VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015"

Transkript

1 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat af et spædt opsving i dansk økonomi. Om publikationen Forord Den økonomiske situation Stigende beskæftigelse siden De seneste omsætningstal viser, at i. kvartal opnåede vikarbranchen en omsætning svarende til et årsniveau på knap mia. kr. Samme kvartal i var dette tal, mia. kr. Dermed er branchens omsætning vokset med næsten pct. på bare et år. Væksten skal ses i sammenhæng med, at vikarbranchen er en særdeles konjunkturfølsom branche. Branchen har over tid har haft markante udsving i omsætningen afhængig af den generelle aktivitet i dansk økonomi. I opgangstider er anvendelsen af vikarer for kundevirksomhederne et nemt og fleksibelt alternativ i forhold til at bruge fastansatte. Tilsvarende stopper kunderne oftest først med at anvende vikarer og andet løst ansat personale, før de begynder at afskedige fastansatte. Branchens økonomiske sundhedstilstand Branchens nøgletal Mindre stigning i andelen af konkurser De yngste virksomheder dominerer konkursstatistikken Strukturelle nøgletal Fortsat flest mindre vikarbureauer Høj personaleomsætning i vikarbranchen Vikarerne har fået en højere gennemsnitsalder Flere vikarer har en uddannelse Vikarbranchen bidrager fortsat med en stor integrationsindsats Stigende omsætning i branchen de senere år Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se

2 DI ANALYSE SIDE 2 OM PUBLIKATIONEN KILDER Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik, DA s PersonaleomsætningsStatistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Som følge af datarevisioner er data om vikarbranchens omsætning revideret juni 215. DEFINITIONER Vikarbranchen er defineret på baggrund af følgende tre relevante DB7-branchekoder fra Danmarks Statistik: Arbejdsformidlingskontorer Vikarbureauer Anden personaleformidling Servicebranchen er ligeledes defineret ud fra DB7-branchekoderne. En nærmere beskrivelse af definitionen af servicebranchen findes i publikationen Servicebranchens Årsrapport 215. REDAKTION Henrik Boesgaard Sørensen

3 SIDE 3 DI ANALYSE FORORD Vikarbranchen er sammensat af få store internationalt baserede vikarbureauer, flere mellemstore danske bureauer og en underskov af små specialiserede vikarbureauer. I forhold til andre brancher er vikarbranchen meget konjunkturfølsom. Det ses ved, at branchen oven på finanskrisen oplevede et meget stort fald i omsætningen. Samtidig har branchen de seneste fire år også haft en vækst, der ligger over det øvrige erhvervsliv. Fra 4. kvartal 213 til 4. kvartal 214 steg den operationelle servicebranches omsætning med godt 1 pct. Det er en pæn fremgang, men langt fra de knap 19 pct., som vikarbranchens omsætning voksede med i samme periode. Foreløbigt ser væksten ud til at fortsætte, hvormed 215 tegner til at blive et rekordår for vikarbureauernes omsætning. DI Service vil med vikarbranchens årsrapport 215 præsentere et samlet overblik over udviklingen i branchens samlede omsætning og beskæftigelse, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for branchen. God læselyst! København, maj 215 Mette Rose Skaksen Branchedirektør, DI Service

4 DI ANALYSE SIDE 4 DEN ØKONOMISKE SITUATION Stigende omsætning i branchen de senere år Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se Vikarbranchen er en særdeles konjunkturfølsom branche, hvilket gør, at den over tid har haft markante udsving i omsætningen afhængig af den generelle aktivitet i dansk økonomi. Det er særligt brugen af vikarer i byggeriet, industrien og en række serviceerhverv, der er påvirket af de generelle konjunkturer og af forskellige sæsonmønstre. Det afspejler sig i vikarbranchens omsætning. I opgangstider er anvendelsen af vikarer for kundevirksomhederne et nemt og fleksibelt alternativ i forhold til at bruge fastansatte. Tilsvarende stopper kunderne oftest først med at anvende vikarer og andet løst ansat personale, før de begynder at afskedige fastansatte. Der har i den seneste tid været en markant vækst i vikarbranchens omsætning, og det skal netop ses i lyset af den gradvise bedring af dansk økonomi og de positive forventninger i erhvervslivet, der har taget til i styrke i løbet af 214. Helt konkret var vikarbranchens omsætning i 4. kvartal 213 på 11,7 mia. kr., mens den i 4. kvartal 214 var steget til 13,9 mia. kr. Det vil sige, at vikarbranchens omsætning er vokset med knap 19 pct. i løbet af 214. Der har i løbet af de seneste år været en vis usikkerhed om, hvorvidt et økonomisk opsving ville rodfæste sig i Danmark. Det har betydet, at virksomhederne har været tilbageholdende med ansættelse af nyt personale. Inddragelsen af vikarer

5 SIDE 5 DI ANALYSE Vikarbranchen vokser hurtigere end den øvrige servicebranche Samlet omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 29 = Vikarbranchen Den operationelle servicebranche 213 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se 214 STIGENDE BESKÆFTIGELSE SIDEN 21 Antallet af beskæftigede i vikarbranchen har været stigende siden 21. Det gælder både for de fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. Nærmere bestemt beskæftigede vikarbranchen i 21 ca lønmodtagere i alt, og i 214 var det tal oppe på ca Det vil sige, at beskæftigelsen i vikarbranchen samlet er steget med 27 pct. siden 21. De seneste år har der dog været en relativ større stigning i antallet af lønmodtagere i alt (altså for både fuldtids- og deltidsansatte) i forhold til antallet af fuldtidsansatte. Det skyldes, at branchen nu i højere grad består af deltidsansatte, end den gjorde for et par år siden. Til sammenligning har beskæftigelsen i den operationelle servicebranche gennemgået en stagnerende udvikling. I 21 var der ca. 25. fuldtidsansatte i den operationelle servicebranche, mens branchen i 214 beskæftigede 24. fuldtidsansatte. Dermed er beskæftigelsen i den operationelle servicebranche faldet med,5 pct. siden 21. udgør derimod en fleksibel løsning, hvilket har været medvirkende til branchens betydelige omsætningsfremgang. Stigning i antallet af fuldtidsansatte Udviklingen i beskæftigelsen Mens omsætningen i den øvrige servicebranche allerede i løbet af 21 kom tilbage på niveauet ved finanskrisens udbrud i 29, kom vikarbranchens omsætning først på niveau med 29-omsætningen i slutningen af 211. Siden da har vikarbranchen oplevet større omsætningsvækst end den øvrige servicebranche. Derfor er omsætningen i vikarbranchen i dag på et højere niveau set i forhold til omsætningen i 29, end det er tilfældet i den øvrige servicebranche Antal fuldtidsbeskæftigede Lønmodtagere i alt Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton side 2 i publikationen)

6 DI ANALYSE SIDE 6 BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Markant forbedrede regnskabstal siden 29/1 Gennemsnitlige regnskabstal, indeks 28/9 = 1 Periode 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Primært resultat Ordinært resultat 1-12,2 15,8 124,9 125,3 136,3 1 12,6 187,5 183,5 212,1 214,3 Egenkapital 1 126,6 211,9 22,4 22,9 215,2 Aktiver 1 99,4 122,9 13,9 126,9 129,7 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat. Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se I dette kapitel beskrives vikarbranchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Vikarbranchen blev som det fremgår af omsætnings- og beskæftigelsestallene fra forrige kapitel hårdt ramt af finanskrisen fra efteråret 28. Denne effekt påvirker i høj grad regnskabstallene for 28/9 men også 29/1 1, hvor krisen slog fuldt igennem for vikarbranchen. Virksomhederne oplevede i disse år en væsentlig forværring af regnskabstallene. Fra 21/11 og fremefter er billedet dog vendt således, at branchen løbende har forbedret samtlige regnskabstal over de seneste fem år. Som følge af finanskrisen var vikarbranchen særdeles hårdt ramt på branchens primære resultat, der decideret gik i minus i 29/1. Siden dette lavpunkt har branchens virksomheder forbedret positionen. I 213/14 opnåede branchen det højeste primære resultat siden finanskrisens udbrud. 1 Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret, og derfor dækker 29/1 over de regnskaber, der er afsluttet mellem 1/1 29 og 3/9 21. Branchens ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I 29/1 havde branchen et meget lavt ordinært resultat, der allerede i 21/11 blev betydeligt forbedret. Siden har det ordinære resultat holdt sig på et pænt niveau, der i 213/14 var mere end dobbelt så højt som i 28/9. I modsætning til de øvrige regnskabstal fokuserede vikarbranchens virksomheder efter krisens udbrud hurtigt på at øge egenkapitalen, der allerede blev væsentligt forøget i 29/1. Da de eksterne finansieringsmuligheder har været begrænsede under krisen, har virksomhederne derfor været nødsaget til at konsolidere sig for at åbne for fremtidige finansieringsmuligheder. Siden 28/9 har branchen dermed mere end fordoblet sin egenkapital. I vikarbranchen er egenkapitalen vokset markant mere end i den øvrige servicebranche. Vikarbranchen oplevede efter krisen et fald i virksomhedernes samlede aktiver frem til 29/1. Herefter er aktiverne gradvist steget til et niveau, der i 213/14 ligger højere end niveauet fra før krisen. Samlet set har vikarbranchen således ikke haft en nedgang i egenkapitalen og aktiverne siden krisens udbrud, som ellers ses i mange andre brancher. Disse tal dækker dog over markante udsving imellem branchens virksomheder.

7 SIDE 7 DI ANALYSE I 213/14 fortsatte den positive udvikling i forhold til andelen af virksomheder med angrebet egenkapital. Der er således fortsat færre virksomheder i vikarbranchen, der har en egenkapital, som enten er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital er faldet fra ca. 42 pct., da dette tal toppede i 29/1, til i 213/14 at udgøre 31 pct. Dette tyder på, at vikarbranchen har konsolideret sig efter finanskrisen og er gået bedre tider i møde. For femte år har færre virksomheder angrebet egenkapital Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital 45 Mere end hver tredje virksomhed har underskud Andel af virksomheder med underskud /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for Aps) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se I lighed med udviklingen i andelen af virksomheder med underskud og angrebet egenkapital har der siden 29/1 været et stort fald i andelen af vikarbureauer med konkursretning. Denne faldt markant i 29/1, og efter en stagnerende udvikling siden 21/11 oplevede vikarbranchen fra 212/13 til 213/14 igen et fald i antallet af virksomheder med konkursretning fra 26 pct. til 22 pct. Det betyder, at der er færre virksomheder, der både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Den positive udvikling er endnu et tegn på, at situationen i vikarbranchen har ændret sig drastisk siden kriseåret 29/1. Andelen af virksomheder med underskud har gennemgået en stabil udvikling siden 211/12, idet den her har ligget på ca. 37 pct. Det er fortsat mere end hver tredje virksomhed i vikarbranchen, der har underskud. Dette er dog et godt stykke fra niveauet ved kriseåret 29/1, hvor hele 53 pct. af virksomhederne var underskudsramte.

8 DI ANALYSE SIDE 8 Gradvist færre virksomheder har konkursretning Andelen af virksomheder med konkursretning /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se BRANCHENS NØGLETAL Der kan i lighed med de overordnede regnskabstal for vikarbranchen spores en markant forbedring af sundhedstilstanden i branchens nøgletal. Også her ses den fulde effekt af finanskrisens udbrud i regnskabsåret 29/1, men sidenhen har samtlige nøgletal gradvist normaliseret sig og ligger i 213/14 på et ganske pænt niveau. Afkastningsgraden belyser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag. Dermed er det et mål for, hvor godt virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. I vikarbranchen faldt afkastningsgraden markant frem til regnskabsåret 27/8, men har normaliseret sig og afkastningsgraden ligger i 213/14 på sit højeste niveau i de seneste seks regnskabsår. Egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. Inden krisen havde vikarbranchen en meget høj forrentning af egenkapitalen, men dette nøgletal faldt markant under krisen. Egenkapitalens forrentning nåede bunden i 29/1, men er siden steget til i en årrække at ligge på godt 15 pct., hvilket også blev opnået i 213/14. Det er et højere niveau end for servicebranchen som helhed. Likviditetsgraden angiver virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav. Frem til regnskabsåret 213/14 er likviditetsgraden steget og ligger nu på det højeste niveau i de seneste seks år. I modsætning til de førnævnte nøgletal er likviditetsgraden i de seneste regnskabsår højere end før finanskrisen indtog i 28. Branchen har desuden en likviditetsgrad, der ligger betydeligt over niveauet for hele servicebranchen. Det tyder således på, at vikarbranchen trods krisen overordnet har været i stand til at indfri sine kortfristede forpligtigelser. Normalisering af branchens nøgletal siden 29/1 Nøgletal Periode 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning 7, -,9 6, 6,7 6,9 7,3 14,9 1,5 13,1 12,4 15,6 14,8 Likviditetsgrad 122,4 143, 153,7 152, 143,2 157,7 Soliditetsgrad 31,8 4,6 54,9 53,6 5,8 52,8 Note: Afkastningsgrad: Primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se

9 SIDE 9 DI ANALYSE Med soliditetsgraden angives, hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er egenfinansieret. Branchens soliditetsgrad er steget endnu mere end likviditetsgraden således, at branchen i 213/14 har en soliditetsgrad på knap 53 pct. af virksomhedernes samlede aktiver. Den markante forbedring af likviditets- og soliditetsgrad i vikarbranchen ses som et tegn på, at branchen har haft et massivt fokus på at konsolidere sig. Virksomhederne har dermed øget deres robusthed i forhold til at kunne håndtere større tab. Mindre stigning i konkursramte selskaber i vikarbranchen /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 MINDRE STIGNING I ANDELEN AF KONKURSER Fra 212/13 til 213/14 steg andelen af vikarbureauer, der gik konkurs, fra 4 pct. til godt 6 pct. Der er tale om en mindre stigning, som ikke ændrer ved, at andelen af konkurser i vikarbranchen er faldet markant siden finanskrisens start, idet hele 13 pct. af branchens virksomheder gik konkurs i 28/9. Siden finanskrisen brød ud i 28/9, er der sket markante ændringer i typen af virksomheder, der går konkurs. I 28/9 gik både små, mellemstore og store vikarbureauer konkurs. I 213/14 var det derimod stort set kun vikarbureauer med færre end 2 ansatte, som indgik i konkursstatistikken. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se De helt små vikarbureauer udgjorde 41 pct. af det samlede antal konkurser i 28/9, mens de i 213/14 stod for hele 91 pct. af konkurserne. Dermed er de helt små vikarbureauers andel af det samlede antal konkurser steget med hele 5 procentpoint siden finanskrisens start. Den lette adgang til at etablere og drive et vikarbureau har derfor for alvor givet udslag i vikarbranchen. De store Konkurserne rammer igen altovervejende de mindste virksomheder Konkursramte virksomheder fordelt på antal ansatte 28/9 213/14 35,2 pct. 6,1 pct. 3, pct. 4,8 pct. 23,9 pct. 9,9 pct. til 1 ansat 2 9 ansatte 1+ ansatte Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se

10 DI ANALYSE SIDE 1 vikarbureauer har fået konsolideret deres økonomi oven på krisen og går af den grund sjældnere konkurs sammenlignet med for fem år siden. DE YNGSTE VIRKSOMHEDER DOMINERER KONKURSSTATISTIKKEN Den lette adgang til at drive og etablere vikarbureauer afspejler sig tydeligt i konkursstatistikken. I 28/9 var det hovedsageligt virksomheder, der havde eksisteret i mindre end 2 år, som gik konkurs. Det skyldes, at en stor del af de vikarbureauer, der blev etableret under højkonjunkturen i midten af erne, måtte dreje nøglen om, da finanskrisen brød ud. Efterfølgende har det med undtagelse af 211/12 været vikarbureauer, som har eksisteret i 2 5 år, der har domineret konkursstatistikken. Det skyldes til dels, at andelen af nyetablerede bureauer i vikarbranchen er faldet fra 32 pct. i 28/9 til 15 pct. i 213/14. Siden finanskrisen er andelen af 5 1 år gamle vikarbureauer, der går konkurs, steget fra 8 pct. til 21 pct. Stigningen skal ses i lyset af, at de 5 1-årige vikarbureauer udgjorde 21 pct. af branchen i 28/9, mens de i 213/14 repræsenterede 36 pct. af det samlede antal vikarbureauer. Udviklingen i andelen af vikarbureauer med mere end 1 år bag sig, der går konkurs, har derimod været præget af udsving og synes ikke at have nogen klar tendens. Langt flest nye virksomheder går konkurs Andel af konkurser fordelt på alder år 2,1 5 år 5,1 1 år 1+ år Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14

11 SIDE 11 DI ANALYSE STRUKTURELLE NØGLETAL Branchen domineres af mindre virksomheder Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel /9 213/14 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se Under 1 1 til 5 over 5 FORTSAT FLEST MINDRE VIKARBUREAUER I dag består vikarbranchen hovedsageligt af mindre og til dels mellemstore virksomheder. Ca. 71 pct. af branchens virksomheder har under 1 ansatte, mens andelen af virksomheder med mellem 1 og 5 ansatte tilsammen udgør ca. 17 pct. Kun 11 pct. af branchens virksomheder har over 5 ansatte. Siden regnskabsåret 28/9 har der ikke været væsentlige ændringer i vikarbranchens størrelsesmæssige sammensætning. Andelen af virksomheder med under 1 ansatte har ligget konstant på omkring 71 pct., mens andelen af virksomheder på mellem 1 og 5 ansatte udgør 17 pct. Andelen af store virksomheder med over 5 ansatte er ligeledes uændret og ligger også i 213/14 på 11 pct. Denne udvikling er atypisk for servicebranchen, hvor underbrancherne typisk har set forskydninger siden krisen. Selvom branchen har en virksomhedsskare bestående af mange mindre virksomheder, er det de etablerede vikarbureauer med adskillige år på bagen, der udgør branchens kerne. Gruppen af virksomheder med under 2 års levetid har oplevet et markant fald siden 28/9, hvor de udgjorde godt 32 pct. af alle vikarbureauerne. I 213/14 er dette tal nede på bare 15 pct. At det er de etablerede vikarbureauer, der i højere grad definerer markedet, ses også ved, at der siden 28/9 er sket en stigning på 22 procentpoint i antallet af virksomheder, der har eksisteret i 5 1 år. I 213/14 udgjorde denne gruppe 64 pct. af den samlede branche.

12 DI ANALYSE SIDE 12 Branchens virksomheder har fået en væsentligt højere anciennitet Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel /9 213/14 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se 5-2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år HØJ PERSONALEOMSÆTNING I Vikarbranchen har en væsentlig højere personaleomsætning end det øvrige erhvervsliv. I 213 oplevede vikarbureauerne en medarbejderafgang på 52 pct. af branchens samlede medarbejderstab. Samme år havde branchen en tilgang af nye medarbejdere på hele 56 pct. af alle branchens ansatte. Det vil sige, at over halvdelen af alle medarbejderne var nyansatte i 213. En betydelig del af personaleomsætning udgøres dog af medarbejderne, der roterer imellem branchens virksomheder. I 213 blev der rekrutteret 4 procentpoint flere medarbejdere, end der forlod virksomhederne. Der har således være en nettotilgang af medarbejdere. Det afspejler den pæne beskæftigelsesfremgang, der har været i vikarbranchen i de sidste år. Personaleomsætningen i vikarbranchen var i 213 markant højere end i den samlede operationelle servicebranche. Helt konkret var medarbejdertilgangen og -afgangen henholdsvis 12 og 13 procentpoint højere, end den var i den samlede operationelle servicebranche. Både høj til- og afgang af medarbejdere Personaleomsætningen i pct. af alle ansatte i branchen, Kilde : DA s PersonaleomsætningsStatistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition side 2 i publikationen) 1 Tilgang af nye medarbejdere Medarbejderafgang

13 SIDE 13 DI ANALYSE VIKARERNE HAR FÅET EN HØJERE GENNEMSNITSALDER Alderssammensætningen har i vikarbranchen gennemgået en betydelig forandring i løbet af de seneste år. Hvor gruppen af 3 39-årige i 23 udgjorde 34 pct. af alle udsendte vikarer, er denne gruppe faldet til ca. 21 pct. i 213. Derimod er gruppen af ansatte over 5 år steget fra 19 pct. i 23 til i 213 at udgøre ca. 26 pct. af samtlige vikarer. Den ændrede alderssammensætning vidner om, at den generelle tilbagetrækningsalder er blevet forrykket. For vikarbranchen er andelen af medarbejdere over 6 år næsten blevet fordoblet siden 23. Den beskrevne udvikling mod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for vikarbranchen, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Det bemærkes dog, at den samlede servicebranche ikke har oplevet et tilsvarende fald i antallet af 3-39-årige ansatte, som vikarbranchen har. Sammenlignes alderssammensætningen i vikarbranchen med den øvrige servicebranche eller med alle brancher samlet set, så ses det, at vikarbranchen har en markant overrepræsentation af yngre medarbejdere. Branchen har siden 23 fået lidt flere ansatte i gruppen af årige, hvor erhvervslivet samlet set har oplevet et fald i denne aldersgruppe. I 213 er godt 28 pct. af alle vikarer derfor mellem 18 og 29 år, mens kun 2 pct. af medarbejderne har denne alder i alle brancher samlet set. Der er endvidere en tendens til, at vikarbranchen stadig har markant færre medarbejdere over 4 år, da gruppen kun udgør knap 5 pct. af branchens ansatte. Til sammenligning er ca. 57 pct. af de ansatte i alle brancher samlet set over 4 år. At vikarbureauerne sammenlignet med andre erhverv benytter en så stor mængde yngre ansatte, er der flere forklaringer på. For det første supplerer mange unge studierne med sabbatår eller sommerferier, hvor de arbejder som vikarer. Den fleksibilitet, der er i vikarjobs, gør netop denne type arbejde attraktiv for de unge studerende. Samtidig har relativt færre unge en historik med tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor de i konkurrence med mere erfarne jobsøgere ofte bliver valgt fra til en fastansættelse grundet manglende joberfaring. Et vikarjob giver de unge gode muligheder for at få oparbejdet en vis erfaring, der kan profileres på CV et. Branchen består i højere grad af folk over 4 år Aldersfordelingen inden for vikarbranchen årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-64 årige Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se

14 DI ANALYSE SIDE 14 Mange yngre ansatte i vikarbranchen Aldersfordelingen fordelt på brancher, årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-64 årige Vikarbrancen Alle brancher Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se FLERE VIKARER HAR EN UDDANNELSE Vikarbranchen har siden 23 oplevet en generel forbedring af de ansattes uddannelsesniveau. Dette afspejler sig i, at branchen særligt har fået markant flere vikarer med en mellemlang videregående uddannelse men også flere ansatte med enten en erhvervsfaglig eller lang videregående uddannelse. Samtidig ses et markant fald i andelen af medarbejdere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvor næsten halvdelen af alle vikarer i 23 ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, er dette tal faldet til godt en tredjedel i 213. Derimod er andelen af vikarer med en mellemlang videregående uddannelse gået fra at udgøre godt 11 pct. i 23 til ca. 21 pct. i 213. Samtidig ses en stigning på ca. 3 procentpoint i både gruppen af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse samt i gruppen med en lang videregående uddannelse. Det forbedrede uddannelsesniveau skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrken med tiden generelt bliver bedre uddannet. En del af forklaringen på dette skift kan samtidig findes i, at der siden krisen har været en faldende efterspørgsel på ufaglærte vikarer inden for byggesektoren og fremstillingserhvervene. Dertil stiger antallet af vikarjobs, der kræver en mellemlang eller længere uddannelse. Endelig har krisen og det stigende antal ledige medført, at flere og bedre uddannede ledige har søgt beskæftigelse som vikarer. Efter vikarbranchen det seneste årti har oplevet et stigende uddannelsesniveau, ligger branchen nu stort set på niveau med det øvrige erhvervsliv. Dette gælder både for andelen af medarbejdere uden Flere ansatte har en videregående uddannelse Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se

15 SIDE 15 DI ANALYSE en erhvervskompetencegivende uddannelse samt for andelen med enten en kort videregående eller lang videregående uddannelse. Vikarbranchen adskiller sig særligt fra den operationelle servicebranche ved at have betydeligt flere ansatte med en mellemlang videregående uddannelse. Denne gruppe medarbejdere udgør ca. 11 pct. i den operationelle servicebranche og alle brancher samlet set, hvor hele 21 pct. af de ansatte i vikarbranchen har en mellemlang videregående uddannelse. Mange ansatte har en mellemlang videregående uddannelse Beskæftigelse fordelt på uddannelsesniveau, 213 Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Vikarbranchen Alle Brancher Den operationelle servicebranche Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se BIDRAGER FORTSAT MED EN STOR INTEGRATIONSINDSATS Mange borgere har oplevet, at vikararbejde er et springbræt til et liv i fast beskæftigelse særligt personer fra ikke-vestlige lande. Årsagen er, at disse borgere har sværere ved at dokumentere deres kompetencer og erfaring. Siden 25 har vikarbranchen hvert år beskæftiget en højere andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk sammenlignet med det øvrige erhvervsliv. I hele servicebranchen udgjorde indvandrere eller efterkommere knap 12 pct. af de ansatte i 213, hvorimod vikarbranchen med sine godt 14 pct. i højere grad har beskæftiget disse grupper. Indvandrere og efterkommere har siden 25 udgjort en gradvist større andel af medarbejderne i vikarbranchen. Således er andelen af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk frem til 213 steget med ca. 4 procentpoint. Denne udvikling er mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at inkludere folk i det danske arbejdsmarked. Vikarbranchen står stadig for en stor integrationsindsats Andel beskæftigede, der enten er invandrer eller efterkommer Vikarbranchen Den operationelle servicebranche Alle brancher Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition side 2 i publikationen)

16 I DI VikarBranchen i DI varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser og fokuserer på at skabe de bedste rammevilkår for branchen. Foreningen arbejder aktivt på at højne branchens image og har udviklet en godkendelsesordning for vikarbureauer. Godkendt af VikarBranchen i DI er en branchestandard, der fungerer som en blåstempling og et kvalitetsmærke for medlemmerne, der løbende bliver underlagt kontrol. > Kontaktperson: Michael Bøgelund Andersen Tlf.: / Web: vikarbranchen.di.dk Alle VikarBranchens medlemmer kan trække på DI s ekspertise inden for emner som arbejdsmarkedspolitik, personalejura, arbejdsmiljø, uddannelse, integration og internationalisering. Samtidig er medlemmer af VikarBranchen automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. > DI SERVICE 1787 KØBENHAVN V TLF.: SERVICE.DI.DK DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to- Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis; Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen, Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) der her varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politiske bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere,

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft

Læs mere

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 215 > I lighed med den øvrige servicebranchen har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i omsætningen de seneste

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 14 > Branchen har i lighed med den øvrige servicebranche de seneste år oplevet en markant forøgelse af beskæftigelsen blandt de privatansatte.

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2014 > I løbet af de seneste fem år har erhvervsvaskeribranchen oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Hvor branchen i 2009 beskæftigede i alt 3.400 personer,

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Selvom der siden 2010 er kommet færre ansatte i hele erhvervslivet, har servicebranchen haft en pænt stigende

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > De seneste omsætningstal tyder på, at servicevirksomhederne i løbet af for alvor har fået gang i væksten igen.

Læs mere

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 17 > I 16 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23. fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013 DI analyse SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 13 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Omsætningen i den operationelle servicebranche nåede bunden efter krisen allerede i. Siden har branchens omsætning

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011 branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011 Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier med vask og tekstiludlejning. Branchens omsætning var i 2010 på 2.277 mio. kr., hvilket er et fald på ca.

Læs mere

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING Årsrapport 217 > Knap 38. fuldtidspersoner var i 216 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring,

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de seneste år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Siden 28 har den økonomiske vækst været moderat i både den operationelle servicebranche og i de fleste andre brancher. Siden 213 har den operationelle servicebranche

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011 branchestatistik VIKARBRANCHEN 2011 Vikarbranchen er stadig hårdt ramt af følgerne efter den finansielle krise og er så småt ved at rejse sig. Omsætningen i branchen er stigende både for de traditionelle

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN

KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN 14. januar 2009 af Niels Storm Knigge tlf. 33557723 og Erik Bjørsted tlf. 33557715 Resumé: KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN Beskæftigelsen i vikarbranchen i 3. kvartal 2008 er faldet med 2300 fuldtidspersoner,

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD 24. april 28 af Jakob Mølgaard tlf. 33557729 og Louise A. Hansen Resumé: VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD Væksten i den sæsonkorrigerede ATP-beskæftigelse for vikarer er fortsat positiv med endnu en

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 217 > Beskæftigelsen i den operationelle servicebranche er siden 28 vokset med 2 pct. og tegnede sig i 216 for 1 pct. af den samlede beskæftigelse i private virksomheder.

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere