Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse"

Transkript

1 Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering af eget arbejdsliv Samarbejdskompetence Relationskompetence

2 Hvad gør vi? Svendborg Kommunes dagtilbudsområde sætter fokus på Trivsel og ArbejdslivsGlæde. Når vi har Trivsel og ArbejdslivsGlæde, så: Kan alle mærke den positive energi hos både voksne og børn Er vi tilpasse med de udfordringer, vi har Bruger vi konkrete redskaber til at bevare overblik og skabe handlemuligheder i hverdagen Har vi naturligt en nysgerrig og undrende dialog om hinandens pædagogiske praksis.

3 Hvordan gør vi? Der er sammensat en række TAG-grupper med repræsentanter (leder og medarbejdere) fra alle arbejdspladser, som mødes med en konsulent gennem 2 år. Grupperne skal sammen med deres kolleger formulere indsatsområder, der kan styrke trivsel og arbejdslivsglæde på egen arbejdsplads og de skal handle på disse. Som inspiration til indsatsen får du blandt andet teoretisk og faglig indsigt i arbejdsmiljømæssige temaer som vold, mobning, chikane, stress, samt kollegial sparring og anerkendende kommunikation. Møderne i TAG gruppen vil tage udgangspunkt i de temaer, der er vigtige for indsatsen på din arbejdsplads, og de vil være målrettet gruppens behov og de udfordringer, den enkelte gruppe møder i hverdagen. Vi skal f.eks. arbejde med de 6 guldkorn, social kapital, kollegial sparring og strategisk planlægning.

4 Hvad er målet? Målet med TAG-grupperne er blandt andet: At udvikle fagligt sammenhold og samarbejde At skabe inspirerende læringsmiljøer At skabe samhørighed, arbejdslivsglæde og anerkendelse At forebygge stress, chikane, mobning og vold ved at lytte, sparre, kommunikere og forebygge

5 Hvad er min rolle? Når du er med i en TAG-gruppe, er du samtidig igangsætter for udviklingen på din egen arbejdsplads. Sammen med din leder skal du igangsætte debat, så I i fællesskab kan handle for at styrke trivsel på arbejdspladsen: Hvordan vil I fortælle om temaerne fra TAG-gruppemøderne? Hvordan vil I reflektere over dem? Hvordan vil I omsætte dem til praksis i jeres hverdag? Der er vikardækning for deltagelse i TAG-gruppemøderne og for en time til at koordinere og forberede personalemøder. Husk at sende en kollega, hvis du er forhindret i et TAG-gruppemøde. Hvad betyder det for min arbejdsplads? Når en kollega er med i en TAG-gruppe er hele arbejdspladsen med. Vi forventer, at I arbejder med de indsatsområders, som I har besluttet, for at fremme trivsel og faglig sparring på arbejdspladsen. I skal regne med fx at afsætte tid på jeres personalemøder til arbejdet med trivsel og faglig sparring. De kolleger, der er med i TAG-gruppemøderne, får inspiration til temaer og redskaber, som kan give stort fagligt udbytte for jeres fællesskab. Grib din kollegas inspiration! Det er et krav, at I arbejder med temaerne fra TAG-gruppemøderne på arbejdspladsen.

6 Dagplejen nord/vest 1 DTL + 5 PTL Bodil Børnebyøster 1 DTL + 6 PTL Steen Egebjerg 1 DTL + 4PTL Kirsten Dagtilbuds 1 chef + 7 Sundet 1 DTL + 6 PTL Fie Nordre 3 Nordre 1 Gudbjerg Nordre 2 12 Ungernes Hus Thurø Pyramiden Kirkeby Børnehus Børnely Solsikken Vindeby 27 Filippahuset Mariehønen 2 17 Hesselager Stenstrup V Skerning Gudme 4 Regnbuen Poppellunden Humlebien Paraplyen Holbøllsminde 14 7 Troldhøj Ollerup Børnehus 12 Sundhøj 4- kløveren Lundby Tved Kirkeby 14 Resursepædagogerne Område A Fie, Pia, Mai-Britt Område B 12 Områ Ollerup Bølge A Bølge B

7 ledelsen ledere Vesterlunden 1 DTL + 5 PTL Pia Østerdalen 1 DTL + 6 PTL Mai-Britt Dagplejen Syd/øst 1 DTL + 5 PTL Ole Fyrtårnet 4 DTL Lundby Kernehuset Skovlinden Eventyrhuset Bakkehuset Skårup Vestre 11 Byparkens vuggestue Kildebækken Gudme Østre Rantzausminde børnehave Ryttergården Hesselager Thurø 12 Børnegården byparken Nordenvinden Nordlyset Oure Skårup Hømark Sundhøj 14 Mariasøstrenes børnehus Oure/ V Ejstrup de C Bølge C Kogtved Gæstehus

8 Et godt psykisk arbejdsmiljø Man har et godt psykisk arbejdsmiljø, når man har et godt job på en god arbejdsplads. De tre diamanter den gode arbejdsplads: Tillid på arbejdspladsen Gensidig tillid på arbejdspladsen. At have tillid til det de andre siger og til at de gør et godt stykke arbejde. At man stoler på hinanden Retfærdighed på arbejdspladsen Er løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse mv. retfærdigt fordelt? Går det rigtigt til? At blive behandlet ordentligt, og med respekt. At blive behandlet ligeværdigt, f.eks. i forandringer Samarbejdsevne Samarbejdet på arbejdspladsen skal være baseret på gensidig tillid og respekt både på tværs af afdelinger og mellem ledelse og ansatte. Respekt for forskelle med hensyn til interesser og behov

9 De seks guldkorn - det gode arbejde: Indflydelse på eget arbejde Indflydelse på egne arbejdsforhold, planlægning og udførelse af arbejdet, hvem du arbejder sammen med og arbejdstidens placering Mening i arbejdet Du skal kunne se det overordnede formål og hvordan du bidrager Forudsigelighed Information til tiden for at mindske utryghed og uvished Social støtte Fra både kolleger og ledere kan være både praktisk og psykologisk Belønning Løn, frynsegoder, karriere, påskønnelse og anerkendelse skal stå i forhold til indsatsen Krav i arbejdet Skal være passende hverken for høje eller for lave. Skal være klart hvornår arbejdet er godt nok

10 Hvorfor går vi igang? Forebyggelsesfonden har bevilget os 1,5 mio. kr. til forebyggelse af psykisk nedslidning og stress blandt pædagogisk personale. Erfaringerne samles efterfølgende i en samværspolitik. Det er igennem arbejdspladsens arbejde med trivsel og arbejdslivsglæde, at faglighedsblomsten kommer til at leve og udfolde sig i hverdagen. Samtidig er det arbejdspladsens måde at arbejde med trivselsundersøgelser på. Hvordan får jeg mere viden? Henvend dig til din leder eller kontakt Ingerlis Madsen, Skole og Dagtilbud, Tlf.: Harbohus er konsulenter Vi har indgået aftale med konsulentfirmaet Harbohus om gennemførelsen af det 3-årige projekt TAG. Harbohus er et hold af højtuddannede, erfarne og kreative konsulenter, som kan hjælpe med at opnå positive resultater. De har en bred erfaring med at skabe arbejdsglæde og høj kvalitet på offentlige arbejdspladser. Harbohus kendes på at igangsætte udviklingsprocesser, hvor det er deltagerne selv, der skaber livgivende forandringer. For uddybning se

11 Noter

12 svb 2903