Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor"

Transkript

1 Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig 0. Det afspejler, at man som udgangspunkt ikke kan måle produktivitetsvæksten i det offentlige på samme måde som i den private sektor. Den mere tekniske forklaring er, at offentlige serviceydelser generelt ikke afsættes på et marked, hvorfor der ikke eksisterer markedsmæssige priser og dermed heller ikke en markedsmæssig opgørelse af produktionsværdien (outputtet). Værdien af den offentlige produktion opgøres i stedet som udgifterne til de input, som er forbundet med produktionen, dvs. udgifter til løn, varekøb mv. Opgørelsesmetoden betyder, at produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor definitorisk opgøres til nul i nationalregnskabet (dvs. output sættes lig input). Udviklingen i BNP per indbygger kan derfor have en tendens til at undervurdere væksten, hvis der i realiteten er positiv produktivitetsvækst i det offentlige. Er produktivitetsvæksten eksempelvis på 1 pct. i det offentlige kan fejlen være på i størrelsesordenen 0,3 pct. Den relativt lave produktivitetsvækst i Danmark i forhold til de fleste andre OECD-lande de seneste år gælder imidlertid også, når man kun måler på den private sektor. Den lave produktivitetsvækst kan således ikke henføres til den offentlige sektor. Der arbejdes på at udvikle en ny metode til at opgøre den samlede offentlige produktion, som tager hensyn til produktivitet, jf. boks 1.

2 Boks 1. Ny metode til at opgøre den offentlige produktion Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle metoder, således at opgørelsen af den offentlige produktion i Danmark kan baseres på det faktisk producerede output. Opgørelsen tager afsæt i mængder og beregnede enhedspriser for forskellige aktiviteter som eksempelvis antal operationer på hospitalerne eller pasning af ældre på plejehjem, og forventes indarbejdet i nationalregnskabet fra Herved er det muligt at opnå et mål for produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor. Opgørelsen er dog behæftet med en del usikkerhed og løser ikke det grundlæggende problem, idet det stadigt er nødvendigt at anvende beregnede og ikke markedsbaserede priser. Derfor vil den opgjorte produktivitetsvækst heller ikke være helt sammenlignelig med den produktivitetsvækst, der opgøres for de markedsmæssige aktiviteter. Dertil kommer, at det er vanskeligt at måle kvaliteten af de offentlige ydelser, der leveres (lige som det i øvrigt også er for en række private ydelser og varer). Som følge af metodemæssige forskelle er resultatet desuden ikke direkte sammenligneligt med tilsvarende opgørelser af offentlig produktivitet i andre lande. På specifikke områder anvendes allerede i dag outputbaserede produktionsopgørelser i den offentlige sektor (men de indgår som nævnt ikke i Nationalregnskabet). Dette er blandt andet tilfældet på sundhedsområdet, hvor DRG-baserede produktionsopgørelser danner grundlag for analyser af produktiviteten på tværs af forskellige sygehuse. Udover produktivitetsopgørelser er der generelt stigende fokus på at måle resultaterne i den offentlige sektor, fx ved brug af brugertilfredshedsundersøgelser. Det er et af temaerne i regeringens Kvalitetsreform. Hvordan sikres en øget offentlig produktivitet i praksis? Uanset at det er svært at måle produktivitet i den offentlige sektor systematisk, gøres der en løbende indsats for at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Blandt andet er der gennemført en række reformer, herunder: Strukturreformen Politireformen Domstolsreformen Universitetsreformen Større reformer af den offentlige opgaveløsning vil typisk have en implementeringshorisont, der strækker sig over flere år. De fulde produktivitetsgevinster af de gennemførte reformer vurderes derfor ikke at være realiseret endnu. Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2009 enedes regeringen og Kommunernes Landsforening om, at der gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse i kommunerne skal frigøres et råderum på 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i Regeringen skal 2

3 i samarbejde med KL udarbejde konkrete forslag til statslige tiltag, der kan realisere halvdelen af potentialet i kommunerne (gensidighedsaftalen). Der findes en række forskellige effektiviseringstiltag, der med gode resultater har været benyttet til at øge den offentlige produktivitet. Af disse kan blandt andet nævnes: 1. Ny organisering: sikre at opgaverne løses det mest hensigtsmæssige og effektive sted i den offentlige forvaltning 2. Digitalisering: erstatte den manuelle sagsbehandling og kommunikation med digital sagsbehandling og kommunikation 3. Afbureaukratisering: forenkle eller helt afskaffe regler rettet mod offentlige myndigheders opgaveløsning 4. Forbedret indkøb: standardisering af varegrupper og indførelse af forpligtende indkøbsaftaler 5. Konkurrenceudsættelse: afklaring af opgavernes rette pris ved ekstern konkurrenceudsættelse 6. Best practice: identifikation og udbredelse af best practice på tværs af offentlige myndigheder Hertil kommer, at stramme udgiftsrammer kan bidrage til at sikre fokus på god resurseudnyttelse i den offentlige sektor. Det skal ses i lyset af, at konkurrence som er en central drivkraft bag innovation og vækst i den private sektor, herunder på grund af den enkelte virksomheds tilskyndelse til at sikre egen overlevelse og effektiv anvendelse af resurserne ikke kan spille den samme rolle i den offentlige produktion. Det vil ofte være relevant at kombinere flere af effektiviseringstiltagene. Sådanne initiativer af generel karakter bør endvidere suppleres med et systematisk og sektor/-områdespecifikt arbejde med løbende at effektivisere den offentlige opgavevaretagelse. 3

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere