BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002"

Transkript

1 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i beskæftigelse i Århus Kommune, svarende til en stigning på 8,1 %. I samme periode er antallet af årige fra 3. lande i Århus Kommune steget med godt 800 personer eller 5,3%. Dette betyder, at beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande er steget med 1,0 pct.point fra 2001 til Byrådets måltal - vedtaget ultimo om en årlig forøgelse på 3 pct.point i beskæftigelsen blandt de årige personer fra 3. lande, indtil beskæftigelsesprocenten for denne persongruppe i Århus Kommune når op på samme beskæftigelsesandel som i den øvrige befolkning - er derfor ikke blevet opfyldt i 2001, selv om der som nævnt ovenfor er sket en stigning i antallet af beskæftigede fra 3. lande på 8,1%. Beskæftigelsesprocenten er steget for hovedparten af de fremmede herkomstgrupper/lande i Århus Kommune fra 2001 til 2002 (jfr. tabel 1). De største beskæftigelsesstigninger er sket inden for herkomstgrupperne fra Irak (3,6 pct.point) og Tyrkiet (2,8 pct.point). Figur 1. Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Procent Beskæftigelse på herkomst Danmark Norden, EU, USA og Canada 3. lande I alt

2 2 Anm. Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. Tabel 1. Beskæftigelsesprocenten for de årige i Århus Kommune og hele landet i perioden 1. januar 2001 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Århus Hele landet Beskæftigelsesprocent Ændring*) Ændring*) Iran , ,6 Irak , ,1 Libanon , ,5 Vietnam , ,7 Somalia , ,1 Polen , ,2 Øvrige flygtningelande , ,0 Tyrkiet , ,8 Øvrige indvandrerlande , ,9 I alt 3. lande , ,1 Norden, EU, USA og Canada , ,3 Danmark , ,2 I alt , ,2 Anm. Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. *) Ændring i procentpoint. På landsplan er beskæftigelsesprocenten for alle grupper af fremmed herkomst steget fra 2001 til For personer fra 3. lande er stigningen i hele landet 1,1 pct.point, dvs. af samme størrelsesorden som i Århus Kommune. Beskæftigelsesprocenten for de årige i Århus Kommune er dog fortsat lavere end på landsplan for alle herkomstgrupper/lande pånær Irak. Samtidig med stigningen i beskæftigelsen er arbejdsløshedsprocenten for de årige i Århus Kommune faldet for de fleste grupper af fremmed herkomst fra 2001 til 2002 (jfr. tabel 2). De største fald er sket inden for herkomstgrupperne fra Libanon (4,7 pct.point), Tyrkiet (4,0 pct.point) og Polen (3,6 pct. point). Samlet er ledigheden blandt personer fra 3. lande i Århus Kommune faldet med 1,6 pct.point fra 2001 til Den samme tendens med faldende ledighed blandt personer med fremmed herkomst gør sig også gældende på landsplan. For personer fra 3. lande er faldet i ledighedsprocenten fra 2001 til 2002 i hele landet på 2,1 pct. point, dvs. et lidt større fald end i Århus Kommune. Arbejdsløsheden for de årige i Århus Kommune er fortsat højere eller på samme niveau som på landsplan for alle herkomstgrupper/lande pånær Øvrige flygtningelande og Tyrkiet.

3 3 Tabel 2. Arbejdsløshedsprocenten blandt de årige i Århus Kommune og hele landet i perioden 1. januar 2001 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Århus Hele landet Arbejdsløshedsprocent Ændring*) Ændring*) Iran , ,9 Irak , ,8 Libanon , ,4 Vietnam , ,1 Somalia , ,0 Polen , ,1 Øvrige flygtningelande , ,9 Tyrkiet , ,2 Øvrige indvandrerlande , ,7 I alt 3. lande , ,1 Norden, EU, USA og Canada 8 6-1, ,5 Danmark 5 4-0, ,2 I alt 5 5-0, ,3 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. *) Ændring i procentpoint. Figur 2. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten blandt de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Procent Arbejdsløshed på herkomst Danmark Norden, EU, USA og Canada 3. lande I alt Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. Hvis man ser på udviklingen siden 1997 (jfr. figur 1 og 2), er beskæftigelsesprocenten for personer fra 3. lande i Århus Kommune steget fra 31 % i 1997 til 40 % i 2002, mens arbejdsløshedsprocenten i samme periode - for personer fra 3. lande - er faldet fra 25 % til 15 %.

4 4 Tabel 3. Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ændring*) Beskæftigelsesprocent Iran ,1-0,1 Irak ,8 3,6 Libanon ,5 1,4 Vietnam ,6 1,5 Somalia ,5 0,7 Polen ,8-0,5 Øvrige flygtningelande ,5 1,8 Tyrkiet ,2 2,8 Øvrige indvandrerlande ,9-0,4 I alt 3. lande ,3 1,0 Norden, EU, USA og Canada ,8-1,7 Danmark ,1 0,4 I alt ,8 0,3 Anm. Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. *) Ændring i procentpoint. Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune er steget mest for Tyrkere og Vietnamesere i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002 (jfr. tabel 3). Tyrkere, men også ledigheden blandt polakkerne er faldet ganske pænt og er nu nede på 8% (jfr. tabel 4). Dette afspejler sig i, at arbejdsløshedsprocenten i Århus Kommune i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002 er faldet mest blandt Tabel 4. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ændring*) Arbejdsløshedsprocent Iran ,2-0,7 Irak ,6-0,1 Libanon ,0-4,7 Vietnam ,4-1,3 Somalia ,0 2,0 Polen ,3-3,6 Øvrige flygtningelande ,4-2,5 Tyrkiet ,7-4,0 Øvrige indvandrerlande ,2 0,2 I alt 3. lande ,5-1,6 Norden, EU, USA og Canada ,6-1,9 Danmark ,0-0,6 I alt ,1-0,6 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken.

5 5 For herkomstgruppen 3. lande under ét, er arbejdsløshedsprocenten i Århus Kommune blandt de årige pr. 1. januar ,2 pct.point højere end på landsplan, mens den ordinære beskæftigelsesprocent er 8,7 pct.point lavere i Århus Kommune end på landsplan. Derimod er den støttede beskæftigelsesprocent 1,0 pct.point højere i Århus Kommune end på landsplan. Det betyder, at den samlede beskæftigelsesprocent for herkomstgruppen 3. lande i Århus Kommune er 7,7 pct. point lavere end på landsplan (uændret i forhold til 2001) (jfr. tabel 5). Tabel 5. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2002 opdelt på herkomstgrupper. Forskel 2002 Århus og Århus Hele landet hele landet*) Danmark Arbejdsløshedspct 3,9 3,6 0,3 Ikke beskæftigelsespct. 24,9 23,3 1,6 Beskæftigelsespct. 75,1 76,7-1,6 - ordinær beskæftigelsespct. 73,4 75,2-1,8 - støttet beskæftigelsespct. 1,7 1,5 0,1 Arbejdsstyrken ,4 Population/samlet befolkning ,4 Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 6,2 4,6 1,6 Ikke beskæftigelsespct. 42,9 36,1 6,8 Beskæftigelsespct. 57,1 63,9-6,8 - ordinær beskæftigelsespct. 55,6 62,7-7,1 - støttet beskæftigelsespct. 1,5 1,2 0,2 Arbejdsstyrken ,1 Population/samlet befolkning ,2 3. lande Arbejdsløshedspct 14,8 10,6 4,2 Ikke beskæftigelsespct. 59,8 52,0 7,7 Beskæftigelsespct. 40,2 48,0-7,7 - ordinær beskæftigelsespct. 37,6 46,3-8,7 - støttet beskæftigelsespct. 2,6 1,6 1,0 Arbejdsstyrken ,4 Population/samlet befolkning ,2 I alt Arbejdsløshedspct 4,5 3,9 0,6 Ikke beskæftigelsespct. 28,2 25,3 2,9 Beskæftigelsespct. 71,8 74,7-2,9 - ordinær beskæftigelsespct. 70,1 73,2-3,1 - støttet beskæftigelsespct. 1,7 1,5 0,2 Arbejdsstyrken ,6 Population/samlet befolkning *) For arbejdstyrken og samlet befolkning er der tale om forskel i andele. *) Forskellen er målt i procentpoint. For arbejdsstyrken og samlet befolkning er der tale om forskelle i andele. For arbejdsstyrken drejer det sig om herkomstgruppens andel af arbejdsstyrken i herkomstgruppen, og for den samlede befolkning drejer det sig om herkomstgruppens andel af den samlede befolkning i alt.

6 6 Tabel 6. Beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten for de årige fra 3. lande i Århus Kommune og udvalgte byer/regioner i perioden 1. jan til 1. jan Beskæftigelsesprocent Arbejdsløshedsprocent Herkomst Ændring*) Ændring*) 3.lande pct. Århus Kommune 39,2 40,2 1,0 16,4 14,8-1,6 Århus Amt 41,1 41,4 0,3 14,7 13,5-1,2 Hele landet 46,9 48,0 1,1 12,7 10,6-2,1 Københavns Kommune 46,5 48,6 2,1 11,9 9,5-2,4 Odense Kommune 38,9 41,0 2,1 16,0 11,9-4,1 Aalborg Kommune 43,8 43,5-0,3 11,7 10,8-0,9 Esbjerg Kommune 37,8 41,9 4,1 23,0 9,4-13,6 Randers Kommune 42,2 41,8-0,3 9,3 10,7 1,3 Albertslund Kommune 49,5 52,7 3,3 15,5 12,9-2,6 Greve Kommune 51,7 53,5 1,8 9,5 10,1 0,5 *) Ændring i procentpoint. Sammenligning med andre byer/regioner Beskæftigelsesprocenten for de årige personer fra 3. lande i Århus Kommune i 2002 ligger på 40,2, hvilket som nævnt er 7,7 pct.point lavere end beskæftigelsen på landsplan og over 10 pct.point lavere end i Albertslund Kommune og Greve Kommune (jfr. tabel 6). Arbejdsløshedsprocenten i Århus Kommune for de årige personer fra 3. lande i 2002 ligger på 14,8, hvilket er 4,2 pct.point højere end ledigheden på landsplan og over 5 pct.point højere end i Esbjerg Kommune og Københavns Kommune (jfr. tabel 6). I Esbjerg Kommune er arbejdsløshedsprocenten for personer fra 3. lande faldet med 13,6 pct.point fra 2001 til Dette skyldes bl.a., at beskæftigelsen er steget med 4,1 pct. point, men kan også skyldes, at mange personer fortsat er på kontanthjælp og derfor ikke indgår i ledighedsstatistikken via Arbejdsformidlingen. Standardberegning En del af forklaringen på at Århus Kommune har en lavere beskæftigelsesprocent og (dermed) samtidig en højere arbejdsløshedsprocent blandt personer af fremmed herkomst, kunne være en anderledes sammensætning af de årige på herkomstgrupper i Århus Kommune i forhold til hele landet. Dette vil kunne eftervises vha. en simpel standardberegning. En simpel standardberegning viser, at hvis Århus Kommune havde haft den samme forde- ling på herkomstgrupper blandt de årige som hele landet, ville arbejdsløshedsprocenten pr. 1. januar 2002 have været 4,4 mod den faktiske på 4,5 og hele landets på 3,9. Og tilsva- rende ville Århus Kommunes beskæftigelsesprocent pr. 1. januar 2002 have været 72,8 mod den faktiske på 71,8 og hele landets på 74,7. Befolkningssammensætningen på herkomst forklarer således ca. 17% af den højere arbejdsløshedsprocent i Århus Kommune i forhold til arbejdsløshedsprocenten på landsplan (0,1 ud af forskellen på 0,6 procentpoint), og tilsvarende ca. 34% af den mindre beskæftigelsesprocent i Århus Kommune i forhold til beskæftigelsesprocenten på landsplan (1,0 ud af forskellen på 2,9 procentpoint).

7 7 En anden forklaring på Århus Kommunes lavere beskæftigelsesprocent og højere arbejdsløshedsprocent blandt personer af fremmed herkomst fra 3. lande kunne være en anderledes alderssammensætning blandt denne gruppe i Århus Kommune i forhold til hele landet. En simpel standardberegning viser, at hvis Århus Kommune havde haft den samme aldersfordeling blandt de årige fra 3. lande som i hele landet ville beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune blandt de årige fra 3. lande have været 40,1 mod den faktiske på 40,2 og ledigheden 14,8 %, som er også er den faktiske ledighed. Altså kan en evt. forskel i alderssammensætningen for personer fra 3. lande i Århus Kommune i forhold til landsplan ikke forklare - hverken helt eller delvis - den lavere beskæftigelsesprocent og højere arbejdsløshedsprocent i Århus Kommune blandt personer fra 3. lande i forhold til hele landet. I bilag 1 ses udviklingen i arbejdsløshedsprocent, beskæftigelsesprocent mm. for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002 opdelt på herkomstgrupper, og i bilag 2 og 3 er populationen, arbejdsstyrken, arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten, opdelt efter køn, alder og herkomst for henholdsvis Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar Bilag 1. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 1997 til 1. januar 2002 opdelt på herkomstgrupper. Ændring*) Danmark Arbejdsløshedspct 7,0 6,2 4,8 4,5 4,5 3,9-3,0 Ikke beskæftigelsespct. 28,0 27,2 25,8 25,4 25,4 24,9-3,1 Beskæftigelsespct. 72,0 72,8 74,2 74,6 74,6 75,1 3,1 - ordinær beskæftigelsespct. 70,7 71,6 73,0 73,3 73,4 73,4 2,7 - støttet beskæftigelsespct. 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3 1,7 0,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 10,8 10,6 7,6 8,1 8,1 6,2-4,6 Ikke beskæftigelsespct. 42,1 41,9 41,6 41,0 41,2 42,9 0,8 Beskæftigelsespct. 57,9 58,1 58,4 59,0 58,8 57,1-0,8 - ordinær beskæftigelsespct. 56,4 56,6 57,2 57,8 57,6 55,6-0,7 - støttet beskæftigelsespct. 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,5-0,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning lande Arbejdsløshedspct 25,3 23,2 20,1 17,5 16,4 14,8-10,5 Ikke beskæftigelsespct. 69,1 67,7 64,2 62,1 60,8 59,8-9,3 Beskæftigelsespct. 30,9 32,3 35,8 37,9 39,2 40,2 9,3 - ordinær beskæftigelsespct. 27,2 29,4 33,0 35,1 36,9 37,6 10,4 - støttet beskæftigelsespct. 3,7 2,8 2,8 2,8 2,3 2,6-1,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 7,7 7,0 5,5 5,1 5,2 4,5-3,1 Ikke beskæftigelsespct. 31,0 30,3 28,9 28,5 28,5 28,2-2,8 Beskæftigelsespct. 69,0 69,7 71,1 71,5 71,5 71,8 2,8 - ordinær beskæftigelsespct. 67,6 68,4 69,8 70,1 70,2 70,1 2,5 - støttet beskæftigelsespct. 1,5 1,3 1,3 1,5 1,4 1,7 0,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning *) Ændring i procentpoint eller absolut.

8 Bilag 2a. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 14,5 15,6 19,2 50,0 0,0 17,2 0,0 12,9 17,1 14,0 0,0. 14,8 17,4 15,0 16,6 Ikke beskæftigelsespct. 97,9 67,1 43,4 48,5 92,0 97,4 61,1 98,5 59,9 62,1 64,8 96,6 100,0 73,5 50,8 64,0 56,0 Beskæftigelsespct. 2,1 32,9 56,6 51,5 8,0 2,6 38,9 1,5 40,1 37,9 35,2 3,4 0,0 26,5 49,2 36,0 44,0 - ordinær beskæftigelsespct. 2,1 32,9 53,0 47,6 8,0 2,6 36,5 1,5 39,5 32,0 29,5 3,4 0,0 23,4 46,2 31,7 40,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 3,6 3,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,7 5,9 5,7 0,0 0,0 3,1 3,1 4,3 3,6 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,0 14,9 21,3 14,4 0,0. 16,8 0,0 13,6 29,8 14,3.. 17,9 17,5 20,2 18,2 Ikke beskæftigelsespct. 96,0 60,1 59,9 68,3 89,5 100,0 74,3 95,3 72,7 86,1 82,7 100,0 100,0 87,6 63,8 82,3 71,8 Beskæftigelsespct. 4,0 39,9 40,1 31,7 10,5 0,0 25,7 4,7 27,3 13,9 17,3 0,0 0,0 12,4 36,2 17,7 28,2 - ordinær beskæftigelsespct. 4,0 38,6 32,5 26,0 10,5 0,0 22,1 4,7 26,6 10,5 13,7 0,0 0,0 10,9 30,9 15,1 24,1 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,3 7,6 5,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,7 3,4 3,6 0,0 0,0 1,6 5,3 2,6 4,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 18,4 29,4 27,8. 0,0 25,3 0,0 25,7 52,2 50,0 0,0. 37,4 25,9 39,6 29,2 Ikke beskæftigelsespct. 99,0 62,0 66,7 72,4 100,0 94,4 82,6 99,0 81,5 92,9 95,4 93,3 100,0 94,6 67,2 89,9 77,5 Beskæftigelsespct. 1,0 38,0 33,3 27,6 0,0 5,6 17,4 1,0 18,5 7,1 4,6 6,7 0,0 5,4 32,8 10,1 22,5 - ordinær beskæftigelsespct. 1,0 37,0 30,5 24,8 0,0 5,6 16,2 1,0 18,1 6,4 3,3 6,7 0,0 5,1 30,6 9,5 21,0 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,0 2,8 2,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,4 0,6 1,3 0,0 0,0 0,3 2,3 0,7 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 3,8 13,0 14,3.. 10,9 0,0 8,0 10,7 8,1.. 9,0 11,3 9,3 10,4 Ikke beskæftigelsespct. 95,5 38,0 34,7 44,0 100,0 100,0 60,1 95,3 44,0 49,0 57,1 100,0 100,0 67,2 39,6 51,8 45,8 Beskæftigelsespct. 4,5 62,0 65,3 56,0 0,0 0,0 39,9 4,7 56,0 51,0 42,9 0,0 0,0 32,8 60,4 48,2 54,2 - ordinær beskæftigelsespct. 4,5 60,1 62,1 51,6 0,0 0,0 38,0 4,7 54,3 44,2 36,4 0,0 0,0 29,5 57,3 43,1 50,0 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,8 3,2 4,4 0,0 0,0 2,0 0,0 1,6 6,8 6,5 0,0 0,0 3,3 3,1 5,1 4,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct 0,0 37,5 29,8 11,9.. 27,2 0,0 32,4 20,6 30,0.. 25,9 28,0 26,9 27,7 Ikke beskæftigelsespct. 99,2 85,0 80,5 76,3 100,0 100,0 90,0 99,6 88,3 94,0 91,4 100,0 100,0 95,9 80,9 92,3 86,4 Beskæftigelsespct. 0,8 15,0 19,5 23,7 0,0 0,0 10,0 0,4 11,7 6,0 8,6 0,0 0,0 4,1 19,1 7,7 13,6 - ordinær beskæftigelsespct. 0,8 14,0 14,9 19,2 0,0 0,0 8,1 0,4 10,7 5,1 6,2 0,0 0,0 3,6 15,5 6,6 11,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,0 4,6 4,5 0,0 0,0 1,8 0,0 1,0 0,9 2,5 0,0 0,0 0,6 3,6 1,1 2,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Polen Arbejdsløshedspct 0,0 4,2 9,1 7,5 33,3. 7,7 0,0 4,8 6,9 9,4 25,0 0,0 8,2 7,9 8,3 8,1 Ikke beskæftigelsespct. 94,2 54,9 36,2 26,6 82,6 100,0 52,3 97,4 63,3 47,1 37,9 90,6 96,7 58,0 39,7 48,4 44,8 Beskæftigelsespct. 5,8 45,1 63,8 73,4 17,4 0,0 47,7 2,6 36,7 52,9 62,1 9,4 3,3 42,0 60,3 51,6 55,2 - ordinær beskæftigelsespct. 5,8 45,1 59,6 68,6 17,4 0,0 45,3 2,6 36,7 49,0 57,2 9,4 3,3 39,2 57,2 48,2 51,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 4,3 4,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 3,9 4,9 0,0 0,0 2,7 3,1 3,4 3,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes

9 Bilag 2b. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Øvrige flygtningelande Arbejdsløshedspct 0,0 10,0 13,9 7,2 50,0 0,0 11,0 0,0 11,1 9,0 5,6 0,0. 8,2 11,4 8,6 10,2 Ikke beskæftigelsespct. 95,1 55,0 44,1 48,6 92,9 94,7 62,9 93,4 55,6 57,9 53,7 95,0 100,0 68,5 49,0 57,5 53,2 Beskæftigelsespct. 4,9 45,0 55,9 51,4 7,1 5,3 37,1 6,6 44,4 42,1 46,3 5,0 0,0 31,5 51,0 42,5 46,8 - ordinær beskæftigelsespct. 4,9 44,2 50,4 45,7 7,1 5,3 34,0 6,6 43,1 38,8 43,5 5,0 0,0 29,7 46,5 39,9 43,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,8 5,5 5,7 0,0 0,0 3,1 0,0 1,4 3,3 2,7 0,0 0,0 1,8 4,4 2,5 3,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 11,5 15,5 11,2 0,0 0,0 13,1 0,0 8,0 13,3 19,8.. 12,5 13,6 12,8 13,3 Ikke beskæftigelsespct. 96,1 44,8 32,8 46,8 94,1 97,7 61,8 97,3 56,9 47,2 67,6 100,0 100,0 70,8 41,2 55,9 48,6 Beskæftigelsespct. 3,9 55,2 67,2 53,2 5,9 2,3 38,2 2,7 43,1 52,8 32,4 0,0 0,0 29,2 58,8 44,1 51,4 - ordinær beskæftigelsespct. 3,9 53,6 65,0 51,5 5,9 2,3 37,0 2,7 42,6 51,2 30,7 0,0 0,0 28,4 57,0 42,8 49,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,6 2,2 1,7 0,0 0,0 1,2 0,0 0,5 1,6 1,7 0,0 0,0 0,8 1,8 1,2 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct 0,0 12,3 16,1 14,7 20,0 0,0 15,0 0,0 11,3 11,7 9,0 12,5 0,0 10,5 15,2 10,7 13,2 Ikke beskæftigelsespct. 98,5 60,1 48,6 45,4 73,3 88,9 64,6 98,3 68,4 62,2 45,9 87,7 96,5 70,6 50,6 60,1 55,6 Beskæftigelsespct. 1,5 39,9 51,4 54,6 26,7 11,1 35,4 1,7 31,6 37,8 54,1 12,3 3,5 29,4 49,4 39,9 44,4 - ordinær beskæftigelsespct. 1,5 38,5 49,2 51,1 25,6 11,1 33,6 1,7 31,0 35,6 52,1 12,3 3,5 28,1 46,9 38,2 42,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,4 2,2 3,6 1,1 0,0 1,7 0,0 0,6 2,2 2,0 0,0 0,0 1,3 2,5 1,8 2,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 0,0 2,4 5,0 9,2 6,7 0,0 6,9 0,0 5,4 4,7 5,7 2,0 0,0 5,1 6,9 5,1 6,2 Ikke beskæftigelsespct. 98,4 80,8 32,2 25,0 55,4 89,4 43,2 98,3 81,5 40,5 26,2 68,4 96,4 57,6 38,3 48,8 42,9 Beskæftigelsespct. 1,6 19,2 67,8 75,0 44,6 10,6 56,8 1,7 18,5 59,5 73,8 31,6 3,6 42,4 61,7 51,2 57,1 - ordinær beskæftigelsespct. 1,6 18,8 66,5 72,6 42,7 10,6 55,3 1,7 18,5 58,5 71,2 31,6 3,6 41,4 60,0 50,1 55,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,4 2,4 1,9 0,0 1,5 0,0 0,0 1,0 2,6 0,0 0,0 1,0 1,7 1,2 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 2,6 4,3 4,2 4,2 0,0 3,9 0,0 2,4 4,4 4,0 3,0 0,0 3,8 4,0 3,9 3,9 Ikke beskæftigelsespct. 96,7 32,3 16,3 15,7 61,7 88,5 42,5 97,6 32,7 19,9 19,3 79,1 97,5 48,4 22,7 27,1 24,9 Beskæftigelsespct. 3,3 67,7 83,7 84,3 38,3 11,5 57,5 2,4 67,3 80,1 80,7 20,9 2,5 51,6 77,3 72,9 75,1 - ordinær beskæftigelsespct. 3,3 67,3 81,8 82,2 37,8 11,5 56,4 2,4 66,9 78,2 78,2 20,6 2,5 50,4 75,7 71,2 73,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 1,9 2,1 0,5 0,0 1,2 0,0 0,4 2,0 2,5 0,3 0,0 1,2 1,6 1,7 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 3,3 5,3 4,8 4,5 0,0 4,6 0,0 3,0 5,0 4,3 3,1 0,0 4,2 4,8 4,3 4,5 Ikke beskæftigelsespct. 96,9 35,9 20,2 18,5 62,3 88,7 45,0 97,6 37,4 25,2 21,6 79,4 97,5 51,1 25,7 30,6 28,2 Beskæftigelsespct. 3,1 64,1 79,8 81,5 37,7 11,3 55,0 2,4 62,6 74,8 78,4 20,6 2,5 48,9 74,3 69,4 71,8 - ordinær beskæftigelsespct. 3,1 63,6 77,7 79,2 37,2 11,3 53,7 2,4 62,2 72,8 75,9 20,3 2,5 47,7 72,5 67,6 70,1 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 2,1 2,2 0,5 0,0 1,2 0,0 0,4 2,0 2,5 0,2 0,0 1,2 1,7 1,7 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

10 1 Bilag 3a. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i hele landet opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 5,8 11,4 12,7 14,8 0,0 11,2 0,0 4,6 11,8 9,4 0,0 0,0 9,2 11,4 9,3 10,7 Ikke beskæftigelsespct. 97,4 52,2 39,0 44,4 83,0 97,2 56,2 98,1 54,7 60,0 58,3 92,6 99,6 70,8 44,4 59,6 50,4 Beskæftigelsespct. 2,6 47,8 61,0 55,6 17,0 2,8 43,8 1,9 45,3 40,0 41,7 7,4 0,4 29,2 55,6 40,4 49,6 - ordinær beskæftigelsespct. 2,6 47,5 58,5 53,0 17,0 2,8 42,1 1,9 44,6 37,2 38,5 7,4 0,4 27,5 53,4 38,0 47,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,2 2,5 2,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,7 2,9 3,1 0,0 0,0 1,7 2,2 2,4 2,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,0 8,0 15,6 14,1 22,2 0,0 13,1 0,0 13,5 22,4 16,6 33,3. 17,2 13,6 18,7 14,8 Ikke beskæftigelsespct. 98,0 63,7 72,3 72,4 95,4 99,2 80,9 98,2 85,7 89,0 87,3 98,5 100,0 92,4 71,3 88,1 78,2 Beskæftigelsespct. 2,0 36,3 27,7 27,6 4,6 0,8 19,1 1,8 14,3 11,0 12,7 1,5 0,0 7,6 28,7 11,9 21,8 - ordinær beskæftigelsespct. 2,0 34,9 25,4 25,8 3,9 0,8 17,9 1,8 14,1 9,8 11,4 1,5 0,0 7,1 26,7 11,0 20,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,4 2,2 1,8 0,7 0,0 1,2 0,0 0,2 1,2 1,3 0,0 0,0 0,5 1,9 0,9 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 9,6 20,8 18,5 20,0 0,0 16,8 0,0 16,1 38,6 26,9 20,0. 26,0 17,4 27,7 20,0 Ikke beskæftigelsespct. 98,0 53,1 59,6 68,6 96,0 97,4 77,9 98,8 76,4 89,7 88,1 95,5 100,0 92,4 60,9 85,7 72,0 Beskæftigelsespct. 2,0 46,9 40,4 31,4 4,0 2,6 22,1 1,2 23,6 10,3 11,9 4,5 0,0 7,6 39,1 14,3 28,0 - ordinær beskæftigelsespct. 2,0 46,0 37,9 28,4 4,0 2,6 20,9 1,2 23,0 9,5 11,0 3,4 0,0 7,2 36,9 13,5 26,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,9 2,5 3,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,6 0,8 0,8 1,1 0,0 0,4 2,2 0,8 1,6 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 5,2 10,8 10,8 0,0 0,0 9,4 0,0 7,2 11,9 8,5 37,5 0,0 9,7 9,7 10,0 9,8 Ikke beskæftigelsespct. 96,1 41,5 28,1 38,0 90,7 99,3 56,4 95,4 47,1 43,8 49,3 96,9 99,4 64,8 35,7 48,2 41,8 Beskæftigelsespct. 3,9 58,5 71,9 62,0 9,3 0,7 43,6 4,6 52,9 56,2 50,7 3,1 0,6 35,2 64,3 51,8 58,2 - ordinær beskæftigelsespct. 3,9 58,0 70,2 59,3 8,4 0,7 42,5 4,6 51,8 53,8 48,7 3,1 0,6 34,0 62,6 49,9 56,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,7 2,7 0,9 0,0 1,1 0,0 1,1 2,4 2,1 0,0 0,0 1,2 1,7 1,9 1,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct 0,0 16,1 24,6 25,9 14,3. 22,2 0,0 17,0 27,4 25,4 0,0. 22,8 22,8 23,5 23,0 Ikke beskæftigelsespct. 99,2 76,3 73,7 85,1 90,0 100,0 87,7 99,6 86,2 93,0 90,9 98,1 100,0 95,3 76,7 91,2 83,7 Beskæftigelsespct. 0,8 23,7 26,3 14,9 10,0 0,0 12,3 0,4 13,8 7,0 9,1 1,9 0,0 4,7 23,3 8,8 16,3 - ordinær beskæftigelsespct. 0,8 22,9 23,9 13,1 6,7 0,0 11,3 0,4 13,2 6,4 7,6 0,0 0,0 4,4 21,4 8,1 15,0 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,8 2,4 1,8 3,3 0,0 1,0 0,0 0,6 0,5 1,4 1,9 0,0 0,3 1,9 0,7 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Polen Arbejdsløshedspct 0,0 3,8 7,4 7,7 6,6 0,0 6,5 0,0 3,4 8,3 8,1 10,6 0,0 7,6 6,7 7,7 7,3 Ikke beskæftigelsespct. 93,9 45,9 30,9 30,5 67,7 92,8 51,5 96,3 51,8 37,2 33,5 83,7 97,4 51,5 36,9 40,2 39,0 Beskæftigelsespct. 6,1 54,1 69,1 69,5 32,3 7,2 48,5 3,7 48,2 62,8 66,5 16,3 2,6 48,5 63,1 59,8 61,0 - ordinær beskæftigelsespct. 6,1 53,9 67,6 66,6 31,8 7,2 47,2 3,7 47,9 60,6 63,2 15,7 2,6 46,7 61,4 57,5 58,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,2 1,5 2,9 0,5 0,0 1,2 0,0 0,3 2,1 3,2 0,6 0,0 1,9 1,7 2,3 2,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes

11 Bilag 3b. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i hele landet opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Øvrige flygtningelande Arbejdsløshedspct 0,0 5,5 10,6 11,6 10,1 0,0 9,5 0,0 7,0 13,4 14,1 11,0 0,0 11,6 9,9 12,1 10,8 Ikke beskæftigelsespct. 95,0 41,9 38,0 48,4 90,2 96,9 61,1 95,2 51,3 53,9 60,1 94,2 97,8 69,9 44,8 57,4 50,9 Beskæftigelsespct. 5,0 58,1 62,0 51,6 9,8 3,1 38,9 4,8 48,7 46,1 39,9 5,8 2,2 30,1 55,2 42,6 49,1 - ordinær beskæftigelsespct. 5,0 56,9 59,3 48,4 9,4 3,1 37,2 4,8 48,0 43,6 37,5 5,7 2,2 28,8 52,7 40,7 46,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,2 2,7 3,2 0,5 0,0 1,7 0,0 0,7 2,5 2,4 0,1 0,0 1,3 2,5 2,0 2,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 7,4 13,7 13,7 14,8 0,0 12,0 0,0 8,0 18,6 21,8 60,0. 15,5 12,2 15,9 13,7 Ikke beskæftigelsespct. 97,5 38,5 29,1 43,7 95,9 99,4 58,7 97,7 49,6 51,5 68,4 99,5 100,0 71,6 37,2 56,0 46,1 Beskæftigelsespct. 2,5 61,5 70,9 56,3 4,1 0,6 41,3 2,3 50,4 48,5 31,6 0,5 0,0 28,4 62,8 44,0 53,9 - ordinær beskæftigelsespct. 2,5 60,9 69,3 53,8 4,1 0,6 40,3 2,3 49,8 46,5 29,8 0,5 0,0 27,5 61,3 42,5 52,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,6 1,6 2,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,6 2,0 1,8 0,0 0,0 0,9 1,5 1,5 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct 0,0 4,1 8,5 9,4 7,5 0,0 7,9 0,0 4,4 8,8 8,1 6,1 0,0 7,6 8,0 7,8 7,9 Ikke beskæftigelsespct. 97,7 48,0 36,0 36,9 72,4 89,8 56,6 98,1 60,5 52,3 43,1 83,3 96,3 63,6 40,7 52,4 47,1 Beskæftigelsespct. 2,3 52,0 64,0 63,1 27,6 10,2 43,4 1,9 39,5 47,7 56,9 16,7 3,7 36,4 59,3 47,6 52,9 - ordinær beskæftigelsespct. 2,3 51,5 62,6 60,8 27,5 10,2 42,5 1,9 39,2 46,5 54,9 16,4 3,7 35,5 57,9 46,4 51,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,3 2,2 0,1 0,0 1,0 0,0 0,3 1,2 2,0 0,3 0,0 0,9 1,4 1,2 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 0,0 2,6 3,8 5,2 5,7 0,0 4,5 0,0 2,1 4,9 5,0 3,1 0,0 4,6 4,6 4,7 4,6 Ikke beskæftigelsespct. 97,6 61,6 26,7 24,4 60,4 88,1 41,4 98,4 63,7 32,8 28,0 76,9 96,2 54,8 32,1 40,3 36,1 Beskæftigelsespct. 2,4 38,4 73,3 75,6 39,6 11,9 58,6 1,6 36,3 67,2 72,0 23,1 3,8 45,2 67,9 59,7 63,9 - ordinær beskæftigelsespct. 2,4 38,1 72,2 74,0 39,2 11,9 57,6 1,6 36,1 66,2 70,0 22,9 3,8 44,3 66,7 58,5 62,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,3 1,1 1,6 0,4 0,0 1,0 0,0 0,2 1,0 2,0 0,2 0,0 0,9 1,2 1,2 1,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 2,7 3,3 3,5 3,6 0,0 3,2 0,0 2,8 4,5 4,0 3,7 0,0 3,9 3,3 4,0 3,6 Ikke beskæftigelsespct. 95,8 27,1 11,5 14,0 61,8 86,6 42,9 96,7 30,6 16,2 19,8 79,4 96,9 50,9 20,0 26,7 23,3 Beskæftigelsespct. 4,2 72,9 88,5 86,0 38,2 13,4 57,1 3,3 69,4 83,8 80,2 20,6 3,1 49,1 80,0 73,3 76,7 - ordinær beskæftigelsespct. 4,2 72,4 86,8 84,3 37,9 13,4 56,1 3,3 68,9 81,8 78,0 20,4 3,1 48,0 78,6 71,6 75,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,7 1,6 0,3 0,0 0,9 0,0 0,5 2,0 2,2 0,2 0,0 1,1 1,4 1,7 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 2,9 3,8 3,7 3,7 0,0 3,5 0,0 3,0 4,9 4,2 3,7 0,0 4,2 3,6 4,3 3,9 Ikke beskæftigelsespct. 95,9 29,2 14,1 15,7 62,3 86,7 44,1 96,8 33,8 20,0 21,3 79,6 96,9 52,2 21,8 28,9 25,3 Beskæftigelsespct. 4,1 70,8 85,9 84,3 37,7 13,3 55,9 3,2 66,2 80,0 78,7 20,4 3,1 47,8 78,2 71,1 74,7 - ordinær beskæftigelsespct. 4,1 70,3 84,2 82,6 37,4 13,3 55,0 3,2 65,7 78,1 76,5 20,2 3,1 46,8 76,8 69,5 73,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,7 1,7 0,3 0,0 0,9 0,0 0,5 1,9 2,2 0,2 0,0 1,1 1,4 1,7 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

12 12 Kilde/opgørelsesmetode Tabellerne i nærværende notat er dannet på baggrund af specialkørsler i Danmarks Statistik. Oplysningerne stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) for årene , som opgøres pr. 1. januar. Oplysningerne om befolkningen i Århus Kommune og hele landet giver mulighed for at beregne en række størrelser opdelt efter køn, alder og herkomst: Definitioner Arbejdsstyrken består af personer i beskæftigelse plus antallet af arbejdsløse. Arbejdsløse eller ledige er personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som søger erhvervsarbejde (og er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdssøgende). Arbejdsløshedsprocenten (arbejdsløse i forhold til arbejdsstyrken i procent) - man er arbejdsløs, hvis man ikke har oppebåret løn i referenceperioden (sidste uge af november måned). Ikke-beskæftigelsesprocenten (ikke-beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent). F.eks. ikke-beskæftigede årige i forhold til det samlede antal årige. Ikke-beskæftigede omfatter arbejdsløse og personer udenfor arbejdsstyrken. Beskæftigelsesprocenten (beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent) - man er i beskæftigelse, hvis man oppebærer løn i mindst en time i referenceperioden (sidste uge af november måned) og i alt i løbet af året har fået en løn svarende til mindst 80 timer med garantiløn (dvs kr. i 2001). Beskæftigede deles op i ordinær beskæftigelse og støttet beskæftigelse - støttet beskæftigelse omfatter personer i jobtræning, puljejob og i revalidering med løntilskud. Personer, der opfylder kriterierne for at være i beskæftigelse, men som samtidigt har væsentlige ikke-erhvervsmæssige aktiviteter i referenceperioden (sidste uge af november måned) - f.eks. studerende - indgår som beskæftigede. Henvendelse Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Niels Michaelsen tlf En tilsvarende information er offentliggjort i indeværende serie 2002 nr

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk.

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk. Notat Til: Til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. september 2012 Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de 16-64 årige i Aarhus Kommune for udvalgte herkomstgrupper opdelt på køn i perioden 1. januar

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Okt. ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL Århus Kommune har fra og med februar fejlagtigt indberettet for mange ikke-forsikrede ledige i størrelsesordenen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. Den samlede ledighed i Århus Kommune er i december faldet med.13 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Nr. 6.03 September 1995 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 2. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Februar www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 juni 2003 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 4. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 4. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Feb. 5 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL Der er sket et pænt fald i antallet af arbejdsløse i Århus Kommune i forhold til sidste år. Faldet er sket på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995 Nr. 6.07 Decemberr 1995 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 3. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer november 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 3. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med.37 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 11 juni 2 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) 1999 Had er AMFORA? Resumé AMFORA er en statistik oer,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND Nr. 1.11 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND x Pr. 1. juli 1998 boede der 19.055 udenlandske statsborgere i Århus Kommune. Dette er en stigning på 514 personer i

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Arbejdsstyrken. Tema. 1. Flere ældre og færre i arbejde. Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked

Arbejdsstyrken. Tema. 1. Flere ældre og færre i arbejde. Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 5 Arbejdsstyrken Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 1. Flere ældre og færre i arbejde Lidt over halvdelen af befolkningen er i arbejdsstyrken Voksende andel af ældre betyder mindre

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere