Velkommen til Generalforsamling Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling"

Transkript

1 Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet selvproducerende i forhold til nuværende bestand Der er meget stor interesse for medlemskab af foreningen Der er sket en væsentlig forbedring af foreningens økonomi Der er sket en aktivitetsforøgelse i foreningen og i klubhuset

2 2.a. Formandens beretning Medlemstal pr. 31/1-29 Type Aktive Juniorer 22??? Ægtefæller Total Overskridelse 47 Medlemsstop Flere juniorfiskere 2.a. Formandens beretning Økonomi Forbedret økonomi Ekstra overførsel til sikringskonto Budget 21 Frivillig donation

3 2.a. Formandens beretning Møder 11 bestyrelsesmøder 5-6 forretningsudvalgsmøder VK s teknikere og samarbejdsforeninger Samarbejdsforeninger Natur- og Miljøudvalget Gelså Sammenslutningen Grønt Forum Danmarks Sportsfiskerforbund 2.a. Formandens beretning Vejle Å Fiskevandpleje på 2 ben Stop for udsætninger Klækkeri på standby Fangstrapportering særlig vigtigt Intensiveret restaurering Større potentiale

4 2.b. Åudvalgets beretning Årets aktiviteter Dec: Udlagt gydegrus i Rue bæk i samarbejde med Vejle Kommune Mar: Beskæring ved Nørager Mar: Beskæring ved Tørskind øvre stykke Mar: Beskæring ved Tørskind nedre stykke Maj: Beskæring ved Kromandens Maj: Afholdt møde med Vejle Kommune Juni: Lavet forsøg med trampesti på Haraldskær gentages måske næste år 2.b. Åudvalgets beretning Årets aktiviteter Sep: Udlagt gydegrus i Jennum bæk i samarbejde med 4.A fra Skibet Skole Sep: Udlagt gydegrus i Slelde bæk i samarbejde med DTU. Sep: Fjernelse af styrt i Lille Høgsholt bæk samt udlægning af gydegrus i samarbejde med DTU. Okt: Istandsættelse af klækkeriet, så det står klar til brug hvis behovet opstår. Okt: Fældning af træer ved klækkeriet

5 2.b. Åudvalgets beretning Årets aktiviteter Nov: Udlægning af gydegrus i Højen Bæk Nov: Bestandsanalyse i Vejle Å hovedløb i samarbejde med Vejle Kommune 2.c. Klubhusudvalgets beretning Klubhuset i 29 Klubhuset har været brugt flittigt Indretning af værksted med værktøj Udskiftning af vinduer i klubhuset Maling af udhuset samt vinduer og døre i klubhuset Bygning af ny udsigtsplatform Udskillelse af Klubhusudvalget fra Arrangementsudvalget VSF arbejdsdag 21

6 2.d. Arrangementsudvalget Mandags-klubaftener Meget velbesøgte godt fra start i år Programmet 21 Fluebinding Farvning af materialer Auktion kom selv med effekter Knuder, knob, flueliner og skydehoveder Afslutning med madlavning 2.d. Arrangementsudvalget Foredrag 3 er planlagt Steffen Juhl 15. februar kl. 19:

7 2.d. Arrangementsudvalget Udskiftning i udvalget Pause til nogen velkommen til nye Henrik Kure Fluefisker i 28 år Skriver bøger Afholder kurser 2.d. Arrangementsudvalget Premieren og sæsonafslutningen 1. april 29 Sæsonafslutningen april 21 en god start på påsken

8 2.e. Redaktionsudv. beretning Medlemsblad og Medlemsinfo Medlemsblad erstattes af Medlemsinfo Udsendes i november og i marts Første år med elektronisk udsendelse På hjemmesiden Pr. til de som har muligheden Pr. brev til øvrige Store besparelser på tryksager og porto Langt hurtigere information begge veje. 2.e. Redaktionsudv. beretning Hjemmesiden 145 nyheder og informationer i 29 Besøgstal stadig stigende Reklamer på hjemmesiden Debatforum Afstemninger

9 2.e. Redaktionsudv. beretning Grafisk fremstilling Alle besøgende på Antal JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT Måned 2.e. Redaktionsudv. beretning Grafisk fremstilling Unikke besøgende på Antal JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT Måned

10 2.e. Redaktionsudv. beretning Hjemmesiden med reklamer Indtægterne dækker udgifter til drift Kun fiske-relaterede reklamer Maksimalt 1 reklamer Støt gerne vores annoncører 2.e. Redaktionsudv. Beretning Forslag til fangstvisning

11 2.e. Redaktionsudv. beretning Medlems-databasen Samkøring af DSF- og VSF-kartotekerne Status på oplysningsskemaer Medlemmernes opdatering af personlige data Anvendelse af data Flere felter i databasen fra 21 2.e. Redaktionsudv. beretning Svarprocent på fangstrapporter Antal medlemmer der har afleveret fangstrapport Gebyrer indbringer kr. Via hjemmesiden Pr. brev pr. 17. november 29 Med fangst Uden fangst I alt I alt Svarprocent 33 % 28 % 64 %

12 2.e. Redaktionsudv. beretning Fangststatistik 29 Art Havørred Regnbue Laks Bækørred Gedde Ål Andet I alt VSF fangststatistik pr. 8. november /28-31% -32% + 9 % + 18 % -25% -92% -1% -31% 2.e. Redaktionsudv. beretning Fangststatistik 29 Havørred Vejle Å, fordeling på sæson Antal : : : APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT Måned

13 2.e. Redaktionsudv. beretning Fangststatistik 29 Havørred Vejle Å, fordeling på vægt Antal , - 1, , - 1, ,5-2, , - 2, ,5-3, , - 4, , - 5, 16 Vægt i Kg , - 6, , - 7, , - 8, , - 9, 9, - 1, 2 1 >1 1 2.e. Redaktionsudv. beretning Fangststatistik 29 Havørred Vejle Å, Antal fisk / Svar % Antal fisk Svar % Antal % Sæson

14 2.e. Redaktionsudv. beretning Fangststatistik 29 Hvis rapporter er et udtryk for gennemsnit Antal fisk Svar % Antal !!! Grafen skal tolkes med store forbehold!!! % Sæson 2.f. Lodsejerudvalg beretning Ændringer i udvalgets sammensætning Formandskabet overgået til Arne Rasmussen Udvalget er suppleret med Thomas Holst Tegllund Kurt Pedersen Kim Juhl Jensen Brian Petrowski

15 2.f. Lodsejerudvalg beretning Fiskevand Intet fiskevand mistet i 29 Få vigtige lodsejere har ejendomme til salg Udvalget følger nøje evt. ejerskifte En del følere ude efter alternativt vand Endnu ikke konkrete resultater Er der ledigt fiskevand? Hvis du hører om noget, så giv udvalget besked 2.g. Opsynets beretning Sæsonen 29 Første sæson med reviderede regler Fungerer tilsyneladende efter hensigten Langt hovedparten bærer synligt fiskekort Positiv respons fra medlemmer Meget fin selvjustits blandt medlemmerne

16 2.g. Opsynets beretning Praktiske opgaver Mange skilte er renoveret eller udskiftet Forsøger at skabe mere ensartet skiltning En del hærværk på Kromandens Overgang fornyet ved Rohden Å Overgange ved Nørager 2.g. Opsynets beretning Året i tal Periode: Oktober 28 September 29 Antal Kontrol-ture Personer Advarsler 5 Girokort 1 3

17 2.g. Opsynets beretning Sæsonen varer 214 dage Snit: 3 ture pr. mand Snit: Opsyn hver 17. time 2.g. Opsynets beretning Mundings-kontrol Udvalget følger rapporteringen tæt Masser af rygter specielt i mindre gode år Ingen garnskader rapporteret i sæsonen Mange stikprøver ved mundingen Observationer ved Rohden Å meldt til FK Pressemeddelelse udsendt i september

18 2.g. Opsynets beretning Dag- og gæstekort Salget af dag- og gæstekort Antal Alle kort Dagkort Gæstekort g. Opsynets beretning Eksternt samarbejde Nationalt kontrol-udvalg Deltagere: DSF, FD, VSF+1(Fyn)+1(Sjælland) Mål: At modernisere det frivillige opsynsarbejde VSF-mål: Kontrol på hele vandløbet, incl. tilløb Regionsmøder Deltagere: Erhvervsfiskere, fritidsfiskere, FD, DTU Aqua, DSF, samt lystfiskere (VSF) Formål: Dialog blandt interessegrupperne

19 2.h. Sponsorudvalg beretning Et nyt udvalg i VSF Så dagens lys i slutningen af 28 Medlemmer Niels Risak Anders Chr. Rasmussen Arne Rasmussen Thomas Holst 2.h. Sponsorudvalg beretning Formål At skaffe midler til nyanskaffelser til forbedringer af klubbens tilbud til medlemmer til sikring af foreningen i krisetider Hvordan? Ansøgninger hos relevante fonde Frivillige bidrag til foreningen

20 2.h. Sponsorudvalg beretning Resultater i 28/29 Jelling Sparekasses Fond, 45. kr. Bl.a. til etablering af handicap-fiskeplads Vejle Kommune, 3. kr. Beløbet er brugt som tilskud til nyt udhus Friluftsrådet, 7.5 kr. Beløbet er brugt til etablering af udsigtsplatform Bruun Laursens Fond, 13.5 kr. Beløbet brugt til indkøb af ny trailer 2.i. Formandens beretning Fremtidigt fiskevand Medfiskeret eget lejemål Havørred, laks, bækørred og stalling m.v. Endnu uden resultat

21 2.i. Formandens beretning Klubhuset Indretning af klubhuset Ny trailer Hele huset malet udvendigt Nye vinduer Ny terrasse 2.i. Formandens beretning Dagkortsalg 3 muligheder Fortsætte med Dagkort.dk DSF s nye Fiskekort.dk Via vores egen hjemmeside

22 2.i. Formandens beretning Grøn profil Profilering som grøn friluftsforening egne tiltag Kommentere projekter bæredygtighed Øget interesse politisk, offentlighed, sponsorer 2.i. Formandens beretning Mediestrategi Aktiv mediepolitik større indflydelse Interviews og pressemeddelelser Uanede profileringsmuligheder

23 2.i. Formandens beretning Aktiviteter Stigning i aktivitetsniveauet Klub 6+ Åbent klubhus Arbejdsweekend Flere traditioner 3. Regnskab Indtægter INDTÆGTER Kontingenter Ekstra kontingenter Strafgebyr fangster Indskud Refusion og salg af fisk Dagkortsalg Lejeindtægter eng Annonceindtægter, hjemmeside Vejle Kommune, klubtilskud Tilbagebetalt el Sponsorindtægter Kantinen INDTÆGTER I ALT 28/ / Budget

24 3. Regnskab Udgifter UDGIFTER, side 1 Leje fiskevand herunder Gelså Lodsejerfest Å-udvalg Opsyn Lodsejerudvalg Klubhusudvalg Klækkeri-udvalg Generalforsamling El-fiskeri Møder og repræsentation Forsikringer, kontingent, alarm Porto og gebyrer Kontorudgifter 28/ / Budget Regnskab Udgifter UDGIFTER, side 2 Medlemsblad / Nyhedsbrev Renteudgifter Arrangementer Varmeudgifter Diverse Diverse kørsel El, renovation, vand og skorstensfejer Telefon, Internet m.v. Klubhus, diverse Ny anhænger Udsigtsplatform Nybygget udhus Hjemmeside, herunder etablering 28/ / Budget

25 3. Regnskab Udgifter og resultat UDGIFTER, side 3 Handicapfiskeplads Udgifter i alt 28/ / Budget RESULTAT Indtægter Udgifter OVERSKUD 28/ / Budget Regnskab Specifikationer NYBYGGET UDHUS Teknisk Skole materialer Jansson varer Træuld Maling Flytning af jord Diverse Byggesagsgebyr Udgifter i alt Udgift

26 3. Regnskab Forklaring på stort overskud OVERSKUD 28/29 Rest Jelling Sparekasse (anvendt 15.) Ekstra mange medlemmer Ekstra kontingenter Strafgebyr Indskud nye medlemmer Større salg dagkort (1½ år) Beregnet normalt overskud Regnskab Overført til særlig konto OVERFØRT TIL SÆRLIG KONTO Ekstra kontingenter Ekstra mange medlemmer Strafgebyr Indskud nye medlemmer Ekstra salg dagkort (1½ år) Indestående på særlig konto

27 3. Regnskab Sponsorindtægter SPONSORINDTÆGTER Jelling Sparekasse, heraf anvendt 15. til platform Vejle Kommune, anvendt til nyt udhus Bruun Laursens Fond, anvendt til ny anhænger SPONSORINDTÆGTER I ALT Regnskab Aktiver AKTIVER Matr.nr. 19B Vork, købspris Matr.nr. 2G Vork, købspris Matr.nr. 5I, 3F, 21B Vork, købspris Sparekassen Østjylland, særlig konto Sparekassen Østjylland, checkkonto AKTIVER I ALT

28 4. Indkomne forslag, medlemm. Forslag 1 Forslag 1, fremsat af Per Palm Der fremsættes forslag om at ophøre med salg af både dag- og gæstekort til Nørager 4. Indkomne forslag, medlemm. Forslag 2 Forslag 2, fremsat af Flemming Maack Der fremsættes forslag om fredning af ålen i foreningens fiskevande. Fredningen omfatter ikke lodsejeres fiskeri