Udviklingsprojekt Det Lærende Fængsel Vikarbureauet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojekt Det Lærende Fængsel Vikarbureauet"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 74 Offentligt Udviklingsprojekt Det Lærende Fængsel Vikarbureauet "Vores vision er at gøre fængsler udviklende og ikke afviklende". Det Lærende Fængsel 2011 Copyright - alle rettigheder forbeholdes Det Lærende Fængsel - - CVR Ballerup - Danske Bank

2 Indhold Resumé Baggrund Projektets Formål Målbare Succeskriterier/ forventede effekter Målgruppe Hoved Aktiviteter Milepæle og Tidsplan Organisering & Samarbejdsrelationer Projektets Synlighed Projektets Forankring Evaluering Kommunikationsplan Budget Resumé Projektets mål er at få eksindsattes ressourcer i spil og få deres potentiale bragt frem. Dette med henblik på at eksindsatte skal kunne bidrage med deres kompetencer til arbejdsmarkedet og vores samfund. Helt konkret sker det ved at tidligere indsatte gennemgår mentale, sociale og professionelle læringsforløb med det formål at den eksindsatte bliver selvforsynende. Det Lærende Fængsels Vikarbureau er baseret på helt konkrete og udvalgte metoder der enkeltvis har vist positiv effekt i socialisering af tidligere indsatte. Metoderne er i vores udviklingsprojekt samlet i et fremadskridende og koordinerende forløb, understøttet af vores mentorteam, hvilket forventes vil give betydelig større effekt end hidtil. Læringsforløbet iværksættes som et 12 måneders udviklingsprojekt, hvor konceptet afprøves i praksis og inddelt i to hoved faser; fase 1 - den mentale og sociale læringsproces, fase 2 - jobtræning i virksomhed. Målgruppen er ressourcestærke mellem til langtidsindsatte hovedsagelig fra det lukkede fængselssystem. Projektet forventes at have følgende resultater: I udviklingsfasen vil 66 eksindsatte gennemgå læringsforløbet Vi forventer ca. 15 % tilbagefald, som hovedsagelig vil ligge i screeningsforløbet og under praktikopholdet i virksomhed, hvilket betyder en succesrate på ca % Side 2 af 15

3 Udviklingsprojektet er et initiativ der forventes at skabe fundamentet for en ny metode til socialisering af eksindsatte, styrke deres adgang og forankring til arbejdsmarked og forventes efterfølgende at fortsætte som en bæredygtig social økonomisk virksomhed 1. Baggrund Kriminalitet koster det danske samfund enorme summer, ressourcer der kunne være anvendt til andre formål. Ifølge tal fra kriminalforsorgen koster det samlet antal indsatte 5 millioner kr. om dagen % begår ny kriminalitet indenfor 2 år efter endt afsoning og returnere til fængslet. Ydermere modtager 35 % af tidligere indsatte sociale ydelser enten i form af førtidspension eller kontanthjælp, dette tal stiger til % efter fem år 2. Ovenstående viser med al tydelighed de høje omkostninger kriminalitet har for det danske samfund. Det ses at indsatsen for socialiseringen af den indsatte ikke er optimal og at eksindsatte ofte begår ny kriminalitet. Det Lærende Fængsel tror på at uddannelse, læring og træning til arbejdsmarked er vejen til et liv ud af kriminalitet. Ved at lære nye adfærdsmæssige erfaringer og nye tankemønstre, opnås indsigt og forståelse for socialisering gennem learing by doing og psykoedukation. Mangel på uddannet arbejdskraft Frem mod 2019 vil Danmark mangle uddannet arbejdskraft. Manglen på erhvervsuddannet vil betyde at samfundet mister 29 milliarder kr. Manglen på arbejdskraft vil kun gælde den uddannede arbejdskraft. Det vil betyde at en stor del af de ufaglærte fremadrettet kan få mærkbare problemer 3. Derfor er det nødvendig allerede nu at tage et større og koordinerende initiativ til at få denne målgruppe igennem et lærende forløb, der iværksættes umiddelbart efter deres løsladelse. I de lukkede fængsler er der mange og strenge restriktioner i forhold til uddannelse. I nogle fængsler tilbydes job i "produktionsenhed", hvor der ofte arbejdes med produktioner der ikke længere eksistere på det danske arbejdsmarked, og i få tilfælde tilbydes selvstudie. Endvidere ytres at flere indsatte efterlyser 1 Kriminalforsorgen (2010). "Statistik 2010" 2 Tranæs & Geerdsen (2008). "Forbryderen og samfundet - livsvilkår og uformel straf". Gyldendal &Rockwool Fonden 3 Pihl, M. D. (2010). "Mangel på uddannet arbejdskraft koster Danmark milliarder". Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Side 3 af 15

4 mere praktiske uddannelsestilbud, omkring en tredjedel af de indsatte udtaler at de ønsker at tage en erhvervsuddannelse hvis de havde muligheden 4. Socialiseringen virker ikke Der findes i dag nogle forskellige tiltag i de danske fængsler, hvis formål et at uddanne og socialisere indsatte. Fællesnævneren for disse tilbud er at de ikke er konstrueret som et samlet og koordineret forløb og at de involverede partnere ikke interagere tilfredsstillende med hinanden 5. Der findes specielle tilbud til unge der bliver løsladt, men den største gruppe indsatte i fængsler og arresthuse 6, ligger aldersmæssig over 25 år og udgør 70 %, hvilket betyder en del af dem hører til vores målgruppe. Realiteten er at tilbagefaldet til fængslerne stadig er for høj, især i forhold til de økonomiske ressourcer der år efter år bliver afsat til formålet. Indikationen for, at de nuværende initiativer endnu ikke er optimale eller mangler den nødvendig viden og/eller samarbejdsrelationer, kan konstateres ved at siden 2006 er andelen af dømte der vender tilbage til fængsel været stabil 7. Hvad er det nye? DLF er baseret på tiltag der har haft positiv effekt i socialisering af tidligere indsatte og disse er samlet i et fremadskridende og koordineret forløb understøttet af vores mentorteam, hvilket forventes et betydelig bedre out put. Overordnet adskiller DLF sig fra de nuværende tilbud på følgende områder; Samler socialiseringen i et samlet og koordineret forløb opdelt i nøje tids tilrettelagt moduler. Hver enkelte eksindsatte er tilknyttet en mentor, der samtidig vil virke som fast kontaktperson og bindeled mellem virksomhederne og Vikarbureauet. Indgående erfaring og viden om infrastrukturen i fængselssystemet Højtuddannede eksindsatte, udgør en del af projektledelsesgruppen, hvilket for målgruppen optimerer korpsånd, fælles identitet, og motivationen til også at lykkes. Etableret som et tværfagligt samarbejde, mellem det offentlige og private 4 Peter Koudahl Rigsrevisionen (2011). "Beretning om kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet" 6 Kriminalforsorgen (2009). "Statistik 2009" Side 4 af 15

5 2. Projektets Formål Missionen er at skabe en platform for nytænkning af en socialiserings processen for tidligere indsatte, hvor målet er at få dem ud på arbejdsmarked, da nuværende initiativer endnu ikke har haft den store succes. Derfor iværksættes DLF Vikarbureau som et udviklings projekt med henblik på at afprøve og udvikle et koncept der i praksis, når udviklingsperioden udløber, forventes at fortsætte som en bæredygtig social økonomisk virksomhed Vikarbureauets formål er at få eksindsattes ressourcer og kompetencer i spil og få deres potentiale bragt frem. Det Lærende Fængsel er et samlet og koordineret læringsforløb, imellem os og vores professionelle samarbejdspartnere. Indsatsen handler konkret om at: Gøre tidligere indsatte i stand til at indgå i samfundet som sunde sociale individer Give tidligere indsatte værktøj til at gøre op med den kriminelle tankegang Give tidligere indsatte værktøj til at bearbejde daglige udfordringer Styrke den enkeltes job kompetencer gennem forskellige kursusforløb Støtte den enkelte ved hjælp af mentor indsatser Træne den enkelte i en fast forankring til arbejdes marked Motiverer og inspirer til at skabe fælles vidensplatform samarbejdspartnerne imellem Konceptets 3 grundpiller DLF vikarbureau er overordnet set baseret på tre grundpiller; Grundpille 1: Kognitiv Adfærdsterapi Den kriminelle skal gøre op med sin kriminelle tankegang - ved at lære at vende negative automatisk tanker til positive konstruktive automatiske tanker. Undersøgelser viser at kognitiv adfærdsterapi har den største succes rate i at socialisere tidligere indsatte. Grundpille 2: Mentor ordningen Undersøgelser har påvist, at tidligere indsatte der er tilknyttet en mentor som støtter og vejleder personen, at sandsynligheden for tilbagefald til kriminalitet er betragtelig reduceret 8. Ordningen omfatter også de virksomheder der vælger at tage den tidligere indsatte i praktik og forventede ansættelse. Udebliver den 8 Nordisk Campbell Center (2008). "Hvad virker? Evidens om effekter". SFI Campbell Side 5 af 15

6 forventede ansættelse, ansættes den tidligere indsatte i Vikarbureauet. Mentoren vil fungere som kontaktperson/ sparringspartner til virksomheden i forbindelse med de forskellige udfordringer der kan opstå i forløbet. Grundpille 3: Forankring på arbejdes marked Tilknytning til arbejdes marked forankrer tidligere kriminelle til samfundet og giver selvtillid og viljen til at bryde den kriminelle løbebane. De faste rutiner, eksempelvis udfordringer med forventninger og stress på arbejdspladsen, lærer den tidligere indsatte at håndterer arbejdslivet og at få struktur på sin hverdag. Her skal det bemærkes at 41 % af tidligere indsatte mister deres job efter 12 måneder 9, det er altså ikke jobbet i sig selv der sikre en succesfuld socialisering men jobbet skal ses som en del af løsningen. 3. Målbare Succeskriterier/ forventede effekter Projektet forventes at have følgende resultater: I udviklingsfasen vil 66 eksindsatte gennemgå læringsforløbet Vi forventer en succesrate på ca % Udviklingsprojektet er et initiativ der forventes at skabe fundament for en ny metode til socialisering af eksindsatte, til at styrke deres adgang og forankring til arbejdsmarked og som forventes at fortsætte som en bæredygtig social økonomisk virksomhed 4. Målgruppe Målgruppen er ressourcestærke mellem til langtidsindsatte hovedsagelig fra det lukkede fængselssystem, denne gruppe koster årligt i direkte omkostninger 10. Aldersmæssig er de ca. mellem år og altså i den arbejdsdygtige alder, denne gruppe udgør omkring 70 % af indsatte i fængslerne Rockwool Fondens Forskningsenhed (2008). Tal fra Danmarks Statistik 10 Rigsrevisionen Kriminalforsorgen 2010 Side 6 af 15

7 5. Hoved Aktiviteter Læringsforløbet er inddelt i to hoved faser; fase 1 - den mentale og sociale læringsproces, fase 2 - jobtræning i virksomhed. De to faser sikre at den eksindsatte, også benævnt som mentees, opnår størst mulighed tilknytning til arbejdes marked og derigennem bliver selvforsynende. Da vi her taler om mennesker med psykosociale udfordringer er det vigtigt at vi ikke udsætter dem for yderligere stress, derfor har vi lagt vægt på en handleplan der sikre at fuldføre forløbet. Mentorteamet i Vikarbureauet skal ses som et trænings forløb for denne proces, hvor den enkeltes forståelse for sociale spilleregler udvikles. Personlig læring, uddannelse og job er af afgørende betydning, for at kunne kvalificere til at vælge kriminalitet fra, og for at kunne indgå i vedvarende sociale forhold efter endt afsoning. Fase 1 (3 måneders forløb) I fase 1 gennemgår eksindsatte det mentale og sociale læringsproces der sikre at eksindsatte vil være i stand til at opfylde de krav en kommende arbejdsgiver ville have til medarbejderen, mentoren vil her yde støtte og motivation. Forløbet består af følgende trin; Aktivitet Formål Indhold Deltagere Ansvarlig Screening Udvælgelse af Screenings proces Mentorer og DLF mentiees psykolog samt Prison S.M.A.R.T. Mental træning SCITT Kognitiv træning Positiv personlig udvikling Kognitive redskaber til at omstrukturere negative tanker, til Teknikker der udvikler empati og koncentration, hvilket er godt for læringsprocesser, større fokus og selvforståelse Teknikker der arbejder på adfærdsændring aspiranter Mentees Mentorer og mentiees Kognitive DLF og Prison S.M.A.R.T DLF og Scitt Side 7 af 15

8 Personlig træning med mentor Team Sparring positive tanker Træning i at kunne begå sig i forskellige sociale situationer At lære at være aktiv deltagere i en gruppe Kognitive redskaber, coaching m.m. Social interaktion, problemstillinger psykologer fra Scitt Mentor og mentiees DLF 2 mentorer pr. hold DLF Screening. Forventnings afstemning mellem eksindsatte og DLF, hvor der fra begge sider vurderes om viljen til at deltage er tilstede. Processen består af et forløb på 10 dage, hvor de første 20 valgte profiler er sammen med udvalgte mentorer og en psykolog Mentale, sociale og professionelle læringsforløb, hvor mentor sørger for en særlig guidning og træning i at kunne begå sig i den udvalgte virksomhed eller Vikarbureauet, samt personlig træning i at kunne begå sig i forskellige sociale situationer. Denne periode indeholder også to forskellige kursusforløb bl.a. træningsforløb i de kognitive principper med henblik på at omstrukturer negative automatiske tanker Etablere samarbejde mellem Vikarbureauet og den virksomhed hvor eksindsatte skal i praktik med henblik på fastansættelse. Udebliver fastansættelse, bliver eksindsatte ansat i Vikarbureauet Fase 1 - Mental & Fysik læringsproces Måned 1 Måned 2 Måned 3 Team Sparring & Mentor tid Screening Modul 1 Modul 2 Modul 3 Udvælgelse af Mentis Evaluering & Refleksion Evaluering & Refleksion Evaluering & Klargøring til praktik Modul 1: Prison S.M.A.R.T. Modul 2: SCITT Modul 3: Praktikplads Figuren illustrerer opbygningen af fase 1. Der vil løbende være team sparring (2 time om ugen opdelt i 2 hold) og mentor tid til den enkelte (10 timer om ugen) i hele fase 1. Efter hvert modul vil der være evaluering i form af interview eller workshop. Den Side 8 af 15

9 overordnet evalueringen af modulerne vil blive foretaget af ekstern enhed, den endelige evaluering og rapportering vil ligeledes blive foretaget af ekstern enhed. Fase 2 (3 måneders forløb) I fase 2 skal alt det som læres i fase 1 implementeres i en arbejdsmæssig relation. Der vil endvidere løbende være workshop for mentiees og mentor og repræsentanter fra virksomhederne. Afslutningen af forløbet vil enten være en fast ansættelse i virksomheden, efter endt praktikperiode eller ansættelse i Vikarbureauet. Aktivitet Formål Indhold Deltagere Ansvarlig Jobtræning i virksomheden Oplæring i virksomheden Individuel træning Mentiees DLF i samarbejde med virksomhederne Virksomheds workshop Vidensdeling og sparring Mentiees, HR/CSR ansvarlig og DLF Team sparring Menties Workshop At tage hånd om de udfordringer der lige nu og her, så de ikke vokser sig større At hjælpe mentiees til at indgå i fællesskaber og netværksparring Hvad rør sig lige nu og her, relevante emner, social interaktion Relevante emner, netværk mentorer Mentiees og mentor DLF Mentiees og mentor DLF Jobtræning i virksomheden 1 månedlig Workshop for repræsentant fra virksomheden (HR/CSR-chefen/nærmeste leder), eksindsatte og mentor. Formålet er vidensdeling og sparring Team sparring mellem mentor og eksindsatte Hver 14 dag workshop for eksindsatte Side 9 af 15

10 Fase 2 - Implementering i arbejdsmæssig relation (3 mdr.) Måned 4 Måned 5 Måned 6 Jobtræning i Virksomheden Mentis Workshop Læring & Sparring Virksomheds Workshop Mentis Workshop Læring & Sparring Virksomheds Workshop Mentis Workshop Læring & Sparring Virksomheds Workshop Vidensdeling og sparring Vidensdeling og sparring Vidensdeling og sparring Figuren illustrerer opbygningen af fase 2. Overordnet er jobtræning i virksomheden den primære aktivitet, men der vil også være mentor tid til den enkelte mentiees (4 timer om ugen). Side 10 af 15

11 6. Milepæle og Tidsplan Læringsforløbet iværksættes som et 12 måneders udviklingsprojekt, hvor konceptet afprøves i praksis. Der vil efter hvert modul være evaluering i form af interview med deltagere og efterfølgende dokumentation. Der vil efter hvert 3 måned iværksættes et nyt hold, da overgangen fra fase 1 til fase 2 frigiver mentor timer der muliggør at der kan opstartes nyt (reduceret) hold. Antal mentiees der gennemgår forløbet på et år er 66. Milepæle og Tidsplan for DLF Vikarbureau Januar April Juni Oktober December (År 1) Fase 1 Fase 2 Fase 1a Fase 2a Fase 1b Fase 2b Fase 1c Hold 4 13 menties Hold 3 20 menties Hold 2 13 menties Hold 1 20 menties Samlet antal mentiees for perioden er 66 Figuren illustrerer de forskellige overlap der er ved hver fase. Efter fase 1 starter ny fase (fase 1a) samtidig med at fase 2 iværksættes med hold der startede i januar. Ved overgang fra fase 1 til fase 2 frigives timer fra mentorerne og dermed kan nyt hold iværksættes. Side 11 af 15

12 7. Organisering & Samarbejdsrelationer Det Lærende Fængsel er baseret på en organisatorisk tillidsmodel, hvor netværk, samarbejde og læring har høj prioritering. Det Lærende Fængsels består af et sekretariat, en bestyrelse, et Advisory Board, projektledelse samt andre frivillige aktører. Advisory Board - fungerer som Det Lærende Fængsels tænketank, og består af fageksperter med forskellige baggrunde, kompetencer og ekspertiser. Bestyrelsen - Bestyrelsen er ansvarlig for sekretariatet mht. strategi, økonomi, ressourcer og at medarbejderne er i overensstemmelse med mål og værdier. Sekretariat - Det Lærende Fængsels sekretariat har ansvaret for den daglige drift, økonomi og projekternes fremdrift. Projektgruppe/Mentorteamet - Forestår den praktiske udførelse af projektet. Nedenstående figur illustrerer organiseringen af Det Lærende Fængsel samt samarbejdsrelationerne. Organisering & Samarbejdsrelationer Frivillige aktører Bestyrelse Advisory Board Sekretariat Interesse Organisationer Projektgruppe/ Mentorkorps Universitet Talsmænd Fængslerne Direktoratet Jobcenter Virksomheder Kommunerne Vikarbureau De blå elementer er selve DLF's organisation. Den turkise del er baggrunden for vores målgruppe. Den grønne del illustrerer vores samarbejdspartnere i selve læringsforløbet. Den orange illustrerer den større konsulentvirksomhed vi forventer at indgå samarbejde med. Den lilla figur illustrerer vores samarbejde med forskellige universiteter i forbindelse med (videnskabelige) værdi og dokumentation af resultater. Endelig illustrere den sorte enhed vores samarbejde med 3F og Dansk Metal Side 12 af 15

13 Samarbejdsskema Samarbejdsrelation Fængslerne Talsmænd (Indsatte) Direktoratet Virksomheder Kommunerne Jobcenter Vikarbureau Universiteterne Samarbejdsform Fængslerne forventes at indgå i et informerende samarbejde mht. at oplyse vores målgruppe om udviklingsprojektet Overordnet er der valgt talsmænd som tovholder til at distribuerer og formidle udviklingsprojektet inde i fængslerne. Det skaber ejerskab og større sikkerhed for at det er virkelige motiveret eksindsatte der søger projektet. Tesen er at denne form for inddragelse i projektet kan skabe ansvar og engagement blandt indsatte. På sigt er det hensigten at der skal etableres et samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen der giver fængslerne mulighed for frit at kunne anvende DLF's læringsforløb. Private virksomheder er i første omgang vores samarbejdspartnere. Især dem der allerede har inkorporeret CSR i deres forretningspolitik, men også andre der er interesseret i CSR. Samarbejdet med kommunerne vil være på forskellige planer. Det 6 måneders træningsforløb til de eksindsatte sælges til kommunerne og fag kompetencerne fra Vikarbureauet sælges til både private virksomheder og det offentlige. Jobcentre er en naturlig samarbejdspartner i forhold til udvælgelse. Vores eget Vikarbureau forventes at indgå samarbejdsaftale med en større konsulentvirksomhed, da partnerskab giver win-win situationer ift. ekspertise, større drift fordele og viden. Universiteternes rolle bliver i samarbejde med en allerede valgt ekstern enhed at varetage monitering og evaluering af projektgennemførelsen med særlig henblik på vidensdeling og forskning. Interesse organisationer - (Fagforeninger, DI, CSR) Samarbejdet med interesse organisationer er af yderst vigtighed i forhold til at sikre at de ikke opfatter de indsatte som en trussel mod deres medlemmer. Side 13 af 15

14 8. Projektets Synlighed Branding og PR er essentielle i forhold til projektets synlighed i debat forum og generelt hos den danske befolkning. Siden DLF blev etableret har der løbende været kontakt til medier, politikere, universiteter og andre interessenter med henblik på at kaste lys på de udfordringer der eksisterer i at forbedre socialisering af indsatte og tidligere indsatte. Synlighed og debat har høj prioritet for DLF fordi det er vigtig for projektets succes at der skabes forståelse og velvilje hos politiker og i befolkningen. Der er endvidere blevet etableret en Kultur og Event del der gennem forskellige kunstneres frivillige indsats vil skabe opmærksomhed omkring DLF's mission og vision. 9. Projektets Forankring Erfaringerne og resultaterne fra udviklingsprojektet skal skabe en platform til debat om indsatsen for socialisering, målet er: En holdningsændring til den danske socialiserings indsats Dokumentation af resultaterne og erfaringerne vil blive delt via hjemmesiden og pressen Samarbejdet med universiteterne med henblik på forskning og vidensdeling Skabe bro mellem fængslerne, de indsatte og projektet, hvor målet er at informerer og lokaliserer motiveret indsatte, samt at informere om DLF Forsat dialog med involverede virksomheder om deres erfaringer og den gode historie Løbende samarbejde med kommunerne/jobcenter (målrettet vejledning og information) 10. Evaluering Overordnet vil der være evaluering efter hvert modul i form af interview med åbne spørgsmål, denne data vil blive anvendt til evaluering og dokumentation af de erfaringer der gøres, med henblik på kontinuerligt at forbedre og dokumentere forløbet. Den valgte eksterne enhed og universiteternes rolle er at varetage monitering og evaluering af projektgennemførelsen med særlig henblik på vidensdeling og forskning. Side 14 af 15

15 11. Kommunikationsplan Hvem (interessenter) Kommunerne Jobcenter Virkning (hensigt med budskab) Inddragelse og kapital Samarbejde med at finde kandidater og finansiering af forløb Hvad (budskab) Tidligere indsatte Deltagelse "Vi vil støtte og motiverer jer til et liv uden kriminalitet" Virksomhederne Fængslerne Politikerne Fagforbund (interesse organisationer) Inddragelse og praktikpladser Samarbejde med at finde kandidater Inddragelse, vidensdeling og kapital Accept og god omtale Hvordan (medie) Hvornår Hjælp til selvhjælp Før og under Mulighed for at vise CSR og få kompetent og motiveret arbejdskraft Hjælpe med "den gode løsladelse" Socialisering der virker og frigiver ressourcer "Projektet hjælper tidligere indsatte tilbage på arbejdsmarkedet" Finansieringsyderne Kapital "Projektet er en god investering og mulighed for CSR" Universiteterne Inddragelse og Skabe platform for evaluering forskning Vikarbureau Aftage mentees som vikar emner Hjælpe tidligere indsatte tilbage på arbejdsmarkedet og vise CSR Talsmænd, kommunerne (jobcenter) Før og under Før og under Før og under Før og under Før Før Før Før Før og under 12. Budget Estimeret budget på 3,5 millioner Side 15 af 15

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS Information til sagsbehandleren i jobcentret BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS - individuelle udviklingsforløb KERNEYDELSEN FUNDAMENTET - DET GODE MATCH MATCHgruppen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne.

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Hvor brugerdrevet innovation er forholdsvis nyt begreb for erhvervsskolerne, så er det noget danske virksomheder har benyttet sig af gennem længere tid. Et godt

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit

Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit Strategi 2015-2017 Café Exit 2014 Café Exits mission (idégrundlag) Café Exits arbejdskultur Vision 2017 Strategi 2015-2017 Væsentlige samfundsbehov og udfordringer for Café Exit Café Exit 2014 Café Exits

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen

Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Koordineret løsladelse med jobplan bag muren Med udgangspunkt i Jobcenter Københavns samarbejde med Kriminalforsorgen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Reformer skaber brændende platform Nye fokuspunkter i vores arbejde Stiller krav om hyppigere

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Implementeringsvejledning. Signs of Safety

Implementeringsvejledning. Signs of Safety Implementeringsvejledning Signs of Safety 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledningen?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl: Det

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Præventiv indsats mod ungdomskriminalitet.

Præventiv indsats mod ungdomskriminalitet. Marts 2015 Præventiv indsats mod ungdomskriminalitet http://sm.dk/nyheder/2014/ny-pakke-til-60-mio-kr-forebygger-ungdomskriminalitet Initiativtagerne Sekretariatsleder Søren Munk Formand Roskilde afd.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Evaluering af Arbejde & Sundhed

Evaluering af Arbejde & Sundhed Sundhed og Forebyggelse Dato: 19.06.2016 Sagsnr.: 16/16229 Sagsbehandler: Michael Metzsch Direkte tlf.: 7376 7820 E-mail: mme@aabenraa.dk Evaluering af Arbejde & Sundhed Projektenheden Arbejde & Sundhed

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere