DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD"

Transkript

1 DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler Sagsnr. 30. september 2014 Stine Whitehouse Bukdahl Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Tid: Tirsdag den 23. september 2014 kl Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Mødelokale B4, 1. sal Til stede: Kjeld Martinussen, formand, udpeget af Region Nordjylland og Region Midtjylland Christian Boel, den regionale administration, Region Midtjylland Jens Friis Bak, hospitalsledelse, Region Midtjylland Susanne Nøhr, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland Flemming Knudsen, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland Vibeke Ersbak, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Marianne Kleis Møller, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Tilde Carøe, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland Mikkel Seneca, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Claus Hedebo Bisgaard, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Søren Olsson, almen praksis, Region Nordjylland Roar Maagaard, almen praksis, Region Midtjylland Michael Hasenkam, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Dan Fanøe Nilsson, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland Ditte Hughes, suppleant for den regionale administration, Region Midtjylland Bente Malling, suppleant for uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Lone Winther Jensen, fast gæst, formand for NRLV Lykke Andersen, fast gæst, Lægeforeningen Nordjylland Susanne Scheppan, fast gæst, Lægeforeningen Midtjylland Fra VUS: Berit Bjerre Handberg, Stine Whitehouse Bukdahl (ref.), Dorthe Koed Pedersen, Thomas Madsen Birk, Charlotte Green Carlsen og Rikke H. Bundgaard Oplægsholdere/gæster: Mette Deleuran, ledende overlæge, Dermatologisk-Venerologisk afdeling S, AUH (punkt 1) Mads Skipper, hoveduddannelseslæge og Ph.d. studerende (punkt 1) Iana Lesnikova, PKL i Retsmedicin (punkt og 4.1.4) Niels Holmark Andersen, PKL i Intern medicin, Kardiologi (punkt 4.1.5) Jens Peter Kroustrup, PKL i klinisk basisuddannelse (punkt og 5.1.2) Per Sabro Nielsen, cheflæge, Sygehus Vendsyssel (punkt og 5.1.2) Sundhedsuddannelser Skottenborg Viborg Tlf.:

2 Christina Groth Sørensen, uddannelsessøgende læge, Sygehus Vendsyssel (punkt og 5.1.2) Stig Andersen, ledende overlæge Geriatrisk Afdeling, AalborgUH (punkt 5.2) Marianne Metz Mørch, PKL i Intern medicin, Geriatri (punkt 5.2) Sonja Kindt, ledende overlæge, Kvindeafdelingen, HE Midt (punkt 5.3) Afbud fra: Mikkel Grimmeshave, den regionale administration, Region Nordjylland Morten Noreng, hospitalsledelse, Region Nordjylland Hans-Ole Holdgaard, hospitalsledelse, Region Nordjylland Claus Thomsen, hospitalsledelse, Region Midtjylland, Morten Kjølbye, hospitalsledelse, Psykiatrien, Region Nordjylland Per Jørgensen, hospitalsledelse, Psykiatri og Social, Region Midtjylland Lene Mortensen, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland Louise Vibede, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland Egon Toft, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Michael Kjeldager Tjørnild, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland Michael Braüner Schmidt, suppleant for hospitalsledelse, Region Midtjylland 1. Temadrøftelse (varighed 60 minutter) 1.1. Arbejdstilrettelæggelse Der ønskes en drøftelse af arbejdstilrettelæggelsen for yngre læger, herunder integration af de to elementer; arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning hvordan kan arbejdstilrettelæggelsen understøtte uddannelsen? Der vil som indledning til drøftelsen være oplæg fra: - Mette Deleuran, ledende overlæge, Dermatologisk-Venerologisk afdeling S, AUH (erfaringer og udfordringer med arbejdstilrettelæggelse set fra en ledende overlæges vinkel) - Susanne Nøhr, uddannelseskoordinerende overlæge, AalborgUH (arbejdstilrettelæggelse set fra en uddannelseskoordinerende overlæges vinkel, herunder 3-timersrapport fra 2011 om uddannelse og arbejdstilrettelæggelse) - Mads Skipper, hoveduddannelseslæge og Ph.d. studerende (arbejdstilrettelæggelse set fra en uddannelsessøgende læges vinkel, herunder personlige erfaringer og ph.d. projekt) Formand for Det Regionale Råd, Kjeld Martinussen vil lede temadrøftelsen. Bilag 1.1.1: Oplæg af Kjeld Martinussen om arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med Sundhedsstyrelsens status og perspektiveringsrapport fra 2012 Bilag 1.1.2: 3-timers rapporten 2011 fra Ålborg om uddannelse og arbejdstilrettelæggelse Bilag 1.1.3: Tekst til oplæg af Kjeld Martinussen om arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med Sundhedsstyrelsens status og perspektiveringsrapport fra 2012 Referat: Kjeld Martinussen indledte temadrøftelsen med henvisning til oplæg om arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med Sundhedsstyrelsens status og perspektiveringsrapport fra 2012 (tekst til oplæg blev omdelt på mødet og vedhæftes referatet). Mette Deleuran fortalte om, hvordan man på afdelingen har etableret en supervisorordning med henblik på at fremme uddannelseslægernes kompetenceerhvervelse. Supervisor er en læge, hvis eneste funktion er at varetage supervision i afdelingen. Funktionen går på skift blandt afdelingens læger. Supervisor træffes på mobil eller ved lægens bord. Formålet med ordningen er at sikre, at kompetencer erhverves, så 2

3 patienten får korrekt diagnose, udredning og behandlingsplan. Med ordningen har man opnået hurtigere målrettet uddannelse til gavn for patienterne. Susanne Nøhr fortalte om 3-timers rapporten fra 2011 om uddannelse og arbejdstilrettelæggelse. Videndeling og innovation på uddannelsesområdet sikres bl.a. via årlige 3-timersmøder for yngre læger. Et af hovedtemaerne er arbejdstilrettelæggelse, hvor der blandt andet stilles forslag til omlægning af arbejdsgange og opgaver til gavn for uddannelsen, samarbejdet og patientsikkerheden. Man har fokus på konferencer, teams, stuegang, ambulatoriefunktion mm. En stor del af de initiativer, der foreslås på disse møder implementeres efterfølgende Mads Skipper fortalte om igangværende ph.d. projekt omkring uddannelse og arbejdstilrettelæggelse. Mads har bl.a. lavet et feltstudie, analyseret 3-timers møder og lavet et interventionsstudie. På Amee konferencen fremlagde Mads poster med pilotopgørelse over 3-timers møder på Børneafdelingen på AalborgUH. Mads understregede vigtigheden af at samtænke produktion og uddannelse. Rådet drøftede temaet og det blev bl.a. nævnt, at kvaliteten i patientbehandlingen stiger, når speciallægen giver supervision. Man kan altså skabe win-win for patienten og uddannelsen gennem supervisionsordning. Mange patienter er glade for, at en ældre kollega kigger uddannelseslægen over skulderen. Det er med til at skabe tryghed hos patienten. Rådet drøftede, hvad der skal til, for at de gode erfaringer fra Dermatologisk- Venerologisk afdeling S og Aalborg Universitetshospital bliver udbredt. Det blev nævnt, at det er vigtigt at styrke teamwork mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og den ledende overlæge, ligesom det er vigtigt, at hele teamet er med på ideen. Man må have en ledelsesmæssig bevågenhed omkring værdien af supervision, hvis det skal lykkes. Det kræver ledelsesmæssig dristighed at turde satse på supervision. Når der skal implementeres nye processer, kræver det overskud. Det forudsætter accept af mindre effektivitet i starten men supervision og dermed hurtigere læring giver bonus i sidste ende. Det blev konkluderet, at produktivitet, produktion, aktivitet og patientsikkerhed samt god uddannelse kan forenes. Oplæggene vedlægges referatet til orientering. 2. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen Referat: Rådet godkendte dagsordnen. 3. Godkendelse af referat Der er fra Yngre Læger kommet følgende forslag til tilføjelse til referatet fra Rådsmødet den 27. maj 2014: Punkt 5.1 vedrørende opfølgning på Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel Yngre Læger fremførte, at situationen på afdelingen er alvorlig. Det indstilles, at Rådet godkender referatet med ovennævnte tilføjelse Bilag 3: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 27. maj 2014 Referat: Rådet godkendte referatet med ovennævnte tilføjelse. 3

4 4. Sager til beslutning 4.1. Uddannelsesforløb Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Karkirurgi Der er behov for ny lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen i Karkirurgi, idet den nuværende indstilling ikke lever op til den gældende dimensioneringsplan. Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan har Videreuddannelsesregion Nord et minimum på 3 og et maksimum på 5 introduktionsstillinger i Karkirurgi. I forhold til den nuværende lægefaglige indstilling, skal minimum reduceres fra 4 til 3. Maksimum har ikke tidligere været fordelt i den lægefaglige indstilling. Postgraduat klinisk lektor i Karkirurgi, Jes Sandermann indstiller derfor en ændring i forhold til minimum samt en fordeling af maksimum. Uddannelsesudvalget for specialet er nationalt, hvorfor indstillingen ikke har været drøftet på et uddannelsesudvalgsmøde i Videreuddannelsesregion Nord. Indstillingens fordeling af introduktionsstillinger har været i høring ved hospitalsledelserne og er accepteret af alle parter. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Spørgsmålene omkring økonomi håndteres i de lokale ledelsessystemer. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag : Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Karkirurgi Bilag : Høringssvar fra AUH Bilag : Høringssvar fra AalborgUH Bilag : PKL Jes Sandermann s kommentarer til indstillingen Referat: Rådet godkendte indstillingen Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Anæstesi I lægefaglige indstilling for specialet af 31. oktober 2012 fremgår ikke en fordeling af samtlige introduktionsstillinger mellem de uddannelsesgivende afdelinger. Indstillingen har derfor til formål at fordele den samlede minimumsdimensionering for introduktionsstillinger (30), samt at fordele maksimumsdimensionering for introduktionsstillinger (40) mellem videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger. Indstillingen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg (URSARN), hvor der er enighed om indholdet. Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved hospitalsledelserne og eventuelle høringssvar vil blive eftersendt til DRRLV før mødet. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling Bilag 4.1.2: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Anæstesi Referat: Rådet godkendte indstillingen. 4

5 Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Retsmedicin Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås minimum 0,75 introduktionsstilling og maksimum 1 introduktionsstilling årligt i Videreuddannelsesregion Nord (tidligere 1½ til 2). Desuden har Sundhedsstyrelsen i 2012 godkendt målbeskrivelse for specialet Retsmedicin, hvoraf fremgår, at introduktionsuddannelsen foregår ved retsmedicinsk institut. Tidligere bestod introduktionsuddannelsen af 6 måneder på Retsmedicinsk Institut og 6 måneder på Patologisk Institut, jf. den tidligere lægefaglige indstilling af 26. februar Af ovennævnte grunde er der behov for en ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i specialet. Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved hospitalsledelsen på AUH samt Aarhus Universitet, Retsmedicinsk Institut og eventuelle høringssvar vil blive eftersendt til DRRLV før mødet. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling PKL Iana Lesnikova deltager under punktets behandling. Bilag 4.1.3: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Retsmedicin Referat: Rådet godkendte indstillingen Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Retsmedicin Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås 1/2 hoveduddannelsesforløb årligt i Videreuddannelsesregion Nord (tidligere 1 forløb årligt). Desuden har Sundhedsstyrelsen i 2012 godkendt målbeskrivelse for specialet Retsmedicin, hvoraf fremgår, at specialeselskabet anbefaler sammensætningen af hoveduddannelsesforløb ændret, således at forløbene fremadrettet består af 1½ år patologisk institut og 2½ år på retsmedicinsk institut (tidligere 2 år hvert sted). Af ovennævnte grunde er der behov for en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i specialet. Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved hospitalsledelsen på AUH samt Aarhus Universitet, Retsmedicinsk Institut og eventuelle høringssvar vil blive eftersendt til DRRLV før mødet. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling PKL Iana Lesnikova deltager under punktets behandling. Bilag 4.1.4: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Retsmedicin Referat: Rådet godkendte indstillingen Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin, Kardiologi Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås 8 hoveduddannelsesforløb årligt i Videreuddannelsesregion Nord. Den tidligere lægefaglige indstilling af 11. september 2011, medførte 9 årlige forløb, men dette er ændret tilbage til 8 i løbet af 2011 og 2012 via drøftelser i uddannelsesudvalget for Intern medicin, Kardiologi. Drøftelserne har ikke tidligere ført til ny lægefaglig indstilling, men siden 2. halvår 2012 har forløbene dog været opslået i henhold til fordelingen beskrevet i den nye indstilling. 5

6 Det bemærkes, at der forestår en kommende proces i forhold til en eventuel omlægning af hoveduddannelsesforløbene for Intern medicin, Kardiologi i Region Midtjylland. Den lægefaglige indstilling sendes i høring ved hospitalsledelserne og eventuelle høringssvar vil blive eftersendt til DRRLV før mødet. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling PKL Niels Holmark Andersen deltager under punktets behandling. Bilag 4.1.5: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesstillinger i Intern medicin, Kardiologi Referat: Rådet godkendte indstillingen Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Klinisk Farmakologi Der foreligger en lægefaglig indstilling til beskrivelse af forskningstræningen i specialet Klinisk Farmakologi. Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for Videreuddannelsesregion Nord og speciales målbeskrivelse. PKL Torben Laursen deltager under punktets behandling. Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for forskningstræningsmodul i Klinisk Farmakologi Bilag 4.2: Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Klinisk Farmakologi Referat: Rådet godkendte indstillingen Procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord Udkast til procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord er udarbejdet på baggrund af temadrøftelsen på møde i Rådet den 4. marts 2014 om Rådets roller og ansvar. Det blev under temadrøftelsen besluttet, at proceduren skulle revideres med henblik på at beskrive hvordan ledelsessystemet inddrages. Det er væsentligt at de specialespecifikke uddannelsesudvalg kender til de politiske regioners overordnede ledelsesmæssige synspunkter, hvilket ledelsessystemet og videreuddannelsessekretariatet bidrager til at sikre. Ovenstående er nu tilstræbt tydeliggjort i udkast til den fremtidige procedure (bilag). En af måderne hvorpå ledelsessystemet kan inddrages, kan være at invitere de ledende overlæger til at deltage i drøftelser i uddannelsesudvalget omkring fremtidig sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger. Der ligger desuden en vigtig opgave for ledelsessystemet i at sikre, at synspunkter formidles internt til de uddannelsesansvarlige overlæger der repræsenterer enhederne på området. Proceduren har været forelagt Klinikforum i hhv. Region Midtjylland og Region Nordjylland inden rådsmødet. Høringssvar vedlægges som bilag Det indstilles, at Rådet godkender proceduren Bilag 4.3.1: Udkast til procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord 6

7 Bilag 4.3.2: Referat fra rådsmøde den 4. marts 2014 Bilag 4.3.3: Høringssvar fra Aarhus Universitetshospital Bilag 4.3.4: Høringssvar fra Klinikforum i Region Nordjylland Referat: Berit Bjerre Handberg indledte med at nævne, at punktet er en opfølgning på temadrøftelsen om rådets roller og ansvar, hvor man ønskede at sikre, at ledelsessystemets og andres interesser bliver tydeliggjort og varetaget i forbindelse med ændring af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger. Ved udarbejdelse af udkast til proceduren har man bevidst forsøgt at holde detaljeringsgraden på et overordnet niveau, idet dette giver mulighed for at tilpasse processen til den konkrete situation. Rådet drøftede fordele og ulemper ved detaljeringsgraden af dokumentet, samt vigtigheden af, at sikre formidling af ledelsessystemets interesser og synspunkter. Vigtigheden af balancen mellem rammer og fleksibilitet for uddannelsesudvalgenes varetagelse af opgaven blev nævnt, ligesom det blev fremført, at det er vigtigt både at uddelegere ansvar og give kendskab til rammerne i uddannelsesudvalgene. Der blev stillet ændringsforslag til formuleringer i proceduren, samt forslag til at tilføje illustrationer af, hvordan man vil arbejde med ledelsesinvolvering. Det blev besluttet, at videreuddannelsessekretariatet reviderer udkastet under hensyntagen til rådets drøftelser. Proceduren vil blive drøftet igen på rådsmødet i december Afvigelse fra skabelonen vedrørende nyt uddannelsesprogram for hoveduddannelsesforløb i Klinisk Farmakologi I specialet Klinisk Farmakologi består hoveduddannelsen af to ansættelser på klinisk farmakologisk afdeling og to ansættelser på interne medicinske afdelinger. I praksis tilrettelægges forløbene efter, hvad der kan passe bedst, idet specialet er meget lille. Rækkefølgen af ansættelser vurderes derfor mindre væsentlig for den samlede kompetenceerhvervelse. Der er fire forskellige kombinationer af H-forløb. Kombinationerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Hvis der skal udarbejdes et program for hver af de fire kombinationer, vil teksten og kompetenceerhvervelsen være identisk indenfor hvert delforløb. Derfor vurderes et program med fleksibel rækkefølge tilstrækkeligt. Herved afviges fra skabelonen. Desuden ønsker specialet at følge den nyeste målbeskrivelse for medicinske introduktionsstillinger (som udgør en af delansættelserne) frem for den gamle medicinske introduktionsmålbeskrivelse, der er skrevet af i målbeskrivelse for Klinisk Farmakologi fra Dermed afviges en anelse fra målbeskrivelsen. Uddannelsesprogrammet er under udarbejdelse og netop drøftet i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer. Programmet er dog ikke endeligt færdigbearbejdet, men forventes klar til oktober. PKL Torben Laursen deltager under punktets behandling. Det indstilles, at Rådet godkender at uddannelsesprogrammet for Klinisk Farmakologi kan udarbejdes med nævnte afvigelse fra skabelon og eksakt målbeskrivelsestekst Bilag 4.4: Notat om uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Klinisk Farmakologi Referat: Rådet godkendte indstillingen. 7

8 5. Sager til drøftelse 5.1. Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel Opfølgning på Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel På rådsmøde den 4. december 2013 (punkt om klinisk basisuddannelse, Region Nordjylland) drøftede Rådet udfordringer med uddannelsen i Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel. Rådet bad PKL i KBU Jens Peter Kroustrup og PKL i FAM Ulla Møller Weinreich om sammen at følge op på uddannelseskvaliteten på afdelingen. På rådsmøde den 27. maj 2014 blev orienteret om daværende status på opfølgningen. Der har efterfølgende været afholdt møde mellem PKL og afdelingen den 11. juni 2014, ligesom der har været afholdt møder blandt yngre lægegruppen på afdelingen. Under drøftelsen vil der være deltagelse fra følgende: - - PKL Jens Peter Kroustrup - - Cheflæge Per Sabro Nielsen - - Uddannelsessøgende læge Christina Groth Sørensen Det indstilles, at Rådet drøfter opfølgningen på udfordringer med uddannelsen på afdelingen Bilag : Referat fra møde ml. PKL og Afdelingen den 11. juni 2014 Bilag : Evaluering af supervision af KBUlæger i Klinik Akut (fremsendt af YL) Bilag : Referat fra møde med KBU-læger i Klinik Akut (fremsendt af YL) Bilag : Uddrag af referat fra rådsmøde den 4. december 2013 Bilag : Uddrag af referat fra rådsmøde den 27. maj 2014 Bilag : Mailkorrespondance ml. uddannelsessøgende læge Louise Vibede og cheflæge Per Sabro Nielsen Referat: Kjeld Martinussen indledte med at nævne, at der har været en situation hen over sommeren, som har givet anledning til bekymring for supervisionen og måden hvorpå man arbejder som KBU-læge på Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel. De uddannelsessøgende læger udtrykte stor utilfredshed med supervisionsforholdene i juli og august. Per Sabro Nielsen fortalte, at man pr. 1. september 2014 igen arbejder og superviserer som før, samt at forholdene fra juli og august ikke vil gentage sig. Det blev nævnt, at der er udfordringer ift. at kunne rekruttere akutlæger. Det blev foreslået, at man allokerer flere ressourcer til afdelingen med henblik på at sikre en bedre introduktion af KBU-lægerne. Uddannelseskoordinerende overlæge Flemming Knudsen nævnte, at der vil komme en strategi fra sygehuset omkring uddannelse. Det blev foreslået, at man som kommende emne i DRRLV kunne drøfte, hvordan man generelt introducerer yngre læger bedst. Det er en stor udfordring mange steder i landet. Rådet konkluderede, at situationen i juli og august 2014 på Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel ikke har været ideel, og Rådet anbefalede opfølgning via lokal dialog. Der var enighed i Rådet om at se fremad, og Rådet besluttede, at der på rådsmødet i december 2014 fremlægges en kort orientering omkring KBU-uddannelsen i forbindelse med ferieperioder på afdelingen. 8

9 Drøftelse af krav til supervision af KBU-læger Yngre Læger har på baggrund af forholdene omkring sommerferiedækningen på Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel i sommeren 2014, ønsket en drøftelse af hvilken supervision, der menes at leve op til retningslinjerne for supervision af KBU-læger i FAM. Under drøftelsen vil der være deltagelse fra følgende: - - PKL Jens Peter Kroustrup - - Cheflæge Per Sabro Nielsen - - Uddannelsessøgende læge Christina Groth Sørensen Det indstilles, at Rådet drøfter kravene til supervision i KBU Bilag : DRRLV s retningslinjer for klinisk basisuddannelse fra 2007 Bilag : Referat fra møde i DRRLV den 3. oktober 2007 Referat: Rådet besluttede, at retningslinjerne for klinisk basisuddannelse fra 2007 opdateres i forhold til nuværende forhold under hensyntagen til, at udviklingen er forskellig på enhederne over de næste mange år. Der vil på næste rådsmøde i december 2014 blive fremlagt udkast til nye retningslinjer Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 18. marts 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Besøget er et genbesøg efter 4 år. Ved det sidste besøg aftaltes, at akademikerrollen skulle styrkes og dette synes opnået, idet afdelingen er forskningsaktiv og de uddannelsessøgende har god mulighed for vejledning og inddragelse i forskningsprojekter. Ved det aktuelle besøg har der været deltagelse af alle relevante faggrupper. Selvevalueringen, som kun en enkelt uddannelsessøgende har deltaget i, og inspektorernes rating af temaer viser markante forskelle, idet temaerne Læring i rollen som medicinsk ekspert og Konferencernes læringsværdi af inspektorerne anses for at have Behov for forbedringer. Dette skyldes ikke manglende interesse for uddannelse eller dårligt læringsmiljø, men kan ud fra inspektorernes kommentarer tolkes som dels at være forårsaget af afdelingens fragmenterede struktur med megen funktion uden for afdelingen, afdelingsområder placeret på flere matrikler, men først og fremmest på grund af de meget få faste læger i afdelingen, der er speciallæger i geriatri. Manglen af speciallæger i geriatri medfører ligeledes, at konferencernes værdi på dette område ofte ikke er optimal og at supervision og vejledning i specifikke geriatriske kompetencer ikke altid er tilgængelig. Styrelsen er i den sammenhæng opmærksom på, at der er et administrativt formuleret krav om, at en uddannelsesafdeling bør have mindst 2 faste speciallæger i det pågældende speciale og har en forventning om, at dette prioriteres højt i regionen og opnås snarest muligt. Inspektorerne giver i beskrivelsen af indsatsområderne detaljerede forslag til forbedringer af læring som Sundhedsstyrelsen kan støtte, og desuden forslag til administrative og strukturelle ændringer, som Sundhedsstyrelsen ikke forholder sig til. 9

10 Sundhedsstyrelsen er enig med inspektorerne i, at et genbesøg bør gennemføres inden for en kort tidshorisont. Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg primo Inspektorrapporten fra marts 2014 giver anledning til kritik af uddannelsesforholdene på Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Fremhævet er særligt manglen på speciallæger og deraf manglen på supervision, samt det psykiske arbejdsmiljø på afdelingen. På baggrund heraf har videreuddannelsessekretariatet bedt ledende overlæge Stig Andersen om en redegørelse for situationen samt en handlingsplan (bilag). Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelse/handlingsplan samt den videre proces Ledende overlæge Stig Andersen fra Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital samt PKL Marianne Metz Mørch deltager under punktets behandling. Bilag 5.2: Redegørelse/handlingsplan fra ledende overlæge Stig Andersen Referat: Ledende overlæge Stig Andersen orienterede om tiltag på afdelingen/handleplan. Man arbejder målrettet med de områder, som inspektorerne har kritiseret. PKL Marianne Metz Mørch fortalte, at den store udfordring på afdelingen har været, at der kun har været en speciallæge. Manglen på speciallæger i Geriatri er fortsat en udfordring. Susanne Nøhr nævnte, at afdelingen er inde i en positiv udvikling. Rådet konkluderede, at orienteringen tages til efterretning. Udfordringerne på afdelingen betyder, at rådet vil drøfte næste inspektorrapport, der forventes primo Kvindeafdeling Y, Regionshospitalet Viborg 17. marts 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Rapporten beskriver en velfungerende afdeling med stor vilje til videreuddannelse. Afdelingen er siden sidste inspektorbesøg i 2008 fusioneret med afdelingen i Silkeborg og har læger i Introduktionsforløb (2) og hoveduddannelsesforløb (3) til Gyn-obs, samt 6 læger i hoveduddannelsesforløb til Almen Medicin. Alle grupper af uddannelsessøgende læge får opfyldt de formelle uddannelseskrav. Inspektorerne bedømmer 10 af 16 uddannelsestemaer som Tilstrækkelig, mens 6 temaer vurderes til Behov for forbedringer. Afdelingen har udefunktion i almen gynækologi i Silkeborg og i fertilitet i Skive, og inspektorerne peger i den sammenhæng på, at det uddannelsesmæssige potentiale her ikke udnyttes fuldt ud. Afdelingen har ansat en forskningsansvarlig overlæge, hvilket bl.a. har medført, at alle Introduktionslæger har fået produceret mindst 1 lille publikation. Inspektorerne anbefaler, at afdelingen udnytter og understøtter et udvidet forskningssamarbejde med den meget forskningsaktive Fertilitetsklinik i Skive. Sygehusledelsen prioriterer den lægelige videreuddannelse højt og har således ansat 2 uddannelseskoordinerende overlæger. 10

11 Produktionskrav og ventelisteafvikling er imidlertid en udfordring for arbejdstilrettelæggelsen og har bl.a. medført en tidsmæssig reduktion af morgenkonferencernes varighed, samt den formelt afsatte tid til undervisning. Afdelingen og inspektorerne har ikke aftalt særlige indsatsområder i relation til videreuddannelsen af læger. Ved inspektorbesøget deltog 3 speciallæger 8 uddannelsessøgende læger, samt 6 repræsentanter for andre relevante medarbejdergrupper Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo Ifølge rapporten er der behov for forbedringer inden for 6 ud af 16 uddannelsestemaer. Rådet blev orienteret om rapporten på rådsmøde den 27. maj Det er siden kommet frem, at Kvindeafdelingen og inspektorerne har aftalt fem indsatsområder for uddannelsen på afdelingen. Derfor tages inspektorrapporten og indsatsområderne op til drøftelse på mødet i Rådet den 23. september Vedlagt som bilag er uddannelsesstedets kommentarer om, hvilke tiltag der planlægges og er iværksat for de seks uddannelsestemaer med behov for forbedringer. Ledende overlæge Sonja Kindt, Kvindeafdelingen, Hospitalsenhed Midt deltager under punktets drøftelse. Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelsen fra afdelingen Bilag 5.3: Redegørelse fra Kvindeafdeling Y, Regionshospitalet Viborg Referat: Ledende overlæge, Sonja Kindt redegjorde for tiltag på afdelingen. Man har blandt andet haft 3-timers møder med opfølgning på uddannelsen på afdelingen. Rådet tog orienteringen til efterretning Opfølgning på handleplan fra Regionspsykiatrien Vest Den 4. december 2013 fremlagde de 3 PKL er for Almen medicin i Region Midtjylland en ny lægefaglig indstilling for specialet. Samtidig var der rejst kritik af kvaliteten af uddannelse i Regionspsykiatrien Vest, både i en inspektorrapport af 28. februar 2013, og af de uddannelsessøgende almenmedicinere. På mødet den 4. december 2013 fremlagde almenmedicinsk PKL Kate Klostergaard en handleplan, der var udarbejdet sammen med ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest, Inge Lund Petersen (vedlagt). På rådsmødet den 27. maj 2014 blev der fremlagt en skriftlig opfølgning på handleplanen for Regionspsykiatrien Vest (bilag). Den skriftlige opfølgning var baseret på samtaler mellem uddannelsessøgende almenmedicinere i Regionspsykiatrien Vest, og PKL Kate Klostergaard. Den 25. juni 2014 blev der afholdt møde mellem PKL i Almen medicin, Kate Klostergaard, PKL i Psykiatri, Ulla Bartels, og ledelsen fra Regionspsykiatrien Vest. Her blev udarbejdet en ny handleplan (bilag). PKL Ulla Bartels deltager i rådsmødet den 23. september 2014 for at gennemgå handleplanen fra mødet den 25. juni Det indstilles, at Rådet drøfter handleplan fra Regionspsykiatrien Vest 11

12 Bilag 5.4.1: Tidligere fremlagte handleplan fra Regionspsykiatrien Vest Bilag 5.4.2: Ny handleplan fra Regionspsykiatrien Vest Bilag 5.4.3: Uddrag af referat fra rådsmøde den 4. december 2013 Bilag 5.4.4: Uddrag af referat fra rådsmøde den 27. maj 2014 Bilag 5.4.5: Foreløbig opfølgning ift. Regionspsykiatrien Vest Referat: PKL Ulla Bartels orienterede om uddannelsesforholdene i Holstebro og Herning, herunder at man har gjort meget for at fremme uddannelsen. Udfordringen er, at der er få uddannelseslæger og speciallæger. Man har holdt møde med hele afdelingen, ikke kun ledelsen og man har også fremadrettet planlagt møde med henblik på opfølgning. Rådet tog orienteringen og handleplan til efterretning Opfølgning på almen medicinske hoveduddannelsesforløb i Region Nordjylland På rådsmøde den 4. marts 2014 godkendte rådet ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, Region Nordjylland og drøftede herunder sammensætningen af de nye hoveduddannelsesforløb. Der blev på mødet udtrykt bekymring fra Yngre Lægers side omkring kvaliteten på flere af de uddannelsesgivende afdelinger. Psykiatrien i Region Nordjylland udtrykte en bekymring i forhold til ansættelsesvarigheden på psykiatrisk afdeling, og hvorvidt det vil være muligt for uddannelseslægerne at opnå kompetencerne. Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og bad samtidig PKL, Søren Olsson om at følge op på bekymringerne med henblik på at sikre kvaliteten i uddannelsen. PKL Søren Olsson har fremsendt orientering om opfølgning og vil på rådsmødet orientere om opfølgningen. Det indstilles, at Rådet drøfter opfølgningen Bilag 5.5: Orientering om opfølgning fra PKL Søren Olsson Referat: PKL Søren Olsson har haft møde med TR-gruppen, og man har lavet aftaler om erfaringsudveksling samt om at koordinere indsatsen i forbindelse med implementering af den nye hoveduddannelse, særligt i forhold til FAM-enhederne. Rådet tog opfølgningen til efterretning. 6. Sager til orientering 6.1. Inspektorrapporter Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående, bedes dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital 25. marts 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 12

13 Besøget var godt planlagt og gennemført. Inspektorerne beskriver en afdeling, hvor der er lyst og vilje til at yde en god uddannelse. Det store antal læger under uddannelse oplyser, at der er god introduktion og at der er gode muligheder for hjælp og supervision. Afdelingen har indført mange forbedringer for den lægelige videreuddannelse. Vi er enige med inspektorerne i, at tidligere besøgs indsatsområder stort set er indfriet. Dog udnyttes brugen af uddannelsesplaner ikke helt. Dette var et indsatsområde ved besøget for 5 år siden. Det er det stadig. Vi er ligeledes enige med inspektorerne i de indsatsområder der foreslås. Næste besøg bliver et rutinebesøg i Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Karkirurgisk Afdeling - Regionshospitalet Viborg, Skive 19. maj 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Karkirurgisk afdeling på regionshospital Viborg er en middelstor karkirurgisk afdeling med arterie- og venekirurgi, endovaskulær kirurgi i samarbejde med interventiosradiolog og sårbehandling. Afdelingen er i videreuddannelsen uddannelsessted for KBU-læger, samt intro- og hoveduddannelseslæger i karkirurgi. Afdelingen er videnskabelig aktiv og har en etableret plads i lægelig videreuddannelse i sit speciale. Besøget var et rutinemæssigt genbesøg. Besøget var godt planlagt og selvevalueringen giver en fuldstændig redegørelse for afdelingens arbejdstilrettelæggelse, vagtforhold og daglige funktioner. Inspektorerne rater stort set temaerne som afdelingen i selvevalueringen. Kun ved Konferencernes læringsværdi findes der Behov for forbedringer. Dette drejer sig især om røntgenkonferencerne, hvor de fysiske rammer og planlægning af konferencerne medfører, at læringspotentialet ikke udnyttes. Afdelingen er dog allerede inden besøget opmærksom på dette og inspektorerne giver i rapporten detaljerede råd om, hvordan dette kan oprustes. Grundlæggende finder inspektorerne, at der er tale om en god uddannelsesafdeling med en åben og god tone og et godt og tillidsfuldt miljø. Inspektorerne angiver herudover en række forslag til ændringer, der yderligere vil kunne optimere videreuddannelsen i en god uddannelsesafdeling. Dette kommer også til udtryk i de foreslåede indsatsområder som vi er enige i, herunder at kompetencerne i perkutane endovaskulære procedurer bør holdes ved lige. Med hensyn til at deltage i operationer på Forsøgscenter Foulum, kan vi ikke i inspektorernes kommentarer finde henvisninger til problemer. 13

14 Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg medio Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Patologisk Institut, Sygehus Vendsyssel 8. maj 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: Inspektorrapporten omhandler første besøg på afdelingen, som har 4 normerede uddannelsesstillinger, hvoraf 2 er introduktionsstillinger og 2 er hoveduddannelsesstillinger, hvor det 3. år foregår på afdelingen, mens det resterende hoveduddannelsesforløb finder sted i Ålborg. Inspektorerne fremhæver afdelingens fokus på introduktionen af de uddannelsessøgende læger og en tydelig forventningsafstemning i relation til de områder, som afdelingen ønsker at forbedre. Dette kommer til udtryk i de 5 indsatsområder, som afdelingen og inspektorerne har aftalt med en tidshorisont på Med det samme Måneder. Inspektorerne bedømmer 14 af de 16 uddannelsestemaer som Tilstrækkelig (12) eller Særdeles god (2). Sundhedsfremmer og Forskning vurderes til Behov for forbedringer, og rapporten peger på en række forbedringsmuligheder hertil. Ved besøget deltog sygehusets cheflæge, centerledelsen (2), 3 speciallæger, 3 uddannelsessøgende læger, samt 3 repræsentanter for andre relevante medarbejdergrupper. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg i Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 7. maj 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har disse kommentarer: Der er tale om et rutinebesøg ved en afdeling, der har yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse. Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af selvevalueringsrapporten.af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var 14

15 deltagelse fra sygehusledelsen (2), afdelingens speciallæger (9) samt uddannelsesøgende læger (3). Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at 12 temaer scores Særdeles god, 3 temaer scores Tilstrækkelig og 1 tema scores Behov for forbedringer. Det tema, hvor inspektorerne vurderer, at der er behov for forbedringer er Forskning. For området Forskning bemærker inspektorerne dog, at der allerede er taget centrale initiativer til at forbedre mulighederne for deltagelse i projekter. Samlet set er det inspektorernes indtryk, at afdelingen har en velfungerende videreuddannelse af læger, og de anførte indsatsområder opfatter Sundhedsstyrelsen derfor som forbedringsmuligheder. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg medio Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 15. maj 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Sundhedsstyrelsen har disse kommentarer: Der er tale om et rutinebesøg efter 5½ år. Afdelingen er en meget stor regional og højt specialiseret afdeling med meget stort diagnostisk og terapeutisk spektrum, stort fødselstal, gynækologisk patient-flow og meget betydelig ambulant funktion. Afdelingen uddanner intro- og HU læger i specialet og AP-læger i hoveduddannelsens hospitalsdel. Samlet set beskrives en afdeling med et meget engageret uddannelsesmiljø, velstruktureret uddannelse, gode rammer og et personale der brænder for at yde en god uddannelsesindsats. Inspektorerne bemærker, at den meget drift tunge afdeling risikerer at miste dette engagement. Vi kommenterer ikke normeringsspørgsmål, men er dog med på, at en god universitær hospitalsafdeling har et balanceret forhold mellem drift, uddannelse og forskning. Det er som en tre-pattet ko malker man den ene for hårdt, tørrer de to andre ud. Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af selvevalueringsrapporten og ved besøget af alle relevante personalegrupper. Der er langt overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og i inspektorrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at 2 temaer (rollen som Leder/administrator/organisator og Forskning ) scores som Behov for forbedringer. I rapporten kommenterer inspektorerne ligeledes, at uddannelsesbyrden, herunder krav til supervision og vejledning er øget i forhold til tidligere, på grund af yngre uddannelsessøgende lægers mindre erfaringsbasis. Historisk set har specialet tidligere haft fordel af reservelæger og 1. reservelæger med høj kandidatalder, men den nuværende situation med accelererede uddannelsesforløb og 15

16 dermed mindre rutine og erfaring er en naturlig følge af uddannelsesreformen og fælles for alle specialer. Inspektorernes overvejelser udmøntes i en række indsatsområder, hvoraf flere omfatter en inddragelse af uddannelsesaspektet i arbejdstilrettelæggelsen. Herudover er der indsatsområder der vedrører overordnet driftsplanlægning og andre forhold af ledelsesmæssig karakter, som Sundhedsstyrelsens inspektorordning ikke direkte forholder sig til. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg medio Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 4. juni 2014 Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Vi har disse kommentarer: Besøget er et første gangs besøg på en klinisk genetisk afdeling med en lang række specialiserede funktioner og aktiv forskning. Ved besøget var der deltagelse af alle relevante personalegrupper og alle havde ligeledes deltaget i selvevalueringen. Bortset fra Forskning rates alle temaer Tilfredsstillende eller Særdeles god. Det er inspektorernes indtryk, at afdelingen har formået, trods visse problemer og forhindringer, at skabe en god uddannelsesafdeling med meget fokus på trivsel og læring. Der beskrives forhold som ligger uden for inspektorordningens kommentarfelt (fysiske rammer, normering af hjælpepersonale), men som influerer på læringssituationerne. Der er dog ingen tvivl om, at den tætte kontakt mellem uddannelseslægerne og vejlederne er en fordel for den læringsproces der foregår. Inspektorerne finder her, at også andre personalegrupper (f.eks. molekylærbiologer) med stor fordel kan indgå som vejledere. Forskningen, som scorer lavere end forventet i denne forskningsaktive afdeling, begrundes med tidspresset, den oplevede varetagelse af ikke lægelige opgaver og manglende inddragelse af de yngre læger i forskning. Vi er dog ikke i tvivl om, at afdelingen uden problemer opfylder de krav til forskningstræning og honorerer de akademiske kompetencer der skal erhverves. Vi er enige med inspektorerne i valget af indsatsområder og den ret lange termin for gennemførelse, og at forskning og udnyttelse af uddannelsespotentialet ved inddragelse af andre højt kvalificerede medarbejdere kan optimere videreuddannelsen i afdelingen. Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg medio

17 Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Orientering om godkendelse af uddannelsesprogrammer Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 11. juni 2014 behandlet 32 uddannelsesprogrammer. Heraf er 28 godkendt eller foreløbigt godkendt, 3 afvist og 1 udsat. De afviste programmer er sendt til PKL i de pågældende specialer med forslag til forbedrende ændringer. Generelt er standarden af de indsendte programmer øget betydeligt, om end den konkrete beskrivelse af afsnit 3.2 stadig kan forbedres. Vejledningen til 3.2 er nu indbygget i standardskabelonen, så det skulle være lettere at gå til. Endvidere er skabelonen nu tilføjet i en særlig version for almen medicin for at øge overskueligheden i disse programmer. Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 28. august 2014 behandlet 17 uddannelsesprogrammer, heraf tre genbehandlinger. Heraf er 16 godkendt eller foreløbigt godkendt og 1 afvist. Skabelonen vil blive tilrettet med vejledning til udfyldelse af beskrivelsen vedrørende fokuserede ophold. Udvalget holder næste møde den 23. oktober Pga. det store layoutmæssige arbejde ifm. opload til hjemmeside vil der fortsat være ventetid på offentliggørelse af godkendte programmer på hjemmesiden. Det er derfor aftalt, at besked om godkendelse og endelig version tilgår PKL, således at indstillende PKL er opdateret på godkendte programmers status. Det indstilles, at Rådet tager godkendelserne til efterretning Bilag 6.2.1: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer 11. juni 2014 Bilag 6.2.2: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer 28. august 2014 Referat: Rådet tog godkendelserne til efterretning Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet Klage over meritafgørelse Rådet blev orienteret om en klage over afslag på merit på sidste møde den 27. maj 2014 under punktet Rådets myndighedsudøvelse og delegering til videreuddannelsessekretariatet. I den konkrete sag er der søgt om meritoverførsel af kompetencer fra introduktionsuddannelsen i et speciale til hoveduddannelsen i et andet speciale. VUS har givet afslag på merit på baggrund af PKL s faglige indstilling. Se følgende uddrag fra Sundhedsstyrelsens afgørelse: Sundhedsstyrelsen finder, at der er foretaget en regelret meritvurdering i henhold til Bekendtgørelse 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger, 14 stk. 2. Denne vurdering har ikke, ud fra et fagligt skøn, kunnet føre til forkortelse af forløbet. Da det faglige skøn, jævnfør ovennævnte bekendtgørelse og Sundhedsstyrelsens Vejledning 9058 af 19. februar 2013 om merit i speciallægeuddannelsen, varetages af Videreuddannelsesregionen og da Sundhedsstyrelsen finder, at sagsbehandlingen ikke giver anledning til kritik, må Sundhedsstyrelsen meddele, at videreuddannelsesregionens afgørelse fastholdes. Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Status på opslag af professorat Der orienteres om status på opslag af professorat. 17

18 Referat: Der var pt. intet nyt at orientere om Nye postgraduate kliniske lektorer (PKL) Siden sidste rådsmøde er følgende blevet ansat som PKL: - Inge Marie Møller-Skuldbøl (Gynækologi og obstetrik) - Vibeke Fink-Jensen (Diagnostisk radiologi) - Iana Lesnikova (Retsmedicin) - Carsten Rytter (Klinisk onkologi - genansættelse) Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11. juni 2014 Der har været afholdt møde i DNRLV den 11. juni Bilag 6.4: Referat fra mødet i DNRLV den 11. juni 2014 Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning. 7. Kommende møder Det næste møde i Rådet afholdes den 2. december 2014 i Aalborg. Medlemmer af DRRLV er indkaldt via Outlook. Næste års møder har været sendt ud på mail og bliver følgende: 5. marts 2015 (Aarhus) 21. maj 2015 (Viborg) 17. september 2015 (Aalborg) 10. december 2015 (Aarhus), samt drøfter en generel udvidelse af mødetiden med 1 time Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning, og det blev besluttet, at møderne fremadrettet kan forlænges afhængigt af dagsordnen. 8. Eventuelt Referat: Kjeld Martinussen orienterede om, at Christian Boel pr. 1. november 2014 tiltræder konstituering som koncerndirektør i Region Midtjylland. Der vil som følge heraf blive udpeget ny repræsentant fra administrationen i Region Midtjylland i DRRLV. Kjeld takkede for Christian Boels indsats i rådet. 18

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 4. juni 2014 Stine

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. december 2014

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 18. marts 2014

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 31. maj 2012 Helene Selmer Kristensen Helene.Kristensen@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 22. november 2013

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 19. februar 2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 6. september 2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 13. januar 2014

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer Thomas Birk SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 11.4.2016 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Fredag den 1. april

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 17. marts 2015

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002188 Afdelingsnavn Klinisk Genetisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Neurologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 21.09.10 Dorte Lange Høst dorthoes@rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mandag

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Vejle Neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

! 31. januar 2008 Halfdan Eika

! 31. januar 2008 Halfdan Eika Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 Referat fra møde i Det Regionale Råd for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001815 Afdelingsnavn Børneafdelingen Herning Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-12-2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Dato for besøg 3.9.2007

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score. Utilstrækkelig X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score. Utilstrækkelig X X X Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002264 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Herlev Besøgsdato 08-06-2017 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.november 2015

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 26.november 2015 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i IM: Geriatri Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 26.november 2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-99-15 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002518 Afdelingsnavn Neurologisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Besøgsdato 27-05-2016 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg sygehus Gynækologi/obstetrik

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde sygehus Dermato-venerologisk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Patologiafdelingen Dato for besøg 26.

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 15/12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. marts, kl. 16 18 Sted First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere