BEREDSKABSNYT. Besøg på Flyvestation Karup. Nr. 104 / sepember Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSNYT. Besøg på Flyvestation Karup. Nr. 104 / sepember 2012. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning"

Transkript

1 BEREDSKABSNYT Nr. 104 / sepember 2012 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning Besøg på Flyvestation Karup

2 Indhold Julehygge for frivillige... side 3 Nyt fra kredsledelsen... side 4 Nyt fra ledelsen.... side 6 En aften i Karup.... side 8 Johnnys Blog... side 10 Hundeglam og våde poter... side 12 Ny hjemmeside... side 14 Besøg på Flyvestation Karup... side 16 Hammer hammer fedt... side 18 Nyttige tlf. numre og ... side 19 UDGIVES AF Brandmænd, frivillige og fastansatte i Brand & Redning Herning TILSENDES Brandmænd, frivillige og fastansatte, samt personer og myndigheder med interesse for Brand & Redning Herning. UDKOMMER 4 gange årligt i marts, juni, september og december måned. REDAKTØR Susanne Frederiksen Tlf.: Deadline til næste nummer er tirsdag 12. december Julehygge for frivillige Sæt kryds i kalenderen 8. december kl , hvor der er julehygge for frivillige med børn og påhæng. Nærmere info føler Hilsen Aktivitetsudvalget 2 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

3 Nyt fra kredsledelsen Af Henning Skallebæk, kredsleder Så går sommeren på held og kalenderen siger efterår. Håber alle har nydt sommeren og er klar med fornyede kræfter. Kredsledelsen I kredsledelsen har vi taget hul på et nyt arbejdsområde. Beredskabsforbundet har i samarbejdsaftalen med forsvarsministeren for et par år siden, aftalt at vi i fremtiden skal stå for en ny befolkningsuddannelse i forebyggelse til befolkningen, efter at vore befolkningskurser i førstehjælp bortfaldt. Kredsledelsen havde 27. august besøg af forebyggelseskoordinator Jan Vestentoft fra BF Region Midtjylland og vi har nu aftalt, hvordan vi skal komme i gang i vores kreds. Herefter har Kim og jeg deltaget ved en temadag, 14. september, afholdt af BF landssekretariatet, omkring samme emne. Kredsledelsen skal også deltage på BF kredsledelsesdagen 21. september ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved. Her deltager Johnny, Susanne og Kim. Det er et møde der skal hjælpe og inspirere kredsledelserne i deres daglige arbejde. Uddannelse Uddannelsesprogrammet for 2. halvår er allerede godt i gang. Et spændende og varieret program venter og der skal lyde en opfordring fra mig, om at så mange som muligt møder op, så vi bebeholder det høje faglige niveau. Desuden skal vi have det 3. og sidste hold gennem HAT uddannelsen ved Beredskabsstyrelsen til oktober/november. Tre af vores nye frivillige i funktionsområde Brand og Redning har påbegyndt deres Grunduddannelse indsats, på Uddannelsescenter Langvang i Randers. Det er aftalen at alle nye frivillige skal have gennemgået grunduddannelsen, inden for det første år som frivillig. Indsatser Sidst jeg skrev et indlæg, havde frivilligberedskabet deltaget på fem indsatser og det er jo positivt at vi bliver tilkaldt når der mangler ekstra hænder på den ene eller anden måde. Hen over sommeren har der yderligere været tre udkald, hvor der har været brug for assistance til brandfolkene ved to af udkaldene, og forplejning til indsatsstyrken ved dem alle tre. Jeg er meget positiv over at man bruger vores frivilligberedskab som man gør, og håber dette niveau kan fortsætte. Redningshunde Michael Jacobsen har aftalt med redningshundeinstruktør fra Ringkøbing/Skjern Beredskab, at vores redningshunde og fører kan træne sammen med dem. En god aftale som sikrer, at de kan holde træningen i gang. Vibeke Svendsen deltager eksempelvis på denne måde med hendes hund på en træningstur i Sverige i uge 38 sammen med andre redningshunde fra DK. Omkring brugen af vores øvelsesområde har jeg pt. ikke hørt andet end at der stadig kun må trænes med hunde på brandområdet mellem Beredskabsgården og Brandstationen. Desværre en ikke særlig hensigtsmæssig løsning, da de ruiner som man øver hunde i ligger, bag Enggården. Mit ønske er stadig, at man finder en anden løsning som er holdbar mellem naboerne og Beredskabsstyrelsen. Vi har i kredsen heller ikke hørt mere til den fremtidige model omkring overflytning af redningshundene fra kommunerne til Beredskabsstyrelsen. Vi håber snart at vi ser en udmelding fra styrelsen, da planen er at overflytningen skal ske fra nytår. Arrangementer Frivilligberedskabet har også arbejdet med andre ting hen over sommeren. Vi har traditionen tro været brandvagter på campingområderne ved Vildbjerg Cup, hvor mange tusinde camperer rundt på midlertidigt oprettede campingpladser. I år har vi som noget nyt, kørt rundt i et lille el-drevet slukningskøretøj, som kunne lave en første indsats, hvis der blev behov. Derudover har der været hjælp til fyldning/ tømning af vandkar på torvet og ved Fuglsang Sø løbet. Kaj Aage og Frey Vi sagde også farvel til to medarbejdere på stationen i sommer. Kaj Aage sagde vi farvel til 1. juli og Frey 13. september. En stor, stor tak for samarbejdet skal lyde herfra til jer begge to, og vi håber at se jer engang imellem, selv om I nu er stoppet. Jeg vil slutte mit indlæg af med at opfordre alle frivillige til at støtte mest muligt op om undervisningen på gården, samt om udflugterne til Århus og flyvestation Karup som kommer i nær fremtid. 4 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

4 Nyt fra ledelsen Befolkningsuddannelse Af Michael Jacobsen Viceberedskabschef Lørdag 14. september afholdte Beredskabsforbundet en temadag her på Beredskabsgården. Emnet var befolkningsuddannelse. Undertegnede skulle give et indlæg om hvilke potentialer der ligger i befolkningsuddannelse og øget brug af frivillige, set fra en kommunal beredskabsmyndighed. For at kridte banen op, gav jeg indledningsvis en kort gennemgang af den kommunale brandforebyggelse som den ser ud i dag. Den professionelle forebyggelse: byggesagsbehandling og brandtilsyn Dialog med professionelle brugere Afgrænset til det konkrete objekt. Ikke særlig tilpasset styret af lovgivningen Ressourcekrævende 1:1 i dialog (1 inspektør til en driftsansvarlig) Fyraftensmøder o.lign. (eks. info om regler vedr. fyrværkeri, telte m.v.) Dialog med professionelle brugere Afgrænset til det konkrete objekt. Tilpasset behov Bred kreds af modtagere i forhold til indsats Kurser Professionel ydelse til virksomheden OG personen tager det med sig Bred kreds af modtagere ift. indsats Kampagner (aviser, tv, Torvet o.lign.) I DAG I BEGRÆNSET OMFANG Meget bred modtagerkreds ift. indsats Ukendt udbytte - svært at følge op / evaluere effekt. Risiko for at det gøres for at vise man gør noget og det mest er egen interesse. Befolkningsuddannelse - generelt Modsat den målrettede indsats mod en afgrænset modtagergruppe er befolkningsuddannelse noget andet. Her skal vi ramme mange forskellige slags borgere og med et bredere emne. Det er i sig selv en udfordring. Hvis ikke uddannelsen blot skal blive en reklamesøjle for kommunens redningsberedskab, Beredskabsforbundet m.fl., tror jeg der ligger et omfattende stykke forarbejde for os. Som afsender skal man gøre sig overvejelser om hvilket reelt resultat man forventer. Skal det f.eks. være nogle målbare succesparametre eller er essensen at tilføre befolkningen almen viden på området. Jeg mener at den kommende Nationale forebyggelsesstrategi er meget nødvendig i denne sammenhæng. Set fra kommunens side handler forebyggelse jo ikke kun om at give borgerne nogle håndgribelige færdigheder. Det er også et signal fra samfundet om hvor selvhjulpne borgerne skal være. Det er vigtigt at uddannelse i hjælp til selvhjælp sker med udgangspunkt i synliggørelse af bl.a. kommunernes serviceniveau. Hvor giver det så mening at samarbejde på tværs? Og skal vi altid koordinere vores indsats? Det vil være helt naturligt at lokale frivillige kontakter sin hjemkommune ifm. aktiviteter i Forbudsregi. Som minimum til orientering. Kommunen kan måske bidrage med lokal viden og understøtte eller tilpasse egne aktiviteter til kampagnen. Det lokale redningsberedskab kan have ønske om at supplere den almindelige uddannelse med målrettet information. Ofte optræder frivillige i kommunens beklædning og køretøjer, hvilket udadtil binder de to parter sammen i forhold til borgernes opfattelse. Den anden vej rundt vil vi til vinter, via vores deltagelse i BRS arbejdsgruppe anvende kommunens frivillige til projekt Brandtjek, der netop henvender sig mod den enkelte borger og dennes bolig. Der er ikke her tale om uddannelse, men en aktivitet der skal henlede borgerens opmærksomhed på brandsikkerhed. Her vil det jo være oplagt at kunne lede interesserede borgere videre på et befolkningskursus. Så jeg tror også på uddannelse af borgerne. Der er jo eksempler fra vores nabolande på, at det betaler sig. Så jeg håber man på nationalt plan kan samles om at fastlægge nogle langsigtede mål og koordiner indsatsen. 6 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

5 En aften i Karup Af Johnny Leth-Andersen Frivillig i Brand/Redning En kold aften i september, aflagde vi Flyvestation Karup et besøg. Det var nok engang det fantastiske festudvalg, der stod for arrangementet. Vi blev afhentet i en af flyvevåbenets busser, en ordentlig fætter i blå farve, som alle jo, om ikke før så nu, ved er flyvevåbenets farve. Vi havde indkøbt lagkage til ca. 30 personer, som tak for rundturen med et billede af deres Crashtender på glasuren, og med hindbærskum og limesmag (tror jeg nok) Lad mig bare afsløre, at der var kage nok, da vi ca. var det halve af sted, men skidt, desto mere kage blev der til vi andre :0) Starten på rundturen begyndte i hangaren med LYNX helikopterne, hvor vi meget levende fik beskrevet dens ydeevne, og hvor den kunne blive indsat bla. som farvandsovervågning ved Færøerne og Grønland. Den bliver også brugt i jagten på pirater i Adenbugten, og i det tilfælde, er den udstyret med en kommunikations-stav læs: sidemaskingevær, fordi den snakker et sprog, de kan forstå ;0) En fantastisk maskine på mange områder. Dernæst gik turen ind til Fennec helikopterne, nogle fransk-byggede krapyler, mener jeg, han præsenterede dem som. De bliver oftest brugt til landsætning af specialstyrker, samt til eftersøgning af savnede personer og personer, der kan have begået f.eks. bankrøverier, eller anden kriminalitet. Sidst men absolut ikke mindst, lagde vi vejen forbi Augusta Westland 101, den som vi kender som redningshelikopteren, hold da helt kaje, hvor er den stor!!! En must have ting til jul, når jeg engang vinder rigtig mange penge i Lotto, hvilket også er et must med en stk. pris på noget, der minder om et mindre afrikansk lands nationalbudget. Alene et rotorblad koster omkring en lille million. Men den kan bare så mange ting, selv kaffe kan den lave Den har uanede opbygningsmuligheder, (måske Mette køber en til os, vi skal nok selv stå for ombygningen til Brandhelikopter). Til sidst besøgte vi Brandstationen, hvor vi fik en køretur i en Crashtender, (stor gul brandbil for dem, som ikke ved det, som er beregnet til flybrande). Dernæst fik vi en opvisning af to 101 ere, der øvede natflyvning med totalt mørkelagte helikoptere. Piloterne fløj med nightvision også kaldet goggels. Nøøøj sikken en opvisning, den ene fløj ca. 25 meter foran den anden på lige linje, den forreste var helt, sort og mørklagt og fløj uden markeringslys, og man kunne kun ane silhuetten af den. Der er ikke noget at sige til, at fjenden ikke ser dem før de er der. Vi sluttede af med kaffe og lagkage i deres opholdsstue, før bussen atter kørte mod gården ved ca. 21:30 tiden. Tak til dem, som fandt tid, i deres kalender til at dele aftenen med os. 8 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

6 Johnnys Blog Af Johnny Leth-Andersen Frivillig i Brand/Redning Godmorgen, Goddag og undskyld. Undskyld. Undskyld jeg spørger men, er vi ved at være et samfund med personer, der har nok i sig selv? Vi har naboer, vi ikke ville kunne genkende i Bilka, selvom de har boet ved siden af os de sidste 5 år. Nu ved jeg jo godt, der kan være adskillige grunde til, folk holder sig for sig selv: konen kan være ufattelig grim, manden dybt alkoholisk osv. Jeg fik tanken her forleden da jeg var på Ærø sammen med resten af den pukkelryggede familie, til min svigermors fødselsdag. Ærø, øen hvor alle kender hinanden på godt og ondt, alle hilser på alle, selv i Brugsen, hvor ingen kender mig. Mor n mor n, lyder det med et smil, og ikke bare med påtaget smil fra personalet, men fra alle. Siger man godmorgen eller goddag til folk på gågaden i Herning, eller i div. butikker her i Herning, kigger de jo på én, som de var faldet ned fra månen. Man kan se, de tager deres små børn i hænderne og trækker dem væk, væk fra ham den mærkelige, han kunne jo være børnelokker, i hvert fald er han underlig. Forleden nat blev jeg vækket kl. 01 om natten af et gennemtrængende kvindeskrig, ikke et åh, åh, hvor gør det godt-skrig, men et virkelig angstskrig a la der står en mand i mit soveværelse, med en stor kniv- skrig. Jeg ringede straks til Politiet, og fik spørgsmålet: Var ordet NEJ indbefattet i skriget, hvortil jeg svarede: Skal det da være det, før I kommer..? Det skulle det åbenbart, for de havde da lige et indbrud, de skulle ud til først, og efter halvanden time var der stadig ingen Politi at se, så i tøjet og lommelygten i hånden, ud for at undersøge de faktiske forhold. Ufattelig nok var jeg åbenbart den eneste af omkring 20 husstande, der reagerede på det, så det var også så som så, med backup. Og der var så heller ikke noget at se, men alligevel. Nu er der jo så nok en del der spørger mig om, hvorfor jeg blander mig i det, og kan det ikke være lige meget om naboen, eller andre hilser? Det ligger vist i min opdragelse, måden jeg har lært at bekymre mig om andre; høflighed koster ingenting, sagde min morfar altid.. og hov der er det jo at I, I mine dejlige kollegaer, kommer ind i billedet. Jeg tror på, at jeres måde at være på, måden at I behandler jeres medmennesker på, det at kunne sætte sig selv udover egne behov, hvor er der dog mange, der kunne lære noget af jer. Jeg er sgu stolt af at kende jer, stolt af at være en lille del af de privilegerede, der bekymrer sig om andre mennesker.. Nå tak for jeres tid og undskyld jeg blander mig; mor n mor n.. :O) 10 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

7 Hundeglam og våde poter Af Karsten, Vibeke og Helene Redningshundeførere En beretning om Sverige-turen uge 38 Det er de færreste, der vil kalde vores tur til Sverige ferie, når de hører hvilket program, vi har udsat os selv for. Tidligt op hver dag, se efter hunden, efterfulgt af en hurtig morgenmad og pakning af bilen og så af sted. Hver dag pakket med hunde aktiviteter af forskellig art. Der er brugt mange timer krøllet sammen i et skjul i ruinen, eller under et træ i skoven siddende musestille med tilbageholdt åndedrag, ventende, mens man lytter intenst hvornår kommer hunden og finder én? Kilometer efter kilometer tilbagelagt i skoven, over stok og sten, gennem krat og mose mens vejret veksler fra regn i stride strømme til høj sol. Hvorfor? kan man spørge sig selv om. Fordi vi ikke kan lade være, fordi hundene elsker det og fordi både hundefører og hund har muligheden for, at flytte sig helt vildt med en hel uges intens træning. Vi har været af sted sammen med hundefører fra Ringkøbing og Odense og har gennem ugen trænet sammen på tværs af byerne. Vi var 14 af sted i alt alle dedikerede hundefolk. Det er sådan, at indenfor redningshundetræningen er der ikke én rigtig måde at gøre tingene på der er 100 tilgange og løsningsforslag, til hver ting hunden skal lære og derfor er det vigtigt, at kunne udveksle erfaringer med andre, på tværs af hunderacer og niveau, for at lære af hinandens fif og ideer, så man har større mulighed for at tilrettelægge sin egen træning optimalt og finde lige præcis det der virker for sin egen hund. Ugen har budt på træning i Revinge ruinby nordens største øvelsesområde. Her er muligheden for at tilrettelægge et hvert tænkeligt setup i forhold til eftersøgning med hundene. Vores hunde lærer af erfaringer og af det miljø de har været i. Så jo flere forskellige miljøpåvirkninger og jo flere mærkelige steder de har været og har oplevet succes, jo mere hærdede vil de blive og jo mindre risiko er der for, at de vil opleve stress i en skarp situation. Problemet var bare at vælge - skulle træningen starte ved skibet, mekanikeren, ruinen, på hotellet, i boligkarreen, det væltede tog eller i en af de mange andre spændende bygninger...? Det er et af de steder, man kunne træne i 14 dage, uden man behøvede at lave det samme to gange! Det er lidt som at lege gemmeleg for viderekommende - gå ud og bliv væk så godt væk som man overhovedet kan og sætte fælder op for hunden. Så når man sidder i den væltede togvogn helt sammenkrøllet i det mindste hjørne, med benene trukket op så man ikke rører jorden, halvvejs inde i en kuffert, med en mystisk lugtende kasse over hovedet så tænker man: Her finder de mig aldrig...! -Ha ha... Så går der som regel ikke mere end 10 minutter, inden man kan høre den umiskendelige lyd af en hundenæse der arbejder på højtryk, man kan høre den springer omkring, forcerer sæder der ligger vandret hopper over halv åbne døre bare for at komme frem. Så standser den 50 cm fra dig inhalerer en gang dybt og sætter sig så til at gø. Og den gør! Og den fortsætter i hvad der føles som en evighed, indtil dens hundefører kommer frem og finder én frem, så hunden kan få sin længe ventede belønning. Derefter kommer næste hund. Sådan fortsætter dagen, så alle hunde kommer scenariet igennem. Så videre til næste spændende sted med et nyt setup. Sådan går dagen alt for hurtigt. Ugen har også budt på træning i skoven. Her er de svenske skove helt unikke med deres variation og deres størrelse. Så at træne eftersøgning her er super spændende. - Vi sender nogen ud som gemmer sig i skoven og så lærer vi hunden at løbe i et mønster og at bruge vinden for at opsnuse færten af den der er blevet væk. Vi har også trænet spor. Hundene er blevet sat på sporet af fremmede folk som har gået en tur i skoven, en helt vilkårlig tur, ud gennem terrænet, over stendiger, gennem sump, bakke ned og bakke op hvorefter hundene er blevet sat til at finde vej. Vi har også trænet med en varierende længde tid, sporet har fået lov at ligge. Skal vi eftersøge en, der er blevet væk, skal hunden kunne gå sporet, om det så er 2 eller 26 timer gammelt og alt sammen uden at tage hensyn til vejret. Færtbilledet ændrer sig også alt efter vind og vejr, så igen jo flere forskellige erfaringer vores hunde får med sig jo mere sikre og upåvirkede bliver deres søg. Med de mere urutinerede hunde har vi arbejdet med motivation det grundlæggende for alt andet arbejde med søg hundene får simpelthen så mange positive oplevelser og succes med at finde mennesker, at de synes det er det sjoveste i hele verden. Så gør det ikke noget vejret ikke arter sig fra sin pæne side, det betyder intet med mudderpoter og at hunden kommer hjem og er gennemblødt og flydt med betonstøv, og at hundeføreren skal knokle rundt i ruin eller skov, så man er øm i alle muskler og gennemblødt til skindet, for vores hunde ELSKER det, den har fået lov at holde fest en hel uge. Og den bliver tilmed mere klar til at løse en skarp situation og gøre en forskel der i sidste ende kan redde liv! Skal vi være helt ærlige - SÅ ELSKER VI DET OGSÅ! 12 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

8 Ny hjemmeside til Brand & Redning Af Susanne Frederiksen Redaktør af Beredskabsnyt Brandogredning.dk er én af de mange selvstændige hjemmesider (emnesites), der er lavet under hovedsiden herning.dk. Vi har denne gang valgt at opdele mange af kommunens emner, på flere forskellige små hjemmesider (emnesites), i stedet for at samle det hele på én stor hjemmeside Søgning og selvbetjening På de nye hjemmesider satser vi på søgning og selvbetjening. Alle statistikker siger at brugerne ikke navigerer sig frem, men søger, som de er vant til på Google. Derfor har vi fået en super søgemaskine, som søger på tværs af alle vore hjemmesider. Responsiv design Alle hjemmesiderne er lavet, så de automatisk tilpasser sig mobile enheder (smartphones), tablet og ipad. Dette gør det mere overskueligt for både borgerne og de webforfattere som sidder og skal indberette i systemet. Der er f.eks. emnesites på: Brand & Redning Bolig og Byggeri Aktiv i Herning Erhverv i Herning Sundhed, sygdom og handicap Natur, klima og miljø Affald + en del flere Brand og Rednings nye hjemmeside kan findes både på den nye og den gamle adresse: brandogredning.herning.dk 14 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

9 Besøg på Flyvestation Karup Af Susanne Averhoff Frivillig i Brand/Redning Tirsdag 17. september 2013 blev 13 frivillige hentet på Beredskabsgården af Frank Larsen fra flyvestation Karup i en af militærets busser. Vi havde en forhåbning om, at den medbragte lagkage kunne bruges til at lokke fire fighterne til at give os en tur i crashtenderne og dét lokkemiddel duede sørme! Vi blev kørt over til eskadrille området, hvor vi fik de forskellige typer helikoptere at se, både Lynx, Fennec og Merlin EH-101 en MEGET stor én af slagsen! Frank Larsen fortalte både om de tekniske sider af helikopterne, men også nogle anekdoter mundlam er fyren ikke, så huhej gik tiden, og det blev tid til at køre over til brandstationen. To helikoptere skulle imidlertid ud og flyve, så da vi ankom til brandstationen, stillede vi os ud og ventede i mørket. To røde lys blinkede i det fjerne i laaaaang tid(!) og pludselig fløj det ene røde lys (helikopteren) men, hvor var den anden nu blevet af?!? Helikopteren fløj ikke hen over hovederne på os, som lovet, så vi begyndte at gå indenfor for at få kaffe og lagkage. Pludselig blev der råbt udenfor, og dér kom ikke bare én men hele to helikoptere hen over hovederne på os. Den ene var bare helt sort lysene var slukket på den forre- ste, da den fløj med flir, et infrarødt radarsystem. Det betyder, at den kan se i mørke, se mennesker og dyr, der er blevet væk, har gemt sig m.v. Den anden helikopter fløj bag den med alle lovpligtige lys tændt, ligesom to cykler, hvor kun den ene har lys på, og derfor kører bagerst for at begge kunne blive set. Bagefter gik nogle af os igen ind for at spise lagkage og drikke kaffe, mens andre fik en tur i crashtenderne vi byttede undervejs, så alle fik prøvet at sidde med og mærke tyngden af de store brandbiler, når de bevæger sig hen over jorden i høj fart. En hyggelig aften endte, og vi blev kørt hjem til Gården igen. Frank Larsen fik som tak en god flaske cognac - og den blev han glad for. Han går på pension næste år, og så kan han jo sidde og nippe sig et glas god cognac, mens han tænker på os friske frivillige fra Brand & Redning Herning, der endnu en gang ville lægge vejen forbi flyvestation Karup. 16 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

10 Det var hammer hammer fedt Af Jesper Laugesen Frivillig i Brand/Redning En tur i overtændingscontainer Torsdag 12 september var jeg en tur i overtændingscontainer, som eneste frivillig, sammen med kollegaer fra Sdr. Felding og Herning. Vi var 2 hold. På det første hold var jeg med inde og høre om og få genopfrisket brandens forløb. Da det var overstået kom turen til overtændingscontaineren. Det var bare hammer fedt, simpelthen. Vi skulle i gang med pensling så ilden ikke skulle sprede sig. Derefter skulle alle mand ligge sig ned og se op mod loftet, hvor flammerne kom. De kom hurtigt og vi fik varmen, men det var et flot syn. Så kom turen til maden, god mad fra Styrelsen...tak for mad. Derefter kom vi til det mere alvorlige, offensiv taktik i container. To mand frem for en enke, løb ind og bekæmp ilden. Så blev det min tur, alene sammen med en god indsatsleder fra Herning. Han gik ind først efterfulgt af mig, vi skulle lave en direkte slukning...hvis vi kunne...og det kunne vi. Så var det min tur til at være første mand og det gik også fint. Det slog mig at varmen var markant højere der end i overtændingscontaineren. Jeg vil sige tak til instruktører og kollegaer for en rigtig god aften og godt samarbejde. Nyttige telefonnumreog mailadresser Brandkorpsforeningen Formand Søren Ginderskov Tlf Suppleant Thomas Mosekjær Tlf Kasserer Simon Kaspersen Tlf Referent Jack Gisselmann Arrangementsudvalget Leif Lausen Lars Stensbjerg Thomas Mosekjær Nicklas Hornehøj Beredskabsforbundet Kredsleder Henning Skallebæk Vicekredsleder Jan Lund Hansen Kasser Jan Klyver Medlem Dorte Sørensen Medlem Susanne Averhoff Medlem Kim Jensen Indsuppleret Johnny Leth-Andersen Aktivitetsudvalget Susanne Averhoff Johnny Leth-Andersen Jan Klyver Redningscenter Herning H P Hansens ej Herning Tlf.: Beredskabsgården H P Hansens Vej Herning Tlf.: Mail: brandogredning.herning.dk 18 BEREDSKABSNYT nr september 2013 BEREDSKABSNYT nr september

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 112 juni 2014. 112-dag i Herning BEREDSKABSNYT Nr. 112 juni 2014 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning 112-dag i Herning Indhold mm. Nyt fra ledelsen Nyt fra ledelsen.... 3 OL holdet vandt GULD............... 4 Redning af druknet

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Frivillige på indsats under stormen Bodil. Nr. 109 / december 2013. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning

BEREDSKABSNYT. Frivillige på indsats under stormen Bodil. Nr. 109 / december 2013. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning BEREDSKABSNYT Nr. 109 / december 2013 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning Frivillige på indsats under stormen Bodil Indhold Invitation til nytårsparole... side 3 En mørk og stormfuld

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nr. 106 / Marts 2013. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning

BEREDSKABSNYT. Nr. 106 / Marts 2013. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning BEREDSKABSNYT Nr. 106 / Marts 2013 Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning Kim Jensen blev valgt som årets frivillig 2012 Indhold Årets frivillig... side 3 Nyt fra kredsledelsen...

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 Find rute og al praktisk information på www.copenhagenmarathon.dk Dagene før Lav meget gerne en game plan, så du har helt styr på, hvad du skal gøre hvornår,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere