Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:"

Transkript

1 Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad adskiller deres vaner og evner sig fra ikke-ordblinde i samme demografiske gruppe? - Hvilke typer medier bruger de oftest? - Hvilke typer bøger foretrækker de at læse? - I hvilke situationer læser de? - Hvilke sociale netværk benytter de? - Hvad bruger de sociale netværk til? - Hvilke typer computerspil spiller de? - Hvilke hjemmesider/blogs besøger de? - Hvad bruger de i det hele taget nettet til? Teknisk interesse/kunnen: - Hvor mange unge ordblinde har en smartphone/tablet? - Hvor hyppigt bruger de den? - Til hvad bruger de den? - Hvor dygtige er de til at bruge ny teknik generelt? - Hvor gode synes de selv, de er til at bruge ny teknik? - Hvilken type PC har de? - Hvilken browser benytter de? - Er der forskel på ordblindes og ikke-ordblindes brug af nye medier? Ældre blindblevne: Hvilke medievaner kendetegner danske ældre blindblevne? Her er fokus i særdeleshed på en undersøgelse af deres tekniske evner, interesse og selvstændighed. - Hvilke typer medier bruger de, hvor ofte og i hvilke situationer? - Hvordan afspiller de deres lydbøger? - Benytter de overhovedet gadgets med touch-skærme? - Hvis så, hvor nemt/svært synes de, det er? - Benytter de sociale netværk? - Hvis så, til hvad? - Hvad bruger de nettet til? - Hvor dygtige og selvstændige er de ifbm. tillæring af nyere teknik? - Hvor lang tid tager det dem at vænne sig til ny teknologi / nye hjemmesider? - Hvilke tekniske gadgets er sværest/nemmest for dem at bruge?

2 Yngre blinde/blindblevne: Denne gruppe er meget lille. I forhold til dem er vi interesserede i at vide noget om de punkter, hvorpå de adskiller sig fra hovedgruppen af ældre blinde: - Benytter de andre/mere avancerede hjælpemidler end de ældre blinde? - Benytter de sociale medier og hvis så: til hvad? - Er de bedre til at tilegne sig ny teknik? - Hvor hurtigt vænner de sig til nye medier/teknik? - Forbruger de flere eller færre bøger end ældre blinde? Mere specialiserede problemstillinger: - Pædagogik /Kognition: Hvilke kognitionsmæssige forskelle kan vi observere imellem forskellige typer af læsehandicap, og hvordan udmønter disse sig i behov ifbm. forbug af læsemateriale? - Psykologi/Antropologi: Hvad er læsehandicappedes forhold til deres eget handicap? Oplever de skam over det, og i så fald: Hvilke coping-mekanismer benytter de til at klare sig? - Sociologi/Antropologi: Ser læsehandicappede sig selv som en anden type borger end ikkelæsehandicappede? Hvis så, hvordan udmønter dette sig i deres handlinger og beslutninger?

3 Produkts- og kommunikationsanalyse: Analyse af e17.dk I tilfælde af e17 er vi i særdeleshed interesserede i en usabilityanalyse, foretaget på flere forskellige planer. Dette involverer bl.a. spørgsmål som følgende: Hvordan fungerer siden ifbm. brugernes forskellige hjælpemidler, opfattes teksten som læselig, er informationsstrukturen letforståelig? Et mål for en sådan opgave kan tænkes at være at udvikle et sæt af retningslinjer for brugergrænsefladedesign til ordblinde/blinde (et sådant eksisterer ikke på nuværende tidspunkt) Vi er dog også interesserede i en generel analyse og vurdering af e17 som netbibliotek. Delvis med rent fokus på siden selv: Hvordan fungerer det nuværende indhold ifht. brugernes forventninger og behov er der for lidt/for meget? Burde siden indeholde andre typer indhold? Dernæst er vi interesserede i en sammenlignende analyse med andre sider, som tilbyder lignende biblioteksservices (litteratursiden, litteratur.nu, bibliotek.kk.dk, wikipedias litterære sider) giver det overhovedet mening for Nota at varetage en litteraturformidlende funktion, eller finder brugerne deres inspiration/information på andre sider? Hvis Nota i fremtiden skal fortsætte med at formidle litteratur, skal vores strategi i så fald ændres? Til denne type opgaver kan vi bl.a. stille data fra Google Analytics til rådighed. Analyse af m.e17.dk Mht. usability på mobilafspilleren er vi selvfølgelig interesserede i at vide, om siden som helhed fremstår nem at bruge og letoverskuelig. Vi er også specifikt interesserede i at vide, hvilket indtryk siden gør på brugerne (i særdeleshed de unge ordblinde), samt hvordan specifikke funktionaliteter på afspilleren bliver opfattet. Det drejer sig særligt om følgende: - Søgefunktionen: Hvordan forventer brugerne, at en nutidig søgemaskine skal virke? Skal den have auto-completion? Skal den benytte kontekstbaseret søgning? Skal den indeholde en Avanceret søgning -mulighed? Hvordan benytter brugerne andre typer søgemaskiner, og hvilke foretrækker de? - Formidlingssektionen: Er brugerne interesserede i at se Nota anbefaler, etc? - Tegneserier: Hvilken afspilningsmetode fungerer bedst? Analyse af nota.nu / Nota Indefra Dette er egentlig to forskellige opgavetyper, men falder begge mere specifikt under organisationskommunikation. Først og fremmest nota.nu: Hvilken type organisation fremstår Nota som, når man besøger den? Hvis Nota vil arbejde videre med vidensformidling, skal det så foregå igennem andre kanaler end nota.nu, eller kan den eksisterende side benyttes (evt. med

4 ændringer)? NB: Denne opgavekategori vil stå stærkere, når en officiel vision for Notas offentlige identitet kan vedlægges som evalueringskriterium. Dernæst: Nota Indefra. Udover denne del af nota.nu har Nota intet fungerende intranet. I denne fobindelse kunne man tænke en opgave, som undersøger den måde, kommunikation pt. foregår internt i Nota, i særdeleshed imellem afdelinger. Denne kunne også indeholde en vurdering af, hvorvidt Nota egentlig har brug for et intranet, samt hvordan et sådan i så fald skulle fungere. Analyse af Notas nyhedsbreve/læseklubber/radio Nota Nota har en række af forskellige formidlings/marketingsfremstød, som trænger til en analyse og vurdering. Virker de? Er de effektive ifbm. den type brugere, de er tiltænkt at gå ud til? Hvis ikke, hvilken type formidlingsfremstød ville i så fald kunne tænkes at virke?

5 Produktududvikling Denne type opgave er grundlæggende forholdsvis spekulativ, idet den går ud på at lave prototyper eller konceptuelle udkast til medietyper/formidlingsmetoder, som ikke eksisterer i forvejen. Dette består i at vurdere, hvordan de eksisterende nye bogformer kan redesignes til at understøtte læsehandicappede bedre, samt udvikle retningslinjer for fremtidig evaluering af digitale medier og deres evne til at understøtte læsesvage. På dette område er vi i særdeleshed interesserede i materialetyper, som kombinerer fx billed- eller videomateriale med lyd og tekst. En opgave i denne forbindelse kan simpelthen være at kompilere en oversigt over, hvad der pt. er verdensstandarden på området omkring e-bøger, digitale bogmedier etc. Specifik opgave: Site-specific e-books Som særligt område er vi interesserede i materialetyper, som sammenkæder rumlig bevægelse og lyd. Et eksempel på denne type er de høreguides, som benyttes ved udstillinger etc., hvor bestemte lydklip er knyttet til bestemte lokaliteter/artefakter. Vi er interesserede i at få undersøgt mulighederne for at fremstille lydbøger med denne eller lignende brugsformer specifikt for øje. Et eksempel på denne type materiale kunne være at sammenkæde scanningskoder omkring København med afsnit i en guide-lydbog, el lign. Specifik opgave: Brug af interaktive bøger ifbm. undervisning Vi vil gerne have undersøgt, hvilke pædagogiske muligheder, der egentlig ligger i nye materialer som e- bøger, lydboger, interaktive billedbøger etc. Kan nye medietyper inspirere/facilitere nye typer indlæring? Er der bestemte måder, nye medier kan siges at påvirke den eksisterende undervisning?

6 Markedsføring og formidling Lydbøger som læsetræning: I mange af Notas lydbøger kan man for eksempel følge med i teksten mens man læser. Det træner ordkendskabet og den automatiserede afkodning for læseren. Ved at bruge Notas tegneserier kan man komme tidligt i gang med læsningen og følge med i teksten mens man kigger på billederne og det kan være et afsat til at læse mere og tidligere (selvom man er ordblind). Men det er der mange af Notas brugere der ikke er klar over. Opgaven her er grundlæggende at komme med eksempler på og gerne udføre kampagner, som formidler særlige læseformer som læsetræning for de relevante brugere af Nota. Specifik opgave: lydbøger med tekst som læsetræning Vi vil gerne formidle til vores brugere at man kan træne sin læsning ved at følge med i teksten mens man lytter. Det kunne være i en kampagne gennem nye og anderledes kanaler, ved en event eller på en helt tredje måde. Det afgørende er at flere bliver nysgerrige omkring muligheden for at bruge lydbøger til at træne læsningen og får lyst til at prøve det af. Specifik opgave: tegneserier som læsestart Med Notas tegneserier kan man måske komme i gang med læsningen tidligere, selvom man egentlig synes at læsning er besværligt. Det er primært en visuel form, men man ser teksterne mens de bliver læst op og det er en fordel når man skal blive bedre til læsningen efterhånden. Det vil vi gerne formidle til vores særligt unge brugere. Det er selvfølgelig ikke sikkert formidlingen kun skal gå direkte ud det kunne også være til forældre, lærere eller andre som indirekte kan formidle videre til unge med læsevanskeligheder. Det kunne være i en kampagne gennem nye og anderledes kanaler, ved en event eller på en helt tredje måde. Det afgørende er at flere bliver nysgerrige omkring muligheden for at bruge tegneserier til at komme i gang med læsningen.