bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2"

Transkript

1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Marts årgang Nr. 1 Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 Tur til Hedensted 3 decibel søger meninger 3 Sabina og CI 4 Legoland 1999/ Familieweekendkursus Fredericia 6 Nyt pædagogisk orienteringsmateriale om CI 7 Cochlear Implant og nyt fra Nucleus 8 decibel Redaktionen: Oddershedevej Thisted Tlf Sats og tryk: AMH Fotosats Foreningens arbejde Fra formanden Godt Nytår til alle foreningens medlemmer! Som omtalt på Legoland familiekurset har bestyrelsen afholdt et fremtidsseminar, med det formål at få etableret rammerne og målene for decibels fremtidige virke. Bestyrelsen har udvalgt et antal emner som udgør/ skal udgøre vores arbejdsfelt det næste års tid (fra efteråret 99 at regne). En del af jer vil som medlemmer af foreningen blive inddraget i arbejdet, idet det efter vores mening er vigtig at uddelegere foreningens opgaver både for at opretholde engagement og dynamik i medlemsgruppen men også for at aflaste bestyrelsen. En del af disse opgaver vil kort blive omtalt i det følgende. Økonomi Som sædvanlig ved denne tid er vandstanden i pengetanken noget, der optager os meget. Vibeke Leth, der er udnævnt af bestyrelsen til at varetage ansøgninger til fonde og den Sociale Sikringsstyrelse, kan meddele, at vi også i år har været heldige at få tildelt midler, der vil gøre det muligt at afholde to familiekurser, hvor det første bliver i Fredericia i begyndelsen af juni (mere herom andetsteds i nyhedsbrevet). Den positive medlemstilgang kombineret med den store tilslutning til Familiekurserne har gjort det nødvendigt, at indføre en mindre egenbetaling ved tilmelding til kurserne. Egenbetalingens størrelse vil fremgå af de udsendte invitationer. En anden ligeså vigtig sag for os er driftkontoen. Det er forbundet med en del udgifter, at være en aktiv forening, og medlemsbidragene alene kan ikke dække udgifterne. Derfor er det vigtigt, at vi alle ser os om efter indtægtskilder. Jeg kan opfordre alle medlemmer til at "sælge" foreningen til personer i familie, omgangskreds, institutioner og firmaer og opfordre disse til at blive støttemedlemmer. decibel vil rette en tak til Danaflex, der har stillet sig velvilligt overfor at trykke Nyhedsbrevet for os, og de har også tilbudt at hjælpe os med trykningen af vores nye folder. Det er et tilbud, der bl.a. vil få afgørende betydning for Nyhedsbrevet fremtidige udgivelsesfrekvens og omfang. Det bringer mig videre til næste emne. Ny decibel folder En anden arbejdsopgave er udarbejdelsen af en ny og bedre informationsfolder, der skal sendes ud til de institutioner hvor familier, der påtænker CI, samt professionelle der arbejder med CI, formodes at færdes. Det er en arbejdsopgave Anne og Cathrine har påtaget sig. Vi forventer at have et oplæg klart i løbet af foråret.

2 Når man sammenligner vores folder med hvad vore søsterorganisationer i Sverige og Norge præsenterer sig med, så er det på høje tid, at vi får et nyt og meget mere professionelt visitkort. Det kan ikke gå hurtigt nok! decibel skal blive en del af det globale CI-netværk Da det danske erfaringsgrundlag med CI på børn er meget begrænset i kraft af det lille antal af implanterede børn i forskellige aldersklasser, så er det meget vigtigt, at vi lytter til omverdens erfaringer. Derfor har vi besluttet at udbygge vore kontaktflader. Britta Christensen vil blive Nyborgskolens kontaktperson Niels Hørlyck vil blive Fredericiaskolens kontaktperson. Vi vil meget gerne høre fra forældre, hvis institution ikke er nævnt, samtidig vil vi også gerne have et forslag til hvem, der kunne tænkes at være kontaktperson for institutionen. Det er en kontaktpersons opgave at være institutionens talerør i decibel. D.v.s., at institutionen bliver opfordret til at henvende sig til decibel repræsentanten med information af generel art fra skolen og specielt med information og henvendelser i forbindelse med CI. 2 Udover at have kontakt til Barnplantorna og Cochlea Klubben, den svenske og norske forældreforening, så har vi også søgt om optagelse i EURO-CIU, den Europæiske forening for CI-brugere. Medlemmerne er enten nationale CI-foreninger eller enkeltpersoner fra omkring 13 Europæiske lande. Det er foreningens formål at forsvare og fremme CI-brugernes interesser på Europæisk plan. Videre har vi etablere kontakt til Cochlear Implant Centrum Hannover, og nogle medlemmer af bestyrelsen besøger Dr. Bertram og hans medarbejdere i løbet af dette forår. Der er udsendt breve til de enkelte institutioner, der kundgør repræsentanternes eksistens og funktion. decibel arrangementer Som nævnt er det igen i år planen at afholde to familiekurser i decibel. Lone Rasmussen og Inger Møller Nielsen er blevet udpeget af bestyrelsen til at planlægge forårs arrangementet. De har allerede været i gang siden Legoland, og der er reserveret plads til os på Fredericia Vandrehjem den første weekend i juni. Vi har også her i januar deltaget i en Nordisk konference om samarbejde om etableringen af forsøgs- og udviklingsprogram for den pædagogiske opfølgning af børn med CI. Der deltog læger, psykologer, pædagoger, audiologer, forældre repræsentanter, døveforenings repræsentanter og flere andre kategorier, der har med CI at gøre. Der var repræsentanter fra hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Det var slående, at samtlige lande stadig ikke havde etableret et nationalt program for opfølgning på børn med CI! Faktisk til min store overraskelse blev Vestdansk Center og specielt Aalborgskolen fremhævet som rollemodel! Kun Göteborg/ Lund og Kannebäckskolen havde et tilsvarende velorganiseret system. Repræsentanter for institutioner og skoler i decibel Til forbedring af vore indenlandske kontaktflader har bestyrelsen udpeget følgende repræsentanter som institutionernes kontaktpesoner i decibel: Vibeke Leth vil blive Skolen på Kastelsvej s kontaktperson Anne Lyngsø vil blive Aalborgskolens kontaktperson Troels Stigaard vil blive Rugvænget Skoles kontaktperson Birgitte Nerlov vil blive Sønderparkskolens kontaktperson Nete Meyer vil blive Møllevangsskolens kontaktperson Jeg skal lige gøre opmærksom på, at forårsarrangementet er kombineret med afholdelsen af foreningens generalforsamling. Lone og Inger har allerede sendt invitationer ud. Anne Lyngsø står igen i år som arrangør af Legolandweekenden. Alle bedes sætte kryds i kalenderen for den 7 8. oktober. Invitation fra Barnplantorna Barnplantorna og CI-teamet fra Lund afholder i fællesskab en konference for førskole- og skolepersonale med emnet: "Barn med CI, pedagogiska möjligheter". Det foregår på Sundsgårdens Folkhögskola ved Helsingborg fra den 17. Til 19. marts Det koster Svk inkl. kost og logi og exkl. kost og logi. Interesserede kan henvende sig til Niels Henrik Sørensen for mere information.

3 Tur til Hedensted I august måned var alle forældre til børn med CI som har tilknytning til Fredericiaskolen inviteret til Hedensted til grill og snak om fælles glæder og problemer med deres børn, institutioner, kommuner m.v. Det meste af snakken var af den uformelle slags, men der var dog et par enkelte punkter, som skal refereres. 1. Indstilling af CI-apparatet på Fredericiaskolen. 2. Individuel sprogtræning på Fredericiaskolen, 3. Kontaktperson til decibel. 1. Indstilling af CI-apparatet på Fredericiaskolen Indstillingen af CI-apparatet på Fredericiaskolen har ikke fungeret tilfredsstillende i det forløbne år. Fx har Henrik ikke været til indstilling fra november 98 til sommerferien 99. Hvor vidt det drejer sig om manglende ressourcer, manglende undervisning af den der skal gøre det eller noget helt tredie vil vi ikke udtale os om, men vi besluttede at rette henvendelse til Vestdansk Center om, hvad de med deres nuværende erfaring vil mene, er et passende interval for justeringer, når man ser bort fra de allerførste måneder. Denne opgave har Lars sagt ja til. Sammen med Gitte og evt. Niels kontakter de Jan Hoedt, for at få vendt problemstillingen med ham om, hvad der kan gøres, så det kommer til at forløbe mere tilfredsstillende. Vi bør også hver især overveje, om ikke det var noget, der skulle ind i det enkelte barns handlingsplan (eller hvad det nu hedder) for den kommende periode, at barnet skal til justering/tjek mindst xx gange på et halvt år. 2. Individuel sprogtræning på Fredericiaskolen Siden vi havde møde med Fredericiaskolen forrige efterår, er det vores fornemmelse at den individuelle sprogtræning er forbedret/forøget. Bl.a. havde Inger Lund en hel del træning i den periode, hun var»vikar«. Det største problem her er måske, at vi ikke ved hvor meget de får, om det er 5 minutter eller 2 timer om ugen eller, hvad der måske nok er mest sandsynlig, et sted der i mellem. Vi skal hver især forsøge at få at vide hvor meget det er for vores barn. Der er eksempler på at Stig i Århus har sagt»øv jer på det eller det«, hvortil der blev svaret, at det var der ikke ressourcer til. I forbindelse med operationen fik vi den fornemmelse, at der var meget individuel træning bagefter, men hvis der ikke er ressourcer til det, er det lidt lige som at lave en brønd uden at have nogen spand til at hive vandet op med. Lars forsøger igen at finde ud af, hvad man mener i Vestdansk Center om den individuelle træning. Så snakker vi sammen i Legoland om, hvad der evt. yderligere skal sættes i værk. 3. Kontaktperson til decibel Det blev Niels (undertegnede) der blev kontaktperson. Således husket og refereret af Niels Hørlyck. 3 www decibel søger meninger Vi er en lille kreds som mener, at decibel bør have en web-site. Denne er på vej - rent teknisk - men vi mangler meninger om hvordan den skal udformes og hvad der skal opstilles af holdninger og information. Hvis du har adgang til og internettet, må du gerne melde dig til enten: eller Med venlig hilsen Karsten og Jacob Haugaard Kirkegaard

4 Børn med CI er lige så forskellige som alle andre børn (døve såvel som hørende). Resultaterne af en CI-operation er derfor også vidt forskellige - alt afhængigt af barnets alder ved implanteringen, hvor længe barnet har haft CI en, de omgivelser, som barnet færdes i til dagligt (tale - tegnsprog) o.s.v. Man skal derfor ikke sammenligne børn med CI, men se på hvert enkelt barn ud fra de muligheder, forudsætninger og det potentiale, som det enkelte barn har. Vi fortæller her historien om Sabina, som blev implanteret i en alder af godt 2 år. Sabina 4 Sabina er en livsglad, herlig pige, som fylder vores liv med masser af glæde og ikke mindst gør hun os dagligt opmærksomme på, at begrebet»livskvalitet«afhænger af øjnene der ser... Sabina er født den 10. september 1995 på Viborg Sygehus. Vi var naturligvis uvidende om den kæmpe store betydning Sabinas fødsel skulle få for os de følgende år. Efter boel-prøven blev vi af sundhedsplejersken henvist til høreklinikken i Viborg med mistanke om, at Sabina var døv... I perioden der gik inden vi skulle på høreklinikken, blev vi selv overbevist om, at Sabinas hørelse ikke var som den burde være. Allerhelst ville vi selvfølgelig, at de på høreklinikken sagde, at vi havde taget fejl og Sabina ikke fejlede spor. Men efter flere forskellige tilbundsgående undersøgelser, blev det bekræftet - Sabina var døv. og g CI afstedkomme lyde, specielt i forbindelse med de lyde, hun selv fremkaldte, dels ved leg med forskellige ting, og dels ved hjælp af de pludrelyde hun selv sagde. Efter et par måneder brugte hun CI en hele døgnet, undtagen når hun sov. I de tilfælde hvor processoren manglede batteri, ændrede hun adfærd og blev total tavs, det var for os gode tegn på, at hun allerede tidligt havde glæde og udbytte af lydede. Den udvikling Sabina lagde for dagen det første halve år var fænomenal, vi blev mere og mere sikker på, at hun skulle integreres lokalt i en almindelig børnehave. I november 1998 starter hun 60% i den lokale børnehave og er 40% i børnehaven Bambi i Aalborg. Høreklinikken informerede os om muligheden med Cochlear implant»ci«. Derudover fik vi vejledning fra Aalborgskolen og fandt selv mange informationer i artikler og på nettet. Vi blev ret hurtigt enige om, at CI var en mulighed vi ikke kunne vælge fra og det på ingen måde ville medføre forringet livskvalitet for vores barn. Vi havde en tro på, at CI ville blive en af grundstenene til hendes sproglige udvikling. Heldigvis fik vi ret... I marts 1997 igangsættes på Gentofte Amts Sygehus de indledende undersøgelser med henblik på at afdække muligheden for en CI-operation. I oktober 1997 blev Sabina opereret på Gentofte Amts Sygehus, og operationen forløb fuldstændig perfekt med alle 22 elektroder i øresneglen. I starten af december 1997 tilsluttes processoren, og i den forbindelse aktiveres 8 af de 22 elektroder. Ved de efterfølgende 4 tilpasninger af processoren, bliver alle elektroderne aktiveret. Sabina reagerede ret hurtigt på lyde, og kunne i løbet af få uger genkende sit eget navn. Hun pludrede meget varieret og udforskede alt, hvad der kunne

5 Den lokale børnehave var særdeles imødekommende, de skaffede de nødvendige ressourcer og tog velvilligt imod Sabina. Det har frem til nu vist sig overordentlig positivt, og har efter vores mening medvirket til, at Sabina har en hurtig og stabil sproglig og personlig udvikling. I dag er Sabina 4 1 /2 år gammel og har»snydt«os adskillige gange hvad angår vores forventninger til hendes sproglige udvikling - heldigvis, for vores forventninger øges gentagne gange i takt med hun udvikler sig - både menneskeligt og sprogligt. Til dagligt kommunikerer vi nu fuldstændigt med almindelig tale, det fremkalder en konstant læresituation sådan, at hun hovedsagelig lærer tale og kommunikation efter samme fremgangsmåde som alle andre børn. Dog med den forskel, at hun skal stimuleres og påvirkes væsentlig mere med lyde i dagligdagen. F.eks.: rim og remser, sanglege, historielæsning og andre aktiviteter. Vi har oplevet betydningen af selv de mindste muligheder, f.eks. tager vi først CI en af når hun er faldet i søvn, af den grund får hun mulighed for at indøve flere færdigheder på egen hånd, hun synger og snakker med sig selv i sengen som alle andre børn, hvilket er en god øvelse. Blot et kvarter hver aften inden hun falder i søvn er næsten hundrede timer om året, hvor hun ubevidst snakker med sig selv - (det er guld værd). 5 CI er så indarbejdet i vores hverdag, at vi nu har en stabil dagligdag som andre»normale«børnefamilier, vi tænker næsten aldrig over at vores barn er CI bruger. En gang om dagen kommer Sabina og siger -jeg kan ikke høre - vi skifter batteri, og hun fortsætter hvor hun slap. Storesøster Nanna og de hørende venner Sabina har, er utvivlsomt betydningsfulde rolle-modeller i hendes udvikling. Dagligt samvær med hørende opmuntre hende tydeligt til kommunikation både i leg og mundhuggeri, samt når hun efterfølgende fortæller os om det. Vi er naturligvis klar over, at en CI aldrig kan erstatte en normal hørelse, og Sabina utvivlsomt vil blive udsat for modgang, da hun jo selv sagt ikke er som andre»normale«børn. Det er dog vores overbevisning, at Sabinas tilknytning til det hørende miljø vil være stigende, og hun får mulighed for at udfolde og udvikle sine ressourcer lokalt i en almindelig hørende børnehave og skole. Af og til bliver vi godt nok mindet om, at der stadig er dommedagsprofeter der i bl.a. døveblade og TV udtrykker mistro og mistillid overfor det ukendte CImysterium. Nu går det som bekendt ikke altid som degnen spår, så mon ikke et liv med CI har en fremtid i lighed med almindelige høreapparater, briller og andre hjælpemidler. Anna Marie og Claus Storgaard

6 6 Familieweekendkursus Fredericia Igen i år er der familieweekendkursus på Fredericia vandrerhjem. Husk at sætte i kalenderen den 3. og 4. juni Vi skal en tur i badeland, eller hvis man ikke er til»vand«, en tur i legelandet Madsbyparken. LEGOLAND 1999 I efteråret 1999 afholdt decibel endnu engang familieweekendkursus på Hotel Legoland i Billund. Arrangementet fandt sted den 2. weekend i oktober og havde rekordstor deltagelse, nemlig 23 familier med CI-børn. Det blev til ialt 47 voksne/forældre, 43 børn og 10 hjælpere. Vi mødtes lørdag morgen, hvorefter hjælperne og børnene gik direkte i Legoland. Forældrene blev på Hotel Legoland til foredrag med Ole Andersen og Kirsten Fruensgaard fra Aalborgskolen. Ole og Kirsten fortalte dels om den måde, hvorpå Aalborgskolen (og Vestdansk Center) har grebet hele CI-arbejdet an, og dels gav de et oplæg til diskussion forældrene imellem omkring undervisning, skolegang osv. af vore CI-børn. Det var en meget lærerig og spændende eftermiddag og vi kunne sagtens have brugt mere tid sammen. Sidst på eftermiddagen var Bent og Christian Skov fra Danaflex på programmet. De fortalte om sidste nyt fra Nucleus og svarede på forskellige spørgsmål. Da børnene var kommet tilbage fra Legoland, var der tid til lidt hygge inden spisningen. Om aftenen var der underholdning af en tryllekunstner for børnene inden sengetid og da der var blevet nogenlunde ro, mødtes forældrene i en af hotellets saloner, hvor der var tid til snak, erfaringsudveksling osv. Efter morgenmaden søndag gik alle i Legoland for at nyde de sidste timer sammen inden afrejsen ved frokosttid. Vi skal også have vores årlige generalforsamling og så får vi besøg af Uffe Jochumsen, som er tale/ hørepødagog på Århus Kommunehospital. Vi håber det bliver en rigtig familiehyggeweekend, hvor vi får leget med børnene, og de voksne får snakket og udvekslet erfaringer. Skal dine tryksager have et professionelt look... - så er du på sporet Vi glæder os til at se alle, både nye som gamle medlemmer. AMH FOTOSATS Præstevangen 25, 6823 Ansager Tlf Fax

7 LEGOLAND 2000 Traditionen tro skal vi også mødes på Hotel Legoland i år. Datoen er den oktober, så sæt endelig kryds ved den dato allerede nu. Vi arbejder på at få foredragsholdere udefra, f.eks. fra CI-centret i Hannover, og forventer desuden at kunne invitere fagfolk/professionelle til at deltage i noget af lørdagens arrangement. Nærmere info om dette arrangement følger i løbet af sommeren. Vi glæder os allerede til at være sammen med jer i oktober! Anne Lyngsø Nyt pædagogisk orienteringsmateriale om CI I forbindelse med at CI også er blevet et naturligt hjælpemiddel for en del døve børn, er der behov for mere pædagogisk orienteringsmateriale herom. Derfor har Døveskolernes Materialecenter i Aalborg netop udgivet 3 små børnebøger, som beskriver det forløb, som drengen Bo skal igennem for at kunne bruge CI. De 3 bøger har titlerne: Bo er til forundersøgelse på hospitalet Bo bliver opereret Bo får tilpasset sit CI 7 Bøgerne har både tekst, billeder og tegn og kan således bruges både over for døve og hørende børn, f.eks. søskende, legekammerater og nye børn, som måske skal igennem en CI-operation. Bøgerne kan købes ved henvendelse til: Døveskolernes Materialecenter Kollegievej 1, 9000 Aalborg. Tlf Adresseliste for bestyrelsen: Formand: Niels Henrik Sørensen Dyrelunden Skævinge Tlf./fax Kasserer: Cathrine Ryge Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf Sekretær: Anne Lyngsø Oddershedevej Thisted Tlf Britta Christensen Pilekæret Kolding Tlf Troels Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf

8 NYT FRA 8 Cochlear Implant og nyt fra Nucleus Der er pr implanteret i alt ca patienter på verdensplan med Nucleus. Ca halvdelen er børn. Der sker verden over en fantastisk udvikling både med hensyn til tekniken, nye programmeringsstrategier og større erfaring og rutine. Såvel i operationen som i den senere rehabilitering, opnås der i dag meget fine resultater i de fleste tilfælde. Forventningerne til resultatet er blevet større. I starten var man faktisk tilfreds blot barnet kunne høre og forstå rimeligt. I sig selv er det også flot, at fra at være total døv og afskåret fra den lydgivende omverden, at den implanterede kan opfatte og forstå lyde, ord, støj m.m. Udviklingen har gjort, at der i dag stilles meget højere krav til et implanteret barn. Det forventes, at det skal kunne forstå næsten al tale, hurtigt lære at udtrykke sig og komme så tæt på den talende verden som muligt. De nye bag-øret taleprocessorer bliver nu tilgængelige for alle Nucleus implanterede i Danmark. Til CI24 har man længe haft Esprit og nu til sommer (2000) kommer Esprit 22, der passer til CI22M. Det vil give en helt anden frihed for barnet, ikke at skulle have en taleprocessor på maven eller i bæltet, samt at slippe for de lange ledninger. Man må dog opgive lysdioderne på taleprocessoren. De er i mange tilfælde nyttige for forældre og pædagoger. Nyt er også, at man kan måle sig frem til den bedste tilpasning og programmering uden barnets aktive deltagelse. Det sker ved hjælp af NRT»Neural Response Telemetry«. Dette vil blive forklaret senere i en speciel brochure. DANAFLEX A/S Nørrevang Birkerød Tlf Fax

bel bel Referat fra decibels generalforsamling afholdt på Fredericia Vandrerhjem d. 3. juni 2000

bel bel Referat fra decibels generalforsamling afholdt på Fredericia Vandrerhjem d. 3. juni 2000 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel August 2000 3. årgang Nr. 2 Indhold: Referat fra decibels generalforsamling 1 Vedtægtsændringer pr. juni 2000 3 Bestyrelsen konstituerer

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Det tidlige sprog 0-3 år Det tidlige sprog 0-1 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år Dit lille barns sprog Til forældre til børn 0 3 år Denne pjece er udarbejdet af sundhedsplejen og talehørekonsulenterne i Viborg Kommune Dit lille barns sprog. Dit barn er født med lyst og evne til at

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

G E B Ø R. Børn og unge med høretab

G E B Ø R. Børn og unge med høretab U N G E B Ø R N HØRETAB Børn og unge med høretab Vi meldte os ind i decibel, fordi vi så kunne deltage i kurser om børn med HØRETAB Det har betydet alverden for os og vores barn. Petunia, mor til Anemone

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere..

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Først vil jeg gerne sige, alle jer der deltog i forældrekaffe mandag den 11. april tak for en hyggelig eftermiddag. Den første rigtige

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagt sæsonen er godt og vel i gang, og året går mod enden, hvorfor jeg vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere