Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:"

Transkript

1 Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport

2 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold TABELRAPPORTER 2 1. TABELRAPPORT DANMARK 4 2. TABELRAPPORT FINLAND TABELRAPPORT ISLAND TABELRAPPORT NORGE TABELRAPPORT SVERIGE KRYDSTABELLER OG REGRESSIONSANALYSE 32

4 1 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

5 Tabelrapporter Denne rapport indeholder oversigt over resultaterne fra den kvantitative undersøgelse. Formålet med den kvantitative undersøgelse har været systematisk at afdække, hvordan der arbejdes med ligestillingsvurdering i samtlige ministerier i de fem nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige). Herunder ministeriernes konkrete politikker, målsætninger, handlinger og resultater. Den kvantitative undersøgelsespopulation har således været samtlige ministerier i de involverede nordiske lande for at sikre et bredt indblik i departementernes arbejde og vurdering af resultater og effekter af dette arbejde på tværs af ressortområder og nordiske lande. De danske ministerier havde i perioden umiddelbart inden iværksættelsen af kortlægningens spørgeskemaundersøgelse udarbejdet ligestillingsredegørelsen for Det blev derfor besluttet, for at belaste de danske ministerier mindst muligt samt for at sikre en høj svar procent, at spørgeskemaet blev udviklet med udgangspunkt i de danske ligestillingsredegørelser, som indberettes hvert andet år. De data er derfor indsamlet via redegørelserne fra 2013, mens data fra de øvrige lande er indsamlet via spørgeskemaundersøgelsen, som blev lanceret den 17. december 2013 og afsluttet 19.april Spørgeskemaet omhandler ligestillingsvurdering af kerneydelserne, da dette er kortlægningens primære fokus. I forbindelse med den kvantitative dataindsamling er spørgeskemaet oversat til de forskellige sprog af medarbejdere på Oxford Researchs nordiske kontorer. Spørgerammen er udformet ud fra de danske ligestillingsredegørelser. Der er desuden taget hensyn til den specifikke nationale kontekst, hvilket gør, at spørgeskemaet til hvert land adskiller sig en smule fra hinanden I denne tabelrapport fremgår først, hvilke ministerier, der for hvert land har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Efterfølgende præsenteres frekvenstabeller for alle spørgsmål, der er stillet i spørgeskemaet vedrørende ligestillingsvurdering af kerneydelserne.

6 3 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

7 1. Tabelrapport Danmark Deltagende ministerier: Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet Miljøministeriet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Skatteministeriet Social- og Integrationsministeriet Statsministeriet Transportministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Tabel 1 Har I en politik for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har en politik 8 40 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 2 10 % Nej, vi har ikke en politik % %

8 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 2 Har I målsætninger for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 10 52,6 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 4 21,1 % Nej, vi har ikke målsætninger 5 26,3 % % Tabel 3 Vi indtænker kønsperspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementets fagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder Slet ikke (Vi indtænker ikke kønsperspektivet, når der udarbejdes evalueringer..) 2 13,3 % I nogen grad 7 46,7 % I høj grad 3 20 % I meget høj grad (Det er fast procedure at indtænke kønsperspektivet i vores kerneydelser ifm. evalueringer) 3 20 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt. I lille grad 1 5,3 % I nogen grad 8 42,1 % I høj grad 8 42,1 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 2 10,5 % % 5

9 Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom Slet ikke (Vi giver ikke medarbejdere og ledere viden til at ligestillingsvurdere kerneydelser) 3 15,8 % I nogen grad 11 57,9 % I høj grad 3 15,8 % I meget høj grad (Vi sikrer os altid at medarbejdere og ledere har viden til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelser) 2 10,5 % % Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe. Sjældent 5 26,3 % Af og til 4 21,1 % Ofte 7 36,8 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser, som efterleves) 3 15,8 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores aktivitetsbudgetter mm.) 7 36,8 % Sjældent 3 15,8 % Af og til 5 26,3 % Ofte 2 10,5 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af aktivitetsbudgetter mv. som efterleves) 2 10,5 % %

10 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for køns aspektet. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke initiativer indenfor vores kerneydelser) 3 20 % Sjældent 2 13,3 % Af og til 4 26,7 % Ofte 3 20 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af initiativer indenfor vores kerneydelser som efterleves) 3 20 % % Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 5,9 % Af og til 5 29,4 % Ofte 3 17,6 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 8 47,1 % % 7

11 Tabel 10 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Ingen effekter 2 10 % Mere målrettede og borgernære kerneydelser 8 40 % Større brugertilfredshed 3 15 % Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne % Øget innovation 1 5 % Øget effektivitet/produktivitet 1 5 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne % Andet 2 10 % % Tabel 11 I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? Slet ikke (Vi har ikke oplevet synlige resultater af vores indsats) 2 11,1 % I lille grad 4 22,2 % I nogen grad 6 33,3 % I høj grad 6 33,3 % %

12 9 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

13 2. Tabelrapport Finland Deltagende ministerier: Ministry of Defence Ministry of Education and Culture Ministry of Employment and the Economy Ministry of Foreign Affairs Ministry of Justice Ministry of Social Affairs and Health Ministry of the Environment Ministry of the Interior Ministry of Transport and Communications Tabel 1 Har I en politik for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser Ja, vi har en politik 7 77,8 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 2 22,2 % % Tabel 2 Har I målsætninger for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 5 55,6 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 3 33,3 % Nej, vi har ikke målsætninger 1 11,1 % %

14 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Vi indtænker køns perspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementets fagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder I lille grad 2 22,2 % I nogen grad 5 55,6 % I høj grad 1 11,1 % I meget høj grad (Det er fast procedure at indtænke kønsperspektivet i vores kerneydelser ifm. evalueringer) 1 11,1 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt.. I lille grad 1 11,1 % I nogen grad 4 44,4 % I høj grad 3 33,3 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 1 11,1 % % Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom. I nogen grad 7 77,8 % I høj grad 1 11,1 % I meget høj grad (Vi sikrer os altid at medarbejdere og ledere har viden til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelser) 1 11,1 % % 11

15 Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 12,5 % Sjældent 4 50 % Af og til 3 37,5 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores aktivitetsbudgetter mm.) 1 12,5 % Sjældent 4 50 % Af og til 3 37,5 % % Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for køns aspektet. Sjældent 1 12,5 % Af og til 5 62,5 % Ofte 2 25 % %

16 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Sjældent 1 12,5 % Af og til 1 12,5 % Ofte 4 50 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 2 25 % % Tabel 10 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Ingen effekter 1 12,5 % Mere målrettede og borgernære kerneydelser 3 37,5 % Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne 4 50 % Øget innovation 1 12,5 % Øget effektivitet/produktivitet 1 12,5 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 5 62,5 % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne 6 75 % ,5 % Tabel 11 I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? Slet ikke (Vi har ikke oplevet synlige resultater af vores indsats) 1 12,5 % I lille grad 2 25 % I nogen grad 3 37,5 % I høj grad 2 25 % % 13

17 Tabel 12 I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I lille grad 2 25 % I nogen grad 4 50 % I høj grad 2 25 % %

18 15 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

19 3. Tabelrapport Island Deltagende ministerier: Ministry for the Environment and Natural Resources Ministry of Education, Science and Culture Ministry of Finance and Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs Ministry of Industries and Innovation Ministry of the Interior Ministry of Welfare Tabel 1 Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har en politik 3 50 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 2 33,3 % Nej, vi har ikke en politik 1 16,7 % % Tabel 2 Har I målsætninger for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 2 33,3 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 3 50 % Nej, vi har ikke målsætninger 1 16,7 % %

20 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Vi indtænker kønsperspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementets fagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder I lille grad 2 33,3 % I nogen grad 2 33,3 % I høj grad 1 16,7 & I meget høj grad (Det er fast procedure at indtænke kønsperspektivet i vores kerneydelser ifm. evalueringer) 1 16,7 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt. Slet ikke (Vi bruger ikke kønsopdelte data på relevante områder) 1 16,7 % I lille grad 1 16,7 % I nogen grad 1 16,7 % I høj grad 1 16,7 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 2 33,3 % % 17

21 Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom I lille grad 1 16,7 % I nogen grad 3 50 % I høj grad 1 16,7 % I meget høj grad (Vi sikrer os altid at medarbejdere og ledere har viden til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelser) 1 16,7 % % Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 16,7 % Sjældent 1 16,7 % Af og til 1 16,7 % Ofte 3 50 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer. Sjældent 1 16,7 % Af og til 1 16,7 % Ofte 3 50 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af aktivitetsbudgetter mv. som efterleves) 1 16,7 % %

22 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for kønsaspektet Sjældent 2 33,3 % Af og til 2 33,3 % Ofte 2 33,3 % % Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 16,7 % Sjældent 2 33,3 % Af og til 1 16,7 % Ofte 1 16,7 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 1 16,7 % % Tabel 10 Har departementet givet dispensationer efter ligestillingsloven og ligebehandlingsloven i perioden 1. september 2011 til 31. august 2013? Ja 3 50 % Nej 3 50 % % 19

23 Tabel 11 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Mere målrettede og borgernære kerneydelser 3 50 % Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne 1 16,7 % Øget innovation 1 16,7 % Øget effektivitet/produktivitet 3 50 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 4 66,7 % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne 5 83,3 % ,3 % Tabel 12 I hvilken grad har du/i generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I lille grad 1 16,7 % I nogen grad 3 50 % I høj grad 1 16,7 % I meget høj grad (Vi har set betydelige ændringer som følge af vores indsats) 1 16,7 % %

24 21 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

25 4. Tabelrapport Norge Deltagende ministerier: Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kunnskapsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Olje- og energidepartementet Utenriksdepartementet Tabel 1 Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har en politik 6 50,0 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 5 41,7 % Nej, vi har ikke en politik 1 8,3 % % Tabel 2 Har I målsætninger for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 5 45,5 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 4 36,4 % Nej, vi har ikke målsætninger 2 18,2 % %

26 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Vi indtænker kønsperspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementsfagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder I lille grad 2 18,2 % I nogen grad 7 63,6 % I høj grad 2 18,2 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt. I nogen grad 6 54,5 % I høj grad 3 27,3 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 2 18,2 % % Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom Slet ikke (Vi giver ikke medarbejdere og ledere viden til at ligestillingsvurdere kerneydelser) 1 9,1 % I lille grad 4 36,4 % I nogen grad 6 54,5 % % 23

27 Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 9,1 % Af og til 9 81,8 % Ofte 1 9,1 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer Sjældent 2 18,2 % Af og til 8 72,7 % Ofte 1 9,1 % % Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for kønsaspektet. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke initiativer indenfor vores kerneydelser) 1 9,1 % Sjældent 2 18,2 % Af og til 8 72,7 % %

28 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 3 27,3 % Sjældent 3 27,3 % Af og til 2 18,2 % Ofte 1 9,1 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 2 18,2 % % Tabel 10 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Mere målrettede og borgernære kerneydelser 2 0 % Større brugertilfredshed 1 9 % Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne 2 18 % Øget innovation 3 27 % Øget effektivitet/produktivitet 2 18 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 2 18 % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne % % 25

29 Tabel 11 I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I lille grad 2 18,2 % I nogen grad 8 72,7 % I høj grad 1 9,1 % %

30 27 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

31 5. Tabelrapport Sverige Deltagende ministerier: Ministry for Rural Affairs Ministry of Culture Ministry of Defence Ministry of Education and Research Ministry of Employment Ministry of Health and Social Affairs Ministry of Justice Ministry of the Environment Tabel 1 Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har en politik 5 62,5 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 1 12,5 % Nej, vi har ikke en politik 2 25 % % Tabel 2 Har I målsætninger for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 4 50 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 2 25 % Nej, vi har ikke målsætninger 2 25 % %

32 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Vi indtænker kønsperspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementets fagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder I lille grad 1 14,3 % I nogen grad 3 42,9 % I høj grad 2 28,6 % I meget høj grad (Det er fast procedure at indtænke kønsperspektivet i vores kerneydelser ifm. evalueringer) 1 14,3 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt. Slet ikke (Vi bruger ikke kønsopdelte data på relevante områder) 1 14,3 % I nogen grad 1 14,3 % I høj grad 4 57,1 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 1 14,3 % % Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom I nogen grad 5 71,4 % I høj grad 1 14,3 % I meget høj grad (Vi sikrer os altid at medarbejdere og ledere har viden til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelser) 1 14,3 % % 29

33 Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 14,3 % Sjældent 2 28,6 % Af og til 2 28,6 % Ofte 2 28,6 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores aktivitetsbudgetter mm.) 1 14,3 % Sjældent 2 28,6 % Af og til 3 42,9 % Ofte 1 14,3 % % Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for køns aspektet Sjældent 1 14,3 % Af og til 3 42,9 % Ofte 3 42,9 % %

34 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 14,3 % Af og til 3 42,9 % Ofte 2 28,6 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 1 14,3 % % Tabel 10 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Mere målrettede og borgernære kerneydelser 1 9,1 % Øget innovation 1 16,7 % Øget effektivitet/produktivitet 1 16,7 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 3 50 % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne 4 66,7 % Andet 1 16,7 % ,3 % Tabel 11 I hvilken grad har du/i generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? Slet ikke 1 16,7 % I nogen grad 5 83,3 % % 31

35 6. Krydstabeller og regressionsanalyse Tabel 1 Politik og målsætninger Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Kilde: Oxford Research 2014 Sammenhængen er signifikant. Har I målsætninger for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger Ja, vi har en politik % Nej, vi har ikke en 2 politik 13 % % Nej, vi har ikke målsætninger 8 22 % % % % % % Tabel 2 Politik og resultater Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Kilde: Oxford Research 2014 Sammenhængen er signifikant. I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I meget høj grad/ I høj grad/ I nogen grad Ja, vi har en politik % Nej, vi har ikke en 13 politik 81 % % I lille grad/ Slet ikke % 3 19 % % % % %

36 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Kønsopdelt data og resultater Vi bruger kønsopdelt data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger inden for et givent felt Kilde: Oxford Research 2014 Sammenhængen er signifikant. I meget høj grad/ I høj grad I nogen grad/ I lille grad/ Slet ikke I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I meget høj grad/ I høj grad/ I nogen grad % 4 25 % % I lille grad/ Slet ikke % % % % % % Tabel 4 Regressionsanalyse Positiv (Ja; I meget høj grad/ I høj grad / I nogen grad) Negativt (Nej, I nogen grad/ I lille grad/ Slet ikke) Sammenhæng Signifikant Politik % Politik målsætninger % Politik målsætninger resultater % Politik målsætninger resultater kønsopdelt data 9 16 % % % 9 16 % 6 11 % % % % % * * Politik målsætninger kønsopdelt data % % % Målsætninger % Målsætninger resultater % Målsætninger resultater kønsopdelt data 9 17 % % % 7 13 % % % % * Kilde: Oxford Research

37

38 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR 2000 Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b Svarfordelinger pop-op-survey Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi Københavns Erhvervsakademi Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Energistyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af inddragelse af sygefravær i APV Bilag 1: Tabelrapport Juni, 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sydvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hk@kea.dk for Københavns Erhvervsakademi 2013-11-07 14:12 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Appendiks 1: Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gentofte Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Helsingør Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brøndby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mls@cphbusiness.dk for EA Hovedstaden B 2013-11-06 14:24 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Stevns Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Lillebælt Professionshøjskolen University College Lillebælt Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 5 WW8E-CKZM-6SMK KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere