Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær"

Transkript

1 Arbejdsmiljømål for Odder kommune Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser og opgaver betyder at rammer, vilkår og udfordringer kan være forskellige fra område til område og fra arbejdsplads til arbejdsplads. Fastlæggelse af mål sker ud fra følgende principper: Hovedudvalg Områdeudvalg Lokaludvalg Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Fastlægger mål og indsatser for trivsels og sygefravær indenfor området Fastlægger evt. øvrige fælles mål for området Følger op på lokale indsatser Fastlægger lokale mål for trivsel og sygefravær Fastlægger minimum ét lokalt mål derudover Rapportering til Områdeudvalg om indsatser Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Sundhed Introduktion Medarbejdernes trivsel og sygefravær har betydning for vores løsning af kerneopgaven, og derfor ønsker Hovedudvalget, at der som helhed skal arbejdes mod høj trivsel og lavt sygefravær. Hovedudvalgets målsætning tager afsæt i den gennemførte trivselsmåling i efteråret 2014 og i sygefraværsstatistikken, som præsenteres årligt i arbejdsmiljøregnskabet. Resultatet af trivselsmålingen 2014 viser generelt en positiv trivsel, ved et medarbejdertrivselsindex på 5,6 (gennemsnit af alle spørgsmål). Samtidig viser trivselsmålingen også en særlig udfordring til oplevet arbejdsbelastning. Hovedudvalget ønsker derfor at rette særligt fokus på disse forhold. Hovedudvalget peger på en række virkemidler til at nå målene, som man lokalt kan sætte fokus på. Det er op til de enkelte lokale MED-udvalg at omsætte mål og virkemidler til konkret handling, ud fra det der giver mening på den enkelte arbejdsplads. Side 1 af 5

2 Fælles arbejdsmiljømål vedtaget i HU Minimum en fastholdelse af Medarbejdertrivselsindex på 5,6 ved næste trivselsmåling Forbedring af oplevelsen af arbejdsmængde og tidspres (reduktion af arbejdspres) Årlig reduktion af sygefravær i forhold til 2013 Introduktion af nye medarbejdere Tydelighed og fælles forståelse af kerneopgave Virkemidler til arbejdet mod målene Løbende dialog og ledelsesmæssig opmærksomhed omkring arbejdspres Kompetenceudvikling MUS-samtaler Organisering af arbejdet Fraværspolitikken På side 4-5 uddybes nogle betragtninger på, hvordan Hovedudvalget ser arbejdet med trivsel og sygefravær. Side 2 af 5

3 Tidsplan for målsætning og opfølgning Første halvår 2015 Alle MED-udvalgsniveauer fastlægger mål og indsatser De lokale udvalg indsender mål og indsatser til Områdeudvalget Hele 2015 På baggrund af mål arbejdes konkret med indsatserne lokalt Første halvår 2016 Lokaludvalgene følger op på, hvor langt de er i forhold til mål og indsatser - indrapporteres til Områdeudvalget Områdeudvalgene følger op på mål og indsatser fælles for området, og på rapportering fra de lokale udvalg I andet kvartal følger Hovedudvalget op på tilbagemeldinger fra Områdeuvalgene Tredje - fjerde kvartal 2017 Ny trivselsmåling gennemføres Fjerde kvartal 2017 Lokaludvalgene foretager endelig opfølgning på mål og indsatser Områdeudvalgene og og Hovedudvalgene foretager endelig opfølgning på målene på baggrund af lokale indberetninger til arbejdsmiljøregnskabet, resultatet af trivselsmålingen og sygefraværsstatistikken. Virkningen af at ændre kadancen for trivselsmålinger til hvert 3. år evalueres Side 3 af 5

4 Trivsel Trivsel handler overordnet om, at der er balance mellem de ressourcer vi hvert især har og de krav der stilles til os 1. Meningsfuldhed i arbejdet og en høj social kapital bidrager til, at vi i fællesskab skaber arbejdspladser med høj trivsel. Trivsel skaber vi også gennem indflydelse og ved at vi har en åben og tillidsfuld dialog på arbejdspladsen, og at vi tager et fælles ansvar for vores opgaver og de problemer vi støder på på arbejdspladsen. Derfor ser vi trivsel udfolde sig således: INDFLYDELSE MENING RETFÆRDIGHED TRIVSEL SAMARBEJDE TILLID Trivsel skal altid ses i sammenhæng med vores kerneopgave trivsel er således ikke et mål i sig selv, men et middel til at vi kan løse kerneopgaven med størst mulig kvalitet og effektivitet. Gennem jævnlige trivselsmålinger tager vi temperaturen på organisationen. Trivselsmålingerne anvendes også som APV på psykisk arbejdsmiljø. Sygefravær Det er et vigtigt fokusområde for os, at ansatte i Odder Kommune har størst muligt nærvær på arbejdspladsen. Sygefravær kan aldrig helt undgås, men hyppigt eller langvarigt fravær påvirker både den enkelte og kollegerne på arbejdspladsen. 1 Inspireret af Videncenter for Arbejdsmiljø s kampagne fra stress til trivsel Side 4 af 5

5 Vi har en ambition om, at det samlede sygefravær i Odder Kommune ikke overstiger 4,5% 2 Derfor skal vi fortsat have fokus på sygefravær ud fra flere perspektiver: Forebyggelse af sygefravær - vi vil undgå, at forhold på arbejdspladsen medvirker til sygemelding af de ansatte Den sygemeldte medarbejder - vi tager hånd om medarbejdere, som har hyppigt eller langvarigt fravær, først og fremmest med fokus på at sikre tilbagevende til arbejdet. Kollegerne på arbejdspladsen - vi tager hånd om kollegernes arbejdsmiljø når arbejdspladsen rammes af større sygefravær Vores fraværspolitik beskriver værdier og intentioner i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefravær. Fraværspolitikken beskriver også handlinger i forhold til sygemeldte. 2 I de 4,5% indgår alene de ansattes fuldtidsfravær. Deltids sygemeldinger og nedsat tjeneste indgår således ikke. Side 5 af 5