It- og telepolitisk redegørelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It- og telepolitisk redegørelse 2008"

Transkript

1

2 It- og telepolitisk redegørelse 2008 Regeringen Marts 2008

3 Indhold Ministerens forord 5 En fremadrettet digitalisering 6 Digital infrastruktur i verdensklasse 8 Fremtidens digitale færdigheder 12 Sikker og tryg anvendelse af IKT 14 Værdifuldt digitalt indhold og nye muligheder 16

4 Ministerens forord Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er med til at gøre Danmark til mulighedernes samfund. Et samfund, hvor alle har mulighed for at skabe et godt liv i trygge rammer med globalt udsyn. Vi har mulighed for at kommunikere med hele verden uafhængig af tid og sted. Vi kan ordne bankforretninger, når vi har tid i kalenderen, og vi kan med teknologiens hjælp i højere grad organisere vores arbejde, så det passer til den enkelte. Men vi kan gøre det endnu bedre. IKT skal spille en central rolle i løsningen af de udfordringer, vi står overfor i de kommende år. Det kræver blandt andet, at: > De digitale løsninger giver værdi til den enkelte bruger > Brugervenlighed kommer i centrum i stedet for teknik > IKT tænkes aktivt ind i nye løsninger og strukturer. Fleksible digitale løsninger skal give et samlet kvalitetsløft til den digitale offentlige service og forvaltning. Udviklingen er i disse år inde i en afgørende fase, hvor digitale løsninger samles og integreres på tværs af den offentlige sektor. Jeg mener, at vi skal blive endnu bedre til at sætte den enkeltes behov i centrum og være bedre til at udbrede de løsninger, som vi ved virker. IKT er meget mere end administration og digitale selvbetjeningsløsninger. Ved at anvende de digitale muligheder innovativt, kan der skabes produkter og løsninger, der kan hjælpe den enkelte i hverdagen både privat og på arbejdspladsen. Det kan for eksempel være med til at aflaste pleje- og sundhedspersonalet i den offentlige sektor. Det kan også være løsninger, der er med til at håndtere de miljø- og klimaudfordringer, vi står overfor i fremtiden. Det gælder for eksempel i forhold til intelligente energi- og trafiksystemer og i forhold til styring af ressourceforbruget i private virksomheder og hjem. It- og telepolitisk redegørelse 2008 gør status på nogle af de centrale initiativer og resultater på IKT-området i Helge Sander Minister for videnskab, teknologi og udvikling 5

5 En fremadrettet digitalisering Den digitale udvikling har været med til at skabe nye muligheder i Danmark og resten af verden. En udvikling, der giver gode forudsætninger for fortsat vækst og velstand. Danmark er placeret blandt de allerbedste i verden i den digitale udvikling og blev i 2007 kåret som verdens bedste nation inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i Global Information Technology Report fra World Economic Forum. Denmark s outstanding levels of networked readiness have to do with the country s excellent regulatory environment, coupled with a clear government leadership and vision in leveraging ICT for growth and promoting ICT penetration and usage. Kilde: World Economic Forum IKT kan spille en afgørende rolle i håndteringen af de udfordringer, som Danmark står over for i de kommende år. IKT kan bidrage til en fremtidssikret udvikling, hvor nye teknologiske muligheder bliver bragt i anvendelse på en integreret måde. IKT spiller en vigtig rolle, når der skal tænkes mennesker frem for systemer, og brugerne skal i centrum. Den fortsatte udvikling af de digitale indgange, borger.dk og virk.dk, sætter en klar ramme for en sammenhængende digital udvikling på tværs af den offentlige sektor. Det gælder for eksempel for borgernes egen adgang til personlige informationer hos offentlige myndigheder, og det gælder for et fleksibelt udbud af offentlige digitale tjenester. I fjerde kvartal af 2007 var der over besøg om ugen på borger.dk mod cirka besøg i andet kvartal af Ligeledes var der stor fremgang i anvendelsen af virk.dk, hvor antallet af indberetninger steg fra cirka i 2006 til lidt over i Kilde: IT- og Telestyrelsen samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Regeringen præsenterede i juni 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi med 35 konkrete initiativer. Initiativerne skal skabe forbedringer i servicen til borgere og virksomheder. De skal muliggøre effektivisering og flytte ressourcer fra administration til borgernær service Det er målet, at al relevant, skriftlig kommunikation senest i 2012 kan foregå digitalt med borgerne og skal foregå digitalt med virksomhederne. Initiativerne skal desuden sikre, at der sker en koordinering og prioritering af digitaliseringsindsatsen i den offentlige sektor gennem mere forpligtende tværgående samarbejde på alle niveauer. Danske virksomheder skal bruge IKT innovativt, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige. Det er en forudsætning for vækst og velstand. Derfor er der også i regeringens globaliseringsstrategi fokus på IKT-udviklingen, og i 2007 er der præsenteret 6

6 en række initiativer, der skal sikre, at danske virksomheder har de bedste rammer for fremgang og dynamik. Det gælder for eksempel NemHandel-initiativet, der sammen med åbningen af et e-businesscenter (IBIZ-Centret) i Århus skal sikre danske virksomheder et forspring i forhold til resten af verden, når det gælder e-handel. NemHandel-initiativet gør det lige så let for virksomhederne at sende en elektronisk faktura som at sende en . Fremtidens fysiske trafikinfrastruktur er blevet kortlagt af Infrastrukturkommissionen med udgangspunkt i en vision om, at trafiksystemerne skal understøtte vækst og skabe sammenhæng mellem krav fra borgere og virksomheder under hensyntagen til klima og miljø. Den samme vision gælder for den digitale infrastruktur, der er en forudsætning for, at alle danskere kan udnytte de digitale muligheder. I dag har over 99 procent af borgere og virksomheder mulighed for at få bredbånd. Det svarer til, at der kun er cirka husstande og virksomheder, der ikke kan få bredbånd. Sidste år var det tilsvarende tal cirka Målsætningen er klar. Alle skal have adgang til bredbånd senest med udgangen af Udnyttelsen af de digitale muligheder forudsætter, at brugerne føler sig trygge og sikre ved at anvende dem, har de fornødne færdigheder til at bruge dem, og at der udbydes relevant indhold via de digitale tjenester. Udbuddet af fremtidens digitale signatur blev skudt i gang i Udbuddet sætter fokus på højere sikkerhed, bedre mobilitet og større brugervenlighed. Med en række initiativer i 2007 er der sat fokus på udviklingen i infrastrukturen og telemarkedet i Danmark. Initiativerne omfatter blandt andet et strategisk eftersyn af telereguleringen, en politisk tillægsaftale om nye, overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark og fokus på Next Generation Networks, som forenklet betyder, at radio/tv og telefoni kommer på samme form som internettet. For borgeren betyder det, at man i princippet kan nøjes med en teleydelse til at dække de fleste behov. IKT er en del af løsningen på miljø- og klimaudfordringerne. Det kan allerede i en vis udstrækning ses i dag, hvor muligheden for at indlejre intelligens i produkter kan nedbringe ressourceforbruget markant og i andre sammenhænge kan optimere ressourceudnyttelsen af for eksempel vindkraft. Men potentialet er meget større. Derfor er det annonceret, at der frem mod afholdelsen af FN s klimatopmøde i København i december 2009 skal sættes særligt fokus på, hvordan grøn it kan bidrage med intelligente løsninger, være kilden til nye organisationsformer og ikke mindst hvordan brugen af IKT selv kan blive mere miljøvenlig. 7

7 Digital infrastruktur i verdensklasse Regeringen arbejder for, at alle danskere skal have mulighed for at udnytte potentialet i et digitaliseret Danmark. Det kræver adgang til bredbånd for alle. Det mål nås bedst gennem en sund og velfungerende konkurrence på telemarkedet mellem forskellige teknologier. Derfor blev der i 2007 gennemført en auktion over trådløst bredbånd (FWA-frekvenser), hvor der var tilknyttet en forpligtigelse til at dække områder i Danmark, hvor det i dag ikke er muligt at få bredbånd. Prisen for tilladelsen, der gælder til januar 2022, blev 117 millioner kroner. I international sammenligning topper Danmark OECD s opgørelse over bredbåndsudbredelse med 34,3 bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere. I 2007 havde 83 procent af befolkningen internetadgang fra hjemmet, og heraf havde 92 procent en bredbåndsforbindelse. Antallet af bredbåndsforbindelser er fortsat stigende. Der er for eksempel en hurtig vækst i antallet af fibertilslutninger, der i sidste halvår af 2007 steg med 46 procent til cirka Samtidig med den øgede udrulning og udbredelse giver udviklingen stigende hastigheder og faldende priser. Andelen af bredbåndsforbindelser på mindst 2 Mbit/s (downstream) er steget fra 42 til 70 procent det seneste år. I begyndelsen af 2008 kostede en 2 Mbit/s forbindelse 249 kroner, mens prisen for samme forbindelse i begyndelsen af 2007 var på 378 kroner. I international sammenligning er der dog fortsat plads til forbedringer, når det gælder netop hastigheder og priser. Der er også andre udfordringer at tage fat på. Brugerne af internettet har de seneste år udviklet sig fra overvejende at være passive modtagere til i langt højere grad at være aktive deltagere, der skaber digitalt indhold, og lægger deres eget brugerskabte musik, billeder og film på internettet. Det stiller nye krav til den hastighed, hvorved brugerens data kan sendes (upstream). En stor del af de danske bredbåndsforbindelser er asymmetriske i dag med hurtigere overførselshastighed til brugeren end fra brugeren. Brugeren skal derfor bruge længere tid på at sende billeder, videoer med videre end på at modtage dem. Herudover stiller nye tjenester, der blandt andet gør brug af peer-to-peer -teknologi, krav til overførselshastighederne både til og fra brugeren. Der er i 2007 blevet sat fokus på betydningen af upstreamhastigheder, og udviklingen følges blandt andet med udgangspunkt i, at brugernes aktive deltagelse ved skabelsen af indhold fremmer innovation, kreativitet og sociale relationer til gavn for alle. I 2007 blev der for andet år i træk truffet afgørelse om at nedsætte TDC s engrospriser for bredbåndsforbindelser (bit stream access) særligt for forbindelser med høje downstreamhastigheder til brugerne, priserne på landet og for oprettelse af bredbåndsforbindelserne. Dette vil understøtte konkurrencesituationen og skabe fundamentet for lavere priser for højere downstreamhastigheder. 8

8 På OECD s bredbåndsportal lå Danmark i 2007 på en 19. plads, hvad angår pris i US dollars pr. Mbit/s (17,7 dollars). Japan lå bedst med en pris pr. Mbit/s på kun 3,09 dollars efterfulgt af Frankrig (3,7 dollars) og Italien (4,61 dollars). 11 OECD-lande havde en højere pris pr. Mbit/s end Danmark, herunder Sverige og Island. I forhold til gennemsnitlig abonnementspris på bredbånd lå Danmark på en 7. plads, hvilket blandt andet er bedre end Frankrig, Italien, Holland og Korea. Danmark overgås af lande som Finland, Tyskland og Japan. Kilde: OECD s bredbåndsportal Den teknologiske udvikling bevirker en konstant sammensmeltning af net, tjenester, terminaler og markeder. Sammensmeltningen, eller konvergensen, kan medføre nye produkter og forretningsmodeller til gavn for alle. Det forudsætter, at de rette rammebetingelser er til stede i form af en sammenhængende og koordineret regulering af infrastruktur og tjenesteudbud. Der blev i 2007 foretaget et strategisk eftersyn af telereguleringen for at undersøge, om de overordnede rammebetingelser på teleområdet kan forbedres for at styrke innovation og fremme investeringer. Konklusionen af eftersynet var, at de eksisterende rammer generelt vurderes at understøtte udbydernes incitamenter til at konkurrere på telemarkedet. Eftersynet peger imidlertid også på en række områder, hvor justeringer i reguleringen bør overvejes for at forbedre rammerne for innovation og investeringer på markedet. Resultaterne af det strategiske eftersyn vil i relevant omfang blive inddraget i arbejdet med revisionen af teledirektivpakken, som EU-Kommissionen offentliggjorde forslag til i november Brugen af frekvenser til for eksempel tv, bredbånd og telefoni får større og større betydning i Danmark, da flere og flere tjenester bliver trådløse. Derfor er den gældende frekvenslov under revision, og i juni 2007 blev der indgået en politisk aftale om den fremtidige frekvensadministration. Med revisionen bliver det fremover lettere for markedsaktørerne frit at bruge frekvenserne til det formål, som de finder bedst, og tillige handle med frekvenserne. Analyser viser, at de nye regler rummer mulighed for samfundsgevinster på op imod en milliard kroner årligt. Den nye frekvenslov forventes at blive fremsat i oktober 2008 med henblik på ikrafttræden den 1. januar Især mobiltelefoner har fået en mere central rolle i alles hverdag. I dag er der over seks millioner mobilabonnementer i Danmark, og i takt med udbredelsen integreres flere og flere funktioner i mobiltelefonerne. Det er blandt andet mobilt bredbånd, mobil-tv, GPS, musikafspiller, kamera og mobiltelefonen som betalingsmiddel. Antallet af 3G mobil-abonnementer er steget med over 100 procent fra 2006 til 2007, hvor antallet nåede cirka abonnementer. Samtidig er dataoverførsel over mobiltelefonen seksdoblet fra 13 millioner megabyte i første halvår 2006 til 79 millioner megabyte i første halvår Endelig bliver sms, der blandt andet kan bruges til at sende påmindelser fra myndigheder og institutioner til borgerne, en mere og mere udbredt form for 9

9 kommunikation. Der blev i første halvår 2007 sendt 5,8 milliarder sms er en stigning på knap 11 procent siden andet halvår Brug af mobiltelefonen i udlandet har hidtil været relativt kostbar. Danskere, som har haft mobiltelefonen med til udlandet, har derfor tit fået en slem overraskelse, når de har modtaget telefonregningen. Det skyldes taksterne for såkaldt international roaming, det vil sige prisen for at modtage og foretage en samtale, når man befinder sig i et andet land end det, man hører hjemme i. Det blev der gjort noget ved i Med kraftig støtte fra den danske regering blev der i EU gennemført en forordning, der betyder, at priserne for at ringe fra mobiltelefonen mellem EU-landene er faldet med 50 procent. Fra dansk side presses der på for, at forordningens anvendelsesområde skal udvides til tillige at omfatte sms, mms og andre datatjenester (dataroaming). Internetdomænenavne er en vigtig del af internet-infrastrukturen. Det er derfor vigtigt, at der gælder faste og sikre rammer for internetdomænenavne. I slutningen af 2007 blev administrationen af internetdomænet.dk sendt i udbud. Målet med udbuddet er at fremme en dynamisk og kvalitetspræget udvikling i det danske internetsamfund og at udpege en administrator, der skal overholde de overordnede krav, som stilles i domæneloven. Fristen for indgivelse af tilbud er den 1. april TDC's, Telias og Sonofons priser, som de opkræver af andre teleselskaber for at modtage trafik i disse tre selskabers mobilnet, er underlagt priskontrol. Den er baseret på en international sammenligning. Arbejdet med priskontrollen har til formål at sikre et sundt og velfungerende telemarked til fordel for brugerne, der dermed fremtidig vil kunne ringe billigere til dem, som har mobiltelefon. Den nuværende model for kontrollen, som 1. januar 2009 vil blive afløst af en ny metode, har medført, at priserne, der tidligere har ligget på en krone og fire øre, ved udgangen af 2007 var nede på 72 øre i minuttet, og gradvist nedsættes indtil 1. maj 2008, hvor priserne bliver 62 øre i minuttet. For at sikre regeringens mål om, at de digitale muligheder udnyttes bedst muligt, skal den offentlige sektor levere en bedre, mere sammenhængende og effektiv digital service til borgere og virksomheder. Derfor har regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL lanceret den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Strategi for digitalisering af den offentlige sektor , der kan løfte disse ambitioner og sikre Danmark en global førerposition inden for digital forvaltning. Der er afsat 270 millioner kroner til udmøntning af strategiens tre overordnede indsatsområder: Bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde. En fællesoffentlig styregruppe bestående af departementschefer samt KL og Danske Regioners administrerende direktører varetager den løbende opfølgning på strategien. I oktober 2007 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om obligatorisk anvendelse af syv sæt af åbne standarder for software i det offentlige til nye løsninger. Udbredte og anerkendte åbne standarder fremmer konkurrence og frit valg mellem flere producenter og leverandører på et område, hvor flere it-systemer og komponenter skal spille sammen. 10

10 Det bliver samtidig mere overskueligt at ændre opgaver og organisering uden at skulle udskifte IKT-løsninger. Samlet set giver den obligatoriske anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige et potentiale for højere effektivitet og bedre opgaveløsning, og det giver en bedre sammenhæng på tværs til gavn for borgere og virksomheder. Der er en fælles interesse for at forbedre evnen til at gennemføre it-projekter blandt offentlige myndigheder, leverandører og interesseorganisationer. En af vejene hertil er at øge en organisations modenhed til succesfuldt at gennemføre it-projekter. Med en høj modenhed øger man sandsynligheden for, at projektets leverancer giver den ønskede nytteværdi, mens risikoen for budgetoverskridelser og projektforlis mindskes. Derfor udarbejdede Videnskabsministeriet i 2006 en model til brug for vurdering af itleverandørers og offentlige myndigheders modenhed. I 2007 er der arbejdet videre med modellens udbredelse. De første leverandører er blevet modenhedsvurderet efter modellen. Modellen er blevet indarbejdet i standardkontrakten for længerevarende, komplekse itprojekter, K02, hvor det er muligt at lade modenhed indgå som tildelingskriterie for både kunde og leverandør. K02 blev offentliggjort i november 2007, og der skal i 2008 igangsættes en række opfølgende aktiviteter i samarbejde med DANSK IT og IT-Branchen. NemHandel er en fælles åben standard, som gør, at man nu kan handle elektronisk på tværs af brancher og sektorer. Fra lanceringen af NemHandel i oktober 2007 har hele den offentlige sektor understøttet modtagelse af NemHandel-fakturaer. De fælles åbne standarder betyder, at it-leverandører frit kan indbygge NemHandel-teknologien i deres eksisterende løsninger eller i helt nye løsninger. Den integration og sammenhæng, der understøttes med NemHandel, viser for alvor styrken ved åbne standarder. Nationalt Videnscenter for Software blev etableret for en tre-årig periode i april 2006 for at understøtte regeringens softwarestrategi, herunder udbredelsen af open source-software i det offentlige. Et mål for centeret er at sikre, at det offentlige kun betaler udviklingen af et softwareprodukt én gang, og at afhængigheden af den enkelte leverandør reduceres. Centeret har i marts 2007 etableret en softwarebørs på softwareboersen.dk, som ved udgangen af 2007 indeholdt 26 open source-projekter, som enhver frit kan benytte. Det er en central opgave for det nye innovationscenter for e-business i Århus, IBIZ, i samarbejde med private e-business-rådgivere at etablere et starthjælpsforløb. Forløbet skal gøre det mere trygt for små og mellemstore virksomheder at gøre sig de første erfaringer med konsulentbistand til e-business, herunder styrke kendskabet til blandt andet NemHandel. IBIZ er etableret i et samarbejde mellem de to godkendte teknologiske serviceinstitutter; Teknologisk Institut og DELTA. Rådet for Teknologi og Innovation har givet en bevilling på 21 millioner kroner til centret for perioden 2007 til Videnskabsministeren godkendte i 2007 Alexandra Instituttet som nyt godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS-institut) med fokus på IKT-i-alting. 11

11 Fremtidens digitale færdigheder Danmark skal drage nytte af de digitale muligheder. Det kræver, at borgerne har de nødvendige kompetencer og færdigheder til at anvende den digitale teknologi og begå sig i vidensamfundet, og det kræver, at virksomhederne har adgang til de IKT-kompetencer, der er nødvendige for fortsat at kunne begå sig i den internationale konkurrence. Fra studiestart 2007 var udbuddet af IKT-uddannelser på de danske universiteter styrket med ni nye uddannelser. Det styrkede udbud blev belønnet af de unge. Det samlede optag på de universitære IKT-uddannelser steg med 24 procent fra 2006 til Dermed kan Danmark se frem til et øget udbud af højtuddannede inden for IKT inden for en overskuelig årrække. Imidlertid er det vigtigt, at der fortsat er en dialog om, hvordan man yderligere styrker den positive udvikling. Der vil på længere sigt i stigende grad være behov for arbejdskraft med videregående uddannelser inden for IKT, hvorfor der afsættes særlige midler til at skaffe flere IKT-uddannede. Uddannelsesudbuddet inden for IKT på universiteterne styrkes yderligere af, at Akkrediteringsrådet i 2007 godkendte endnu en universitetsuddannelse inden for IKT. Regeringen offentliggjorde i juni 2007 en national strategi for e-læring. Formålet med strategien er at øge anvendelsen og kvaliteten af e-læring i Danmark med henblik på at styrke den generelle indsats for at udvikle danskernes færdigheder og kompetencer. I september 2007 offentliggjorde regeringen en pulje til udvikling af e-læringsuniverser rettet mod børn og unge. Fokus for puljen er udvikling af fritidsuniverser, som inddrager børn og unges medievaner til læringsformål inden for naturvidenskab og fremmedsprog. Med henblik på at udbrede anvendelsen og styrke kvaliteten af IKT-støttet læring på universiteterne har regeringen i den nationale strategi for e-læring afsat puljemidler til IKTstøttede læringsprojekter. Der gives støtte til udvikling og omstilling af IKT-støttede læringsforløb, herunder e-læring, og universiteterne kan ansøge om midlerne i Som opfølgning på strategien nedsættes også en arbejdsgruppe, der skal give forslag til styrkelse af universitetsundervisernes IKT-pædagogiske kompetencer. Endelig blev lanceringen af strategien fulgt op af en konference om IKT-støttet læring på universiteterne i februar Der er en stor efterspørgsel efter øget IKT-arbejdskraft. Udover den generelle efterspørgsel er der også et ønske om øget kvindelig IKT-arbejdskraft. Blandt mulighederne for at afhjælpe denne efterspørgsel er en opkvalificering af medarbejdere med korte ituddannelser. Regeringen har desuden fremlagt en plan for international rekruttering med forslag om, at det skal være lettere for velkvalificerede udlændinge at få adgang til arbejde i Danmark. Regeringen ønsker at nedsætte beløbsgrænsen i jobkortordningen, udvide ordningens positivliste og indføre en vækstliste som supplement til positivlisten. Dertil foreslås, at Green Card-ordningen udvides, og at der indføres en koncernopholdstilladelse, som giver udlændinge mulighed for at flytte mellem en koncerns filialer i Danmark og i tredjelande. For at tiltrække og fastholde udenlandske forskere og nøglemedarbejdere 12

12 foreslås en udvidelse af forskerskatteordningen, så det bliver muligt at vælge mellem enten tre år på 25 procent beskatning eller fem år på 33 procent. Regeringen arbejder for, at IKT skal være for alle. Det gælder ikke mindst for borgere med handicap, hvor der er særlige krav til funktionalitet og brugervenlighed i forbindelse med digital teknologi. Som en del af aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige er det fra 1. januar 2008 obligatorisk for de offentlige myndigheder, at nye hjemmesider skal være tilgængelige for borgere med handicap. Samtidig styrkes rådgivningsarbejdet, og der offentliggøres en webbaseret vejledning, der gør det nemmere at lave tilgængelige hjemmesider. De offentlige hjemmesider vil blive testet en gang årligt for tilgængelighed. Resultaterne for hver enkelt hjemmeside offentliggøres på itst.dk. Videnskabsministeriet har i 2007 igangsat et it-færdighedsbarometer, som løbende overvåger danskernes it-færdigheder. Den seneste måling viste, at to ud af tre danskere har gode eller meget gode almene it-færdigheder. Men det kan blive endnu bedre. I december 2007 offentliggjorde Videnskabsministeriet fem nye, målrettede initiativer til cirka 11 millioner kroner med fokus på de it-svage grupper. Initiativerne sættes i værk i løbet af 2008 og sigter primært mod at udvikle de svage gruppers it-færdigheder ved blandt andet at vise potentialet ved anvendelse af IKT i hverdagen. Med etableringen af portalen it-borger.dk i 2007 er der skabt en samlet indgang til information og værktøjer om it- og telekommunikation. Blandt de værktøjer, it-borger.dk stiller til rådighed, er en selvtest på it-færdighedsbarometeret, bredbåndsmåleren og teleguiden. Teleguiden giver borgerne mulighed for at sammenligne teleselskabers priser og vilkår ud fra egne forhold. Med bredbåndsmåleren kan man måle sin egen bredbåndshastighed. 13

13 Sikker og tryg anvendelse af IKT Mulighederne for at kommunikere digitalt øges hele tiden. Det samme gør befolkningens evne til at bruge de digitale muligheder. Men anvendelsen af de digitale løsninger kræver, at man kan føle sig sikker og tryg ved at bruge dem. Det kræver udvikling af en sikker infrastruktur, fokus på klare regler for håndtering af digitale informationer og tjenester samt målrettet oplysning om, hvordan man færdes sikkert og trygt på internettet og anvender de mange digitale løsninger. Den digitale signatur er et væsentligt element i at sikre trygheden og sikkerheden ved brugen af de digitale løsninger. Den digitale signatur giver mulighed for at kryptere personlige oplysninger og at sikre, at personlige data håndteres, således at privatlivets fred bevares. Digital signatur nummer én million blev udstedt i juni Ved udgangen af 2007 var der udstedt godt yderligere signaturer. Kilde: IT- og Telestyrelsen I 2007 er den digitale signatur blevet videreudviklet til også at være mobil. Med den mobile digitale signatur har borgerne endnu bedre muligheder for at kommunikere sikkert og trygt med den offentlige sektor og de private virksomheder, der anvender signaturen. Den fortsat øgede udbredelse af den digitale signatur vidner om, at et stadigt stigende antal borgere og virksomheder ønsker at benytte sig af muligheden for sikker digital kommunikation. I løbet af 2008 lanceres næste generation af den digitale signatur. Centrale krav til den nye digitale signatur er øget sikkerhed, brugervenlighed og mobilitet. Arbejdet med at sikre privatlivets fred i en digitaliseret verden skal til stadighed tilpasses i takt med den løbende udvikling. Privacy Forum, som regeringen nedsatte i 2006 med åben deltagelse, har i løbet af 2007 i fire arbejdsgrupper udviklet ideer og anbefalinger, der kan være med til at sikre, at brugen af IKT sker med respekt for hensynet til privatlivets fred. På baggrund af dette arbejde er der i slutningen af 2007 produceret et idékatalog med ideer til sikring af privatlivets fred. Øget sikkerhed og tryghed skal ligeledes skabes gennem målrettet oplysning. Netsikkernu!-kampagnen satte i oktober 2007 fokus på seniorernes tryghed på internettet. Kampagnen blev arrangeret i fællesskab mellem offentlige og private parter. Kampagnen havde over deltagere i de forskellige kampagneaktiviteter. It-sikkerhedspanelet har i 2006 og 2007 rådgivet Videnskabsministeriet om itsikkerhedsmæssige forhold, der kan fremme en generel it-sikkerhedskultur og derved bidrage til øget tryghed og tillid i anvendelsen af it. Panelets kommissorium udløb med udgangen af Panelet var et eksempel på et stadig tættere samarbejde inden for itsikkerhedsområdet. 14

14 Det sker desværre stadig, at internettet bliver brugt til ulovlige formål som for eksempel udbredelse af børnepornografi. For at styrke bekæmpelsen af børnepornografi på internettet er der nedsat et tværministerielt embedsmandsudvalg, som skal fremlægge en handlingsplan i løbet af andet kvartal Det er vigtigt at kunne løse udfordringen med at sikre tillid til de it-systemer og den digitale infrastruktur, som det moderne velfærdssamfund bygger på. Det er afgørende for myndigheders og virksomheders daglige arbejde, at de har en konstant og sikker adgang til internettet. It-sikkerheden i staten skal derfor være helt i top. For at højne statens it-sikkerhed skulle statens institutioner senest med udgangen af 2006 have implementeret den fælles standard for informationssikkerhed, DS 484. I første kvartal af 2007 blev det undersøgt, hvor langt institutionerne var nået med arbejdet. Undersøgelsen viste, at implementeringen samlet set er tilfredsstillende. Der vil i de kommende år blive arbejdet videre på at udbygge et stærkt grundlag for gensidig tillid i og til den offentlige sektor blandt andet gennem vejledninger, workshops og erfaringsopsamling på best practice. 15

15 Værdifuldt digitalt indhold og nye muligheder Det er det digitale indhold, der giver værdi og nye muligheder for den enkelte. Derfor lægger regeringen i Strategi for digitalisering af den offentlige sektor vægt på, at digitale løsninger etableres med udgangspunkt i brugerne. Det skal være løsninger, som kan bruges i hverdagen af borgere og virksomheder. Danmark har en styrkeposition inden for udviklingen og brugen af mobile indholdstjenester og produktion af serviceydelser på internettet. Inden for de kommende år må det forventes, at brugen af indholdstjenester vokser betydeligt blandt andet i forbindelse med øget brug af sociale netværk via de digitale muligheder og internetbaserede computerspil. Med lanceringen af borger.dk er der etableret en samlet indgang til offentlige digitale informationer og selvbetjening. Borger.dk giver adgang til informationer og selvbetjening på tværs af den offentlige sektor. På den måde udgør borger.dk en samlet indgang til alle borgerrettede, digitale tilbud fra det offentlige. Samtidig vil borger.dk medvirke til, at digitale løsninger og indhold på borger.dk kan stilles til rådighed på myndighedernes egne hjemmesider. Regeringen, Danske Regioner og KL har besluttet, at der skal ske en omfattende udbygning af borger.dk, så hver borger får en Min Side baseret på en fælles offentlig log-in løsning. Min Side giver et samlet overblik og adgang til offentlige selvbetjeningsløsninger og indhold, der er relevante for den enkelte borger. Det kan for eksempel være flyttemeddelelser, ansøgning om lægeskift eller optagelse i dagtilbud. Borger.dk vil i 2008 også lancere digitale borgertemaer, hvor offentlige myndigheder arbejder sammen på tværs for at udvikle sammenhængende digitale løsninger, som tager udgangspunkt i borgernes konkrete hverdagsbehov. Den digitale kommunikation med virksomhederne skal ligeledes foregå så let som muligt. Derfor vil virk.dk blive videreudviklet med en Min Side for virksomheder i tråd med Min Side på borger.dk, så hver enkelt virksomhed kan udvælge de relevante digitale løsninger. På sundhedsområdet har borgerne ligeledes en nem og hurtig digital indgang i form af sundhed.dk. Siden 2001 har konkurrencen Bedst på Nettet været afholdt årligt. Konkurrencen er med til at sikre let adgang til offentlige digitale services samt fremme udviklingen af de offentlige hjemmesider. Det sker ved vurdering af et stort antal offentlige hjemmesider inden for kategorier som digital selvbetjening, brugervenlighed, tilgængelighed og åbenhed. Bedst på Nettet har et andet og bredere sigte end den årlige tilgængelighedstest af offentlige hjemmesider. Selvom Danmark er blandt de førende lande inden for IKT, er det vigtigt, at vi ikke stiller os tilfredse med, hvor vi er nået til, men at vi også fokuserer på, hvordan vi i fremtiden kan skabe nye muligheder med IKT. Derfor arbejder regeringen også for at styrke den danske IKT-forskning. Danske styrkepositioner inden for IKT-forskning og -udvikling kan for 16

16 eksempel udnyttes til at øge mulighederne for internationale samarbejder og sikre, at danske videnmiljøer kan tiltrække udenlandsk finansiering med videre. Det Strategiske Forskningsråd udmønter en pulje fra forskningsreserven, hvor der i løbet af 2007 og 2008 kan ansøges om 70 millioner kroner til forskning inden for IKT-i-alting, digital forvaltning og effektiv servicelevering. I 2007 blev der under denne pulje givet fire bevillinger til et samlet beløb på cirka 29 millioner kroner. I perioden 2005 til 2008 er der afsat 277 millioner kroner til forskning i tværgående brug af nano-, bio- og IKT-teknologi under Det Strategiske Forskningsråd. I 2007 resulterede dette i fem bevillinger på i alt cirka 43 millioner kroner til projekter med et klart IKTforskningsindhold. EU har på det 7. rammeprogram afsat godt ni milliarder euro til forskning inden for IKT i perioden 2007 til I 2007 blev der udbudt midler for cirka én milliard euro, hvoraf Danmark søgte om 1,28 procent af midlerne. Regeringen satser på forskning, og arbejder derfor på at fordoble det danske udbytte af rammeprogrammet. Hvis det skal nås, er det nødvendigt, at antallet af ansøgninger fra danske forskergrupper og virksomheder om projekter i IKT-programmet øges. It-væksthuset 5te, der har til huse på IT-Universitetet faciliterer samarbejdsprojekter og aktiviteter, der skal skabe vækst og fornyelse på basis af danske forskningsmæssige spidskompetencer på it-området. Hvad angår mobil-tv, tog EU-Kommissionen i 2007 initiativ til at tilføje DVB-H til listen over standarder på området for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. I udbuddet af digitalt tv i Danmark er det gjort til et skønhedskriterium ved valg af byder, om gatekeeper vil tilbyde mobil-tv efter DVB-H-standarden. I juni 2007 indgik medieaftalekredsen og teleforligskredsen en politisk aftale med regeringen om den overordnede fordeling af de otte landsdækkende digitale sendenet (MUX). De digitale sendenet bliver ledige ved overgangen fra analog til digital sendeteknik ved udgangen af oktober Aftalen betyder, at seks MUX afsættes til digitalt tv, hvoraf det ene bruges til forsøgs- og forskningsformål i en tidsbegrænset periode på ét år fra 1. november 2009 til 31. oktober Der er endvidere afsat to MUX i en innovationsreserve, der har til formål at sikre, at Danmark trygt kan møde teknologiske forandringer og sikre et alsidigt og innovativt dansk medie- og kommunikationssamfund i fremtiden. 17

17

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

It- og telepolitisk redegørelse 2007

It- og telepolitisk redegørelse 2007 It- og telepolitisk redegørelse 2007 Regeringen marts 2007 It- og telepolitisk redegørelse 2007 Regeringen marts 2007 Indhold Ministerens forord 5 Den it- og telepolitiske udvikling 6 Altid en mulighed

Læs mere

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 Notat Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 EU kan fortsat drage stor konkurrencemæssig fordel af at opretholde en digital førerposition på globalt plan, men det

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

R 8 - Offentligt. (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

R 8 - Offentligt. (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). R 8 - Offentligt Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). It- og telepolitisk redegørelse 2007 af 30/3 07. Videnskabsministeren (Helge Sander): MINISTERENS FORORD

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Danskernes it-færdigheder

Danskernes it-færdigheder Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 22 Offentligt Danskernes it-færdigheder en målrettet indsats Videnskabsministeriet, december 2007 Danskernes it-færdigheder en målrettet

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 1. STØRRE POLITISKE UDFORDRINGER OG SAGER PÅ IKT-OMRÅDET. Skriftlig redegørelse

Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 1. STØRRE POLITISKE UDFORDRINGER OG SAGER PÅ IKT-OMRÅDET. Skriftlig redegørelse Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). It- og telepolitisk redegørelse 2010 af 28/4 2010 *. (Redegørelse

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

It- og telepolitisk redegørelse 2009

It- og telepolitisk redegørelse 2009 It- og telepolitisk redegørelse 2009 Regeringen Marts 2009 It- og telepolitisk redegørelse 2009 Regeringen Marts 2009 Indhold Ministerens forord 5 Fortsat digital udvikling 6 Grøn it 7 Digital infrastruktur

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere