Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september Ideer til inspiration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration"

Transkript

1 10. november 2010 Trivsel hr vi råd til t lde være? Resulttet f 250 medrbejdere og lederes rbejde den 10. september 2010

2 1? Det er vigtigt t prioritere og fstholde det gode rbejde med trivsel på rbejdspldserne i en tid med nye besprelser og stdigt større krv til produktivitet. Det Personlepolitiske Forum hr derfor st særligt fokus på koblingen mellem trivsel og stigende krv til produktivitet og fholdt den 10. september 2010 temdrøftelsen? Ambitionen med dgen vr t fstholde og styrke rbejdet med t skbe ttrktive rbejdspldser, hvor medrbejderne trives, og hvor trivsel er med til t skbe kvlitet i kerneydelsen, effektivitet, personligt overskud smt mindre sygefrvær. Temdrøftelsen vr en dg med inspirtion fr eksperter og prktikere, dilog og nye erkendelser, rundbordsdebtter og fælles drøftelser. De mnge værdifulde bidrg fr deltgere og oplægsholdere er grunden til, t Det Personlepolitiske Forum hr smlet resulttet f dgen i dette ktlog med udfordringer og ideer til inspirtion. Ktloget er skbt på bggrund f 250 enggerede medrbejderes og lederes egne erfringer og forslg til konkrete hndlinger, som kn skbe trivsel og produktivitet/effektivitet. Det smler de vigtigste pointer fr deltgernes egne præsenttioner fr temdrøftelsen i et prioriteret og gennemskrevet formt, der er udrbejdet for t præcisere resultterne og redigeret for gøre inspirtionsktloget let tilgængeligt og overskueligt. Vi håber, t du/i som medrbejder, leder, rbejdsplds, kommune eller region kn finde inspirtion til nytænkning f indstser, der skber både trivsel og produktivitet/effektivitet. God læselyst! Det Personlepolitiske Forum Trivsel og produktivitet er hinndens forudsætninger, hvor fktorerne retfærdighed, tillid og smrbejde på rbejdspldsen skl være til stede, for t medrbejderne trives, og rbejdspldsen oplever høj produktivitet og kvlitet i opgvevretgelsen Alexnder Agrd, Dnske Regioner Det Personlepolitisk Forum hr inviteret til temdrøftelsen i dg, så vi i fællesskb kn blive klogere på koblingen mellem trivsel og produktivitet. En kobling, som vi tror kn være et vigtigt element i tilrettelæggelsen f rbejdet i kommunerne i en tid, hvor vi står over for nogle store udfordringer Michel Ziegler, KL Der er grænser, for hvor meget fx mødet med borgerne kn effektiviseres. Det er derfor vigtigt t rette fokus på smmenhængen mellem trivsel og kvlitet i selve rbejdet frem for kun t fokusere på smmenhængen mellem trivsel og produktivitet. Dennis Kristensen, KTO Side 2

3 2 Mellem trivsel og produktivitet/effektivitet I de kommende år står lle offentlige rbejdspldser over for store udfordringer og forndringer. Præmisserne for de offentlige rbejdspldser er bl..: Kmp om rbejdskrften Effektiviseringer, omstillinger og besprelser Flere ældre og færre unge Færre penge til de eksisterende eller flere opgver På kort sigt er besprelser og større krv til produktivitet og effektivitet den virkelighed mnge medrbejdere, ledere, rbejdspldser, regioner og kommuner skl gere i. På lng sigt er udfordringerne blndt ndre mngel på rbejdskrft og den demogrfiske udvikling. Men unset de udefrkommende fktorer, så er det fortst en kendsgerning, t borgerne hr nogle behov, som den offentlige sektor skl dække. Derfor skl opgverne løses smrtere og mere effektivt, men det må smtidig sikres, t de kommunle og regionle rbejdspldser er ttrktive med høj kvlitet og nstte, der trives. Hvis mn overhovedet vil opretholde noget, mn klder et velfærdssmfund, så er der ikke noget vlg. Tge Søndergrd Kristensen, konsulent i Tsk Consult om trivsel, innovtion og produktivitet 1 Trivsel skber produktivitet/effektivitet og omvendt I en introduktionsfilm lvet til temdrøftelsen forklrer konsulent Tge Søndergrd Kristensen 1, hvordn de sidste års forskning hr vist, t jo bedre trivslen er på en rbejdsplds, des bedre er rbejdsmiljøet, hvilket giver højere produktivitet og bedre kvlitet i de ydelser, de offentligt nstte leverer. Søndergrd fremhæver en børneinstitution og et plejehjem, der begge rpporterer, t de hr spret kr. på et år ved færre sygemeldinger og vikrtimer vi fokus på tillid, retfærdighed og smrbejde. Side 3

4 effekt i forhold til mobning, stemningen på rbejdspldsen og lngtidssygemeldinger 2. En f de overordnede konklusioner på temdrøftelsen vr, t kvlitet i kerneydelsen og fglig stolthed skber trivsel. Dvs., t trivsel ikke kun er et mål i sig selv eller et middel til t opnå produktivitet og kvlitet. At gøre sit rbejde godt og være både effektiv og kvlitetsskbende kn være et middel til t opnå trivsel og rbejdsglæde. Derfor sætter Det Personlepolitiske Forum fokus på koblingen mellem trivsel og produktivitet/effektivitet. Trivsel kn skbe produktivitet/effektivitet og produktivitet/effektivitet kn skbe trivsel. Det er klogt t fokusere på, hvordn vi producerer bedre ydelser for borgerne, og hvordn vi lver mere innovtion. Gør mn det, så opnår mn også, t medrbejderne oplever en meget større stolthed. Tge Søndergrd Kristensen, konsulent i Tsk Consult 1 En række undersøgelser hr de senere år peget på, t der er en tydelig smmenhæng mellem trivsel og produktivitet, kvlitet i kerneydelsen, effektivitet og sygefrvær. En ny bog med titlen Resulttorienterede medrbejderundersøgelser fortæller, t medrbejdere hr hlvt så mnge sygedge, hvis de føler, t de hr indflydelse på deres rbejde, og hvis de føler, t deres kompetencer psser til deres opgver. Bogen er bseret på en undersøgelse blndt ledere og medrbejdere og viser, t trivsel hr en positiv Vi hr lige modtget vores kvlitetsrpport for folkeskolerne i Københvn, og jeg kn se på en række områder, t vi er blndt de 25% bedste. Det dokumenterer et eller ndet sted, t der er noget om snkken, og t det helt reelt fspejler sig på bundlinjen. Ysr Ckmc, Skoleleder på Amger Fælled skole, om effekten f t elever og medrbejdere trives 1 Side 4

5

6 3 Introduktion og læsevejledning Resulttet f temdrøftelsen er en kortlægning f en række udfordringer og ideer til inspirtion inden for rbejdet med trivsel og produktivitet/effektivtet. Udfordringerne og ideerne er dem, som 250 deltgere fr hele lndet hr vurderet som de vigtigste både for medrbejdere, ledere, rbejdspldser, kommuner eller regioner. 1. Vnetænkning trivsel betler sig ikke... side 7 Opfttelsen f trivsel som en udgift skl ændres 2. Trivsel inden for rmmerne... side 8 Behov for t skille ressourcediskussioner og trivsel fr hinnden 9. Medinddrgelse - også i modgng... side 16 Medrbejdere kræver mere ledelse og mere personligt nsvr 10. Smmen om smrbejde... side 17 Tillid og respekt er nødvendigt Resulttet f deltgernes rbejde på temdrøftelsen er smlet i 16 overordnede udfordringer med tilhørende ideer til inspirtion. De er lle beskrevet i dette inspirtionsktlog og kn læses enten kronologisk eller ved t dykke direkte ned i udfordringer og ideer til inspirtion, som mn finder mest relevnte. Ideer til inspirtion f de 16 udfordringer nedenfor er beskrevet under hver udfordring i mnulen. De 16 udfordringer fr temdrøftelsen er: 3. Kommuniktionen skl ud... side 9 Kommuniktion og reltioner er en forudsætning for trivsel 4. Fr måling til løsning... side 10 Trivselsmålinger løser intet i sig selv 5. Fr kontrol til tillid... side 11 Konstruktiv kontrol er en forudsætning for trivsel 6. Kerneopgven i centrum... side 12 Klr forbindelse mellem kerneopgve og trivsel 7. Fælles forventninger til kvlitet... side 13 Enighed om forventninger til kvlitet skl bne vejen for trivsel 11. Ledere og medrbejdere i skyttegrven... side 18 Den dglige kmp fortsætter 12. Tid til trivsel i en trvl hverdg... side 19 Mn skl kunne hjælpe sig selv for t kunne hjælpe ndre 13. Mellemleder i krydspres... side 20 Medrbejdere og ledere skyder på personen i midten 14. Rigtige opgver giver rigtig trivsel... side 21 Det fglige mtch er et must 15. Surstråle nej til brokkekulturen... side 22 Dårligt humør smitter 8. I spidsen for trivsel og produktivitet... side 15 Nærværende og troværdige ledere på lle niveuer 16. Konflikterne under gulvtæppet... side 23 Der er potentile i uløste konflikter Side 6

7 1. Udfordring: Vnetænkning - trivsel betler sig ikke Der er en tendens til ikke t betrgte trivsel, produktivitet og kvlitet som hinndens forudsætninger. Vnetænkningen er t se trivsel som en udgift. Den vnetænkning kn føre til mnglende risikovillighed til t investere i forndringer med henblik på effektivisering og trivsel. Trivsel som tværgående projekt Topledelse og hoved-med igngsætter tværgående projekt med fokus på Trivsel og produktivitet i hele ledelseshierrkiet og med systemtisk fokus på det psykiske rbejdsmiljø. Ledere og medrbejdere klædes på til t rbejde med trivsel, produktivitet og kvlitet. Fælles fsæt og ledelse er grundstenen i t skbe trivsel på rbejdspldserne. Hvis mn vælger t føre den ud i livet, skl den fornkres i hele kommunen igennem et tværgående projekt. Trivsel er et grundlæggende element i personlepolitik og i dgligdgen for ledere og medrbejdere. Trivsel fornkres derfor i lle de redskber, der er i kommunen og regionen fx MUS, LUS og resulttkontrkter. For t sikre ejerskb er det vigtigt t inddrge MED-systemet og medrbejdernes ideer i projektet, så medrbejdere og de enkelte rbejdspldser hr medindflydelse og mednsvr. Det er den eneste vej frem til t skbe resultter og skbe fremgng for sin rbejdsplds, unset om det er en offentlig virksomhed, en institution eller en privt rbejdsplds. Det tror jeg på Ysr Ckmk, Skoleleder Amger Fælled Skole, om værdien f trivsel Nogle f de helt små rbejdspldser, som vi hr hft kontkt med i denne proces, blndt ndet et plejehjem og en børnehveinstitution, de hr begge rpporteret, t de hr spret kr. om året på lvere frvær og lvere vikrdækning. Tge Søndergrd Kristensen, konsulent i Tsk Consult om projekt om socil kpitl og trivsel Side 7

8 2. Udfordring: Trivsel inden for rmmerne At se nye muligheder i det eksisterende Der er mnge eksempler på rbejdspldser, der skber trivsel ufhængigt f økonomiske prmetre. Det viser, t trivsel kn opnås vi orgnisering, tillid og medinddrgelse ufhængigt f økonomi. Udfordringen er t gere loklt på rbejdspldsen ud fr de givne økonomiske rmmer og vilkår på en måde, som virker befordrende for trivsel. Ideen er t bringe den nynsttes spørgsmål til prksis og opgveudførelse i spil i forhold til trivsel, produktivitet og effektivitet og dertilhørende forndringsprocesser. At bruge den nynsttes udefrkommende blik til t identificere, hvor tingene kn gøres smrtere, og hvor der er mulighed for t gøre ting på nye måder. En ny medrbejder indebærer en unik mulighed for t opnå et friskt syn på rbejdspldsens kultur, vner og rbejdsgnge. Den mulighed skl benyttes til t udfordre det bestående for på den måde t få dgng til de gemte og usete potentiler for forbedringer. Se nye muligheder i det eksisterende og flytte fokus fr økonomiske begrænsninger til muligheder, fglighed og fælles mål. Trivsel inden for de nuværende rmmer I Århus Børne- og Ungefdeling lægger de vægt på t skille tingene d. Søren Akjær, næstformnd i Hoved- MED i Århus fremhævede på temdrøftelsen, t der er en tid til kmp under de økonomiske forhndlinger, men når stregerne er slået, må ledere og medrbejdere smrbejde om trivslen og kerneopgverne. Anerkendelsen f t fx økonomiske forhndlinger og trivsel hr hver deres rum og tid er en forudsætning for t kunne rbejde konstruktivt med trivsel og produktivitet. Adskillelsen f kmpe mod nedskæringer og trivselsindstsen hr skbt høj trivsel og produktivitet på rbejdspldserne inden for børne- og ungeområdet i Århus. Side 8

9 3. Udfordring: Kommuniktionen skl bredes ud! Det er en udfordring t sikre, t ledelsesbeslutninger kommunikeres klrt og tydeligt ud i orgnistionen. Fx giver det ofte god mening t omstrukturere på visse områder. Men nødvendighed og formål skl kommunikeres. Ellers risikerer mn utilfredse medrbejdere, der mistrives og ikke føler sig inddrget. Hvis medrbejderne skl føle sig inddrget, skl kommuniktionen bredes ud, så den finder sted både horisontlt og vertiklt i ognistionen. Reltioner Ideen er t skbe rmmerne, der gør det muligt t lve gode reltioner på tværs f rbejdspldsen. Hvis mn kender hinndens motiver, opstår der tillid på rbejdspldsen smt ejerskb til indstser. Tilsmmen understøtter det troværdigheden. enkelte rbejdsplds. En værdi d gngen som gentges mnge gnge, så mn sikrer forståelse f værdien. Trivselsmbssdører udpeget blndt medrbejdere og ledere til t understøtte det dglige rbejde med trivsel. Mulighed for ekstern bistnd - enten internt eller uden for orgnistionen - til procesunderstøttelse eller individuel støtte. Kommuniktion og reltioner skber både trivsel og produktivitet Hoved-MED udrbejder et idektlog med ideer, som sætter reltioner og trivsel på dgsordenen. Det sendes ud i de næste niveuer i MED-orgnistionen, som rmme og inspirtion til t strte diskussionen med i det enkelte MED. PUF udrbejder et kursustilbud, som kn understøtte denne dilog 3. Den meriknske forsker og ekspert inden for trivsel Jody Hoffer Gittell hr udviklet og testet en model for kommuniktion og reltioner i bl.. sundhedssektoren. Modellen klder hun reltionel koordinering, som meget kort dækker over relevnt, løsningsorienteret og præcis kommuniktion i rette tid mellem de rette medrbejdere og ledere smt skbelsen f fælles mål, fælles viden og gensidig respekt vi reltioner. Eksempel: Fælles nsvr for introduktion f nye medrbejdere til orgnistionen og medrbejdernes indflydelsesveje. Dilogspil med oplæg til dilog på hele rbejdspldsen om indhold og muligheder i MED-ftlen og rbejdet med trivsel. Udrbejdes centrlt med mulighed for lokl tilpsning. Sætte værdier på dgsorden i MED-udvlget og på den Det er især vigtigt, t den reltionelle koordinering fungerer mellem fggrupper, tems eller fdelinger 4 Gittells konklusion, på bggrund f omfttende undersøgelser og målinger, er, t reltionel koordinering skber rbejdsglæde, produktivitet og kvlitet på rbejdspldser med stor uforudsigelighed, gensidig fhængighed og tidspres, hvilket er fktorer, der findes på de regionle og kommunle rbejdspldser i Dnmrk. Side 9

10 4. Udfordring: Fr måling til løsning Medrbejdere ønsker t føle sig lyttet til i forhold til, om de trives, og hvordn de mener, t trivsel på rbejdspldsen skbes og øges. Men lydhørhed og trivselsmålinger for målingens og spørgsmålenes egen skyld hr den modstte effekt, hvis der ikke følges op på spørgsmålene eller trivselsmålingerne, d det t spørge og måle skber forventninger. Derfor er det vigtigt, t mn lytter til hinnden og derefter smmen skber og prioriterer de tilhørende løsninger. Opfølgning på trivselsundersøgelser Ideen er t følge op på trivselsundersøgelser. Selvom det koster penge, betler det sig på den lnge bne. Eksempler på opfølgningsformer: t holde en god workshop, hvor medrbejderne kommer med bud på løsning f problemerne nvne på nsvrlige holde møder i nye omgivelser for t bryde vnetænkningen Skbe ejerskb og mednsvr for trivselsudfordringen. Trivselsundersøgelserne foretges på enhedsniveu med klr ledelse. Ktlystor indsættes, hvor der er behov for hjælp, og hvor processen skl understøttes. Altså: Målingerne lves loklt de steder, hvor der ses vnskeligheder, identificeres, hvd og hvordn vnskelighederne løses. Dette kn ske ved hjælp f en ktlystor. Der er mnge, der tror, t det t måle i sig selv skber trivsel. Det gør det ikke. Det gør det modstte. Målinger sætter forventninger til, t der skl ske et eller ndet, og sker der ikke noget, bliver trivslen i virkeligheden forringet. Crsten Sørensen, underdirektør, Rmbøll Mngement Consulting 1 b Pligt til opfølgning Fremme trivsel ved t indføre pligt til: At følge op på visioner og hndlinger Anlysere resultter Sætte fokus på fdækkede resultter Større trivsel og flere enggerede medrbejdere. Side 10

11 5. Udfordring: b Mindre kontrol/dokumenttion fglighed i højsædet Fr kontrol til tillid Medrbejdere kn opleve, t der er meget kontrol over deres rbejde i hverdgen, og det kn være hæmmende for rbejdsglæde og trivsel. Udfordringen er t undgå unødig kontrol og registrering, og dermed opnå en pssende blnce mellem kontrol og tillid. Fremme trivsel ved t skbe højere fglighed. Ressourcerne til t løfte fgligheden kommer fr besprelser ved mindre kontrol og dokumenttion som en følgevirkning f høj tillid til nstte. Flere enggerede medrbejdere. Større fglighed. Bedre ressourcefordeling kontrol/dokumenttion erstttes f borgernes /brugernes behov. Mindre kontrol/dokumenttion fglighed i højsædet Der etbleres et forsøgsprojekt, hvor de normle rmmer (fx rbejdstid, overenskomster og ndre etblerede retningslinjer) måske brydes, og hvor TILLID er fundmentet for smrbejde mellem ledelse og medrbejdere. Fr bureukrti til fglighed! Side 11

12 6. Udfordring: Kerneopgven i centrum Det er nødvendigt t opnå synergi i koblingen mellem kerneopgve og trivsel. Vi et øget fokus på kerneopgvens betydning kn der skbes trivsel. Nyt produktivitetsbegreb Udvikling f et nyt produktivitetsbegreb i det offentlige fokus på kerneopgven. Produkter i det offentlige er typisk serviceydelser, og derfor giver det ikke mening lene t måle på kvntitet, men lige så meget på kvliteten f serviceydelserne. Ideer til, hvordn der skbes et nyt produktivitetsbegreb: Ntionlt forskningsprojekt Implementeringsproces på bggrund f resultter lokl dilog om: Hvordn ser det så ud hos os? Det hr hjulpet på humøret. Blndt ndet er mn mere motiveret for t rbejde, end mn vr før. Zindy Knudsen, køkkenssistent, Bispebjerg Hospitl, om deres øgede fokus på trivsel 1 Forskere, centrle fgpersoner og lederrepræsentnter kn give bud på nyt offentligt produktivitetsbegreb. Lokle ledere og medrbejdere skl indgå i en lokl dilog på bggrund f det nye produktivitetsbegreb om t give bud på nødvendigt kvlitetsniveu, for t opgven må siges t være løst, under hensyntgen til de ftlte politiske/økonomiske rmmer loklt. Side 12

13 7. Udfordring: Fælles forventninger til kvlitet For t opnå tilfredse borgere - og dermed medrbejdere og ledere, der trives er det vigtigt t melde klrt ud internt og eksternt, hvd kvlitetsniveuet er i forhold til opgveløsningen. Derved forventningsfstemmes det med medrbejderne og borgerne, hvd borgerne kn forvente inden for de givne økonomiske rmmer. Medrbejdere og ledere i regioner og kommuner trives, når de føler fglig stolthed og hjælper borgeren bedst muligt. Fokus på kerneopgven Ideen er t opstille klre fælles mål og give rum til medindflydelse på, hvordn disse mål nås. I forhold til medindflydelse er de ledelsesmæssige rmmer vigtige med henblik på t inddrge medrbejderne og give eller få dem til t tge nsvr. Evluering og opfølgning på målene er vigtige led i processen. Når målene nås, er det en god ide t fejre succeser. Værdsættelse er en del f sikringen f kontinuerligt enggement og fstholdelse f motivtion hos både medrbejdere og ledere og er dermed et trivselsredskb. Det er vigtigt t fstemme forventninger - hvd forstår vi ved en god opgveløsning? Ideen er t få fgligheden til t dnne grundlg for de økonomiske beslutninger. For t skbe smmenhæng mellem de økonomiske beslutninger og de fglige konsekvenser mødes økonomer og fgfolk og drøfter muligheder og begrænsninger (fælles pltform). På den måde sikres det, t de økonomiske beslutninger, unset hvor ubehgelige de måtte være, hr et fgligt fsæt. Fordi skismet mellem økonomi og fglighed hæmmer udvikling f trivsel. Derfor er det vigtigt, t økonomiske forslg bygger på et fgligt forsvrligt grundlg. c Politikere fstsætter visionen hndlingerne fstsættes på rbejdspldserne Ideen er, t politikere fstsætter en vision for trivsel hvd vil vi, og hvd er vores målsætning i forhold til: Medindflydelse på rbejdstilrettelæggelse Fglighed i højsædet Sygefrvær Ledelsesmæssigt nsvr for trivsel MED og dilog på rbejdspldserne. b Forståelse mellem økonomer og fgfolk (fælles pltform) På bggrund f visionen udvikles de konkrete hndlinger ude på rbejdspldserne. Visionen forpligter på lle niveuer og skber: fælles nsvr et bedre rbejdsmiljø øget kvlitet i rbejdet. Side 13

14 7. Udfordring fortst d Trivselspenge-procent puljen Ideen er, t mn i de offentlige budgetter prioriterer en procentdel f budgettet til en trivselspulje, som bruges til trivselsinititiver. Dernæst lægger HMU de overordnede linjer for trivselsrbejdet i regionen eller kommunen, som finnsieres f trivselspuljen. På den bggrund udrbejder MED-udvlgene på de enkelte rbejdspldser trivselsplner med tilhørende konkrete hndlinger. En gng om året evlueres trivselsinvesteringen. Ideen udspringer t et behov for, t mn fr politisk side økonomisk og signlmæssigt prioriterer trivsel i den offentlige sektor. Der er brug for nerkendelse smt økonomi til t sikre, t medrbejderne hr en rbejdsglæde og trivsel ved deres rbejde, der gør, t de kn indfri kerneopgverne i velfærdssektoren. Økonomien: Den økonomi, der bindes i trivselspuljen, skl findes: vi mindre sygefrvær og vikrudgifter vi fstholdelse f personle, hvilket giver færre udgifter til rekruttering og oplæring vi en højere kvlitet, smt innovtion i udførelsen f kerneopgven. Mn kn ikke bestikke sig til trivsel eller medrbejdertilfredshed - mn kn ikke bre indføre frugtordning og tro, t det i sig selv skber trivsel. Ysr Ckmk, Skoleleder Amger Fælled Skole, om værdien f trivsel 1 Ideen skl dgsordensættes og præsenteres ved HMU s møde med økonomiudvlget (i Københvns Kommune er det forvltningernes MED-udvlg og det relevnte politiske udvlg). Side 14

15 8. Udfordring: I spidsen for trivsel og produktivitet Ledere skl måles på trivsel En forudsætning for t skbe trivsel er, t ledere på lle niveuer enggerer sig i området og udviser nærvær og gerer troværdigt. Koblingen mellem trivsel og produktivitet skl prioriteres f ledelsen. Ellers sker der ikke noget. Trivsel indskrives i resulttkontrkter med nvnlig den øverste ledelse. Det nødvendigt, t trivselsrbejdet fornkres i den øverste ledelse. Trivsel skl indføres i resulttkontrkter for ledelsen. Trivselsmåling er instrumentet, ledelsen skl måles på. b Kompetenceudvikling f ledere Ideen er t sikre, t ledere kn gere både strtegisk og sikre orgnistorisk fornkring i en tid med store forndringer. Derfor sættes der fokus på en differentieret kompetenceudviklingsindsts blndt ledere, hvilket kn give nærværende og kompetente ledere, der kn gere i en tid med store forndringer. Side 15

16 9. Udfordring: Medinddrgelse også i modgng Månedens udfordring - vi skl finde en løsning På den ene side kigger lle på ledelsen, når tiderne er svære og kræver mere synlig ledelse og ledelsesnsvr. På den nden side ønsker medrbejderne større tillid, mere nsvr og medinddrgelse. Dette dilemm kn løses ved ikke t gemme problemtikken væk, men ved i fællesskb t drøfte, hvordn den løses. Dilog mellem lederen og medrbejderne om konkrete løsningsforslg til en udfordring: Fst punkt på personlemøder Kåring f månedens bedste ide eller løsning b Ger-skift i hverdgen c Trivsel på dgsordenen Evne og mulighed for t lede sig selv vi forskellige rum til forskellige opgver. Den enkelte oplever fred og ro til fordybelse i rbejdet ved t definere tidsrum til hver enkelt opgve. Nogle tidszoner er til telefon, ndre borger-/ ptientbetjening etc. Dvs. tilrettelæggelse f individuelle work flows. Optimering f, hvordn kræfterne bruges det vil højne effektiviteten og giver mere kvlitet i rbejdet og større trivsel. Få st trivsel på dgsordenen på personlemøder og find i fællesskb frem til, hvd det er for os, og hvd der skber trivsel. Derefter fgøres det, hvem der hr nsvret for t sikre opfølgning og holde liv i processen. Vigtigt med et fælles udgngspunkt og for t sætte mål (hvor skl vi hen med det?). På den enkelte rbejdsplds, i temet og på fdelingen. Det behøves ikke være så forkromet t sætte trivsel på dgsordenen. Det kn også være noget, der tges med i MUS-smtler. Side 16

17 10. Udfordring: Smmen om smrbejde Det er en udfordring t skbe tillidsfuldt og respektfuldt smrbejde mellem leder og medrbejder. Det er vigtigt t skbe en meningsfuld smmenhængskrft mellem overordnet fælles mål, ledelse og medrbejdere. Trivsel skbes ved smrbejde. Fælles om trivsel Ideen er, t medrbejderrepræsentnter og ledere deltger smmen på rbejdsmiljøuddnnelsen, og t der i uddnnelsen sættes et særligt fokus på rbejds- og rollefordelingen mellem hhv. leder og medrbejder. Derudover sættes trivsel på dgsordenen på MED-møderne, personlemøder mv. hver gng. For t skbe et fælles udgngspunkt og dermed fælles forståelse i smrbejdet. Ideen fremmer dilogen og smrbejdet mellem medrbejder og leder i det dglige rbejde med trivsel og produktivitet. Herunder opnås fælles forståelse for fælles mål og fklring f gensidige forventninger til hinnden. Beslutningen om, t ledere og medrbejdere uddnner sig smmen, træffes på rette niveu i orgnistionen. Arbejdsmiljøuddnnelsen tilrettelægges således, t den tger udgngspunkt i t fremme smrbejdet mellem ledere og medrbejdere omkring det konkrete rbejde med trivsel og produktivitet i dgligdgen. b Trivsel fr bund til top styrk det formelle MED-smrbejde Ideen er t rette op på smrbejdet i det lokle MED-forum og hoved-med eventuelt gennem smrbejds-tsk force. Der er en oplevelse f, t MED-smrbejdet (det formelle) mnge steder ikke fungerer godt nok. Hvis det ikke fungerer der, er det svært t få smrbejdet til t køre. Tsk force. Løft mellemledernes kompetence ift. personleledelse. Send ledere og medrbejdere smmen på kursus om smrbejde om trivsel. Synliggør trivsel ved t bringe det op på personlemøder og integrer trivsel i udviklingsindstser. c De grønne æbler De grønne æbler nonymt forum, der skber nye ideer. Det er vigitigt t ledelsen bkker op om forummet. Resulttet f det nonyme forum sendes fr direktion til fdelingsledelsen for t udvælge relevnte ideer. Afdelingsledelsen får nsvret for opfølgning. Socilt smvær - koblet op på det fglige. Ølkssemøde med topledelse. Side 17

18 11. Udfordring: Ledere og medrbejdere i skyttegrven I visse tilfælde kn det virke som om, t medrbejdere og ledere indtger forskellig positioner i forhold til trivselsspørgsmålet. Udfordringen er t nedbryde denne fordom og vnetænkning, d medrbejdere og ledere netop ikke er hinndens modsætninger. Alle ønsker trivsel, fordi det giver glde medrbejdere og ledere, der smmen både trives og leverer kvlitet i kerneydelsen, produktivitet og effektivitet. Kendskb til MED ftlen Ideen er t skbe et større fællesskb og et bedre smrbejde på rbejdspldsen, ved t lle hr kendskb til MED-ftlen og rbejder ud fr den. Det kn være med, til t ledere og medrbejdere tler smme sprog. MED er en den nturlige orgnistion, når smrbejdsreltionerne skl styrkes. Etblere netværk på rbejdspldserne ved t indføre møder med fste mellemrum. Til møder i nye udvlg fstemmes forventninger. Fx vi interntkursus, hvor der lægges plner for fremtiden. Der kn nedsættes et udvlg bestående f medrbejdere og evt. en leder. Vi gør, som vi plejer og det er dræbende for enhver forndring (gruppe 2) At vedligeholde trivsel er er lige så svært som t vedligeholde et vægttb. Derfor ønsker vi, t trivsel kommer på dgsordenen på lle niveuer. Det skl være et krv fr hovedudvlget (gruppe 22) Side 18

19 12. Udfordring: Tid til trivsel i en trvl hverdg Medrbejderen hr et mednsvr for sin egen trivsel, men også for sine kollegers, d vi lle påvirker hinndens trivsel. Derfor er det vigtigt, t medrbejderen er med til t skbe rum for egen indflydelse på eget rbejde og dermed også får ejerskb til t hjælpe sig selv og ndre. Det er en udfordring, hvis medrbejderne ikke tger nsvr eller udviser enggement eller ikke hr tid i en trvl hverdg. T bldet fr munden Ideen er t få lle medrbejdere til t tge bldet fr munden og komme med forslg til ændring og gerne i store forsmlinger. Det sker ved ktiv inddrgelse og ved t skbe rum og tillid til t komme frem med sine ideer. Vi tror på, t de fleste hr mnge forslg, og t det kn være til inspirtion, hvis der bliver lyttet til ideer. Hvis ideerne bliver brugt, giver det større ejerskb. b Resulttplner Smle op på de mnge skibe og sørge for, t de kommer i hvn ved t lve sttusopgørelser med jævne mellemrum på, hvor lngt vi er nået, hvordn vi kommer videre, og hvd hr vi lært. Denne ide kræver klre mål og delmål. MED-systemet fciliterer ideerne i fællesskb med mbssdører og itlesætter ideerne. c Intelligente rbejdsgnge Skbe bedre tilrettelæggelse f rbejdsgngene. God fglig opgvevretgelse skber trivsel. Bedre plnlægning f rbejdsgnge vil frigøre ressourcer. 1. Tilpsning f ftler 2. Definere rbejdsopgverne på den enkelte rbejdsplds mellem leder og medrbejdere således, t opgverne bliver tydelige. Bedre prioritering f opgverne. Der skbes overblik og tidsperspektiv for trivselsrbejdet smt fgrænsning. Desuden forståelse og nsvr for trivslen. Side 19

20 13. Udfordring: Mellemleder i krydspres Mellemlederen befinder sig ofte i et krydspres mellem den øverste ledelse og medrbejderne. Hjælp til mellemledere Ledere nvnlig mellemledere skl kunne håndtere t være i et krydspres. De skl derfor være kvlificeret til t kunne håndtere dilog både opdtil og neddtil. Både på de bløde og de hårde prmetre (HR, trivsel og økonomiske rmmer). Lederne skl lære t turde være ledere t turde møde medrbejderne som leder t sætte retningen. De kn få hjælp til denne svære rolle ved: Kurser. Prktik hos ndre ledere, prktik i ndre fdelinger og i ndre fgområder. Jobbytte. Ud i felten. Mellemledernes vilkår og muligheder for kompetenceudvikling indføjes i deres kontrkter. Ligesom deres smmenhæng til topledelsen skl fremgå som en forpligtelse fr topledelsen til t sørge for, t mellemlederne hr de bedste kvlifiktioner til t kunne sætte sig i spidsen for trivslen på den enkelte rbejdsplds. Fordi mellemlederne er klemte i systemet, men de skl levere resultterne. En del f trivselsmålingerne skrives ind i resulttkontrkterne for toplederne - topledernes resultt hænger smmen med ledernes resultter på de underliggende niveuer. b Resulttet f ledelse Fokus på smmenhæng mellem ledelsens rbejdsvilkår og deres ledelse (ledelse f ledelse). Topledelsen skl stå på mål for og måles på mellemledernes vilkår, muligheder og geren. Trivselsmåling kn være en måde til t måle ledelsens hndlinger. Side 20

21 14. Udfordring: b Kompetenceudvikling f MED Rigtige opgver giver rigtig trivsel Medrbejdere og ledere trives, når de føler, t de gør deres rbejde godt og rigtigt. Det kræver dog, t medrbejdernes og ledernes fglighed svrer til de opgver, som de skl løse. Det er en udfordring t sikre den rigtige fglige fælles udvikling og kompetenceudvikling, hvis mn ønsker t skbe produktivitet og trivsel. Skbe rmmer til t udfolde fglighed og kvlitet Skbe en idebnk - elektronisk eller fysisk postksse - hvor medrbejdere og brugere m.fl. kn komme med konkrete ideer til t løfte fglighed og kvlitet i hverdgen. Evt. flere forskellige idebnker til fx brugere, medrbejdere og ledere. Skbe tid og ro til t højne fglighed og kvlitet. Skbe en idebnk med involvering f medrbejderne Sætte idebnken løbende på dgsorden på MED-udvlgsmøder Hve større fokus mellem overordnede mål og fdelings-/fsnitsmål og tilpsse rbejdsopgver i overensstemmelse med målene Bruger/borgerinddrgelse i vurderingen f fglighed og kvlitet Opfølgning på trivselsundersøgelser MED som forum for innovtion og dilog. MED skl sikre, t gode ideer opsmles, omsættes til prksis og spredes ud i hele orgnistionen. MED kn være med til t skbe større indflydelse og ejerskb til hndlinger og inititiver, der skber større trivsel og effektivitet. c Kompetenceudvikling f både ledelse og medrbejdere For t sikre den rigtige fglige fælles udvikling og kompetenceudvikling nvendes supervision fglig fklring og sprring smt konflikthåndtering. En supplerende mulighed er mentorrbejdspldser/ordninger. Der er forskellige behov fr rbejdsplds til rbejdsplds og derfor er det vigtigt med en kulturel differentieret indsts interkollegil og trditionel undervisning. Lokl metodefrihed, d det ikke er det smme, der er vigtigt for lle. Side 21

22 15. Udfordring: Surstråle nej til brokkekulturen Fokus på det der virker Der er ltid medrbejdere, der ikke synes, t tingene bliver gjort godt nok. Unset udefrkommende fktorer som de økonomiske rmmer, befolkningsdemogrfi osv. Det er en udfordring, t disse medrbejdere udstråler negtivitet ud over de ndre medrbejdere på rbejdspldsen. Mn tænker: hvd kn vi? Frem for, hvd kn vi ikke? Fokus på nærvær frem for frvær. Mn går gld på rbejde, hr mere overskud, mn yder mere, får fokus på det konstruktive. Sætter fokus på, hvordn mn nkommer på rbejdspldsen. Giver skulderklp til hinnden, siger godmorgen og frvel til hinnden. Side 22

23 16. Udfordring: Konflikterne under gulvtæppet Flere ressourcer brug mæglere! Der er mnge fordele i t mobilisere og motivere medrbejderne for ktiv konflikthåndtering og derigennem øge medrbejdernes ejerskb og egne beslutninger om t gøre en indsts for trivsel. I rbejdet med konflikter ligger der et værdifuldt potentile for t frigøre den energi, som er bundet i uløste konflikter. Uløste konflikter binder store mængder energi, og denne energi skl frigøres. Erfringer fr konflikthåndtering viser, t konflikter kn løses gennem mægling. Fælleskommunl stsning på t nvende eksterne mæglere (neutrle - dvs. ikke fr egen forvltning eller egne kommune) i lle tilfælde. Fx leder/medrbejder - fmlie/institution - klient/ sgsbehndler osv. Side 23

24 Kildehenvisning Jcob Storch og Crsten Sørensen m.fl: Resulttorienterede medrbejderundersøgelser, 2010 og introfilm til temdrøftelsen på: 3: PUF hr udviklet uddnnelsestilbud om trivsel og socil kpitl: 4: Tge Søndergrd Kristensen; trivsel og produktivitet to sider f smme sg, 2010 Side 24

25 Deltgerliste Aleksnder Agrd Alln Snder Anders Røn Kllesøe Ane Smith Anette Juul Kjær Anne Hedin Anne Peds Anne Jørgensen Anne-Mrie Stougrd Annette Lykke Jensen Annette Wterstrdt Annette Søndergrd Anni Rene Ast Skksen Benny Nielsen Bent Luthje Fxholm Bente Meehn Bente Bng Berit Johnnsen Berit Wlther-Bundgrd Birger Gommesen Birgitte Züricho Birgitte Conrdsen Birte Roest Bjrne Biel Britt Holmgrd Cmill Blæsbjerg Crin Juul Crlos Mnuel Nielsen Crsten Kissmeyer Cecilie Lillelund Chrlotte Rhbek Chrlotte Møller Hornum Chrlotte Rmsing Christin Hjorth Christin Jensen Christin Annette Legér Clus Ghrn Dennis Kristensen Region Midt, Dnske Regioner Lollnd kommune - Økonomi Socilpædgogerne midtvest BUPL Sundhedsforvltningen Dnsk Sygeplejeråd Bllerup Musikskole DS Augustenborg Sygehus Nordfyns Kommune Greve Bibliotek Fmilie- og Beskæftigelsesforvltningen, Alborg Kommune Centret for Krisecentre LPU-politiker, Dnske Regioner Hlsnæs Kommune Nørregården Tune Teknik og og miljø Region Nordjyllnd / Dnske Regioner Nvigent Augustenborg sygehus Otterup Skole Plejecenter Kirstinehven BUPL Region Nordjyllnd Vnløse Skole / BUF Lunge- og infektionsmedicinsk Afdeling, Hillerød Hospitl Sundhedskrtellet Psykitrien RN Center for kompetence og beskæftigelse Ikst-Brnde Kommune Center for HR & Personle, Greve Kommune Hillerød Hospitl Fvreskov Koncern HR Herning Kommune Gentofte Kommune Socilpædgogerne Specil Institutionen Solsikken HK/Kommunl FOA - Fg og Arbejde Dorde Andresen Fødefdeling Kolding Sygehus Dorethe By Christinsen Geritrisk/Reumtologisk Afd. Slgelse Sygehus Dorit Annette Andresen Gribskov Kommune Dorte Thorgrd KL Dorte Thorgrd Andersen Sorø kommune Dorte Jørgensen Center for Kvlitetsudvikling Dorthe Lindbld Pedersen Frederiksberg skole Dorthe Rhbek Odsherred Kommune Edtvr Krogh Region Syddnmrk Elin Bundgrd Sorø kommune Elisbeth Huus Pedersen Dnsk Socilrådgiverforening Eln Mdvig Bornholms Regionskommune Else Momme Grontmij Crl Bro Erik Arne Bjerring Furesø Kommune Erling Jensen Rødovre Kommune Ev Thoft Grontmij Crl bro Ev Dm Gentoft Ev Flk Winther Hlsnæs Kommune Ev Høeg Ev Høeg Finn Sørensen Region Syddnmrk Flemming Blønd KL Flemming Brøgger Andersen BUPL Frnk Christin Sørensen Klub Osen Gitte Dmm Ældreområdet Gitte Vleur OUH, Svendborg Grete Lietzen Nielsen Borgerservice Grete Christensen Dnsk Sygeplejeråd Grith Mesick Hjemmeplejen Hnn Hglnd Hnsen Jobcenter Nyborg / Jobhuset Hnne Hnsen ouh Svendborg Hnne Asted Dnske Fysioterpeuter Hns Hvenegrd TemArbejdsliv Hns Søie Direktionen Hns Jessen Sundhedskrtellet Heidi Grønlund Hnsen Høje-Tstrup kommune Heidi Yom Rsmussen Høje-Tstrup Kommune Helle Mrie Mogensen Odense Universitetshospitl Helle Bng Andersen Frederici Kommune Helle Bsse KTO Helle Willemoes Knøsgrd Region Nordjyllnd Helle Brieghel Bvnhøj Dnsk Sygeplejeråd Helle Vrming Henning Pedersen Henrik Birch Henrik Buhl Ibenmj Liv Jensen Inger Bolwinkel Inger-Mrie Wiegmn Irene Mdsen Jkob Bng Jnine Almy Jnne Admsen Jnne Jørgensen Jenny Heinrichs Jens Nørlem Jens O. Hnsen Jens Wiene Jesper Rønn Jette Kieffer Jette Schiby Jim Nielsen Jim Theche Hllberg Jon Wndhl Nielsen Jon Anette Pedersen Jon Rolsted Sørensen Johnnie Gntov Johnny Kristensen Jonn Elisbeth Gustfson Jytte Mrgrethe Len Jytte Hinnerup Jørgen Møller Christinsen Jørgen Boll Kj Skov Frederiksen Kren Albertsen Kri Petersen Krin Mikkelsen Krin Kell Krin Grevelund Krin Dm Pedersen Krin Rndrup Krin Torp Møller Kenth Hlfdn Sundhedskrtellet BUPL Vej og Prk Mgleblikskolen Områdekontoret FOA TemArbejdsliv Lerbjerg bh. FOA - Fg og Arbejde Gentofte socil og sundhed Sygehus Sønderjyllnd greve dgpleje Nykøbing Sygehus PUF Vllensbæk Kommune Frmkonomforeningen Sygehus Sønderjyllnd Kost og Ernæringsforbundet ouh Svendborg sygehus Gldsxe Kommune Buf- bygninger. HK/Kommunl Fr. hvn kommune Lollnd kommune Sydvestjysk sygehus Gentofte Odense Universitetshospitl Region Syddnmrk CASA HTK -Txhuset Socilpædgogernes Lndsforbund Det Ntionle Forskningscenter for Arbejsmiljø Børn & Unge Høje-Tstrup Kommune Nielsen Bispebjerg Hospitl Kirsebærhvens Plejehjem Specilcenteret Lundebo Døgnplejen Bornholm Psykitrien - Region Nordjyllnd Ferning Bornholms Regionskommune Side 25

26 Kim Hnsen Kim Ager Kirsten Byø Kirsten Bøge Holst Kirsten Nissen Kirsten Skjødt Andersen Kirsten Ziegler Kirsten Skjødt Andersen Kirsten Jcobsen Kitty Herdis Christensen Kjeld Hnsen Kristin Søborg Hnsen Lrs Dugrd Lrs Mødekjær Lene Hrtmnn Hnsen Lene Møller Lene Anthony Lene Keinicke Lene Klokker Lene Munck Leon Sørensen Lillin Bondo Lind Nielsen Lis Pedersen Lis Nielsen Lone Rsmussen Lone Trudsø Lone Hintze Lone Beier Jensen Lotte Hnsen Mds Bilstrup Mjbrit Berlu Mlene Benson Mrgit Siig Mortensen Mri Lützen Mrinne Knudsen Mrinne LübbersSøndberg Mriol Grm Mrlene Leig Andersen Gentofte Kommune Syddjurs Kommune Gentofte Kommune Specilcenteret Lundebo Socilpædgogernes Lndsforbund Ikst-Brnde kommune Fmilie- og Beskæftigelsesforvltningen, Alborg Kommune AKT-Obs-Støtte fd Sygehus Sønderjyllnd Otterup Kommune Herlev Kommune Københvns Kommune SUF KTO JAC-Hørkær Syddjurs Kommune KL Sundheds-omsorgsforvltningen kbh Sorø kommune ouh/svendborg Administrtionscentret, Sundheds- og Omsorgsforvltningen, Københvns Kommune Århus Universitetshospitl, Skejby Jordemoderforeningen Centrlkøkkenet,De Gmles By BUPL Region Syddnmrk KL Frederikshvn Kommune BO og støttecenter Arbejdsmiljø Gentofte Århus Kommune Dnsk Socilrådgiverforening Vllensbæk Kommune Psykitrien Region Sjællnd Gentofte Kommune Dgplejen Lollnd Kommune Augustenborg sygehus Ergoterpi- og fysioterpifdelingen Alborg Sygehus Merete Andersen Københvns Hovedbibliotek Merete Rvn Petersen Greves hjemmepleje ude kørende Merete Lund Vllensbæk Kommune Mette Lursen Psykitri og Socil, Region Midtjyllnd Mette Rsmussen Københvns Kommune, Kultur- og Fritidsforvltningen Mette Mortensen Specil Institutionen Solsikken Michel Jespersen OAO Michel Ziegler Høje-Tstrup Kommune Michel Rosenberg Lollnd Kommune Michelle Brmsted Greve Kommune Mogens Helm Vestergrd Hndicp Drift Mogens Liisberg Region Syddnmrk Mon Finnerup Alborg Sygehus Morten Schuster Gldsxe kommune Niels Jkobsen HK/Kommunl Nils Pedersen Bornholms Regionskommune Nin Eis Odsherred Kommune Nin Hilsted Geml Kultur og Fritidsforvltningen, Københvns Kommune Nin Eis Odsherred Nin Kbell FOA - Fg og Arbejde Ole Echers Region MIdtjyllnd Plle Mogens Jensen Frederikshvn Kommune Plle Lrsen 3 F Per Lund Sørensen Psykitrien i Region Nordjyllnd Pernille Poulsen Krogårdskolen SFO Pernille Hohnen Det Ntionle Forskningscenter for Arbejdsmiljø Peter Aslund Hlsnæs Kommune Peter Stuhug Frederiksberg Hospitl Pi Krgskov Olsen Drgør Bibliotekerne Pi Axelsen Billund Kommune Pi Eiberg Holmgren Greve kommune PPV Preben Vesti Psykitrien i Region Nordjyllnd Rolf Kristinsen Sundheds og Omsorgsforvltningen Københvns Kommune Rune Munch Christensen Hørsholm Kommune Ruth Nielsen Herlev Hospitl Snne Lykke Lundstrøm DTU Snne Kjærgrd Nikoljsen OAO Signe Friberg Nielsen Dnske Regioner Steen Klærke Morsø Steen Prker Sørensen FOA - Fg og Arbejde Steen V Kristensen HK/Kommunl Steffen Steinberg Frederiksberg Kommune Susn Nørgrd Lerberg vuggestue Susn Mrqurdsen Region Sjællnd Susnn Crlsen Køge Sygehus Susnne Gerner Nielsen BUPL Forbund Susnne Tin Gustenhoff Vesterlunden, Svendborg Susnne Andersen Ikst-Brnde kommune Susnne Øster Hummelshøj Hnsen Hørsholm Kommune Susnne Jkobsen Sønderborg Sygehus Susnne Seehgen Krieger Sygehus Sønderjyllnd Susnne Vigsø BK dm. Sussn Blleby Psykitrisk center Sct. Hns SussnneJohnnsen Rdiologisk fdeling Svendborg sygehus Suznne Neerlin Greve kommune Svend Troelsen Bllerup Kommune Søren Christensen HK/Kommunl Søren Christensen HK/Kommunl Tge S. Kristensen Tsk-Consult Tge Kvist Kristensen Kejd. Tni Krptschof BUF Tin Birgitte Vistisen Region Nordjyllnd Tin Boel Region Sjællnd Tin Øllgrd Bentzen Greve Kommune Tine Grodl Thomsen Socilcentret Torben Fersløv Andersen BUPL Torsten Folke Sndl Hlsnæs Kommune Uffe Hvidkær Nyborg Kommune Ull Rossendhl Vrde Kommune, Borgerservice Ull Bertelsen PUF Ull Clusen Fysioterpien, Center for ældrepædgogik og sundhed Ulrik Frederiksen Dnsk Socilrådgiverforening Vibeke Jensen Sundheds- og Omsorgsforvltningen i Københvn Wlter Gustv Christophersen Bokildegårds Cmping Yee-mei Yip Brgejni FOA/KLS Yvonne Luff Gottfredsen Tønder kommune Yvonne Schjerlund Hlsnæs Kommune Side 26

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler 1 Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler novvi.dk 2 Et liv uden styrende rusmidler Fonden Novvi Fonden Novvi er en non-profit virksomhed, hvis primære ktivitet er rådgivning og behndling indenfor

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget?

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget? Et liv uden styrende rusmidler Fylder lkohol for meget? 2 Novvis tilbud Novvi vretger blndt ndet lkoholbehndlingen for mnge f kommunerne på Sjællnd. Foregår mbulnt uden indlæggelse, så du kn psse dine

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Kommuneplan

Kommuneplan Forslg f 1.december 2016 Hornbæk Ålsgårde Sunte Skibstrup Hellebæk Hvreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Lngesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Esrumvej 145 i

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2.

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl-

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik. ktlog 2013/14 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg,

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen 06-02-2012 Hold 3 (3 af 3) A-rækken 3. runde Turnering 22 1 66 1 19 2 46 2 11 3 34 3 8 4 32 4 B-rækken 3. runde Turnering 24 1 74 1 6 4 42 2 15 2 31 3 15 2 29 4 C-rækken (Middel: 60) Sektion Turnering

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til.

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. Mødereferat Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008 Møde: FællesMEDudvalget i Århus Kommune Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. 13:00 Sted: Rådhuset, lokale 390 Til stede: Fraværende: Gæster: Kopi

Læs mere

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden.

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden. Efterbehndlingsrk C Dæmonen Nedenfor er vist to grfer for bevægelsen i Dæmonen. Den første grf viser hvor mnge gnge du vejer mere eller mindre end din normle vægt. Den nden grf viser højden. Spørgsmål

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 1915-2010

Referat af generalforsamling d. 1915-2010 Refert f generlforsmling d. 1915-2010 Hej Her er et forsinket refert fr generlforsmlingen, der blev fholdt den l9 mj 2010. Som det ogsi fremgir f refertet, blev soen og vores kloknleg tget op pi generlforsmlingen.

Læs mere