DANSK. Brugermanual. Airway Inflammation Monitor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK. Brugermanual. Airway Inflammation Monitor"

Transkript

1 DANSK Brugermanual Airway Inflammation Monitor

2 Husk Det er meget vigtigt at sikre de specificerede forhold for målinger: Omgivende temperatur: 16 till 30 C Fugtighed: 20 till 60 % RH (Ikke-kondenserende) Mobiltelefoner og trådløse telefoner kan påvirke udstyret og bør derfor holdes væk. Påvirkninger kan gøre det umuligt at udføre en måling. Lad NIOX MINO, med Sensor, være tilsluttet strømnettet når det er muligt. Det anbefales at lade apparat med sensor være tilsluttet to timer før første måling udføres. Når udstyret ikke er i brug skal den medfølgende NIOX MINO taske (lukket) benyttes til transport og opbevaring af NIOX MINO når udstyret ikke er tilsluttet strømnettet.

3 Indholdsfortegnelse Support... 2 Tiltænkt brug (Europa)... 2 Arbejdsmiljømålinger... 2 Advarsel!... 3 Forsigtig!... 3 NIOX MINO Sensor... 4 Klinisk dokumentation... 5 Symbolforklaring... 5 Præsentation... 6 Installation... 6 Forbered en måling... 7 Procedur... 8 Se på resultatet... 9 Se på målinger, der er registreret på kortet... 9 Udskriv målinger (valgfri) Skift indstillinger Deaktivér/aktivér alarm Sluk for alarmen Mål NO i omgivende luft Informationsmenu Udskift NIOX MINO Sensor Vedligeholdelse Forebyggende eftersyn Intern kvalitetskontrol Håndtering af brugte/udløbne enheder Fejlfinding Udskriv supportdata (valgfri) Kopier supportdata til kort Demonstrationsfunktion Tekniske data Driftsbetingelser Ydelsesdata Åndedrætsparametre Software Transport og opbevaring Patient-/mundstykkefilter Ansvarig producent Symboler NIOX MINO-tilbehør Begrænset garanti Returforsendelser Overvågningssystem Vejledning samt fabrikantens erklæring Brugermanual EPM , version 03, juni 2009, til instrumenter med softwareversion 14X0. X kan være et tal mellem 0 og 9. Versionsnummeret for dit instrument kan ses i informationsmenuen, jf. side 12. Oplysningerne i dette dokument gives med forbehold for ændringer. Ændringer stilles til rådighed af Aerocrine AB, når de foreligger. NIOX MINO er CE-mærket I overensstemmelse med In Vitro Diagnostisk Udstyr Direktiv 98/79/EC og godkendt til klinisk brug i medlemslande af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. NIOX MINO er 510(k) godkendt, K072816, af FDA. Copyright 2009 Aerocrine AB, Solna, Sverige. Aerocrine, NIOX MINO og NIOX er registrerede varemærker, der tilhører Aerocrine AB. Bemærk! Denne manual henvender sig til medicinsk personale og skal bruges, når patienter undervises i, hvordan NIOX MINO -enheden bruges. Enheden har en demonstrationsfunktion til dette formål, se afsnittet Demonstrationsfunktion. 1

4 Support Den første support ydes af den lokale Aerocrine-repræsentant, som bør kontaktes, hvis der opstår problemer med enheder, der ikke kan løses ved hjælp af de tiltag, der er beskrevet i denne manual. Er der ingen lokal repræsentant, kontaktes serviceafdelingen hos Aerocrine AB. Der skal oplyses følgende: Dit navn, din adresse og dit telefonnummer. Serienr. (både hovedenhed og sensor). Beskrivelse af fejlen (så uddybende som muligt). Alarm koder og lister. Tiltænkt brug (Europa) NIOX MINO Airway Inflammation Monitor måler Fraktioneret Ekspiratorisk Nitrogen Oxid (FE NO ) hos mennesker. Niveauet af Nitrogen Oxid øges ved eosinofil luftvejs inflammation og mindskes som en respons på antiinflammatorisk behandling. FENO koncentrationen i udåndingsluften kan med NIOX MINO måles med sikkerhed, således at målinger er repeterbare og i overensstemmelse med guidelines for NO måling i henhold til European Respiratory Society samt American Thoracic Society 1. Måling af FE NO med NIOX MINO er en kvantitativ, non-invasiv, simpel og sikker metode til at måle FE NO koncentrationen hos patienter med astma lignende luftvejs symptomer med henblik på at kunne påvise og monitorere tilstedeværelsen af eosinofil luftvejs inflammation. NIOX MINO er egnet for børn, ca år, samt voksne fra 18 år og opefter. FE NO måling bør anvendes som en del af den normale vurdering og monitorering af astma patienter for at optimere og forbedre patientens astma management. NIOX MINO skal anvendes som beskrevet i NIOX MINO brugermanualen. NIOX MINO må ikke benyttes på spædbørn eller børn under 4 år, da målingen kræver patient kooperation. Arbejdsmiljømålinger På grund af risikoen for forstyrrende forbindelser ved arbejdsmiljøundersøgelser, bør særlige måleforanstaltninger overvejes. Kontakt den lokale Aerocrine-repræsentant eller serviceafdelingen hos Aerocrine AB for at få yderligere oplysninger. 1 Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:

