Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning."

Transkript

1 Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskemaet drøftes mellem forældre og børnepasser med udgangspunkt i den private børnepassers virksomhedsplan. Skemaet underskrives af begge parter og afleveres sammen med ansøgningsskemaet om tilskud til privat børnepasning. Ansøgning om tilskud vil derfor IKKE blive godkendt, hvis man ikke har udfyldt og underskrevet dette samtaleskema. Skemaet skal sikre, at forældre og børnepasser får afstemt forventningerne til børnesyn, opdragelse, læringssyn samt rammer for pasningen. I skemaet er der således også spørgsmål, som Haderslev Kommune ønsker drøftet. Disse spørgsmål indeholder bl.a. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold. I Haderslev Kommune udføres tilsynene af de pædagogiske dagplejekonsulenter. På tilsynene, som er både anmeldte og uanmeldte, udfyldes en tilsynsrapport, som efterfølgende bliver hængt op synligt. Dette skema afleveres sammen med pasningsaftale og ansøgning om tilskud til Dagplejekontoret Aftalen er gældende fra / dato: Barnets navn: Barns cpr.nr.: Forældres navne: Tlf.: Adresse: Børnepassers navn: Tlf.: Adresse: 1

2 Barnets trivsel og udvikling Er barnet født til tiden? Hvis nej, hvilken uge? Har der været fokus/indsatser i forhold til barnet/ familien i samarbejdet med sundhedsplejen eller andre fagpersoner? Sundhedsplejerske: Har barnet en sygdom som kræver medicinsk behandling? Hvis ja, hvilken? Er der i den forbindelse forhold der nødvendiggør medicingivning i pasningstiden? Hvis ja, hvilke aftaler er påkrævet? Vurderer I som forældre, at jeres barn er i trivsel og alderssvarende udviklet? Såfremt der er områder, I er bekymret for /opmærksomme på, hvad drejer det sig om? Hvilke krav og forventninger vil I som forældre stille til jeres børnepasser? Kvaliteten 2

3 Hvilke krav og forventninger har du som børnepasser til samarbejdet? Sikkerhed Bassiner/trampoliner Hvordan er evt. havebassin, svømmebassin, trampoliner eller lign sikret? Udearealer Hvordan er udearealer sikret? F.eks. ud til trafikeret vej? Legeplads/legeredskaber Hvilke? Er der i barnets omgivelser såvel ude som inde steder, hvor eksempelvis halstørklæder nemt kan sætte sig fast? Vær opmærksom på, at der ikke må være snore i hætter / flyvedragter. Soveseler og gåseler Som hovedregel skal alle børn bruge seler efter følgende regler: Barnevognsseler:Alle børn, der sover i barnevogn, skal altid være fastspændt i godkendt DVN barnevognssele. Som hovedregel skal børn, der sidder i barnevogn/klapvogn på gåture også være fast-spændt i DVN godkendte barnevognsseler eller H- gåseler. Gåseler: skal anvendes til børn, som går ved siden af barnevogn/klapvogn ved trafikerede veje. Børnene kan løbe frit eksempelvis på stier og lign, hvor der ikke er færdsel af biler, og hvor børnepasseren finder det forsvarligt. 3

4 Er der lavet yderligere aftaler omkring brugen af soveseler og gåseler? Sovesteder Hvilke aftaler er der omkring sovesteder inde /ude? Vær opmærksom på, at barnet ikke må sove med en suttekæde. Befordring Hvilke aftaler er der for f.eks. bilkørsel og cykling? Kæledyr Hvilke aftaler er der i forhold til kæledyr? Hvilke hygiejnemæssige forhold er aftalt? Hvilke sikkerhedsmæssige aftaler er der i forhold til børn og dyr? Hygiejne Hvilke generelle hygiejnemæssigeforhold er aftalt? Tobaksrygning Hvordan sikres røgfrit miljø for barnet jvf. Haderslev Kommunes rygepolitik? 4

5 Rammer for pasning Kost Hvilke forventninger og aftaler er der i forhold til barnets kost? Tv/tablets Hvilke aftaler er der omkring brug af Tv/ tablets og lign? Sygdom/ ferie Hvilke aftaler er der for samarbejde vedr.børnpassers sygdom og ferie? Hvis barnet bliver sygt, mens barnet er i pasning - Hvem skal kontaktes? Er der andre end forældrene, der må afhente barnet? Hvis ja, hvem? Medicingivning Under hvilke omstændigheder må/kan der gives medicin i pasningstiden? Vikarer Er der andre end børnepasseren der varetager pasningen i det tidsrum barnet opholder sig i den private børnepassers hjem. Eks. ved lægebesøg og lign.? (Såfremt dette finder sted, skal personen være godkendt hertil af kommunen) Er der vikar godkendt? Hvem? I hvilke situationer bruges vikar? I hvor lang tid/periode bruges vikar normalt? Informeres forældre hver gang der bruges vikar? 5

6 Tavshedsret Hvilke aftaler er der i forhold til oplysninger om personlige/ private forhold? Opsigelsesvarsel Gensidigt opsigelsesvarsel. Forældre opsigelsesvarsel: Den private børnepassers opsigelsesvarsel: Andet Forhold som parterne ønsker uddybet, kan anføres her: Jf. lovgivningen kan der ikke ansøges om økonomisk/pædagogisk tilskud til privat pasning Dato / Underskrift børnepasser Underskrift forældre 6