Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1"

Transkript

1 Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 16. juni 2011 kl i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl Fraværende med afbud: Charlotte G., Karin B., Anita O., Iwan J., Else- Marie B., Sten A. Fraværende uden afbud: Dagsorden: 16.06/01 beslutning Godkendelse af referatet fra MR mødet den 28.april 2011 og den 25. maj Næste møde er den 17. august /02 beslutning. Godkendelse af dagsordenen. Der kan ikke optages nye punkter på dagsordenen, og der kan ikke træffes beslutninger ved orienteringspunkter. Jeg kan evt. udsende tillægsdagsorden med punkter modtaget senest den 21. maj /03 Meddelelser fra præsterne /04 Meddelelser fra kateketen /05 Meddelelser fra personalet Referat 28 april: godkendt Referat 25. maj: godkendt. Godkendt. Mikael R.R. meddelte: Jersies sognemedhjælper er langtidssyg vikar Majbritt Kristensen (Charlotte G. s vikar) overtager på deltid "sjov sommer" sammen med Anita O. Jersie Sogn betaler hendes løn. 60 konfirmander er tilmeldt hos Jersie uden problemer med tilmeldingsproceduren. Leif E. meddelte: ca. 100 konfirmander er tilmeldt hos Solrød. Intet 16.06/06 orientering Orientering fra udvalgene: SK udvalg. Ole Rathmann er formand for udvalget. Referat af to katafalk møder vedhæftet. Aktivitetsudvalget MR blev orienteret om udvalgets 2 møder vedr. katafalk. De vedlagte referater vil blive lagt op og være tilgængelige på Sognets hjemmeside. Kirsten B. meddelte: Der er holdt planlægningsmøde sammen med Bent Hartvig. Referat vedlagt. Sogneudflugt skal naturligvis være åben også for udensogns i lighed med andre

2 Præstegårdsudvalget IT-udvalget Gudstjenesteudvalget KK-udvalget Personaleudvalget Den 16. juni 2011 Blad nr. 2 arrangementer. Ole R. meddelte: Have-arbejderne på den Lille Gade er færdiggjort fra anlægsgartneres side tilplantning mangler (graver). På Sandbakken skal der tages endeligt stilling til tilbud på havearbejder. Leif E. meddelte: IT-løsning på arkivering af referater af MR-møder (åbne foldere) og udvalgsmøder (delvis åbne foldere) er næsten etableret. Hvis man ikke selv kan lægge referater op kan man sende dem til Leif eller Anne-Marie. Referaterne skal lægges op i PDF-format Anne-Marie kan hjælpe med det om nødvendigt. Referat for sidste møde samt redegørelse for den økonomi-status er fremsendt som bilag. Anna H. redegjorde for KK-udvalgets sidste møde og den økonomiske situation, der synes lidt kritisk, hvis alle ønsker skal tilgodeses. MR tog orienteringen til efterretning. KK udvalget får efter behov et beslutningspunkt på August-mødet vedr. opgaveprioriteringen. Man blev enige om at afsætte 24. september 9:00-15:00 til kirke- og præstegårdssyn.. Anne-Margrethe R. meddelte: Det nye referatarkivsystem er perfekt med hensyn til at håndtere de forskellige grader af fortrolighed, der gælder P-udvalgets mødereferater. MR vil fremover blive holdt orienteret om personaleudvalgets arbejde via dette referatarkivsystem. Økonomiudvalget Arne Nielsen havde intet at orientere om udover at erindre om økonomi-punktet på september-mødet, også vedr. anlægsudgifter. PPHM Hvordan gik det? PR Mogens S. fortalte at arrangementet gik rigtig godt, og at personalet havde arbejdet meget kreativt med sognets pavillon. All sogne havde i øvrigt gjort meget ud af deres pavilloner. Der arbejdes med en ny folder over kirkerne.

3 16.06/07 orientering. Belysning af korset ved alteret i Solrød strandkirke /08 orientering. Udvalget om fælles kordegne - og regnskabskontorer. Arne orienterer om det første fælles møde i Solrød kommune den /09 orientering. Brev til kirkeministeriet m. flere om indførelse af nyt budget og regnskabssystem pr Kirkeministeriet har svaret os. Menighedsrådsforeningen har sendt åbent brev til kirkeministeren og han har svaret. Det ligger på itskrivebordet. Jeg lægger en papirkopi i mapperne 16.06/10 orientering. Kassereren giver en orientering om vores økonomiske situation 16.06/11 orientering og evt. beslutning. Formandens orientering. Fundamentet under muren ud til Solrød bæk 16.06/12 Orientering Joyful Noise /13 Orientering Jersie Solrød menighedspleje. Den 16. juni 2011 Blad nr. 3 Mogens S. orienterede om at arbejdet igangsættes. Økonomiudvalget vil klare udgiften. Orientering v/arne N. MR-medlemmer, kordegne og præster fra Jersie, Havdrup, Solrød og Karlstrup deltager i mødet. Fra Solrød deltager Arne N., Anne-Marie og Leif E. Indtil nu er der positive holdninger til samarbejdet i Solrød kommune. Det nøjere omfanget af samarbejdet vil fremgå af mødet og efterfølgende møder. Referatet vil tilgå Solrød MR samt provsten. Mogens S. redegjorde for henvendelsen fra provstiets sogne, samt svaret fra Kirkeministeriet. Der blev også redegjort for svaret fra Ministeren på MR-foreningens henvendelse om samme emne. Arne N. orienterede om at der er fremsendt et regnskab for forbruget frem til nu, men at der stadig er indkøringsvanskeligheder med det nye regnskabssystem. Sum-tallene stemmer overens med budgettet. I juli frem til overdrages det korrekte materiale til Anne-Lise. Mogens Sørensen redegjorde for hvorledes murens fundament repareres med forstærkninger og med ny støbt beton. Dette arbejde påbegyndes ganske snart. Kloakreparationen i SSK dækkes for langt det mestes vedkommende af forsikring MR kommer kun til at dække af i alt kr. Der er 4 sorggrupper i gang, inkl. en teen- og en junior-sorggruppe.

4 28.04/14 Eventuelt Udsagn: Vi taler meget i MR om økonomi, bygninger og grønne områder, men vi taler ikke om biblen. Hvorfor gør vi ikke det? På sidste kursusdag i menighedsudvikling blev det sagt mange gange, at det skulle være sjovt at sidde i MR. Jeg blev spurgt: hvornår har du sidst grinet til et MR-møde. Det kunne jeg godt nok ikke lige huske. Den 16. juni 2011 Blad nr. 4 Anna H. refererede en samtale med en nabo til Strandkirken, og naboen havde bemærket, at græsset udenfor hækken mod Lærkevej ikke blev slået og det er faktisk sognets ansvar. Mogens S. eksemplificerede dette med at tale om bibelen på MR-møder med et vanskeligt bibelcitat fra Lukas-evangeliet der tydeligvis IKKE var egnet til drøftelse i MR. Faktisk er en af MR's kerneopgaver at tage sig af menighedens økonomi. (Andre kerneopgaver er arbejdsgiverrollen og ansvaret for menighedens liv og vækst). Der blev ikke forslået tiltag for at have noget at grine af på MR-møder Vi har modtaget prøver på nye salmebøger. Det undersøges om det er brug for at supplere vores salmebogsbeholdning. I dag slutter vi med en sang. 16. juni MR-møde. Næste møde er 17. august Mogens Sørensen.

5 Den 16. juni 2011 Blad nr. 5