Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13"

Transkript

1 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget i brug. I sept. blev lokalerne indviet og det færdige resultat kunne nydes. Nu foregår en stor del af undervisningen i natur-teknik, biologi, geografi, fysik og kemi i de nye rammer. Tak til alle jer frivillige, der har bidraget til at disse lokaler kunne stå færdige og tages i brug. Næste etape af byggeriet er nu, at det gamle fysiklokale skal rives ned og der skal bygges nye lokaler til indskolingen. Dog har planerne ændret sig undervejs, som de ofte gør ved byggeri. Her i feb. har vi været så heldige at kunne overtage Østergade 19, Holgers hus, som ligger mellem hovedbygningen og Boghytten, derfor har det været oplagt at tage imod tilbuddet om at købe dette hus, for at kunne bruge de muligheder, der tilbyder sig der. Derfor ændrer planerne sig nok lidt for de nye indskolingslokaler, da noget at Holgers hus kan bruges i den overordnede plan. Det hører I nærmere om, når vi når så langt. Davidskolen indeholder også nogle gamle klasselokaler, så vi er også opmærksomme på at gøre noget ved de klasselokaler, der trænger. I sommerferien blev der lagt ny gulvbelægning og malet vægge i noget af E-bygningen. Der er købt nye PC`ere til Uglen, da de gamle var udslidte. Som I nok har læst i indkaldelsen til generalforsamling skal vi i aften drøfte lidt, hvordan det videre forløb skal være fremover mht. PC ere. Skal vi i fremtiden forvente, at elever i kl. selv medbringer PC eller tablet? I sept. afholdt vi cykelsponsorløb, hvor der blev cyklet rigtig mange penge ind, ca ( et overskud på )har vi fået ind på dette arr. Det var en helt fantastisk dag med rigtig god forældre- og

2 bedsteforældreopbakning og ikke mindst nogle flittige elever, der kæmpede bravt i det for at cykle så mange runder som muligt. TAK til jer alle for en fantastisk opbakning. Godt at mærke, at der er nogen der står bag skolen, ikke bare økonomisk men også med jeres fremmøde, hvor I viser, at I bakker op om jeres børns og børnebørns skole. Nogle af de penge, der blev cyklet ind er blevet brugt til en multibane på Uglen samt andre forbedringer af vores netværk og indkøb af PC`ere, skærme og interaktiv tavle. I efteråret havde vi i samarbejde med Peterskolen arr. en fokusaften, hvor emnet var: Når børn mister, hvordan hjælper voksne. Sorg- og krisekonsulent Maria Munch fra Hillerød kom og fortalte, hvordan børn reagerer ved dødsfald, sygdom og skilsmisse. Det var en meget spændende og følelsesladet aften, hvor Maria levende fortalte om det hun møder igennem sit arbejde, og gav videre til os tilhørere, hvordan vi kan være med til at hjælpe børn i denne situation. En meget spændende aften med ca. 100 fremmødte. Vi har pt. 201 elever på skolen, hvilket vi selvfølgelig er glade for netop nu hvor der bliver snakket så meget om det dalende børnetal på Bornholm. 1.april vipper 21 nye børn, så det ser ud til en næsten fuldtallig 0. kl efter sommerferien. I år er det Andreas Lykke Nielsen og Lisbeth Kofoed Pihl, der tager sig af de nye vippebørn. Vi oplever stadig at forældrene gør reklame for skolen, så vi ikke behøver at annoncere efter nye elever. Det er den bedste reklame, hvis forældre snakker sammen og snakker godt om Davidskolen, tak for det. Der er endnu ledige pladser i nogle klasser, og få ledige pladser i kommende børnehaveklasser. Davidskolen er fortsat en skole, hvor der bliver gjort meget for de støttekrævende elever og det vil vi fortsætte med, selvom der fremover

3 bliver skåret i tilskuddet til det. Der arbejdes på at finde de bedste løsninger, så alle kan føle sig trygge. Skolens økonomi fylder også en del i bestyrelsens arbejde og overvejelser. Statstilskuddet er faldende pga. tidligere lovindgreb, og der sker ændringer i forhold til tildelingen af midler til elever med vidtgående vanskeligheder. Samtidig har skolen store afskrivninger på vores byggeog renoveringsprojekter. Vi har derfor arbejdet med en tilpasning af skolepengene, ligesom der er arbejdet med en masse tiltag, så skolens økonomi fortsat er solid. I år er det vores revisor Ivan Quist, der fremlægger skolens regnskab, så jeg overlader trygt til ham, at gøre rede for skolens økonomi. Det er vigtigt for mig at nævne, at vi fortsat ønsker at Davidskolen er en kristen skole, der bevarer sin kristne identitet. Davidskolen er kendetegnet af mange værdier, men vores største ønske er at skolen fortsat kan bevare sin kristne identitet. I år kommer der nye regler for tilsynsførende på friskoler, derfor vil der ske en ændring på dette område. Som noget nyt i dette skoleår har 8. kl. været i Berlin i 4 dage. Fremover bliver skolepatruljeturen til Tivoli i 7.kl droppet, da det er en dyr dag og lærerne har så ønsket at tage til udlandet med 8. kl. i stedet for. Personalesituationen: I sommers tog vi afsked med Anne Marie Engell-Kofoed, der ønskede at gå på efterløn. Senere på året fulgte Kirsten Westh efter. Stor TAK til jer for det I har bidraget med på Davidskolen i rigtig mange år. Må Gud velsigne jer i jeres nye tilværelse.

4 1.aug ansatte vi to nye lærere: Bolette Rasmussen og Maja Kronborg. Stort VELKOMMEN til jer. Vi håber at I er ved at falde til i jeres nye arbejde og nye kollegaflok. Må Gud velsigne jer i jeres arbejde. Vi har fortsat to lærerstuderende ansat nogle timer om ugen, hvilket vi er glade for. Det er Miriam Hjøllund og Pernille Laursen. Nye vikarer er Rakel Gudbergsen og Kasper Larsen. Peter Madsen, der også er lærerstuderende, er fortsat også vikar. I år bliver konfirmandundervisningen foretaget ar Lars Jensen og Elna Rønne Debel. I bestyrelsen arbejder vi fortsat godt sammen og har et godt arbejdsfællesskab. Vi supplerer hinanden godt, med hver vores vinkler på tingene. Denne beretning bliver den sidste fra mig, da jeg ikke modtager genvalg. Derfor vil jeg sige en STOR TAK til jer i bestyrelsen og ledelsen for 6 spændende år. Jeg er rigtig glad for at have været med her, jeg har lært meget i denne opgave og fået indsigt i rigtig mange ting. Jeg vil ønske jer i bestyrelsen rigtig god arbejdslyst fremover og Guds velsignelse i arbejdet. Til sidst vil jeg også sige en TAK til: - Jer forældre, der sender jeres børn til Davidskolen og bakker op om jeres børns hverdag og skolens arr. Tak for at I gør reklame for Davidskolen. - Lærere og støttepædagoger, jer der dagligt har kontakten med vores børn og er med til at præge deres hverdag, ikke bare nu men også resten af livet. - Jer der hvert år tager imod nye i Vippen, SFO-personale. - Pedeller og servicemedarbejdere. - Palle og Lene i ledelsen. Tak for et godt samarbejde med jer og al den tid I bruger for at skolen kan fungere.

5 - Dyveke som forretningsfører, Christina også på kontoret. - Peter som lærerrepræsentant i bestyrelsen. - Lars Jensen som konfirmandpræst. - Bent Jørgensen som tilsynsførende. - TAK til alle jer, der gør Davidskolen til det den er. Fortsæt frimodigt med det. TAK til jer alle for jeres engagement. Tak for at I gør en forskel for vores børn og at I har hjertet med i det arbejde I gør. På bestyrelsens vegne Laila Pedersen