Tirsdag Morgen nr Nye udfordringer for Natur- og Vejservice i Syddjurs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag Morgen nr. 3-2008. Nye udfordringer for Natur- og Vejservice i Syddjurs"

Transkript

1 Nye udfordringer for Natur- og Vejservice i Syddjurs En stor og alsidig organisation Aage Nedergaard er funktionsleder for fællesfunktioner ved Natur- og Vejservice og har kontor på Materielgården i Hornslet. - Jeg har været ansat indenfor området i 27 år. Jeg startede i den tidligere Rosenholm kommune og var Vejformand her i Materielgården i Hornslet indtil sammenlægningen. Vi har fået mange nye udfordringer og en helt ny organisation. Aage Nedergaard, funktionsleder i Natur- og Vejservice på Materielgården i Hornslet. Tirsdag morgen besøger Materielgården i Hornslet. Af Søren Petersen Når man bevæger sig i Syddjurs Kommune er medarbejderne fra Natur- og Vejservice de mest synlige: iklædt letgenkendeligt orange tøj med refleksstriber og ude i al salgs vejr. Men de er langt mindre synlige i medierne og tager sjældent overskrifterne, selv om de fleste har en fornemmelse af at de udgør den udendørs rygrad i den kommunale service. Det er folkene fra Materielgården der vedligeholder veje og parker. Og det er Natur- og Vejservice der rydder sne om vinteren Materielgården hedder i dag officielt Natur- og Vejservice, men der står stadig Materielgården på vejskiltet ude på Hornbjergvej og sandsynligvis i bevidstheden hos de fleste borgere. Det nye navn sammenfatter den meget mere omfattende og sammensatte organisation som Aage Nedergaard og hans kolleger i dag arbejder indenfor. I de gamle kommuner var arbejdet bygget op om mindre enheder knyttet til en vejmand der kendte alle sine medarbejdere indgående. I storkommunen arbejder man ofte sammen med kolleger der sidder langt væk et eller andet sted i den geografisk omfattende kommune, hvor der stadig er fire materielgårde: udover Hornslet én i Rønde og Ryomgård - plus en afdeling i Knebel og hovedafdelingen og administrationen i Ebeltoft - Der er mange nye udfordringer i Syddjurs Kommune. Der er meget større afstande indenfor kommunen, og nye opgaver vi skal løse. Og der er forskellige kulturer i de forskellige dele af virksomheden der skal lære at samarbejde, og smelte sammen. Det tager tid men der er in- 1

2 gen tvivl om at når harmoniseringen er gennemført bliver forholdene for Natur- og Vejservice bedre med den ny storkommune. I Natur- og Vejservice arbejder de på at udvikle deres servicetilbud. Et nyt tiltag er Indvendig institutionsservice, på Materielgården i Hornslet, som sørger for at institutioner rundt om i kommunen kan få udført mindre reparationer. Et andet nyt tiltag under udvikling er en servicevogn der kan rykke ud og klare mindre reparationer på kommunens mange køretøjer. Aage Nedergaard siger: - Det gælder for os om at benytte værkstederne og medarbejderne på bedste måde. Vi skal have det maksimale ud af de ressourcer vi har. Og når vi kan ordne noget selv bør vi gøre det. Men den største udfordring er at afgøre hvad vi selv skal ordne og bruge tid på, og hvad vi skal få ordnet andetsteds. Det er meget vigtigt. For Aage Nedergaard er den bedst mulige løsning at skabe én samlet centralt beliggende materielgård. På den måde kan man udnytte stordriftsfordelene maksimalt og samle ressourcerne. - Det gælder om at finde den helt rigtige placering i kommunen. Der er jo forskellige steder man kunne forestille sig det kunne være og Rønde har allerede været foreslået. Men jeg er helt sikker på at én stor materielgård vil være den bedste og mest effektive løsning fremover. Der arbejdes også på at få det det nye ressource-håndteringssystem helt på plads. Det er én af de helt store udfordringer som man samarbejder med itafdelingen om. - Det har været en hård opstart med sammenlægningen og alle de nye tiltag. Men når det hele er kørt ind bliver det rigtigt godt! Kommunikation er altafgørende Sammenlægningen betyder at kommunikationen er blevet meget vigtigere end tidligere. Aage Nedergaard siger: - Tidligere kunne man nøjes med at sætte noget op på opslagstavlen og være sikker på at alle medarbejderne fik set det. Den går ikke i dag. Derfor så vi gerne at flere fik adgang til den information der kommer ud via intranettet. I dag har vi kun én computer opkoblet her på Materielgården, som mine folk kan benytte sig af. Det kunne godt være bedre, for vi skal være sikre på at alle har adgang til de rigtige informationer. Kommunikation er afgørende i en stor organisation og på et helt andet plan er Materielgårdens kommunikation ramt af de nye forhold i storkommunen. Mobilforholdene i den nyudpegede Nationalpark på Mols og Helgenæs gør det visse steder svært for medarbejderne at komme igennem til hinanden. De Grønne Naturservice udgør den anden store part af Materielgårdens arbejde. Tirsdag Morgen besøgte sammen med Aage medarbejderne fra Grønne Områder som var i gang med at trimme beplantningen omkring Ådalsskolen. Hans Rasmussen er holdleder, uddannet smed og med en bred vifte af forskellige typer jobs bag sig. Han er meget tilfreds med sit nuværende arbejde og fortæller at De Grønne har en alen lang liste opgaver. De vedligeholder parkarealer, slår græs, klipper hække og tager sig af bestemte renovationsarbejder m.m. 2

3 Der er altså nok at tage fat i og teamet klipper ifølge Hans ca. 60 hektar græs om ugen. - Min tilgang til arbejdet er at jo mere jeg giver, jo mere får jeg! Arbejdet her er meget selvstændigt. Vi kan selv planlægge og det giver frihed og glæde i arbejdet. I den nye kommune er der blevet længere til toppen, og der er stadig brug for en åben dør så man kan komme igennem med sine behov i teamet. Heldigvis har vi et godt samarbejde med Aage. Når faresignaler bliver til stress Claus Bock, skoleleder på Bauneskolen, fortæller om sine erfaringer med stress Af Tove Gregersen og Claus Bock Jeg har besøgt Claus Bock fra Bauneskolen der på egen krop alt for godt har mærket stress, men som også er vendt tilbage igen rigere på arbejdslivet end før. Claus har sagt ja til et interview for måske at kunne videre give nogle konkrete råd til andre, om hvordan de kan undgå at falde i stressfælden. Hans Rasmussen og Marie Dalmose foran arbejdsbilen. Marie er uddannet gartner og har været en af de grønne siden november måned. Natur- og Vejservice er klar til udfordringen Med sammenlægningen er der landet store udfordringer på bordet hos Aage Nedergaard. Men han er vant til at håndtere mange forskellige opgaver, bl.a. som udrykningsleder for Brandværnet og Sikkerhedsleder i MEDorganisationen. Aage Nedergaard slår fast: - Vi er klar til at tage udfordringen op! Skoleleder Claus Bock sammen med elever på Bauneskolen. Men først Claus forklaring på hvorfor nogen mennesker går ned med stress: Hvis vi lader være med at i tale sætte, at der er grænser for, hvor meget vi kan yde smadrer vi en masse mennesker, for de vil søge at leve op til det 3

4 umulige. Det er de engagerede, de loyale, lokomotiverne og ildsjælene, der bliver ramt af stress. Men det er jo også dem vi gerne vil have som kolleger og som lærere til vores børn. Dem er vi som ledere nødt til at passe på, de luner på arbejdspladserne. Claus har følgende betragtninger og konkrete tiltag for at forebygge stress: Grænser for udviklingsprojekter: Vi vil have udvikling og vi skal udvikle, men ikke hele tiden! Claus har et billede på at udvikling skal følge årets gang. Dog ikke konkret, men tankegangen bag. Om foråret bobler og spirer det, om sommeren er der fuld gang i den, om efteråret høstes frugterne og om vinteren slappes af og vi burer os inde. Gerne med indbygget kedsomhed! Der sker jo ikke så meget udvikling om vinteren, men vinteren skal med, for det er her vi keder os og får lyst til udvikling igen. Det er her restitutionen sker både helt konkret så kroppen bliver afgiftet med stresshormoner og i overført betydning kedsomhed giver lyst til udvikling igen. Hvis der er fuld knald på hele tiden med nye udviklingsprojekter, der afløser hinanden i rap, kan det give stress og udbrændthed. Man er som leder nød til at sige nej og være indstillet på at tage evt. de tæsk opadtil, så der er plads til vinterdvale ind i mellem. Tag et år ad gangen Der sker mange forandringer og det blæser med mange vinde fra skiftende retninger, så for at overleve på en mindre stressfyldt måde har Claus valgt at se kort fremad, fx tage en dag ad gangen, en uge, en måned og evt. et helt år ad gangen. Langtidsudsigterne ser for dystre ud og dræner for energi. Ved at se mere kortsigtet fremad spares mange bekymringer og der bliver mere plads til at se på det som faktisk lykkes i hverdagen og det er en stor del. Når der alligevel laves langsigtet strategi er det ud fra modellen: Hvis det går som vi ønsker, i stedet for som det dystre vi umiddelbart ser, hvad vil og gør vi så. Et andet fokus er at tage det enkelte personales svagheder alvorligt, lige så alvorligt som personalets styrker. Der er grænser for personlig udvikling og for fleksibilitet. Det er man efter min mening nødt til at holde sig for øje, mens man arbejder med at få det bedste ud af personalet. Claus personlige strategier for at forebygge stresse er bl.a., så vidt muligt, at tage en formiddag om ugen til hjemmearbejde, hvor der er fred og ro til at arbejde uden forstyrrelser. Hvor der er tid til at trække sig væk fra virksomhedens kultur og selvforståelse. Desuden bruges der bevidst regelmæssig tid og energi på gøre det, der giver overskud, som f.eks. løbeturene, sund mad - OGSÅ når der er travlt. Det hjælper også at tænke, at alle kun har 24 timer i døgnet og at selv statsministeren skal prioritere i sine opgaver inden for rammerne af de 24 timer. Grænser for opgaver Claus bruger udtrykket at tømme skabet før der tages nyt ind. Når der tages nyt ind skal der noget andet væk. Da vi f.eks. skulle indføre elevplaner lugede vi børne-unge beskrivelserne bort og brugte mindre tid på årsplaner. Stress fylder i den tid vi lever i, men den kan ofte håndteres. Det kræver dog Vi gør noget lignende når vi tager nye elever ind med særlige behov. Der skal ofte en portion erkendelse, personlig vilje og indsats at komme fri af helbredsnedbrydende langtidsstress. I den forbindelse er det vigtigt med kolleger og være overskud til at klare de nye udfordringer som nye elever fører med sig. Det vigtigt at holde balance mellem klassens helhed og individet. ledere der hjælper hinanden i krigstid. Noget af det første der slides på, når Claus prøver hele tiden at holde fokus på helheden selvom det kan være ME- stressen trænger ind i samarbejdsrelationerne, er tillidskontoen. Samtidig med GET svært. Det kan derfor være nødvendigt at kunne sige nej til den enkelte at humoren forlader arbejdspladsen. elev for at kunne tilgodese helheden og det langsigtede. Hvis vi f.eks. tager for mange børn ind med meget specielle behov går det ud over de almindelige Det er faresignaler MED-udvalg med rette kan tage op og gøre noget ved. børn.. De almindelige børn skal være rollemodeller og ikke omvendt! Hvis problemerne bliver for store, bliver de normale børn bliver taget ud af skolen - og det kan gå meget stærkt. For mange elever med særlige behov er også en for stor belastning for personalet når de mangler overskud. 4

5 På arbejde i børnenes have i Nationalparken Mols Bjerge Tirsdag Morgen var sammen med pædagoger og børn i Naturbørnehaven Mols Bjerge på tur i Daaleren og Tinghulen. Af Søren Petersen på principper om sundhed, udvikling og nærhed til naturen. Den ligner så langt fra en klassisk børneinstitution - i stedet for en fast bygning med legeplads består den lille børnehaves arealer af tre specialbyggede skurvogne. Og hele børnehaven flytter som en nomade i forhold til årstiderne, med hjælp fra Materielgården. Som børnehave og arbejdsplads findes Naturbørnehaven på fire forskellige steder i Mols Bjerge området i løbet af året: vinter, forår, sommer, efterår. Januar til marts bor børnehaven tæt på Agri Baunehøj. Fra april til juli er det P-pladsen nordøst for Viderup, der er udgangspunktet for børnehavens aktiviter. Og fra juli til september er det Fuglsø Strand. Resten af året befinder den sig i Daaleren, slugten i Knebel plantage tæt på Tinghulen. Flytningerne betyder, at medarbejderne og børnene får adgang til vidt forskellige områder og mulighed for varierede aktiviteter i de naturskønne områder. Derudover har flytningen også den funktion, at man undgår at slide på naturen ved at blive for længe på et sted. Og det er en væsentlig pointe for Naturbørnehaven. Børn og pædagoger opholder sig ude i naturen hele året og i al slags vejr, hvilket betyder, at udfordringerne i denne utraditionelle børnehave er meget anderledes end i de traditionelle. Naturbørnehaven blev startet op i 1995 af en grupper forældre, der mente at der var et behov for en naturbørnehave, der kunne gøre brug af Mols bjerge. Formålet med børnehaven er at give naturen en fremtrædende plads i børnenes hverdag, og at børnene får lov til at leve med og i naturen, hvilket giver dem en forståelse for at passe på naturen. Og det virker fremragende, kan man se på børnene, der tilpasser sig og trives i det miljø, som er blevet deres dagligdag. Naturbørnehaven gør klar til tur op igennem Daaleren til Tinghulen tæt ved Trehøje. - Børnene er i bevægelse hele tiden herude, og de får prøvet nogle Naturbørnehaven Mols Bjerge har Syddjurs Kommune en helt speciel, foranderlig grænser af. Der er aldrig to dage, der er ens, så her i naturen bliver og mobil institution. Placeret i den nyudpegede nationalpark og bygget det aldrig trivielt og kedeligt, og børn og pædagoger kommer tættere på hinanden på en anderledes måde. Det er vigtigt, at børnene oplever glæden ved at være i naturen, og vi voksne har ansvaret for, at de 5

6 får de oplevelser, som en dagligdag i naturen kan give dem. Forklarer Elsebeth Jensen, som har været med som leder og medarbejder i Naturbørnehaven helt fra starten. Hun tilføjer, at børnene også laver almindelige ting som at tegne, komme i svømmehallen og i teateret. Børnene udstråler en harmonisk ro, og man er ikke i tvivl om, at det både er sundt og godt at være i naturbørnehaven. De føler, mærker, kigger, lærer og får nogle oplevelser, der gør dem godt rustet til bl.a. skolestart. For tiden er der 21 børn i alderen tre til seks år i Naturbørnehaven Mols Bjerge. Så det er én af de små institutioner i kommunen. Men den er også relativt billig i drift. De ressourcer, der bruges på flytning, skal ses i lyset af, at børnehaven har meget små udgifter til vand, kloak og varme. Selv om børnene er ude kan de sagtens holde varmen, for som forældre til børnene ved man, at de skal klædes rigtigt på til al slags vejr. Hverken regn, sne eller hedebølger kan tvinge børnehaven inden døre. Trods manglen på indendørsfaciliteter har der altid været en lang venteliste til børnehaven, og forældreopbakningen er stor. Tinghulen som arbejds- og legeplads Naturen tilbyder mange udfoldelsesmuligheder for pædagoger og børn. Tinghulen er en dyb, grøn gryde midt i skoven med stejle skrænter. Børnene kan her få lov til at være nysgerrige og udforske, og sammen med børnehavens medarbejdere giver naturen derude dem oplevelser for livet. Børnene har frihed til at bevæge sig omkring i området. I Tinghulen er der mange små slugter lavet af regnvandet som børnene drøner op og ned igennem. Nogle tager ud og finder de bedste klatretræer mens andre søger efter æbler - men de bevæger sig aldrig længere væk end at man kan høre dem le inde i skoven. Børnehavens medarbejdere har et indgående kendskab til deres naturlige arbejdsplads. Børn og pædagoger har lynhurtigt samlet en hel masse spændende svampe, som børnene så kan lære om med hjælp fra en svampebog. På alle måder udgør naturens mangfoldighed grundlaget for pædagogernes formid- Paulina, Ane, Magnus og Laura på vej til Tinghulen. lende arbejde og børnenes læring, leg og udvikling. 6

7 Ældreomsorg der smager godt Ny ernæringsorganisation fortsætter indsatsen overfor småtspisende Af Søren Petersen Jane Geertsen Jessen, projektleder, MPH, har i løbet af 2008 stået i spidsen for et ernæringsprojekt på ældreområdet. Projektet, som er støttet af Velfærdsministeriet, skal bidrage til at forbedre sundhedstilstanden hos de småtspisende ældre medborgere, som har svært ved at få energi og protein nok i dagligdagen. Mangel på dette kan føre til svagt helbred, nedsat funktionsevne og dårlig livskvalitet. Det nye forebyggende tiltag som Jane Jessen har været med til at indføre, betyder at de enkelte faggrupper der har berøring med ældre, undervises i hvordan man ernæringsscreener, og finder frem til de småtspisende og underernærede. Den første fase af projektet med undervisning af personalegrupperne er nu afsluttet, og Jane Geertsen Jessen er gået i gang med at give projektet videre. Elsebeth Jensen sammen med morgenfriske drenge klædt på til dagens tur. Elsebeth Jensen er meget glad for sin unikke arbejdsplads i Naturbørnehaven Mols Bjerge. Hun siger: - Der skal mere natur i de små børns hverdag. Det er vores opgave som pædagoger at skabe rammerne og at formidle naturen. Vi ved i dag, at ophold i naturen har en positiv effekt på barnets kropslige udvikling, sundhedstilstand, koncentration, indlæring, selvværd og sociale relationer. Styrker der har betydning for barnets succes ved skolestart og resten af livet. Vi ved det for vi ser det dagligt. - Det er meget vigtigt, at indsatsen fortsætter. Derfor er jeg nu ved at opbygge en ernæringsorganisation, der også skal fungere efter jeg har forladt projektet. Hvert team har valgt en ernæringsressource-person. I alt er der 42 ressource-personer der skal forestå indsatsen. Sundhed, ernæring og bevægelse også for de ældre Byrådet i Syddjurs Kommune vedtog i 2008 en samlet Sundhedspolitik. Og forebyggelse udgør fremover en integreret del af den overordnede politik på området. Mad og Bevægelsespolitik er en del heraf. Det gælder for unge som for ældre, at kroppen skal holdes i gang og tilføres den rette næring. Skrækscenariet er at man ender med at sidde ubevægelig hen i lænestolen, mens kroppen går i forfald, som Jane Geertsen Jessen understreger, når hun underviser. 7

8 Tag strøm på energien! Syddjurs Kommunes konsulent for Agenda 21 og natur- og miljøformidling fortæller om hvordan vi kan styre energiforbruget Af Anita Søholm Afbrænding af fossile brændsler til varme, elektricitet og transport medfører store udledninger af CO2. Danmark har en af de største udledninger af CO2 pr. indbygger globalt set. Og det skyldes i høj grad vores afhængighed af kul til kraft-varmeværkerne, olie til transport samt gas, der dog sammenlignet med kul og olie har en mindre udledning af CO2. Energibesparelser og energieffektivisering er de billigste og letteste metoder til at reducere afhængigheden af fossile brændsler. Jane Geertsen Jessen i gang med undervisningen. For de småtspisende ældre medborgere er den sunde mad imidlertid ikke nok. Her skal maden være kalorierig, og den skal også helst smage af noget. Og så er måden, den serveres på også af stor betydning, hvis man vil have de ældre, der i forvejen spiser for lidt, til at indtage mere næring. Så omsorgen skal med ind i billedet. Stor interesse for sund ernæring At det er i tidens ånd at spise sundt har vist sig ved at der har været stor opmærksomhed på projektet i medierne og ude blandt borgerne. Jane Geertsen Jessen fortæller: - Rigtig mange har henvendt sig til mig. Også familier til småtspisende, som har bedt om vejledning. Der er helt klart stor interesse for sundhed og ernæring blandt borgerne ude omkring. Syddjurs Kommune har et lokalt og globalt ansvar overfor en effektiv udnyttelse af energiressourcer. Og derfor er energi et område, der skal have stor fokus. Vi har ca. 200 kommunale bygninger med et etageareal på i alt ca m2. Der findes endnu ikke en nøjagtig opgørelse over kommunes samlede emissioner af CO2 fra el og varmeforbrug, men ud fra et landsgennemsnit vil det svare til tons CO2 pr. år. Energibudgettet styres centralt af Team Ejendomme. Tirsdag Morgen har lavet et interview med Henrik Ernst, der er energistyrer i Team Ejendomme i Syddjurs Kommune. Henrik har været ansat i kommunen siden den første marts, som en udløber af Energiplanen vedtaget i Byrådet den 22. december Henrik kommer fra en stilling som energirådgiver hos NRGI. Hvad gør vi i de kommunale bygninger for at energieffektivisere? HE: Vi forventer, at vi skal i gang med energimærkning af vores bygninger således, at vi får et overblik over, hvilke potentialer for energibesparelser, der ligger i bygningsmassen. Det har vi dog allerede et rimeligt godt kendskab til fordi vi har et energistyringssystem. 8

9 Hvad går energistyringssystemet ud på? HE: Det går ud på at registrere vores el-, vand- og varmeforbrug i en detaljeringsgrad, så vi kan følge forbruget time for time. Vi har allerede et system i dag, som er veludbygget, men som fortsat kræver vedligeholdelse og videreudvikling. Energistyringssystemet er desuden særdeles velegnet til fejlfinding i bygningernes tekniske installationer. En fejl medfører nemlig ofte et øget unødvendigt energiforbrug. Har man lyst til at følge Syddjurs Kommunes energiforbrug kan man gå ind på internettet via brugernavn: Syddjurs, kodeord: Syddjurs. Hvordan får I skabt interesse omkring energieffektiviseringen blandt tekniske servicemedarbejdere? HE: Vi har lavet en klub for tekniske servicemedarbejdere, hvor vi mødes regelmæssigt og diskuterer forskellige tekniske udfordringer, som ikke nødvendigvis kun omhandler energi. På vores klubmøder inviterer vi en ekstern foredragsholder, der fortæller om lyskilder, varmestyring mv. Har I gang i nogle konkrete projekter lige nu? HE: Ja vi har gang i ca. 15 konkrete projekter, der alle har til hensigt at minimere ressourceforbruget, uden at det går ud over komforten. Ofte hænger projekterne sammen med almindelig vedligeholdelse, og derfor er merinvesteringen til den energirigtige løsning minimal. Et eksempel er udskiftning af cirkulationspumper. Vi er i gang med at kortlægge vores cirkulationspumper, og mange af de ældre pumper er allerede udskiftet. På f.eks. Ådalsskolen opnås en besparelse kr./år ved en investering på kr. Investeringen er herved betalt tilbage på 3,7 år. Vedvarende energi Begrebet vedvarende energi dækker over mange forskellige former for alternative energiforsyninger, det drejer sig om alt fra vind-, sol- og bølgeenergi til energi produceret af biogas og biomasse. Fælles for disse energiformer er, at de ikke på noget tidspunkt slipper op, deraf navnet. De forskellige vedvarende energiformer har deres fordele og ulemper, men generelt har de meget lavere udledninger af CO2 i forhold til fossile brændsler. Der kan læses mere om de konkrete tiltag i Energiplanen på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Hvad kan jeg gøre for at spare på energien, når jeg er på arbejde? Alle indkøbere i kommunen har et ansvar overfor energirigtige indkøb. Vi skal følge de retningslinier for energirigtige indkøb, der er beskrevet i Elsparefondens indkøbsvejledning. Du kan som medarbejder ligeledes indarbejde gode vaner, der både gavner miljøet og samtidig sparer mange penge årligt. Du skal først og fremmest huske at slukke for den unødvendige strøm fra eksempelvis lyskilder og diverse kontormaskiner. Alt for mange lamper og kontormaskiner står nemlig ofte tændt, uden at nogen bruger dem. Samtidig er der en signalværdi i at slukke. 9

10 Kontorarbejdspladsen Indstil computer, skærm, kopimaskine og printer til dvaletilstand efter 5-30 minutter uden aktivitet. Brug elspareskinner til computer, skærm, printer, lamper og hævesænkeborde. Indstil jeres computere og skærme, så de automatisk slukker efter nogen tid uden aktivitet. Læs om mulighederne på Belysning Køb altid A-pærer. Læs, hvor I med fordel kan bruge energibesparende pærer på Stafet For Livet i Byparken i Rønde Tirsdag Morgen rapporterer fra Kræftens Bekæmpelses arrangement i Byparken Af Helle Green Der deltog 47 fightere og 30 hold med flere end 500 deltagere i stafetten i Syddjurs, så der var fyldt godt op i Byparken. Desværre var det ikke medarbejde fra Syddjurs Kommune der var flest af, da tilbuddet om at deltage først kom ud til medarbejderne 5 dage før afholdelse af stafetten, hvilket sikkert er skyld i, at der kun deltog 4 personer herfra. Det bliver forhåbentlig mangedoblet næste år. Sundhedsteamet havde en stand, hvor man bl.a. kunne få en snak om det projekt som kommunen kører med overvægtige børn. Forplejningsautomater Har I eksempelvis kaffe- eller sodavandsmaskiner, så tjek, om de har en indbygget dvalefunktion, så de ikke bruger strøm, når de ikke er i brug i længere tid ad gangen. Har de ikke det, så sæt urstyring på. I Elsparefondens Indretningsvejledning og Elsparefondens Indkøbsvejledning kan I finde flere gode råd om energibesparende drift, indkøb og indretning af institutioner. Vejledningerne kan downloades gratis på Syddjurs Kommune gav hver deltager et tilskud på kr. 50,- til deltagergebyret, samt en T-shirt med logo. 10

11 Det særlige ved Stafet for livet er, at det er en sag vi alle kan samles om og stort set hele deltagergebyret på kr. 100,- går til patienter og forskning: Forskning 50 kr. Kræftens Bekæmpelse bruger en stor del af indtægterne på forskning. Vi står for over halvdelen af kræftforskningen i Danmark. På sigt er forskningen det bedste vej til både at behandle og forebygge kræft. Patientstøtte 25 kr. At støtte patienter er en vigtig del af vores arbejde. Vi har kræftrådgivninger over hele landet, og alle kan ringe gratis til Kræftlinjen. Forebyggelse 19 kr. Hvert 3. kræfttilfælde kan forebygges. Derfor gør vi også meget ud af oplysning om forebyggelse. De sidste 6 kr. går til administration. Du kan stadig nå at støtte Stafetten med kr. 50,- ved at tænde et lys for en du vil mindes eller en du vil støtte på: https://kbnet4.cancer.dk/stafetforlivet/taendetlys.aspx?stafet_id=9&stafet navn=syddjurs Stafet for livet 1. Giver håb og støtte til alle der er berørt af kræft 2. Giver stor synlighed i lokalsamfundet 3. Samler penge ind til bekæmpelse af kræft Kilde: Kræftens Bekæmpelse Status på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøkonsulent Tove Gregersen tager temperaturen på arbejdsmiljøet i kommunen Af Tove Gregersen Hvordan går det med arbejdsmiljøarbejdet i Syddjurs Kommune i store træk? Bliver der udarbejdet APV rundt omkring? Fungerer organiseringen af arbejdsmiljøet? Svaret på disse spørgsmål - og flere til - fik vi på stormødet mellem hovedudvalget og sikkerhedsgrupperne den 19. juni i Fuglsøcentret. Resultaterne omhandler naturligvis kun de fremmødte sikkerhedsgrupper. Svaret er i korte træk, at en hel del fungerer godt derude, men at der også er plads til forbedringer på nogle områder Det positive først Stort set alle steder arbejdes der med konkrete arbejdsmiljøproblemer Langt de fleste steder arbejdes der med forebyggende analyse af evt. ulykker Langt de fleste steder er sikkerhedsgrupperne og MED-udvalgene dannet og sikkerhedsrepræsentanterne har arbejdsmiljøuddannelsen. Langt de fleste steder fungerer sikkerhedsgrupperne som bindeled mellem de ansatte og MEDudvalget og rollerne og ansvaret er fordelt. Her er der plads til forbedringer En del steder mangler APV eller skal have opdateret handlingsplanen Arbejdet med implementeringen af indsatsområder fra HU f.eks. stressretningslinier er ikke kommet så langt endnu Kommunikationen mellem de lokale sikkerhedsgrupper, MEDudvalgene og Hovedudvalget kan godt blive en del bedre. 11

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune

Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune Grønne varmepumper i grøn daginstitution Børnenes Gård i Basballe har nedlagt oliefyret til fordel for to energirigtige varmepumper. Det passer perfekt med institutionens

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Nordjysk Praksisdag Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Fra passiv modtager til aktiv medskaber Trivsel er ikke noget du passivt modtager

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE. Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller

VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE. Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller VERDENS FARLIGSTE UNDERVISNINGSMATERIALE Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller 1 INDHOLD Vejret ændrer sig 4 Drivhuseffekt 5 Ozonlaget 6 Genbrugshaven 7 Pas på naturen 8 Genbrugsteater 9 Skriv

Læs mere