S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis"

Transkript

1 S95 Monterings och användarmanual samt garantibevis Sida 1:1-1:13 Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis Side 2:1-2:13 Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis Side 3:1-3:13 Asennus- ja käyttöohjeet sekä takuutodistus Sivu 4:1-4:13

2 Bäste kund! Den här bruksanvisningen är framtagen för att du skall få största möjliga glädje av din massagekabin i många år framöver. Det är mycket viktigt att du läser igenom hela häftet innan du börjar montera/använda produkten. Läs även igenom Problem och åtgärder på sidan 1:12 innan du ringer serviceavdelningen om du skulle få problem med just din kabin. Här beskrivs hur du skall installera och sköta den, njuta av den på bästa sätt och om du skulle få problem, vem du skall vända dig till. Var rädd om manualen, tillsammans med ditt kvitto är den garantin för att du kommer att ha en väl fungerande massagekabin i många år. Westerbergs Badrum AB OBS! Barn skall ej vistas i kabinen utan vuxens översyn. Ångan som kommer ut är 100 O C Då vi är under ständig utveckling reserverar vi oss för eventuella förändringar i såväl sortiment som design. Innehållsförteckning Sida: Monteringsanvisning 1:3-7 Inkopplingsschema 1:8 Inkopplingsanvisningar 1:9 Kontrollpanel 1:9 Användarmanual 1:10-11 Dagligt underhåll 1:11 Problem och åtgärder 1:12 Service 1:12 Garantibevis 1:13 1: Edition

3 Monteringsanvisning Monteringsanvisning OBS! Vi rekommenderar starkt att man är minst två personer vid monteringen. OBS! Vi rekommenderar starkt att man är minst två personer vid monteringen. 1. Börja med att ta av den löstagbara fronten, den sitter med 4 skruvar. 2. Placera bottenplattan 1. Börja med att i önskad ta av den position. löstagbara Mät fronten, sedan den med sitter vattenpass med 4 skruvar. för att se att bottenplattan 2. Placera är helt bottenplattan vågrät, och i önskad justera position. med hjälp Mät sedan av de med höj vattenpass och sänkbara för att fötterna. se att Dra sedan bottenplattan åt låsmuttrarna är helt till vågrät, fötterna. och Dra justera sedan med åt hjälp låsmuttrarna av de höj och till sänkbara fötterna fötterna. med hjälp Dra av sedan en skiftnyckel. Det är mycket viktigt att bottenplattan ligger vågrätt och att alla fötter ligger an åt låsmuttrarna till fötterna med hjälp av en skiftnyckel. Det är mycket viktigt att mot golvet för att alla skruvar ska passa längre fram under installationen. bottenplattan ligger vågrätt och att alla fötter ligger an mot golvet för att alla skruvar ska passa längre fram under installationen. 3. Koppla ihop den vidaste ändan av dräneringsröret med det rätvinkliga avloppet under bottenplattan och fäst med den medsända klämman. Koppla den andra ändan av röret till 3. Koppla ihop den vidaste ändan av dräneringsröret med det rätvinkliga avloppet under bottenplattan och fäst med det medsända klämman. Koppla den andra ändan av röret till avloppet i golvet. Koppla dräneringsslangen till avloppet och dra upp den tillsammans avloppet med den i golvet. förmonterade Koppla dräneringsslangen jordkabeln i hålet till avloppet i karets och baksida dra upp (Sitter den tillsammans monterad under med karet i stativet). den förmonterade jordkabeln i hålet i karets baksida (Sitter monterad under karet i stativet). Vänta med Vänta att montera med att montera tillbaka tillbaka fronten fronten till sist till då sist allt då annat allt annat är klart. är klart. 4 Edition :3

4 OBS: De yttre profilerna kan vara monterade på glasbakväggarna och måste först skruvas av. De sitter med 4st skruv. Spara sedan de fyra skruvarna då de ska användas i steg OBS: Fäst de De mellersta yttre profilerna vertikala kan profilerna vara monterade med den på glasbakväggarna bågformade profilen och måste med först 2*2 mellanlång skruvas av. skruv, De ( de sitter är samma med 4st bågformade skruv. Spara sedan profil uppe de fyra som skruvarna nere) Tänk då depå skatt användas skåran i ide steg mellersta 11. vertikala 4. profilerna Fäst de mellersta ska peka vertikala mot hörnorna profilerna eftersom med den bågformade glasväggarna profilen ska med in där. 2*2 Det mellanlång är nödvändigt skruv,( de att är lyfta samma på gummilisten bågformade i den profil bågformade uppe som nere) profilen Tänk på för att att skåran föra i skruvarna de mellersta genom vertikala profilen. profilerna Påse ska 1. peka mot hörnorna eftersom glasväggarna ska in där. Det är nödvändigt att lyfta på gummilisten i den 5. bågformade Fäst den övre profilen bågformade för att föra profilen skruvarna med genom 2*2 profilen. skruv på Påse samma 1. sätt som i steg 4 men dra bara 5. skruvarna Fäst den övre precis bågformade så att gängorna profilen med drar. 2*2 De skruv gör på det samma lättare sätt att som föra i steg in glaset 4 men i dra nästa bara steg. Påse 1. skruvarna precis så att gängorna drar. De gör det lättare att föra in glaset i nästa steg. Påse För För in in de de fasta glasväggarna i de i vertikala de vertikala mittenprofilerna. mittenprofilerna. OBS: se OBS: till att se de till sitter att de en sitter en gummi gummipackning i båda i båda ändar ändar av av glasväggarna, och och dra dra sedan sedan åt skruvarna åt skruvarna i den övre i den bågformade övre bågformade profilen. 7. Fäst de båda yttre vertikala profilerna med 2 *2 skruv i var sida. Påse OBS: Fäst de Var båda mycket yttre noga vertikala med att skruvarna profilerna drar med i rätt 2 läge *2 skruv innan i var du drar sida. fast Påse dem 2. då OBS: huvudet Var på mycket rostfria noga skruvar med att är skruvarna mjuka och kan drar lätt i rätt rundas. läge innan du drar fast dem då huvudet på rostfria skruvar är mjuka och kan lätt rundas. 5 1:4 Edition

5 8. Lyft upp aluminiumpanelen 8. Lyft 9. Ställ upp den aluminiumpanelen ena glasbakväggen så att den står ett par centimeter bakom aluminiumpanelen och 9.Ställ den att hålbilden ena glasbakväggen passar. Dra så att sedan den står fast ett profilen par centimeter i bakväggen bakom med aluminiumpanelen aluminiumprofilen och med att 5 st små hålbilden skruv. passar. Skruven Dra sedan ska dras fast inifrån bakväggen kabinen med genom aluminiumpanelen aluminiumprofilen med 5st och små sedan skruv. fästas Skruven i bakväggens ska dras inifrån profil. kabinen Tryck genom sedan aluminumpanelen på 5 st små grå och täckhattar. sedan fästas Påse i bakväggensprofil. nummer 3. Tryck sedan på 5st små grå täckhattar. Påse Skruva Skruva fast fast avlastningshyllan avlastningshyllan med med 2skruv. 2 skruv. (sitter (sitter i hyllan) i hyllan) Edition :5

6 Fäst sedan glasramen med bottenplattan med 2st skruv. Påse Lyft försiktigt upp och ställ den färdigbyggda glasramen och ställ den på bottenplattan, se till att galsramens yttreprofiler passar in i bakglasväggarna. Fäst sedan glasramen med glasbakväggarna med 4 st skruv (en i vartdera hörnet av glasramen). Påse nummer 4 om de yttre profilerna var separerade vid leverans. OBS: Börja med de övre skruvarna då det kan vara nödvändigt att lyfta upp glasbakväggarna för att få den nedre skruven att passa. Fäst sedan glasramen med bottenplattan med 2 st skruv. Påse nummer Häng på de båda täckprofilerna enligt bilden. 13. Skruva fast taket med 2 skruv och mutter i framkant och dra fast taket i bakkant med två skruv uppifrån ner i plastklossen på baksidan av aluminiumpanelen. Påse Häng på de båda täckprofilerna enligt bilden. 13. Skruva fast taket med 2 skruv och mutter i framkant och dra fast taket i bakkant med två skruvar uppifrån ner i plastklossen på baksidan av aluminiumpanelen. Påse nummer : Edition

7 14. Montera på handtagen på dörrarna och häng upp dörrarna i den övre profilen. Påse 6. Hjulen sitter på en excentrisk axel så dörren höjs och sänks med hjälp av skruvmejsel och låses sedan med skiftnyckel. Justera så att både de övre och undre hjulen faller in i profilerna. Spänn sedan hjulen tills dessa låser i profilen. Lossa därefter lite 14. på Montera justeringen på så handtagen att bägge dörrarna på dörrarna går fritt och hela häng vägen. upp Kontrollera dörrarna i den även övre att de profilen. båda dörrarna Påse 6. hänger Hjulen lodrätt och är sitter raka på i förhållande en excentrisk till varandra. axel så dörren höjs och sänks med hjälp av skruvmejsel och låses sedan Skruva med därefter skiftnyckel. tillbaka Justera fronten så på att karet. både de övre och undre hjulen faller in i profilerna. Spänn sedan hjulen tills dessa låser i profilen. Lossa därefter lite på justeringen så att bägge dörrarna går fritt hela vägen. Kontrollera även att de båda dörrarna hänger lodrätt och är raka i förhållande till varandra. Skruva därefter tillbaka fronten på karet. 9 Edition :7

8 ELEKTRISK INKOPPLING Samtliga snabbkopplingar är märkta med funktion 10 ex: Fan eller Light. En snabbkoppling från en funktion passar enbart till den hane/hona som den är avsedd för. På bilden ovan har vi märkt ut följande delar. 1. Takduschslang 2. Lampa 3. El-box 4. Kontrollpanel 5. Blandare 6. Ångrör 7. Ånggenerator 8. Överhettningsskydd 1:8 Edition

9 Avstängningsventiler (typ balofix) skall vara installerade innan anslutningsslangarna. Smutsfilter skall vara placerade i anslutningen mellan anslutningsslangarna och blandaren. OBS. All elektrisk inkoppling ska utföras av behörig elektriker. Externa jordanslutningar och måste vara kopplade. Installationen skall föregås av en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström som inte överskrider 30mA. Installationen skall föregås av en allpolig säkerhetsbrytare med minst 3 mm kontaktseparation. Ingående spänningssatta delar, förutom elektriska komponenter matade med extra låg spänning som inte överstiger 12V, får inte vara åtkomliga för personer i steamern. Jordad anordning måste permanent förbli fixerad till det fasta ledningsnätet. Installationen skall ske enligt gällande starkströmsföreskrifter. Installationen skall utföras av behörig elektriker. Kontrollpanelens funktioner 1. Elinstallationen skall utföras av behörig elektriker V enfas, nolla och jord. 3. Rekommenderat vattentryck 0,1-0,4 M Pa 4. Separat arbets/strömbrytare skall monteras. 5. Varmvatten som används i ångbastun får ej överstiga 70 C. 6. Elinstallation ska ske enligt gällande starkströmsföreskrifter. Kontrollpanel för S95 1 Ångbastu Av/På 5 Telefon 9 Ökning 2 Ryggdusch 6 Tunerhöjning 10 Minskning 3 Timer/Temperatur 7 FM Radio/CD/MP3 11 Power 4 Fläkt/Lampa 8 Memory Edition :9

10 Användar manual Ångbastu Tryck en gång på Ångbastu (1) för att aktivera ånggeneratorn. Ånggeneratorn är inställd på en temperatur inne i kabinen på 45 grader. Temperaturen kan ställas in mellan grader. För att ändra temperaturen tryck då på tempknappen (3) följt av ökning (9) så ökar temperaturen upp till 60 grader för att sedan börja om på 25 grader. Håll in knappen för att snabbare justera temperaturen. Vatten som blir kvar i ånggeneratorn när den stängs av rinner automatiskt ut och ner i avloppet 2 minuter efter avstängning. För att inte ånggeneratorn ska stå på för länge är den kopplad till en timer som är förinställd på 45 minuter eller den tid som tidigast var inställd. Efter 45 minuter stängs ånggeneratorn automatiskt av. För att förlänga den förinställda tiden tryck på timerknappen (3) följt av ökning (9) Det går att ställa mellan minuter. Radio Ett tryck på FM radio (7) aktiverar radion. Frekvensen som visas är den som senast var inprogrammerad. Ett tryck till på nummer 7 stänger av FM radio. Tunerhöjning Ett tryck på Tunerhöjning (6) ändras frekvensen 0,5MHz uppåt. Frekvensen varierar mellan 87,5MHz 108MHz Lagring av radiostationer För att lagra radio stationer: Tryck på MEM knappen (8) och håll den inne i två sekunder så lagras den önskade radiokanalen. 12 st radiokanaler kan förprogrammeras. Upprepa automatisk sökning för varje kanal, avsluta med MEM-knappen för varje radiostation. För att byta mellan lagrade radiokanaler tryck på MEM knappen. CD/MP3 Tryck en gång på CD/MP3 (7) för att aktivera mottagande från extern ljudkälla. Tryck ytterligare en gång för att inaktivera mottagning. Volym Volymen kan ställas in mellan 0-80 decibel med 2 decibels noggrannhet. Höj volymen: Tryck på volymhöjning (9) för att öka volymen. Sänk volymen: Tryck på volymsänkning(10) för att sänka volymen. Telefonfunktion Du kan ta emot telefonsamtal när du duschar. För att svara trycker du på telefonknappen (5) och för att lägga på tryck på samma knapp igen. Telefonen kopplas med standard RJ45 kontakt och uttag används. Kabel medföljer. Blandaren Blandaren som sitter i kabinen är en termostatblandare där du lätt kan ställa in temperaturen. Vill du ha varmare vatten än 38ºC så kan du trycka in den röda knappen på handtaget och vrida åt vänster. Ovanför temperaturregleringen ställer du in vattenflödet och ovanför det så väljer du vilken funktion du vill ska vara aktiverad. Du kan välja mellan handdusch, takdusch och massagemunstycken. 1:10 Edition

11 Handdusch Genom att vrida på och ändra positionen av munstycket ytterst på handduschen så kan man ändra mellan tre olika sorters vattenstrålar. På handduschhängaren kan du hänga upp duschhandtaget. Genom att hålla knappen intryckt kan du justera duschhandtaget vertikalt längs hängaren. Vrid sedan på duschhandtaget för att ställa in önskad vinkel. Takdusch Genom att vrida på omkastaren högst upp på blandaren aktiverar du takduschen. Massagejets De 4 massagemunstyckena styrs via kontrollpanelen och knapp(2). För att aktivera ryggduschen vrid på omkastaren mot symbolen för massagedysor. Tryck sedan på ryggduschknappen (2). Ett tryck aktiverar de övre 2 jetsen, ytterligare ett tryck aktiverar de undre två jetsen, ett tredje tryck aktiverar ett intervall mellan de över och de nedre jetsen. Det fjärde trycket stänger av samtliga jets. Avkalkning av massagekabinen Avkalkning av ånggeneratorn kan behövas om du bor i ett område med kalkrikt vatten. För att rengöra din ånggenerator häller du i mild avkalkningsmedel direkt i ånggeneratorn. Kör sedan igång ånggeneratorn under 45 minuter utan att bada i kabinen. Om du bor i ett område med kalkrikt vatten ska du alltid montera in partikelfilter som tar bort avlagrings ämnen. Fläkt Tryck en gång på fläktknappen (4) för att aktivera fläkten och ytterligare en gång för att stänga av fläkten. Lampa Powerknappen (11) aktiverar systemet. För att tända lampan trycker du på lampknappen (4). Tryck ytterligare en gång för släcka lampan. Dagligt underhåll 1. Använd vätskebaserat rengöringsmedel och en mjuk trasa för att rengöra. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak, aceton eller organiskt lösningsmedel är förbjudet. Använd heller aldrig produkter som innehåller formaldehyd eller myrsyra. 2. Använd poleringsmedel för att behålla ytan glänsande. 3. Om karet skulle bli repad eller bränd, kan man använda våtslippapper # för att slipa ner skadan. Använd sedan våtslippapper #2000 och vatten för att finslipa, och slutligen polermedel och en mjuk trasa för en sista polering. Edition :11

12 Problem och åtgärder Stäng alltid först av all ström till Steamern och låt den stå strömlös i minst 5 minuter för att nollställa elboxen och slå därefter på strömmen och prova funktionen igen. Skulle detta inte hjälpa se diagram nedan. Problem Trolig orsak Åtgärd Ingen ström. Symbolerna på kontrollpanelen visas delvis eller inte alls. Ingen ånga Inget vatten från massagemunstyckena Vatten sprutar okontrollerbart från massagemunstycke Läckage från vattenslang. Lampan lyser inte. 1. El-är inte kopplat. 2. Jordfelsbrytaren har löst ut. 3. Huvud/ arbetsbrytaren ej påslagen 4. Trasig säkring 1. Tillfälliga svängningar i Voltstyrkan 1. Tillräcklig temperatur är ännu inte nådd. 2. Inget vatten i ånggeneratorn. 3. Blockerat eller skadat ångspridningsrör. 4. Temperaturen i ångbadet är redan högre än den programmerade temperaturen. 5. Värmare, vattenflödesventil eller elbox defekta 1. Defekt vattenslang. 2. Massagedysorna sitter inte i korrekt position. 1. Problem med vattenflödet från magnetventilerna. 2. Oregelbundenhet i de elektriska kretsarna. 1. Defekt O-ring 2. Ej korrekt sammansatta rör 3. Trasigt rör. 1. Trasigt lysrör 2. Öppen krets 1. Anslut el 2. Återställ jordfelsbrytaren 3. Tryck på arbetsbrytaren 4. Byt säkring 1. Stäng av huvudströmmen och slå på den igen. 1. Vänta ett tag på ångan. 2. Kontrollera magnetventil. 3. Ta bort onödiga partiklar eller byt rör. 4. Ställ in ny temperatur. 5. Byt ut defekta värmeaggregat, kontrollera vattenflödes magnetventil samt elbox. 1. Byt slang 2. Justera till rätt position. 1. Kontrollera vattenflödesventilerna. 2. Byt ut elektrisk kontrollbox. 1. Byt ut 2. Sätt ihop rören igen. 3. Byt ut röret. 1. Byt ut 2. Koppla igen SERVICE Om du får problem med din massagekabin och problemet kvarstår efter att du har tittat på sidan med överskriften Problem och åtgärder ska du kontakta Westerbergs. Ring direkt till Serviceavdelningen eller maila till Våra servicemontörer runt om i landet kommer då att kontakta dig för att avhjälpa dig med problemet. Många härliga stunder i massagekabinen Önskar Westerbergs Badrum AB 1:12 Edition

13 GARANTIBEVIS FÖR WESTERBERGS MASSAGEKABINER GARANTI Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel uppkomna av bristfälligheter i konstruktion, material eller av tillverkning uppkomna fel. Garantin täcker ej eventuell utebliven vinst, eller skada på person eller egendom pga. fel eller skada i levererat gods. Våra massagekabiner är endast avsedda för inomhusbruk och garantin täcker ej annat bruk Garantin gäller enbart då bruksanvisningens råd har efterföljts. STEAMER 3 ÅR Garanti att massagekabinen är färgäkta, inte gulnar eller missfärgas samt att det inte uppstår sprickbildningar i akrylen. Garantin gäller inte om massagekabinen skadats av oaktsamhet eller yttre våld. RESERVDELSGARANTI 3 ÅR Vi lämnar garanti att hålla reservdelar till massagekabinen i 3 år. KOMPONENTGARANTI 3 ÅR Garanti lämnas på massagekabinens samtliga ingående komponenter i 3 år. ATT TÄNKA PÅ VID REKLAMATIONER Massagekabinen måste vara tillgänglig för serviceman vid reklamationer. Det åligger köparen att se till att massagekabinen är åtkomlig för serviceman. Måste kakel eller annat demonteras för service står köparen ansvarig för demontering och återställande. Tid för serviceman att göra massagekabinen åtkomligt för service innefattas inte av garantin och debiteras enligt gängse taxa. OBS! Garantin gäller endast tillsammans med kvitto eller betald faktura och endast i det land massagekabinen är inköpt. Edition :13

14 Kære kunde! Denne brugsanvisning er lavet, for at du kan få mest mulig glæde af din massagekabine i mange år fremover. Det er meget vigtigt, at du læser hele hæftet igennem, før du begynder at montere eller anvende produktet. Læs også afsnittet Problemer og afhjælpning på side 2:12, før du ringer til serviceafdelingen, hvis der skulle opstå problemer med din kabine. Her er det beskrevet, hvordan du skal installere og vedligeholde kabinen, hvordan du får mest muligt ud af den, og hvem du skal henvende dig til, hvis der skulle opstå problemer. Pas godt på denne monterings- og brugsanvisning, da den sammen med kvitteringen udgør din garanti for, at massagekabinen fungerer optimalt i mange år frem. Westerbergs Badrum AB Bemærk! Børn må ikke opholde sig i kabinen uden opsyn fra voksne. Den damp, som udsendes, er 100 grader varm. Eftersom vores produkter gennemgår løbende udvikling, forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i både sortiment og design. Indholdsfortegnelse Side: Monteringsanvisning 2:3-7 Tilslutningsskema 2:8 Tilslutningsanvisninger 2:9 Betjeningspanel 2:9 Brugsanvisning 2:10-11 Daglig vedligeholdelse 2:11 Problemer og afhjælpning 2:12 Service 2:12 Garantibevis 1:13 2:2 Edition

15 Monteringsanvisning Monteringsanvisning NB! Vi anbefaler på det kraftigste, at monteringen udføres af mindst to personer. OBS! Vi rekommenderar starkt att man är minst två personer vid monteringen. 1. Start med at afmontere det aftagelige frontstykke, som er monteret med fire skruer. 2. Anbring 1. bundpladen Börja med att på ta av det den ønskede löstagbara sted. fronten, Kontrollér den sitter med med et 4 waterpas, skruvar. at bundpladen ligger helt vandret; 2. Placera hvis bottenplattan det ikke er tilfældet, i önskad position. skal den Mät justeres sedan ved med vattenpass hjælp af de för indstillelige att se att fødder. Spænd bottenplattan derefter låsemøtrikkerne är helt vågrät, och på fødderne justera med med hjälp en av de skruenøgle. höj och sänkbara Det er fötterna. meget vigtigt, Dra sedan at bundpladen er i vater, og at alle fødderne står fast på gulvet, for at alle skruerne kommer til at åt låsmuttrarna till fötterna med hjälp av en skiftnyckel. Det är mycket viktigt att passe ved den videre montering. bottenplattan ligger vågrätt och att alla fötter ligger an mot golvet för att alla skruvar ska passa längre fram under installationen. 3. Monter den bredeste ende af afløbsrøret på det retvinklede afløb under bundpladen, og fast 3. Koppla ihop den vidaste ändan av dräneringsröret med det rätvinkliga avloppet under gør det med den medfølgende klemme. Slut den anden ende af røret til gulvafløbet. Slut bottenplattan och fäst med det medsända klämman. Koppla den andra ändan av röret till afløbsslangen til afløbet, og træk den sammen med det formonterede jordkabel op gennem hullet på avloppet karrets i bagside golvet. Koppla (slangen dräneringsslangen monteret på till avloppet undersiden och af dra karret upp den i stativet). tillsammans med den förmonterade jordkabeln i hålet i karets baksida (Sitter monterad under karet i Vent med stativet). sætte frontstykket på igen, indtil alle andre dele er monteret. Vänta med att montera tillbaka fronten till sist då allt annat är klart. 4 Edition :3

16 NB: Hvis de udvendige profiler er monteret på glasbagvæggen, skal de først skrues af. De er fastgjort med fire skruer. Gem de fire skruer, da du skal bruge dem senere i trin Fastgør de midterste lodrette profiler til den bueformede profil med 2*2 mellemlange skruer OBS: (der bruges De yttre de profilerna samme kan bueformede vara monterade profiler på både glasbakväggarna foroven og forneden). och måste först Sørg skruvas for, at rillerne av. De i de sitter midterste med 4st lodrette skruv. Spara profiler sedan peger de mod fyra skruvarna hjørnerne, då da dedet skaer användas der, glasvæggene i steg 11. skal ind. Løft 4. gummilisten Fäst de mellersta i den vertikala bueformede profilerna profil med for den at bågformade føre skruerne profilen gennem med 2*2 profilen. mellanlång Pose skruv,( 1. de är samma bågformade profil uppe som nere) Tänk på att skåran i de mellersta vertikala profilerna ska 5. peka Fastgør mot den hörnorna øverste eftersom bueformede glasväggarna profil ska med in där. 2*2 Det skruer är nödvändigt på samme att lyfta måde på som gummilisten i trin 4, men i den drej kun bågformade skruerne i, til profilen de netop för att får föra fat. skruvarna Det gør genom det lettere profilen. i næste Påse 1. trin, når glasset skal sættes i. Pose Fäst den övre bågformade profilen med 2*2 skruv på samma sätt som i steg 4 men dra bara 6. skruvarna Før de faste precis glasvægge så att gängorna ind drar. i de De lodrette gör det midterprofiler. lättare att föra in NB: glaset Kontrollér, i nästa steg. at der Påse sidder 1. en 6. gummipakning För in de fasta glasväggarna i begge ender i vertikala af glasvæggen, mittenprofilerna. og skru OBS: derefter se till att skruerne de sitter igennem den øverste gummipackning bueformede profil. i båda ändar av glasväggarna, och dra sedan åt skruvarna i den övre bågformade profilen Fastgør Fäst de de båda to yttre udvendige vertikala lodrette profilerna profiler med 2 *2 med skruv 2*2 i var skruer sida. i Påse hver 2. side. Pose 2. NB: Sørg for at OBS: anbringe Var mycket skruerne noga i den med rette att skruvarna stilling, inden drar i rätt du läge skruer innan dem du drar i, da fast hovedet dem då på huvudet rustfrie på skruer rostfria er bløde skruvar og let bøjer. är mjuka och kan lätt rundas. 5 2: Edition

17 8. Løft aluminiumpanelet op. 8. Lyft 9. Stil upp den aluminiumpanelen ene glasbagvæg, så den står et par centimeter bagved aluminiumpanelet og pas 9.Ställ den ser med ena glasbakväggen hullerne. Skru så derefter att den profilen står ett på par bagvæggen centimeter bakom fast til aluminiumpanelen aluminiumsprofilen och fem att små hålbilden skruer. passar. Skruen Dra sedan skal sættes fast bakväggen i gennem med aluminiumprofilen aluminiumpanelen inde med fra kabinen, 5st små skruv. og derefter Skruven skrues ska dras fast i inifrån bagvæggens kabinen genom profil. aluminumpanelen Derefter sættes och de sedan fem fästas små grå i bakväggensprofil. dækhætter på. Tryck Pose sedan 3. på 5st små grå täckhattar. Påse Skruva Skru fast aflastningshylden avlastningshyllan fast med med 2skruv. to skruer. (sitter (Sidder i hyllan) i hylde) Edition :5

18 Fäst sedan glasramen med bottenplattan med 2st skruv. Påse Løft forsigtigt den færdigbyggede glasramme op, og stil den på bundpladen. Kontrollér, at glasrammens udvendige profiler passer ind i glasbagvæggene. Fast gør derefter glasrammen til glasbagvæggene med fire skruer (en i hvert hjørne af glasrammen). Pose 4, hvis de udvendige profiler var adskilte ved leveringen. NB: Start med de øverste skruer, da det kan være nødvendigt at løfte glasbagvæggene for at få den nederste skrue til at passe. Fastgør derefter glasrammen til bundpladen med to skruer. Pose Häng på de båda täckprofilerna enligt bilden. 13. Skruva fast taket med 2 skruv och mutter i framkant och dra fast taket i bakkant med två skruvar uppifrån ner i plastklossen på baksidan av aluminiumpanelen. Påse nummer Hæng begge dækprofiler på som vist på billedet. 13. Skru loftet fast med to skruer og møtrikker i forkanten, og skru loftet fast i bagkanten med to skruer oppe fra og ned i plasticklodsen på bagsiden af aluminiumspanelet. Pose : Edition

19 14. Montera på handtagen på dörrarna och häng upp dörrarna i den övre profilen. Påse 6. Hjulen sitter på en excentrisk axel så dörren höjs och sänks med hjälp av skruvmejsel och låses sedan med skiftnyckel. Justera så att både de övre och undre hjulen faller in i profilerna. Spänn sedan hjulen tills dessa låser i profilen. Lossa därefter lite 14. på Monter justeringen håndtagene så att bägge på dörrarna dørene, går og fritt hæng hela dørene vägen. Kontrollera på den øverste även profil. att de Pose båda 6. dörrarna Hjulene hänger sidder lodrätt och är på raka en i förhållande excentrisk aksel, till varandra. så døren hæves og sænkes ved hjælp af en skruemejsel og låses Skruva derefter därefter med tillbaka en fronten skruenøgle. på karet. Juster hjulene, så både det øverste og det nederste hjul falder ind i profilerne. Spænd derefter hjulene, indtil de låses fast i profilen. Løsn til sidst hjulene lidt, så begge døre går frit hele vejen. Kontrollér også, at begge døre hænger lodret og flugter med hinanden. Skru derefter frontstykket på karret igen. 9 Edition :7

20 Elektrisk tilslutning Alle lynkoblingers funktioner er angivet, f.eks. 10Fan eller Light. En lynkobling fra en funktion passer udelukkende til det han-/hunstik, som den er beregnet til. Vi har på ovenstående billede mærket følgende dele. 1. Loftsbruserslange 2. Lampe 3. El-boks 4. Kontrolpanel 5. Blandingsbatteri 6. Damprør 7. Dampgenerator 8. Overhedningssikring 2:8 Edition

21 Der skal monteres lukkeventiler (af typen balofix), før tilslutningsslangerne installeres. Smudsfilteret skal anbringes i tilslutningerne mellem tilslutningsslangerne og blandingsbatteriet. NB. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret elektriker. Eksterne jordtilslutninger skal være tilsluttede. Før installeringen skal der tilsluttes en fejlstrømsafbryder med en udløsningsstrøm på maks. 30 ma. Installationen skal omfatte en sikkerhedsafbryder på alle poler med en kontaktseparation på mindst 3 mm. Indgående spændingssatte dele ud over elektriske komponenter med ekstra lav spænding, som ikke overstiger 12V, skal være uden for rækkevidde af de personer, der befinder sig i steameren. Jordforbindelse skal være permanent tilsluttet til det faste ledningsnet. Installeringen skal udføres i henhold til gældende stærkstrømsreglementer. Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker. Kontrolpanelets funktioner 1. Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elektriker V enfaset, nul og jord. 3. Anbefalet vandtryk 0,1-0,4 MPa 4. Der skal monteres en separat arbejds-/strømafbryder. 5. Temperaturen på det varme vand, der anvendes i dampbadet, må ikke overstige 70 C. 6. Installationen skal udføres i henhold til gældende stærkstrømsreglementer. Kontrolpanel for S95 1 Tænd-/sluk-knap til dampbad 5 Telefon 9 Skru op 2 Rygbruser 6 Radiokanalsøgning, op 10 Skru ned 3 Timer/ Temperatur 7 FM Radio/CD/MP3 11 Tænd 4 Ventilator / Lampe 8 Memory Edition :9

22 Brugsanvisning Dampbad Tryk én gang på tænd-/sluk-knappen til dampbad (1) for at tænde for dampgeneratoren. Dampgeneratoren er indstillet til at give en temperatur på 45 grader inde i kabinen. Temperaturen kan indstilles på mellem 25 og 60 grader. Hvis du vil ændre temperaturen, skal du trykke på temperaturknappen (3) og derefter på skru op-knappen (9), hvorved temperaturen øges til 60 grader og derefter starter forfra ved 25 grader. Det vand, der bliver tilbage i dampgeneratoren, når den slukkes, løber automatisk ud i afløbet 2 minutter efter, at du har slukket. Dampgeneratoren må ikke være tændt for længe ad gangen, og den er derfor sluttet til en timer, som er forudindstillet på 45 minutter eller den senest indstillede tid. Efter 45 minutter slukker dampgeneratoren automatisk. For at forlænge den forudindstillede tid, skal du trykke på timerknappen (3) og derefter på skru op-knappen (9). Du kan indstille tiden til mellem 10 og 60 minutter. Radio Tryk på tænd/sluk-knappen til FM-radio (7) for at tænde for radioen. Den viste frekvens er den senest programmerede frekvens. Tryk på knap 7 igen for at slukke for FM-radioen. Knap til radiokanalsøgning, op Tryk på knappen til radiokanalsøgning, op (6) for at ændre frekvensen med 0,5 MHz. Frekvensen kan indstilles på mellem 87,5 MHz og 108 MHz. Lagring af radiostationer For at lagre radiostationer skal du trykke på hukommelsesknappen (8), og holde den inde i to sekunder for at gemme den ønskede radiostation. Du kan forprogrammere 12 radiostationer. Foretag automatisk søgning efter hver af stationerne, og gem de fundne stationer i hukommelsen med hukommelsesknappen. Du kan skifte mellem de gemte radiostationer ved at trykke på hukommelsesknappen. CD/MP3 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen til cd-afspiller (7) for at aktivere modtagelse fra ekstern lydkilde. Tryk på knappen igen for at deaktivere modtagelsen. Lydstyrke Lydstyrken kan indstilles på mellem 0 og 80 decibel i trin à 2 decibel. Høj lydstyrke: Tryk på skru opknappen (9) for at øge lydstyrken. Lav lydstyrke: Tryk på skru ned-knappen (10) for at sænke lydstyrken. Telefonfunktion Du kan tage imod telefonsamtaler, mens du er i bad. Besvar samtalen ved at trykke på telefonknappen (5), og afslut samtalen ved at trykke på samme knap igen. Telefonen tilsluttes med et almindeligt RJ45-telefonstik og -udtag. Kabel medfølger. Blandingsbatteri Det blandingsbatteri, der sidder i kabinen, er en termostatblander, hvor du let kan indstille den rette temperatur. Hvis du vil have vand, der er varmere end 38 ºC, skal du blot trykke den røde knap på håndtaget ind og dreje mod venstre. Oven over temperaturreguleringsgrebet sidder grebet til indstilling af vandflow, og oven over dette kan du indstille, hvilken funktion du vil have aktiveret. Du kan vælge mellem håndbruser, loftsbruser og massagedyser. 2:10 Edition

23 Håndbruser. Ved at dreje og vippe hovedet yderst på håndbruseren kan du vælge mellem tre forskellige typer vandstråler. Du kan hænge håndbruseren i holderen. Hvis du holder knappen inde, kan du justere håndbruserens lodrette position i holderen. Drej derefter på håndbruseren for at indstille den i den ønskede vinkel. Loftsbruser Du tænder for loftsbruseren ved at dreje på omskifteren øverst på blandingsbatteriet. Massagejets De fire massagemundstykker styres med kontrolpanelet og knap (2). Du aktiverer rygbruseren ved at dreje omskifteren over på symbolet for massagedyser. Tryk derefter på knappen til rygbruser (2). Du aktiverer de to øverste jets med et enkelt tryk, med to tryk aktiveres de to underste jets og med tre tryk aktiveres de øverste og de nederste jets til at fungere på skift. Med et fjerde tryk lukker du for alle jets. Afkalkning af massagekabinen Det kan være nødvendigt at afkalke dampgeneratoren, hvis du bor i et område med meget hårdt vand. Dampgeneratoren rengøres ved at hælde et mildt afkalkningsmiddel i afkalkningsbeholderen på aluminiumpanelet. Lad derefter dampgeneratoren køre i 45 minutter uden at bruge kabinen til at bade i. Hvis du bor i et område med meget hårdt vand, skal du altid montere et partikelfilter, som fjerner aflejringer. Ventilator. Tryk én gang på ventilatorknappen (4) for at tænde for ventilatoren, og tryk på knappen igen for at slukke for ventilatoren. Lampe. Systemet aktiveres med tænd-/sluk-knappen (11). Du tænder for lampen ved at trykke på lampeknappen (4). Lampen slukkes ved at trykke på knappen igen. Daglig vedligeholdelse 1. Rengør kabinen med et flydende rengøringsmiddel og en blød klud. Rengøringsmidler, som indeholder ammoniak, acetone eller organiske opløsningsmidler, må aldrig anvendes. Anvend heller aldrig produkter, som indeholder formaldehyd eller myresyre. 2. Brug poleringsmiddel til at holde overfladen blank. 3. Hvis karret får ridser eller brændemærker, kan skaden slibes ned med vådslibepapir korn Finslib derefter med vådslibepapir korn 2000, og poler efter med polermiddel og en blød klud. Edition :11

24 Problemer og afhjælpning Afbryd altid først al strøm til Steameren, og lad den stå uden strøm i mindst 5 minutter for at nulstille el-boksen. Tilslut derefter strømmen, og prøv funktionen igen. Hvis dette ikke hjælper, se nedenstående diagram. Problem Mulig årsag Afhjælpning Ingen strøm. Symbolerne på betjeningspanelet vises kun delvis eller slet ikke. Ingen damp Der kommer ikke vand ud af massagedyserne. Vandet sprøjter ukontrollabelt fra massagedyserne. Lækage fra vandslangen 1. Strømmen er ikke sluttet til. 2. Fejlstrømsafbryderen er blevet udløst. 3. Hoved-/arbejdsafbryderen er ikke slået til. 4. Sikringen er sprunget. 1. Midlertidige spændingsudsving 1. Den nødvendige temperatur er endnu ikke nået. 2. Der er intet vand i dampgeneratoren. 3. Dampfremføringsrøret er blokeret eller beskadiget. 4. Temperaturen i dampbadet er allerede højere end den programmerede temperatur. 5. Varmelegemet, vandflow ventilen eller elboksen er defekt. 1. Vandslangen er defekt. 2. Massagedyserne sidder ikke i den korrekte position. 1. Der er problemer med vandflowet fra magnetventilerne. 2. Der er uregelmæssigheder i de elektriske kredsløb. 1. Defekt O-ring 2. Rørene er ikke samlet korrekt. 3. Et rør er sprunget. 1. Slut strømmen til. 2. Nulstil fejlstrømsafbryderen. 3. Tryk på arbejdsafbryderen. 4. Skift sikringen. 1. Sluk for hovedstrømmen, og tænd for den igen. 1. Afvent damp. 2. Kontrollér magnetventilen. 3. Fjern fastsiddende partikler, eller skift rør. 4. Indstil temperaturen på ny. 5. Udskift det defekte varmelegeme, kontrollér magnet ventilen til vandflow og elboksen. 1. Udskift slangen. 2. Indstil dyserne til den korrekte position. 1. Kontrollér vandflowventilerne. 2. Udskift den elektriske kontrolboks. 1. Udskift ringen. 2. Saml rørene korrekt. 3. Udskift røret. Lampen lyser ikke. 1. Et lysstofrør er sprunget. 2. En kreds står åben. 1. Udskift lysstofrøret. 2. Luk kredsen. SERVICE Om du får problem med din massagekabin och problemet kvarstår efter att du har tittat på sidan med överskriften Problem och åtgärder ska du kontakta Westerbergs. Ring direkt till Serviceavdelningen eller maila till Våra servicemontörer runt om i landet kommer då att kontakta dig för att avhjälpa dig med problemet. Många härliga stunder i massagekabinen Önskar Westerbergs Badrum AB 2:12 Edition

25 GARANTIBEVIS FOR WESTERBERGS MASSAGEKABINER GARANTI Sælger forpligter sig til at afhjælpe fejl, der skyldes mangler i konstruktion eller materialer, eller som opstår som følge af produktionsfejl. Garantien dækker ikke eventuel udebleven fortjeneste eller skader på personer eller ejendom, der opstår som følge af fejl eller skader på leverede varer. Vores massagekabiner er kun beregnet til brug indendørs, og garantien dækker ikke anden brug. Garantien gælder kun, hvis du følger brugsanvisningen. STEAMER 3 år Vi yder garanti for, at massagekabinen er farveægte og ikke gulner eller bliver misfarvet, og at der ikke opstår revner i akrylen. Garantien gælder ikke, hvis massagekabinen beskadiges på grund af skødesløshed eller påført vold. Reservedelsgaranti 3 år Vi yder garanti for, at vi fører reservedele til massagekabinen i 3 år. Komponentgaranti 3 år Vi yder garanti på samtlige komponenter, der indgår i massagekabinen i 3 år. Husk ved reklamation Massagekabinen skal være tilgængelig for serviceteknikeren ved reklamation. Det påhviler køberen at sørge for, at serviceteknikeren kan komme til massagekabinen. Hvis fliser eller andet skal demonteres for at muliggøre service, påhviler det køberen at sørge for demontering og genopsætning. Den tid, serviceteknikeren skal bruge på at gøre massagekabinen tilgængelig for service, omfattes ikke af garantien og debiteres i henhold til gældende takster. Kontrollér alle massagekabinens funktioner umiddelbart efter installation for med det samme at kunne konstatere eventuelle fejl. NB! Garantien gælder kun, hvis køber kan fremvise kvittering eller betalt faktura, og den gælder kun i det land, hvor massagekabinen er købt. Edition :13

26 Kjære kunde! Denne bruksanvisningen er utarbeidet for at du skal få største mulige glede av din massasjekabin i mange år fremover. Det er svært viktig at du leser gjennom hele heftet før du begynner å montere/ bruke produktet. Les også gjennom Problem og tiltak på side 3:12 før du ringer serviceavdelingen dersom du skulle få problemer med nettopp din kabin. Her beskrives det hvordan du skal installere og stelle den, nyte den på beste måte, samt hvem du skal henvende deg til hvis du skulle få problemer. Ta vare på håndboken, sammen med din kvittering er den garantien for at du vil ha en velfungerende massasjekabin i mange år. Westerbergs Badrum AB OBS! Barn skal ikke oppholde seg inne i kabinen uten tilsyn av voksne. Dampen som kommer ut holder 100 C. Da vi er under løpende utvikling, tar vi forbehold om eventuelle forandringer i så vel sortiment som design. Innholdsfortegnelse Side: Monteringsanvisning 3:3-7 Tilkoplingsskjema 3:8 Tilkoplingsanvisninger 3:9 Kontrollpanel 3:9 Brukerhåndbok 3:10-11 Daglig vedlikehold 3:11 Problem og tiltak 3:12 Service 3:12 Garantibevis 3:13 3: Edition

27 Monteringsanvisning Monteringsanvisning OBS! Vi anbefaler OBS! Vi på rekommenderar det sterkeste starkt at man att er man minst är minst to personer två personer ved vid monteringen. 1. Start med å ta av den avtakbare fronten. Den er festet med 4 skruer. 1. Börja med att ta av den löstagbara fronten, den sitter med 4 skruvar. 2. Plasser bunnplaten 2. Placera bottenplattan i ønsket posisjon. i önskad Kontroller position. Mät deretter sedan at med bunnplaten vattenpass står för att helt se i att vater, og juster ved hjelp bottenplattan av de regulerbare är helt vågrät, bena. och Dra justera så til med mutterne hjälp av på de bena höj och ved sänkbara hjelp av fötterna. en skiftnøkkel. Dra sedan Det er svært viktig at bunnplaten er i vater og at alle bena er godt plassert på gulvet for at alle skru åt låsmuttrarna till fötterna med hjälp av en skiftnyckel. Det är mycket viktigt att ene skal passe senere i monteringen. bottenplattan ligger vågrätt och att alla fötter ligger an mot golvet för att alla skruvar ska passa längre fram under installationen. 3. Koble sammen den bredeste enden av dreneringsrøret med det rettvinklede avløpet under 3. Koppla ihop den vidaste ändan av dräneringsröret med det rätvinkliga avloppet under bunnplaten, og fest med den medfølgende klemmen. Koble den andre enden av røret til bottenplattan och fäst med det medsända klämman. Koppla den andra ändan av röret till avløpet i gulvet. Koble dreneringsslangen til avløpet og dra den opp sammen med den for håndsmonterte avloppet jordingskabelen i golvet. Koppla dräneringsslangen gjennom hullet på till avloppet baksiden och av dra karet upp (sitter den tillsammans montert under med karet i stativet). den förmonterade jordkabeln i hålet i karets baksida (Sitter monterad under karet i stativet). Vent med å Vänta feste med fronten att montera til alt annet tillbaka er fronten klart. till sist då allt annat är klart. 4 Edition :3

28 OBS: De ytre profilene kan være montert på glassbakveggene og må først skrus av. De er festet med 4 stk. skruer. Ta vare på de fire skruene som skal brukes i trinn Fest de mellomste vertikale profilene til den bueformede profilen med 2x2 mellomlange skruer OBS: (samme De yttre bueformede profilerna profil kan vara oppe monterade og nede). på Vær glasbakväggarna oppmerksom och på måste at sporet först i de skruvas mellomste av. De vertikale sitter med profilene 4st skruv. skal peke Spara mot sedan hjørnene de fyra skruvarna ettersom då glassveggene de ska användas skal inn i steg der. 11. Det er nødvendig 4. å Fäst løfte de på mellersta gummilisten vertikala i den profilerna bueformede den profilen bågformade å profilen føre skruene med 2*2 gjennom mellanlång profilen. skruv,( de Pose är 1. samma bågformade profil uppe som nere) Tänk på att skåran i de mellersta vertikala profilerna ska 5. peka Fest mot den hörnorna øverste bueformede eftersom glasväggarna profilen ska med in där. 2x2 Det skruer är nödvändigt på samme att måte lyfta på som gummilisten i trinn 4, men i den fest bågformade bare skruene profilen slik at för gjengene att föra skruvarna tar. Det genom gjør det profilen. lettere Påse å føre 1. inn glasset i neste trinn. Pose Fäst den övre bågformade profilen med 2*2 skruv på samma sätt som i steg 4 men dra bara 6. skruvarna Før inn de precis faste så glassveggene att gängorna drar. i de De vertikale gör det lättare midtprofilene. att föra in glaset OBS: i Kontroller nästa steg. at Påse det 1. sitter en 6. gummipakning För in de fasta glasväggarna i begge ender i vertikala av glassveggene, mittenprofilerna. og fest OBS: deretter se till att skruene de sitter i den øverste gummipackning bueformede profilen. i båda ändar av glasväggarna, och dra sedan åt skruvarna i den övre bågformade profilen Fest Fäst begge de båda de yttre ytre vertikala vertikale profilerna profilene med med 2 *2 2x2 skruv skruer i var sida. i hver Påse side. 2. Pose 2. OBS: Vær svært nøye OBS: med Var at skruene mycket noga går med i riktig att retning skruvarna før drar du fester i rätt läge dem, innan da du toppen drar fast på dem rustfrie då huvudet skruer på er rostfria myke og kan skruvar avrundes är mjuka lett. och kan lätt rundas. 5 3:4 Edition

29 8. Reis opp aluminiumspanelet. 8. Lyft 9. Plasser upp aluminiumpanelen den ene glassbakveggen slik at den står et par centimeter bak aluminiumspanelet og at 9.Ställ hullene den ena passer. glasbakväggen Fest deretter så att profilen den står i ett bakveggen par centimeter til aluminiumsprofilen bakom aluminiumpanelen med 5 små och skruer. att Skruen hålbilden skal passar. gå fra Dra innsiden sedan av fast kabinettet, bakväggen gjennom med aluminiumpanelen aluminiumsprofilen med og 5st deretter små skruv. festes Skruven i profilen ska på dras inifrån bakveggen. kabinen genom Trykk aluminumpanelen på 5 stk. små, grå och dekkhetter. sedan fästas Pose i bakväggensprofil. nr. 3. Tryck sedan på 5st små grå täckhattar. Påse Skruva fast avlastningshyllan avlastingshyllen med 2 2skruv. skruer. (sitter i i hyllan) hyllen) Edition :5

30 Fäst sedan glasramen med bottenplattan med 2st skruv. Påse Løft forsiktig opp og plasser den ferdigmonterte glassrammen på bunnplaten. Kontroller at de ytre profilene på glassram men passer inn i bakglassveggene. Fest glass rammen til glassbakveggene med 4 stk. skruer (en i hvert hjørne av glassrammen). Pose nr. 4) dersom de ytre profilene ble levert separat. OBS: Begynn med de øverste skruene da det kan være nødvendig å løfte opp glassbakveggene for å få den nederste skruen til å passe. Fest deretter glassrammen til bunnplaten med 2 stk. skruer. Pose nr Häng på de båda täckprofilerna enligt bilden. 13. Skruva fast taket med 2 skruv och mutter i framkant och dra fast taket i bakkant med två skruv uppifrån ner i plastklossen på baksidan av aluminiumpanelen. Påse Heng på begge dekkprofilene i henhold til bildet. 13. Skru fast taket med 2 skruer og muttere i forkant, og fest taket i bakkant med to skruer ovenfra og ned i plastklossen på baksiden av aluminiumspanelet. Pose nr. 5. 3: Edition

31 14. Montera på handtagen på dörrarna och häng upp dörrarna i den övre profilen. Påse 6. Hjulen sitter på en excentrisk axel så dörren höjs och sänks med hjälp av skruvmejsel och låses sedan med skiftnyckel. Justera så att både de övre och undre hjulen faller in i profilerna. Spänn sedan hjulen tills dessa låser i profilen. Lossa därefter lite 14. på justeringen Monter håndtakene så att bägge på dörrarna dørene går og fritt heng hela opp vägen. dørene Kontrollera i den øverste även profilen. att de båda Pose dörrarna 6. Hjulene hänger lodrätt och är raka sitter i på förhållande en eksentrisk till varandra. akse slik at døren heves og senkes ved hjelp av en skrutrekker og deretter Skruva låses därefter med tillbaka en skiftnøkkel. fronten på Juster karet. slik at både de øvre og nedre hjulene faller inn i profilene. Spenn hjulene slik at de låses fast i profilen. Løsne så litt på justeringen slik at begge dørene går fritt hele veien. Kontroller også at begge dørene henger loddrett og er rette i forhold til hverandre. Skru deretter på plass fronten på karet. 9 Edition :7

32 Elektrisk tilkobling Alle hurtigkoblinger er merket med funksjon, 10 f.eks. Fan eller Light. En hurtigkobling fra en funksjon passer bare til den hann/hunn som den er beregnet for. På bildet ovenfor har vi merket av følgende deler: 1. Slange til takdusj 2. Lampe 3. Tilkoblingsboks 4. Kontrollpanel 5. Blandebatteri 6. Damprør 7. Dampgenerator 8. Overopphetingsbeskyttelse 3:8 Edition

33 Avstengingsventiler (type balofix) skal være installert før tilkoblingsslangene. Smussfilteret skal være plassert i koblingen mellom tilkoblingsslangene og blandebatteriet. OBS. Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en autorisert elektriker. Eksterne jordtilkoblinger må være tilkoblet. Installasjonen skal etterfølge en jordfeilbryter med utløserstrøm som ikke overskrider 30 ma. Installasjonen skal etterfølge en allpolig sikkerhetsbryter med minst 3 mm kontaktseparasjon. Inngående, spenningssatte deler skal ikke være tilgjengelig for personer i steamkabinettet. Unntaket er elektriske komponenter med ekstra lav spenning som ikke overstiger 12 V. En jordet tilkobling må være permanent koblet til det faste ledningsnettet. Installasjonen skal skje i henhold til gjeldende sterkstrømforskrifter. Installasjonen skal utføres av en autorisert elektriker. Kontrollpanelets funksjoner 1. Den elektriske installasjonen skal utføres av en autorisert elektriker V enfaset, nøytral og jord. 3. Anbefalt vanntrykk 0,1-0,4 M Pa 4. Separat service-/strømbryter skal monteres. 5. Varmtvann som brukes i dampbadstuen, kan ikke overstige 70 C. 6. Den elektriske installasjonen skal skje i henhold til gjeldende sterkstrømforskrifter. Kontrollpanel for S95 1 Dampbadstu av/på 5 Telefon 9 Justering opp 2 Ryggdusj 6 Tunerjustering 10 Justering ned 3 Timer/Temperatur 7 FM Radio/CD/MP3 11 Strømbryter 4 Vifte/Lys 8 Minne Edition :9

34 Brukerhåndbok Dampbadstu Trykk én gang på Dampbadstu (1) for å aktivere dampgeneratoren. Dampgeneratoren er innstilt på en temperatur på 45 grader inne i kabinettet. Temperaturen kan stilles inn til grader. Du endrer temperaturen ved å trykke på temperaturknappen (3) etterfulgt av en justering opp (9), så stiger temperaturen til 60 grader, for deretter å begynne på nytt på 25 grader. Vann som blir liggende igjen i dampgeneratoren når den slås av, renner automatisk ut og ned i avløpet 2 minutter etter avstenging. For at dampgeneratoren ikke skal stå på for lenge, er den koblet til en timer som er forhåndsinnstilt på 45 minutter, eller den tiden som ble innstilt sist. Etter 45 minutter slås dampgeneratoren automatisk av. Du kan forlenge den forhåndsinnstilte tiden ved å trykke på timerknappen (3) etterfulgt av en justering opp (9). Timeren kan stilles inn til minutter. Radio Trykk på FM radio (7) én gang for å aktivere radioen. Frekvensen som vises, er den som sist ble programmert. Du slår av radioen ved å trykke på nummer 7 en gang til. Tunerjustering. Hvis du trykker på Tunerjustering (6) én gang, endres frekvensen 0,5 MHz opp. Frekvensen varierer mellom 87,5 MHz og 108 MHz. Lagring av radiokanaler Slik lagrer du radiokanaler: Trykk på minneknappen (8) og hold den inne i to sekunder for å lagre den ønskede radiokanalen. Du kan forhåndsprogrammere 12 radiokanaler. Gjenta automatisk søk for hver kanal, og avslutt med minneknappen for hver radiokanal. Hvis du vil bytte mellom lagrede radiokanaler, trykker du på minneknappen. CD/MP3 Trykk en gang på CD/MP3 (7) for å aktivere mottak fra en ekstern lydkilde. Trykk en gang til for å deaktivere mottak. Volum Volumet kan justeres til 0 80 desibel med 2 desibels nøyaktighet. Heve volumet: Trykk på justering opp (9) for å heve volumet. Senke volumet: Trykk på justering ned (10) for å senke volumet. Telefonfunksjon Du kan ta imot telefonsamtaler mens du dusjer. Du svarer ved å trykke på telefonknappen (5), og legger på ved å trykke på samme knapp en gang til. Telefonen kobles med en standard RJ45-kontakt og uttak brukes. Kabel følger med. Blandebatteri Blandebatteriet som sitter i kabinettet, er et termostatbatteri der du enkelt kan stille inn temperaturen. Hvis du vil ha varmere vann enn 38 ºC, kan du trykke på den røde knappen på håndtaket og vri til venstre. Over temperaturreguleringen stiller du inn vannmengden, og over der velger du hvilken funksjon du vil skal være aktivert. Du kan velge mellom hånddusj, takdusj og massasjemunnstykker. 3:10 Edition

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837

Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837 Brugsvejledning Luksusbrusekabine 8837 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Bemærkning: Informationen i denne

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe LAGUNA boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING

THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING THERMINO Maximum MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe THERMI O MAXIMUM boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BADKAR & MASSAGEBADKAR

BADKAR & MASSAGEBADKAR BADKAR & MASSAGEBADKAR & Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro Skandinavia. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar og tips

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Læs instruktionerne omhyggeligt og kontrollér at alle delene er i kassen.

Læs instruktionerne omhyggeligt og kontrollér at alle delene er i kassen. Inden du går igang Ved modtagelse af bruse/dampkabinen undersøges emballagen for udvendige/ synlige skader. Såfremt emballagen har fået et tryk, noteres dette på fragtbrevet. Ved udpakning umiddelbart

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

brigg Spabad Monteringsvejledning Edition 1-10

brigg Spabad Monteringsvejledning Edition 1-10 brigg Spabad Monteringsvejledning Edition 1-10 2:1 2:2 Monterings- og brugsvejledning Manual får Brigg badekar og spabadekar Tillykke med dit nye spabad! Denne manual er fremstillet med det formål at give

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 80F Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar N DK Skjult hengsel for aluminiumsdører Skjultliggende hængsel til aluminiumdøre n Monteringsanvisning n Monteringsanvisning n Monteringsvejledning Hahn

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Installationsvejledning - ASTORIA

Installationsvejledning - ASTORIA Installationsvejledning - ASTORIA 1. Åben emballagen. Kontroller at alle dele findes med (Se reservedelslisten bagest i denne vejledning). Gør klar til montering. Fig. 1-1 2. Spænd side profilerne (A11)

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

INSTALLATIONS BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 90F EASY WAY! Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne vejledning grundigt inden installation og brug. Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING

BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING Vigtigt før installation 1. Brug kun en autoriseret el/installatør til at tilslutte badekaret 2. Tak fordi De købte et Bath Deluxe produkt. Af sikkerhedsmæssige årsager

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere