ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT"

Transkript

1 ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR

2

3 ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand. Kollegerne, kredsen, Finansforbundet og din ledelse vil stille store krav og forventninger til dig. Tilsvarende kan du også have forventninger og krav til dem. Posten som arbejdsmiljørepræsentant er udfordrende og udviklende med mulighed for både faglig og personlig udvikling. ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTVALGET En arbejdsmiljørepræsentant vælges ved ordinære valg - normalt for en to-årig periode. Valgperioden kan forlænges til højst fire år efter aftale mellem virksomheden og de ansatte. I de fleste virksomheder finder ordinært valg sted i første kvartal i lige år. Enkelte virksomheder har andre valgtidspunkter. 3

4 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTENS ROLLE Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant er primært at være samarbejdspartner. Du skal sørge for at få den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Du vil have lettest ved at løse dine opgaver, hvis du er synlig som arbejdsmiljørepræsentant. Det giver dig bedre mulighed for at være kontaktled for dine kolleger og sikre, at deres ønsker både bliver hørt og taget alvorligt. Du indgår i en arbejdsmiljøgruppe, hvor du og ledelsesrepræsentanten sammen løser opgaverne. Det er arbejdsgiverens ansvar, at reglerne omkring arbejdsmiljø overholdes. DU HAR DE SAMME PLIGTER I ARBEJDSMILJØARBEJDET SOM ALLE ANSATTE samarbejde overholde forskrifter udvise ansvarlighed melde fejl og mangler. 4

5 ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE Arbejdsmiljøgruppen, som består af leder og repræsentant, skal sørge for at arbejdsmiljøproblemer bliver løst. Gruppen skal løbende iagttage arbejdsmiljøet for at forhindre, at der opstår problemer. Det er vigtigt, at gruppen bliver inddraget, før virksomheden træffer beslutninger, der får konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det gælder for eksempel ved indkøb af nye møbler eller andre arbejdsredskaber samt ved ændring af arbejdsgange. Arbejdsmiljøet er et af de elementer, virksomheden skal tage højde for, inden den indkøber nyt materiel eller ændrer arbejdsopgaverne. ARBEJDSMILJØGRUPPEN SKAL INDDRAGES VED PLANLÆGNING AF arbejdsgange, arbejdsprocesser, arbejdsmetoder samt ændringer heri udvidelse eller ombygning af afdelingen/kontoret anskaffelse og ændring af maskiner og tekniske hjælpemidler indkøb og brug af stoffer og materialer behandling af tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) om afdelingen arbejdspladsvurdering (APV). 5

6 ARBEJDSMILJØGRUPPEN SKAL KONTROLLERE AT arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige arbejdet, arbejdsprocesser og -metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt der giver effektiv oplæring og instruktion. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer er nøglepersoner ved arbejdspladsvurdering. Gruppen skal inddrages i arbejdspladsvurderingen inden for det område, som gruppen dækker. Arbejdspladsvurderingen skal sikre, at virksomhedens arbejdsmiljøarbejde omfatter alle virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og at der arbejdes systematisk og løbende med at løse problemerne. Arbejdspladsvurdering skal forebygge, at der opstår arbejdsmiljøproblemer. Endelig er arbejdsmiljøgruppen kontaktled mellem de ansatte og Arbejdsmiljøudvalget. ARBEJDSMILJØUDVALGETS ROLLE Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøudvalget fastsætter selv deres mødefrekvens. På møderne fastlægger Arbejdsmiljøudvalget de overordnede retningslinier for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. For eksempel retningslinierne for at gennemføre 6

7 arbejdspladsvurdering eller virksomhedens møbelpolitik. Når Arbejdsmiljøudvalget har kommunikeret overordnede retningslinier ud i virksomheden, kan arbejdsmiljøgrupperne løse lagt de flere af hverdagens konkrete arbejdsmiljøproblemer. ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN For at klæde medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen på til arbejdsmiljøopgaverne i hverdagen, skal de gennemgå en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, som i finanssektoren primært er af 22 timers varighed. Alle nyvalgte og nyudpegede medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal have gennemført uddannelsen senest 3 måneder efter valg eller udpegning. Inden for finansområdet er det Finansforbundet, der sammen med FA og DFL udbyder Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen udbydes både som virksomhedsrettede og som åbne kurser. Den åbne del er opbygget over ialt 3 dage. Det er din virksomhed, der betaler uddannelsen. Formålet med uddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde. I løbet af uddannelsen skal du tilegne dig viden, færdigheder og 7

8 holdninger såvel fagligt som socialt og personligt. Derved bliver du handlingskompetent og i stand til at tage stilling til forebyggelse og løsning af konkrete arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Endvidere bliver du i stand til at medvirke til at integrere arbejdsmiljøspørgsmål i virksomhedens organisationsudvikling og beslutningsprocesser. TILMELDING TIL KURSERNE SKER EFTER AFTALE MED DIN LEDELSE Hvis du vil vide mere om Arbejdsmiljøuddannelsen, er du velkommen til at kontakte Kompetence i Finansforbundet. På Finansforbundets hjemmeside - tillidsvalgte/arbejdsmiljørepræsentant - kan du læse mere om arbejdsmiljøuddannelsen, ligesom du her kan tilmelde dig det ønskede forløb. 8

9 OVERSIGT OVER RELEVANTE HJEMMESIDER På Internettet kan du finde mange relevante og opdaterede oplysninger. Der findes en lang række gode hjemmesider - både danske og udenlandske. Neden for følger en liste over nogle af disse hjemmesider. Arbejdstilsynet: En meget vigtig internetadresse, der blandt andet har en søgefunktion, der gør det muligt at finde relevante oplysninger om næsten alle emner inden for arbejdsmiljø. Siden henviser kun i begrænset omfang til det materiale, som mange organisationer og firmaer udsender. Arbejdsmiljøbutikken: Her kan du finde aktuelt informationsmateriale om arbejdsmiljø - bøger - pjecer - videoer - branchevejledninger - forskningsrapporter og spil. Du kan blandt anden finde alle udgivelser fra branche-arbejdsmiljørådene. Der er noget for alle - arbejdsmiljørepræsentanter - arbejdsmiljøudvalg og ledelse. Arbejdsmiljøbutikken er Arbejdsmiljørådets Service Centers Butik. 9

10 Andre gode links Finansforbundet Arbejdsskadestyrelsen FA DFL Links til branchearbejdsmiljøråd (BAR) Finanssektoren (bl.a.) Fælles side Privat kontor Sider med materiale om psykisk arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation HK Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 10

11

12 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K / TELEFON