BEREDSKABSNYT. Besøg på Flyvestation Karup. Nr. 104 / sepember Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSNYT. Besøg på Flyvestation Karup. Nr. 104 / sepember 2012. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning"

Transkript

1 BEREDSKABSNYT Nr. 104 / sepember 2012 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning Besøg på Flyvestation Karup

2 Indhold Julehygge for frivillige... side 3 Nyt fra kredsledelsen... side 4 Nyt fra ledelsen.... side 6 En aften i Karup.... side 8 Johnnys Blog... side 10 Hundeglam og våde poter... side 12 Ny hjemmeside... side 14 Besøg på Flyvestation Karup... side 16 Hammer hammer fedt... side 18 Nyttige tlf. numre og ... side 19 UDGIVES AF Brandmænd, frivillige og fastansatte i Brand & Redning Herning TILSENDES Brandmænd, frivillige og fastansatte, samt personer og myndigheder med interesse for Brand & Redning Herning. UDKOMMER 4 gange årligt i marts, juni, september og december måned. REDAKTØR Susanne Frederiksen Tlf.: Deadline til næste nummer er tirsdag 12. december Julehygge for frivillige Sæt kryds i kalenderen 8. december kl , hvor der er julehygge for frivillige med børn og påhæng. Nærmere info føler Hilsen Aktivitetsudvalget 2 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

3 Nyt fra kredsledelsen Af Henning Skallebæk, kredsleder Så går sommeren på held og kalenderen siger efterår. Håber alle har nydt sommeren og er klar med fornyede kræfter. Kredsledelsen I kredsledelsen har vi taget hul på et nyt arbejdsområde. Beredskabsforbundet har i samarbejdsaftalen med forsvarsministeren for et par år siden, aftalt at vi i fremtiden skal stå for en ny befolkningsuddannelse i forebyggelse til befolkningen, efter at vore befolkningskurser i førstehjælp bortfaldt. Kredsledelsen havde 27. august besøg af forebyggelseskoordinator Jan Vestentoft fra BF Region Midtjylland og vi har nu aftalt, hvordan vi skal komme i gang i vores kreds. Herefter har Kim og jeg deltaget ved en temadag, 14. september, afholdt af BF landssekretariatet, omkring samme emne. Kredsledelsen skal også deltage på BF kredsledelsesdagen 21. september ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved. Her deltager Johnny, Susanne og Kim. Det er et møde der skal hjælpe og inspirere kredsledelserne i deres daglige arbejde. Uddannelse Uddannelsesprogrammet for 2. halvår er allerede godt i gang. Et spændende og varieret program venter og der skal lyde en opfordring fra mig, om at så mange som muligt møder op, så vi bebeholder det høje faglige niveau. Desuden skal vi have det 3. og sidste hold gennem HAT uddannelsen ved Beredskabsstyrelsen til oktober/november. Tre af vores nye frivillige i funktionsområde Brand og Redning har påbegyndt deres Grunduddannelse indsats, på Uddannelsescenter Langvang i Randers. Det er aftalen at alle nye frivillige skal have gennemgået grunduddannelsen, inden for det første år som frivillig. Indsatser Sidst jeg skrev et indlæg, havde frivilligberedskabet deltaget på fem indsatser og det er jo positivt at vi bliver tilkaldt når der mangler ekstra hænder på den ene eller anden måde. Hen over sommeren har der yderligere været tre udkald, hvor der har været brug for assistance til brandfolkene ved to af udkaldene, og forplejning til indsatsstyrken ved dem alle tre. Jeg er meget positiv over at man bruger vores frivilligberedskab som man gør, og håber dette niveau kan fortsætte. Redningshunde Michael Jacobsen har aftalt med redningshundeinstruktør fra Ringkøbing/Skjern Beredskab, at vores redningshunde og fører kan træne sammen med dem. En god aftale som sikrer, at de kan holde træningen i gang. Vibeke Svendsen deltager eksempelvis på denne måde med hendes hund på en træningstur i Sverige i uge 38 sammen med andre redningshunde fra DK. Omkring brugen af vores øvelsesområde har jeg pt. ikke hørt andet end at der stadig kun må trænes med hunde på brandområdet mellem Beredskabsgården og Brandstationen. Desværre en ikke særlig hensigtsmæssig løsning, da de ruiner som man øver hunde i ligger, bag Enggården. Mit ønske er stadig, at man finder en anden løsning som er holdbar mellem naboerne og Beredskabsstyrelsen. Vi har i kredsen heller ikke hørt mere til den fremtidige model omkring overflytning af redningshundene fra kommunerne til Beredskabsstyrelsen. Vi håber snart at vi ser en udmelding fra styrelsen, da planen er at overflytningen skal ske fra nytår. Arrangementer Frivilligberedskabet har også arbejdet med andre ting hen over sommeren. Vi har traditionen tro været brandvagter på campingområderne ved Vildbjerg Cup, hvor mange tusinde camperer rundt på midlertidigt oprettede campingpladser. I år har vi som noget nyt, kørt rundt i et lille el-drevet slukningskøretøj, som kunne lave en første indsats, hvis der blev behov. Derudover har der været hjælp til fyldning/ tømning af vandkar på torvet og ved Fuglsang Sø løbet. Kaj Aage og Frey Vi sagde også farvel til to medarbejdere på stationen i sommer. Kaj Aage sagde vi farvel til 1. juli og Frey 13. september. En stor, stor tak for samarbejdet skal lyde herfra til jer begge to, og vi håber at se jer engang imellem, selv om I nu er stoppet. Jeg vil slutte mit indlæg af med at opfordre alle frivillige til at støtte mest muligt op om undervisningen på gården, samt om udflugterne til Århus og flyvestation Karup som kommer i nær fremtid. 4 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