5 Advarsel! NIOX MINO -enheden skal altid bruges og betjenes som beskrevet i denne manual. Aerocrine påtager sig intet ansvar for beskadiget udstyr eller forkerte resultater, hvis udstyret ikke håndteres, som beskrevet i denne manual. Brug kun den medfølgende AC/DC-adapter. Enheden må ikke komme i nærheden af vand! Pas på ikke at spilde eller dryppe vand på enheden. Enheden eller sensoren må ikke opvarmes eller destrueres ved brand. Se afsnittene Håndtering af brugte/udløbne sensorer og Håndtering af en udløbet NIOX MINO -enhed. Pas på ikke at tabe enheden eller udsætte den for kraftige slag. Fejl kode E 2120 indikerer, at der kan være en alvorlig fejl ved apparatet; det kan give forkerte, lave måleværdier. Drag ingen kliniske beslutninger på baggrund af en værdi, målt på et apparat der har vist fejlkoden E NIOX MINO bør ikke benyttes i nærheden af eller ovenpå andet udstyr. Hvis dette er nødvendigt bør NIOX MINO apparatets funktion kontrolleres for at sikre normal drift i de omgivelser det skal anvendes i. Forsigtig! NIOX MINO må ikke tilsluttes lysnettet, medmindre sensoren er monteret. Mobiltelefoner og trådløse telefoner kan forstyrre enheden og bør derfor ikke komme i nærheden af den. I tilfælde af interferens kan det være umuligt at udføre målinger. Sørg for at bruge den korrekte målefunktion, da der ellers kan opnås forkerte FE NO - resultater. Sørg for at vælge det rigtige testkort ved hjælp af Testkort. Stoffer, der indeholder alkohol og opbevares i nærheden af NIOX MINO, kan give forkerte måleresultater. NIOX -filtre må ikke genbruges. NIOX MINO -enheden kan danne varme under normal brug temperaturen kan stige op til 5 grader over den omgivende temperatur. Kontrollér, at de nederste ventilationsåbninger ikke er blokeret. Enheden må ikke anbringes på senge, sofaer, tæpper eller andre bløde overflader. Der kan maksimalt udføres 10 målinger/time ved kontinuerlig brug. Det vil dog være muligt at udføre 20 målinger per time, hvis apparatet efterfølgende kan hvile mindst 30 minutter. 3

6 Det anbefales udelukkende at anvende tilbehør til NIOX MINO, der er anbefalet af Aerocrine. Brug af andet tilbehør kan resultere i mindsket stabilitet, skade på dit NIOX MINO produkt, brand, elektrisk chok, skade eller ødelæggelse på andet inventar. Produktgarantien dækker ikke produktfejl eller skader som er et resultat af brugen, af ikke godkendt tilbehør. Aerocrine fraskriver sig ethvert ansvar for sundheds-, sikkerheds- eller andre problemer forårsaget af brugen af tilbehør, der ikke er godkendt af Aerocrine Den særlige udåndingsfunktion på 6 s. er kun beregnet til forskningsbrug. NIOX MINO Sensor Advarsel! NIOX MINO Sensoren indeholder kemikalier, der kan være skadelige, hvis de sluges.. Rør udelukkende ved den grå del når du udskifter sensoren. Rengøring af sensoren med ethanol eller lignende desinficerende middel kan gøre den ustabil i en periode, hvis varighed ikke kan forudsiges. Sensoren må ikke komme i nærheden af vand! Pas på ikke at spilde eller dryppe vand på sensoren. Forsigtig! NIOX MINO-sensor skal opbevares i den uåbnede originalemballage, før den installeres. Vedr. transport og opbevaring henvises til det relevante afsnit i denne manual. NIOX MINO-sensoren er følsom over for ændringer i den omgivende temperatur og luftfugtighed. Den bedste ydelse opnås, hvis de omgivende betingelser er stabile. Se de anbefalede målebetingelser i afsnittet Driftsbetingelser". Hold enheden væk fra vinduer, solskin, radiatorer, komfurer eller åben ild for at undgå ustabile betingelser. Når enheden transporteres fra et sted til et andet, kan en længere stabiliseringsperiode være påkrævet, før der udføres målinger. Se de anbefalede transportbetingelser i afsnittet Transport og opbevaring. Brug altid NIOX MINO-posen til transport. NIOX MINO med monteret sensor bør altid være tilsluttet lysnettet, når det er muligt. 4

7 Klinisk dokumentation NIOX MINO overholder i det væsentlige de udstyrsanbefalinger for 2005, som American Thoracic Society (ATS) og European Respiratory Society (ERS) har udsendt for måling af NO i udåndingsluften. 1 Disse anbefalinger er baseret på en NO-analyse ud fra kemiluminesensmetoden. NIOX MINO bruger imidlertid en anden metode (elektrokemi). Som følge heraf er feltkalibrering af NIOX MINO ikke nødvendig*. Der er påvist overensstemmelse for middelværdien af to gyldige målinger af NO i udåndingsluften med NIOX og den første gyldige NO-måling med NIOX MINO. 2-5 På grundlag heraf anses én gyldig NO-måling for at være tilstrækkelig i stedet for de to målinger, der anbefales i vejledningen. 1 Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: Alving K, Jansson C, Nordvall L: Performance of a new hand-held device for exhaled nitric oxide measurement in adults and children. Respiratory Research 2006;7: McGill C, Malik G, Turner S. Validation of a hand-held exhaled nitric oxide analyzer for use in children. Pediatr Pulmonol Nov;41(11): Khalili B, Boggs PB, Bahna SL. Reliability of a new hand-held device for the measurement of exhaled nitric oxide. Allergy 2007;62: Menzies D, Nair A, Lipworth BJ. Portable exhaled nitric oxide measurement: Comparison with the "gold standard" technique. Chest 2007;131(2): * Sensoren er kalibreret fra fabrikken og behøver ikke at blive rekalibreret. Symbolforklaring Ansvarlig producent Produktet opfylder kravene i de gældende europæiske direktiver El-sikkerhed Type B-anvendt del V ~50-60 Hz ETL-listet. Opfylder UL-standard Certificeret i overensstemmelse med CAN/CSA standard C22.2 nr Produktet bør genbruges ifølge det lokale program for elektronisk udstyr. Læs brugermanualen nøje igennem, før enheden tages i brug Udløbsdato Begrænsning vedr. transport og opbevaringstemperatur Kun til engangsbrug In Vitro Diagnostisk udstyr 5

8 Præsentation NIOX MINO -testkort Valgfri opbevaring af individuelle patientdata NIOX MINO NIOX -filter Engangsfilter, der skal udskiftes før hver målesession og før hver patient Display IR-port AC/DC-adapter Strømforsyningen skal hele tiden være tilsluttet NIOX MINOsensor NIOX MINO-testkort Der kan bruges et testkort (smart card) til at opbevare patientdata. Det anbefales stærkt at bruge ét enkelt kort til hver patient. Skriv patientens id på kortet. Der findes to forskellige korttyper. Et Standard testkort, der bruges til alle patienter, som kan ånde ud i 10 sekunder. Det særlige 6 s. testkort kan bruges til børn på under 130 cm, og børn som har svært ved den længere udåndingstid eller ved en dyb indånding. Standard testkort Særligt 6 s. testkort Bemærk! Den særlige udåndingsfunktion på 6 s. er kun beregnet til forskningsbrug. Installation 1. Montér en NIOX MINO -sensor, som beskrevet i instruktionerne i afsnittet om udskiftning af sensoren. Forsigtig! Det er meget vigtigt, at der er monteret en sensor, før AC/DC-adapteren tilsluttes. 2. Tilslut AC/DC-adapteren til enheden og til et strømudtag. 3. Lad enheden varme op. Det kan tage op til 30 minutter, efter at enheden er tilsluttet strømforsyningen. Det anbefales at lade sensoren stabilisere i to timer før den første måling udføres. Opvarmes Klar til brug Bemærk! Se afsnittet Fejlfinding, hvis der vises andre ikoner eller meddelelser. 6

9 Forbered en måling Med testkort (anbefalet) Sæt det valgt kort ind i enheden Rør ved displayet Klar til brug Lampen i toppen lyser Montér et nyt filter Bemærk! Se sidste side vedrørende forskellige testkort. Uden testkort (bemærk, at der ikke vil blive gemt patientdata) Montér et nyt filter Rør ved displayet Lampen i toppen lyser Enheden er klar til at måle Ændring af målefunktion Enheden er klar til at måle Standardfunktion Særlig 6 s. funktion Vælg funktionsskift hovedmenuen Gå tilbage til Skift funktion og gå tilbage til hovedmenuen Bemærk! Kontrollér, at den rigtige funktion er valgt ellers kan der opnås forkerte FE NO -resultater. Den særlige udåndingsfunktion på 6 s. er kun beregnet til forskningsbrug. Instrumentet vender altid tilbage til Standardfunktion, når det har været i dvaletilstand (displayet er ikke oplyst). 7

10 Procedur 1. Tøm lungerne 2. Træk vejret dybt ind gennem filteret, indtil lungerne er helt fyldt (total lungekapacitet) Du kan også se på displayet ved hjælp af et spejl Skyen på displayet er pustet op, og lampen på toppen er slukket, mens du ånder ind 3. Ånd langsomt ud igennem NIOX -filteret Lyt til lydsignaler og se på lampen på toppen: Uafbrudt lyd og fast lys = ok Periodisk høj lyd og blinkende lys = for kraftig udånding Periodisk lav lyd og blinkende lys = for svag udånding Lyden holder op med et klik, og lampen på toppen slukkes, når udåndingen er godkendt OK For kraftigt For svagt 4. Vent på resultatet 8

11 Se på resultatet Med testkort Uden testkort De sidste fem målinger vises Se på tidligere målinger Tilbage Resultatet i ppb Se på senere målinger Udskriv måling Tilbage Resultatet i ppb Udskriv måling Se på målinger, der er registreret på kortet Vælg Den valgte måling er angivet Se på tidligere målinger Se på målinger Tilbage Værdien af den valgte måling Målingens dato og klokkeslæt Se på senere målinger Udskriv 9

12 Udskriv målinger (valgfri) Tilslut printeren til strømforsyningen. Placér enhedens og printerens IR-porte overfor hinanden Bemærk! Printeren skal være udstyret IrDA interface teknologi for at være kompatibel med NIOX MINO. Med testkort Udskriv målinger Tilslutning til printeren Stop udskriften gå tilbage Fortsæt udskriften af flere målinger på testkortet Printeren standser midlertidigt, når den valgte måling er udskrevet Stop udskriften gå tilbage NIOX MINO Exhaled NO Report Måling udskrives i øjeblikket Stands udskriften midlertidigt Uden testkort NIOX MINO Exhaled NO Report :58 Standard mode :58 Standard mode ID: Udskriv måling 10 ID: :34 14 ppb Sign _ Uden testkort :03 35 ppb :15 48 ppb :20 55 ppb :35 25 ppb :22 23 ppb :14 26 ppb :03 22 ppb :25 22 ppb :31 24 ppb :15 35 ppb Sign _ Med testkort

13 Skift indstillinger Vælg Lydstyrke og lysintensitet på lampen Alarm Tid og klokkeslæt Lydstyrke Valg af tidsog datoformat Justér Tilbage Næste trin Tilbage Justér Tilbage Lysintensitet på lampen Tid og klokkeslæt Lysintensitet på lampen Justér Tilbage Lydstyrke Bemærk! Det er vigtigt at indstille dato og klokkeslæt korrekt, eftersom dato og klokkeslæt registreres og gemmes sammen med måleresultatet. Alarmklokkeslæt Justér Tilbage Næste trin Deaktivér/aktivér alarm Alarm Vælg Deaktivér alarm Aktivér Aktuelt alarmen indstillet alarmklokkeslæt Alarm aktiveret Alarm deaktiveret Sluk for alarmen Sluk for alarmen Bemærk! Alarmen gentages 24 timer senere, hvis den ikke deaktiveres. Alarmklokkeslættet vises på hovedskærmen, når alarmen indstilles og aktiveres. Det vises kun, når instrumentet ikke er aktiveret ( sleep mode ). Alarm aktiveret: Alarmvisning vises Alarmlyden høres (maks. 1 minut) 11

14 Mål NO i omgivende luft Vælg Anmärkning! Patientfilter ska alltid vara monterat på instrumentet vid mätning av omgivnings-no. Måling af omgivende luft Annuller Måler (ca min.) Omgivende værdi Tilbage Anmärkning! Detta räknas som en mätning för sensorn. Informationsmenu Vælg Enhedsoplysninger Resterende målinger for den monterede sensor Sensorens udløbsdato Sensorens serienr. 16 seneste alarm koder Tilbage Udskriv, se side 17 Antal resterende målinger for instrumentet Instrumentets u dløbsdato Instrumentets serienr. Softwareversion 16 seneste målinger af omgivende NO 12

15 Udskift NIOX MINO Sensor Forsigtig! Kontrollér, at AC/DC-adapter er koblet fra, før sensoren udskiftes. Sensorhuset skal åbnes med forsigtighed. Åbningen har skarpe kanter indvendigt. Tryk på den blå del og hold den nede mens den orange del drejes Tag den grå sensor ud Sæt den nye sensor i Drej den orange del tilbage, indtil den låser Forsigtig! NIOX MINO-sensoren skal opbevares utilgængeligt for børn. Den hvide sensormembran må ikke berøres eller rengøres. Når sensoren er skiftet, kan det normalt tage op til 30 minutter for enheden at varme op, når den tilsluttes strømudtaget. NIOX MINO-sensoren er følsom over for ændringer i den omgivende temperatur og luftfugtighed. Det anbefales at lade en ny sensor være tilsluttet mindst 2 timer før første måling. 13

16 Vedligeholdelse Udskift NIOX -filteret før hver måling. Rengør enhedens chassis med en klud fugtet med 70 % ethanol, isopropanol eller tilsvarende desinficerende middel. Vær forsigtig ved brug af desinficerende midler som alkohol (ethanol), da for store mængder kan ødelægge sensoren. Rensemidler i sprayform må ikke anvendes. NIOX MINO -enheden eller sensoren må ikke åbnes eller serviceres. Forebyggende eftersyn Før hver måling skal det visuelt efterses,: at enheden ikke er beskadiget at sensoren er på plads at det korrekte kort er sat i, eller at den korrekte målefunktion er valgt at der er monteret et NIOX-filter at AC/DC-adapterens ledning er ubeskadiget og korrekt tilsluttet enheden og strømudtaget. kontakt den lokale Aerocrine-repræsentant eller Aerocrine AB, hvis der mangler en del, eller hvis en del er beskadiget. Intern kvalitetskontrol Indbyggede funktioner for kvalitetskontrol monitorerer kontinuerligt funktionaliteten og sporer enhver potential drift fra baseline. Håndtering af brugte/udløbne enheder NIOX MINO-sensor Brugte eller udløbne sensorer bør genbruges ifølge det lokale genbrugsprogram for elektronisk udstyr. Bemærk, at der er et LiMnO 2 -batteri inde i sensorenheden. NIOX MINO-enhed En udløbet enhed bør genbruges ifølge det lokale program for elektronisk udstyr. Bemærk, at der er et LiMnO 2 -reservebatteri inde i enheden. 14

17 Fejlfinding Advarsel Tiltag Kobl strømforsyningen fra og montér en sensor. Symbol med roterende cirkler Indåndingen var for svag til at starte en måling. Stop straks proceduren, når denne advarsel vises. Vent på skærmbilledet Ready for use og gentag indåndingen med en kraftigere indåndingskraft. Blinkende kortsymbol Blinkende nummer eller dato Testkortet næsten fuldt Skift kort. Kortet vil fortsat registrere oplysninger, når det er fuldt, men de ældste oplysninger overskrives. Sensor næsten udløbet Bestil en ny sensor. Dette sker, når der er 10 % af målingerne tilbage eller 2 uger før udløbsdatoen og fortsætter, indtil sensoren er udløbet. Blinkende advarselstegn og fejl Kode E9000 (vises i 3 sek. én gang om dagen, når instrumentet er aktiveret) Instrument næsten udløbet Bestil et nyt instrument. Dette sker 4 måneder, før instrumentet udløber, eller når der er 50 målinger tilbage. Instrumentet virker ikke efter den angivne dato eller efter det angivne antal målinger. A B C A Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem +16 og +30 C. Vent til sensoren stabiliseres. B Fjern evt. forstyrrende kilder (fx trådløse telefoner eller mobiltelefoner eller apparater, der udsender gas). Vent til sensoren stabiliseres. C Vent til sensoren stabiliseres. < 4 minutter. 15

18 Alarm meddelelser og andre oplysninger vises som en kode øverst i enhedens display. Tabellen nedenfor fortæller, hvordan man skal reagere på en fejlkode. Kontakt den lokale Aerocrine-repræsentant eller serviceafdelingen hos Aerocrine, hvis fejlen varer ved. Alarm Tiltag kode E1002 Se E8001 E1003 Se E E1005 Tryk på ikonet Tilbage og gentag målingen, mens testkortet er sat helt ind eller er taget helt ud. E2002 For kraftig udånding. Gentag målingen med mindre kraftig udånding. E2003 Inspiration for svag eller kort. Gentag målingen, og husk at ånde ind og fylde lungerne helt. E2004 Ingen eksspiration registreret. Gentag målingen og ånd ud i enheden straks efter indånding. E2005 or svag udånding. Gentag målingen med øget udåndingskraft og ånd ud, indtil signalet for afsluttet udånding høres. E2006 Gentag målingen og ånd ikke E2007 igennem patientfilter under analysen. E2101 E2119 E2120 E2122 E2123 E3901 E3926 E5010 E5032 E Fjern evt. forstyrrende kilder (fx trådløse telefoner eller mobiltelefoner eller apparater, der udsender gas). Prøv at gentage målingen, når enheden er klar til måling. Hvis fejlen varer ved, trækkes stikket til strømforsyningen ud og sættes i igen for at genstarte enheden. Fejlkode E2120 indikerer, at der kan være noget alvorligt i vejen med instrumentet. Det giver måske for lave FE NO -værdier. Træf ikke nogen kliniske beslutninger på baggrund af en værdi fra et instrument, der har vist fejlkode E2120. Træk stikket til strømforsyningen ud og sæt det i igen for at genstarte enheden. Data gemmes ikke på testkortet. Udskift testkortet. IR-kommunikationsfejl. Træk stikket til strømforsyningen ud og sæt det i igen for at genstarte enheden og printeren. Kontrollér testkortet og at det er sat korrekt i. Prøv et andet kort. Alle målinger på sensoren er brugt. Udskift sensoren. Alarm kode E6002 E6003 E6010, E6012 E6011, E6014 E6033 E8001 E8020 E8050 E8060 E8061 E8100 E8213 Tiltag Sensorens udløbsdato er over skredet (6002), eller indstillingen af klokkeslæt og dato er forkert. Kontrollér, at enhedens indstilling af klokkeslæt og dato er korrekt. Justér evt. indstillingerne og træk stikket til strømforsyningen ud og sæt det i igen for at genstarte enheden. Hvis fejlen varer ved, skal sensoren udskiftes. Fjern evt. forstyrrende kilder (fx trådløse telefoner eller mobiltelefoner eller apparater, der udsender gas). Træk stikket til strømforsyningen ud og sæt det i igen for at genstarte enheden. Gentag målingen. Sensoren er defekt. Udskift sensoren. Kontrollér, at den omgivende temperatur er inden for det specificerede område. Flyt evt. enheden til et andet sted. Træk stikket til strømforsyningen ud og sæt det i igen for at genstarte enheden. Kontrollér, at netspændingen er inden for det specificerede område. Udskift evt. strømforsyningen. Træk stikket til strømforsyningen ud og sæt det i igen for at genstarte enheden. E9000* Enheden er tæt på udløbsdatoen eller det tilladte antal målinger (4 måneder eller 50 målinger tilbage). Kontakt den lokale Aerocrine-rep. eller Aerocrine support. E9001* Enheden er udløbet og skal udskiftes. Kontakt den lokale Aerocrine-rep. eller Aerocrine support. Det er stadig muligt at se på eller udskrive målinger, der er gemt på et testkort. * advarselskode.

19 Udskriv supportdata (valgfri) Tilslut printeren til strømforsyningen. Placér enhedens og printerens IR-porte overfor hinanden NIOX MINO Service Report :15 Unit: ID: On-time: 3576 Measurements: 0414 Expiry: App SW: 1430 Boot SW. 3 Antal resterende målinger og udløbsdato Sensor: Article no: ID: Measurements: 43 Expiry: Resterende sensormålinger og udløbsdato Vælg Enhedsoplysninger Udskriv støttedatarapport Error log: :47 E :19 E :11 E :51 E :23 E2002 Ambient results: :48 <5ppb :35 10ppb Fejlkoder og resultater for ambient NO måling i kronologisk rækkefølge Kopier supportdata til kort Dato for overførsel af supportdata Enhedens serienr. Sæt et servicekort i, før der overføres data. Start kopiering af data Datakopiering i gang Supportdata gemt på servicekort Tag servicekortet ud. 17

20 Demonstrationsfunktion Brug denne funktion til en ny patient for at vise de forskellige trin i en måling, de tilsvarende illustrationer på displayet og lys- og lydfeedback. (Lydstyrken skal være > 0.) Vælg Demonstrationsfunktion Indånding Skyen vokser under indåndingen, og lampen på toppen slukkes Gå tilbage til den valgte menu Næste trin Korrekt udåndingstryk Skyen er i en fast centreret position, lampen på tommen lyser, og der høres en konstant lyd. For svagt udåndingstryk Skyen er lidt under det gyldige udåndingstrykområde, lampen på toppen blinker, og der høres en lav periodisk lyd. For kraftigt udåndingstryk Skyen er lidt over det gyldige udåndingstrykområde, lampen på toppen blinker, og der høres en høj periodisk lyd. Måling bearbejdes Der vises et rullende billeder af skyer i analysefasen efter en korrekt udånding, og før der vises en måleværdi. Bemærk! Demofunktionen viser kun en statisk visning. 18

21 Tekniske data Mål og vægt Højde: 240 mm Bredde: 130 mm Dybde: 100 mm Enhedens vægt inkl. sensor: 0,8 kg Elektriske data Ifølge IEC , Klasse II Type B Netspænding: V ~50-60 Hz Sekundær spænding (ekstern strømadapter): 6 V DC Strømforbrug: < 15 VA Støjniveau (standby) < 35 db(a), i en afstand af 1 m Opbevaringstid NIOX MINO -enhed: 3,5 år fra fremstillingsdatoen eller 1500 målinger NIOX MINO -sensor: 1 år fra fremstillingsdatoen,????. Driftsbetingelser Benyt altid NIOX MINO tasken (lukket) til transport og opbevaring af NIOX MINO når denne ikke er tilsluttet strømnettet. Målebetingelser Omgivende temperatur: +16 to +30 C Luftfugtighed: % RH (ikkekondenserende) Atmosfærisk trykområde: 700 till 1060 hpa Omgivende NO-koncentration: < 300 ppb Udåndet flow under FE NO -målinger ved 50 ml/s ± 10 % BTPS (Body Temperature Pressure Saturated, 37 C, 1013 hpa, 100 % RH) Ydelsesdata Ydelsesdata, typiske for en standardtemperatur på 25 C, en luftfugtighed på 50 % RH og et tryk på 1013 hpa Måleområde: ppb Laveste detektionsgrænse: 5 ppb Tid til måling af FE NO : < 2 min. Tid til stabilisering af temperatur: 30 min. Tid til måling af omgivende NO: < 4 min. Linearitet r 2 værdien (Squared correlation coefficient r ). Bestemmelse baseret på regressions analysen ved brug af standard gas reference prøver ved seks forskellige koncentrationsniveauer, som dækker det operative måleområde. Præcision Analytisk præcision: < 3 ppb af målt værdi < 30 ppb, < 10 % af målt værdi 30 ppb. Defineret som en standardafvigelse for gentagne målinger med samme apparat, ved brug af en certificeret gas koncentration af Nitrogen Oxid. Klinisk præcision: < 3 ppb af målt værdi < 30 ppb, < 10 % af målt værdi 30 ppb. Bestemt ud fra gentagne målinger, udført lige efter hinanden, på samme patient af forskellige operatører. Nøjagtighed Analytisk nøjagtighed: ± 5 ppb eller max 15 %. Udtrykt som den øvre 95% confidens grænse, baseret på gennemsnittet af den absolutte differens fra en certificeret gas koncentration af Nitrogen Oxid. 19

22 Metode sammenligning ± 5 ppb for værdier < 50 ppb, ±10 ppb for værdier ppb ±25 ppb for værdier over 100 ppb. Udtrykt som forskellen mellem en målt NIOX MINO FE NO værdi og den tilsvarende FE NO værdi målt med NIOX apparat fra Aerocrine angivet som een standardafvigelse. Åndedrætsparametre Indånding Indånding til TLC (Total Lung Capacity total lungekapacitet) før udåndingen starter for at sikre korrekt håndtering: Standardfunktion: Min. -3 cm H 2 O (kun trigger) Særligt 6 s. funktion: Min. -3 cm H 2 O (kun trigger) Udånding Udåndingstid: Standardfunktion: 10 sek. (klinisk brug) Særligt 6 s. funktion: 6 sek. (forskningsbrug) Alle udåndinger skal udføres ved et udåndingstryk på cm H 2 O for at opretholde en fast flowrate på 50 ± 5 ml/sek. Software Hukommelseskapacitet 2000 målinger (testkorthukommelse) 1500 målinger (enhedshukommelse) Transport og opbevaring NIOX MINO -enhed (transport og opbevaring i uåbnet, original emballage) Relativ luftfugtighed: %, inkl. kondensering Temperaturområde: C Atmosfærisk trykområde: hpa NIOX MINO -sensor (transport og opbevaring i original emballage) Relativ luftfugtighed: %, inkl. kondensering Temperaturområde: C Anbefalet temperaturområde: C Atmosfærisk trykområde: hpa Komplet enhed, inkl. sensor (transport i NIOX MINO -pose) Relativ luftfugtigheds: %, ikkekondenserende Temperaturområde: C Atmosfærisk trykområde: hpa Når enheden transporteres fra et sted til et andet, kan en længere stabiliseringsperiode være påkrævet, før der kan udføres målinger. Patient-/mundstykkefilter Engangsfilter (NIOX -filter) skal udskiftes ved hver ny målesession og til hver ny patient. Bakterielt, viralt filter ifølge direktivet for medicinsk udstyr, Klasse IIa Ansvarig producent Aerocrine AB Box 1024 (Sundbybergsvägen 9) Solna 20

23 Symboler Bagplade Bottendekal Ansvarlig producent 2 Type B-anvendt del 3 Læs manualen før enheden tages i brug 4 Produktet bør genbruges ifølge det lokale program for elektronisk udstyr 5ETL-listet. Opfylder UL-standard Certificeret i overensstemmelse med CAN/CSA standard C22.2 nr Apparatet opfylder de relevante europæiske direktiver 7 Enhedens udløbsdato (år:måned) 8 Varenr. 9 Serienr. NIOX MINO -tilbehør En liste over anbefalet tilbehør kan rekvireres hos den lokale Aerocrinerepræsentant. Forsigtig! Ved valg af tilbehør til NIOX MINO -produktet skal man huske, at tilbehør, der ikke er anbefalet af Aerocrine AB, kan medføre mistet ydelse, beskadigelse af NIOX MINO -produktet, brand, elektrisk stød, personskade eller tingskade. Produktgarantien dækker ikke produktfejl eller skader, der skyldes brug af ikkegodkendt tilbehør. Aerocrine AB påtager sig intet ansvar for problemer med sundhed og sikkerhed eller andre problemer, der skyldes brugen af tilbehør, der ikke er godkendt Aerocrine AB. Begrænset garanti Aerocrine AB yder en begrænset garanti for denne enhed og originalt tilbehør, der leveres med denne enhed. Betingelser defineres, når delene købes. Der må IKKE gøres forsøg på at reparere enheden. Det er IKKE tilladt at åbne enheden. Ethvert forsøg gør garantien ugyldig, og ydelse ifølge specifikationerne kan ikke garanteres. Returforsendelser Kontakt den lokale Aerocrine-repræsentant, før enheden eller tilbehør returneres. Er der ingen lokal repræsentant, kontaktes serviceafdelingen hos Aerocrine AB. 21

24 Overvågningssystem Som producent af medicinsk udstyr skal Aerocrine have et system for at melde evt. bivirkninger ved dets medicinske udstyr til sundhedsmyndighederne, et overvågningssystem. Formålet med overvågningssystemet er at sikre sundhed og sikkerhed for patienter, brugere og andre, som bruger medicinsk udstyr, ved at reducere sandsynligheden for, at samme type bivirkning gentager sig. Dette opnås ved omgående at informere om oplevede hændelser for at muliggøre afhjælpende og forebyggende tiltag. En bivirkning defineres som: Enhver fejlfunktion eller forringelse af et udstyrs egenskaber og/eller ydelse eller enhver mangel i mærkningen eller brugsanvisningen, der evt. kan medføre eller evt. har medført døden for en patient eller bruger eller en alvorlig forringelse af hans/hendes helbred. Producenter af medicinsk udstyr skal rapportere bivirkninger til de nationale sundhedsmyndigheder inden for 10 eller 30 dage, afhængig af bivirkningens sværhedsgrad. Enhver bruger af Aerocrines produkter, som oplever en bivirkning i forbindelse med produktet, skal derfor straks rapportere denne til Aerocrine eller Aerocrines lokale markedsrepræsentant. Udfyld gerne formularen Report of non-conforming product og send den pr. fax, post eller . Bivirkningen kan også rapporteres pr. telefon. Der skal oplyses følgende: Hvornår og hvor skete hændelsen? Hvilket produkt/udstyr var involveret? Var hændelsen knyttet til produktets brugsanvisning? Var risikoen forudsigelig og klinisk acceptabel i betragtning af den mulige fordel for patienten? Blev resultatet negativt påvirket af en patients eksisterende tilstand? Rapporten skal sendes til Aerocrines lokale repræsentant i det land, hvor hændelsen skete. 22

25 Vejledning samt fabrikantens erklæring Elektromagnetisk stråling Forsigtig! NIOX MINO er testet og påvist at opfylde grænseværdierne for medicinsk udstyr ifølge EN/IEC Sikkerhedskrav til medicinske elektriske systemer og elektromagnetisk kompatibilitet. Disse grænseværdier skal beskytte mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. På grund af udbredelsen af udstyr, der udsender radiofrekvens, og andre elektriske støjkilder inden for sundhedsplejen og i boligen, som fx basisstationer til radio, mobil-/trådløse telefoner, amatørradio, AM- og FM-radio og tv, er det dog muligt, at store mængder af denne interferens som følge af nærhed eller en kildes styrke kan afbryde udstyrets ydelse. Hvis der observeres abnorm ydelse, kan det være nødvendigt at rette NIOX MINO ind igen eller flytte enheden. Advarsel! NIOX MINO bør ikke bruges ved siden af eller stables med andet udstyr. Hvis NIOX MINO skal bruges ved siden af eller stables med andet udstyr, bør det kontrolleres, at enheden fungerer normalt i den konfiguration, den skal bruges i. Brug ved siden af eller stablet med NIOX NO-monitoreringssystem er testet af Aerocrine og påvist at være acceptabelt. Den tekniske beskrivelse af de elektromagnetiske immunitetstestniveauer og vejledning om elektromagnetiske miljøer kan findes på NIOX MINOs hjemmeside på com. 23

26

27 Oplysningerne i dette dokument gives med forbehold for ændringer. Ændringer stilles til rådighed af Aerocrine AB, når de foreligger. Copyright 2009: Aerocrine AB, Solna, Sverige. Aerocrine udvikler og sælger på basis af sin intellektuelle ejendomsret produkter til monitorering af nitrogenoxid (NO) som en markør for inflammation for at forbedring behandling og pleje af patienter med inflammatoriske sygdomme i luftvejene. Patenter: US 5,447,165. US 5,922,610. US 6,038,913. US 6,063,027. US 6,099,480. US 6,149,606. US 6,183,416. US 6,511,425. US 6,626,844. US 6,723,056. US 6,733,463. US 6,761,185. US 7,014,692. US 7,270,638. US D448,693. US D457,231. US D492,035. US D496,667 og anmeldte patenter. ISO Registered EPM , version 03, juni 2009, til instrumenter med SW 14X0 - Improving management and care of patients with inflammatory disorders Aerocrine AB, P.O. Box 1024, SE Solna, Sverige Tel Fax e-post:

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere