Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse."

Transkript

1 Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering

2 Uge At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre sprog, især dansk. -Få viden og forestilling om hvormange danske ord der stammer fra det tyske og derved nemmere kunne afkode tekster. -Læreroplæg om det tyske sprogs historie Egne tysk(e) erfaringer Spørgeark Søgning af fakta til kombinering med egne erfaringer -Spørgeskema -At kunne foretage interkulturelle sammenligninger -At få et kendskab til Tysklands rolle i verden samt dets størrelse og forskellighed -At få og anvende viden om tysk geografi og historie -at vælge relevant strategi for formidling -Medinddragelse af eleverne, så de bliver bevidste om egne behov, fagligt ståsted og mål -Via en god, delvist sand fortælling at fremme nysgerrigheden for tysk -at lære noget om byerne og deres placering Få overblik over de forskellige ords placering og funktion i sproget primært navneord, verber og adjektiver samt reglerne for brugen af dem (basis) -Læse og fortælle -Præsentation af ideer, mål og planer med faget -Samtaler på klassen om filmen bl.a. udfra opgaver i kompendie Gennemgang af svar Grammatik (Ordkategorier og fakta om disse) Fortælling om A4-sider Deutsche kulturgeschichte Das Wunder von Bern som film og kompendie med opgaver Tysk geografi Kort over Tyskland med viden+opg. Grammatikopg. (verber & navneord) Skrive tekst Læsning om A4s indhold på nettet, noter til. Søgning på relevante emner til filmen herunder de i filmen forekommende personer Søgning af baggrundsviden om tyske byer og delstater Gode hjemmesider vises til frivillige øvelser Finde kombinerbar -Opsamlingsrunde med status af elevers faglige formåen -Repetition af det gennemgåede Gennemgang af DWB s styrker og svagheder Sammenligning af forhåndsviden og opsættelse af mål 1 år frem vedr. Tysk geografi Effekt af disse diskuteres Andre erfaringer blotlægges

3 af en erfaring samt finde de rigtige ord sikkert og med passende hastighed herunder oplæsning egne tysk(e) erfaringer viden på nettet at være bevidste om lyttestrategier samt hvor gode de egentlig er til at afkode en tekst -at vælge relevante lyttestrategier -Diktat -Oversættelse uden synlig tekst -FC Kopenhagen in der CL Finde nyt om FCK i CL på tysk Evaluering af antal genkendelige ord pr Elever noterer rate. -udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd indenfor nære emner -læse og forstå indholdet i forskellige typer tekst -Skr. oversættelse 1(aflevering) Struer Oversættelses Program tilladt -Tilkendegivelse vedr. sværhedsgrad -at præsentere et forberedt emne -Turde bruge sproget uden at være sikker på, at det er korrekt samt kombinere ordforråd med fantasi og billeder -Billedhistorisk genfortælling i grupper foran klassen Existenz+Liebe Film : Lola rennt! Tekst om film+opgaver til -Fremlæggelse via projektor eller pc mulig -Debat og mulighed for indlæg via mail ang. Fagets indhold -anvende viden om sprogets opbygning -Udvikling af basale færdigheder -Grammatikopg. (modalverber) Oversættelse Sider m. Grammatikteori Baagø Turistinfo -Grammatikopsamling

4 at udnytte de mulighder der er for at anvende tysk i og udenfor skolen -styrke den grammatiske forståelse -Opsamling fra sidste uger ang. sprogtilegnelse Grammatikteori Nye hjemmesider -sammenligning af disses kvalitet -anvende retsskrivning så kommunikation lykkes -Øve sit skriftsprog -Skr. oversættelse 2(aflevering) -Gramatikopg. (bindeord) -Praktisk grammatik - -Sammenligning af evt. fremgang -at læse og forstå hovedindholdet i tysk prosa -Læse sikkert og med passende hastighed og udtale Oplæsning & oversættelse (alle) Novelle :- Das Brot! af W.Borchert En tysk antikrigshelt Læse om W.B på nettet (underemner) Debat : W.B s teksters styrke drage sammenligninger med tysksprogede kulturer og egen kultur -at vise og udvikle forståelse for forskellige måder at leve på samt lære noget om den tyske fortid -Opgaver til kompendiet -Opgaver til alle film -Stil om DDR DDR : En utrolig stat Baggrundsviden via kompendie Film : Das Leben der Anderen, Sonnenallee u. Goodbye Lenin, Dokumentar om genforeningen -Søgning af baggrundsviden om DDR, bl.a. : Marxisme, BRD, kapitalisme, SED, STASI, Muren, Berlin , genforeningen, socialisme, -Efter DDR-forløb grundig gennemgang af dette i samtale med elever -Karaktersamtale med elever Grammatik Oversættelser Kommentar til årsplan: Formålet med undervisningen er at fremme elevens muligheder for at forbedre sit tysk samt sit kendskab til Vejledende/forskydninger Antal afleveringer: 7-10 i løbet af året (primært grammatik, oversættelser & stile Skriftlighed: Diktater, oversættelser, stile, grammatik & generelt meget skriftlighed

5 Hjemmearbejde: Oversættelse, grammatik & undersøgelsesarbejde samt enkelte tekster Læsning: Alt fra artikler, noveller til let litteratur afleveringer (lectio/google) alt afleveres elektronisk Hold:26 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering

6 Uge 1-8 -at vise forståelse for andres levevis -at anvende viden om skriveprocessens faser -at udvikle evnen til at kunne foretage interkulturelle sammenligninger -se de 3 film -løse opgaver til -læs og forstå -plancher -kort film -stil om Anders sein Anders sein Film : Crazy, Caspar Hauser Tekst : Crazy, Spaghetti für Zwei -Research på nettet vedr. Handicappedes forhold i Tyskland -Fakta vedr. Udlændinge i Dk og Tyskland -Læsning om filmene på nettet på tysk -Lave adjektivliste over hvordan man kan være anderledes -Elev skriver ang. Anders sein før/efter -Debat -Lærerkommentar til afsluttende stil Jung sein, udvalgte tekster fra grundbog -at uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster, herunder også fra internettet -at anvende it i informationssøgningen Øvelser i de forskelige tider med dertil hørende repetition Film : Christiane F. Med tekster til Underemne : Sucht kompendie med opgaver Grammatikopg. Tekster Søgning om hendes liv og historie p nettet delt op i underemner med fremlæggelse Søgning på relevante emner til filmen herunder de i filmen forekommende personer Søgning af baggrundsviden om tyske byer og delstater

7 at anvende lyttestrategier -at få en fornemmelse for hvor bredspektret og intelligent tysk kan anvendes -lytte til musik -læse poesien -oversættelser -grammatik Tysk Musik : Best of Tema : Liebe Forberedelse af eksamen Gode hjemmesider vises til frivillige øvelser I relevant omfang Uge at anvende viden om skriveprocessens faser -at være bevidst om læsestrategier, herunder skimning og skanning -Arbejde med valgfrit emne -Valg af dispositionsemner I relevant omfang Helt sikkert. Hvordan var emnet/ hvilket emner kunne have været mere effektivt? at anvende almen viden om tysk kultur og litteratur i sine betragtninger -at vise og udvikle forståelse for forskellige måder at leve på samt lære noget om den tyske kultur -læse -skrive -undersøge - -Best of tysk kultur -Søgning af baggrundsviden : Bl.a. Autos, Bier, Philosophie, Technik und Sport Sammenligning : Best of Dk contra D Kommentar til årsplan: Formålet med undervisningen er at fremme elevens muligheder for at forbedre sit tysk samt sit kendskab til sproget, den kultur og historie der knytter sig til det. En bred vifte af varierede og kvalitativt gode tiltag indenfor valg af øvelser, tekster, film og oplæg skal være med til at sikre en spændende og lærerig udvikling af elevens tysk kundkskaber. Derudover tilsigtes det, at der udvikles en forståelse for lanets og sprogets rolle i den europæiske kulturhistorie. En omfangsrig grammatisk træning skal sikre opnåelse af de basale færdigheder. Her vil stile, fremlæggelser, diktater, læs og forstå, oversættelser (skriftligt som mundtligt) være fast islæt i timerne. Som udgangspunkt følges anbefalinger mht mål og indhold, men derudover skulle så mange elever som mulig via

8 deres øgede kendskab til tysk og Tyskland gerne have øget deres interesse for landet og faget, så de har glæde af det resten af livet. Vejledende/forskydninger Antal afleveringer: 7-10 i løbet af året (primært grammatik, oversættelser & stile Skriftlighed: Diktater, oversættelser, stile, grammatik & generelt meget skriftlighed Hjemmearbejde: Oversættelse, grammatik & undersøgelsesarbejde samt enkelte tekster Læsning: Alt fra artikler, noveller til let litteratur afleveringer (lectio/google) alt afleveres elektronisk