step 10 5.

Læs mere

Team Danmark Stx og hf. Studieretninger og indhold i 3-årigt hf

Team Danmark Stx og hf. Studieretninger og indhold i 3-årigt hf Team Danmark Stx og hf Studieretninger og indhold i 3-årigt hf Team Danmark-studieretninger Stx og HF Biologi A - Matematik B - Idræt B Matematik A - Fysik B - Kemi B Samfundsfag A - Matematik B - Idræt

Læs mere

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen 29.01-02.02 2015 TALENTCAMP AALBORG 2015 TalentCampDK afholder TalentCamp for talentelever i 7. klasse på Klostermarksskolen den 29. januar 2. februar 2015. Du

Læs mere

Master Class på tværs

Master Class på tværs Master Class på tværs 2016-2017 Er du nysgerrig og har du lyst til at lære noget, der ligger lidt ud over det sædvanlige, så tilbyder skolen MasterClass inden for forskellige emner. MasterClass på tværs

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 8.30 Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd 8.30 9.50 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 9.50 10.10 Bevægelsesbånd

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Thy-Mors hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik A Knud Søgaard

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

GSK Gymnasial supplering. Kursusprogram

GSK Gymnasial supplering. Kursusprogram GSK Gymnasial supplering Kursusprogram Forår 2017 Dag, aften og undervisning Tilmeldning via www.brock.dk GSK Ved tilmelding senest den 1. december 2016 er du sikret en plads. Ved senere tilmelding kommer

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Matematikkommission Læreplaner og it

Matematikkommission Læreplaner og it INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KU Matematikkommission Læreplaner og it Matematikkommissionsrapport CAS indtager imidlertid for matematik en særstilling blandt de digitale teknologier: CAS er entydigt matematisk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Bioteknologi

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Projektets titel. Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser, FOU projektnr 116417, Pulje USS2003 Iværksætterkultur (BU) 1. Projektets

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det.

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Præsentation Hvorfor Game Design på ZBC? Hvem er du? Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag Eksempel på Komm/IT emneforløb

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN 1 Kity - 2013 STUDIEPLAN Indholdsfortegnelse 1. Studieretningens faglige mål og profil... 2 1.1 Studieretningens faglige profil... 2 1.2 Fra elev til studerende - studiekompetencer og studieteknik... 2

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

NÆSTVED OG KØGE

NÆSTVED OG KØGE TEKNISK GYM NASIUM NÆSTVED OG KØGE WWW.EUCSJ.DK/HTX 1 VEL MØDT TIL NØRDERI PÅ DEN FEDE MÅDE Drømmer du også om en fremtid inden for naturvidenskab, teknologi, IT, kreativitet og innovation? Så er det en

Læs mere

Optagelseskravene stx, htx, hhx

Optagelseskravene stx, htx, hhx Kadencen Loven forventes godkendt i januar Indholdsmæssigt træder reformen i kraft for kommende ansøgere (2017) Optagelseskravene træder i kraft fra 2019 Optagelseskravene stx, htx, hhx Uddannelsesparat

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik A Claus Simonsen 14MABA61

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Nitten glade og berigede gymnasieelever forlod DTU Fotonik fredag d. 12. juli efter en uge fyldt med megen lærdom og fornøjeligt samvær.

Nitten glade og berigede gymnasieelever forlod DTU Fotonik fredag d. 12. juli efter en uge fyldt med megen lærdom og fornøjeligt samvær. Hænderne helt nede i teknologierne på OpticsCamp Små forskerspirer voksede sig store under DTU Fotoniks femte OpticsCamp i starten af juli 2013. Summercamp'en er gratis fra start til slut og fyldt til

Læs mere