4 Nyt fra ledelsen Befolkningsuddannelse Af Michael Jacobsen Viceberedskabschef Lørdag 14. september afholdte Beredskabsforbundet en temadag her på Beredskabsgården. Emnet var befolkningsuddannelse. Undertegnede skulle give et indlæg om hvilke potentialer der ligger i befolkningsuddannelse og øget brug af frivillige, set fra en kommunal beredskabsmyndighed. For at kridte banen op, gav jeg indledningsvis en kort gennemgang af den kommunale brandforebyggelse som den ser ud i dag. Den professionelle forebyggelse: byggesagsbehandling og brandtilsyn Dialog med professionelle brugere Afgrænset til det konkrete objekt. Ikke særlig tilpasset styret af lovgivningen Ressourcekrævende 1:1 i dialog (1 inspektør til en driftsansvarlig) Fyraftensmøder o.lign. (eks. info om regler vedr. fyrværkeri, telte m.v.) Dialog med professionelle brugere Afgrænset til det konkrete objekt. Tilpasset behov Bred kreds af modtagere i forhold til indsats Kurser Professionel ydelse til virksomheden OG personen tager det med sig Bred kreds af modtagere ift. indsats Kampagner (aviser, tv, Torvet o.lign.) I DAG I BEGRÆNSET OMFANG Meget bred modtagerkreds ift. indsats Ukendt udbytte - svært at følge op / evaluere effekt. Risiko for at det gøres for at vise man gør noget og det mest er egen interesse. Befolkningsuddannelse - generelt Modsat den målrettede indsats mod en afgrænset modtagergruppe er befolkningsuddannelse noget andet. Her skal vi ramme mange forskellige slags borgere og med et bredere emne. Det er i sig selv en udfordring. Hvis ikke uddannelsen blot skal blive en reklamesøjle for kommunens redningsberedskab, Beredskabsforbundet m.fl., tror jeg der ligger et omfattende stykke forarbejde for os. Som afsender skal man gøre sig overvejelser om hvilket reelt resultat man forventer. Skal det f.eks. være nogle målbare succesparametre eller er essensen at tilføre befolkningen almen viden på området. Jeg mener at den kommende Nationale forebyggelsesstrategi er meget nødvendig i denne sammenhæng. Set fra kommunens side handler forebyggelse jo ikke kun om at give borgerne nogle håndgribelige færdigheder. Det er også et signal fra samfundet om hvor selvhjulpne borgerne skal være. Det er vigtigt at uddannelse i hjælp til selvhjælp sker med udgangspunkt i synliggørelse af bl.a. kommunernes serviceniveau. Hvor giver det så mening at samarbejde på tværs? Og skal vi altid koordinere vores indsats? Det vil være helt naturligt at lokale frivillige kontakter sin hjemkommune ifm. aktiviteter i Forbudsregi. Som minimum til orientering. Kommunen kan måske bidrage med lokal viden og understøtte eller tilpasse egne aktiviteter til kampagnen. Det lokale redningsberedskab kan have ønske om at supplere den almindelige uddannelse med målrettet information. Ofte optræder frivillige i kommunens beklædning og køretøjer, hvilket udadtil binder de to parter sammen i forhold til borgernes opfattelse. Den anden vej rundt vil vi til vinter, via vores deltagelse i BRS arbejdsgruppe anvende kommunens frivillige til projekt Brandtjek, der netop henvender sig mod den enkelte borger og dennes bolig. Der er ikke her tale om uddannelse, men en aktivitet der skal henlede borgerens opmærksomhed på brandsikkerhed. Her vil det jo være oplagt at kunne lede interesserede borgere videre på et befolkningskursus. Så jeg tror også på uddannelse af borgerne. Der er jo eksempler fra vores nabolande på, at det betaler sig. Så jeg håber man på nationalt plan kan samles om at fastlægge nogle langsigtede mål og koordiner indsatsen. 6 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

5 En aften i Karup Af Johnny Leth-Andersen Frivillig i Brand/Redning En kold aften i september, aflagde vi Flyvestation Karup et besøg. Det var nok engang det fantastiske festudvalg, der stod for arrangementet. Vi blev afhentet i en af flyvevåbenets busser, en ordentlig fætter i blå farve, som alle jo, om ikke før så nu, ved er flyvevåbenets farve. Vi havde indkøbt lagkage til ca. 30 personer, som tak for rundturen med et billede af deres Crashtender på glasuren, og med hindbærskum og limesmag (tror jeg nok) Lad mig bare afsløre, at der var kage nok, da vi ca. var det halve af sted, men skidt, desto mere kage blev der til vi andre :0) Starten på rundturen begyndte i hangaren med LYNX helikopterne, hvor vi meget levende fik beskrevet dens ydeevne, og hvor den kunne blive indsat bla. som farvandsovervågning ved Færøerne og Grønland. Den bliver også brugt i jagten på pirater i Adenbugten, og i det tilfælde, er den udstyret med en kommunikations-stav læs: sidemaskingevær, fordi den snakker et sprog, de kan forstå ;0) En fantastisk maskine på mange områder. Dernæst gik turen ind til Fennec helikopterne, nogle fransk-byggede krapyler, mener jeg, han præsenterede dem som. De bliver oftest brugt til landsætning af specialstyrker, samt til eftersøgning af savnede personer og personer, der kan have begået f.eks. bankrøverier, eller anden kriminalitet. Sidst men absolut ikke mindst, lagde vi vejen forbi Augusta Westland 101, den som vi kender som redningshelikopteren, hold da helt kaje, hvor er den stor!!! En must have ting til jul, når jeg engang vinder rigtig mange penge i Lotto, hvilket også er et must med en stk. pris på noget, der minder om et mindre afrikansk lands nationalbudget. Alene et rotorblad koster omkring en lille million. Men den kan bare så mange ting, selv kaffe kan den lave Den har uanede opbygningsmuligheder, (måske Mette køber en til os, vi skal nok selv stå for ombygningen til Brandhelikopter). Til sidst besøgte vi Brandstationen, hvor vi fik en køretur i en Crashtender, (stor gul brandbil for dem, som ikke ved det, som er beregnet til flybrande). Dernæst fik vi en opvisning af to 101 ere, der øvede natflyvning med totalt mørkelagte helikoptere. Piloterne fløj med nightvision også kaldet goggels. Nøøøj sikken en opvisning, den ene fløj ca. 25 meter foran den anden på lige linje, den forreste var helt, sort og mørklagt og fløj uden markeringslys, og man kunne kun ane silhuetten af den. Der er ikke noget at sige til, at fjenden ikke ser dem før de er der. Vi sluttede af med kaffe og lagkage i deres opholdsstue, før bussen atter kørte mod gården ved ca. 21:30 tiden. Tak til dem, som fandt tid, i deres kalender til at dele aftenen med os. 8 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

6 Johnnys Blog Af Johnny Leth-Andersen Frivillig i Brand/Redning Godmorgen, Goddag og undskyld. Undskyld. Undskyld jeg spørger men, er vi ved at være et samfund med personer, der har nok i sig selv? Vi har naboer, vi ikke ville kunne genkende i Bilka, selvom de har boet ved siden af os de sidste 5 år. Nu ved jeg jo godt, der kan være adskillige grunde til, folk holder sig for sig selv: konen kan være ufattelig grim, manden dybt alkoholisk osv. Jeg fik tanken her forleden da jeg var på Ærø sammen med resten af den pukkelryggede familie, til min svigermors fødselsdag. Ærø, øen hvor alle kender hinanden på godt og ondt, alle hilser på alle, selv i Brugsen, hvor ingen kender mig. Mor n mor n, lyder det med et smil, og ikke bare med påtaget smil fra personalet, men fra alle. Siger man godmorgen eller goddag til folk på gågaden i Herning, eller i div. butikker her i Herning, kigger de jo på én, som de var faldet ned fra månen. Man kan se, de tager deres små børn i hænderne og trækker dem væk, væk fra ham den mærkelige, han kunne jo være børnelokker, i hvert fald er han underlig. Forleden nat blev jeg vækket kl. 01 om natten af et gennemtrængende kvindeskrig, ikke et åh, åh, hvor gør det godt-skrig, men et virkelig angstskrig a la der står en mand i mit soveværelse, med en stor kniv- skrig. Jeg ringede straks til Politiet, og fik spørgsmålet: Var ordet NEJ indbefattet i skriget, hvortil jeg svarede: Skal det da være det, før I kommer..? Det skulle det åbenbart, for de havde da lige et indbrud, de skulle ud til først, og efter halvanden time var der stadig ingen Politi at se, så i tøjet og lommelygten i hånden, ud for at undersøge de faktiske forhold. Ufattelig nok var jeg åbenbart den eneste af omkring 20 husstande, der reagerede på det, så det var også så som så, med backup. Og der var så heller ikke noget at se, men alligevel. Nu er der jo så nok en del der spørger mig om, hvorfor jeg blander mig i det, og kan det ikke være lige meget om naboen, eller andre hilser? Det ligger vist i min opdragelse, måden jeg har lært at bekymre mig om andre; høflighed koster ingenting, sagde min morfar altid.. og hov der er det jo at I, I mine dejlige kollegaer, kommer ind i billedet. Jeg tror på, at jeres måde at være på, måden at I behandler jeres medmennesker på, det at kunne sætte sig selv udover egne behov, hvor er der dog mange, der kunne lære noget af jer. Jeg er sgu stolt af at kende jer, stolt af at være en lille del af de privilegerede, der bekymrer sig om andre mennesker.. Nå tak for jeres tid og undskyld jeg blander mig; mor n mor n.. :O) 10 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

7 Hundeglam og våde poter Af Karsten, Vibeke og Helene Redningshundeførere En beretning om Sverige-turen uge 38 Det er de færreste, der vil kalde vores tur til Sverige ferie, når de hører hvilket program, vi har udsat os selv for. Tidligt op hver dag, se efter hunden, efterfulgt af en hurtig morgenmad og pakning af bilen og så af sted. Hver dag pakket med hunde aktiviteter af forskellig art. Der er brugt mange timer krøllet sammen i et skjul i ruinen, eller under et træ i skoven siddende musestille med tilbageholdt åndedrag, ventende, mens man lytter intenst hvornår kommer hunden og finder én? Kilometer efter kilometer tilbagelagt i skoven, over stok og sten, gennem krat og mose mens vejret veksler fra regn i stride strømme til høj sol. Hvorfor? kan man spørge sig selv om. Fordi vi ikke kan lade være, fordi hundene elsker det og fordi både hundefører og hund har muligheden for, at flytte sig helt vildt med en hel uges intens træning. Vi har været af sted sammen med hundefører fra Ringkøbing og Odense og har gennem ugen trænet sammen på tværs af byerne. Vi var 14 af sted i alt alle dedikerede hundefolk. Det er sådan, at indenfor redningshundetræningen er der ikke én rigtig måde at gøre tingene på der er 100 tilgange og løsningsforslag, til hver ting hunden skal lære og derfor er det vigtigt, at kunne udveksle erfaringer med andre, på tværs af hunderacer og niveau, for at lære af hinandens fif og ideer, så man har større mulighed for at tilrettelægge sin egen træning optimalt og finde lige præcis det der virker for sin egen hund. Ugen har budt på træning i Revinge ruinby nordens største øvelsesområde. Her er muligheden for at tilrettelægge et hvert tænkeligt setup i forhold til eftersøgning med hundene. Vores hunde lærer af erfaringer og af det miljø de har været i. Så jo flere forskellige miljøpåvirkninger og jo flere mærkelige steder de har været og har oplevet succes, jo mere hærdede vil de blive og jo mindre risiko er der for, at de vil opleve stress i en skarp situation. Problemet var bare at vælge - skulle træningen starte ved skibet, mekanikeren, ruinen, på hotellet, i boligkarreen, det væltede tog eller i en af de mange andre spændende bygninger...? Det er et af de steder, man kunne træne i 14 dage, uden man behøvede at lave det samme to gange! Det er lidt som at lege gemmeleg for viderekommende - gå ud og bliv væk så godt væk som man overhovedet kan og sætte fælder op for hunden. Så når man sidder i den væltede togvogn helt sammenkrøllet i det mindste hjørne, med benene trukket op så man ikke rører jorden, halvvejs inde i en kuffert, med en mystisk lugtende kasse over hovedet så tænker man: Her finder de mig aldrig...! -Ha ha... Så går der som regel ikke mere end 10 minutter, inden man kan høre den umiskendelige lyd af en hundenæse der arbejder på højtryk, man kan høre den springer omkring, forcerer sæder der ligger vandret hopper over halv åbne døre bare for at komme frem. Så standser den 50 cm fra dig inhalerer en gang dybt og sætter sig så til at gø. Og den gør! Og den fortsætter i hvad der føles som en evighed, indtil dens hundefører kommer frem og finder én frem, så hunden kan få sin længe ventede belønning. Derefter kommer næste hund. Sådan fortsætter dagen, så alle hunde kommer scenariet igennem. Så videre til næste spændende sted med et nyt setup. Sådan går dagen alt for hurtigt. Ugen har også budt på træning i skoven. Her er de svenske skove helt unikke med deres variation og deres størrelse. Så at træne eftersøgning her er super spændende. - Vi sender nogen ud som gemmer sig i skoven og så lærer vi hunden at løbe i et mønster og at bruge vinden for at opsnuse færten af den der er blevet væk. Vi har også trænet spor. Hundene er blevet sat på sporet af fremmede folk som har gået en tur i skoven, en helt vilkårlig tur, ud gennem terrænet, over stendiger, gennem sump, bakke ned og bakke op hvorefter hundene er blevet sat til at finde vej. Vi har også trænet med en varierende længde tid, sporet har fået lov at ligge. Skal vi eftersøge en, der er blevet væk, skal hunden kunne gå sporet, om det så er 2 eller 26 timer gammelt og alt sammen uden at tage hensyn til vejret. Færtbilledet ændrer sig også alt efter vind og vejr, så igen jo flere forskellige erfaringer vores hunde får med sig jo mere sikre og upåvirkede bliver deres søg. Med de mere urutinerede hunde har vi arbejdet med motivation det grundlæggende for alt andet arbejde med søg hundene får simpelthen så mange positive oplevelser og succes med at finde mennesker, at de synes det er det sjoveste i hele verden. Så gør det ikke noget vejret ikke arter sig fra sin pæne side, det betyder intet med mudderpoter og at hunden kommer hjem og er gennemblødt og flydt med betonstøv, og at hundeføreren skal knokle rundt i ruin eller skov, så man er øm i alle muskler og gennemblødt til skindet, for vores hunde ELSKER det, den har fået lov at holde fest en hel uge. Og den bliver tilmed mere klar til at løse en skarp situation og gøre en forskel der i sidste ende kan redde liv! Skal vi være helt ærlige - SÅ ELSKER VI DET OGSÅ! 12 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

8 Ny hjemmeside til Brand & Redning Af Susanne Frederiksen Redaktør af Beredskabsnyt Brandogredning.dk er én af de mange selvstændige hjemmesider (emnesites), der er lavet under hovedsiden herning.dk. Vi har denne gang valgt at opdele mange af kommunens emner, på flere forskellige små hjemmesider (emnesites), i stedet for at samle det hele på én stor hjemmeside Søgning og selvbetjening På de nye hjemmesider satser vi på søgning og selvbetjening. Alle statistikker siger at brugerne ikke navigerer sig frem, men søger, som de er vant til på Google. Derfor har vi fået en super søgemaskine, som søger på tværs af alle vore hjemmesider. Responsiv design Alle hjemmesiderne er lavet, så de automatisk tilpasser sig mobile enheder (smartphones), tablet og ipad. Dette gør det mere overskueligt for både borgerne og de webforfattere som sidder og skal indberette i systemet. Der er f.eks. emnesites på: Brand & Redning Bolig og Byggeri Aktiv i Herning Erhverv i Herning Sundhed, sygdom og handicap Natur, klima og miljø Affald + en del flere Brand og Rednings nye hjemmeside kan findes både på den nye og den gamle adresse: brandogredning.herning.dk 14 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

9 Besøg på Flyvestation Karup Af Susanne Averhoff Frivillig i Brand/Redning Tirsdag 17. september 2013 blev 13 frivillige hentet på Beredskabsgården af Frank Larsen fra flyvestation Karup i en af militærets busser. Vi havde en forhåbning om, at den medbragte lagkage kunne bruges til at lokke fire fighterne til at give os en tur i crashtenderne og dét lokkemiddel duede sørme! Vi blev kørt over til eskadrille området, hvor vi fik de forskellige typer helikoptere at se, både Lynx, Fennec og Merlin EH-101 en MEGET stor én af slagsen! Frank Larsen fortalte både om de tekniske sider af helikopterne, men også nogle anekdoter mundlam er fyren ikke, så huhej gik tiden, og det blev tid til at køre over til brandstationen. To helikoptere skulle imidlertid ud og flyve, så da vi ankom til brandstationen, stillede vi os ud og ventede i mørket. To røde lys blinkede i det fjerne i laaaaang tid(!) og pludselig fløj det ene røde lys (helikopteren) men, hvor var den anden nu blevet af?!? Helikopteren fløj ikke hen over hovederne på os, som lovet, så vi begyndte at gå indenfor for at få kaffe og lagkage. Pludselig blev der råbt udenfor, og dér kom ikke bare én men hele to helikoptere hen over hovederne på os. Den ene var bare helt sort lysene var slukket på den forre- ste, da den fløj med flir, et infrarødt radarsystem. Det betyder, at den kan se i mørke, se mennesker og dyr, der er blevet væk, har gemt sig m.v. Den anden helikopter fløj bag den med alle lovpligtige lys tændt, ligesom to cykler, hvor kun den ene har lys på, og derfor kører bagerst for at begge kunne blive set. Bagefter gik nogle af os igen ind for at spise lagkage og drikke kaffe, mens andre fik en tur i crashtenderne vi byttede undervejs, så alle fik prøvet at sidde med og mærke tyngden af de store brandbiler, når de bevæger sig hen over jorden i høj fart. En hyggelig aften endte, og vi blev kørt hjem til Gården igen. Frank Larsen fik som tak en god flaske cognac - og den blev han glad for. Han går på pension næste år, og så kan han jo sidde og nippe sig et glas god cognac, mens han tænker på os friske frivillige fra Brand & Redning Herning, der endnu en gang ville lægge vejen forbi flyvestation Karup. 16 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

10 Det var hammer hammer fedt Af Jesper Laugesen Frivillig i Brand/Redning En tur i overtændingscontainer Torsdag 12 september var jeg en tur i overtændingscontainer, som eneste frivillig, sammen med kollegaer fra Sdr. Felding og Herning. Vi var 2 hold. På det første hold var jeg med inde og høre om og få genopfrisket brandens forløb. Da det var overstået kom turen til overtændingscontaineren. Det var bare hammer fedt, simpelthen. Vi skulle i gang med pensling så ilden ikke skulle sprede sig. Derefter skulle alle mand ligge sig ned og se op mod loftet, hvor flammerne kom. De kom hurtigt og vi fik varmen, men det var et flot syn. Så kom turen til maden, god mad fra Styrelsen...tak for mad. Derefter kom vi til det mere alvorlige, offensiv taktik i container. To mand frem for en enke, løb ind og bekæmp ilden. Så blev det min tur, alene sammen med en god indsatsleder fra Herning. Han gik ind først efterfulgt af mig, vi skulle lave en direkte slukning...hvis vi kunne...og det kunne vi. Så var det min tur til at være første mand og det gik også fint. Det slog mig at varmen var markant højere der end i overtændingscontaineren. Jeg vil sige tak til instruktører og kollegaer for en rigtig god aften og godt samarbejde. Nyttige telefonnumreog mailadresser Brandkorpsforeningen Formand Søren Ginderskov Tlf Suppleant Thomas Mosekjær Tlf Kasserer Simon Kaspersen Tlf Referent Jack Gisselmann Arrangementsudvalget Leif Lausen Lars Stensbjerg Thomas Mosekjær Nicklas Hornehøj Beredskabsforbundet Kredsleder Henning Skallebæk Vicekredsleder Jan Lund Hansen Kasser Jan Klyver Medlem Dorte Sørensen Medlem Susanne Averhoff Medlem Kim Jensen Indsuppleret Johnny Leth-Andersen Aktivitetsudvalget Susanne Averhoff Johnny Leth-Andersen Jan Klyver Redningscenter Herning H P Hansens ej Herning Tlf.: Beredskabsgården H P Hansens Vej Herning Tlf.: Mail: brandogredning.herning.dk 18 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september