malermester nyt Bliv nyt medlem Rekvirér en skrivebar logbog Nyt login på Dansk Byggeris hjemmeside Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "malermester nyt Bliv nyt medlem Rekvirér en skrivebar logbog Nyt login på Dansk Byggeris hjemmeside Generalforsamling 15.03.2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev 2 december 2012 malermester nyt Bliv nyt medlem side 8 Rekvirér en skrivebar logbog side 11 Nyt login på Dansk Byggeris hjemmeside side 16 Generalforsamling Foto: Colourbox

2 lov & regler Nye satser fra 27. februar 2012 (husk der kommer nye satser pr. 4. marts 2013) Fra den 27. februar sker der en del stigninger på de overenskomstmæssige takster, bl.a. elevlønninger og akkordudbetalingen, også disse satser er i nedenstående faktaboks. Satser m.v. gældende fra 27. februar 2012 (4.marts 2013) Akkordudbetaling pr. time kr. 115,55 (116,90) Sygedagpenge under sygdom, ansat i 0-8 uger (nem refusion) kr. 0,00 Sygedagpenge under sygdom, ansat 8 uger-6 mdr. kr. 106,49 Løn under sygdom, efter 6 mdr.s ansættelse pr. time kr. 124,25 (125,75) (løn under sygdom max. 4 uger, ved tilskadekomst 8 uger) Graviditetsorlov, i indtil 4 uger før forventet fødsel, efter 9 mdr.s ansættelse i virksomheden pr. time kr. 124,25 (125,75) (medarbejderen skal være dagpengeberettiget) Barsel i indtil 14 uger efter fødslen, mindst 3 mdr.s ansættelse i virksomheden pr. time mindst 3 mdr.s ansættelse i virksomheden pr. time kr. 124,25 (125,75) Fædreorlov i indtil 2 uger efter fødslen, efter mindst 9 mdr.s ansættelse i virksomheden pr. time kr. 124,25 Forældreorlov i indtil 9 uger i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, efter mindst 9 mdr.s ansættelse i virksomheden pr. time kr. 124,25 (125,75) Hver af forældrene har ret til betaling i 3 uger, de sidste 3 uger afholdes af enten faderen eller moderen. Skal varsles senest 8 uger efter fødselstidspunktet Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser 16 for nærmere detaljer Barns første sygedag/hospitalsindlæggelse, efter mindst 6 mdr.s ansættelse og til børn under 14 år pr. time kr. 124,25 (125,75) Kun til den ene af forældrene og kun 1. sygedag. Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser 16 for nærmere detaljer Timelønnen for skiltemalere i København og provinsen kr. 133,45 (134,80) Servicearbejder (arbejdsmand/dreng) Løn pr. time mindst kr. 114,70 (116,05) Løn fra 16 til 17 år pr. time 50 % af kr. 114,70 kr. 57,35 (58,02) Løn fra 17 til 18 år pr. time 70 % af kr. 114,70 kr. 80,30 (81,23) Elever 1. lønperiode (0-26 uger) pr. uge kr. 1.8,00 (1.863,00) 2. lønperiode (52 uger) pr. uge kr ,60 (2.395,29 3. lønperiode (52 uger) pr. uge kr ,25 (2.994,12) 4. lønperiode (52 uger) pr. uge kr ,75 (3.459,86) Voksenelever (minimum 25 år) pr. time kr. 107,75 (109,10) Overtidstillæg De 4 første timer på hverdage 50 % af kr. 115,55 pr. time kr. 57,77 ( 58,45) Øvrige timer, samt lør, søn, 1. maj, grundlovsdag efter kl. 12 pr. time kr. 115,55 (116,90) Kørselsgodtgørelse 1. januar 2012 Se bestemmelserne i overenskomstens 3 om zonegrænser. Skattefri godtgørelse pr. km kr. 3,80 Minimumsbetaling pr. dag (såfremt der skal betales) kr. 15,00 Maksimumbeløb pr. dag kr. 3,80 x 176 km kr. 668,80 Betaling af køretid i mesters bil uden for arbejdstid pr. km (skattepligtigt) kr. 2,74 Der henvises i øvrigt til Ligningslovens bestemmelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse Feriepengeopsparing 12,50 % Søgnehelligdags og feriefridagsopsparing 6,75 % Pensionsindbetaling Arbejdsgiver 8,00 % Medarbejder 4,00 % Anciennitetskrav 3 måneder i branchen Betaling til malerfagets kompetenceudviklingsfond pr. fuldtidsmedarbejder pr. år kr. 520,00 Betaling til Malernes Sundhedsordning, opkræves af Alka. Pr. fuldtidsmedarbejder pr. år, opkræves hvert kvartal kr. 99,00 Betaling til DA-barsel pr. fuldtidsmedarbejder pr. år kr. 820,00 G-dage ved afskedigelse betales de første 3 G-dage, såfremt medarbejderen ikke får andet arbejde, pr. dag kr. 788,00 Vejrligsbetaling Til og med 4 timer (1/2 G-dag) betales kr. 394,00 Over 4 timer til og med 7,4 timer ( 1 G-dag) kr. 788,00 Der beregnes 7,4 time pr. dag. Medarbejderen skal have været beskæftiget 74 timer inden for de sidste 4 uger, og være medlem af en A-kasse 2 n Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt konsulent Henrik Bau, telefon eller på

3 Praktikpladspræmien omlægges Praktikplads Praktikpladspræmien på op til kr. afskaffes pr. 1. januar 2013 du kan stadig nå at få del i ordningen, hvis du tager en lærling inden 31. december Ny præmie- og bonusordning på op til kr. indføres fra 1. januar Virksomhederne der indgår uddannelsesaftaler inden 31. december 2012 har mulighed for at søge om præmie og bonus efter den gamle ordning og modtage op til kr. i præmie og bonus Ny præmie- og bonusordning på op til kr. indføres fra 1. januar 2013 De nærmere regler for den nye præmieordning er ikke fastlagt endnu Præmieordningen på op til kr. udløber den 31. december 2012 og en ny præmie- og bonusordning på op til kr. indføres fra 1. januar 2013 Den ny ordning kommer kun til at gælde for aftaler med elever, der er under 25 år. De nærmere regler for den nye præmie- og bonusordning er ikke fastlagt endnu. Vi informerer, så snart vi kender udformningen af ordningen. Du kan stadig nå at få del i den gamle ordning med præmie og bonus på op til kr. det kræver at du indgår en uddannelsesaftale inden d. 31. december Læs nedenfor om den eksisterende præmie- og bonusordning. Uddannelsesaftale indgået og underskrevet inden 31. december 2012 Virksomhederne har fortsat mulighed for at søge om præmie og bonus for op til kr. pr. uddannelsesaftale, der er indgået senest d. 31. december Ordningen gælder for arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftaler med erhvervsuddannelseselever. Uddannelsesaftalen skal være indgået og underskrevet senest den 31. december Uddannelsen skal være påbegyndt senest 3 måneder efter aftalens indgåelse. For alle uddannelsesaftaler gælder, at uddannelsen skal være påbegyndt, dvs. eleven skal modtage løn senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået. Hvis denne regel ikke er opfyldt, kan virksomheden ikke få udbetalt præmie og bonus. Udbetaling af præmie og bonus Præmien bliver udbetalt i prøvetiden, hver gang eleven har været i praktik i 30 dage. Virksomheden kan få kr. for hver måned i prøvetiden - dog max kr. i alt. Vær opmærksom på at skoleperioder ikke tæller med. Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Udbetalingen sker i 4 rater: Rate 90 dage efter prøvetidens udløb (ca. 3 mdr.) Rate 180 dage efter prøvetidens udløb (ca. 6 mdr.) Rate 270 dage efter prøvetidens udløb (ca. 9 mdr.) Rate 630 dage efter prøvetidens udløb (ca. 24 mdr.) Hver bonus giver kr. det vil sige kr. i alt. Skoleperioder tæller ikke med i prøvetiden Skoleperioder i prøvetiden bliver ikke regnet med i opgørelsen af de 30 dage. Det vil sige, at hvis eleven har været på skole i f.eks. 2 uger i løbet af de 30 dage, kan virksomheden først søge om præmie efter 44 dage. Undtagelser Hvis uddannelsesaftalen ophører, inden eleven har været i 30 dages praktik i prøvetiden, kan virksomheden ikke opnå præmie for denne periode. Virksomheden får heller ikke udbetalt præmie og bonus, hvis eleven er over 25 år, og virksomheden modtager tilskud fra Jobcenter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ansøgningsfrist Ansøgning om præmie og bonus skal indgives til AER senest 1. år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til den enkelte præmie og bonusrate. udkast af cirkulære nr. 712/ Dansk Byggeri. Vidste du at! - du som medlem af Malersektionen i Dansk Byggeri har gratis adgang til MBK online. Du går ind på og logger dig ind på kun for medlemmer med dit telefonnummer og medlemsnummer - herfra har du gratis adgang til hele MBK. - på på den del der kun er for medlemmer, kan du hente hjælpedokumenter, til hvis du har behov for at skrive til en rådgiver, bygherre el. lign. Dokumenterne er udformet af juristerne i Dansk Byggeri. Dokumenterne kan bruges, hvis du skal skrive og tage forbehold for forsinkelser, mangelfuldt underlag, varsle standsning af arbejdet ved for sen betaling og meget andet. - på kan du søge om tilskud til virksomhedskurser fra f.eks. leverandører. Tilskuddet kan søges fra 25 % puljen i kompetenceudviklingsfonden. Der kan søges om tilskud til dækning af arbejdsløn og kursusudgifter. - på er der henvisning til en masse nyttige links, der gør din dagligdag som malermester nemmere. - Sundhedsordningen som vi har i samarbejde med ALKA nu er blevet billigere, den koster nu kun 33,00 kr. pr. md. pr. fuldtidsmedarbejder, samtidig har den fået udvidet dækning. Du kan læse mere om ordningen på 3

4 fond Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen På nedenstående link henvises til ansøgningsblanket til brug for ansøgning om midler fra 25 % puljen. Fra 25 % puljen kan ansøges om midler til afholdelse af kurser og projekter, der ikke er omfattet af de tilskudsberettigede kurser, der kan søges om på Der kan som nævnt i 25 % puljen ansøges om midler til egne projekter, f.eks.: Problemløsning af maletekniske opgaver (f.eks. behandling af vanskelige overflader) Produkt og teknikudvikling, samt kvalitetsforbedring (f.eks. behandlingsopbygning af træværk, specielle konstruktioner) Udvikling af styring og planlægning af arbejdsopgaver, herunder byggepladser (f.eks. Lean m.v.) Miljø og arbejdsmiljøprofil (f.eks. virksomhedsscreening og miljøhandleplaner m.v.) Markedsføring og opdyrkning af nye markeder. Projekterne kan være baseret på samarbejde med malerfagets leverandører i form af kurser for en eller evt. flere virksomheder i fællesskab, herunder værkstedsklubber. Ansøgningen indsendes til: Dansk Byggeri Malerfagets Kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Eller på 25% puljen Bestyrelsen består af følgende Formand: Dennis Eskildsen fra Malerfirmaet Eskildsen A/S tlf Næstformand: Willi Becke fra Malermester Willi Becke ApS tlf Medlem: Kurt Enevoldsen fra Malerfirmaet Friedmann & Søn A/S tlf Medlem: Palle Jensen fra Hvide Sande Tagrens ApS tlf Medlem: Lars J. Pedersen fra Malerfirmaet Frede Nørgård ApS tlf Medlem: Ulf Viebke fra Malerfirma Viebke & West A/S tlf Foto: Ditte Brøndum Fra venstre er det: Kurt Enevoldsen Willi Becke Dennis Eskildsen Lars J. Pedersen Palle Jensen 4

5 Prof Blog TilBud uddannelse festivitas nyheder her kommer du langt på literen Hos Flügger farver har vi masser af gode tilbud på maling, der dækker godt og rækker langt. Lige nu kan du for eksempel rulle derudad på lofter og vægge til en rigtig god pris per liter. Bare se her. flügger objekt 10 Til opgaver hvor pris er i fokus Let at påføre Dækker godt få en eksklusiv vinterjakke, værdi kr. 899,- 10 ltr. ved 10 stk ass. kr. 190,- festivitas flutex 5s Fås også i julerød! noget for noget nyhed Julehygge den 13. december Kom til PROF juleri og lækker mad hos Flügger farver kl , torsdag den 13. december. Vi afholder lokale auktioner på udvalgte varer kl vi glæder os til at se dig. Skaf os en ny malerkunde, så belønner vi dig med en eksklusiv Flügger jakke, værdi kr. 899,-. Tilbuddet slutter d hør mere hos din lokale salgskonsulent. grib chancen! Som malermester kan du tilbyde dine kunder dekorative tapeter og få mere at lave. Fiona Prestige hedder en ny kollektion, som er eksklusiv i design og kvalitet. se kollektionen i din nærmeste afdeling.

6 Nye medlemmer Velkommen! - til nye medlemmer af Dansk Byggeris Malersektion Ejendomsselskabet Svend Nikolajsen ApS Ribe Landevej 3 A 6100 Haderslev Magnus Danmark ApS Danas Plads 18, 2. th Frederiksberg C Paint Nord ApS Hesselrødvej Kokkedal EN UGE I ARBEJDSGIVERSEKRETARIATET Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Telefonvagt hele dagen, svare på overenskomstspørgsmål fra medlemmer af Dansk Byggeri. Afdelingsmøde om morgenen, derefter til mæglingsmøde på malernes fagforening i København, derefter gik turen til Odense og holde møde med et firma inden mæglingsmøde. Så går turen til Nykøbing Mors til en syn og skøn sag. Div. arbejdsopgaver samt bestyrelsesmøde. Opfølgning på div. sager og på vejen hjem i tog ser man en person ligge på togskinnerne delt i 2 (det var ikke hyggeligt) En del af mæglingsmøderne går ud på, at firmaer har underentreprenører der er af udenlandsk herkomst. 6

7 malerstrøget HUSK at påføre din firmabil CVR-nummer HUSK 24. december og 31. december er almindelige arbejdsdage. 25 Å R S JU B i L Æ U M Vi ønsker tillykke Malermester Jørn Johansen har 25 års jubilæum den 1. april Hvis du/i kender nogen af vores medlemmer, som fylder rundt eller har jubilæum så kontakt Henrik Bau på mail Husk at reservere den 15. marts 2013, hvor vi afholder generalforsamling på Hotel Christiansminde i Svendborg. 7

8 NYE LOGBOGør Logbog i bygningsmaler-, skilteteknikerog vognmaleruddannelserne Fremover skal virksomheden selv rekvirere en skrivebar logbog fra virksomheder/logbog. Firmaet vil fremover modtage flg. brev fra Malerfagets faglig Fællesudvalg: Ny elev i virksomheden logbog skal hentes på Malerfagets faglige Fællesudvalg har registreret, at virksomheden for nylig har ansat en elev, og i den anledning skal vi gøre opmærksom på, at der undervejs i uddannelsen skal udfyldes en logbog. Virksomheden skal selv rekvirere logbogen på og regler/logbog Det er obligatorisk at udfylde logbogen, og den skal udfyldes både af virksomhed og elev og medbringes på hvert af de tre skoleophold i hovedforløbet. (Logbogen kan udfyldes elektronisk). Logbogen benyttes til løbende at registrere elevens uddannelse i praktikperioderne, og den erstatter de lovbefalede praktikerklæringer - derfor er det vigtigt, at eleven medbringer logbogen til hvert skoleophold. Logbogen er tilrettelagt, så virksomhed, lærersvend, faglærer og elev løbende kan få et overblik over fremdriften i hele uddannelsesforløbet. Derfor skal vi anbefale jer at lade det konkrete arbejde med at udfylde logbogen foregå ved de løbende samtaler med eleven om uddannelsesforløbet. Virksomheden, den oplæringsansvarlige og eleven vil sammen løbende kunne tage bestik af, hvilke kompetencer der indtil nu er opnået, og hvor der skal sættes ind, når det videre uddannelsesforløb skal planlægges. Logbogen indeholder ligeledes et hjælpeskema til brug for forberedelse til fagets svendeprøve. Logbogen skal bruges gennem hele uddannelsesforløbet, så derfor opfordrer vi til at placere den i elevens (elektroniske) personalemappe. Hvis elevens læreforhold bliver afbrudt, skal logbogen udleveres til eleven, så denne kan medbringe den til en eventuel ny praktikvirksomhed. Logbogen indeholder et skema til brug for valg af specialefag og påbygningsforløb. Skulle logbogen give anledning til tvivlsspørgsmål, er I som altid meget velkommen til at kontakte Fællesudvalget. Vi håber, logbogen vil kunne bidrage til at uddannelsesforholdet bliver en gevinst for virksomheden, eleven og faget. Selv om I er forpligtet til at udfylde logbogen, så skal den dog først og fremmest opfattes som et hjælpemiddel til at sikre, at eleven kommer hele vejen rundt i fagets arbejdsområder og efterhånden løbende bliver bedre inden for de enkelte arbejdsområder. bygningsmaler logbog Elevens navn: Virksomhed: CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning Lærlinge- og virksomhedsvurderinger 8 Foto: Colourbox

9 arbejdsmiljøafdelingen Brug arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri! For Dansk Byggeri er det vigtigt, at arbejdsmiljøet i byggeriet er godt. At medarbejdere trives, at ulykker undgås, og at nedslidning forebygges. Skal dette lykkes, skal virksomhederne være klædt godt på og tænke arbejdsmiljø ind i det daglige arbejde. Af Anne Margrethe Anttila, konsulent, Dansk Byggeri Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri hjælper medlemsvirksomheder med arbejdsmiljøproblemer. Det meste af kommunikationen foregår på eller telefon, men afdelingens konsulenter er også med ved kurser, medlemsmøder, emnedage m.v. Desuden indgår afdelingen i udarbejdelse af branchevejledninger og websites, som udgives af BAR Bygge & Anlæg. De daglige spørgsmål kan gå på alt fra hvordan sammensætter vi vores arbejdsmiljøorganisation, hvilke krav kan vi stille til bygherre og rådgiver eller hvordan skal vi forholde os til asbest? Ud over de konkrete spørgsmål kan I som virksomhed sende strakspåbud, forbud eller bøder fra Arbejdstilsynet ind til en vurdering i arbejdsmiljøafdelingen. Er der for eksempel tale om en principiel sag eller har Arbejdstilsynet ikke belæg for at give jer et påbud, kan arbejdsmiljøafdelingen hjælpe jer med at klage sagen. Under alle omstændigheder er det altid til stor gavn for arbejdsmiljøafdelingen at have kendskab til de aktuelle sager i branchen, så afdelingen i samarbejde med virksomheder kan sætte fokus på de rette indsatsområder. Arbejdsmiljøafdelingen sidder desuden med i redaktionen af arbejdsmiljøavisen Under Hjelmene, som udkommer to gange om året. Avisen er hele byggebranchens avis om arbejdsmiljø, og I kan indsende gode og dårlige oplevelser med arbejdsmiljø til redaktionen. Desuden kan I få gode råd om tekniske hjælpemidler og blive opdateret på de nyeste regler. I arbejdsmiljøafdelingen rådgiver vi om de generelle arbejdsmiljøproblemer i bygge og anlæg, men har I fået et rådgivningspåbud eller har I brug for ekspertrådgivning eller en konsulent, der kommer ud til jeres virksomhed og hjælper jer med APV, indretning af arbejdsstedet eller gennemgår jeres produkter, har vi indgået rabataftaler med følgende autoriserede rådgivere: I tilbydes 10 % rabat på alle ydelser i 5A Aps. I tilbydes 10 % rabat på gravidrapporter fra Arbejdsmiljøhuset, der desuden har udviklet APV for malerarbejde. I tilbydes % rabat hos Alectia, afhængig af opgavens omfang. Grontmij tilbyder også fordelagtige priser for Dansk Byggeri medlemmer. Læs mere om arbejdsmiljø på Dansk Byggeris hjemmeside 9

10 kursus Holdningskurser for elever Aktuelt kursus, hvor vi først og fremmest fokuserer på de forhold, der er afgørende for en virksomheds trivsel og omdømme. Lærlingene rustes til at klare de daglige udfordringer og de får øget bevidstheden om deres eget fag og lærer nødvendigheden af at samarbejde med andre faggrupper. Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen. Deltagelse på kurset er gratis for struktørelever samt lærlinge fra Murersektionens og Træsektionens medlemsvirksomheder. Malersektionen yder et tilskud til lærlinge fra Malersektionens medlemsvirksomheder på kr. således at deltagerprisen bliver kr. Næste gang december 2012 Derefter januar marts 2013 Når en gruppe som os er samlet på kursus, er det vigtigste, at det fungerer, og at underviserne får det til at spille. Og det gjorde de! Thomas Brandt Petersen, HVH Entreprise ApS Tidligere kursusdeltager Læs mere om kurserne på dette link kursus.danskbyggeri.dk. Du er også velkommen til at ringe til underviser Flemming Grangaard på telefon

11 danskbyggeri.dk Nyt login på danskbyggeri.dk Fremover skal du logge ind på danskbyggeri.dk med en personlig brugerprofil, som er din og en kode, du selv vælger. Der er igennem det sidste års tid sket mange ændringer på Dansk Byggeris hjemmesider. Der er blandt andet kommet en ny Servicebutik og ny hjemmeside for Kursus & Udvikling. I forbindelse med de nye hjemmesider er det blevet muligt at oprette sin egen personlige brugerprofil, som du selv styrer. Det vil vi gerne udnytte endnu mere for at øge den digitale selvbetjening, men det har betydet en ændring af den måde, man skal logge ind på siden. Hvorfor skifte login? Vi gør det, fordi det skal være nemmere for dig selv at styre dit login, og fordi vi fremover vil introducere flere selvbetjeningsmuligheder, hvoraf nogle kræver specifikke adgangsrettigheder. Det drejer sig fx om indberetning af lønsum digitalt, som ikke skal være tilgængeligt for alle virksomhedens tilknyttede brugere. Sådan gør du Har du allerede oprettet en personlig brugerprofil, skal du logge ind med dit eget login. Har du ikke en personlig brugerprofil, kan du oprette én og tilknytte den til virksomheden. Det gøres ved at klikke på Opret bruger øverst til højre og udfylde felterne markeret med rød stjerne. På Opret bruger har vi lagt en lille instruktionsvideo, der viser, hvordan du gør. Det er en god idé at have virksomhedens medlemsnummer ved hånden, når du opretter en bruger, da du skal bruge det for at bekræfte din tilknytning til virksomheden. Husker dig Sammen med login-skiftet er der lavet en Husk mig -funktion, så du automatisk kan blive logget ind på hjemmesiden. Husk mig gælder kun for den PC, hvor funktionen er valgt og indtil, der bliver klikket Log ud. Skulle du glemme dit kodeord kan du benytte Glemt kodeord og få oplysningerne på mail. Har du spørgsmål eller problemer med login er du velkommen til at kontakte Webgruppen i Dansk Byggeri. Send gerne en mail med dine oplysninger til 11

12 Byggeriets Ankenævn Ankenævnet fik i alt 11 klagesager ind over tagmalerarbejde i Sagerne var alle, med undtagelse af én, mod virksomheder, der var medlem af Dansk Byggeri og Dansk Byggeri Tagmalerforening på aftaletidspunktet. Af de 11 sager fik forbrugerne medhold i 7 af sagerne, mens 3 af sagerne blev lukket. Den sidste sag er i skrivende stund ikke afgjort af nævnet. Kun 4 af sagerne er mod medlemsvirksomheder, der ikke er konkurs eller ophørt, og da disse virksomheder havde et par sager hver, er konklusionen, at 2 virksomheder af Tagmalerforeningens aktive medlemmer havde klagesager ved Byggeriets Ankenævn i Det kan således ske, at en af Tagmalerforeningens medlemmer på et eller andet tidspunkt vil opleve at få et brev ind ad døren fra Byggeriets Ankenævn med oplysning om, at ankenævnet har modtaget en klage over et stykke arbejde, som virksomheden har udført for en privat forbruger. Hvis det sker, vil et typisk sagsforløb være, at virksomheden bliver bedt om at udfylde og indsende et svarskema, som er sendt sammen med en kopi af klagen. Det er i langt de fleste sager af afgørende betydning at få begge parters synspunkter frem i den indledende fase af behandlingen af en klagesag. Det er derfor vigtigt, at svarskemaet udfyldes og returneres til sekretariatet. Når svarskemaet udfyldes, har virksomheden mulighed for at krydse af, hvis den ønsker at foretage udbedring, inden sagen eventuelt fortsættes med syn og skøn. Sagen vil i givet fald blive sat i bero i 4 uger med henblik på udbedring. En del sager kan lukkes efter en sådan udbedring. Hvis forbrugeren meddeler, at der efter endt udbedring fortsat er mangler, fortsættes sagen med afholdelse af syn og skøn. I andre sager ønsker virksomheden ikke at foretage udbedring, og sagen fortsættes direkte med afholdelse af syn og skøn. Sekretariatet udpeger en skønsmand i sagen, der indkalder begge parter og afholder skønsforretning. Skønsmændene foretager ikke huseftersyn og vurderer kun de mangler, forbrugerne har anført i klageskemaet. Efter skønsforretningen udfærdiger skønsmanden sin erklæring, der bliver sendt til begge parter i sagen. Parterne får herefter mulighed for at indsende bemærkninger til sagen eller supplerende spørgsmål til skønsmanden. Når sekretariatet vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil sagen blive forelagt nævnet, der træffer en afgørelse. Selve nævnet består af en formand, der er landsdommer, to forbrugerrepræsentanter og to virksomhedsrepræsentanter i malernævnets tilfælde en tagmaler og en maler. Afgørelserne træffes på skriftligt grundlag, så man skal ikke møde op. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, vil virksomheden blive pålagt at foretage udbedring. Ankenævnet fratager ikke en virksomhed udbedringsretten, med mindre der er helt ekstraordinære grunde til det. Sekretariatet har åben telefontid hver dag mellem kl. 10 og 12. Telefonnummeret er Man kan også maile til os til Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, der kan behandle klagesager vedrørende pris og kvalitet på håndværksmæssigt arbejde. Det er Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening, der står bag ankenævnet, og vedtægterne er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. 12

13 Inden medio januar 2013 vil der blive lavet en opdatering af hjemmesiden Vores logo Tagmalerforeningen er meget opmærksom på, at vores logo bliver misbrugt af firmaer, der ikke er medlem af Tagmalerforeningen. Tiden nærmere sig for at indsende en liste med 15 fortløbende opgaver for kontrol til Henrik Bau der vil blive udsendt særskilt indkaldelse pr. mail Hvis vi opdager, at firmaer misbruger vores logo, vil disse firmaer blive anmeldt til politiet og bøden for misbruget af Tagmalerforeningens logo er i størrelsesordenen kr ,- Bestyrelsen i Tagmalerforeningen Formand Palle Jensen Hvide Sande Tagrens tlf mobil Næstformand Danny Kromann Jydsk Tagteknik Tlf Mobil Bestyrelsesmedlem Kristian Kristensen The-Ma Aps. Tlf Mobil Jan Ærenlund Tagrens Fyn Tlf

14 Når andre går konkurs Hvad er ens rettligheder, og hvilke pligter har man, hvis ens bygherre, hovedentreprenør eller underentreprenør går konkurs? 1. Hvis ens bygherre går konkurs Hvis konkursen er en realitet med et konkursdekret fra skifteretten, kan entreprenøren standse arbejdet med det samme. Det fremgår af AB 92, 23, stk. 2. Men entreprenøren kan ikke ophæve aftalen, fordi bygherren er gået konkurs. Entreprenøren kan dog rette henvendelse til boet inden for fem dage efter AB 92, 42, srtk. 2 for at få afklaret, om boet vil indtræde i aftalen, så aftalen derved fortsætter. Hvis boet ikke ønsker at indtræde eller undlader at svare inden for de fem dage kan entreprenøren ophæve aftalen. Det bør ske skriftligt. I langt de fleste tilfælde ønsker boet ikke at indtræde. Men hvis boet gerne vil indtræde i aftalen, har entreprenøren krav på betaling forud for de almindelige kreditorer - og det gælder også for den del af entreprisesummen, der ikke var betalt forud for konkursen samt betryggende sikkerhed. Ender entreprisekontrakten med at blive ophævet, vil der herefter være behov for at få registreret arbejdets omfang og kvalitet, for at bestemme hvor stort et krav entreprenøren har mod konkursboet. Denne registrering er dog ikke nødvendig, hvis der ikke er stillet sikkerhed, og der heller ikke er penge i boet. Hvis parterne ikke kan blive enige, eller hvis der er tale om større entrepriser, er det af bevismæssige grunde en god idé at udmelde syn og skøn. For at begrænse tabet ved konkurs kan det være fristende for entreprenøren at hente materialer, der er beregnet til indførelsen i byggeriet. Men da materialer, der er leveret på pladsen, tilhører boet, vil det være tyveri. Entreprenøren er dog selvsagt berettiget til at få udleveret eget materiel i form af værktøj og maskiner. Desværre sker det ofte i forbindelse med bygherrens konkurs, at betalinger til entreprenøren ikke er sket til tiden, og der er megen forfalden gæld. Disse tilgodehavender vil bortset fra en lille konkursdividende være tabt. For at undgå risikoen for store tilgodehavender i tilfælde af bygherrens konkurs, bør man overveje at bruge reglen i AB 92, 23, stk. 1. Denne regel siger, at hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. 2. Hvis ens hovedentreprenør går konkurs Som udgangspunkt adskiller denne situation sig ikke fra den ovenfor beskrevne, da det ved underentrepriseforhold følger af AB 92, 1, stk. 2, at bygherren skal forstås som hovedentreprenøren og entreprenøren som underentreprenøren. Der fokuserers derfor kun på forskellene i det efterføgende. Når hovedentreprenørens aftale med henholdvis bygherren og underentreprenøren er ophævet, kan det være interessant at undersøge, om bygherren er interesseret i at indgå en aftale direkte med underentreprenøren om at gøre arbejdet færdigt. I så fald fremgår det af AB 92, 44, stk. 5, at underentreprenøren, hvis han færdiggør arbejde på bygherrens vegne, er berettiget til at bruge hovedentreprenørens materiel, som befinder sig på pladsen, hvis det vil påføre bygherren tab at fjerne det. Der skal dog betales sædvanligt vederlag til boet for brugen af materiellet. 3. Hvis ens underentreprenør går konkurs Ligesom det typisk gælder konkursboerne efter byggeherren og entreprenøren, vil underentreprenørens konkursbo normalt ikke indtræde i kontrakten med hovedentreprenøren, og dermed vil hoverentreprenøren være berettiget til at hæve aftalen. Når underentreprenøren går konkurs, kan det medføre, at hovedentreprenøren bliver forsinket i forhold til den aftalte tidsplan. Hovedreglen er her, at hovedentreprenøren ikke er berettiget til tidsfristforlængelse. På samme måde som en bygherre har ret til at benytte en konkursramt hovedentreprenørs materiel, har hovedentreprenøren, hvis underentreprenøren går konkurs, brugsret til det materiel, underentreprenøren havde på pladsen. Hovedentreprenøren skal også her betale konkursboet for brugen heraf. Underentreprenørens konkurs berører også de ansatte. For at undgå at lønmodtagerne forlader byggepladsen, og fagforeningen blokerer arbejdet, må hovedentreprenøren betale den løn, de ansatte beviseligt har til gode, direkte til dem. Det fremgår af AB 92,, stk. 15. Forsinkelse på grund af blokade begrundet i lønkravet giver ikke hovedentreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Her er det sådan, at lønnen efterfølgende kan anmeldes i underentreprenørens konkursbo med privilegium, det vil sige, at kravet betales forud for de almindelige 14

15 kreditorer. Det fremgår af konkurslovens 99, stk. 2. Der er derimod ingen mulighed for at anmelde indfriede lønkrav i Lønmodtagernes Garantifond. Når fordringen er indfriet, kan den også benyttes til modregning i et krav, som underentreprenørens bo eventuelt måtte have for udført arbejde. 4. Arbejdstagernes rettigheder, når en virksomhed går konkurs I bygge- og anlægsbranchen har der udviklet sig en kollektiv ret til at blokere det arbejde, hvor der skyldes løn på en byggeplads. Fagforbundene etablerer derfor lovligt blokade af pladsen, til lønkravene er betalt. Hovedentreprenøren, som ikke kan få tidsfristforlængelse for den forsinkelse, blokaden medfører, og som derfor ønsker at få blokaden ophævet, så han kan videreføre arbejdet da han ikke kan vente på, at Lønmodtagernes Garantifond behandler sagen skal derfor meget hurtigt kontakte Dansk Byggeri med henblik på et mæglingsmøde med de involverede forbund. På mæglingsmødet gøres lønkravet op. Når hovedentreprenøren har accepteret betalingsforpligtigelsen (eller stiller sikkerhed herfor), hæves blokaden, og arbejdet kan fortsættes. 5. Overtagelse af arbejdet efter en konkursramt entreprenør Hvis en entreprenør varetager arbejdet efter en tidligere entreprenør, der er gået konkurs, inden arbejdet var færdigt, er der visse ting, man som bygherre og efterfølgende entreprenør skal være opmærksom på. For det første risikerer bygherren, at pladsen bliver blokeret, fordi den tidligere entreprenør ikke har betalt løn til sine medarbejdere. Det vil selvfølgelig give den nye entreprenør ret til tidsfristforlængelse. Men for den nye entreprenør er det vigtigt at indgå en aftale om, at bygherren også skal betale liggeomkostninger. For det andet er kvaliteten af det arbejde, der udføres af en entreprenør, som nærmer sig en konkurs, desværre ofte ringe. Den efterfølgende entreprenør skal derfor være opmærksom på, om kontrakten med bygherren indebærer, at han bliver ansvarlig for mangler ved det allerede udførte arbejde, eller om kontrakten alene indebærer ansvaret for det arbejde, han selv udfører. I sidste tilfælde er det vigtig at få opgjort arbejdets omfang og kvalitet, inden arbejdet fortsættes, så alle ved, hvad den nye entreprenør har påtaget sig ansvaret for. 6. Virksomhedsoverdragelse Hvis en entreprenør overtager en konkursramt virksomhed, eller hvis arbejdet skal videreføres af en ny entreprenør, skal man være opmærksom på, at der kan være tale om virksomhedsoverdragelse. Det vil sige, at entreprenøren indtræder i de rettigheder og pligter over for de ansatte, der bestod på overdragelsestidspunktet herunder lønkrav. Hvis der alene er tale om at færdiggøre en igangværende entreprise, har EF-domstolen fastslået, at der ikke er tale om virksomhedsoverdragelse. www. danskbyggeri.dk/jura 15

16 Medlemsmøde Generalforsamling i Malersektionen den 15. marts Foredrag på generalforsamling Joachim Boldsen fortæller om eventyret i AG København Fra tiden, hvor klubben nåede til The Final Four i Champions League og til at stå i en træningslejr og få besked om, at eventyret var slut. Joachim Boldsen har været en stor del af den internationale håndboldscene, og dermed en del af mediebilledet, igennem de seneste år. En tid der har medført store oplevelser på og uden for banen, men som også har givet nogle skrammer med på vejen. Joachim Boldsen har igennem karrieren spillet 186 landskampe, og været aktiv i nogle af verdens største håndboldklubber, såsom SG Flensburg-Handewitt og F.C. Barcelona. Joachim Boldsen er pt. en del af det mest banebrydende projekt i dansk herrehåndbold, AG Kolding. Undervejs er det blevet til et utal af titler, kulminerende med EM guld i 2008, men også nederlag, hvilket 3 tabte Champions League finaler vidner om. Joachim Boldsens foredrag byder på en blanding af motivation, anekdoter og spændende fortællinger fra et langt liv i den professionelle idrætsverden. Alt sammen i tæt samspil med tilhørerne. Program for faglig dag og ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Malersektionen, fredag den 15. marts 2013 kl , på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg. Kl Ankomst og let morgenanretning Kl Velkomst ved Dennis Eskildsen Kl Joachim Boldsen Kl Frokost Kl Generalforsamling Kl Kaffepause Kl ? Kl Middag Lørdag hjemrejse efter morgenmaden for dem der har overnattet. Indkaldelses til generalforsamling vil blive udsendt i starten af starten af februar Foto: Mogens Hjelm 16 Nyhedsbrev udgivet af Dansk Byggeris Malersektion Redektør Henrik Bau Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon Grafisk tilrettelæggelse: MONTAGEbureauet ApS

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27. 02. 2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27. 02. 2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer Nyhedsbrev 2 juni 2012 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Nye satser 27. 02. 2012 side 4 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen side 6 Velkommen til nye medlemmer Foto: Bee-Line lov & regler

Læs mere

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27.02.2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27.02.2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer Nyhedsbrev 2 september 2012 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Nye satser 27.02.2012 side 4 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen side 6 Velkommen til nye medlemmer Foto: Colourbox lov &

Læs mere

Medlemsmøde i Malersektionen side 3. Hvor meget får en malersvend i løn? side 4. 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6

Medlemsmøde i Malersektionen side 3. Hvor meget får en malersvend i løn? side 4. 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6 Nyhedsbrev september 2011 Medlemsmøde i Malersektionen side 3 Hvor meget får en malersvend i løn? side 4 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6 Foto: Simon Ladefoged Satser m.v. gældende

Læs mere

Nyhedsbrev 2 december malermester nyt. Bliv nyt medlem. side 2. Satser side 8. Malersektionen. side 9. Tagmalerforening.

Nyhedsbrev 2 december malermester nyt. Bliv nyt medlem. side 2. Satser side 8. Malersektionen. side 9. Tagmalerforening. Nyhedsbrev 2 december 2016 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Satser 2017 side 8 Malersektionen side 9 Tagmalerforening side 10 Julefrokost SATSER Nye satser pr. 1. januar 2017. Fra den 1. marts 2016

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

malermester nyt God sommer Bliv nyt medlem Nyhedsbrev 2 Juni 2015 Kemisk arbejdsmiljø i fremtiden Et sundt tag beskytter huset

malermester nyt God sommer Bliv nyt medlem Nyhedsbrev 2 Juni 2015 Kemisk arbejdsmiljø i fremtiden Et sundt tag beskytter huset Nyhedsbrev 2 Juni 2015 malermester nyt God sommer Bliv nyt medlem side 4 Kemisk arbejdsmiljø i fremtiden side 7 Et sundt tag beskytter huset side 11 Delanalyse af malerbranchen side 15 Toleranceudvalget

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af Dansk Byggeri

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stukkatørfaget Det Faglige

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

malermester nyt Bliv nyt medlem Nyhedsbrev 2 december 2014 Nye satser 2014 Fravigelser fra AB skal man acceptere det?

malermester nyt Bliv nyt medlem Nyhedsbrev 2 december 2014 Nye satser 2014 Fravigelser fra AB skal man acceptere det? Nyhedsbrev 2 december 2014 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Nye satser 2014 side 5 Fravigelser fra AB skal man acceptere det? side 6 Tagmalerforeningen afholdt faglig dag og generalforsamling side

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

malermester nyt Bliv nyt medlem Nyhedsbrev 2 februar 2014 Satser 2012 Kort om klausuler Overenskomstforhandlinger

malermester nyt Bliv nyt medlem Nyhedsbrev 2 februar 2014 Satser 2012 Kort om klausuler Overenskomstforhandlinger Nyhedsbrev 2 februar 2014 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Satser 2012 side 4 Kort om klausuler side 6 Overenskomstforhandlinger 2014 side 12 Generalforsamling Malersektion Bella Sky Hotel Foto:

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger VOGNMALER LOGBOG ens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger Velkommen som lærling i vognmalerfaget Velkommen som vognmalerlærling

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 14. november 2014 på Hotel Comwell Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 14. november 2014 på Hotel Comwell Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 29. juni 2015 Dokumentnr.: 2209510 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 14. november 2014 på Hotel Comwell Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Punkt 1 Punkt 2 Punkt

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

MALERMESTER NYT. Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed?

MALERMESTER NYT. Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed? Marts 2017 MALERMESTER NYT Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed? Pas på stigearbejde Rigtig mange ulykker sker fra lav højde Malersektionens

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt?

malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt? Nyhedsbrev maj 2010 malermesternyt Nyt fra Byggeriets Forsikringsservice side 2 Malerfagets Kompetenceuviklingsfond side 3 MALERARBEJDET Er det udført korrekt? side 7 Bee-Line fotoarkiv Satser m.v. gældende

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stukkatørfaget Det Faglige

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? 1 Kan du forestille dig en arbejdsdag uden erhvervsuddannede medarbejdere? Det er fremtiden, hvis ikke vi gør noget. 2 Pjecens indhold Læs pjecen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail:

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail: J.nr.: Udfyldes af sekretariatet Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Tlf.: 72 16 02 00 (kl. 10.00 12.00) info@byggerietsankenaevn.dk www.byggerietsankenaevn.dk Jyske Bank: 5032 102871-9

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

malermester nyt Bliv nyt medlem Arbejde i Norden Tagmaler Generalforsamling Nyt om kompetencefond Årets læreplads Nyhedsbrev 2 oktober 2013 side 6

malermester nyt Bliv nyt medlem Arbejde i Norden Tagmaler Generalforsamling Nyt om kompetencefond Årets læreplads Nyhedsbrev 2 oktober 2013 side 6 Nyhedsbrev 2 oktober 2013 malermester nyt Bliv nyt medlem side 6 Arbejde i Norden side 7 Tagmaler Generalforsamling side 8 Nyt om kompetencefond side 11 Årets læreplads Foto: Colourbox lov & regler Satser

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere