Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Sygefravær og trivsel. Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT JUNI 2015 NYT FRA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Sygefravær og trivsel. Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT JUNI 2015 NYT FRA."

Transkript

1 3 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Sygefravær og trivsel Det sidste halve år har mange af vores gode kolleger været sygemeldt i længere perioder. Det er ikke noget vi har oplevet tidligere og det er selvfølgelig meget bekymrende. Det giver anledning til overvejelser om, hvad vi kan gøre bedre i fremtiden for at undgå udvikling af stress symptomer. Naderah har valgt at fratræde sin stilling hos os efter 7 års ansættelse. Hun har med sit engagement, sin viden og sin egen transkulturelle baggrund været en stor inspirationskilde her på CTP og vi kommer til at savne hende. Eneli er til vores store glæde startet igen her i begyndelsen af juni og planen er, at hun stille og roligt trapper op hen over sommeren til sine vanlige 30 timer om ugen fra begyndelsen af august. Vi håber at Jasmina, Emma og Marianne kan starte forsigtigt op igen i løbet af juni måned. Laura vil også gerne tilbage så hurtigt som muligt men er ganske enkelt ikke i stand til at skrive almindeligt ved sin PC så vi arbejder på at få bevilliget et talegengivelses program, så hun gradvist kan starte op igen uden at skulle skrive. I dette nummer af CTP-NYT kan I bl.a. se resultaterne af vores seneste trivselsundersøgelse. Det kan virke som inspirationskilde til, hvilke indsatsområder der er vigtige for os alle i CTP at fokusere på, for at forbedre vores arbejdsmiljø og dermed gerne forebygge stress udløst sygdom. Man taler om de 6 guldkorn som ryggraden i arbejdsmiljøet mening, belønning, indflydelse, passende krav, forudsigelighed og social støtte. I kan læse mere om dette på hjemmesiden arbejdsmiljoviden.dk Red. REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI PSYKIATRISK CENTER BALLERUP 1

2 Behandling af Morten Ekstrøm En vigtig del af vores behandlingsalliance med patienterne bygger på vores indbyggede tavshedspligt som vi altid understreger for patienterne og som er afgørende, hvis vi skal have en respektfuld og tillidsfuld relation. I Region Hovedstaden har man dette forår valgt at sætte fokus på øget informations sikkerhed i vores kliniske hverdag. Følgende punkter har man identificeret som potentielt problematiske med mulighed for forbedringer: Deling af passwords Man glemmer at logge af systemet Man gemmer data med personhenførbare oplysninger i Dropbox, SkyDrive og lignende Papirer og andet der ligger fremme med patientoplysninger eller andet fortroligt Korrespondence med private mail-adresser De mange phishing-forsøg Der er i Arkiv-rummet ophængt plakater, som skal huske os alle på disse 6 fokusområder. Det er oplagte emner at tage op i vores fremtidige forbedringsarbejde og alle i CTP opfordres til at tænke tanker om, hvordan vi fremover kan optimere de procedurer, der har med informations sikkerhed at gøre. Det er vigtigt af hensyn til vores tavshedspligt og vores troværdighed i patientrelationen. 2

3 Arbejdsmiljø af Morten Ekstrøm I foråret 2014 gennemførte RHP en Trivsel OP som ca medarbejdere besvarede. Deres svar repræsenterer det bedste vi kan opnå i forhold til at fastlægge en slags normalværdi som det er relevant at sammenligne sig med. I skemaet på side 5 kan man se CTPs egne svar fra foråret 2014 og foråret 2015 sammenholdt med RHP. Ved alle spørgsmål på nær tre har medarbejdere i CTP gennemsnitligt en højere grad af trivsel end for hele RHP. På 15 af 34 spørgsmål ligger vi mere end 5 point højere og på 8 af 34 spørgsmål ligger vi mere end 10 point højere. Det peger samlet set på en generelt høj grad af tilfredshed med arbejdsmiljøet i CTP. Ved 3 spørgsmål ligger vi i CTP lavere end RHP. Der er i CTP mindre tilfredshed med indflydelsen på, hvordan man udfører sit arbejde samt måden man bruger sine evner på end sammenlignet med hele RHP. Det kan formentlig til en vis grad hænge sammen med, at vi i CTP arbejder meget struktureret i henhold til behandlingspakker og manualer. Men ikke desto mindre bør det være et fokusområde fremover. Desuden opleves det i markant grad, at arbejdspladsen ikke i tilstrækkelig grad understøtter håndteringen af følelsesmæssigt belastede situationer. Det er ikke tilfredsstillende og bestemt også et fokusområde for det fremtidige forbedringsarbejde. To personer har følt sig mobbet gennem det sidste år og det er to personer for meget. Alt hvad vi kan gøre for at undgå det fremover bør sættes i værk. Men det kræver nok, at man griber fat i en anden, hvis man føler sig krænket, generet eller direkte mobbet. Det mest ideelle er, hvis man italesætter over for den som krænker eller mobber. Alternativt kan det være en fra ledelsen på CTP eller ens faglige leder. Magter man ikke det, kan det i princippet være en hvilken som helst god kollega eller vores arbejdsmiljørepræsentant. Det vigtigste er, at man ikke sidder alene tilbage med en følelse af, at være mobbet, uden at få sat ord på det. For så bliver det nærmest umuligt at gøre noget ved det. 3

4 (fortsat) Det er vigtigt at understrege, at det ikke nødvendigvist er tilfredsstillende, blot fordi vi på et bestemt område ligger bedre til end gennemsnittet i RHP. Når det gælder arbejdsmiljø skal vi stedse arbejde på, at forholdene bedres. Men tallene giver en pejling om, hvilke områder der måske er mere relevante end andre at fokusere på, for vi er trods alt hele tiden nødt til at prioritere vores indsatser. Den nye forbedringskultur er ideel i denne sammenhæng, fordi den er med til at sikre, at vores fremtidige arbejde for at fastholde og forbedre trivslen i CTP, ikke kun hviler på ledelsen men er forankret i hele medarbejdergruppen. Vi har alle et medansvar for den fælles gode trivsel i CTP. 4

5 Nr. Trivsel OP - spørgsmål RHP 2014 N=4000 CTP 2014 N=18 CTP 2015 N=31 1 Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 69,7 73,5 67,7 2 Har du mulighed for at få din arbejdstid placeret, så du kan tage hensyn til private 63,4 82,4 75,8** forhold? 3 Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 68,0 69,1 72,6 4 Bliver der lyttet til dine ideer og forslag på din arbejdsplads? 64,0 67,6 70,0* 5 Har du haft en MUS indenfor de sidste 12 måneder? 76,0 81,5 6 Oplever du, at du har tid nok til dine arbejdsopgaver? 47,3 52,9 52,4* 7 Oplever du, at du når at holde pauser i løbet af arbejdsdagen? 46,2 52,9 54,8* 8 Oplever du, at du har mulighed for at arbejde uden generende afbrydelser i dit 42,1 63,2 58,9** arbejde? 9 Er du tilfreds med den faglige kvalitet af det arbejde, I udfører på din arbejdsplads? 63,5 70,3 64,5 10 Oplever du, at der er klare kriterier for faglig kvalitet på din arbejdsplads? 57,8 64,1 62,1 11 Er du stolt over det arbejde, I udfører på din arbejdsplads? 68,0 73,5 75,8* 12 Får du information i god tid om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner, 49,0 63,2 62,1** der vedrører dig? 13 Ved du, hvem du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål vedrørende dine 74,0 77,9 76,6 arbejdsopgaver? 14 Giver du og dine kolleger plads til hinandens forskelligheder på din arbejdsplads? 72,6 80,9 86,3** 15 Bliver din faggruppe respekteret af de andre faggrupper på arbejdspladsen? 68,7 72,1 69,4 16 Er du og dine kolleger gode til at komme med forslag til forbedring af 66,8 76,6 69,4 arbejdsgangene på din arbejdsplads? 17 Tager du og dine kolleger medansvar for, at der er en god stemning og omgangstone 72,9 80,9 79,8* på arbejdspladsen? 18 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 74,4 79,4 81,5* 19 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din leder? 69,7 73,4 70,2 20 Er din leder god til at organisere arbejdet på din arbejdsplads? 64,0 79,7 64,2 21 Får du hjælp og støtte fra din leder, når du har brug for det? 71,8 70, Prioriterer din leder trivslen på arbejdspladsen højt? 68,4 77,9 73,3 23 Oplever du, at arbejdspladsen understøtter håndteringen af følelsesmæssigt 61,4 55,0 55,8* belastede situationer? 24 Har du følt dig stresset indenfor de seneste 6 måneder? OBS! Lav score er positivt 36,4 30,9 30,8* 25 Oplever du, at arbejdspladsen har tilstrækkelig fokus på at forebygge stress hos de 42,4 51,8 44,8 ansatte? 26 Oplever du, at arbejdspladsen har tilstrækkelig fokus på at hjælpe ansatte, som har 49,8 47,9 51,7 problemer med stress? 32 Har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 61,9 72,5 81,7** 33 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 66,6 79,4 80,1** 34 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 59,8 64,4 63,5 35 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 60,4 67,8 71,7** 36 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 59,8 70,6 71,0** 37 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 65,7 61,8 62,9 38 Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 61,5 56,9 64,0 39 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 71,6 73,5 74,2 5

6 Hvad betyder point: I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Grønt = adskiller sig positivt fra RHPs resultat (* = med mere end 5 point, ** mere end 10 point) Rødt = adskiller sig negativt fra RHPs resultat (* = med mere end 5 point) Blåt = til sammenligning resultaterne fra CTP i foråret 2014 Supplerende spørgsmål 27-31: Oplevet trusler gennem det sidste år: ingen Oplevet vold gennem det sidste år: ingen Oplevet uønsket sexuel opmærksomhed gennem det sidste år: ingen Oplevet mobning gennem det sidste år: 2 personer 6

7 Lean af Trine Nørregaard Hansen Siden sidste nyhedsbrev om Lean har vi i arbejdsgruppen arbejdet hårdt for, at kunne bevæge os hen mod forankringen af Lean kulturen. Vi er blevet opmærksomme på flere udfordringer, herunder at vi tilsyneladende ikke helt har formået at få Lean redskaberne ud til alle. Og så har vi haft problemer med at få tavle-møderne til at køre optimalt, så det var sjovt for alle at være tilstede. Det skyldes dels at vores ene del af tavlen med resultatmål ikke alle har været lige relevante for vores målgruppe. Dels at de målinger der skulle gøre tavlen dynamisk ikke har været så ligetil at måle. Der har derfor manglet lidt dynamik. Vi vil forsøge at få CL med på en omprioritering af mål, så de mål der hænger på tavlen er relevante for os alle så man føler sig inspireret til at forfølge målene. Den anden del af tavlen, som vi tidligere oplevede som meget dynamisk, er også gået lidt i stå. Det er alles ansvar, at få det til at køre og nu har vi fået nogle gode redskaber til fremover, at sikre os dynamik. Det er vigtigt at vi fremadrettet alle sammen bruger tavlen til små og store forbedringsforslag, så vi kan følge med i hvad der sker og hvordan det sker. En vigtig pointe er, at man ikke nødvendigvis skal køre processen videre, blot fordi man kommer med forslaget. Vi vil fremover forsøge at integrere arbejdsgrupperne, så der i stedet for én stor central arbejdsgruppe bliver mange små. Arbejdsgrupperne vil fremover blive nedsat ved tavlemøderne når vi gennemgår de nye forbedringsforslag. Vi vil gerne, at forbedringsforslagene har kortere deadlines så vi alle oplever, at CTP hele tiden bevæger sig mod det bedre. Den oprindelige arbejdsgruppe vil gradvist blive reduceret i størrelse og mødetiden bliver nedsat. Hen over sommeren mødes gruppen 1 time ugentligt og derefter kun 1 time om måneden. Den primære funktion for gruppen bliver fremover opfølgning på forbedringsforslagene som er beskrevet i mappen. Vi har valgt 2 mentorer, som vil afsætte tid til at engagere sig i arbejdsgrupperne og hjælpe med forslag til, hvilke Lean redskaber der kan give mening i processen. De to første mentorer bliver Camilla og Kamilla. Vi planlægger at stoppe med outbrief men til gengæld vil der blive lavet referat fra såvel K-møde som 7

8 (fortsat) tavle-møde. Referatet vil blive lavet på skift af 4-5 faste referenter, som skriver det samtidig med at møderne bliver afholdt. For at sikre maksimal deltagelse ved tavle-møderne vil vi i en forsøgsperiode over de næste 3 måneder flytte vores K-møde og tavle-møde til onsdag morgen, som så vil se således ud: Kl.8:00 Kl.8:15 Kl. 8:30 Kl Kl. 9:00-9:55 Morgenmad K-møde Tavlemøde Undervisning Behandlingsmøde I september vil vi evaluere den nye mødestruktur. Vi glæder os til disse forandringer, det bliver mere tidsbesparende og effektivt og vi håber på fortsat engagement og deltagelse fra Jer alle i vores fremtidige forbedringsarbejde. 8

9 Forskning af Jessica Carlsson Så er CTPs ph.d. nr. 2 i hus. Den 10. april forsvarede Karin sin ph.d.- afhandling: Attachment, Complex Trauma and Psychotherapy: A Clinical Stduy of the Significance of Attachment in Adult Arabic-speaking Refugees with PTSD. Det var spændende og Karin klarede det med bravur. Majas ph.d.-projekt PTF4 nærmer sig efterhånden afslutning af inklusion af nye patienter. Vi regner med at kunne stoppe inklusion i slutningen af sommeren i dette omfattende projekt som er vores 4. randomiserede forsøg. I mellemtiden er Hinuga i fuld gang med forberedelser til vores 5. randomiserede forsøg (PTF5) som vil have fokus på behandling af søvnforstyrrelser hos vores traumatiserede patienter med PTSD. Disse forberedelser vil ske i tæt samarbejde med alle faggrupper på CTP. Hinugas vejledere er professor Poul Jennum, læge, ph.d. Lone Bondrup samt undertegnede. I april i år udkom Volume 25, nr. 1, 2015 af tidsskriftet Torture Journal. I dette nummer var det en stor glæde at se hele 3 artikler fra CTP: Follow-up study of the treatment outcomes at a psychiatric trauma clinic for refugees Cæcilie Buhmann, Erik Lykke Mortensen, Merete Nordentoft, Jasmina Ryberg, Morten Ekstrøm Cognitive behavioral psychotherapeutic treatment at a psychiatric trauma clinic for Refugees: description and evaluation Cæcilie Buhmann, Ida Andersen, Erik Lykke Mortensen, Jasmina Ryberg, Merete Nordentoft, Morten Ekstrøm After all the traumas my body has been through, I feel good that it is still working. Basic Body Awareness Therapy for traumatised refugees Kajsa Stade, Signe Skammeritz, Charlotte Hjortkjær, Jessica Carlsson 9

10 Kommende aktiviteter i CTP Onsdag 10. juni: Onsdag 10. juni: Fredag 12. juni: Onsdag 12. august: Fredag 21. august: Onsdag 26. august: Onsdag 2. september: Onsdag 2. september: Tirsdag 8. september: Karins ph.d.- foredrag Fyraftensmøde Sommerfest Transkulturel Journal Club Bagdad Café Fyraftensmøde HAM samrating TRAFIK Følgegruppemøde Fotos: Camilla 10