Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:"

Transkript

1 Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport

2 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold TABELRAPPORTER 2 1. TABELRAPPORT DANMARK 4 2. TABELRAPPORT FINLAND TABELRAPPORT ISLAND TABELRAPPORT NORGE TABELRAPPORT SVERIGE KRYDSTABELLER OG REGRESSIONSANALYSE 32

4 1 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

5 Tabelrapporter Denne rapport indeholder oversigt over resultaterne fra den kvantitative undersøgelse. Formålet med den kvantitative undersøgelse har været systematisk at afdække, hvordan der arbejdes med ligestillingsvurdering i samtlige ministerier i de fem nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige). Herunder ministeriernes konkrete politikker, målsætninger, handlinger og resultater. Den kvantitative undersøgelsespopulation har således været samtlige ministerier i de involverede nordiske lande for at sikre et bredt indblik i departementernes arbejde og vurdering af resultater og effekter af dette arbejde på tværs af ressortområder og nordiske lande. De danske ministerier havde i perioden umiddelbart inden iværksættelsen af kortlægningens spørgeskemaundersøgelse udarbejdet ligestillingsredegørelsen for Det blev derfor besluttet, for at belaste de danske ministerier mindst muligt samt for at sikre en høj svar procent, at spørgeskemaet blev udviklet med udgangspunkt i de danske ligestillingsredegørelser, som indberettes hvert andet år. De data er derfor indsamlet via redegørelserne fra 2013, mens data fra de øvrige lande er indsamlet via spørgeskemaundersøgelsen, som blev lanceret den 17. december 2013 og afsluttet 19.april Spørgeskemaet omhandler ligestillingsvurdering af kerneydelserne, da dette er kortlægningens primære fokus. I forbindelse med den kvantitative dataindsamling er spørgeskemaet oversat til de forskellige sprog af medarbejdere på Oxford Researchs nordiske kontorer. Spørgerammen er udformet ud fra de danske ligestillingsredegørelser. Der er desuden taget hensyn til den specifikke nationale kontekst, hvilket gør, at spørgeskemaet til hvert land adskiller sig en smule fra hinanden I denne tabelrapport fremgår først, hvilke ministerier, der for hvert land har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Efterfølgende præsenteres frekvenstabeller for alle spørgsmål, der er stillet i spørgeskemaet vedrørende ligestillingsvurdering af kerneydelserne.

6 3 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

7 1. Tabelrapport Danmark Deltagende ministerier: Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet Miljøministeriet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Skatteministeriet Social- og Integrationsministeriet Statsministeriet Transportministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Tabel 1 Har I en politik for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har en politik 8 40 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 2 10 % Nej, vi har ikke en politik % %

8 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 2 Har I målsætninger for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 10 52,6 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 4 21,1 % Nej, vi har ikke målsætninger 5 26,3 % % Tabel 3 Vi indtænker kønsperspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementets fagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder Slet ikke (Vi indtænker ikke kønsperspektivet, når der udarbejdes evalueringer..) 2 13,3 % I nogen grad 7 46,7 % I høj grad 3 20 % I meget høj grad (Det er fast procedure at indtænke kønsperspektivet i vores kerneydelser ifm. evalueringer) 3 20 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt. I lille grad 1 5,3 % I nogen grad 8 42,1 % I høj grad 8 42,1 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 2 10,5 % % 5

9 Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom Slet ikke (Vi giver ikke medarbejdere og ledere viden til at ligestillingsvurdere kerneydelser) 3 15,8 % I nogen grad 11 57,9 % I høj grad 3 15,8 % I meget høj grad (Vi sikrer os altid at medarbejdere og ledere har viden til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelser) 2 10,5 % % Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe. Sjældent 5 26,3 % Af og til 4 21,1 % Ofte 7 36,8 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser, som efterleves) 3 15,8 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores aktivitetsbudgetter mm.) 7 36,8 % Sjældent 3 15,8 % Af og til 5 26,3 % Ofte 2 10,5 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af aktivitetsbudgetter mv. som efterleves) 2 10,5 % %

10 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for køns aspektet. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke initiativer indenfor vores kerneydelser) 3 20 % Sjældent 2 13,3 % Af og til 4 26,7 % Ofte 3 20 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af initiativer indenfor vores kerneydelser som efterleves) 3 20 % % Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 5,9 % Af og til 5 29,4 % Ofte 3 17,6 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 8 47,1 % % 7

11 Tabel 10 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Ingen effekter 2 10 % Mere målrettede og borgernære kerneydelser 8 40 % Større brugertilfredshed 3 15 % Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne % Øget innovation 1 5 % Øget effektivitet/produktivitet 1 5 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne % Andet 2 10 % % Tabel 11 I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? Slet ikke (Vi har ikke oplevet synlige resultater af vores indsats) 2 11,1 % I lille grad 4 22,2 % I nogen grad 6 33,3 % I høj grad 6 33,3 % %

12 9 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

13 2. Tabelrapport Finland Deltagende ministerier: Ministry of Defence Ministry of Education and Culture Ministry of Employment and the Economy Ministry of Foreign Affairs Ministry of Justice Ministry of Social Affairs and Health Ministry of the Environment Ministry of the Interior Ministry of Transport and Communications Tabel 1 Har I en politik for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser Ja, vi har en politik 7 77,8 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 2 22,2 % % Tabel 2 Har I målsætninger for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 5 55,6 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 3 33,3 % Nej, vi har ikke målsætninger 1 11,1 % %

14 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Vi indtænker køns perspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementets fagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder I lille grad 2 22,2 % I nogen grad 5 55,6 % I høj grad 1 11,1 % I meget høj grad (Det er fast procedure at indtænke kønsperspektivet i vores kerneydelser ifm. evalueringer) 1 11,1 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt.. I lille grad 1 11,1 % I nogen grad 4 44,4 % I høj grad 3 33,3 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 1 11,1 % % Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom. I nogen grad 7 77,8 % I høj grad 1 11,1 % I meget høj grad (Vi sikrer os altid at medarbejdere og ledere har viden til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelser) 1 11,1 % % 11

15 Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 12,5 % Sjældent 4 50 % Af og til 3 37,5 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores aktivitetsbudgetter mm.) 1 12,5 % Sjældent 4 50 % Af og til 3 37,5 % % Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for køns aspektet. Sjældent 1 12,5 % Af og til 5 62,5 % Ofte 2 25 % %

16 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Sjældent 1 12,5 % Af og til 1 12,5 % Ofte 4 50 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 2 25 % % Tabel 10 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Ingen effekter 1 12,5 % Mere målrettede og borgernære kerneydelser 3 37,5 % Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne 4 50 % Øget innovation 1 12,5 % Øget effektivitet/produktivitet 1 12,5 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 5 62,5 % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne 6 75 % ,5 % Tabel 11 I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? Slet ikke (Vi har ikke oplevet synlige resultater af vores indsats) 1 12,5 % I lille grad 2 25 % I nogen grad 3 37,5 % I høj grad 2 25 % % 13

17 Tabel 12 I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I lille grad 2 25 % I nogen grad 4 50 % I høj grad 2 25 % %

18 15 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

19 3. Tabelrapport Island Deltagende ministerier: Ministry for the Environment and Natural Resources Ministry of Education, Science and Culture Ministry of Finance and Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs Ministry of Industries and Innovation Ministry of the Interior Ministry of Welfare Tabel 1 Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har en politik 3 50 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 2 33,3 % Nej, vi har ikke en politik 1 16,7 % % Tabel 2 Har I målsætninger for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 2 33,3 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 3 50 % Nej, vi har ikke målsætninger 1 16,7 % %

20 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Vi indtænker kønsperspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementets fagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder I lille grad 2 33,3 % I nogen grad 2 33,3 % I høj grad 1 16,7 & I meget høj grad (Det er fast procedure at indtænke kønsperspektivet i vores kerneydelser ifm. evalueringer) 1 16,7 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt. Slet ikke (Vi bruger ikke kønsopdelte data på relevante områder) 1 16,7 % I lille grad 1 16,7 % I nogen grad 1 16,7 % I høj grad 1 16,7 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 2 33,3 % % 17

21 Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom I lille grad 1 16,7 % I nogen grad 3 50 % I høj grad 1 16,7 % I meget høj grad (Vi sikrer os altid at medarbejdere og ledere har viden til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelser) 1 16,7 % % Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 16,7 % Sjældent 1 16,7 % Af og til 1 16,7 % Ofte 3 50 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer. Sjældent 1 16,7 % Af og til 1 16,7 % Ofte 3 50 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af aktivitetsbudgetter mv. som efterleves) 1 16,7 % %

22 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for kønsaspektet Sjældent 2 33,3 % Af og til 2 33,3 % Ofte 2 33,3 % % Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 16,7 % Sjældent 2 33,3 % Af og til 1 16,7 % Ofte 1 16,7 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 1 16,7 % % Tabel 10 Har departementet givet dispensationer efter ligestillingsloven og ligebehandlingsloven i perioden 1. september 2011 til 31. august 2013? Ja 3 50 % Nej 3 50 % % 19

23 Tabel 11 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Mere målrettede og borgernære kerneydelser 3 50 % Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne 1 16,7 % Øget innovation 1 16,7 % Øget effektivitet/produktivitet 3 50 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 4 66,7 % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne 5 83,3 % ,3 % Tabel 12 I hvilken grad har du/i generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I lille grad 1 16,7 % I nogen grad 3 50 % I høj grad 1 16,7 % I meget høj grad (Vi har set betydelige ændringer som følge af vores indsats) 1 16,7 % %

24 21 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

25 4. Tabelrapport Norge Deltagende ministerier: Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kunnskapsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Olje- og energidepartementet Utenriksdepartementet Tabel 1 Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har en politik 6 50,0 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 5 41,7 % Nej, vi har ikke en politik 1 8,3 % % Tabel 2 Har I målsætninger for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 5 45,5 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 4 36,4 % Nej, vi har ikke målsætninger 2 18,2 % %

26 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Vi indtænker kønsperspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementsfagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder I lille grad 2 18,2 % I nogen grad 7 63,6 % I høj grad 2 18,2 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt. I nogen grad 6 54,5 % I høj grad 3 27,3 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 2 18,2 % % Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom Slet ikke (Vi giver ikke medarbejdere og ledere viden til at ligestillingsvurdere kerneydelser) 1 9,1 % I lille grad 4 36,4 % I nogen grad 6 54,5 % % 23

27 Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 9,1 % Af og til 9 81,8 % Ofte 1 9,1 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer Sjældent 2 18,2 % Af og til 8 72,7 % Ofte 1 9,1 % % Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for kønsaspektet. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke initiativer indenfor vores kerneydelser) 1 9,1 % Sjældent 2 18,2 % Af og til 8 72,7 % %

28 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 3 27,3 % Sjældent 3 27,3 % Af og til 2 18,2 % Ofte 1 9,1 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 2 18,2 % % Tabel 10 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Mere målrettede og borgernære kerneydelser 2 0 % Større brugertilfredshed 1 9 % Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne 2 18 % Øget innovation 3 27 % Øget effektivitet/produktivitet 2 18 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 2 18 % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne % % 25

29 Tabel 11 I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I lille grad 2 18,2 % I nogen grad 8 72,7 % I høj grad 1 9,1 % %

30 27 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

31 5. Tabelrapport Sverige Deltagende ministerier: Ministry for Rural Affairs Ministry of Culture Ministry of Defence Ministry of Education and Research Ministry of Employment Ministry of Health and Social Affairs Ministry of Justice Ministry of the Environment Tabel 1 Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har en politik 5 62,5 % Ja, vi har en politik på udvalgte områder 1 12,5 % Nej, vi har ikke en politik 2 25 % % Tabel 2 Har I målsætninger for køns ligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger 4 50 % Ja, vi har målsætninger på udvalgte områder 2 25 % Nej, vi har ikke målsætninger 2 25 % %

32 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Vi indtænker kønsperspektivet i vores kerneydelser, når vi udarbejder evalueringer, brugerundersøgelser og lignende på departementets fagområde. På den måde identificeres særlige forhold, som gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder I lille grad 1 14,3 % I nogen grad 3 42,9 % I høj grad 2 28,6 % I meget høj grad (Det er fast procedure at indtænke kønsperspektivet i vores kerneydelser ifm. evalueringer) 1 14,3 % % Tabel 4 Vi bruger kønsopdelte data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger indenfor et givent felt. Slet ikke (Vi bruger ikke kønsopdelte data på relevante områder) 1 14,3 % I nogen grad 1 14,3 % I høj grad 4 57,1 % I meget høj grad (Det er fast procedure at bruge kønsopdelte data på de relevante områder) 1 14,3 % % Tabel 5 Vi giver medarbejdere og ledere indsigt i og viden om at ligestillingsvurdere kerneydelser fx ved at have nedskrevne procedurer og værktøjer eller ved at tilbyde temadage og kurser herom I nogen grad 5 71,4 % I høj grad 1 14,3 % I meget høj grad (Vi sikrer os altid at medarbejdere og ledere har viden til at kunne ligestillingsvurdere kerneydelser) 1 14,3 % % 29

33 Tabel 6 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i vores evaluering af kommunikationsmateriale fx kampagner, nye hjemmesider og oplysningsmaterialer, så indhold og form når hele den ønskede målgruppe. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 14,3 % Sjældent 2 28,6 % Af og til 2 28,6 % Ofte 2 28,6 % % Tabel 7 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering), når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde, fx i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsbudgetter, fordeling af tilskud og udmøntning af puljer. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores aktivitetsbudgetter mm.) 1 14,3 % Sjældent 2 28,6 % Af og til 3 42,9 % Ofte 1 14,3 % % Tabel 8 Vi medtager overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forbindelse med andre faglige initiativer, så tilrettelæggelse og udmøntning tager højde for køns aspektet Sjældent 1 14,3 % Af og til 3 42,9 % Ofte 3 42,9 % %

34 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 9 Vi sætter fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag som led i fx interne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. Aldrig (Vi ligestillingsvurderer ikke vores kommunikationsindsatser) 1 14,3 % Af og til 3 42,9 % Ofte 2 28,6 % Altid (Der er retningslinjer for ligestillingsvurdering af kommunikationsindsatser) 1 14,3 % % Tabel 10 Hvilke effekter forventer I af arbejdet med ligestillingsvurdering af initiativer i forhold til jeres kerneydelser? Mere målrettede og borgernære kerneydelser 1 9,1 % Øget innovation 1 16,7 % Øget effektivitet/produktivitet 1 16,7 % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 3 50 % Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne 4 66,7 % Andet 1 16,7 % ,3 % Tabel 11 I hvilken grad har du/i generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? Slet ikke 1 16,7 % I nogen grad 5 83,3 % % 31

35 6. Krydstabeller og regressionsanalyse Tabel 1 Politik og målsætninger Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Kilde: Oxford Research 2014 Sammenhængen er signifikant. Har I målsætninger for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Ja, vi har målsætninger Ja, vi har en politik % Nej, vi har ikke en 2 politik 13 % % Nej, vi har ikke målsætninger 8 22 % % % % % % Tabel 2 Politik og resultater Har I en politik for kønsligestilling for jeres ressortområde/kerneydelser? Kilde: Oxford Research 2014 Sammenhængen er signifikant. I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I meget høj grad/ I høj grad/ I nogen grad Ja, vi har en politik % Nej, vi har ikke en 13 politik 81 % % I lille grad/ Slet ikke % 3 19 % % % % %

36 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tabel 3 Kønsopdelt data og resultater Vi bruger kønsopdelt data på relevante områder. På den måde identificeres fx målgruppens fordeling af mænd og kvinder, drenge og piger inden for et givent felt Kilde: Oxford Research 2014 Sammenhængen er signifikant. I meget høj grad/ I høj grad I nogen grad/ I lille grad/ Slet ikke I hvilken grad har I generelt set opnået resultater med ligestillingsvurdering af jeres initiativer? I meget høj grad/ I høj grad/ I nogen grad % 4 25 % % I lille grad/ Slet ikke % % % % % % Tabel 4 Regressionsanalyse Positiv (Ja; I meget høj grad/ I høj grad / I nogen grad) Negativt (Nej, I nogen grad/ I lille grad/ Slet ikke) Sammenhæng Signifikant Politik % Politik målsætninger % Politik målsætninger resultater % Politik målsætninger resultater kønsopdelt data 9 16 % % % 9 16 % 6 11 % % % % % * * Politik målsætninger kønsopdelt data % % % Målsætninger % Målsætninger resultater % Målsætninger resultater kønsopdelt data 9 17 % % % 7 13 % % % % * Kilde: Oxford Research

37

38 Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR 2000 Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mlmo@phmetropol.dk for Professionshøjskolen Metropol 2013-11-07 18:18 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af jkn@ishoj.dk for Ishøj Kommune 2013-12-06 13:03 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015

Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn. Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse udarbejdet af Oxford Research 2015 Regionale jobeffekter ved udvidelse af Københavns Lufthavn Analyse gennemført af Oxford Research for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skive Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Skive Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Skive Kommune Vores gode eksempler for Skive Kommune 6

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Notat Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 for Innovation og Videregående 1. Indledning Efter Ligestillingslovens 5 stk. 4 skal den enkelte ressortminister udarbejde

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere August 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler)

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler) DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere December 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Michael Hedelund Sparring og generel rådgivning ift. politik og presse Studier ved Københavns Universitet Politisk konsulent,

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål, anvendelse og mål... 3 3 Målgruppe

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekretærmøde

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekretærmøde DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, Mogens Kjørup: mokj@fvm.dk (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Juli 2015 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling og kirke Manu Sareen den 27. februar 2013 Indhold 03 Forord - Vejen frem for ligestillingen 04 Indsatsområder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning i folkekirken April 2015

Arbejdsmiljørådgivning i folkekirken April 2015 April 2015 Arbejdsmiljørådgivning i folkekirken April, 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs-

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Frank bød velkommen og introducerede mødets dagsorden.

Frank bød velkommen og introducerede mødets dagsorden. Mødereferat 27. februar 2014 SAM/NAH Deltagere Jens Korre Andersen, Finansministeriet; Johnny Emlington Darling, Erhvervs- og Vækstministeriet; Mette Herner, Skatteministeriet; Henning Jensen, Justitsministeriet;

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse

Charter for flere kvinder i ledelse www.pwc.dk Charter for flere kvinder i ledelse Evaluering af indberetninger, modtaget fra de organisationer og virksomheder, som er omfattet af redegørelsen for 2012 i forbindelse med Charter for flere

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015

REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015 REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015 Afgivet til Folketinget af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold den 26. februar 2015 KOLOFON Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere