Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt"

Transkript

1 Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik, hvor markedsværdien af fast ejendom indgår. Der er stor forskel i niveauet for nettoformuerne geografisk. Ser man på udviklingen i formuerne er der sket markante forskydninger. Familierne i Rudersdal Kommune har i gennemsnit haft en real stigning i nettoformuerne på 23 pct. i perioden Modsat har indbyggerne på hele Vest- og Sydsjælland og dele af Sønderjylland mistet over 10 pct. af deres formuer siden I enkelte kommuner har der været et fald på over 30 pct. af analysechef Jonas Schytz Juul 6. juli 2015 og stud.polit Joachim Vilhelm Koch Analysens hovedkonklusioner Der er meget stor forskel på den gennemsnitlige nettoformue mellem kommunerne i Danmark. I den rigeste kommune, Rudersdal, er den gennemsnitlige nettoformue over 3,3 mio. kr., mens den i den fattigste kommune, Ishøj, er under ½ mio. kr. Den gennemsnitlige nettoformue er 7,5 gange så høj i Rudersdal som den gennemsnitlige nettoformue i Ishøj. For ti år siden var den gennemsnitlige nettoformue i Rudersdal 4,7 gange så høj som i Ishøj. Familierne i Rudersdal Kommune har i gennemsnit haft en real stigning i nettoformuerne på 23 pct. i perioden Modsat har indbyggerne på hele Vest- og Sydsjælland og dele af Sønderjylland mistet over 10 pct. af deres formuer siden I enkelte kommuner har der været et fald på over 30 pct. Efter krisen har blot ni kommuner oplevet reale stigninger i den gennemsnitlige nettoformue, og alle ni kommuner ligger nord for eller omkring København. I samme periode har de kommuner med det største fald i nettoformuerne, Tønder, Faxe og Guldborgsund kommuner, oplevet reale fald i den gennemsnitlige nettoformue på over 35 pct. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Formue og gæld blandt familier i Danmark Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik, hvor markedsværdien af fast ejendom indgår i stedet for den offentlige ejendomsvurdering. Denne nye opgørelsesmetode betyder, at den opgjorte formue ligger meget tættere på den reelle formue end tidligere opgørelser har gjort. Udover boligformue indgår også finansiel formue samt værdi af biler. Samtidig er der offentliggjort ny statistik for familiernes gæld, der samlet giver et overblik over udviklingen i familiernes nettoformue i Danmark 1. I tabel 1 er den gennemsnitlige formue for familier i Danmark vist. Det ses af tabellen, at boligformue mv. i gennemsnit udgør 1,3 mio. kr. pr familie i Danmark. Derudover er der en gennemsnitlig finansiel formue på kr. Herfra skal trækkes en gennemsnitlig gæld på knap kr. så den gennemsnitlige nettoformue pr. familie i Danmark ender på ca kr. Målt i faste priser er den gennemsnitlige nettoformue faldet med knap kr. siden Tabel 1. Formue og gæld blandt familier i Danmark, faste priser Ændring kr. Boligformue mv , ,2 100,5 Finansiel formue (aktier, bankindeståender mv.) 308,4 376,4 68,1 Gæld (realkreditgæld, banklån mv.) 687,3 867,7 180,3 Nettoformue 837,7 825,9-11,8 Anm: Priser er fremskrevet til 2015-niveau med forbrugerpriserne. Pensionsformuer indgår ikke, jf. boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. I figur 1 er udviklingen i den gennemsnitlige formue og gæld vist for hele perioden i faste priser. Som det fremgår, topper nettoformuen i 2007, hvorefter den falder drastisk i forbindelse med finanskrisen. Fra er der dog en lille real fremgang i nettoformuen. Figur 1. Gennemsnitlig formue og gæld blandt familier i Danmark, faste priser kr kr Formue i alt Gæld i alt Nettoformue Anm: Priser er fremskrevet til 2015-niveau med forbrugerpriserne. Pensionsformuer indgår ikke, jf. boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 1 Opgørelsen af formuen er beskrevet nærmere i boks 1. Pensionsopsparinger indgår ikke i formuestatistikken, og den samlede nettoformue er derfor undervurderet. I gennemsnit har hver person omkring ½ mio. kr. i pensionsopsparing. 2

3 Stor geografisk forskel i nettoformuer Der er meget stor forskel på den gennemsnitlige nettoformue mellem kommunerne i Danmark. I den rigeste kommune, Rudersdal, er den gennemsnitlige nettoformue 7,5 gange så høj som den gennemsnitlige nettoformue i den fattigste kommune Ishøj. I Rudersdal er den gennemsnitlige nettoformue over 3,3 mio. kr., mens den i Ishøj er under ½ mio. kr. Til sammenligning så var den gennemsnitlige nettoformue i Rudersdal 4,7 gange så høj som i Ishøj for ti år siden. I tabel 2 er de gennemsnitlige nettoformuer for de ti rigeste og ti fattigste kommuner vist. Af tabellen ses det, at alle ti kommuner med de største gennemsnitlige nettoformuer ligger nord for eller omkring København. Ud fra tabellen ses det også, at de tre kommuner med de laveste nettoformuer alle er københavnske vestegnskommuner. Så mens der geografisk er meget kort afstand mellem Ishøj, Albertslund og Brøndby på den ene side og Rudersdal, Gentofte og Hørsholm på den anden side, så er der meget stor afstand, når man ser på nettoformuerne. Ud over de københavnske vestegnskommuner ligger der en række udkantskommuner som Halsnæs, Haderslev og Frederikshavn blandt de kommuner med de laveste nettoformuer. Tabel 2. Top 10 og bund 10 kommuner, nettoformue 2013, faste priser Top 10 kommuner Nettoformue kr. Bund 10 kommuner Nettoformue kr. Rudersdal Ishøj 430 Gentofte Albertslund 499 Hørsholm Brøndby 509 Lyngby-Taarbæk Halsnæs 550 Dragør Haderslev 560 Allerød Fredericia 568 Furesø Faxe 589 Frederiksberg Slagelse 594 Fredensborg Vejen 595 Egedal Frederikshavn 604 Hele landet 826 Hele landet 826 Anm.: Priserne er opgjort i faste 2015-priser med forbrugerprisindekset. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af tabellen. Pensionsformuer indgår ikke, jf. boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. I figur 1 er nettoformuerne vist på et Danmarkskort. På kortet er de mørkeste kommuner de 24 kommuner, der har de højeste nettoformuer, mens de lyseste kommuner er de 24 kommuner med de laveste nettoformuer. Af kortet er der tydeligt, at de kommuner med de højeste nettoformuer ligger omkring København og omkring Århus. Omvendt er der en tendens til, at de kommuner med de laveste nettoformuer ligger på Sydsjælland, Lolland-Falster, Sønderjylland samt Nordjylland. Dette mønster hænger i høj grad sammen med boligpriserne. Der, hvor nettoformuerne er højest, er også der hvor husene koster mest, og hvor boligformuen derfor er størst. Samtidig har indbyggerne nord for København også de største finansielle formuer, som også trækker den samlede nettoformue op. 3

4 Figur 1. Nettoformue, 2013, 2015-priser Anm: Priser er fremskrevet til 2015-niveau med forbrugerpriserne. Pensionsformuer indgår ikke, jf. boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Indbyggerne i de rigeste kommuner er blevet rigere Samtidig med den store forskel i niveauet for nettoformuerne er der også meget stor forskel på udvik- lingen i nettoformuerne i de sidste ti år. Eksempelvis har familierne i Rudersdal Kommune i gennemsnit haft en real stigning i nettoformuerne på 23 pct. i perioden I Ishøj Kommune har familierne i gennemsnit haft et realt fald i nettoformuen på 23 pct. i samme periode. Så mens den rigeste kommune har haft en stor fremgang i nettoformuerne, så har den fattigste kommune haft et tilsvarende stort tab i nettoformuerne i perioden. I tabel 3 er der vist de ti kommuner med den største fremgang i nettoformuerne og de ti kommuner med den største tilbagegang i nettoformuerne. Helt i top ligger Rudersdal og Frederiksberg, hvor netto- formuerne er steget med over 20 pct. De ti kommuner med den største tilbagegang ligger alle øst for Storebælt, med Gribskov, Halsnæs og Faxe kommuner med det største reale fald i nettoformuen på over 30 pct. i perioden. 4

5 Tabel 3. Top 10 og bund 10, ændring i nettoformue , faste priser Top 10 Rudersdal Frederiksberg Esbjerg Skanderborg Aarhus Rebild Svendborg Lyngby-Taarbæk Favrskov Jammerbugt Hele landet Anm.: Som tabel 2. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Pct. Bund 10 23,7 Gribskov 21,4 Halsnæs 16,2 Faxe 16,0 Køge 15,9 Stevns 14,2 Lejre 13,6 Frederikssund 12,2 Guldborgsund 11,4 Vordingborg 10,5 Ishøj -1,4 Hele landet Pct. -37,4-35,4-30,6-29,3-28,2-27,4-24,3-24,0-23,7-23,7-1,4 I figur 2 er ændringerne i nettoformuerne vist på et landkort. De to mørkeste farver er de 36 kommuner, hvor der har været en real fremgang i nettoformuen i perioden De to lyseste farver er de 62 kommuner, hvor der har været et realt fald i nettoformuen. Figur 2. Nettoformue, pct. ændring fra , faste priser Anm: Priser er fremskrevet til 2015-niveau med forbrugerpriserne. Pensionsformuer indgår ikke, jf. boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 5

6 Af kortet ses det, at hele Sjælland, bortset fra en række kommuner nord for og omkring København, har haft en real tilbagegang i nettoformuen i perioden. Omvendt ses det, at de største stigninger har været dels omkring København, dels omkring de store byer som Århus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Kun ni kommuner har oplevet stigninger i nettoformuen efter krisen Som det fremgik af figur 1 ovenfor, så har krisen haft meget stor indvirkning på nettoformuerne. Mens der var en stigning frem til 2008, så faldt nettoformuerne derefter. Hvis man udelukkende ser på perioden efter krisen, dvs. fra , så er der blot ni kommuner, som har oplevet en real stigning i nettoformuen i den periode, og samtlige ni kommuner ligger nord for eller omkring København. De største stigninger i nettoformuen har været i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner, hvor nettoformuerne i gennemsnit er steget realt med over 10 pct. Den helt modsatte tendens ser man i en række udkantskommuner. De kommuner med det største fald i nettoformuerne efter krisen er Tønder, Faxe og Guldborgsund kommuner, hvor nettoformuerne i gennemsnit er faldet realt med over 35 pct. Der har altså efter krisen været en meget uensartet udvikling i nettoformuerne i Danmark, hvor kun nogle få kommuner omkring København har oplevet stigninger i nettoformuerne, og en række kommuner selv efter krisen har oplevet meget store fald i nettoformuerne på over 30 pct. Tabel 4 viser de ti kommuner med den største stigning i nettoformuerne efter krisen og de ti kommuner med det største fald efter krisen. Tabel 4. Top 10 og bund 10, ændring i nettoformue , faste priser Top 10 Pct. Bund 10 Pct. Rudersdal 14,6 Tønder -37,5 Lyngby-Taarbæk 10,4 Faxe -36,2 Tårnby 6,1 Guldborgsund -35,7 Hørsholm 5,8 Hedensted -35,5 Furesø 5,8 Stevns -34,4 Dragør 5,5 Haderslev -32,6 Frederiksberg 5,3 Lolland -31,6 Gentofte 3,2 Vejen -31,3 Gladsaxe 3,1 Gribskov -31,1 Vallensbæk -0,7 Næstved -30,8 Hele landet -13,6 Hele landet -13,6 Anm.: Som tabel 2. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik I figur 3 er udviklingen i nettoformuen efter krisen vist på et Danmarkskort. På kortet er de ni kommuner med en real fremgang i nettoformuen vist med den mørkeste farve. De resterende 79 kommuner som har oplevet et fald i nettoformuen er opdelt i tre lige store grupper efter størrelsen af faldet. De lysteste kommuner er således de kommuner med det største fald i nettoformuen efter krisen, og i alle disse 30 kommuner har faldet været over ca. 25 pct. Af kortet ses det, at særligt mange sjællandske kommuner har oplevet en stor tilbagegang i nettoformuerne efter krisen. Og jo tættete man kommer på København, desto mindre har denne tilbagegang 6

7 været. Og samtidig er der altså ni kommuner nord for og omkring København, der som de eneste kommuner har oplevet en real fremgang i den gennemsnitlige nettoformue. Figur 3. Nettoformue, pct. ændring fra , faste priser Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Boks 1. Om formueopgørelsen Opgørelsen af nettoformuen er dannet ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af formuen. Populationen er familier, hvor mindst en voksen har boet i Danmark hele året og er fuldt skattepligtig. Gæld og finansielle aktiver er individoplysninger fra Skat. Ikke alle finansielle aktiver og passiver foreligger som individoplysninger, fx er finansielle le aktiver uden pensioner og unoterede aktier. Markedsværdien af ejendomme er beregnet af Danmarks Statistik ud fra oplysninger om faktiske salg på markedet. 7

8 Bilag. Oversigt over gennemsnitlig nettoformue i alle kommuner Tabel B1. Nettoformue 2004 og 2013, 2015-priser Ændring kr. Pct. Hele landet ,4 Albertslund ,7 Allerød ,5 Assens ,2 Ballerup ,3 Billund ,2 Bornholm ,0 Brøndby ,7 Brønderslev ,9 Dragør ,6 Egedal ,4 Esbjerg ,2 Fanø ,3 Favrskov ,4 Faxe ,6 Fredensborg ,1 Fredericia ,5 Frederiksberg ,4 Frederikshavn ,9 Frederikssund ,3 Furesø ,5 Faaborg-Midtfyn ,2 Gentofte ,1 Gladsaxe ,1 Glostrup ,1 Greve ,1 Gribskov ,4 Guldborgsund ,0 Haderslev ,4 Halsnæs ,4 Hedensted ,3 Helsingør ,5 Herlev ,9 Herning ,4 Hillerød ,1 Hjørring ,1 Holbæk ,0 8

9 Holstebro ,0 Horsens ,2 Hvidovre ,0 Høje-Taastrup ,0 Hørsholm ,3 Ikast-Brande ,9 Ishøj ,7 Jammerbugt ,5 Kalundborg ,1 Kerteminde ,9 Kolding ,2 København ,2 Køge ,3 Langeland ,6 Lejre ,4 Lemvig ,3 Lolland ,7 Lyngby-Taarbæk ,2 Læsø ,8 Mariagerfjord ,1 Middelfart ,0 Morsø ,1 Norddjurs ,5 Nordfyns ,9 Nyborg ,0 Næstved ,7 Odder ,1 Odense ,9 Odsherred ,7 Randers ,5 Rebild ,2 Ringkøbing-Skjern ,1 Ringsted ,1 Roskilde ,8 Rudersdal ,7 Rødovre ,3 Samsø ,8 Silkeborg ,3 Skanderborg ,0 Skive ,6 Slagelse ,6 9

10 Solrød ,1 Sorø ,5 Stevns ,2 Struer ,6 Svendborg ,6 Syddjurs ,4 Sønderborg ,9 Thisted ,8 Tønder ,2 Tårnby ,8 Vallensbæk ,5 Varde ,0 Vejen ,9 Vejle ,3 Vesthimmerlands ,5 Viborg ,6 Vordingborg ,7 Ærø ,2 Aabenraa ,2 Aalborg ,5 Aarhus ,9 10

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere