Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervej 130 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: Energikonsulent: Ib larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektkontoret af 1991 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 7441 kg træpiller Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varmeregninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på Højt forbrug Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Uisolerede ydervægge anbefales isoleret ved indblæsning af granulat. 355 kg Træpiller i sække 920 kr kr. 5.1 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv

2 SIDE 2 AF 8 varmekilde og isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: 900 kr./år Samlet besparelse på el: 0 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: 900 kr./år Investeringsbehov: 4660 kr. Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Årlig besparelse Årlig besparelse

3 SIDE 3 AF 8 Forslag til forbedring i energienheder i kr. 2 Alm. termoruder anbefales udskiftet til lavenergiruder. 3 De synlige fordelingsrør anbefales efterisoleret med til til 60 mm. 278 kg Træpiller i sække 720 kr. 163 kg Træpiller i sække 420 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er et sammenbygget enfamilieshus, med et boligareal på 231 m2, hvoraf de 79 m2 er beliggende i tagetagen - bygningen indeholder tillige et erhvervsareal på 15 m2 samt en garage på 30 m2. Bygningen er uden kælder. Bygningen er med 2 toiletter/baderum. Erhvervsdelen (15 m2) er uden dør til mellemgang - her anbefales isat dør - mellemgangen regnes opvarmet til max. 15 gr., hvorfor rummet ikke er medtaget i nærværende beregning. Som opvarmningskilde anvendes pillefyr - pillefyret er opstillet i tilstødende udhus. Ejendommen består af 6 bygninger, hvoraf bygning nr. 003, 005 & 006 er uden varmeinstallation - bygning 004 er registreret som værende Fabrik, værksted. Bygning nr. 002 forefindes ikke - kan muligvis have være et tidligere malkerum. Bygningen skønnes at være uden utilgængelige rum. Boligen skønnes at have egne målere. Bygningen er ikke omfattet af krav om månedlig aflæsning. Dog anbefales der udført en månedlig aflæsning, idet et pludseligt merforbrug (evt. brud - defekt måler mv.) nemmere kan indkredses og dermed, bevises som hidrørende fra det konstaterede svigt. Bygningen anvendes til bolig. Loftlemmen, anbefales udskiftet eller forsynet med tætningslister. Selvom det p.t ikke er rentabelt at oplægge mere isolering på lofterne anbefales dette indarbejdet i de fremtidige vedligeholdelsesplaner. Ved udskiftning af hvidevarer, anbefales indkøbt lavenergiapparater. Under gennemgangen oplyste brugeren, at varmen til radiatorene blev afbrudt om sommeren - hvorfor der regnes med sommerstop. Det blev oplyst, at der blev brugt ca. 30 rummeter træ til opvarmninger - det oplyste forbrug er omregnet til træpiller. Det opvarmede areal er bestemt ud fra BBR, udleverede tegninger. Energikonsulentens bygningsgennemgang

4 SIDE 4 AF 8 Bygningsdele Tag og loft Bygningen er med sadeltag - tagdækningen skønnes at være eterniplader. Loftlemmen til tagrummet er isoleret med ubeskyttet polystyrenplader - loftlemmen er uden tætningslister - loftlemmen anbefales forsynet med tætningslister. I tagrummet/i uudnyttet tagetage, ses 175 mm mineraluld - i beboelsen i tagetagen, er bygningen med skråvægge gående til kip (parallellofter). Ydervægge Under gennemgangen blev følgende oplyst: Ydervæggene er i forskellige tykkelser - 300/400 mm hulmure. I værelserne i gavlen - i køkkenet samt i forgangen, (stueetagen) ses isolerede forsatsvægge der skønnes at være isoleret med 100 mm mineraluld. Væggen imellem kontoret og garagen er udført som let isoleret væg - (150 mm mineraluld) Ydervæggen i stuen blev oplyst som værende uisolerede hulmure. Væggen imod tagrummet -i soveværelset i tagetagen - blev oplyst som værende let isoleret væg (150 mm mineraluld) Forslag 1: Uisolerede ydervægge anbefales isoleret ved indblæsning af granulat. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vindues- og dørelementerne er i forskellige aldre - gående fra 1970erne og op til 1980erne - tætningslisterne bærer tegn på lettere nedslidning. Fugerne fremstår i hel stand, dog med antydninger på nedslidning. Forslag 2: Alm. termoruder anbefales udskiftet til lavenergiruder. Gulve og terrændæk Gulvene er i forskellige aldre - følgende blev oplyst: Gulvet i bryggerset er med gulvarme og isoleret med 200 mm polystyren - gulvet i kontor/værelse blev oplyst isoleret med 200 mm leca. Kælder Bygningen skønnes at være uden kælder. Ventilation Ventilation I tagetagen ses el-ventilatorer. Ventilation fra køkken sker via emhætte. Ventilation fra toilet/bad samt bryggers, sker via el-ventilator/naturlig ventilation via rumaftræk. Døre til toilet/bad samt bryggers, er uden ventilationsspalter fra tilstødende rum - denne

5 SIDE 5 AF 8 ventilation anbefales etableret. Ventilation fra beboelsesrum sker via oplukkelige vinduer. I forbindelse med udskiftning af vinduer/døre, anbefales alle beboelsesrum, køkkener samt toilet/bad, forsynet med friskluftventiler (min. 60 cm2 pr. rum under 25 m2) Varme Varmeanlæg Opvarmningen af boligen sker via pillefyr - fra VVS-grosisten (1998) Varmt vand Bygningen får vamt vand via 200 L - Varmtvandsbeholderen er placeret i køkkenet - varmtvandsbeholderen er med El-patron. El-patronen blev oplyst benyttet i sommerperioden. Fordelingssystem Anlægget er 2-strenget, alle varmerør skønnes at være placeret i terrændækket, i etageadskillelserne/skunkrum (Skunkrummene, blev oplyst udført, som varme skunkrum), hvorfor rør i skunkene, regnes som placeret indenfor varmeisoleringen. I tagrummet ses isolerede rør. Da alle radiatorer blev registreret med rumtermostater - skønnes varmeanlægget at være med sommerstop. Forslag 3: De synlige fordelingsrør anbefales efterisoleret med til til 60 mm. Armaturer Armaturer er uden termostatstyring mv. - ved udskiftning, anbefales indkøbt termostatstyrede samt berøringsfrie armaturer. Alle armaturer skønnes at være med vandsparerer. Automatik Alle radiatorer er forsynet med rumtermostater Varmekilden er uden udekompensering ( dvs. fremløbstemperaturen styres manuelt) - det kan anbefales, at varmekilden - på sigt, forsynes med udekompensering. El Belysning Almen belysning er ikke indregnet i nærværende energimærke. Hårde hvidevarer Bygningen er med komfur, køleskab samt emhætte mv.. Ved udskiftning anbefales indkøbt A-mærkede produkter.

6 SIDE 6 AF 8 Vand Vand Toiletterne er med stort skyl - toiletterne anbefales udskiftet til toiletter med lille og stort skyl. Vedvarende energi Solvarme Der forefindes ikke solvarmeanlæg. I forbindelse med fremtidige investeringer i alternative energiformer anbefales denne energiform iagttaget. Varmepumpe Der forefindes ikke varmepumpeanlæg. I forbindelse med fremtidige investeringer i alternative energiformer anbefales denne energiform iagttaget. Solceller Der forefindes ikke solcelleanlæg. I forbindelse med fremtidige investeringer i alternative energiformer anbefales denne energifor iagttaget.m Oplyst varmeforbrug Udgifter inkl. moms og afgift: Forbrug: kr./år 7200 kg træpiller/år Aflæst periode: Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1900 År for væsentlig renovering: 1999 Varme: Supplerende opvarmning: Træpiller i sække (kg) Ingen Boligareal i følge BBR: 231 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 15 m²

7 SIDE 7 AF 8 Opvarmet areal: 246 m² Anvendelse ifølge BBR: 120 Enfamiliehus Kommentar til BBR-oplysninger: Følgende grundlag er gældende: Håndbogen for energikonsulenter EK-pro beregningskærne 4.4. Al opmåling er sket via udleverese tegninger - det oplyste areal i BBR-skemaet og det beregnede areal stemmer ikke - det opmålte areal er størrer. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 2.55 kr./kg Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Toftegade 27 A 9800 Hjørring Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.