5. Orientering fra administrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Orientering fra administrationen"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 3/2006 Dato: 17. maj 2006 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Ole Tikjøb (), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen (CJ), Nanna Ilmer (NI) og Anne-Mette Meinert Mortensen (AMM) Fra sekretariatet: Flemming Jørgensen (FJ), Pernille Hasløv (PH) og Hanne Bloch (HB). Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Finn Larsen (FL) Referent: HB Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Ansvarlig Bilag nr. 1. Velkomst bød velkommen og håbede på et godt samarbejde med den nye 2. Næstformand Jan Munkholm 2. Godkendelse af referat BE 2/2006 Ingen indsigelser var indkommet. Referatet blev herefter formelt godkendt. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med nogle enkelte tilføjelser. 4. Orientering fra a. Formandens orientering DM i kajakpolo ønskede poloudvalget tillykke med, at Senior DM for damer og herrer er blevet anerkendt som officielt DIF-mesterskab fra og med Kirsten Korbo Der er modtaget brev fra HK s advokat Elmer & Partnere på vegne Kirsten Korbo, hvor der påstås ubegrundet opsigelse på grund af sammenfald mellem Kirsten Korbos opgaver og de opgaver, der er beskrevet i stillingsopslaget vedr. chefkonsulent. Påstanden er tilbagevist overfor advokatfirmaet. Aftaleforhold omkring Radiomarken Der er omsider kommet svar fra Gladsaxe Kommune, hvori det gøres gældende, at man ikke p.t. vil lade aftalerne overgå til de enkelte klubber i Radiomarken. Brevet sendes til Gorm Jensen, der var initiativtager til henvendelsen. Årets kajakklub 2005 Der er truffet aftale med Frederikshavn Kajakklub om et arrangement i forsommeren, hvor prisen kan overrækkes. Klubben er meget glad for udnævnelsen. HB Sea Kayak Racing Ifølge et netop modtaget e-canoeing express fra ICF, hører denne disciplin nu ind under Marathon Racing Committee, hvor Jørn Cronberg er formand. Internationale stævner 2007 Der er deadline for ansøgninger til den internationale stævnekalender den 30. juni Oplysningen bringes i næste nyhedsbrev. b. Bagsværd Rostadion HB

2 Fremtiden for Bagsværd Sø som nationalt rostadion er fortsat uafklaret, men det er vigtigt, at vi fastholder argumentationen for et nationalt rostadion i Hovedstadsområdet. DKF og DFfR er enige om at følge udviklingen nøje. c. Forbund i fokus Poloudvalget har sammen med Jan Munkholm udarbejdet en flot ansøgning til DIF vedr. dette projekt. Svar på ansøgningen kan formentlig ventes ultimo juni. d. Salg af ejerlejlighed Der holdes møde med landstræner Peter Martinek den 18. maj 2006 vedr. hans ønske om at købe den ejerlejlighed, som DKF købte i forbindelse med hans ansættelse. Bestyrelsen vil snarest blive underrettet om udfaldet af forhandlingerne. e. Nyt fra DIF s årsmøde Der havde været kraftigt fokus på valgene til DIF s bestyrelse, og valget medførte, at Niels Nygård blev ny næstformand og bestyrelsen fik 2 nye medlemmer. Det tyder på, at der vil ske en fornyelse i DIF. Et forslag om kombinerede klubbers indberetning af samtlige medlemmer til hvert specialforbund blev trukket. Forslaget vil blive udvalgsbehandlet, og vi skal være opmærksomme på resultatet heraf. Der vil komme invitation til en uddannelseskonference der er planlagt til den 23. september d.å. DIF vil afsætte flere midler til internationalt arbejde /lobbyisme. Kaj Holm har udtrykt ønske om internationale arrangementer i Danmark, og Jørn Cronberg spørges, om der er mulighed for at søge om ECA kongres i Det skal undersøges, om DIF s nye politikkatalog kræver nye tiltag i DKF. f. Idrættens tænketank I forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende institution Københavns Idrætsanlæg, vil der blive oprettet en tænketank. DKF har på vegne af DfFR, Dansk Sejlunion, Dansk Vandskiforbund og DKF indstillet, at vandsporterne får en repræsentant i tænketanken. g. Sport Øresund Der er tale om et idrætsprojekt på tværs af Øresund. Med EUstøtte. Det undersøges, om der kan ydes støtte til ungdomscuppen SUC og en eventuel ergometerkonkurrence. 5. Orientering fra administrationen h. Ny formand for Fyns Kajak Kreds oplyste, at Lau Larsen har afløst Lads Hedmann på formandsposten. a. Sponsoraftaler Der er indgået 3 årige aftaler med Holstebro RejseCenter og Dansprint. b. Kano & Kajak Der er indgået aftale med Zmag vedr. eneforhandling af deres bladsystem. Flere forbund har vist interesse, men der er intet konkret endnu. En prøve på det nye netbaserede blads layout blev omdelt. Forsiden vil indeholde en leder og henvisninger til indholdet. Indholdet vil være opdelt i emner, f.eks.: Nyt fra administrationen, Links til Invitationer,

3 Hav/Turkajak, Miljø osv. Kalenderen vil være en fast del af bladet. Deadline for kort introduktion fra udvalgene er 24/5. Lederen til første nummer vil omhandle DM i kajakpolo. FJ arbejder med annoncetegning. Udvalgene c. Hjemmesiden FJ efterlyste ajourføring af den politik, der står beskrevet under hvert enkelt udvalg. 6. Nyt fra udvalgene a. Kaproningsudvalget (KU) I FL s fravær gav følgende orientering: Der afholdes møde om kanosporten den 18/5 i Lyngby Kanoklub. 12 personer er tilmeldt. Udvalget har et godt samarbejde med kraftcentrene og står blandt andet for koordineringen af deltagelse i en regatta i Bydgoz, Polen. Der var generel tilfredshed med udvalgets planer, som de fremgår af referat fra seneste KU-møde. Udvalgene b. Børne- og Breddeudvalget (BBU) BBU status maj Christian Jacobsen / Dele fra Flemming Jørgensens månedsrapport til BBU og Udvalg Der har ikke været nogen nævneværdig udvalgsaktivitet i BBU siden årsmødet. Dette skyldes bl.a., at formanden har været optaget af andre opgaver samt et ønske om at supplere udvalget op med 2-3 personer. Driften af opgaver kører dog (se under konsulent), men udvikling af nye tiltag står pt. næsten stille. Udvalget har nogle kandidater i tankerne, og ideer modtages gerne. Personprofilen spænder bredt fra Børneledere til havkajakroere, turkanopadlere, dragebådsentutiaster osv, osv. Det kunne også være interessant med kandidater, der har en mening om klubudvikling på organisations/leder siden. Børn og unge Vallensbæk er blevet certificeret under GI-ordningen. CJ overrakte diplomet ved standerhejsning, og det var en udmærket anledning til dette. Jagten på ny klubber til projektet skal nu i gang. Der forventes opstart til september. Workshops er på trapperne. Vi har måttet flytte et DBC løb, da det kolliderede med SUC. Motionister Kom i gang med kaproning for voksne er blevet vel modtaget, og de nye funktioner på hjemmesiden bliver også benyttet i et vist omfang. Uddannelse Forårets instruktørsamling under ledelse af det nye UU, gik fint. Der er kommet et par nye instruktører ind i folden, hvilket der også er hårdt brug for. UU har efterhånden fundet deres egne ben og bidrager godt til arbejdet med vores uddannelser. Lige nu er fokus mest på selve kursusafviklingen. Kursustilmeldingen går forrygende og onlinetilmelding via hjemmesiden går over al forventning. Faktisk et SAMTLIGE tilmeldinger siden nytår kommet via hjemmesiden. Forårets første kurser var udsolgt længe inden tilmeldingsfristen var udløbet, og det ser ud til at

4 tendensen fortsætter. Vi har lidt problemer med at have instruktører nok, men der arbejdes på sagen. Det ser også ud til, at vi for første gang får et hold på T1-havkajak. Jan Munkholm repræsenterede DKF ved det seneste EPP møde, og det førte til, at vi nu er værter ved det næste arrangement i oktober. Klubbesøg Det er blevet til et enkelt klubbesøg i Snaptun, men de har endnu ikke besluttet sig for en evt. indmeldelse i DKF. Der har været en enkelt henvendelse vedr. etablering af en ny klub, men langt fra noget konkret. Et planlagt møde med Mariager Kajakklub omkring havkajakproblematikker blev desværre aflyst. Nye klubber Der er pt. kontakt til følgende potentielle klubber: "Avedøre" Espergærde Fasterholt Kalveboderne Nibe Roklub Nokia Ringkøbing Roklub Roskilde Sejlklub Roskilde? Rørvig Sejlklub Guldborgland Bådelaug Snaptun Stauns Kajakklub (Samsø) "Bagsværd" "Tårnby" Grenå Naturskole Thisted Varnæs Vig Mors Hellebæk Lundeborg Konsulent Mht. til BBU s aktiviteter (workshops, klubdage o.l.) har det i år været ganske besværligt at finde arrangører af de forskellige ting. Dels har klubberne ikke udvist den store interesse, dels har det været problematisk at få aftaler i stand med de folk der skulle afvikle tingene. Derudover har Flemming fortsat enkelte opgaver udover de ordinære breddekonsulentopgaver. Dette afsluttes først endeligt, når den nye chefkonsulent ansættes. DIF er informeret om situationen, og alt vedrørende dette håndteres af. Kommentarer: CJ opfordrede BE til at komme med emner til udvalgsmedlemmer og lovede at tage kontakt til et enkelt emne. Beretningen herefter taget til efterretning. c. Miljøudvalget Miljøudvalget Udvalgets arbejde og spørgsmål om samarbejde med Skovog Naturstyrelsen. På grund af nedlæggelsen af amterne pr har udvalget arbejdet med at sikre Hvor må du ro delen af hjemmesiden. Der er ingen problemer med de dele, der kommer fra Skov- og Naturstyrelsen, der skal højst ske løbende rettelse af links.

5 Det er amternes del af sejladsregulativerne der giver problemer, og det vedrører den største del af de vandløb, der er med i databasen. Når amterne nedlægges forsvinder deres hjemmesider også (med regulativerne) og der er ingen sikkerhed for at de nye kommuner automatisk opretter nye hjemmesider med alle reglerne. Kommunerne overtager regulativerne, men der er ingen regler der siger de skal kunne findes på en hjemmeside. Vi har hørt flere amter og kommuner. Derfor har jeg holdt møde med Skov- og naturstyrelsen (SNS) (Lars Bendix Poulsen) der administrerer deres Friluftskort, for at se, om vi kan skabe et samarbejde om offentliggørelse af sejladsregler på DKF s og SNS s hjemmeside. Skov- og Naturstyrelsen har ændret i deres hjemmeside så deres egne søers regulativer nemt kan findes på ds/soer/ Friluftskortet har fået et nyt tema Kystfriluftsliv som indeholder en mængde oplysninger om primitive overnatningspladser ved kysten som kan bruges af kano/kajakroere. ftsliv/ Friluftskortet har også oplysning om afmærkede ruter se på og et af temaerne er ruter på vandet. Der kan man lægge oplysning om forskellige ruter ind sammen med reglerne. Det er her vi (DKF s miljøudvalg) kan være med og lægge en del af de oplysninger ind som vi pt. har fra amterne (store pdf-filer) og linke til Hvor må du ro på DKF s hjemmeside. DKF bør gå ind i samarbejdet, så vi kan fastholde de oplysninger der findes, uden at det koster plads på en server i DIF jeg går ud fra, at der ikke er ubegrænset plads til samme pris?? Sejladsrettigheder: Der er fortsat angreb på og indskrænkninger af retten til sejlads på vandløb i Danmark. Udvalget er ved at samle argumenter i forhold til habitatudpegninger, som er det nyeste grundlag for indskrænkninger. Der er hundredvis af udpegningsgrundlag, som vi skal finde modargumenter til og det kommer til at tage lang tid. Vi starter med at finde argumenter i forhold til de vandløb der er i farezonen med nye regulativer og opretter et samlet dokument med argumenterne. Miljørepræsentanter i DKF Vi er i gang med at opdatere vores repræsentanter i Friluftsrådets nye kredse. Det er bl.a. sket ved at vi har kontaktet alle klubber mere end 1 gang via Nyhedsbrev og s til klubberne samt s til de miljørepræsentanter vi kendte i forvejen. Der er nu dukket endnu flere interesserede medlemmer op, og en del af dem er blevet valgt til de nye kredsbestyrelser i Friluftsrådet. Arbejdet er nu i en fase, hvor vi undersøger, hvad de enkelte personer interesserer sig for, hvilke kompetencer de har, deres uddannelsesønsker og i hvilket omfang de ønsker at være med på DKF s hjemmeside som

6 kontaktpersoner. Det er et stort arbejde som ikke er færdigt endnu men det er også et led i samarbejdet med Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport, hvor vi i relation til Friluftsrådets arbejde har mange flere fælles interesser end vi har forskelle. Kommentarer: BE accepterede, at MU etablerer et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, som beskrevet i beretningen. NI supplerede, at der i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse er dukket mange nye miljøinteresserede personer op. Man er nu i gang med at undersøge hele miljønetværkets særlige interesseområder og om de ønsker at stå som kontaktpersoner på hjemmesiden. Havnemiljø i Københavns Havn JD orienterede om et møde vedr. Idrættens Københavns Havn. Der kan opnås tilskud til arrangementer, og man vil fokusere på roning, sejlsport og kano og kajak i JD mente, at der inden årets udgang vil blive etableret en fælles kano/kajak og jolleklub på Teglholmen og man kan opnå økonomisk støtte til etableringen af en 1000 m bane et sted i havnen. Beretningen herefter taget til efterretning. d. Poloudvalget Kajakpolo siden sidste BE-møde Anne-Mette Mortensen: Den første vestturnering er netop afsluttet. Der har været god tilslutning og en god stemning ved stævnerne. Nye spillere ser denne turnering som en rigtig god måde at få kamperfaring på. Så vidt vides forløber serie-øst også godt med stor tilslutning, og har betydet at flere klubber også har fået mod på Danmarksturneringen. Poloudstyr til lånetrailer er indkøbt, og der er rift om at låne det. Der er udarbejdet detaljeret kontrakt som låner underskriver ved udlån. Polobaner, som er uddelt i forbindelse med ansøgningerne til jubilæumsfonden, er nu ankommet til DK og uddelt til de tilgodesete klubber. Banerne er indkøbt med støtte fra DIF og stilles til rådighed i klubberne så længe der er dokumenteret poloaktivitet. Banerne er DKF ejendom, men klubberne har selv bidraget med penge. Sommerens breddearrangementer er ved at være på plads med både arrangører og datoer. Vi afvikler flest mulige ting i nye klubber, hvor vi gerne vil synliggøre sporten. Efter årsmødet er der kommet mange henvendelser fra klubber, der i forskellige sammenhænge gerne vil have polospillere til at spille opvisningskampe. Vi prøver at tilgodese flest mulig forespørgsler. PU har i samarbejde med Jan Munkholm udarbejdet en ambitiøs ansøgning til Forbund i fokus. Vi håber selvfølgelig på at vinde de kr. til projektet, og at kajakpolo kan bruge projektet til at nå vores opstillede mål. Ansøgning udsendt sammen med bilag til BE-mødet. Vi afventer stadig

7 svar på ansøgningen. Der er i år etableret U21 landshold, med Tore Bratland fra Århus i spidsen. Hele 16 spillere dukkede op til den første samling, og der er et godt spillermateriale til sommerens turneringer, og det lover godt for kvaliteten i forhold til EM Holdet får stævnedebut sammen med de 2 seniorhold til Deutschland Cup i Essen i pinsen. Landsholdstøj efterlyses til alle hold. Vi har ikke lagt penge på budgettet til landsholdstøj, så hvis forbundet ikke har noget, skal det på næste års budget. VM puljerne er nu lavet, og det ser ikke specielt lovende ud. Det er hårde puljer, så der skal arbejdes hårdt i de indledende runder. Holdleder på turen bliver sproggeniet Hanne Olsen fra Københavns Kajakpoloklub. Det bliver low budget tur med stor egenbetaling, da der jo oprindeligt kun er budgetteret med 1 hold. Dameseniorholdet har indledt et samarbejde med Thor Munkager, der til daglig er elitevejleder i håndboldforbundet. Thor har deltaget ved en samling, hvor vi har snakket om holdopbygning og vindermentalitet. Han kommer til endnu en samling inden VM. Der bliver lavet en artikel i Kano og kajak og håndboldforbundets blad om dette givtige samarbejde. Damerne har deltaget i Niedersachen Cup i Gøttingen. Rent sportsligt blev det ikke til det store resultat, men der blev arbejdet med mange nye ting også det, holdet har fået fra Thor alle arbejder målrettet frem mod VM. Herreholdet har fortsat samlinger 1 gang om måneden, men har endnu ikke spillet turnering. De skal til næste samling ved Havnekulturfestivalen i Odense spille træningskampe mod de hollandske verdensmestre. Holdet er ved at være godt sammenspillet. Ved sidste samling i Odense, mødte Doping Danmark op, og 4 spillere blev testet. Danmarksturneringen er gået i gang, og første runde blev afviklet i Nord første weekend i maj. Der er rekordtilmelding i herrerækken, så i år er der 3 herrerækker LIGA, 1. div. Og 2. div., hvilket er godt for de enkelte hold, så de får flest mulige kampe på eget niveau. I damerækken er der 7 hold, hvilket er mere end en fordobling i forhold til sidste år. Her er niveauforskellen dog meget stor, men de etablerede hold giver en hjælpende hånd til de nye. Juniorrækken er stadig tynd med kun 3 hold. Vi afventer stadig svar m.h.t. vores ansøgning om officielt DIF mesterskab. AMM supplerede med følgende: Der er indkøbt score board og elektronisk kampprogram. Man er glade for tildelingen af officielt DIF Danmarksmesterskab. På spørgsmålet om landsholdstøj til polospillerne blev det oplyst, at udvalget kan låne den CRAFT-dragter. Rester af superundertøj uddeles til spillerne. der er i DKF s kælderrum. PU vil gerne i 2007 have en pulje, hvorfra der kan ydes støtte til poloaktiviteter. Der kan eventuelt være tale om en fællespulje for udvalgene. Ønsket skal med på budgetmødet i AMM

8 november. AMM fandt det ønskeligt med en aktivitetsrapport fra PH i lighed med den FJ udarbejder. AMM+PH Beretningen herefter taget til efterretning. e. Eliteansvarlig JD gav følgende mundtlige orientering: Der har været afholdt kraftcentermøde i Århus med deltagelse af DKF s Team Danmark konsulent Martin Petersen, der orienterede om Team Danmarks krav til kraftcentre. Til efteråret holdes et heldagsmøde, hvor DKF s politik for talentudvikling skal diskuteres. Fordelingen af TD-midler mellem elite og kraftcentre skal ligeledes debatteres. JD rettede en tak til Gladsaxe Kano & Kajakklub for assistance i forbindelse med testregattaen. Det er vigtigt, at kraftcentrene rekrutterer aktive fra deres egen kommune af hensyn til tilskudsmulighederne i de nye kommuner. Der holdes den 18/5 møde med Peter Martinek vedr. køb af lejligheden og opfølgning af ansættelseskontrakten. Resultaterne ved Duisburgregattaen imødeses med spænding. Beretningen taget til efterretning. 7. Økonomi Den omdelte balance gav anledning til følgende bemærkninger: JM har haft fokus på telefonforbrug og edb-udstyr. Der er lavet retningslinier for trænernes småindkøb til de aktive og andre udlæg i forbindelse med stævner i udlandet.. DKF s forsikringer skal gennemgås og eventuelt samles i ét selskab. Der deltages med U23 mod fuld egenbetaling ved junior EM. På trænersiden vil det koste kr ,00, der findes indenfor EU s eget budget. KU havde indsendt anmodning om regulering indenfor eget budget, hvilket blev accepteret. 8. Evaluering af årsmødet a. Generelt Med enkelte undtagelser havde der været tale om en god debat. Det var beklageligt, at Mogens Kragh valgte ikke at genopstille. Klubberne skulle have haft tid til at debattere strategiplanen og Prognose 2007 forud for mødet. Der vil også i 2006 blive afholdt klubmøder, hvor man forhåbentlig kan finde ud af, hvad de klubber, der ikke deltager i årsmøderne har af ønsker til DKF. b. Lovændringer Rettelsessider som følge af vedtagelserne på årsmødet udsendes snarest til klubberne. Det er tanken at nedsætte et lovudvalg til efteråret. c. Fremtidigt kontingentforslag drøfter forslag på førstkommende -møde til forelæggelse for bestyrelsen. 9. Sager til drøftelse a. Kortbane DM 2006 Lyngby Kanoklub har meddelt, at man ikke ønsker at være arrangør af arrangementet, når DKF ikke vil betale for badefaciliteter på rostadion. Omkostningerne ved at afholde arrangementer på Bagsværd Sø er ikke anderledes end andre steder i landet, og Kano- og Kajakklubben 361 har efterfølgende givet tilsagn om at stå for arrangementet i samarbejde med kraftcenter København og Kraftcenter Gladsaxe. b. Outgames 2006 og 2009 JM viste overheads om arrangementet i Montreal 2006, hvor JM deltager som aktiv. I 2009 afholdes Outgames i København. Når planerne for dette arrangement er klar, vil bestyrelsen tage stilling til DKF s BE

9 eventuelle engagement. c. Bestyrelsens ansvarsområder Udkast til fordeling blev omdelt og behandles på næste BEmøde. Oplæg til årshjul for DKF blev omdelt og behandles på næste BE-møde. Der skal også diskuteres udvikling hvor skal vi hen på næste BE-møde. 10. Sager til beslutning a. Nedsættelse af lovudvalg Forslag behandles på næste BE-møde. Alle Alle b. Årsmøde 2007 Det blev besluttet at holde årsmøde på Hotel Scandic i Silkeborg den 24-25/ Budgetmødet i november afholdes på Hotel Scandic i Hvidovre. c. Indsatsområde i Friluftsrådet Bestyrelsen besluttede at indstille Martin Nissen, medlem af Kajakklubben Nova og Qajaq København til Friluftsliv i byens blå områder. d. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. chefkonsulent blev nedsat som ansættelsesudvalg. 11. Eventuelt Intet. Mødet slut. NI

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted: SAS-klubben, Kastrup Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Mogens Kragh (MK), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen

Læs mere

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09 Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Referat DKF Bestyrelsen Fredag 28. aug. 2009 Kl. 17.00 Lørdag 29. aug. 17.00 Idrættens Hus, Morten Frost Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN),

Læs mere

3. Regionale klubmøder De regionale klubmøder havde ikke haft optimal opbakning fra klubberne.

3. Regionale klubmøder De regionale klubmøder havde ikke haft optimal opbakning fra klubberne. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 5/2005 Dato: 26. 27. november 2005 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Mogens Kragh (MK), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Roskilde

Referat DKF. Hotel Scandic, Roskilde Mødegruppe: Årsmøde Dato: 26. marts 2006 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Roskilde Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Mogens Kragh, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Finn

Læs mere

FURESØKREDSENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE onsdag den 18. februar 2004 kl. 19.

FURESØKREDSENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE onsdag den 18. februar 2004 kl. 19. 1 FURESØKREDSENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE onsdag den 18. februar 2004 kl. 19. Dagsorden jf. kredslovene af 31/1 1999: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemme udvalg 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted:

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Idrættens Hus, Morten Frost Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd Dansk Forening for Rosport Referat Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.00 i Rosportens Hus, Bagsværd Tilstede: Henning Bay Nielsen (HBN) Birgit Bech Jensen (BBJ) Conny Sørensen (CS) Thomas

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Sted: Deltagere: Kl. 18.00 22.00 Hotel Scandic, Silkeborg Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 23. januar 2011 Kl. 9.00 16.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Gorm

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 5/2006 Dato: 24-25/11 2006. Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 5/2006 Dato: 24-25/11 2006. Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 5/2006 Dato: 24-25/11 2006. Sted: Hotel Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Peter Nielsen (PN), Jan

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 6/2007 Dato: 21. november 2007 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 6/2007 Dato: 21. november 2007 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 6/2007 Dato: 21. november 2007 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: 17.12.07 Referat udsendes senest: 18.12.07 Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave

Læs mere

Dagsorden DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 16. juni 2008 Kl. 16.30 22.30 Sted:

Dagsorden DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 16. juni 2008 Kl. 16.30 22.30 Sted: Dagsorden DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 16. juni 2008 Kl. 16.30 22.30 Sted: SAS klubben, Diget 25, 2770 Kastrup Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Peter G.

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye uddannelser. En instruktøruddannelse, og en kajakpolotræneruddannelse.

DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye uddannelser. En instruktøruddannelse, og en kajakpolotræneruddannelse. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N J U L I 2 0 0 7 Arbejdet med DKF s nye uddannelser iværksat indoor-outdoor DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Idrættens hus, Brøndby Peter Nielsen (),, Peter Unold (PU), Ene Lindharth (EL), Rune Mortensen (RM), Gorm Rønved

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Vallensbæk Kano og Kajak Club Sjælland-Lolland-Falster:

Vallensbæk Kano og Kajak Club Sjælland-Lolland-Falster: Referat af ÅRSMØDE afholdt den 14/3-2004 på Hotel Grand Park i Korsør ÅRSM 1/2004 Delegerede: Bestyrelsen: Jørn Cronberg, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Gorm

Læs mere

Referat DKF. Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted:

Referat DKF. Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Lau Larsen (LL), Nanna

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 25. marts. 2011 Kl. 19.00 22.30 Sted: Scandic Silkeborg Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat Uddannelsesmøde JHF mandag d. 29. august 2016 kl på Forbundskontoret

Referat Uddannelsesmøde JHF mandag d. 29. august 2016 kl på Forbundskontoret torsdag d. 1. september 2016 Referat Uddannelsesmøde JHF mandag d. 29. august 2016 kl. 18.30 på Forbundskontoret Til stede: Flemming Østergaard (Kreds 1), Erik Møller (Kreds 3), Tue Fisker (Kreds 5), Dennis

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Referat DKF. Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Torsdag den 14. august 2008 Kl Sted:

Referat DKF. Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Torsdag den 14. august 2008 Kl Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 22.30 Sted: SAS klubben, Ved Diget 25, 2770 Kastrup Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2007 Dato: 30. august 2007 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2007 Dato: 30. august 2007 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2007 Dato: 30. august 2007 Sted: SAS klubben, Ved Diget 25, 2770 Kastrup Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Finn

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Mødetype: Bestyrelsesmøde Deltagere: Bestyrelsen Dato og sted: 14. januar 2017 kl. 10.30 17.00 Fyn: Fjeldsted Skov Kro Facilitator: Referent: Leif Afbud: Emne (og ansvarlig) 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17. februar 2008

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17. februar 2008 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 2-2008 i Langhårsklubben Fredag den 28. marts 2008 på Fjeldsted Skov Kro Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Carsten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

1. Valg af dirigent. Søren Dietz Elmstrøm. 2. Sektionsleder ens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

1. Valg af dirigent. Søren Dietz Elmstrøm. 2. Sektionsleder ens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen Mødeindkaldelse/Beslutningsnotat: Dato: 14. april 2013 Mødetidspunkt: 9.00 Mødested:Idrættenshus Deltagere: Britt Kejser Greve (BG); Karl-Emil Greve (KG); Jimmy Adler Andersen (JAA); Jens Andersen (JA);

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00

Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00 Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st. tv. DK-5200 Odense V Tel. +45 66 19 08 22 Fax +45 66 13 01 98 Giro 7 35 55 56 Referat af DSqF s bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj 2006 kl. 17.00 Dagsorden: 1. Bemærkninger

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde Tid og sted Onsdag d. 10. september 2014 kl. 18:00-20:30 KFK Referent Deltagere Jens Behrens (JBe) Henry Pedersen (HP) Torben

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere