Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007"

Transkript

1 Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2007 Tilstede: Fraværende: Bent Jensen(BJ), Hanne Juul(HJ), Pia Wogelius, Janni Lund Jensen, Inger Bloksgaard, Benny Vindelev, Evan Rasmussen, Christian Baastrup og elevrådet Pia Fischer, Anne-Sofie H. Frandsen og Rasmus 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Nyt fra eleverne Elevrådet har kigget på arbejdsmiljø tegning blev delt ud. Pigernes omklædningsrum (baderum) er ulækkert, måske svamp. Flere forskellige slags frugt i boden. En online (elektronisk) lektiebog gratis i tre måneder. BJ ser nærmere på det. Grøn By der skal være møde i november. Vita og Christian, samt en fra og en fra årgang skal med. Undervisningsmiljø for eleverne skal være afleveret senest den 1. december. 3. Resultat af kvalitetsrapporten 1. Elevfravær, ikke yderligere herfra 2. Linjefagsuddannelse, ok 3. Læsepolitik, ok 4. Fagligt niveau, ok 5. Evalueringskultur, vi skal have lavet principper. Hertil vil vi bruge en konsulent i 2008/ Elevplaner, vi mangler principper de skal laves inden 2008/ Holddannelse, principper skal laves i kalenderåret Skole/hjemsamarbejdet, vi skal have markedsført det vi har nu 9. Fælles skolebeskrivelse, senest 1. marts DUS indholdsplan, ok 11. Teamsamarbejdet, ok 12. Specialpædagogisk bistand og dansk som andetsprog, kompetencecenteret arbejder med det laves i skoleåret 2007/ b. Specialpædagogisk bistand og dansk som andetsprog, kompetencecenteret laver dem inden udgangen af 2007/ c. Specialpædagogisk bistand og dansk som andetsprog, ok

2 12d. Principper i specialklasser, AKT laver dem 12e. Enkelt barns standpunktskarakterer, ok 12f. Dansk som andetsprog, kompetencecenteret har dem Skolebestyrelsen skal indsende en udtalelse med bemærkninger inden den 1. november. Inger skriver. Vi har mange procedurer men ikke så mange principper. Vi vil spørge om vi må prioritere i opgaverne. Inger laver et udkast og sender det rundt. 4. Økonomi Der er lidt luft i budgettet, så BJ foreslår at vi laver en multibane. BJ vil søge fritidsforvaltningen og boligforeningen om støtte. Der skal også laves noget til udeleg mellem fingrene årgang kunne godt bruge penge til at få lavet om i deres område elevrådet tager det op igen årgang skal have inventar til fleksible læringsmiljøer. Elevrådet forslår at lave nogle elevarbejdspladser i kælderen Inger mener ikke at rummet opfylder lovens karv til undervisning. De 3. mil. vi er blevet stillet i udsigt til fleksible læringsmiljøer er udsat igen. 5. Forslag til temaer i arbejdsweekenden med udviklingsudvalget Fredag d 25. lørdag d. 26. januar Forslag: Principper eller beskrivelser i forhold til kvalitetsrapporten. Skoleplanen. Evt. et overordnet emne Trivsel og læring. Tages op igen på dagsordnen i november og i udviklingsudvalget. 6. Nyt fra ledelsen Vi er ved at ansætte to pædagoger i AKT, der er 16 ansøgere. Ny sekretær-vikar for Marion, som hedder Kitti. Peter Hansen starter den 1. december. 7. Nyt fra bestyrelsen Intet. 8. Evt. Christian har været til tillidsmandsmøde.

3 Der arbejdes på flere timer i skolen for alle børn. De små skal have 25 timer om ugen og måske skal pædagogerne også være med i årgang. Pia Wogelius, formand Bent Jensen, skoleleder

4 3. juli 2007 Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2007 Tilstede: Bent Jensen(BJ), Bjørn Visborg(BV), Janni Lund Jensen, Inger Bloksgaard, Evan Rasmussen, Anne-Sofie H. Frandsen, Pia Fischer, Benny Vindelev og Christian Baastrup Fraværende: Pia Wogelius, Hanne Juul og elevrådet 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Nyt fra eleverne Udgår. 3. Nyt fra ledelsen Personalenyt: BV har sagt op og der forventes at en ny vil tiltræde pr. 1. november Amina Hassan er overtallig da vi ikke har en to-kulturel bh.kl. i kommende skoleår. Ali Farah Isse bliver pædagogmedhjælper i AKT. Vi skal ansætte 1½ pædagog til AKT afdelingen. Helle Duedahl Aslak og Tina Skovmand starter igen den 1. august efter endt barsel. Lea Nørklit stopper (vikar for Helle). Leni Madsen og Jette Høholt går af på pension. I team ansættes Mette Valbak som vikar for Lone Fiil (barsel). I team ansættes Birgitte H. Sand og som vikar for Tina Pallesen kommer Hans Petter Seierstad. Mikkel Povlsen stopper og i stedet ansættes Henrik L. Fink. I 10.kl. centeret ansættes Uffe Stamhus. Marion er gået på barsel, i stedet kommer Pernille Kronborg. Jan Skov Andersen er stoppet som teknisk servicemedarbejder, vi skal have ansat en anden i stedet. Kompetencecenterpædagog Lisbeth Frederiksen starter den 1. august Sheik starter på meritlæreruddannelsen. Kvalitetsrapporten er sendt og vi får den tilbage med kommentarer. Renovering af biologilokalet er i gang.

5 3. juli 2007 Der er afslutning på Seminariet på fredag. Jesper fra Seminariet vil måske sætte hegnet med i ½ højde vi holder fast i at hegnet skal væk! BV og BJ går derover igen. De nye lærere skal komme og præsentere sig og have en buket blomster og slutte af med noget mad. Vi holder aftenmøde fra kl i oktober. 4. Nyt fra bestyrelsen Benny fortæller ang. skole/hjem samarbejdet. Evaluering af skole/hjem samarbejdet og køreplan. Principperne sættes op i teamrummene. Spørgeskema ud til alle team. Det tages op på 1. forældremøde efter sommerferien. Evt. på hjemmesiden på opslagstavlen. 5. Evt. Morgen FDF fortsætter. Pia Wogelius, formand Bent Jensen, skoleleder