Nordfyn. Nr. 2 maj Årgang. Nr. 2 maj Årgang. 1. maj møde på torvet i Bogense 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyn. Nr. 2 maj 2010 5. Årgang. Nr. 2 maj 2010 5. Årgang. 1. maj møde på torvet i Bogense 2009"

Transkript

1 Nr. 2 maj Årgang 1. maj møde på torvet i Bogense 2009 Nr. 2 maj Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1

2 Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til vore læsere! Så er 1. maj udgaven igen hos vore medlemmer. Denne gang er det et nyt firma, der har lavet layoutet på bladet - og fået det trykt. Vi håber, at vi fortsat har den høje tekniske kvalitet, som har kendetegnet bladet de senere år. Bladet er præget af 1. maj, og vi har billeder fra mange af vinterens arrangementer. Vi håber, at I vil finde bladet interessant at læse. Efter en lang og hård vinter er foråret nu på vej. Nu grønnes vårens første træer Med venlig hilsen Arne Jensen Formand: Socialdemokraterne på Nordfyn Niels Henrik Nielsen Svinget Otterup Tlf: Kasserer: Bente Egeskov Trøjborggyden 24, 5450 Otterup Tlf / Medlemsansvarlig: Bruno Staff ensen Havrevænget 23, 5471 Søndersø brunostaff Tlf Formand for Informationsudvalget: Arne Jensen Hedebovej Vefl inge Tlf Redigering og layout: Filipsen Grafisk Produktion Dalbyvej Kolding Side 2 Indholdsfortegnelse: Side 2 Til vore læsere! Side 2 Til vore medlemmer Side 3 Socialdemokraten Nordfyn marts 2010 Side 4 Store fælles udfordringer i de kommende år Side 6 Industrien vil narre os med usund mad i fremtiden Side 7 Sidste udkald! Side 8 Et liv fuld af politik Side 9 1. Maj stævne 2010 Side 10 En uge på Azorerne Side 12 Folkekirken som arbejdsplads Side 13 Hvordan kommer man i menighedsrådet? Side 14 April 1974 Side 14 En hyggelig sangaften. Side 15 Det var en kold og blæsende dag Side 15 Generalforsamling Side 15 Repræsentantskabsmøde Side 16 Besøg i Odense Lufthavn 23. marts 2010 Til vore medlemmer Vi er ved at opdatere vores medlemsdatabase, og i den forbindelse har vi drøftet, at det kunne være dejligt, hvis vores medlemmer ville oplyse os om, hvilke ting de har interesse for og måske kendskab til i den kommunale verden, så kunne vi drage nytte af disse oplysninger og evt. bruge jer som sparringspartnere i vores kommende arbejde for Nordfyns Kommune. Så udfyld da nedenstående og send det retur pr. mail til Kim Johansen på Navn Adresse adresse Fødselsdag Interesseområder Med venlig hilsen, Kim Johansen (A)

3 Nr. 2 maj Årgang Socialdemokraten Nordfyn marts 2010 Af Gert Rasmussen Gert Rasmussen Så er det igen blevet tid for lidt kommentarer til, hvad der er sket, og hvad der sker i kommunen lige nu. Det har været en lang og meget kold vinter, og nu glæder man sig til forårets komme - godt man fik afholdt klimatopmøde i København, hvor alle profetier sagde, at temperaturen fremover vil stige. Men gudskelov har vejret det med selv at bestemme, hvad det vil og lader sig ikke dirigere af andre. Det er desværre ikke den måde, det foregår på i kommunerne, som i dag er meget detailstyret fra Christiansborg, så det med kommunalt selvstyre er desværre nok ved at ligne en svunden tid. Der stilles større og større krav til de specialiserede områder, som koster rigtig mange penge. Dette ikke sagt for at man ikke på nogen måde skal have det, man har behov for, men vi er nødt til at erkende, at hvis man ikke finder en bedre måde at styre det på, så er vi nu der, hvor vi kun kan efterkomme kravene ved at skære på ældreområdet - og det vil sige hænder, som er lig med normeringer - og det kommer regeringen til at forholde sig til. arbejdes med en model, hvor udvalgene skal finde 3 % på serviceudgifterne, hvilket nogle udvalgsformænd har valgt at tolke som en tredjedel til henholdsvis familieudvalget, en tredjedel til socialudvalget og den sidste tredjedel til de øvrige udvalg, hvilket godt kunne lyde logisk, når der i familieudvalget er et budget på ca.520 mill. kr, i social-udvalget er budgettet på ca.480 mill.kr, og kommunens samlede budget ligger på ca.1,5 milliard kr. Problemet i den udregning er, at der inden for socialudvalgets område er pensioner og overførselsudgifter, som udgør ca.140 mill.kr, og her kan der ikke tages penge, det må så blive af de resterende 340 mill.kr, som udgør serviceudgifterne, at der evt. skal beregnes 3 %. Til orientering udgør 3 % af det fulde budget ca.14,4 mill.kr. og af serviceudgifterne ca.10.2 mill.kr. En forskel på ca.4.2 mill.kr. Derfor formandens betænkeligheder, da jeg synes, at vi for længst har skåret det, der kan tillades på vore ældre medborgere. Set i lyset af det indlæg der var i avisen angående personalets sammensætning, hvor det blev nævnt, at uddannelsesniveauet ikke er godt nok, så bliver det svært at hente noget her. Jeg skal dog her ikke undlade at understrege, at personalet, set med mine øjne, yder en super indsats hver eneste dag. I 2009 var kun 2 klager, som blev behandlet af klagerådet. Skal der skældes ud, er det ikke på personalet, men på politikerne, som udstikker rammer og kvalitetsstandarder efter den økonomiske formåen. Det kan derfor undre, at alle udvalgenes formænd ikke går ind i sagen med åbent sind, i stedet for at melde ud i avisen, at deres område ikke kan bidrage enten pga. et lille budget og andre dårlige undskyldninger. Det må være en opgave for alle 25, uanset partifarve og hellige køer, at give bidrag. Det er vel alle kommunens borgere, vi er til for at servicere under den til en hver tid økonomiske formåen. Socialudvalget er kommet godt fra start med er en god og positiv stemning, så det tyder i retning af et godt fremadrettet samarbejde, hvilket jeg glæder mig til. De første møder er gået med orientering om, hvilke områder vi beskæftiger os med, og vi starter i maj med at tage rundt på de institutioner, som er en del af vores område blandt andet for at hilse på personalet og se, hvordan institutionerne er indrettet. Formand for socialudvalget Gert Rasmussen Vi er nu i gang med at regulere budgettet, dels på grund af vi kommer ud af 2009 med et mindre underskud, samt at der er ting, der skrider på andre områder, så derfor er der ekstra fokus på problemerne. Vi kan jo ikke bare lade det sejle af sted. Der Side 3

4 Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Store fælles udfordringer i de kommende år Af Kim Johansen Kim Johansen Kommunerne kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, regeringen varsler strammere økonomi de næste år og fortsætter deres ufortrødne kamp for skattelettelser til de rigeste i dette samfund, imens må alle andre leve med et faldende serviceniveau på alle områder. Kronen på værket er en af regeringens ministre, Claus Hjorth Frederiksen som fremkommer med 10 forslag til en styrkelse af den kommunale økonomi. Han foreslår besparelser på seks milliarder kroner på kernevelfærd som børnepasning, folkeskolen og ældreområdet, og det er for os helt uacceptabelt. Han mener, vi kan rationalisere os ud af alle problemerne. Hvad kommer det så til at betyde for Nordfyns Kommune? Ud over at vi lige nu står overfor besparelser på 25 mio. i indeværende års budget, vil vi kunne se frem til, at vi i de kommende år må indstille alle initiativer, som kunne have bidraget til nedbringelse af arbejdsløsheden, som kunne have sikret fremdrift i kommunerne, som kunne have bidraget til at vende den nationale økonomi. Lad os få gang i de kommunale og statslige investeringer, renoveret skoler, veje, udbygge motorvejsnettet og få vores borgere i arbejde og sikre vores unge mennesker en læreplads. Jeg har stillet kritiske spørgsmål til sidste års regnskab og dette års budget for at finde ud af, hvor og hvorfor tingene er gået så galt, som de er hos os, og heldigvis er det ikke et enestående problem i lige netop vores kommune. Samtlige kommuner i DK har store problemer lige på nær de store kommuner, som ukritisk er blevet tilgodeset i udligningsreformen, og dem hører vi selvfølgelig ikke meget fra. Som jeg tidligere har nævnt, så skal vi tænke på nye måder, lade vores fagligt dygtige medarbejdere komme med input og give dem ansvar og arbejdsglæde tilbage. Lad os komme ud af dette kontrolcirkus, det er Helle Thorning Smidt på besøg Side 4

5 Nr. 2 maj Årgang nødvendigt, for ellers kommer vi ikke ud af dette dødvande, og selvfølgelig er det muligt, det er snart i 11 time, men ikke for sent. Jeg har ved tidligere lejligheder været inde på de udfordringer, vi står overfor med de kommende Vand- og Naturplaner, som skal være implementeret i Der har vi allerede fået en forvarsel fra Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen, som endnu engang viser, at Venstre er et parti med snævre landbrugsinteresser på bekostning af miljøet og os andre. Han mener ikke længere, DK skal være foregangsland på miljøområdet, og som forventet har Venstre på Nordfyn samme holdning, hvilket kom til udtryk på sidste Kommunalbestyrelsesmøde, hvor vi havde et forslag om, retningslinier for udbringelse af fosfor på arealer i sårbare og meget sårbare Natura 2000-områder til afstemning. Forslaget gik i sin enkelthed ud på, at man ikke må bidrage med mere forfor, end planterne kan optage, hvilket for os at se er rimeligt logisk, når vi allerede nu ved, at vi står overfor store reduktioner af både kvælstof og fosfor til Odense Fjord, som i forvejen er rigeligt belastet. Heldigvis var der støtte til punktet fra 13 mandater imod 11 ( V, C og O ), som mente, vi var for restriktive. Jeg forholder mig til det faktum, at Miljøklagenævnet har truffet afgørelser, der endda er mere restriktive end vores administrationsgrundlag, og der skal ikke herske nogen tvivl, vi vil passe på vores natur og miljø. Vi fik heldigvis på samme møde godkendt endnu en faunapassage ved Kragelund Møllebæk, som kommer til at åbne op for 10 km. vandløb/ gydebanker til gavn for insekter, småyngel og vores ørreder i de Nordfynske farvande, endnu et projekt som trækker i den rigtige retning. Børneområdet 0-16 år bliver et område, som der i den kommende tid vil blive meget debat omkring. Der er underskud på området, og udgifterne stiger hurtigere, end vi kan følge med. Det store spørgsmål er, hvordan får vi løst nogle af de store udfordringer indenfor lige netop dette område, såsom specialundervisning og tvangsfjernelser som er eksploderet, hvordan får vi sikret vores unge mennesker den bedste undervisning for de midler, vi har til rådighed. Jeg mener, det er på tide at tage en generel drøftelse af området under et, om vi kan gøre tingene på en ny og bedre måde for de samme penge, og der er for mig her ingen hellige køer. Jeg synes, at det er på tide, vi tør tage en fordomsfri debat på kryds og tværs af både forvaltninger og fagudvalg for derigennem at få overblik over, hvilke muligheder vi har. Hvis vi ikke gør det, er der kun en taber, og det er vores børn og unge mennesker. Her er det også vigtigt, at vores medlemmer giver deres mening til kende, deltag i debatten og kom med input til den kommende proces. Den 1. maj har jeg været gruppeformand i 121 dage, og jeg vil kunne se tilbage på 4 måneder med stor aktivitet og mange nye udfordringer for mig og den ny gruppe, som jo er gået fra 9 til 5 medlemmer. Dermed ikke sagt at der er tale om en byrådsgruppe med mindre slagkraft og indsigt. Vi har en gruppe, som supplerer hinanden på allerbedste måde, en gruppe som kan arbejde på tværs af de enkelte faggrupper, en gruppe hvor sognerådspolitik er en by i Rusland, og hvor borgernes ve og vel står øverst på ønskesedlen. Jeg mener, vi er kommet godt, rigtigt godt fra start og har allerede nu sat dagsordenen i mange sager. Der skal og må ikke herske tvivl om, hvad Socialdemokraterne på Nordfyn står for, og jeg vil endnu engang komme med en opfordring til alle medlemmer og interesserede, medvirk til at vi får et stærkt parti i fremgang, fortæl det gode budskab til naboen og venner og bekendte, fælles står vi stærkere også til næste valg. Hvis der er spørgsmål, er min telefon og mail altid åben, lad os få en god drøftelse om tingene. Kim Johansen Gruppeformand Socialdemokraterne Stemningsbillede fra havnen i Klintebjerg Side 5

6 Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Industrien vil narre os med usund mad i fremtiden Produkter er ikke nødvendigvis gode til at opbygge knoglerne på grund af, at det indeholder lidt calcium, hvis det samtidig er smækfyldt af salt, sukker og fedt. Af Christel Schaldemose Christel Chaldemose Industrien vil gerne kunne fortælle os, at deres chokolade hjælper en med at vokse i højden, og at man kan blive mindre stresset ved at drikke en bestemt yoghurt. I EU-Parlamentet skal vi i løbet af maj og juni vurdere et lovforslag, der vil åbne for, at industrien må reklamere med, at fødevarer eksempelvis styrker knoglerne, fordi de indeholder calcium i form af mælk såkaldte sundhedsanprisninger. Det vil jeg naturligvis bekæmpe. Det er jo snyd og vildledning! Produkter er ikke nødvendigvis gode til at opbygge knoglerne på grund af, at det indeholder lidt calcium, hvis det samtidig er smækfyldt af salt, sukker og fedt. I Danmark tillader vi ikke, at firmaer reklamerer med, at deres produkter er sunde, men det er på vej til at blive ændret via EU-lovgivning. Derfor er det vigtigt, at vi socialdemokrater kæmper imod det. Ser man anprisningsforslaget sammen med beslutningen om at fjerne ernæringsprofilerne på fødevarerne, betyder det, at usunde fødevarer kommer til at fremstå sunde. Det er vildledning af forbrugerne, og det må stoppes. Når vi skal stemme om forslaget senere i processen, vil jeg arbejde for, at den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet er opmærksomme på, hvilke konsekvenser reglerne vil få. Jeg vil ikke støtte forslaget, før reglerne for sundhedsanprisninger bliver strammet betydeligt. Christel Schaldemose Dallund slot Side 6

7 Nr. 2 maj Årgang Sidste udkald! Det er sidste udkald, hvis Danmark fortsat skal være selvforsynende med vedvarende energikilder. Om et par år slipper olie- og gasforekomsterne i Nordsøen op, og den flydende energi fra undergrunden vil være i aftagende. Derfor haster det med at fremme udviklingen af alternative energiformer Af Poul Andersen Poul Andersen Det er sidste udkald, hvis Danmark fortsat skal være selvforsynende med vedvarende energikilder. Om et par år slipper olie- og gasforekomsterne i Nordsøen op, og den flydende energi fra undergrunden vil være i aftagende. Derfor haster det med at fremme udviklingen af alternative energiformer, men også her oplever vi, at regeringen passivt sidder på hænderne i troen på, at en åbenbaring fra oven vil løse problemet. For nylig deltog jeg som gæst i Danmarks Halmleverandørers generalforsamling og debatmøde med på Fynsværket og fik her ved selvsyn konstateret, hvilke muligheder halm indebærer inden for fremtidens energiområde. Halmen udgør endnu beskedent en andel af den vedvarende energi sideløbende med, at CO2 udledningen nedbringes. Foruden at bidrage til forsyningssikkerheden på energiområdet skabes nye arbejdspladser og eksportmulighed af miljø- og energiteknologi. Vattenfall har således store forventninger til halmanvendelse som energikilde i den langsigtede planlægning. Der produceres jo halm i vort land, og omsat i energi vil det udgøre en kærkommen delerstatning for den olie og gas, som snart slipper op. På Fyn vil vi blive særdeles hårdt ramt af manglende energikilder, idet mere end 60 pct. af landets gartnerier ligger på Fyn. Vi er mange, der endnu har i erindring, hvordan gartnerier i 1973 bukkede under på stribe i slipstrømmen af oliekrisen. Det skulle nødigt gentage sig, og det er her regeringen må se at oppe sig gennem nytænkning, dels i form af alternative energitiltag, dels ved en tilpasning af prisdannelse og afgifter. Gartnerier kan eksempelvis fratrække kulafgifter, men ikke på biomasse. En fornuftig og rentabel afgiftspolitik vil kunne inspirere landmænd til at gå økonomisk ind i etablering af biogasanlæg, idet netop opstartsfasen er uhyre omkostningskrævende. Der kan også være tale om en omlægning af tilskudsordningen til landbruget, således at tiltag ved anvendelse af halm og gylle nyder fremme. En anden og upåagtet forsyningskilde er biogasanlæg. Vi oplever netop nu, at fynske landmænd mangler finansiering eksempelvis i Bogense på Fyn til biogasanlæg og derved bidrage til, at den udskældte gylle bliver omdannet til grøn energi. Den største forhindring er regeringens manglende forståelse for at skabe de ideelle rammevilkår til fremme af biogassen og dermed en ny indtægtskilde for det betrængte landbrug. Opførelsen af sådanne anlæg vil føre til nye arbejdspladser i lokalområdet og dermed forbedret indtægtsgrundlag. Det korte af det lange, er, at regeringens fodslæbende passivitet er en bremseklods for udviklingen af biomasse. Hvis afgifter er en hindring for indførelse af det fri brændselsvalg, må vi have en politisk drøftelse om, hvordan alternative energiformer kan nyde fremme. Det er bekymrende, at vi har en regering som fuldstændig negligerer den enorme klima- og energiudfordring, vi står over for. Vi risikerer at blive afhængig af politisk ustabile oliestater og russiske gazprom, som ikke generer sig for at lukke for hanerne, hvis der falder en uoverlagt bemærkning i et modtagerland. Fra tidligere at være foregangsland omkring alternative energikilder, er vi havnet helt i bund. Vi kan generobre førertrøjen ved at tænke og handle anderledes ved at vende problemer til muligheder. Det vil skabe nye og fremtidssikrede arbejdspladser i tusindtal også på Fyn. Af Poul Andersen, Drejøvænget 45, Middelfart MF (S) Side 7

8 Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Et liv fuld af politik Af Anette Lykke Jensen Anette Lykke Jensen I april måned i 2009 blev jeg af Jørgen Simonsen opfordret til at stille op som kandidat til kommunalbestyrelsen. Efter nogen betænkningstid sagde jeg ja. Jeg kom desværre ikke ind i bestyrelsen, men synes alligevel jeg fik mange stemmer, alt taget i betragtning. Vi mistede jo desværre 2 mandater, da vi gik fra 7 til 5 medlemmer. Men jeg har efterfølgende fået æren af at være førstesuppleant, og har som sådan allerede været suppleant for Børge Nielsen, medens han var på ferie. Jeg deltog i kommunalbestyrelsesmødet d. 18. februar. Det var faktisk en heldig dato at være suppleant på, idet der den selvsamme eftermiddag var et mindre seminar omkring kommunens budget Nu får jeg jo også informationer om vores budget en anden vej fra, idet jeg sidder i kommunens hovedudvalg som medarbejderrepræsentant for FOA. Derfor var det interessant at se/høre, om informationerne var de samme. Selve mødet om aftenen var en oplevelse for mig, og det er faktisk en god måde at prøve tingene af på. Jeg kunne selvfølgelig godt have tænkt mig at have været ordinært medlem, men sådan skulle det ikke være i denne omgang. Men jeg følger slagets gang så tæt på som overhovedet muligt. Efter kommunalvalget blev jeg spurgt, om ikke jeg kunne tænke mig at stille op til socialdemokraternes bestyrelse. Det sagde jeg ja til og blev på den ordinære generalforsamling i januar valgt ind. Samtidig er jeg af FOA Odense indstillet til Det Lokale Beskæftigelsråd. Så mit liv er fuld af politik. Jeg deltager, så ofte jeg kan, på gruppemøderne i Bogense, idet jeg mener, at jeg er i besiddelse af noget viden som medarbejder og har en holdning til, at denne viden skal deles med de kompetente mennesker, der sidder i kommunalbestyrelsen, så de sammen kan træffe de bedste beslutninger, der jo i sidste ende også kan have indflydelse på min hverdag. Til hverdag arbejder jeg som fællestillidsrepræsentant for alle dagplejerne i vores kommune. Og jeg er meget glad for mit arbejde. Jeg er frikøbt og har derfor ikke længere børn i mit hjem. Det giver mig frihed til at bestemme over min arbejdstid på en anden måde. Men tro ikke at det giver mere frihed af den grund. Det er så dejligt nemt lige en aften eller søndag eftermiddag at få noget fra hånden, når jeg nu er hjemme alligevel. Men så holder jeg fri på andre tidspunkter, og det kan jeg godt lide. Det værste er faktisk at få tilrettelagt ferie. Jeg synes hele tiden, der er noget, der lige skal ordnes, så ferien må vente. Jeg må sige, at det sidste år er gået meget stærkt. Jeg har lært en masse nye rare mennesker at kende, og de ting, jeg havde i forvejen, vil jeg jo ikke undvære. I min fritid arbejder jeg indenfor motorsporten. Min mand og jeg har kørt rally siden Vi er ikke aktive kørere længere, men hjælper til med at afvikle kurser for nye potentielle rallykørere, og jeg deltager som bestyrelsesmedlem af motorsportsklubben i Horsens med at planlægge løb, sende folk på kursus og hjælper med til at promovere motorsporten. Samtidig med det, så er jeg prøvechef, når der køres Danmarksmesterskab i rally rundt om i det ganske land. Jeg hjælper også til i den lille lokale FDF forening. Jo, jeg kan godt få tiden til at gå. Vores yngste datter er på efterskole i Glamsbjerg, så der er kun hunden at tage hensyn til. Den er til gengæld lidt mere alene hjemme om dagen, end den har været vant til. Også her i marts, da min mand og jeg deltog i det fine arrangement, aktivitetsudvalget havde stablet på benene i Odense Lufthavn. Det var en hyggelig og spændende aften, og det er altid dejligt at få ny inspiration. Til slut vil jeg gerne ønske alle en rigtig god 1. Maj. Så ses vi igen! Hilsen fra Anette Lykke Jensen Henning Dahl til 1. maj møde Side 8

9 Nr. 2 maj Årgang 1. Maj stævne 2010 Af Socialdemokraterne, LO og AOF-Nordfyn Lad det være sagt med det samme - Vi har igen bestilt det gode vejr til årets 1. Maj stævne. Dagen starter kl i Søndersø med 3F s traditionelle morgenappel. Der bydes på kaffe og rundstykker, socialt samvær, sang og talerne: Kim Johansen, KB - Poul Andersen, MF - Lizette Risgaard, næstformand for LO Danmark. Der vil være flere forskellige børneaktiviteter: Hoppepude, legetøjsmarked, hvor alle frit kan opstille deres legetøj, og andre aktiviteter vil forefindes. Der er lokale talere samt talere, som gør sig på den internationale scene og faglig taler, der repræsenterer toppen i den danske fagbevægelse. Alt i alt er der lagt op til en hyggelig stemning med aktiviteter for børn såvel som for voksne og/eller sammen - Der er noget for alle. Mv. Socialdemokraterne, LO og AOF-Nordfyn, Så sker der noget Socialdemokraterne, LO og AOF byder atter engang på 1. Maj- stævne på Bogense Torv fra kl Vi starter med et storslået optog af faner, hvor vi har anbragt Odense Pigegarden i spidsen. Odense Pigegarden er en oplevelse værd i sig selv, hvilket adskillige Bogense beboere kan berette om. Sidste års store succes, de lokale, Rundt på gulvet optræder atter på scenen. Sidste år nærmest væltede de Bogense by med fantastisk musik. Vores auktion over ligeledes lokale kunstner, Frank Hammershøjs billeder er en tur værd. Rundt på gulvet Socialdemokraterne, LO og AOF inviterer dig til: 1. MAJ PÅ NORDFYN MORGENAPPEL KL Hos 3F, Sunekær 5 i Søndersø. Kaffe, rundstykker, socialt samvær og hør talerne: Kim Johansen, KB - Poul Andersen, MF - Lizette Risgaard, næstformand LO. Arrangører: Socialdemokraterne, LO og AOF 1. MAJ STÆVNE - FOR HELE FAMILIEN Kl på Bogense Torv Oplev på 1. Maj pladsen: Optog med Odense Pigegarden og massevis af faner, underholdning og hygge for børn og voksne, hoppepude, salg af vand, øl & pølser. Oplev på scenen: Talere: Dan Jørgensen, MEP - Mette Hjort, KB - Jens Peter Bostrup, næstformand NNF - Musik ved Rundt på gulvet, auktion over malerier i topklasse af Frank Hammershøj og meget mere. KÆMPE LEGETØJSMARKED - FOR ALLE. Kom og sælg dit legetøj fra kl Side 9

10 Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn En uge på Azorerne Af Arne Jensen Navnet Azorerne forbandt jeg tidligere med vejrudsigten, og det var lufttrykket.. Der er højtryk over Azorerne eller lavtryk. Jeg forestillede mig fjerne eksotiske øer og en rejse hertil nærmest umuligt. Det var jo før charterrejsernes tid, og feriemålene lå inden for landets grænser. Da jeg sidste år fyldte 70, blev jeg bedt om en ønskeseddel, og drengedrømmen om en tur til Azorerne dukkede op og blev skrevet på ønskesedlen. Sidst i august 2009 lettede vi fra Billund, og 5 timer senere var vi fremme. Vi boede i byen Ponta Delgada, hovedstaden med indbyggere. En spændende by med mange seværdigheder. Sproget er portugisisk, da øerne er en del af Portugal. Møntfoden euro. Azorerne udgør 9 øer, og der bor ca mennesker på disse. Ponte Delgada ligger på den største ø Sao Miguel. Den bedste måde på at lære byen at kende er til fods. Der kører også 3 bybusser med 12/15 pladser rundt i byen, en østlig, en central og en vestlig rute. Man kan stige af og på under hele turen. Turene starter og slutter samme sted. Prisen var 0.25 pr person. Af seværdighederne kan nævnes frugt- og grøntsagsmarkedet, hvor der også forhandles massevis af farverige blomster. Der var udflugter, man kunne booke sig ind på. Vi valgte 3.. Så havde vi også tid til selv at gå på opdagelse. Havnefronten i Sao Miguel er meget flot med mange restauranter, friluftsscene, udstillingslokaler og et flot friluftsbad. Det hele er opført med støtte af EU-midler. Vi besøgte på en af turene øens største vulkankrater, Furnas med boblende og kogende kilder. Ved søens bred var man i færd med at tilberede dagens frokost. Menuen var Co- Stemningsbillede fra Azorerne Side 10

11 Nr. 2 maj Årgang Atlantis eller ej Azorerne er en rejse værd zido, som tilberedes i en gryde gravet ned i den vulkanske jord, som er meget varm. Opskrift på Cozido Gryderet med svine-kyllinge- og oksekød, kål, kartofler og blodpølse. Laves ved at sænke gryden med maden ned i et hul i jorden og lade varmen fra jordens indre koge maden i 5 6 timer. Vi spiste frokosten på en restaurant, Terra Nostra i byen Furnas. Vi fik meget store portioner serveret, og mange måtte levne. I Furnas er der 28 varme kilder, hvor vandet er på kogepunktet.. Dampen står omkring disse Der var bademuligheder i ungdommens kilde, som efter sigende skulle gøre badegæsten mindst 10 år yngre. Nogen af de medrejsende fortalte, de følte det sådan. Naturen er overalt meget storslået med blomstrende hortensier, også brugt i markskel. Og så er der køer overalt. Har man lyst til at vandre, så kan der erhverves en dansksproget vandreguide, hvori der også gives gode råd om at vandre på egen hånd. Vi besøgte også en af de få teplantager, der er tilbage i Europa, Cha Gorriana. Det specielle ved denne plantage, der blev startet i 1883, er, at man stadig bruger de oprindelige maskiner i produktionen. Teen pakkes stadig med håndkraft. På en anden tur besøgte vi Sete Cidades, tvillingesøerne. Fra udsigtspunktet Vista do Rei var der en enestående udsigt over vulkankrateret. Også turen dertil var præget af adskillige flotte panoramaer. Utroligt, så smuk naturen kan være. Der blev fotograferet ivrigt. I byen Faja da Baixo besøgte vi en annanasplantage. Man dyrker ananas i drivhuse. Vi fik også smagsprøver på ananaslikør. Da vi kom hjem, fandt vi et godt spisested, som der er mange af i Sao Miguel. Vi fik frokost på turene. Var indregnet i billetprisen. Det var også dejlig at slentre rundt i byen med de meget specielle og smukke fortove anlagt med meget flotte mønstre. En formiddag besøgte vi Sao Bras Fort. Her blev vi gjort bekendt med meget af øernes historie. Der var en deling soldater, som vedligeholdt stedet og pudsede våben.. Det så ud til, de nød det.. Et meget spændende sted, bare man er en smule historisk interesseret. Skibe lagde også til under 2. verdenskrig.. Der kunne fortælles meget mere om øerne. De ligger mellem Europa og USA på højde med Lissabon 1500 km mod vest. Nogle er af den overbevisning, at Azorerne er en del af det forsvundne Atlantis. De udslukte vulkaner med de helt fantastiske kratersøer, de grønne marker, klippeformationer o.s.v. kunne godt tale herfor. Øerne ligger i Golfstrømmen, den varme havstrøm, som giver Nordeuropa det milde klima. Da vi var der, lå temperaturen omkring 24 grader, meget behageligt. Man kunne godt mærke, at sollyset er stærkere end i Danmark. Der var også sejlture, hvor man kunne opleve hvaler og delfiner i deres rette miljø. Der er 24 slags hvaler og delfiner omkring Sao Miguel. Udbyderne af turene garanterede med 99 % sikkerhed at man kunne se havdyr på deres ture. Charterture til Azorerne udbydes til forskellige priser. Atlantis eller ej Azorerne er en rejse værd Side 11

12 Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Folkekirken som arbejdsplads Af Henning Smith Som arbejdsplads er kirken faktisk så gammeldags, at den er forud for sin tid. Det kan måske lyde underligt, men kort fortalt har vi ansatte en høj grad af frihed under ansvar i vore job, som mange både privat og offentligt ansatte ville misunde os. Kun IT- og andre virksomheder helt fremme i skoene har ansættelser, der ligner vore. som skønnes kunne passe i sognet. Dernæst ansætter rådet det øvrige personale til kirken. Hvis de forskellige ansættelser resulterer i et hold, der fungerer harmonisk og til sognets tilfredshed, er det en god arbejdsplads helt i særklasse. Alle ansatte er fremme ved skranken og har på forskellig vis direkte kundekontakt. Samtidig har vi i vort have en usynlig ledelse. Ikke fra sognets beboere, de kender godt deres menighedsråd, de har jo selv valgt vedkommende. Det skulle også være vanskeligt, at placere et ansvar. Det lyder underligt, for alle ansatte har direkte kontakt til kirkens menighed / ejere, og det må vel være dem, vi primært er ansvarlige overfor. Imidlertid er højere magter i kirkens hierarki blevet overvældet af en trang til at sende et utal af love og andre forordninger med gode forslag ned over menighedsråd og ansatte, så man kan blive helt rundtosset og glemme den sunde fornuft. Men endnu er det stadig ret enkelt og fornuftigt indrettet. Medlemmerne i sognet vælger et menighedsråd, som vælger (kalder) en præst, Funktionsområde frihed til at løse opgaver og forskellige problemer på stedet. Enten det er præst, organist, graver eller andre, er vi ansvarlige inden for vort arbejdsområde. Og når holdet er godt, er der nødvendig bistand herfra. Det er en fornøjelse at kunne sige, at den opgave en kunde kommer med, løser vi med det samme. Eller at have mulighed for en snak, hvis det er det, det drejer sig om. Folkekirken er ofte blevet beskyldt for at Men, og der er jo et men. Det hele står og falder med de mennesker, det drejer sig om, som skrevet står. Kirken består af levende stene, altså aktive mennesker, der arbejder sammen på det samme værdigrundlag. Folkekirken er i særklasse en god arbejdsplads, fordi arbejdet i så høj grad bygger på tillid og eget ansvar. Jeg vil ønske at menighedsråd og ansatte vil holde fast i og udvikle den organisationskultur, der er folkekirkens særkendefrem for at forkaste den til fordel for konsulenter og evalueringsskemaer. I virkeligheden en øvelse i at holde fast i det menneskesyn, vores arbejdsplade er sat i verden for at tjene. Henning Smith Gammel graver/kirketjener ved Særslev Kirke Henning Smith på Særslev kirkegård Side 12

13 Nr. 2 maj Årgang Hvordan kommer man i menighedsrådet? Af Arne Jensen Døbefonden i Veflinge kirke Der sidder socialdemokrater de fleste steder i Bogense provststi.. Som regel er der er fredsvalg. I Søndersø er der tradition for, at der er kampvalg, hvor politiske partier og andre grupperinger bejler om mandaterne. Stemmeprocenten er meget lav; men kan, hvis en sag popper op, blive meget højt, som det skete i Veflinge for en del år siden. Her kom procenten over 50 %. Listen, der var opstillet mod listen, hvor hele menighedsrådet var genopstillet, kom ikke ind. Men det normale her er aftalevalg. Det sker som regel på orienteringsmødet, der afholdes først i september. Her laver man så en liste, som de fremmødte kan blive enige om. Her gælder både politiske hensyn, kirkeretninger o.s.v. Kommer der ikke flere lister inden for den fastsatte tidsfrist, er listen valgt. Menighedsrådet vælges for 4 år ad gangen. Det er bl.a. menighedsrådets opgave at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse at være arbejdsgivere for de ansatte ved kirkerne bortset fra præsterne at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg) at være omdrejningspunkt for det lokale folkekirkelige demokrati Sidste valg til menighedsrådet fandt sted 11. november Næste valg En spændende udfordring at være med... Arne Jensen Veflinge kirke Side 13

14 Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Afskrift af forsideartikel i det første nummer af Socialdemokraternes medlemsblad EKKO fra april 1974 Af Ejvind Hansen - tidligere byråds- og amtsrådsmedlem Du står nu med et blad i hånden, som forhåbentlig kan medvirke til, at mange spørgsmål, megen tvivl og ofte direkte misforståelser vedrørende socialdemokratiet og den af byrådsgruppen førte politik kan ryddes af vejen. Det er vort håb, at bladet må kunne give læserne den orientering, man ofte savner. Når man ser på antallet af socialdemokrater i Otterup kommune, sammenholdt med de ansigter man træffer ved møder, må der helt sikkert være en hel del, som man aldrig får i tale. Det er jo først, når man får kendskab til folks problemer og de ting, de går og tumler med, at vi kan sætte ind de konkrete steder. I må tænke på at ved at møde op, når vi kalder til møde, ved telefonopringninger, ved personligt besøg i vore hjem (Hjertelig velkommen) da er I også med til at forme vor politik. I modsat fald kan vi jo risikere, at vi taber i værdi for jer forstået på den måde, at administrationen snakker os i søvn. Det er så kolossalt, hvad vi som folkevalgte i dag skal læse og sætte os ind i. Derfor er faren for, at vi tænker som administrationspersonale nok større, end man gør sig klart. Altså lad os få en debat i gang. Det er jer, der medvirker til, at vi bevarer jordforbindelsen og holder fornuftens fane højt. Vi må alle gøre en indsats for, at dette blad bliver en succes. I begyndelsen er det tænkt udsendt til alle medlemmer, men målet er, at det kan husstandsomdeles i hele kommunen. Det kan forhåbentligt være medvirkende til, at folk bliver klar over, hvad socialdemokraterne i Otterup står for. Valgresultatet har vi taget til os på den måde, at der er store ting for os at ændre her i kommunen, men først og fremmest skal vi flytte stemmer til det rette parti. Vi mener ikke selv, at vi har fortjent den medfart, vi fik, men når folk ikke kender os, ikke har kendskab til, hvad vi foretager os, hvilken stilling vi har taget i de enkelte sager, ja, så gir det bagslag. Det var trods alt kun 49 stemmer, socialdemokratiet manglede i at have bevaret stillingen med 5 mandater. Det gir I hinanden hånden på, at det skal gå bedre næste gang, og et af midlerne er da, at så mange som muligt læser dette blad. Når du og din lille familie har læst det, lån det da til naboen. Han er måske ikke socialdemokrat endnu. En hyggelig sangaften. Af Jørgen Simonsen Sådan en helt almindelig onsdag i marts 2010 skulle vise sig at blive en ualmindelig hyggelig aften. En sangaften med fællessang og hygge i Torben Juls Cafe 44 i Bogense. Et spændende sted med mange malerier, figurer og ting fra alverdens kulturer et sted hvor fantasien let kan få næring og vinger. Lars Oxenvads spillede og ledte os med kyndig hånd gennem de mange gode sange. Efter et par sange havde vi fået banket rusten af stemmebåndene, og så gik det ellers løs. Alle deltagere hjalp med af foreslå sange, og vi var langt omkring i den røde sangbog. Dejligt at synge sammen det lød faktisk rigtig godt efterhånden, som vi slog os løs. Sådan blev en helt almindelig onsdag aften til en dejlig aften med fællessang i hyggelige menneskers selskab. En hyggelig sangaften på Cafe 44 Foto: Jørgen Simonsen Side 14

15 Nr. 2 maj Årgang Det var en kold og blæsende dag Af Bernt Nicolaysen Valgkampen var nu over. Atter engang skal der lades op til det kommende års strabadser. Hvad er så egentlig bedre at gå en tur rundt om Dallund sø i dejligt frostklar vejr, med sneen liggende omkring os som et kæmpestort hvidt tæppe? 10 personer i alle aldre trodsede vinterens kulde, og godt pakket ind mødtes vi på P-pladsen til en varm kop kaffe og en Gl. dansk. Så var vi klar. Megen hygge, god snak fyldte turen igennem. Nytåret, politikken og resten af Verdenssituationen blev endevendt. Da vi kom tilbage til P-pladsen, var vi som forandrede personer med klarsyn på flere ting, end da vi ankom. Nu glæder vi os til den næste gåtur om Langesø d. 5. juni. Dagen set med Bernt Nicolaysens øjne. En hyggelig gåtur omkring Dallund i januar Foto: Niels Henrik Nielsen Generalforsamling Generalforsamling den 16. januar 2010 i Søndersø Borgerhus. Nyvalgte til bestyrelsen blev Anette Lykke Jensen og Jørgen Simonsen. Valgfest den 19. februar Det blev en hyggelig aften, hvor vi var nogle og tyve deltagere. Fotografens kamera svigtede Generalforsamlingen blev afholdt i Søndersø Borgerhus Repræsentantskabsmøde Kredsens repræsentantskabsmøde mandag den 22. marts På billeder ses Kim Johansen og Ib Pedersen Generalforsamlingen blev afholdt i Søndersø Borgerhus Side 15

16 Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Besøg i Odense Lufthavn 23. marts 2010 Af Kim Johansen, Gruppeformand Socialdemokraterne Kontroltårnet i Odense Lufthav Det var et flot arrangement i lufthavnen, som aktivitetsudvalget stod bag. Der var omkring 25 fremmødte. 3 af lufthavnens medarbejdere med Erry Knudsen i spidsen viste rundt og orienterede. Aftenen sluttede af med kaffe og en debat om lufthavnens fremtid. Det er flot, at 3 ansatte ville bruge en aften til at fortælle om deres arbejdsplads. Det er positivt at komme herud på besøg og se den store aktivitet, der stadig er herude på hele flyvepladsområdet, selvom vi de sidste år alle har været hårdt ramt af den igangværende krise, hvilket selvfølgelig også har haft afsmittende virkning på aktiviteterne. Når vi ser på Odense Lufthavn fra vores kommune, så hersker der ingen som helst tvivl i det politiske system om, at vi fortsat skal og vil bidrage til bevarelsen af lufthavnen så lang tid, som det overhovedet er muligt og så lang tid, som økonomien giver mulighed for det. Det er selvfølgelig vigtigt, at der nu er faldet ro på det statslige tilskud til 2013, og vi kan nu koncentrere os om de kommende år uden hele tiden at gå med tanken om, hvornår dette tilskud bortfalder, hvilket selvfølgelig har en afgørende betydning ikke kun for vores kommune men også for de andre ejere, som jo foruden Nordfyns Kommune er Kerteminde og Odense, og sidstnævnte bidrager selvfølgelig med det største bidrag. Når vi ser på et aktiv som lufthavnen, så ville jeg da gerne have, at samtlige kommuner på Fyn løftede opgaven, som vi i fællesskab løfter og skal løfte andre opgaver til fælles gavn for hele Fyn, såsom Film Fyn og Havørred Fyn, som ikke kun kommer den enkelte kommune til gavn, men hele øen under et. Hvis vi er med til at løfte disse tiltag i fælles flok, kan vi nå meget længere end ved at tro, at man i hver enkelt kommune kan tilbyde og bidrage med hele paletten af tilbud indenfor hver enkel kommunegrænse. Lad os sætte som mål og få taget hul på den debat om et fælles Fyn der står sammen og kæmper, i stedet for at hver enkelt kommune prøver hver for sig med tiltag, der stritter i alle retninger. Odense Lufthavn skal styrkes, der er så mange muligheder for udvikling her på området. Hvis man ser på Odense Lindø, som nu tiltrækker flere forskellige virksomheder, som kan støtte og komplementere hinanden og i fællesskab skabe en synergi, som er med til at medvirke positivt til hele udviklingen. Det er målet, det er det, som vi i Nordfyns Kommune ser som mulighederne herude, og jeg kan fra politisk hold kun give jer de bedste anbefalinger fremadrettet til at fortsætte det gode arbejde. Så skal vi nok støtte op om projektet så lang tid, som det overhovedet er muligt for os også på det planlægningsmæssige område, som også henhører under os. Tusind tak for en berigende og oplysende rundtur. Jeg tror, vi alle er enige om, at det er nogle spændende og kompetente virksomheder, der har til huse herude, og som har forstået at tilpasse sig de nye konjunkturer. Lad os håbe at der er flere, der får øjnene op for områdets fortræffeligheder også de større rejseselskaber. Held og lykke fremover. Kim Johansen Gruppeformand Socialdemokraterne Bernt og Klaus får opfyldt deres drengedrømme Side 16