Udviklingsprojekt Det Lærende Fængsel Vikarbureauet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojekt Det Lærende Fængsel Vikarbureauet"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 74 Offentligt Udviklingsprojekt Det Lærende Fængsel Vikarbureauet "Vores vision er at gøre fængsler udviklende og ikke afviklende". Det Lærende Fængsel 2011 Copyright - alle rettigheder forbeholdes Det Lærende Fængsel - - CVR Ballerup - Danske Bank

2 Indhold Resumé Baggrund Projektets Formål Målbare Succeskriterier/ forventede effekter Målgruppe Hoved Aktiviteter Milepæle og Tidsplan Organisering & Samarbejdsrelationer Projektets Synlighed Projektets Forankring Evaluering Kommunikationsplan Budget Resumé Projektets mål er at få eksindsattes ressourcer i spil og få deres potentiale bragt frem. Dette med henblik på at eksindsatte skal kunne bidrage med deres kompetencer til arbejdsmarkedet og vores samfund. Helt konkret sker det ved at tidligere indsatte gennemgår mentale, sociale og professionelle læringsforløb med det formål at den eksindsatte bliver selvforsynende. Det Lærende Fængsels Vikarbureau er baseret på helt konkrete og udvalgte metoder der enkeltvis har vist positiv effekt i socialisering af tidligere indsatte. Metoderne er i vores udviklingsprojekt samlet i et fremadskridende og koordinerende forløb, understøttet af vores mentorteam, hvilket forventes vil give betydelig større effekt end hidtil. Læringsforløbet iværksættes som et 12 måneders udviklingsprojekt, hvor konceptet afprøves i praksis og inddelt i to hoved faser; fase 1 - den mentale og sociale læringsproces, fase 2 - jobtræning i virksomhed. Målgruppen er ressourcestærke mellem til langtidsindsatte hovedsagelig fra det lukkede fængselssystem. Projektet forventes at have følgende resultater: I udviklingsfasen vil 66 eksindsatte gennemgå læringsforløbet Vi forventer ca. 15 % tilbagefald, som hovedsagelig vil ligge i screeningsforløbet og under praktikopholdet i virksomhed, hvilket betyder en succesrate på ca % Side 2 af 15

3 Udviklingsprojektet er et initiativ der forventes at skabe fundamentet for en ny metode til socialisering af eksindsatte, styrke deres adgang og forankring til arbejdsmarked og forventes efterfølgende at fortsætte som en bæredygtig social økonomisk virksomhed 1. Baggrund Kriminalitet koster det danske samfund enorme summer, ressourcer der kunne være anvendt til andre formål. Ifølge tal fra kriminalforsorgen koster det samlet antal indsatte 5 millioner kr. om dagen % begår ny kriminalitet indenfor 2 år efter endt afsoning og returnere til fængslet. Ydermere modtager 35 % af tidligere indsatte sociale ydelser enten i form af førtidspension eller kontanthjælp, dette tal stiger til % efter fem år 2. Ovenstående viser med al tydelighed de høje omkostninger kriminalitet har for det danske samfund. Det ses at indsatsen for socialiseringen af den indsatte ikke er optimal og at eksindsatte ofte begår ny kriminalitet. Det Lærende Fængsel tror på at uddannelse, læring og træning til arbejdsmarked er vejen til et liv ud af kriminalitet. Ved at lære nye adfærdsmæssige erfaringer og nye tankemønstre, opnås indsigt og forståelse for socialisering gennem learing by doing og psykoedukation. Mangel på uddannet arbejdskraft Frem mod 2019 vil Danmark mangle uddannet arbejdskraft. Manglen på erhvervsuddannet vil betyde at samfundet mister 29 milliarder kr. Manglen på arbejdskraft vil kun gælde den uddannede arbejdskraft. Det vil betyde at en stor del af de ufaglærte fremadrettet kan få mærkbare problemer 3. Derfor er det nødvendig allerede nu at tage et større og koordinerende initiativ til at få denne målgruppe igennem et lærende forløb, der iværksættes umiddelbart efter deres løsladelse. I de lukkede fængsler er der mange og strenge restriktioner i forhold til uddannelse. I nogle fængsler tilbydes job i "produktionsenhed", hvor der ofte arbejdes med produktioner der ikke længere eksistere på det danske arbejdsmarked, og i få tilfælde tilbydes selvstudie. Endvidere ytres at flere indsatte efterlyser 1 Kriminalforsorgen (2010). "Statistik 2010" 2 Tranæs & Geerdsen (2008). "Forbryderen og samfundet - livsvilkår og uformel straf". Gyldendal &Rockwool Fonden 3 Pihl, M. D. (2010). "Mangel på uddannet arbejdskraft koster Danmark milliarder". Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Side 3 af 15

4 mere praktiske uddannelsestilbud, omkring en tredjedel af de indsatte udtaler at de ønsker at tage en erhvervsuddannelse hvis de havde muligheden 4. Socialiseringen virker ikke Der findes i dag nogle forskellige tiltag i de danske fængsler, hvis formål et at uddanne og socialisere indsatte. Fællesnævneren for disse tilbud er at de ikke er konstrueret som et samlet og koordineret forløb og at de involverede partnere ikke interagere tilfredsstillende med hinanden 5. Der findes specielle tilbud til unge der bliver løsladt, men den største gruppe indsatte i fængsler og arresthuse 6, ligger aldersmæssig over 25 år og udgør 70 %, hvilket betyder en del af dem hører til vores målgruppe. Realiteten er at tilbagefaldet til fængslerne stadig er for høj, især i forhold til de økonomiske ressourcer der år efter år bliver afsat til formålet. Indikationen for, at de nuværende initiativer endnu ikke er optimale eller mangler den nødvendig viden og/eller samarbejdsrelationer, kan konstateres ved at siden 2006 er andelen af dømte der vender tilbage til fængsel været stabil 7. Hvad er det nye? DLF er baseret på tiltag der har haft positiv effekt i socialisering af tidligere indsatte og disse er samlet i et fremadskridende og koordineret forløb understøttet af vores mentorteam, hvilket forventes et betydelig bedre out put. Overordnet adskiller DLF sig fra de nuværende tilbud på følgende områder; Samler socialiseringen i et samlet og koordineret forløb opdelt i nøje tids tilrettelagt moduler. Hver enkelte eksindsatte er tilknyttet en mentor, der samtidig vil virke som fast kontaktperson og bindeled mellem virksomhederne og Vikarbureauet. Indgående erfaring og viden om infrastrukturen i fængselssystemet Højtuddannede eksindsatte, udgør en del af projektledelsesgruppen, hvilket for målgruppen optimerer korpsånd, fælles identitet, og motivationen til også at lykkes. Etableret som et tværfagligt samarbejde, mellem det offentlige og private 4 Peter Koudahl Rigsrevisionen (2011). "Beretning om kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet" 6 Kriminalforsorgen (2009). "Statistik 2009" Side 4 af 15

5 2. Projektets Formål Missionen er at skabe en platform for nytænkning af en socialiserings processen for tidligere indsatte, hvor målet er at få dem ud på arbejdsmarked, da nuværende initiativer endnu ikke har haft den store succes. Derfor iværksættes DLF Vikarbureau som et udviklings projekt med henblik på at afprøve og udvikle et koncept der i praksis, når udviklingsperioden udløber, forventes at fortsætte som en bæredygtig social økonomisk virksomhed Vikarbureauets formål er at få eksindsattes ressourcer og kompetencer i spil og få deres potentiale bragt frem. Det Lærende Fængsel er et samlet og koordineret læringsforløb, imellem os og vores professionelle samarbejdspartnere. Indsatsen handler konkret om at: Gøre tidligere indsatte i stand til at indgå i samfundet som sunde sociale individer Give tidligere indsatte værktøj til at gøre op med den kriminelle tankegang Give tidligere indsatte værktøj til at bearbejde daglige udfordringer Styrke den enkeltes job kompetencer gennem forskellige kursusforløb Støtte den enkelte ved hjælp af mentor indsatser Træne den enkelte i en fast forankring til arbejdes marked Motiverer og inspirer til at skabe fælles vidensplatform samarbejdspartnerne imellem Konceptets 3 grundpiller DLF vikarbureau er overordnet set baseret på tre grundpiller; Grundpille 1: Kognitiv Adfærdsterapi Den kriminelle skal gøre op med sin kriminelle tankegang - ved at lære at vende negative automatisk tanker til positive konstruktive automatiske tanker. Undersøgelser viser at kognitiv adfærdsterapi har den største succes rate i at socialisere tidligere indsatte. Grundpille 2: Mentor ordningen Undersøgelser har påvist, at tidligere indsatte der er tilknyttet en mentor som støtter og vejleder personen, at sandsynligheden for tilbagefald til kriminalitet er betragtelig reduceret 8. Ordningen omfatter også de virksomheder der vælger at tage den tidligere indsatte i praktik og forventede ansættelse. Udebliver den 8 Nordisk Campbell Center (2008). "Hvad virker? Evidens om effekter". SFI Campbell Side 5 af 15

6 forventede ansættelse, ansættes den tidligere indsatte i Vikarbureauet. Mentoren vil fungere som kontaktperson/ sparringspartner til virksomheden i forbindelse med de forskellige udfordringer der kan opstå i forløbet. Grundpille 3: Forankring på arbejdes marked Tilknytning til arbejdes marked forankrer tidligere kriminelle til samfundet og giver selvtillid og viljen til at bryde den kriminelle løbebane. De faste rutiner, eksempelvis udfordringer med forventninger og stress på arbejdspladsen, lærer den tidligere indsatte at håndterer arbejdslivet og at få struktur på sin hverdag. Her skal det bemærkes at 41 % af tidligere indsatte mister deres job efter 12 måneder 9, det er altså ikke jobbet i sig selv der sikre en succesfuld socialisering men jobbet skal ses som en del af løsningen. 3. Målbare Succeskriterier/ forventede effekter Projektet forventes at have følgende resultater: I udviklingsfasen vil 66 eksindsatte gennemgå læringsforløbet Vi forventer en succesrate på ca % Udviklingsprojektet er et initiativ der forventes at skabe fundament for en ny metode til socialisering af eksindsatte, til at styrke deres adgang og forankring til arbejdsmarked og som forventes at fortsætte som en bæredygtig social økonomisk virksomhed 4. Målgruppe Målgruppen er ressourcestærke mellem til langtidsindsatte hovedsagelig fra det lukkede fængselssystem, denne gruppe koster årligt i direkte omkostninger 10. Aldersmæssig er de ca. mellem år og altså i den arbejdsdygtige alder, denne gruppe udgør omkring 70 % af indsatte i fængslerne Rockwool Fondens Forskningsenhed (2008). Tal fra Danmarks Statistik 10 Rigsrevisionen Kriminalforsorgen 2010 Side 6 af 15

7 5. Hoved Aktiviteter Læringsforløbet er inddelt i to hoved faser; fase 1 - den mentale og sociale læringsproces, fase 2 - jobtræning i virksomhed. De to faser sikre at den eksindsatte, også benævnt som mentees, opnår størst mulighed tilknytning til arbejdes marked og derigennem bliver selvforsynende. Da vi her taler om mennesker med psykosociale udfordringer er det vigtigt at vi ikke udsætter dem for yderligere stress, derfor har vi lagt vægt på en handleplan der sikre at fuldføre forløbet. Mentorteamet i Vikarbureauet skal ses som et trænings forløb for denne proces, hvor den enkeltes forståelse for sociale spilleregler udvikles. Personlig læring, uddannelse og job er af afgørende betydning, for at kunne kvalificere til at vælge kriminalitet fra, og for at kunne indgå i vedvarende sociale forhold efter endt afsoning. Fase 1 (3 måneders forløb) I fase 1 gennemgår eksindsatte det mentale og sociale læringsproces der sikre at eksindsatte vil være i stand til at opfylde de krav en kommende arbejdsgiver ville have til medarbejderen, mentoren vil her yde støtte og motivation. Forløbet består af følgende trin; Aktivitet Formål Indhold Deltagere Ansvarlig Screening Udvælgelse af Screenings proces Mentorer og DLF mentiees psykolog samt Prison S.M.A.R.T. Mental træning SCITT Kognitiv træning Positiv personlig udvikling Kognitive redskaber til at omstrukturere negative tanker, til Teknikker der udvikler empati og koncentration, hvilket er godt for læringsprocesser, større fokus og selvforståelse Teknikker der arbejder på adfærdsændring aspiranter Mentees Mentorer og mentiees Kognitive DLF og Prison S.M.A.R.T DLF og Scitt Side 7 af 15

8 Personlig træning med mentor Team Sparring positive tanker Træning i at kunne begå sig i forskellige sociale situationer At lære at være aktiv deltagere i en gruppe Kognitive redskaber, coaching m.m. Social interaktion, problemstillinger psykologer fra Scitt Mentor og mentiees DLF 2 mentorer pr. hold DLF Screening. Forventnings afstemning mellem eksindsatte og DLF, hvor der fra begge sider vurderes om viljen til at deltage er tilstede. Processen består af et forløb på 10 dage, hvor de første 20 valgte profiler er sammen med udvalgte mentorer og en psykolog Mentale, sociale og professionelle læringsforløb, hvor mentor sørger for en særlig guidning og træning i at kunne begå sig i den udvalgte virksomhed eller Vikarbureauet, samt personlig træning i at kunne begå sig i forskellige sociale situationer. Denne periode indeholder også to forskellige kursusforløb bl.a. træningsforløb i de kognitive principper med henblik på at omstrukturer negative automatiske tanker Etablere samarbejde mellem Vikarbureauet og den virksomhed hvor eksindsatte skal i praktik med henblik på fastansættelse. Udebliver fastansættelse, bliver eksindsatte ansat i Vikarbureauet Fase 1 - Mental & Fysik læringsproces Måned 1 Måned 2 Måned 3 Team Sparring & Mentor tid Screening Modul 1 Modul 2 Modul 3 Udvælgelse af Mentis Evaluering & Refleksion Evaluering & Refleksion Evaluering & Klargøring til praktik Modul 1: Prison S.M.A.R.T. Modul 2: SCITT Modul 3: Praktikplads Figuren illustrerer opbygningen af fase 1. Der vil løbende være team sparring (2 time om ugen opdelt i 2 hold) og mentor tid til den enkelte (10 timer om ugen) i hele fase 1. Efter hvert modul vil der være evaluering i form af interview eller workshop. Den Side 8 af 15

9 overordnet evalueringen af modulerne vil blive foretaget af ekstern enhed, den endelige evaluering og rapportering vil ligeledes blive foretaget af ekstern enhed. Fase 2 (3 måneders forløb) I fase 2 skal alt det som læres i fase 1 implementeres i en arbejdsmæssig relation. Der vil endvidere løbende være workshop for mentiees og mentor og repræsentanter fra virksomhederne. Afslutningen af forløbet vil enten være en fast ansættelse i virksomheden, efter endt praktikperiode eller ansættelse i Vikarbureauet. Aktivitet Formål Indhold Deltagere Ansvarlig Jobtræning i virksomheden Oplæring i virksomheden Individuel træning Mentiees DLF i samarbejde med virksomhederne Virksomheds workshop Vidensdeling og sparring Mentiees, HR/CSR ansvarlig og DLF Team sparring Menties Workshop At tage hånd om de udfordringer der lige nu og her, så de ikke vokser sig større At hjælpe mentiees til at indgå i fællesskaber og netværksparring Hvad rør sig lige nu og her, relevante emner, social interaktion Relevante emner, netværk mentorer Mentiees og mentor DLF Mentiees og mentor DLF Jobtræning i virksomheden 1 månedlig Workshop for repræsentant fra virksomheden (HR/CSR-chefen/nærmeste leder), eksindsatte og mentor. Formålet er vidensdeling og sparring Team sparring mellem mentor og eksindsatte Hver 14 dag workshop for eksindsatte Side 9 af 15

10 Fase 2 - Implementering i arbejdsmæssig relation (3 mdr.) Måned 4 Måned 5 Måned 6 Jobtræning i Virksomheden Mentis Workshop Læring & Sparring Virksomheds Workshop Mentis Workshop Læring & Sparring Virksomheds Workshop Mentis Workshop Læring & Sparring Virksomheds Workshop Vidensdeling og sparring Vidensdeling og sparring Vidensdeling og sparring Figuren illustrerer opbygningen af fase 2. Overordnet er jobtræning i virksomheden den primære aktivitet, men der vil også være mentor tid til den enkelte mentiees (4 timer om ugen). Side 10 af 15

11 6. Milepæle og Tidsplan Læringsforløbet iværksættes som et 12 måneders udviklingsprojekt, hvor konceptet afprøves i praksis. Der vil efter hvert modul være evaluering i form af interview med deltagere og efterfølgende dokumentation. Der vil efter hvert 3 måned iværksættes et nyt hold, da overgangen fra fase 1 til fase 2 frigiver mentor timer der muliggør at der kan opstartes nyt (reduceret) hold. Antal mentiees der gennemgår forløbet på et år er 66. Milepæle og Tidsplan for DLF Vikarbureau Januar April Juni Oktober December (År 1) Fase 1 Fase 2 Fase 1a Fase 2a Fase 1b Fase 2b Fase 1c Hold 4 13 menties Hold 3 20 menties Hold 2 13 menties Hold 1 20 menties Samlet antal mentiees for perioden er 66 Figuren illustrerer de forskellige overlap der er ved hver fase. Efter fase 1 starter ny fase (fase 1a) samtidig med at fase 2 iværksættes med hold der startede i januar. Ved overgang fra fase 1 til fase 2 frigives timer fra mentorerne og dermed kan nyt hold iværksættes. Side 11 af 15

12 7. Organisering & Samarbejdsrelationer Det Lærende Fængsel er baseret på en organisatorisk tillidsmodel, hvor netværk, samarbejde og læring har høj prioritering. Det Lærende Fængsels består af et sekretariat, en bestyrelse, et Advisory Board, projektledelse samt andre frivillige aktører. Advisory Board - fungerer som Det Lærende Fængsels tænketank, og består af fageksperter med forskellige baggrunde, kompetencer og ekspertiser. Bestyrelsen - Bestyrelsen er ansvarlig for sekretariatet mht. strategi, økonomi, ressourcer og at medarbejderne er i overensstemmelse med mål og værdier. Sekretariat - Det Lærende Fængsels sekretariat har ansvaret for den daglige drift, økonomi og projekternes fremdrift. Projektgruppe/Mentorteamet - Forestår den praktiske udførelse af projektet. Nedenstående figur illustrerer organiseringen af Det Lærende Fængsel samt samarbejdsrelationerne. Organisering & Samarbejdsrelationer Frivillige aktører Bestyrelse Advisory Board Sekretariat Interesse Organisationer Projektgruppe/ Mentorkorps Universitet Talsmænd Fængslerne Direktoratet Jobcenter Virksomheder Kommunerne Vikarbureau De blå elementer er selve DLF's organisation. Den turkise del er baggrunden for vores målgruppe. Den grønne del illustrerer vores samarbejdspartnere i selve læringsforløbet. Den orange illustrerer den større konsulentvirksomhed vi forventer at indgå samarbejde med. Den lilla figur illustrerer vores samarbejde med forskellige universiteter i forbindelse med (videnskabelige) værdi og dokumentation af resultater. Endelig illustrere den sorte enhed vores samarbejde med 3F og Dansk Metal Side 12 af 15

13 Samarbejdsskema Samarbejdsrelation Fængslerne Talsmænd (Indsatte) Direktoratet Virksomheder Kommunerne Jobcenter Vikarbureau Universiteterne Samarbejdsform Fængslerne forventes at indgå i et informerende samarbejde mht. at oplyse vores målgruppe om udviklingsprojektet Overordnet er der valgt talsmænd som tovholder til at distribuerer og formidle udviklingsprojektet inde i fængslerne. Det skaber ejerskab og større sikkerhed for at det er virkelige motiveret eksindsatte der søger projektet. Tesen er at denne form for inddragelse i projektet kan skabe ansvar og engagement blandt indsatte. På sigt er det hensigten at der skal etableres et samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen der giver fængslerne mulighed for frit at kunne anvende DLF's læringsforløb. Private virksomheder er i første omgang vores samarbejdspartnere. Især dem der allerede har inkorporeret CSR i deres forretningspolitik, men også andre der er interesseret i CSR. Samarbejdet med kommunerne vil være på forskellige planer. Det 6 måneders træningsforløb til de eksindsatte sælges til kommunerne og fag kompetencerne fra Vikarbureauet sælges til både private virksomheder og det offentlige. Jobcentre er en naturlig samarbejdspartner i forhold til udvælgelse. Vores eget Vikarbureau forventes at indgå samarbejdsaftale med en større konsulentvirksomhed, da partnerskab giver win-win situationer ift. ekspertise, større drift fordele og viden. Universiteternes rolle bliver i samarbejde med en allerede valgt ekstern enhed at varetage monitering og evaluering af projektgennemførelsen med særlig henblik på vidensdeling og forskning. Interesse organisationer - (Fagforeninger, DI, CSR) Samarbejdet med interesse organisationer er af yderst vigtighed i forhold til at sikre at de ikke opfatter de indsatte som en trussel mod deres medlemmer. Side 13 af 15

14 8. Projektets Synlighed Branding og PR er essentielle i forhold til projektets synlighed i debat forum og generelt hos den danske befolkning. Siden DLF blev etableret har der løbende været kontakt til medier, politikere, universiteter og andre interessenter med henblik på at kaste lys på de udfordringer der eksisterer i at forbedre socialisering af indsatte og tidligere indsatte. Synlighed og debat har høj prioritet for DLF fordi det er vigtig for projektets succes at der skabes forståelse og velvilje hos politiker og i befolkningen. Der er endvidere blevet etableret en Kultur og Event del der gennem forskellige kunstneres frivillige indsats vil skabe opmærksomhed omkring DLF's mission og vision. 9. Projektets Forankring Erfaringerne og resultaterne fra udviklingsprojektet skal skabe en platform til debat om indsatsen for socialisering, målet er: En holdningsændring til den danske socialiserings indsats Dokumentation af resultaterne og erfaringerne vil blive delt via hjemmesiden og pressen Samarbejdet med universiteterne med henblik på forskning og vidensdeling Skabe bro mellem fængslerne, de indsatte og projektet, hvor målet er at informerer og lokaliserer motiveret indsatte, samt at informere om DLF Forsat dialog med involverede virksomheder om deres erfaringer og den gode historie Løbende samarbejde med kommunerne/jobcenter (målrettet vejledning og information) 10. Evaluering Overordnet vil der være evaluering efter hvert modul i form af interview med åbne spørgsmål, denne data vil blive anvendt til evaluering og dokumentation af de erfaringer der gøres, med henblik på kontinuerligt at forbedre og dokumentere forløbet. Den valgte eksterne enhed og universiteternes rolle er at varetage monitering og evaluering af projektgennemførelsen med særlig henblik på vidensdeling og forskning. Side 14 af 15

15 11. Kommunikationsplan Hvem (interessenter) Kommunerne Jobcenter Virkning (hensigt med budskab) Inddragelse og kapital Samarbejde med at finde kandidater og finansiering af forløb Hvad (budskab) Tidligere indsatte Deltagelse "Vi vil støtte og motiverer jer til et liv uden kriminalitet" Virksomhederne Fængslerne Politikerne Fagforbund (interesse organisationer) Inddragelse og praktikpladser Samarbejde med at finde kandidater Inddragelse, vidensdeling og kapital Accept og god omtale Hvordan (medie) Hvornår Hjælp til selvhjælp Før og under Mulighed for at vise CSR og få kompetent og motiveret arbejdskraft Hjælpe med "den gode løsladelse" Socialisering der virker og frigiver ressourcer "Projektet hjælper tidligere indsatte tilbage på arbejdsmarkedet" Finansieringsyderne Kapital "Projektet er en god investering og mulighed for CSR" Universiteterne Inddragelse og Skabe platform for evaluering forskning Vikarbureau Aftage mentees som vikar emner Hjælpe tidligere indsatte tilbage på arbejdsmarkedet og vise CSR Talsmænd, kommunerne (jobcenter) Før og under Før og under Før og under Før og under Før Før Før Før Før og under 12. Budget Estimeret budget på 3,5 millioner Side 15 af 15

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

SYGEDAGPENGE. Samarbejde med virksomheder

SYGEDAGPENGE. Samarbejde med virksomheder SYGEDAGPENGE Samarbejde med virksomheder ORGANISERING I SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNIN GEN SYGEDAGPENGE ODENSE HVAD ER VI FOR EN STØRRELSE OG HVAD ER VORES MISSION. Vores mission: at bringe sygemeldte

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Projekt Ungdomskonsulent

Projekt Ungdomskonsulent Projekt Ungdomskonsulent FODBOLD FOR ALLE hele året 1 VISION Det er JBU s holdning at det i fremtiden bør være ligeså naturligt for klubberne at tilknytte/ansætte en ungdomskonsulent, som at tilknytte/ansætte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Dobbeltdiagnoseprojekt

Dobbeltdiagnoseprojekt Dobbeltdiagnoseprojekt Socialpsykiatrien 2009 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Projektets formål...4 Projektets målgruppe...5 Definering af dobbeltdiagnose...6 Projektets

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere