Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra. FællesMED Børn og Unge"

Transkript

1 Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming Skaarup, Aksel Rask, Kirsten Stage, Kjeld Mathiasen, Merete Lauesen, Kim Jørgensen, Michael Korsgaard, Grethe Kokholm, Trine-Sofie Josephsen, Marie Bek, Louise Thastrup Annette Aagaard Birthe Laustrup

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Råderumskatalog - Børn og Unge Planlægningsgrundlag - Skolernes pædagogiske personale Skolereformen: Arbejdsmiljø og trivsel Gensidig orientering og eventuelt... 6 Bilagsliste... 7 Underskriftsblad... 8 Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 4474 Sagsid.: Initialer: bilc Godkendelse af dagsorden Godkendt. Side 2

4 2. Råderumskatalog - Børn og Unge Dok.nr.: 7178 Sagsid.: 13/15768 Initialer: bilc Direktionen skal udarbejde et Råderumskatalog på 40 mio.kr., heraf udgør børn og unges andel 18,4 mio.kr. Der ønskes en opstart af arbejdet med Råderumskataloget som forberedelse på den planlagte workshop for FællesMED Børn og Unge torsdag den 12. marts kl i mødelokale 1 på BCV. Økonomikonsulent Jette Poulsen vil kort gennemgå Udvalget for Børn og Undervisnings budgetområde. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring ---- Bilag: 1 Åben Orientering til fælles MED om budget 2015 for Udvalget for Børn og Undervisning - udarbejdelse af råderumskatalog 5023/15 Anbefaling Formanden anbefaler, at kommentarer og bemærkninger fra FællesMED indgår i det videre arbejde med Råderumskataloget. Økonomien inden for børne- og ungeområdet blev gennemgået og drøftet. Det blev aftalt, at workshoppen den 12. marts har fokus på idégenerering. Side 3

5 3. Planlægningsgrundlag - Skolernes pædagogiske personale Dok.nr.: 7174 Sagsid.: 14/12847 Initialer: Punktet behandles som et medindflydelsespunkt. Skolerne skal i gang med planlægningen af skoleåret 2015/2016 og i den forbindelse har Forvaltningen Børn og Unge udarbejdet en rammebeskrivelse for skoleårets planlægning. Grundlaget angiver retning og rammerne for skolernes videre prioriteringer af personaleressourcerne. Efter en kort fremlæggelse ved skolechefen ønskes en drøftelse af indholdet. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/ /14 Planlægningsgrundlag (skolernes pædagogiske personale) 2 Åben Planlægningsgrundlag - Skolernes pædagogiske personale 6315/15 Anbefaling Formanden anbefaler, at planlægningsgrundlaget drøftes. FællesMED blev hørt i forhold til rammebeskrivelsen. Høringsinput fremgår af doknr Efterfølgende tager skolechefen beslutning om den endelige udformning af rammebeskrivelsen. Side 4

6 4. Skolereformen: Arbejdsmiljø og trivsel Dok.nr.: 7179 Sagsid.: 13/15768 Initialer: bilc Punktet behandles som et drøftelsespunkt. FællesMED har tidligere udtrykt forventning om, at lokalmed på skolerne fortløbende arbejder med arbejdsmiljøet i forhold til de nye opgaver/forhold på skoleområdet og sikrer den kontinuerlige dialog herom. På nogle skoler er det fortsat et problem, at for mange medarbejdere bliver indkaldt som vikarer med kort varsel. Vikartiden går ud over forberedelsestiden. Medarbejderne oplever stress og en utilfredshed, når de efterfølgende føler sig uforberedte i tilsynssituationerne. Retsgrundlag Intet Økonomi Ingen Høring ---- Anbefaling Formanden anbefaler, at igangsætning af mulige tiltag og udbredelse af idéer drøftes. Udbredelse af idéer og viden f.eks. skyggeskemaer sker og skal fortsat ske blandt andet på skoleledermøderne, skoleledernes refleksionsrum og i de lokale MED-udvalg. Det forventes fortsat at skolernes MED-udvalg løbende arbejder med arbejdsmiljøet i forhold til de nye opgaver/forhold på skoleområdet og sikrer den kontinuerlige dialog herom. Side 5

7 5. Gensidig orientering og eventuelt Dok.nr.: 4479 Sagsid.: 13/15768 Initialer: bilc Sidste nyt fra Hoved-MED Referat MED-udvalgsmoede.pdf Taget til efterretning. Side 6

8 Bilagsliste 2. Råderumskatalog - Børn og Unge 1. Orientering til fælles MED om budget 2015 for Udvalget for Børn og Undervisning - udarbejdelse af råderumskatalog (5023/15) 3. Planlægningsgrundlag - Skolernes pædagogiske personale 1. Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/ Planlægningsgrundlag (skolernes pædagogiske personale) (141210/14) 2. Planlægningsgrundlag - Skolernes pædagogiske personale (6315/15) Side 7

9 Underskriftsblad Louise Raunkjær Anette Brodde Flemming Skaarup Aksel Rask Kirsten Stage Kjeld Mathiasen Merete Lauesen Kim Jørgensen Michael Korsgaard Annette Aagaard Grethe Kokholm Trine-Sofie Josephsen Marie Bek Louise Thastrup Side 8