Skolereform Økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereform 2014 - Økonomi"

Transkript

1 Skolereform Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen - Ressourcestyringsmodellen 1 stevns kommune

2 Årlige undervisningstimer Undervisningstimetal Før og efter reform Undervisningstimetal pr Fagopdelt og underst. uv. i alt Understøttende undervisning 0 Forøgelse af fagopdelt undervisning flere årlige timer ved 1 spor Herudover er tildelt 4 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning og 4 årlige timer pr. elev til almen specialundervisning 2 stevns kommune

3 mio. kr Undervisning Forudsætninger budget 2014 Undervisningstimer pr. fuldtidsstilling: Lærere fagopdelt uv. 800 Lærere (underst. uv.) Pædagoger (underst. uv.) Børnehaveleder 800 Børnehavepædagog Ressourcer til fagpersonale incl. vikar i 2013 priser 100,0 80,0 60,0 Undervisningsandelen stiger med 2 klokketimer pr. uge (fagopdelt uv.) Fagopdelt undervisning varetages af lærere Understøttende undervisning varetages af 50% lærere og 50% pædagoger 40,0 20,0 0,0 Tildeling skolereform Ekstra Budget 2014 Budget ,4 107,5 2,4 5,8 103,0 101,7 3 stevns kommune

4 Undervisning Yderligere forudsætninger Specialundervisning Tildelingskriterier som ved normalundervisning, dog minimum den nuværende budgetramme Faglig fordybelse / Lektiehjælp (frivillig) Eventuel omfordeling, for elever som ikke ønsker tilbuddet, sker indenfor rammen Øvrig Der er ikke foretaget ændringer i skriterierne for tosprogede, aldersreduktion og frikøb 4 stevns kommune

5 mio. kr. SFO Forudsætninger budget 2014 Ændringer: Åbningstiden nedsættes med 5 ugentlige timer Svarer til en nedsættelse af åbningstiden på 22,7% SFO - Ressourcer til fagpersonale incl. vikar i 2013 priser 12,5 10,5 8,5 6,5 4,5 2,5 0,5-1,5 Mindre Ny Tildeling Budget 2014 Budget ,0 11,6 1,1 2,6 10,9 8,9 5 stevns kommune

6 mio. kr. Klub Forudsætninger budget 2014 Ændringer: Åbningstiden nedsættes med 5 ugentlige timer på skoledage, svarende til en nedsættelse på 16,5% Klub - Ressourcer til fagpersonale incl. vikar i 2013 priser 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 En rammebesparelse på 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015, som udmøntes senere 2,0 1,0 0,0 Mindre Ny Tildeling Budget 2014 Budget ,6 6,6 0,6 1,4 6,0 5,3 6 stevns kommune

7 Forældrebetaling SFO og Klub Ændringer: SFO Forældrebetalingen nedsættes med 100 kr. pr. måned (fra til kr. pr. måned i 11 måneder i 2013 priser). Klub Forældrebetalingen nedsættes med 90 kr. pr. måned (fra 965 til 875 kr. pr. måned i 11 måneder i 2013 priser) Forældrebetaling Mio. kr. i 2013 priser budget Mindreindtægt Nyt budget Budget ,1 0,4-11,8 Budget ,8 0,8-11,0 7 stevns kommune

8 Budgetramme Skolereform Budget 2014 i mio. kr. (i 2014 priser) Skoler Tildeling til folkeskoler incl. specialr mv. 104,9 107,0 Ungdomsdagskolen incl. SSP, almen ungdomsskole mv. 10,3 10,3 Fællesudgifter Skole-IT 1,0 1,0 Tværgående aktiviteter på skoleområdet 0,4 0,4 Naturfagskoordinator (tidsbegrænset) 0,1 0,1 Pulje til udvikling Skolereform 0,5 1,2 Enkeltintegration 1,3 1,3 Deltotal 118,6 121,4 SFO I / SFO II / Klub Variable udgifter brutto 31,7 29,1 Forældrebetaling -16,9-16,3 Faste udgifter 1,3 1,3 Deltotal 16,2 14,2 Oprindeligt budget 2014 i alt 134,8 135,6 8 stevns kommune

9 Ændringsforslag i f.t. oprindeligt budget Skoler Ny gennemsnitsløn incl. ekstraudgift undervisningstillæg +0,2 +0,5 Pædagog Understøttende undervisning fra til årlige undervisningstimer -0,1-0,2 10. Fra 840 til årlige timer +0,1 +0,3 Skole-IT Fjerne finansiering fra folkeskolerne +0,4 +1,0 Administrativt personale Nednormering i Ungdomsskolen -0,1-0,2 Øget kørsel Ungdomsskolen +0,1 +0,2 Vikar Ændret fra 2,7% til 3,5% +0,2 +0,5 Rengøring Øget rengøring pga. længere skoledag +0,3 +0,7 Øvrig undervisning Fra 8 til 5,5 årlige timer pr. elev -1,2-2,8 Pulje til udvikling Skolereform -0,5-1,2 SFO I / SFO II / Klub Indførelse af grundnormering i SFO +0,1 +0,4 2. rne overføres fra SFO I til SFO II pr. 1. august +0,4 +0,4 - heraf afledt forældrebetaling, søskendetilskud og friplads -0,2-0,2 3. rne fortsætter i SFO I +0,5 +1,3 - heraf afledt forældrebetaling, søskendetilskud og friplads -0,3-0,6 Ændringsforslag i alt (+ = merforbrug / - = mindreforbrug) +0,2 0 9 stevns kommune