Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:"

Transkript

1 Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort med spørgsmål til forskellige emner, der har betydning for trivsel Man kan bruge redskabet på følgende måde: Sæt noget tid af på et møde, f.eks. en time, hvor man kan diskutere trivsel Deltagerne på mødet kan deles op i mindre grupper, f.eks. med 4-5 deltagere i hver gruppe Grupperne vælger et spørgekort ad gangen og taler om emnet ud fra spørgsmålene Det er ikke meningen at man skal nå at tale om alle spørgekort, men dem der er relevante for jer Ønsker I at fokusere på bestemte emner, er det en god ide at vælge dem ud på forhånd Mødelederen afslutter diskussionen, så der er tid til at høre, hvad de enkelte grupper har talt om Finder man frem til forhold indenfor det psykiske arbejdsmiljø, som bør forbedres, kan man på baggrund af diskussionen lave en handlingsplan for emnet. Tips & Tricks til mødeleder 1. Som arbejdsgiver/initiativtager er det utrolig vigtigt på forhånd at overveje, hvad man gerne vil have arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø skal munde ud i. 2. Vær opmærksom på, at diskussionen kan gå i en anden retning end ventet. Det er derfor godt at overveje, hvad der er muligt at ændre. 3. Mødelederen skal bruge tid på at forberede sig og have styr på, hvad der skal ske og hvorfor. 4. Lav en aftale om, at ingen synspunkter er forkerte. Det er altså ikke tilladt at sige Det passer da ikke el.lign. 5. Hvis debatten er livlig kan det være nødvendigt at styre ordet. 6. Det er vigtigt at styre tiden, så der er tid nok til at samle op i fællesskab og høre hvad de enkelte grupper har talt om. 7. Hav papir og skriveredskaber parat brug evt. en tavle, så alle kan følge med og I ikke mister de gode ideer undervejs. 8. Er der behov for forbedringer er det en god ide at lave en handlingsplan. Se mere om handlingsplan i Faktablad for kortlægning af arbejdsforhold og trivsel.

2 Indflydelse 1. Har I mulighed for selv at tage beslutninger om jeres arbejde? 2. Har I indflydelse på, hvem I arbejder sammen med? 3. Har I indflydelse på hvilke opgaver I laver? 4. Er I med til at bestemme? 5. Hvad kan I som medarbejdere gøre, hvis I ønsker at få mere indflydelse? Information 1. Oplever I, at mængden af information omkring virksomhedens overordnede beslutninger, ændringer og fremtidsplaner er tilstrækkelig? 2. Hvilken information vil I gerne have og på hvilken måde? - mundtligt, nyhedsbrev, opslag osv. 3. Er der særlige områder, hvor I gerne vil have mere information? 4. Hvad synes I, at man som medarbejder skal gøre, hvis man føler, at man mangler noget vigtig information?

3 Arbejdsmængde 1. Er det svært at få tid nok til arbejdsopgaverne? 2. Hvad kan I gøre, så det bliver nemmere at nå alle arbejdsopgaverne? 3. Hvad kan ledelsen gøre, så det bliver nemmere at nå alle arbejdsopgaverne? 4. Hvad synes I, at man som medarbejder skal gøre, hvis man kommer bagud med sit arbejde? 5. Hvad kan I som kollegaer gøre for at hjælpe hinanden? 6. Hvis ansvar er det, at alle arbejdsopgaver bliver løst, og at de bliver løst godt nok? Omgangstone 1. Er I tilfredse med omgangstonen og omgangsformen i jeres virksomhed? 2. Hvordan synes I, at man skal reagere som medarbejder, hvis ens grænser overskrides, f.eks. ved sårende kommentarer, provokationer, uønsket fysisk kontakt? 3. Hvordan skal man som kollega eller en leder reagere, hvis man overværer en situation, som overskrider grænsen? 4. Hvad kan I som kollegaer gøre for, at omgangstonen bliver bedre? 5. Hvem har ansvaret for, at der er en god omgangstone i jeres virksomhed?

4 Samarbejde 1. Hvordan kan man mærke, at der er et godt samarbejde? 2. Hvordan er det at arbejde, når samarbejdet fungerer godt? 3. Er I tilfredse med samarbejdet i jeres virksomhed? 4. Hvem har ansvaret for, at der er et godt samarbejde i jeres virksomhed? 5. Hvad kan I som kollegaer gøre for, at samarbejdet bliver bedre? 6. Hvad kan ledelsen gøre, for at skabe et bedre samarbejde? Ledelseskvalitet 1. Hvad kan jeres nærmeste ledelse gøre for at prioritere trivslen på arbejdspladsen endnu højere? 2. Er der nogen særlige områder, hvor I gerne vil have, at den nærmeste ledelse gør endnu mere ud af planlægningen? 3. Hvordan vil I gerne have, at jeres nærmeste leder håndterer konfliktsituationer? 4. Hvordan håndterer man en konflikt på en god måde som medarbejder og som leder?

5 Klarhed om ansvar 1. Er det sommetider nødvendigt at gøre ting, som egentlig burde have været gjort anderledes? 2. Hvem synes I bør afgøre, hvordan en arbejdsopgave skal udføres? 3. Hvad synes I, at man som medarbejder skal gøre, hvis man bliver sat til at lave noget arbejde, man selv opfatter som helt unødvendigt? 4. Hvad kan man gøre som medarbejder for at få mere klarhed over, hvad der forventes af én i arbejdet? 5. Hvis ansvar er det, at der er klare forventninger til hinanden? Tillid og troværdighed 1. Har I som medarbejdere en oplevelse af, at ledelsen stoler på, at I gør et godt stykke arbejde? 2. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 3. Stoler I i jeres virksomhed i almindelighed på hinanden? 4. Holder I som medarbejdere informationer skjult for hinanden eller for ledelsen? 5. Hvad skal der til for, at man kan have større åbenhed og tillid til hinanden? 6. Hvad kan I som kollegaer gøre for at øge tilliden i jeres virksomhed? 7. Hvis ansvar er det, at der er tillid og troværdighed på arbejdspladsen?

6 Respekt og retfærdighed 1. Bliver I respekteret af ledelsen på jeres arbejdsplads? 2. Hvornår og hvordan bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? 3. Synes I, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde? 4. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 5. Bliver man taget alvorligt når man kommer med forslag til ledelsen? 6. Hvad kan man som medarbejder gøre, hvis man ikke føler sig retfærdigt behandlet eller respekteret? Kvaliteten af arbejdet 1. Synes I, at I kan lave arbejdet i en kvalitet som I er tilfredse med? 2. Hvad kan være årsag til, at man ikke kan lave arbejdet, som man gerne vil? 3. Hvilken betydning har det, hvis man ikke kan lave arbejdet i en kvalitet man er tilfreds med? 4. Hvad kan man som medarbejder gøre, hvis man gerne vil ændre på, at man ikke kan lave arbejdet ordentligt? 5. Hvis ansvar er det, at arbejdet kan laves i en ordentlig kvalitet? 7. Hvis ansvar er det, at der er retfærdighed og respekt i virksomheden?

7 Arbejdstempo 1. Oplever I, at arbejdstempoet er så højt, at det giver problemer? 2. Er det særligt i nogen perioder eller i forbindelse med en bestemt type af opgaver, at det er nødvendigt at arbejde hurtigt? 3. Hvad kan der gøres for at bringe arbejdstempoet ned? 4. Hvad kan I som kollegaer gøre for hinanden for at mindske arbejdstempoet? 5. Hvem har ansvaret for, at arbejdstempoet ikke bliver skruet for højt op? Vurdering af eget helbred 1. Hvordan synes I jeres helbred er? 2. Synes I, at jeres virksomhed skal beskæftige sig med medarbejdernes helbred? 3. Har I forslag til, hvad virksomheden kan gøre for at forbedre medarbejdernes helbred? 4. Vil I selv deltage i aktiviteter til at forbedre jeres helbred, f.eks. firmasport?

8 Konflikt mellem arbejde og familie 1. I hvilke situationer oplever I, at det er vanskeligt at opretholde en god balance mellem arbejdsliv og privatliv? 2. Hvordan kan I som kollegaer støtte hinanden til at få bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv? 3. Hvordan kan jeres virksomhed blive en mere familievenlig virksomhed? 4. Hvordan synes I, at man som medarbejder skal reagere, hvis man oplever at arbejdet tager for meget af ens tid eller energi? 5. Hvis ansvar er det, at medarbejderne har tid og overskud til både arbejdet og familien?