5. Orientering fra administrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Orientering fra administrationen"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 3/2006 Dato: 17. maj 2006 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Ole Tikjøb (), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen (CJ), Nanna Ilmer (NI) og Anne-Mette Meinert Mortensen (AMM) Fra sekretariatet: Flemming Jørgensen (FJ), Pernille Hasløv (PH) og Hanne Bloch (HB). Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Finn Larsen (FL) Referent: HB Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Ansvarlig Bilag nr. 1. Velkomst bød velkommen og håbede på et godt samarbejde med den nye 2. Næstformand Jan Munkholm 2. Godkendelse af referat BE 2/2006 Ingen indsigelser var indkommet. Referatet blev herefter formelt godkendt. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med nogle enkelte tilføjelser. 4. Orientering fra a. Formandens orientering DM i kajakpolo ønskede poloudvalget tillykke med, at Senior DM for damer og herrer er blevet anerkendt som officielt DIF-mesterskab fra og med Kirsten Korbo Der er modtaget brev fra HK s advokat Elmer & Partnere på vegne Kirsten Korbo, hvor der påstås ubegrundet opsigelse på grund af sammenfald mellem Kirsten Korbos opgaver og de opgaver, der er beskrevet i stillingsopslaget vedr. chefkonsulent. Påstanden er tilbagevist overfor advokatfirmaet. Aftaleforhold omkring Radiomarken Der er omsider kommet svar fra Gladsaxe Kommune, hvori det gøres gældende, at man ikke p.t. vil lade aftalerne overgå til de enkelte klubber i Radiomarken. Brevet sendes til Gorm Jensen, der var initiativtager til henvendelsen. Årets kajakklub 2005 Der er truffet aftale med Frederikshavn Kajakklub om et arrangement i forsommeren, hvor prisen kan overrækkes. Klubben er meget glad for udnævnelsen. HB Sea Kayak Racing Ifølge et netop modtaget e-canoeing express fra ICF, hører denne disciplin nu ind under Marathon Racing Committee, hvor Jørn Cronberg er formand. Internationale stævner 2007 Der er deadline for ansøgninger til den internationale stævnekalender den 30. juni Oplysningen bringes i næste nyhedsbrev. b. Bagsværd Rostadion HB

2 Fremtiden for Bagsværd Sø som nationalt rostadion er fortsat uafklaret, men det er vigtigt, at vi fastholder argumentationen for et nationalt rostadion i Hovedstadsområdet. DKF og DFfR er enige om at følge udviklingen nøje. c. Forbund i fokus Poloudvalget har sammen med Jan Munkholm udarbejdet en flot ansøgning til DIF vedr. dette projekt. Svar på ansøgningen kan formentlig ventes ultimo juni. d. Salg af ejerlejlighed Der holdes møde med landstræner Peter Martinek den 18. maj 2006 vedr. hans ønske om at købe den ejerlejlighed, som DKF købte i forbindelse med hans ansættelse. Bestyrelsen vil snarest blive underrettet om udfaldet af forhandlingerne. e. Nyt fra DIF s årsmøde Der havde været kraftigt fokus på valgene til DIF s bestyrelse, og valget medførte, at Niels Nygård blev ny næstformand og bestyrelsen fik 2 nye medlemmer. Det tyder på, at der vil ske en fornyelse i DIF. Et forslag om kombinerede klubbers indberetning af samtlige medlemmer til hvert specialforbund blev trukket. Forslaget vil blive udvalgsbehandlet, og vi skal være opmærksomme på resultatet heraf. Der vil komme invitation til en uddannelseskonference der er planlagt til den 23. september d.å. DIF vil afsætte flere midler til internationalt arbejde /lobbyisme. Kaj Holm har udtrykt ønske om internationale arrangementer i Danmark, og Jørn Cronberg spørges, om der er mulighed for at søge om ECA kongres i Det skal undersøges, om DIF s nye politikkatalog kræver nye tiltag i DKF. f. Idrættens tænketank I forbindelse med nedlæggelsen af den selvejende institution Københavns Idrætsanlæg, vil der blive oprettet en tænketank. DKF har på vegne af DfFR, Dansk Sejlunion, Dansk Vandskiforbund og DKF indstillet, at vandsporterne får en repræsentant i tænketanken. g. Sport Øresund Der er tale om et idrætsprojekt på tværs af Øresund. Med EUstøtte. Det undersøges, om der kan ydes støtte til ungdomscuppen SUC og en eventuel ergometerkonkurrence. 5. Orientering fra administrationen h. Ny formand for Fyns Kajak Kreds oplyste, at Lau Larsen har afløst Lads Hedmann på formandsposten. a. Sponsoraftaler Der er indgået 3 årige aftaler med Holstebro RejseCenter og Dansprint. b. Kano & Kajak Der er indgået aftale med Zmag vedr. eneforhandling af deres bladsystem. Flere forbund har vist interesse, men der er intet konkret endnu. En prøve på det nye netbaserede blads layout blev omdelt. Forsiden vil indeholde en leder og henvisninger til indholdet. Indholdet vil være opdelt i emner, f.eks.: Nyt fra administrationen, Links til Invitationer,

3 Hav/Turkajak, Miljø osv. Kalenderen vil være en fast del af bladet. Deadline for kort introduktion fra udvalgene er 24/5. Lederen til første nummer vil omhandle DM i kajakpolo. FJ arbejder med annoncetegning. Udvalgene c. Hjemmesiden FJ efterlyste ajourføring af den politik, der står beskrevet under hvert enkelt udvalg. 6. Nyt fra udvalgene a. Kaproningsudvalget (KU) I FL s fravær gav følgende orientering: Der afholdes møde om kanosporten den 18/5 i Lyngby Kanoklub. 12 personer er tilmeldt. Udvalget har et godt samarbejde med kraftcentrene og står blandt andet for koordineringen af deltagelse i en regatta i Bydgoz, Polen. Der var generel tilfredshed med udvalgets planer, som de fremgår af referat fra seneste KU-møde. Udvalgene b. Børne- og Breddeudvalget (BBU) BBU status maj Christian Jacobsen / Dele fra Flemming Jørgensens månedsrapport til BBU og Udvalg Der har ikke været nogen nævneværdig udvalgsaktivitet i BBU siden årsmødet. Dette skyldes bl.a., at formanden har været optaget af andre opgaver samt et ønske om at supplere udvalget op med 2-3 personer. Driften af opgaver kører dog (se under konsulent), men udvikling af nye tiltag står pt. næsten stille. Udvalget har nogle kandidater i tankerne, og ideer modtages gerne. Personprofilen spænder bredt fra Børneledere til havkajakroere, turkanopadlere, dragebådsentutiaster osv, osv. Det kunne også være interessant med kandidater, der har en mening om klubudvikling på organisations/leder siden. Børn og unge Vallensbæk er blevet certificeret under GI-ordningen. CJ overrakte diplomet ved standerhejsning, og det var en udmærket anledning til dette. Jagten på ny klubber til projektet skal nu i gang. Der forventes opstart til september. Workshops er på trapperne. Vi har måttet flytte et DBC løb, da det kolliderede med SUC. Motionister Kom i gang med kaproning for voksne er blevet vel modtaget, og de nye funktioner på hjemmesiden bliver også benyttet i et vist omfang. Uddannelse Forårets instruktørsamling under ledelse af det nye UU, gik fint. Der er kommet et par nye instruktører ind i folden, hvilket der også er hårdt brug for. UU har efterhånden fundet deres egne ben og bidrager godt til arbejdet med vores uddannelser. Lige nu er fokus mest på selve kursusafviklingen. Kursustilmeldingen går forrygende og onlinetilmelding via hjemmesiden går over al forventning. Faktisk et SAMTLIGE tilmeldinger siden nytår kommet via hjemmesiden. Forårets første kurser var udsolgt længe inden tilmeldingsfristen var udløbet, og det ser ud til at

4 tendensen fortsætter. Vi har lidt problemer med at have instruktører nok, men der arbejdes på sagen. Det ser også ud til, at vi for første gang får et hold på T1-havkajak. Jan Munkholm repræsenterede DKF ved det seneste EPP møde, og det førte til, at vi nu er værter ved det næste arrangement i oktober. Klubbesøg Det er blevet til et enkelt klubbesøg i Snaptun, men de har endnu ikke besluttet sig for en evt. indmeldelse i DKF. Der har været en enkelt henvendelse vedr. etablering af en ny klub, men langt fra noget konkret. Et planlagt møde med Mariager Kajakklub omkring havkajakproblematikker blev desværre aflyst. Nye klubber Der er pt. kontakt til følgende potentielle klubber: "Avedøre" Espergærde Fasterholt Kalveboderne Nibe Roklub Nokia Ringkøbing Roklub Roskilde Sejlklub Roskilde? Rørvig Sejlklub Guldborgland Bådelaug Snaptun Stauns Kajakklub (Samsø) "Bagsværd" "Tårnby" Grenå Naturskole Thisted Varnæs Vig Mors Hellebæk Lundeborg Konsulent Mht. til BBU s aktiviteter (workshops, klubdage o.l.) har det i år været ganske besværligt at finde arrangører af de forskellige ting. Dels har klubberne ikke udvist den store interesse, dels har det været problematisk at få aftaler i stand med de folk der skulle afvikle tingene. Derudover har Flemming fortsat enkelte opgaver udover de ordinære breddekonsulentopgaver. Dette afsluttes først endeligt, når den nye chefkonsulent ansættes. DIF er informeret om situationen, og alt vedrørende dette håndteres af. Kommentarer: CJ opfordrede BE til at komme med emner til udvalgsmedlemmer og lovede at tage kontakt til et enkelt emne. Beretningen herefter taget til efterretning. c. Miljøudvalget Miljøudvalget Udvalgets arbejde og spørgsmål om samarbejde med Skovog Naturstyrelsen. På grund af nedlæggelsen af amterne pr har udvalget arbejdet med at sikre Hvor må du ro delen af hjemmesiden. Der er ingen problemer med de dele, der kommer fra Skov- og Naturstyrelsen, der skal højst ske løbende rettelse af links.

5 Det er amternes del af sejladsregulativerne der giver problemer, og det vedrører den største del af de vandløb, der er med i databasen. Når amterne nedlægges forsvinder deres hjemmesider også (med regulativerne) og der er ingen sikkerhed for at de nye kommuner automatisk opretter nye hjemmesider med alle reglerne. Kommunerne overtager regulativerne, men der er ingen regler der siger de skal kunne findes på en hjemmeside. Vi har hørt flere amter og kommuner. Derfor har jeg holdt møde med Skov- og naturstyrelsen (SNS) (Lars Bendix Poulsen) der administrerer deres Friluftskort, for at se, om vi kan skabe et samarbejde om offentliggørelse af sejladsregler på DKF s og SNS s hjemmeside. Skov- og Naturstyrelsen har ændret i deres hjemmeside så deres egne søers regulativer nemt kan findes på ds/soer/ Friluftskortet har fået et nyt tema Kystfriluftsliv som indeholder en mængde oplysninger om primitive overnatningspladser ved kysten som kan bruges af kano/kajakroere. ftsliv/ Friluftskortet har også oplysning om afmærkede ruter se på og et af temaerne er ruter på vandet. Der kan man lægge oplysning om forskellige ruter ind sammen med reglerne. Det er her vi (DKF s miljøudvalg) kan være med og lægge en del af de oplysninger ind som vi pt. har fra amterne (store pdf-filer) og linke til Hvor må du ro på DKF s hjemmeside. DKF bør gå ind i samarbejdet, så vi kan fastholde de oplysninger der findes, uden at det koster plads på en server i DIF jeg går ud fra, at der ikke er ubegrænset plads til samme pris?? Sejladsrettigheder: Der er fortsat angreb på og indskrænkninger af retten til sejlads på vandløb i Danmark. Udvalget er ved at samle argumenter i forhold til habitatudpegninger, som er det nyeste grundlag for indskrænkninger. Der er hundredvis af udpegningsgrundlag, som vi skal finde modargumenter til og det kommer til at tage lang tid. Vi starter med at finde argumenter i forhold til de vandløb der er i farezonen med nye regulativer og opretter et samlet dokument med argumenterne. Miljørepræsentanter i DKF Vi er i gang med at opdatere vores repræsentanter i Friluftsrådets nye kredse. Det er bl.a. sket ved at vi har kontaktet alle klubber mere end 1 gang via Nyhedsbrev og s til klubberne samt s til de miljørepræsentanter vi kendte i forvejen. Der er nu dukket endnu flere interesserede medlemmer op, og en del af dem er blevet valgt til de nye kredsbestyrelser i Friluftsrådet. Arbejdet er nu i en fase, hvor vi undersøger, hvad de enkelte personer interesserer sig for, hvilke kompetencer de har, deres uddannelsesønsker og i hvilket omfang de ønsker at være med på DKF s hjemmeside som

6 kontaktpersoner. Det er et stort arbejde som ikke er færdigt endnu men det er også et led i samarbejdet med Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport, hvor vi i relation til Friluftsrådets arbejde har mange flere fælles interesser end vi har forskelle. Kommentarer: BE accepterede, at MU etablerer et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, som beskrevet i beretningen. NI supplerede, at der i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse er dukket mange nye miljøinteresserede personer op. Man er nu i gang med at undersøge hele miljønetværkets særlige interesseområder og om de ønsker at stå som kontaktpersoner på hjemmesiden. Havnemiljø i Københavns Havn JD orienterede om et møde vedr. Idrættens Københavns Havn. Der kan opnås tilskud til arrangementer, og man vil fokusere på roning, sejlsport og kano og kajak i JD mente, at der inden årets udgang vil blive etableret en fælles kano/kajak og jolleklub på Teglholmen og man kan opnå økonomisk støtte til etableringen af en 1000 m bane et sted i havnen. Beretningen herefter taget til efterretning. d. Poloudvalget Kajakpolo siden sidste BE-møde Anne-Mette Mortensen: Den første vestturnering er netop afsluttet. Der har været god tilslutning og en god stemning ved stævnerne. Nye spillere ser denne turnering som en rigtig god måde at få kamperfaring på. Så vidt vides forløber serie-øst også godt med stor tilslutning, og har betydet at flere klubber også har fået mod på Danmarksturneringen. Poloudstyr til lånetrailer er indkøbt, og der er rift om at låne det. Der er udarbejdet detaljeret kontrakt som låner underskriver ved udlån. Polobaner, som er uddelt i forbindelse med ansøgningerne til jubilæumsfonden, er nu ankommet til DK og uddelt til de tilgodesete klubber. Banerne er indkøbt med støtte fra DIF og stilles til rådighed i klubberne så længe der er dokumenteret poloaktivitet. Banerne er DKF ejendom, men klubberne har selv bidraget med penge. Sommerens breddearrangementer er ved at være på plads med både arrangører og datoer. Vi afvikler flest mulige ting i nye klubber, hvor vi gerne vil synliggøre sporten. Efter årsmødet er der kommet mange henvendelser fra klubber, der i forskellige sammenhænge gerne vil have polospillere til at spille opvisningskampe. Vi prøver at tilgodese flest mulig forespørgsler. PU har i samarbejde med Jan Munkholm udarbejdet en ambitiøs ansøgning til Forbund i fokus. Vi håber selvfølgelig på at vinde de kr. til projektet, og at kajakpolo kan bruge projektet til at nå vores opstillede mål. Ansøgning udsendt sammen med bilag til BE-mødet. Vi afventer stadig

7 svar på ansøgningen. Der er i år etableret U21 landshold, med Tore Bratland fra Århus i spidsen. Hele 16 spillere dukkede op til den første samling, og der er et godt spillermateriale til sommerens turneringer, og det lover godt for kvaliteten i forhold til EM Holdet får stævnedebut sammen med de 2 seniorhold til Deutschland Cup i Essen i pinsen. Landsholdstøj efterlyses til alle hold. Vi har ikke lagt penge på budgettet til landsholdstøj, så hvis forbundet ikke har noget, skal det på næste års budget. VM puljerne er nu lavet, og det ser ikke specielt lovende ud. Det er hårde puljer, så der skal arbejdes hårdt i de indledende runder. Holdleder på turen bliver sproggeniet Hanne Olsen fra Københavns Kajakpoloklub. Det bliver low budget tur med stor egenbetaling, da der jo oprindeligt kun er budgetteret med 1 hold. Dameseniorholdet har indledt et samarbejde med Thor Munkager, der til daglig er elitevejleder i håndboldforbundet. Thor har deltaget ved en samling, hvor vi har snakket om holdopbygning og vindermentalitet. Han kommer til endnu en samling inden VM. Der bliver lavet en artikel i Kano og kajak og håndboldforbundets blad om dette givtige samarbejde. Damerne har deltaget i Niedersachen Cup i Gøttingen. Rent sportsligt blev det ikke til det store resultat, men der blev arbejdet med mange nye ting også det, holdet har fået fra Thor alle arbejder målrettet frem mod VM. Herreholdet har fortsat samlinger 1 gang om måneden, men har endnu ikke spillet turnering. De skal til næste samling ved Havnekulturfestivalen i Odense spille træningskampe mod de hollandske verdensmestre. Holdet er ved at være godt sammenspillet. Ved sidste samling i Odense, mødte Doping Danmark op, og 4 spillere blev testet. Danmarksturneringen er gået i gang, og første runde blev afviklet i Nord første weekend i maj. Der er rekordtilmelding i herrerækken, så i år er der 3 herrerækker LIGA, 1. div. Og 2. div., hvilket er godt for de enkelte hold, så de får flest mulige kampe på eget niveau. I damerækken er der 7 hold, hvilket er mere end en fordobling i forhold til sidste år. Her er niveauforskellen dog meget stor, men de etablerede hold giver en hjælpende hånd til de nye. Juniorrækken er stadig tynd med kun 3 hold. Vi afventer stadig svar m.h.t. vores ansøgning om officielt DIF mesterskab. AMM supplerede med følgende: Der er indkøbt score board og elektronisk kampprogram. Man er glade for tildelingen af officielt DIF Danmarksmesterskab. På spørgsmålet om landsholdstøj til polospillerne blev det oplyst, at udvalget kan låne den CRAFT-dragter. Rester af superundertøj uddeles til spillerne. der er i DKF s kælderrum. PU vil gerne i 2007 have en pulje, hvorfra der kan ydes støtte til poloaktiviteter. Der kan eventuelt være tale om en fællespulje for udvalgene. Ønsket skal med på budgetmødet i AMM

8 november. AMM fandt det ønskeligt med en aktivitetsrapport fra PH i lighed med den FJ udarbejder. AMM+PH Beretningen herefter taget til efterretning. e. Eliteansvarlig JD gav følgende mundtlige orientering: Der har været afholdt kraftcentermøde i Århus med deltagelse af DKF s Team Danmark konsulent Martin Petersen, der orienterede om Team Danmarks krav til kraftcentre. Til efteråret holdes et heldagsmøde, hvor DKF s politik for talentudvikling skal diskuteres. Fordelingen af TD-midler mellem elite og kraftcentre skal ligeledes debatteres. JD rettede en tak til Gladsaxe Kano & Kajakklub for assistance i forbindelse med testregattaen. Det er vigtigt, at kraftcentrene rekrutterer aktive fra deres egen kommune af hensyn til tilskudsmulighederne i de nye kommuner. Der holdes den 18/5 møde med Peter Martinek vedr. køb af lejligheden og opfølgning af ansættelseskontrakten. Resultaterne ved Duisburgregattaen imødeses med spænding. Beretningen taget til efterretning. 7. Økonomi Den omdelte balance gav anledning til følgende bemærkninger: JM har haft fokus på telefonforbrug og edb-udstyr. Der er lavet retningslinier for trænernes småindkøb til de aktive og andre udlæg i forbindelse med stævner i udlandet.. DKF s forsikringer skal gennemgås og eventuelt samles i ét selskab. Der deltages med U23 mod fuld egenbetaling ved junior EM. På trænersiden vil det koste kr ,00, der findes indenfor EU s eget budget. KU havde indsendt anmodning om regulering indenfor eget budget, hvilket blev accepteret. 8. Evaluering af årsmødet a. Generelt Med enkelte undtagelser havde der været tale om en god debat. Det var beklageligt, at Mogens Kragh valgte ikke at genopstille. Klubberne skulle have haft tid til at debattere strategiplanen og Prognose 2007 forud for mødet. Der vil også i 2006 blive afholdt klubmøder, hvor man forhåbentlig kan finde ud af, hvad de klubber, der ikke deltager i årsmøderne har af ønsker til DKF. b. Lovændringer Rettelsessider som følge af vedtagelserne på årsmødet udsendes snarest til klubberne. Det er tanken at nedsætte et lovudvalg til efteråret. c. Fremtidigt kontingentforslag drøfter forslag på førstkommende -møde til forelæggelse for bestyrelsen. 9. Sager til drøftelse a. Kortbane DM 2006 Lyngby Kanoklub har meddelt, at man ikke ønsker at være arrangør af arrangementet, når DKF ikke vil betale for badefaciliteter på rostadion. Omkostningerne ved at afholde arrangementer på Bagsværd Sø er ikke anderledes end andre steder i landet, og Kano- og Kajakklubben 361 har efterfølgende givet tilsagn om at stå for arrangementet i samarbejde med kraftcenter København og Kraftcenter Gladsaxe. b. Outgames 2006 og 2009 JM viste overheads om arrangementet i Montreal 2006, hvor JM deltager som aktiv. I 2009 afholdes Outgames i København. Når planerne for dette arrangement er klar, vil bestyrelsen tage stilling til DKF s BE

9 eventuelle engagement. c. Bestyrelsens ansvarsområder Udkast til fordeling blev omdelt og behandles på næste BEmøde. Oplæg til årshjul for DKF blev omdelt og behandles på næste BE-møde. Der skal også diskuteres udvikling hvor skal vi hen på næste BE-møde. 10. Sager til beslutning a. Nedsættelse af lovudvalg Forslag behandles på næste BE-møde. Alle Alle b. Årsmøde 2007 Det blev besluttet at holde årsmøde på Hotel Scandic i Silkeborg den 24-25/ Budgetmødet i november afholdes på Hotel Scandic i Hvidovre. c. Indsatsområde i Friluftsrådet Bestyrelsen besluttede at indstille Martin Nissen, medlem af Kajakklubben Nova og Qajaq København til Friluftsliv i byens blå områder. d. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. chefkonsulent blev nedsat som ansættelsesudvalg. 11. Eventuelt Intet. Mødet slut. NI

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Sted: Deltagere: Kl. 18.00 22.00 Hotel Scandic, Silkeborg Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Gorm

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 25. marts. 2011 Kl. 19.00 22.30 Sted: Scandic Silkeborg Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007 KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Danmarksmesterskaberne i

Danmarksmesterskaberne i Danmarksmesterskaberne i kano og kajak maraton 2014 d. 6.-7. september i Hvidovre Kajakklub Praktisk information Tilmelding Løbsudskrivning og afvikling af stævnet sker i henhold til DKF s love. Sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg I Reglerne Reglerne omkring DFU s udvalg findes i AB-afsnittet af FB eren. I AB nr. 4 findes retningslinierne for budget, økonomi og administration. I AB

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 20. april 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere