Fremtidens kompetencebehov hvorfor er det vigtigt at arbejde med fremtidens kompetencebehov og hvordan kan det gribes an i praksis?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens kompetencebehov hvorfor er det vigtigt at arbejde med fremtidens kompetencebehov og hvordan kan det gribes an i praksis?"

Transkript

1 13. januar 2012 Fremtidens kompetencebehov hvorfor er det vigtigt at arbejde med fremtidens kompetencebehov og hvordan kan det gribes an i praksis? Region Midtjylland Oplæg MEA

2 Fremtiden?

3 Det regnede ikke da de byggede Noahs ark! 3

4 Indhold og delanalyser 4

5 Proces 5

6 Målgruppe: VEU- centre, opgaver At skabe større overskuelighed for brugerne om de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsestilbud At medvirke til at koordinere AMUudbydernes virksomhedsopsøgende arbejde samt markedsføring og varetage tvær-institutionelt samarbejde om vejledning og rådgivning af virksomheder og beskæftigede VEU-center MidtVest 11 skoler VEU-center MidtØst 12 skoler VEU-center Østjylland 15 skoler At afdække behov for samt koordinere og iværksætte analysearbejde At varetage administrative funktioner vedrørende VEU-udbydernes samarbejde 6

7 Hvad er scenarier? Der er mange mulige og sandsynlige fremtider - vi beskriver fremtiden gennem fire forskellige men lige sandsynlige scenarier Scenarier er hypoteser om fremtiden vi søger at udvide de mentale kort Scenarier er ikke spådomme, men historier vi arbejder med årsagssammenhænge og konsekvenser af valg og handlinger 7

8 Tænk det utænkelige" Out of the box "what if og "what then" 8

9 Formål med scenarier Træffe bedre beslutninger om fremtiden i dag klarhed over og forståelse for fremtidens krav Minimere og synliggøre risiko større indsigt i betydningen af til- og fravalg Styrke langsigtede investeringer udvikle strategier gennem dialog og løbende udvikling og tilpasning 9

10 Scenarier, perspektiv Fire alternative scenarier

11 Fire sandsynlige og alternative scenarier Robuste elementer om XXXX Videre analyse 11

12 Dynamikkerne findes indenfor Samfund Økonomi Politik Teknologi Miljø Regionalt Aldringens regionale fordeling Mobilitetsmønster Udkant-versus-center Indkomst og velfærdsulighed Tilpasning? Regionernes impact på erhverv og arbejdsmarked Fælleslisten Regionale teknologiske styrkeområder Problemer og muligheder ifht. klimaog miljødagsordenen f.eks. omlægning af landbrugets Nationalt Demografien, aldring Forventninger til sundhedsudviklingen Bosætnings- og mobilitetsmønster Kønsspecifikke preferencer Udflytning/ outsourcing Erhvervsstrukturtrends Produktivitetsefterslæb Statslig budgetunderskud Offentlig sektors beskæftigelse DK model under pres Grænser for national politiks effekt Blå- og Rød stue Tillid til civilsamfundet DK erhvervsudv. ikke i front på nye områder FoU på indsatsområder Innovationsaktivitet og status The internet of things Velfærdsteknologier Transport- og kommunikationsinfrastruktur Håndhævelsen af CO2 målsætninger Incitamenter Globalt Øst-Vest, BRIC og normsystemer Global værdikamp Global konkurrencekamp Efter-krisen EU-politik vs. National politik Sikkerhed og væbnet konflikt Alternative energiformer Nano- og kognitive teknologier Klima og miljø Vand 12

13 Fokus og konsekvens 13

14 Ressourceområder Fremskrivninger 14

15 Arbejdsform Positiv debatform Ja, og. IKKE Ja, men.. 15

16 13. januar 2012 Inspirationsark F.eks. Sundhed-IKT

17 Fremtidens sundhedssystem? Sygehus offentlig Privat Sygehus offentlig Privat Praktiserende læger Special- læger Sundhedscentre Special- læger Patienter Patienter, DIY-doktor, web-løsninger Selvorganiseringsgrupper, Patientforeninger Nationalt Nationalt Globalt Tendens 17

18 Sundheds-IKT i Danmark Kilde: CITI/KU og New Insight A/S for DICTAT/ITEK

19 Sundheds-IKT udfordringer Kilde: CITI/KU og New Insight A/S for DICTAT/ITEK

20 I toppen af EU 20

21 Eksempel: Drivkræfter for sundhed-ikt Succes med sundhedsindsatsen Det samlede sundhedssystems evne til at behandle og rehabilitere patienter samt til at reducere antallet af patienter igennem forebyggelse blandt personer i risikozonen. Risikoadfærd i befolkningen Dækker over i hvilken grad befolkningen, ift. i dag, udviser risikoadfærd i forhold til KRAM-faktorerne. 21

22 Grad af succes med sundhedsindsatsen Høj Livet leves til kanten Høje ambitioner giver succes Høj Lav Grad af risikoadfærd Tilfældigheden råder alligevel Vi skal, vil og kan selv Lav 22

23 Fire scenarier, Sundhed IT Høj Høj Livet leves til kanten Høje ambitioner giver succes Lav Tilfældigheden råder alligevel Vi skal, vil og kan selv Lav 23

24 Fire scenarier, Industrien Fleksibel specialist Gaia møder Google Simpelt og billigt Lobbyisternes paradis 24

25 Fire scenarier; Turisme Optimist No limits Hårde tider Tabte muligheder 25

26 Fire scenarier, Energi og miljø Vi gider ikke Huhej, hvor det går Vi lever med det Tjo, - det går da 26

27 Templates; Procesredskaber F.eks: Placering af RMs virksomheder i den globale værdikæde Værditilvækst HØJ Værditilvækst LAV Forskning og udvikling Produktion Distribution og service Placering i værdikæden 27

28 Virksomhedsdemografi Forventet udvikling i RM Nyoprettede virksomheder Energi Miljø Nedlagte virksomheder Fusionerede virksomheder Eksisterende virksomheder Vækst Eksisterede virksomheder Stagnerende / tilbagegang 28

29 Investorprofiler i RM Investorprofiler i RM Investortype 2010 og 2020 Investor Internationale Private (incl. hedgefunds) Institutionelle (pensionskasser, offentlige) oprindelsesland Nationale 29

30 Innovationskraft i RM Forventet udvikling i RM (højere/flere, samme, lavere/færre) Patenttagning Energi Miljø Udnyttelse af andres patenter Antal nye produkter / services Time to market Globaliseringsgrad 30

31 Personaleanvendelse 2020 Højere kompetenceniveau Færre 2010 Flere Lavere kompetenceniveau 31

32 Tværgående opsamling på den fremtidige erhvervsstruktur - Fokus på robuste tendenser S- kurven Virksomheds- demografi Investorer Innovationskraft Personale- anvendelse 32

33 2. Runde workshop 33

34 Forskel i resultaterne Fremstilling/scenarier RegionMidt 2020 Kortuddannede Kvantitativ modelfremskrivning Scenarieproces EUD LVU og øvrige 34

35 Resultater af scenarieprocessen Højere kompetenceniveau IDA Færre Kort uddannede EUD AC 2020 CBS Flere 2020 Lavere kompetenceniveau 35

36 Snitflader Job- Kvalifi- Substi- Funktionel Fortræng- Motivation Bemærkninger glidning cering tution fleksibilitet ning og Jobudvikling Realkompe- kompetence fonde tence Videregående AC Akademi / Profession EUD Nye EUDforløb Eliteuddannelser Kortuddannet VEU-AMU GVU /FVU 36

37 Kortuddannede (o.a.) Rating Vigtighed /prioritering Rekruttering Privat / leverandør On the Job VEU 1(lavest) - 4 (højest) fra AM Sidemands-oplæring Kompetencekrav Specialisering Fleksibilitet Fornyelse / trinvis innovation / Helhedsforståelse Forretningsforståelse Kvalitetsforståelse Sprog- og kommunikation Andet 37

38 Kortuddannede gr 1 38

39 EUD gr 1 39

40 januar 2012 Showcases; Minihåndbog showcases på de 4 ressourceområde F.eks. Multicut A/S Multicut A/S, Vildbjerg fremstiller kundetilpassede metalkomponenter til industrielle kunder og er specialist i drejning, fræsning og boring på CNC maskiner. Det er primært komponenter, der kræver høj målepræcision og stærk holdbarhed. Virksomheden har 60 ansatte hvoraf ca. 50 arbejder med produktion. Multicut omsætter årligt for ca. 140 mio. kr., hvoraf ca procent går til eksport (primært Europa og USA).

41 Arbejdsdeling New Insight (NI) udarbejder vejledning og grundmateriale NI og Region Midtjylland fastlægger udvælgelsesstrategi Virksomheder og skoler/virksomhedskonsulenter Virksomhedskonsulenter foretager virksomhedsbesøg Kan hente råd og vejledning hos NI (forberedelse og afrapportering) Gensidig feedback NI giver feedback på cases evt. tilretning Virksomhedskonsulenter giver feedback på anvendeligheden af metoden NI samler cases og analyserer på tværs 41

42 Fokus Udvikling Hvilke ændringer sker der i virksomheden? Nye kompetencekrav Hvordan påvirker det det medarbejderne skal kunne? Hvilke medarbejdere påvirkes? Kompetencebehov Hvilke kompetencebehov har virksomheden og hvordan kan de dækkes / bliver de dækket? 42

43 Temaer Aktuelt virksomhedens aktuelle situation Flow og jobprofiler hvilke jobs er der på virksomheden (nuværende kompetencer) Fremtiden hvordan ændrer virksomheden kompetencebehov og personaleanvendelse sig i fremtiden. 43

44 Metode Interviews med virksomhedsrepræsentant Direktør, mellemleder, HR-medarbejder Interviews med medarbejder(e) Mini-observationsstudier = egen analyse 44

45 Output Beskrivelse af virksomhedens aktuelle strategiske situation, bredt set Marked, teknologi, arbejdskraft, finansiering/ejerskab, produkter, organisering mv. Beskrivelse af personaleanvendelse og jobprofiler Arbejdsorganisering, jobprofiler, kompetence- og uddannelseskrav. Beskrivelse af fremtidsforventninger Generelt strategisk Konsekvenser for personaleanvendelse og jobprofiler deraf følgende kompetence- og uddannelsesbehov. Fotos til formidling af casen 45

46 Status primo marts 2011 Ressourceområder: Sundhed-IKT Industri Miljø- og energi Turisme (Fødevarer) Fase 1 Færdig Fase 2 Færdig Fase 3 Mangler 1 WS 6 ud af showcases færdige og godkendt 46