5. Orientering fra administrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Orientering fra administrationen"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 3/2006 Dato: 17. maj 2006 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Ole Tikjøb (), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen (CJ), Nanna Ilmer (NI) og Anne-Mette Meinert Mortensen (AMM) Fra sekretariatet: Flemming Jørgensen (FJ), Pernille Hasløv (PH) og Hanne Bloch (HB). Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Finn Larsen (FL) Referent: HB Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Ansvarlig Bilag nr. 1. Velkomst bød velkommen og håbede på et godt samarbejde med den nye 2. Næstformand Jan Munkholm 2. Godkendelse af referat BE 2/2006 Ingen indsigelser var indkommet. Referatet blev herefter formelt godkendt. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med nogle enkelte tilføjelser. 4. Orientering fra a. Formandens orientering DM i kajakpolo ønskede poloudvalget tillykke med, at Senior DM for damer og herrer er blevet anerkendt som officielt DIF-mesterskab fra og med Kirsten Korbo Der er modtaget brev fra HK s advokat Elmer & Partnere på vegne Kirsten Korbo, hvor der påstås ubegrundet opsigelse på grund af sammenfald mellem Kirsten Korbos opgaver og de opgaver, der er beskrevet i stillingsopslaget vedr. chefkonsulent. Påstanden er tilbagevist overfor advokatfirmaet. Aftaleforhold omkring Radiomarken Der er omsider kommet svar fra Gladsaxe Kommune, hvori det gøres gældende, at man ikke p.t. vil lade aftalerne overgå til de enkelte klubber i Radiomarken. Brevet sendes til Gorm Jensen, der var initiativtager til henvendelsen. Årets kajakklub 2005 Der er truffet aftale med Frederikshavn Kajakklub om et arrangement i forsommeren, hvor prisen kan overrækkes. Klubben er meget glad for udnævnelsen. HB Sea Kayak Racing Ifølge et netop modtaget e-canoeing express fra ICF, hører denne disciplin nu ind under Marathon Racing Committee, hvor Jørn Cronberg er formand. Internationale stævner 2007 Der er deadline for ansøgninger til den internationale stævnekalender den 30. juni Oplysningen bringes i næste nyhedsbrev. b. Bagsværd Rostadion HB

2 Fremtiden for Bagsværd Sø som nationalt rostadion er fortsat uafklaret, men det er vigtigt, at vi fastholder argumentationen for et nationalt rostadion i Hovedstadsområdet. DKF og DFfR er enige om at følge udviklingen nøje. c. Forbund i fokus Poloudvalget har sammen med Jan Munkholm udarbejdet en flot ansøgning til DIF vedr. dette projekt. Svar på ansøgningen kan formentlig ventes ultimo juni. d. Salg af ejerlejlighed Der holdes møde med landstræner Peter Martinek den 18. maj 2006 vedr. hans ønske om at købe den ejerlejlighed, som DKF købte i forbindelse med hans ansættelse. Bestyrelsen vil snarest blive underrettet om udfaldet af forhandlingerne. e. Nyt fra DIF s årsmøde Der havde været kraftigt fokus på valgene til DIF s bestyrelse, og valget medførte, at Niels Nygård blev ny næstformand og bestyrelsen fik 2 nye medlemmer. Det tyder på, at der vil ske en fornyelse i DIF. Et forslag om kombinerede klubbers indberetning af samtlige medlemmer til hvert specialforbund blev trukket. Forslaget vil blive udvalgsbehandlet, og vi skal være opmærksomme på resultatet heraf. Der vil komme invitation til en uddannelseskonference der er planlagt til den 23. september d.å. DIF vil afsætte flere midler til internationalt arbejde /lobbyisme. Kaj Holm har udtrykt ønske om internationale arrangementer i Danmark, og Jørn Cronberg spørges, om der er mulighed for at søge om ECA kongres i Det skal undersøges, om DIF s nye politikkatalog kræver nye tiltag i DKF. f. Idrættens tænketank I forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende institution Københavns Idrætsanlæg, vil der blive oprettet en tænketank. DKF har på vegne af DfFR, Dansk Sejlunion, Dansk Vandskiforbund og DKF indstillet, at vandsporterne får en repræsentant i tænketanken. g. Sport Øresund Der er tale om et idrætsprojekt på tværs af Øresund. Med EUstøtte. Det undersøges, om der kan ydes støtte til ungdomscuppen SUC og en eventuel ergometerkonkurrence. 5. Orientering fra administrationen h. Ny formand for Fyns Kajak Kreds oplyste, at Lau Larsen har afløst Lads Hedmann på formandsposten. a. Sponsoraftaler Der er indgået 3 årige aftaler med Holstebro RejseCenter og Dansprint. b. Kano & Kajak Der er indgået aftale med Zmag vedr. eneforhandling af deres bladsystem. Flere forbund har vist interesse, men der er intet konkret endnu. En prøve på det nye netbaserede blads layout blev omdelt. Forsiden vil indeholde en leder og henvisninger til indholdet. Indholdet vil være opdelt i emner, f.eks.: Nyt fra administrationen, Links til Invitationer,

3 Hav/Turkajak, Miljø osv. Kalenderen vil være en fast del af bladet. Deadline for kort introduktion fra udvalgene er 24/5. Lederen til første nummer vil omhandle DM i kajakpolo. FJ arbejder med annoncetegning. Udvalgene c. Hjemmesiden FJ efterlyste ajourføring af den politik, der står beskrevet under hvert enkelt udvalg. 6. Nyt fra udvalgene a. Kaproningsudvalget (KU) I FL s fravær gav følgende orientering: Der afholdes møde om kanosporten den 18/5 i Lyngby Kanoklub. 12 personer er tilmeldt. Udvalget har et godt samarbejde med kraftcentrene og står blandt andet for koordineringen af deltagelse i en regatta i Bydgoz, Polen. Der var generel tilfredshed med udvalgets planer, som de fremgår af referat fra seneste KU-møde. Udvalgene b. Børne- og Breddeudvalget (BBU) BBU status maj Christian Jacobsen / Dele fra Flemming Jørgensens månedsrapport til BBU og Udvalg Der har ikke været nogen nævneværdig udvalgsaktivitet i BBU siden årsmødet. Dette skyldes bl.a., at formanden har været optaget af andre opgaver samt et ønske om at supplere udvalget op med 2-3 personer. Driften af opgaver kører dog (se under konsulent), men udvikling af nye tiltag står pt. næsten stille. Udvalget har nogle kandidater i tankerne, og ideer modtages gerne. Personprofilen spænder bredt fra Børneledere til havkajakroere, turkanopadlere, dragebådsentutiaster osv, osv. Det kunne også være interessant med kandidater, der har en mening om klubudvikling på organisations/leder siden. Børn og unge Vallensbæk er blevet certificeret under GI-ordningen. CJ overrakte diplomet ved standerhejsning, og det var en udmærket anledning til dette. Jagten på ny klubber til projektet skal nu i gang. Der forventes opstart til september. Workshops er på trapperne. Vi har måttet flytte et DBC løb, da det kolliderede med SUC. Motionister Kom i gang med kaproning for voksne er blevet vel modtaget, og de nye funktioner på hjemmesiden bliver også benyttet i et vist omfang. Uddannelse Forårets instruktørsamling under ledelse af det nye UU, gik fint. Der er kommet et par nye instruktører ind i folden, hvilket der også er hårdt brug for. UU har efterhånden fundet deres egne ben og bidrager godt til arbejdet med vores uddannelser. Lige nu er fokus mest på selve kursusafviklingen. Kursustilmeldingen går forrygende og onlinetilmelding via hjemmesiden går over al forventning. Faktisk et SAMTLIGE tilmeldinger siden nytår kommet via hjemmesiden. Forårets første kurser var udsolgt længe inden tilmeldingsfristen var udløbet, og det ser ud til at

4 tendensen fortsætter. Vi har lidt problemer med at have instruktører nok, men der arbejdes på sagen. Det ser også ud til, at vi for første gang får et hold på T1-havkajak. Jan Munkholm repræsenterede DKF ved det seneste EPP møde, og det førte til, at vi nu er værter ved det næste arrangement i oktober. Klubbesøg Det er blevet til et enkelt klubbesøg i Snaptun, men de har endnu ikke besluttet sig for en evt. indmeldelse i DKF. Der har været en enkelt henvendelse vedr. etablering af en ny klub, men langt fra noget konkret. Et planlagt møde med Mariager Kajakklub omkring havkajakproblematikker blev desværre aflyst. Nye klubber Der er pt. kontakt til følgende potentielle klubber: "Avedøre" Espergærde Fasterholt Kalveboderne Nibe Roklub Nokia Ringkøbing Roklub Roskilde Sejlklub Roskilde? Rørvig Sejlklub Guldborgland Bådelaug Snaptun Stauns Kajakklub (Samsø) "Bagsværd" "Tårnby" Grenå Naturskole Thisted Varnæs Vig Mors Hellebæk Lundeborg Konsulent Mht. til BBU s aktiviteter (workshops, klubdage o.l.) har det i år været ganske besværligt at finde arrangører af de forskellige ting. Dels har klubberne ikke udvist den store interesse, dels har det været problematisk at få aftaler i stand med de folk der skulle afvikle tingene. Derudover har Flemming fortsat enkelte opgaver udover de ordinære breddekonsulentopgaver. Dette afsluttes først endeligt, når den nye chefkonsulent ansættes. DIF er informeret om situationen, og alt vedrørende dette håndteres af. Kommentarer: CJ opfordrede BE til at komme med emner til udvalgsmedlemmer og lovede at tage kontakt til et enkelt emne. Beretningen herefter taget til efterretning. c. Miljøudvalget Miljøudvalget Udvalgets arbejde og spørgsmål om samarbejde med Skovog Naturstyrelsen. På grund af nedlæggelsen af amterne pr har udvalget arbejdet med at sikre Hvor må du ro delen af hjemmesiden. Der er ingen problemer med de dele, der kommer fra Skov- og Naturstyrelsen, der skal højst ske løbende rettelse af links.

5 Det er amternes del af sejladsregulativerne der giver problemer, og det vedrører den største del af de vandløb, der er med i databasen. Når amterne nedlægges forsvinder deres hjemmesider også (med regulativerne) og der er ingen sikkerhed for at de nye kommuner automatisk opretter nye hjemmesider med alle reglerne. Kommunerne overtager regulativerne, men der er ingen regler der siger de skal kunne findes på en hjemmeside. Vi har hørt flere amter og kommuner. Derfor har jeg holdt møde med Skov- og naturstyrelsen (SNS) (Lars Bendix Poulsen) der administrerer deres Friluftskort, for at se, om vi kan skabe et samarbejde om offentliggørelse af sejladsregler på DKF s og SNS s hjemmeside. Skov- og Naturstyrelsen har ændret i deres hjemmeside så deres egne søers regulativer nemt kan findes på ds/soer/ Friluftskortet har fået et nyt tema Kystfriluftsliv som indeholder en mængde oplysninger om primitive overnatningspladser ved kysten som kan bruges af kano/kajakroere. ftsliv/ Friluftskortet har også oplysning om afmærkede ruter se på og et af temaerne er ruter på vandet. Der kan man lægge oplysning om forskellige ruter ind sammen med reglerne. Det er her vi (DKF s miljøudvalg) kan være med og lægge en del af de oplysninger ind som vi pt. har fra amterne (store pdf-filer) og linke til Hvor må du ro på DKF s hjemmeside. DKF bør gå ind i samarbejdet, så vi kan fastholde de oplysninger der findes, uden at det koster plads på en server i DIF jeg går ud fra, at der ikke er ubegrænset plads til samme pris?? Sejladsrettigheder: Der er fortsat angreb på og indskrænkninger af retten til sejlads på vandløb i Danmark. Udvalget er ved at samle argumenter i forhold til habitatudpegninger, som er det nyeste grundlag for indskrænkninger. Der er hundredvis af udpegningsgrundlag, som vi skal finde modargumenter til og det kommer til at tage lang tid. Vi starter med at finde argumenter i forhold til de vandløb der er i farezonen med nye regulativer og opretter et samlet dokument med argumenterne. Miljørepræsentanter i DKF Vi er i gang med at opdatere vores repræsentanter i Friluftsrådets nye kredse. Det er bl.a. sket ved at vi har kontaktet alle klubber mere end 1 gang via Nyhedsbrev og s til klubberne samt s til de miljørepræsentanter vi kendte i forvejen. Der er nu dukket endnu flere interesserede medlemmer op, og en del af dem er blevet valgt til de nye kredsbestyrelser i Friluftsrådet. Arbejdet er nu i en fase, hvor vi undersøger, hvad de enkelte personer interesserer sig for, hvilke kompetencer de har, deres uddannelsesønsker og i hvilket omfang de ønsker at være med på DKF s hjemmeside som

6 kontaktpersoner. Det er et stort arbejde som ikke er færdigt endnu men det er også et led i samarbejdet med Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport, hvor vi i relation til Friluftsrådets arbejde har mange flere fælles interesser end vi har forskelle. Kommentarer: BE accepterede, at MU etablerer et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, som beskrevet i beretningen. NI supplerede, at der i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse er dukket mange nye miljøinteresserede personer op. Man er nu i gang med at undersøge hele miljønetværkets særlige interesseområder og om de ønsker at stå som kontaktpersoner på hjemmesiden. Havnemiljø i Københavns Havn JD orienterede om et møde vedr. Idrættens Københavns Havn. Der kan opnås tilskud til arrangementer, og man vil fokusere på roning, sejlsport og kano og kajak i JD mente, at der inden årets udgang vil blive etableret en fælles kano/kajak og jolleklub på Teglholmen og man kan opnå økonomisk støtte til etableringen af en 1000 m bane et sted i havnen. Beretningen herefter taget til efterretning. d. Poloudvalget Kajakpolo siden sidste BE-møde Anne-Mette Mortensen: Den første vestturnering er netop afsluttet. Der har været god tilslutning og en god stemning ved stævnerne. Nye spillere ser denne turnering som en rigtig god måde at få kamperfaring på. Så vidt vides forløber serie-øst også godt med stor tilslutning, og har betydet at flere klubber også har fået mod på Danmarksturneringen. Poloudstyr til lånetrailer er indkøbt, og der er rift om at låne det. Der er udarbejdet detaljeret kontrakt som låner underskriver ved udlån. Polobaner, som er uddelt i forbindelse med ansøgningerne til jubilæumsfonden, er nu ankommet til DK og uddelt til de tilgodesete klubber. Banerne er indkøbt med støtte fra DIF og stilles til rådighed i klubberne så længe der er dokumenteret poloaktivitet. Banerne er DKF ejendom, men klubberne har selv bidraget med penge. Sommerens breddearrangementer er ved at være på plads med både arrangører og datoer. Vi afvikler flest mulige ting i nye klubber, hvor vi gerne vil synliggøre sporten. Efter årsmødet er der kommet mange henvendelser fra klubber, der i forskellige sammenhænge gerne vil have polospillere til at spille opvisningskampe. Vi prøver at tilgodese flest mulig forespørgsler. PU har i samarbejde med Jan Munkholm udarbejdet en ambitiøs ansøgning til Forbund i fokus. Vi håber selvfølgelig på at vinde de kr. til projektet, og at kajakpolo kan bruge projektet til at nå vores opstillede mål. Ansøgning udsendt sammen med bilag til BE-mødet. Vi afventer stadig

7 svar på ansøgningen. Der er i år etableret U21 landshold, med Tore Bratland fra Århus i spidsen. Hele 16 spillere dukkede op til den første samling, og der er et godt spillermateriale til sommerens turneringer, og det lover godt for kvaliteten i forhold til EM Holdet får stævnedebut sammen med de 2 seniorhold til Deutschland Cup i Essen i pinsen. Landsholdstøj efterlyses til alle hold. Vi har ikke lagt penge på budgettet til landsholdstøj, så hvis forbundet ikke har noget, skal det på næste års budget. VM puljerne er nu lavet, og det ser ikke specielt lovende ud. Det er hårde puljer, så der skal arbejdes hårdt i de indledende runder. Holdleder på turen bliver sproggeniet Hanne Olsen fra Københavns Kajakpoloklub. Det bliver low budget tur med stor egenbetaling, da der jo oprindeligt kun er budgetteret med 1 hold. Dameseniorholdet har indledt et samarbejde med Thor Munkager, der til daglig er elitevejleder i håndboldforbundet. Thor har deltaget ved en samling, hvor vi har snakket om holdopbygning og vindermentalitet. Han kommer til endnu en samling inden VM. Der bliver lavet en artikel i Kano og kajak og håndboldforbundets blad om dette givtige samarbejde. Damerne har deltaget i Niedersachen Cup i Gøttingen. Rent sportsligt blev det ikke til det store resultat, men der blev arbejdet med mange nye ting også det, holdet har fået fra Thor alle arbejder målrettet frem mod VM. Herreholdet har fortsat samlinger 1 gang om måneden, men har endnu ikke spillet turnering. De skal til næste samling ved Havnekulturfestivalen i Odense spille træningskampe mod de hollandske verdensmestre. Holdet er ved at være godt sammenspillet. Ved sidste samling i Odense, mødte Doping Danmark op, og 4 spillere blev testet. Danmarksturneringen er gået i gang, og første runde blev afviklet i Nord første weekend i maj. Der er rekordtilmelding i herrerækken, så i år er der 3 herrerækker LIGA, 1. div. Og 2. div., hvilket er godt for de enkelte hold, så de får flest mulige kampe på eget niveau. I damerækken er der 7 hold, hvilket er mere end en fordobling i forhold til sidste år. Her er niveauforskellen dog meget stor, men de etablerede hold giver en hjælpende hånd til de nye. Juniorrækken er stadig tynd med kun 3 hold. Vi afventer stadig svar m.h.t. vores ansøgning om officielt DIF mesterskab. AMM supplerede med følgende: Der er indkøbt score board og elektronisk kampprogram. Man er glade for tildelingen af officielt DIF Danmarksmesterskab. På spørgsmålet om landsholdstøj til polospillerne blev det oplyst, at udvalget kan låne den CRAFT-dragter. Rester af superundertøj uddeles til spillerne. der er i DKF s kælderrum. PU vil gerne i 2007 have en pulje, hvorfra der kan ydes støtte til poloaktiviteter. Der kan eventuelt være tale om en fællespulje for udvalgene. Ønsket skal med på budgetmødet i AMM

8 november. AMM fandt det ønskeligt med en aktivitetsrapport fra PH i lighed med den FJ udarbejder. AMM+PH Beretningen herefter taget til efterretning. e. Eliteansvarlig JD gav følgende mundtlige orientering: Der har været afholdt kraftcentermøde i Århus med deltagelse af DKF s Team Danmark konsulent Martin Petersen, der orienterede om Team Danmarks krav til kraftcentre. Til efteråret holdes et heldagsmøde, hvor DKF s politik for talentudvikling skal diskuteres. Fordelingen af TD-midler mellem elite og kraftcentre skal ligeledes debatteres. JD rettede en tak til Gladsaxe Kano & Kajakklub for assistance i forbindelse med testregattaen. Det er vigtigt, at kraftcentrene rekrutterer aktive fra deres egen kommune af hensyn til tilskudsmulighederne i de nye kommuner. Der holdes den 18/5 møde med Peter Martinek vedr. køb af lejligheden og opfølgning af ansættelseskontrakten. Resultaterne ved Duisburgregattaen imødeses med spænding. Beretningen taget til efterretning. 7. Økonomi Den omdelte balance gav anledning til følgende bemærkninger: JM har haft fokus på telefonforbrug og edb-udstyr. Der er lavet retningslinier for trænernes småindkøb til de aktive og andre udlæg i forbindelse med stævner i udlandet.. DKF s forsikringer skal gennemgås og eventuelt samles i ét selskab. Der deltages med U23 mod fuld egenbetaling ved junior EM. På trænersiden vil det koste kr ,00, der findes indenfor EU s eget budget. KU havde indsendt anmodning om regulering indenfor eget budget, hvilket blev accepteret. 8. Evaluering af årsmødet a. Generelt Med enkelte undtagelser havde der været tale om en god debat. Det var beklageligt, at Mogens Kragh valgte ikke at genopstille. Klubberne skulle have haft tid til at debattere strategiplanen og Prognose 2007 forud for mødet. Der vil også i 2006 blive afholdt klubmøder, hvor man forhåbentlig kan finde ud af, hvad de klubber, der ikke deltager i årsmøderne har af ønsker til DKF. b. Lovændringer Rettelsessider som følge af vedtagelserne på årsmødet udsendes snarest til klubberne. Det er tanken at nedsætte et lovudvalg til efteråret. c. Fremtidigt kontingentforslag drøfter forslag på førstkommende -møde til forelæggelse for bestyrelsen. 9. Sager til drøftelse a. Kortbane DM 2006 Lyngby Kanoklub har meddelt, at man ikke ønsker at være arrangør af arrangementet, når DKF ikke vil betale for badefaciliteter på rostadion. Omkostningerne ved at afholde arrangementer på Bagsværd Sø er ikke anderledes end andre steder i landet, og Kano- og Kajakklubben 361 har efterfølgende givet tilsagn om at stå for arrangementet i samarbejde med kraftcenter København og Kraftcenter Gladsaxe. b. Outgames 2006 og 2009 JM viste overheads om arrangementet i Montreal 2006, hvor JM deltager som aktiv. I 2009 afholdes Outgames i København. Når planerne for dette arrangement er klar, vil bestyrelsen tage stilling til DKF s BE

9 eventuelle engagement. c. Bestyrelsens ansvarsområder Udkast til fordeling blev omdelt og behandles på næste BEmøde. Oplæg til årshjul for DKF blev omdelt og behandles på næste BE-møde. Der skal også diskuteres udvikling hvor skal vi hen på næste BE-møde. 10. Sager til beslutning a. Nedsættelse af lovudvalg Forslag behandles på næste BE-møde. Alle Alle b. Årsmøde 2007 Det blev besluttet at holde årsmøde på Hotel Scandic i Silkeborg den 24-25/ Budgetmødet i november afholdes på Hotel Scandic i Hvidovre. c. Indsatsområde i Friluftsrådet Bestyrelsen besluttede at indstille Martin Nissen, medlem af Kajakklubben Nova og Qajaq København til Friluftsliv i byens blå områder. d. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. chefkonsulent blev nedsat som ansættelsesudvalg. 11. Eventuelt Intet. Mødet slut. NI