Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 5 marts 2015 v2 1 Referat fra 1 feb Godkendt 2 Dagsorden Godkendelse af dagsorden: OK med følgende udvidelser: 6.11 Ansøgning fra sportshøjskolen 6.12 Fælles regler for haller og hytter- ændringsforslag 6.13 Personsager: 2 De facto kom der enkelte ad-hoc ting til under mødet 3 Post Orientering - Formand Luc orienterede: 1. Dansk Sejlunion invitation til Generalforsamling marts Horsens. Luc deltager ikke. Hvis nogen vil deltage, koordineres med formanden. 2. Nordøstjysk kreds invitation til at aflevere fuldmagt vedr. DS GF. 3. Sportshøjskolen indbydelse til Repræsentantskabsmøde 24. marts kl 17. Luc deltager for AS. 4. AAU-studieprojekt Maskiningeniører Løftekran og plads til Mobilkran. De studerende har fået materiale og informationer til projektet 5. PR udvalg har afholdt møde den PR udvalget består af Gunnar, Luc; Hans Jørgen og Morten Morthorst. 6. Sifa bingo, vi er solidariske, så vi har medunderskrevet på et protestbrev om nye statsregler for spil, vi får tilskud fra dem. 7. Intro møde d 3 marts 2015, Morten plus Luc tog det, der var 20 stk. ud af 40 mulige. Godt møde og godt med nye medlemmer. Det skal gentages inden sommerferien. Anden orientering / diskussion (uden for dagsorden) 1. Gunnar, Luc, Sonja: Vi bør bringe SUP ind som del af vores aktiviteter, incl. PR også til Tall Ships. Sonja blev opfordret (af Aalborg kommune) til at lave opvisning med SUP. 2. Gunnar: Generelt er Tall Ships nok ikke et godt sted at rekruttere / informere om sejlsport det er et forkert forum, hvor vi vil have svært ved at trænge igennem. Diskussion om relevansen? Men der kommer mange mennesker på kajen, så måske skulle vi lave en stand med båd på land og plakater (ubemandet )? Ansøgt kommunen om plads. 3. Peder: Vi skal være opmærksomme på at div. kurser og mødeaktiviteter skal have relevans for klubben - hvad får vi ud af det? Diskussion og enighed om end det kan være svært i hvert enkelt tilfælde. Gunnar foreslår: at hvis klubben betaler for aktiviteter bør vi have noget retur, f.eks. referat eller udbredelse i sejlklubben. Besluttet: Ingen ændring (se regler i

2 gammelt referat). Dem der vil afsted, indstiller via mail til BS med kort orientering om, hvad det drejer sig om. 4 Orientering: Udvalgene Supplerende bemærkninger til de korte notater som findes i appendiks 4.1 Junior / jolle (Gunnar) Ikke meget at lave det er jo vinter 4.2 PR / næstformand (Gunnar) Gunnar har været i Horsens til kursus i PR og Kommunikation for sejlklubber. Vigtigt at være synlig i lokalområdet. Brug pressen! Skriv om mennesker og særlige begivenheder. Forslag: EN dag om året, hvor vi alle sejler ud. UK er langt med sådanne initiativer. Få noget på land også og div. speciel simple konkurrencer, kager mm. Dette blev godkendt, afventer DS og Åben Havn arrangement som kan kombineres? 4.3 Aktivitet (Sonja) Mail udsendt til dem der laver mad, man vil som udgangspunkt ikke støtte f.eks. SUP 4.4 Sejlads udvalg (Søren) Michael fra Elvstrøm kommer og viser noget på trim af sejl (se hjemmesiden) 4.5 Uddannelse (Hans Jørgen) Orientering: 1. Vi er ved at drukne i tilmeldinger, pt. 13 på venteliste til sejlerskolen 2. Der er problem med at finde nok instruktører til sejlerskolen, vi skal nok søge via hjemmesiden og anden annoncering (HJ og MBA) 3. Mulighed for demonstration af div. nødsignaler. D 11 marts 2015 ved klubben kl Huset (Peder og Michael) Vi er jo pt. uden husformand, så Peder og Michael deler opgaven. 1. Peder: Udskiftning af døre pågår. Nye termoruder og glaslister pågår. Ny havnefoged har gjort rent i krogene. Huset er ved at være helt på plads! 2. Plan er at tage det udvendige når vejret tillader 3. Der har været indbrudsforsøg i klubhuset, glasliste fjernet / måske hærværk? 4. Sonja: Div. ting købes til køkkenet af mig

3 4.7 Havneudvalg (Palle) Palle orienterede: 1. Åbning af vandet d 21 eller 28 marts 2015 (hvis der kommer frost) Skal annonceres på hjemmesiden 2. Kran eftersyn skal laves 3. 9 el standere til landpladser er modtaget og skal sættes op som supplering til de nuværende. Måske mærkat på at man kan tage stik, hvis de isatte sidder mere end 24 timer. 4. Der er kommet 10 stigestativer i dag, således at stiger kan monteres og fastlåses. Skal gerne være færdige til sæsonstart. Støbes fast i beton på Europalle. 4.8 Kasserer (Peder) Peder orienterede: 1. Nogle problemer med at se hvem der har betalt nogen har fået de rykkere de skulle have og nogen mangler, afklaring er i gang 2. Vi er nede på kr. i udestående, hvilket er meget lavt og en af årsagerne til vi kan nedsætte kontingentet 3. Peder: Ønsker at kontokøb hos Nordjysk Marine Service og købmanden / slagteren på klubbens regning ophører. Det giver et stort arbejde at få bilagene tydet og finde den rette konto. 4. Nye retningslinjer er nødvendige. Eksempel Betal og få udlæg refunderet. Alternativ: betalingskort til ledere. Action: PNA 4.9 Sekretær / WEB (Michael) Generelt ønske om at få ny hjemmeside snarest Michael fremhævede at det er dyrt og besværligt at skifte og den nuværende er altså ikke ret gammel, derudover et potentielt problem, med at mange har mange forskellige ønsker. Skal den være visuel eller tør. Men der er bred enighed om at vi skal have en ny og den skal være ikke proprietær Konklusion: PR udvalget kommer med et samlet oplæg til layout, der kan bruges til at lave en prototype og derefter et nyt system! 5 ANF- møder forhandlinger status m.m. Luc orienterede: 1. Problemer på generalforsamlingen med at få lavet korrekt referat og mindretals tilkendegivelser. 2. Kort orientering om selve dagsordenen. 3. Ny kasserer foreslået. 4. Fællesmøde afholdt med kommunen for bl.a. at høre deres holdning omkring ANF. Der kommer referat fra kommunen. Signalet er positivt, lydhørhed for vores synspunkter,ak vil hjælpe med at få vedtægterne færdige.

4 6 Beslutninger/vedtagelser af forslag: 6.1 Sekretær. hjemmesiden økonomi Behandlet og besluttet, der er afsat op til kr i budget til dette 6.2 Junior/Jolle oprettelse af BÅDHOLD (Gunnar) Gunnar har forslag: 1. Formål: At holde klubbådene sejlende, tilse og holde bådene sejlende. 2. Bådholdet kan låne båden som betaling for den opgave, der udføres. 3. Konklusion: Der prøves med Red & Green i år. 6.3 Aktivitetsleder Finansiering af SUP (Sonja) Sonja fremlagde og efterfølgende diskussion: 1. Der ønskes 10 SUP-brædder. Budget vil være i niveau kr. 2. Møde med kommunen, positiv indstilling. De vil give tilskud i forhold 1:1 ( 50 % AS eller sponsor) 3. Sonja undersøger fonde og tilskudsmuligheder. 4. Søren Pedersen stiller op som instruktør.. Deltagere skal være gæstemedlemmer. 5. Søren og Peder: Vi skal være sikre på vi har en plan for at det til at fungere. Målet er at få nye medlemmer 6. Vi (Aalborg Sejlklub) er måske den eneste i Aalborg der gør noget for de unge! 7. Bemærk at det er prisfølsomt gæstemedlemsskab er tilstrækkeligt, nok kr/ sæson efter er par gange / forsøg 8. Bestyrelsen støtter forslaget! 6.4 Formand- ny hovedsponsoraftale SPARNORD (Luc, Gunnar) Luc fremlagde: 1. Spar Nord er interesseret i at indgå ny sponsoraftale med mere power i. 2. Bådprojekt med reklamebåde, store reklamer i sejl og på skrog. 3. Tilbyde personale i Spar Nord sejlture som modydelse. 4. SUP: Pr-udvalget indarbejder 50 % finansiering i forhandlingerne. 5. Konklusion: enighed 6.5 Aalborg Kommune. Udlån til Freja ifm. Ungdomslege: Perioden: 31. juli 3. aug : 1. OK, men husk husinspektør skal anmelde til brandmyndighederne, max personer 2. Vi skal kende lederen og lave låneaftale

5 6.6 Aalborg Freja Citycup Lån af lokaler for overnatning 13. til 17. maj - Jan Petersen OK som ovenfor 6.7 IHA (Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg) kaskoforsikring på både? (mini 12 mm.) Kaskoforsikring er overflødig? vurderes i udvalget 6.8 Tilbud fra Thomas Gede vedr. anker (GMJ) Nej tak, Vi ønsker ikke at købe ankeret. 6.9 Støj fra sejlbåde i marinaen handlingsplan, klage fra ABF Der en konkret sag nogen klager over støjen fra mast, men hvordan gør vi det? Nok bedst med en dialog om, hvad der kan gøres, også mht. evt. optagning af båd. Dette kræver specielstativ og mobilkran tæt på kanten af havnen. Luc koordinerer med bådejere når vi har styr på optagningen Drikkevareautomat- koncept kortbetaling m.m.-lg / PNA Tilbud fra BENTAX, serviceaftale koster ca kr. om året. Vi går videre med tilbuddet. PNA koordinerer vedr anvendelse af betalingskort fra BEAS Bytte ydelser med Sportshøjskolen SUP-instruktion og lån af grej i 1 dag i bytte for brug af vore omklædningsfaciliteter. - Vedtaget. Luc laver aftalen Fælles regler for haller og hytter- rev Luc og Gunnar: 1. Vi skal have fælles regler for haller og Grej- eller Jollehuse. Dette giver potentielt problemer med de enkelte Andelsforeninger, man har vanskeligt ved at acceptere nye regler. 2. Luc opdaterer med enkelte ændringer og så skal vi have det igennem GF i AS, men måske tvivlsomt om det kan komme med, fordi det er mere end blot en redaktionel ændring. Vurderes på selve GF. 3. Det haster for at de relevante kan nå at få det før GF. 4. Vi fremlægger det som ændringsforslag til GF 6.13 Personsager : (2) Behandlet- der foretages ikke yderligere.

6 7 Generalforsamling opsamling Alt er klar: 1. Ændringsforslag er klar vedr. Nye Fællesregler. 2. Vi skal sikre ordentlig information omkring sammenhæng imellem Aalborg Sejlklub, Kommunen og de enkelte Andelsforeninger. 3. Fællesregler for Andelsforeninger. Tydeliggøre, at en AS- bestyrelse kan kræve ændringer i vedtægterne i en andelsforening, med en generalforsamlings godkendelse. 8 Eventuelt Lidt opsamling: 1. Nye grej / jollehuse opstart. Gunnar orienterer der er givet tilbud, og en entreprenør er valgt, men ikke noget bindende endnu. 2. Hjemmeside: GF op øverst. 3. Tursejler APP: AS er ikke opdateret, f.eks. med frihavn. MBA checker 4. Vogne: Vinterhallerne vil gerne have lov til at stille vogne uden for hallerne. Palle: Man kan altid leje en landplads koster 1500 kr. / år. Hvis det er for en kort periode spørger man Fartøjsinspektøren! Luc svarer Vinterhallerne. 5. Sonja/ Søren: trim sejlads vi vil gerne invitere alle klubber i Aalborg? OK! 9 Næste møde 1. Vi mødes til GF kl Næste BS møde d 18 marts 2015 kl Appendix: Bemærk fremover flyttes de enkelte dele ind direkte i referatet, således at dette afsnit udgår 10.1 Undervisning: Til BS-møde, torsdag, den 5. marts 2015: SEJLERSKOLEN Hjælp hjælp jeg mangler instruktører til den kommende sæson. Jeg forsøger selv med et par mulige kandidater, men har i et par gode emner, hører jeg gerne. Der er overvældende stor interesse for at komme med i år. Vi kan som bekendt tage max. 24 elever, og i skrivende stund er vi fuldtegnet, og har en venteliste på ikke mindre end 12.

7 UNDERVISNING Det kører fint med holdet til Duelighedsprøven. Der afholdes mundtlig eksamen lørdag, den 11. april. Hans Jørgen Simoni 10.2 Sekretær / WEB Orientering: 1. Hjemmeside. Jeg har forespurgt 3 forskellige omkring hvad det vil koste, hvis de skal etablere basis for en Aalborg Sejlklub hjemmeside. Er i dialog med alle tre, men pt. kun et bud: kr., hvilket jeg synes er dyrt 2. GF. Indkaldelse, årsskrift osv. er kørende (Gunnar har lavet det meste af arbejdet). Jeg synes specielt at årsskriftet er rigtigt godt! Til diskussion / beslutning: 1. Sidste gang vedtog vi at bede en ekstern skrive en populær version af referat til hjemmesiden. Der er måske andre muligheder? Michael Bondo Andersen 10.3 Junior / Jolle leder Beretning fra Junior- og Jollelederen Der er pæn interesse her i vinter for at komme til at sejle jolle til foråret. Laserjollen Monrad er booket for Desværre har vi mistet en del ældre jollesejlere her i vinter (udmeldte, nu kontingentet er sat ned). Flere Optimistsejlere er også stoppet. Men Magnus holder ved Vi får et pænt felt i Zoom8-Jolle her i år. Vi har haft 2 samlinger i svømmehal (Gl. Lindholm Skole) her i vinter. Der er vintertræning for joller på vandet, lørdag den 7. marts - hele dagen. Arbejder på at skabe et BÅDHOLD af frivillige sejlere fra primært onsdagsholdet til at sætte Ynglingen i vandet her i foråret. Forslag fremsendt til dagsordenen. Undertegnede har været på kursus i Horsens under DS, i PR og kommunikation for sejlklubber. Morten Nørgaard Morthorst var med. Vi gik ikke glip af noget. Men synlighed i lokalpressen anbefales kraftigt af eksperter. Har på baggrund af kurset i Horsens foreslået, at vi sigter mod at skabe en dag, hvor alle både i klubberne i hele Aalborg sejler en tur. De øvrige arrangementer knytter sig så til denne dag. En slags Motionsløb for bådejere Et forsøg på synliggørelse i forhold til omverdenen. Gunnar Munk Jørgensen

8 10.4 Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget: Ole Hansen AS og Lars fra GateHouse kommer den 3. marts og laver en aften med VHF, UHF, MF/HF, NAVTEX, Iridium, Inmarsat samt, AIS. Fredagsspisningen Cafeborde: Steen arbejder på sagen Aften med gule ærter Aften med kål og sang Møde med Søren Ørgaard, fritidsforvaltningen, Søren Pedersen og undertegnede omkring SUP - Konklusion: Søren syntes helt klart, at vi havde et godt projekt og det ville han meget gerne støtte om omkring. - Han søger om kr. til indkøb af SUP-board. Vi skal så selv finde kr., deri blandt måtte der være penge fra fonde/legater. Vi skulle indhente tilbud på 10 stk. og så var vores brochure og tilbuddet = en ansøgning. - Søren Pedersen lovede at stille op 2 dage med SUP-board, lørdag, søndag under Tall Ship Race - Han forslog også at vi lavede en pakkeløsning til skolerne. - Vores bruchure skulle vi få på hjemmesiden Bookning af board for medlemmer: Kan de indtænkes bookes via Winkas. Standerhejsning: Planlægning sker efter generalforsamlingen. Med venlig hilsen Sonja 10.5 Formand BESTYRELSESMØDE DEN 05 MARTS BERETNING FORMAND SparNord Sponsoraftale: SparNord (Hasseris ved Jan Daucke hører under Aalborg Centrum med Henrik Skov som direktør ) er interesseret i at lave en ny Hovedsponsoraftale med os for de kommende 3 år. Jeg har aftalt at vi kommer med et oplæg til samarbejde, herunder økonomi medio marts. På PR-udvalgsmøde nr 01 den har vi (Gunnar, Morten Morthorst, Simoni og jeg ) skitseret muligheden for finansiering af et større bådprojekt som grundlag for en samarbejdsaftale med SparNord. Mere herom i referat fra dette møde. Orientering omkring. Bent som Havnefoged

9 Ny havnefoged starter den kl 800, jeg tager imod og viser rundt i klubben, derefter tager Egon over og viser ham de nødvendige rekvisitter m.m. Han får selv lov til at vurdere hvilket arbejdstøj han vil overtage og hvad der mangler at blive købt. Jeg laver en aftale med ham vedr. modtagelse af ordrer fra de respektive ansvarsområder som vi så helst skal holde os til. Hvis der er kontraordrer skal han henvende sig til den rette ansvarlige så vi undgår overlap og forvirring. Jeg optræder udelukkende som personalechef fremover. Vi præsenterer ham på GF for medlemmerne. Indtil Peder har instrueret ham i brug af havnekontoret tager Egon vagterne. Handicapudvalget: afholdt opsamlingsmøde den 21 jan ( Hans Jørgen, Kim Sørensen ( hjælper ), Freddie ( udøver ) og Jeg ). Der mangler afklaring om hvem der formelt står som ejere af klubbådene det undersøges hos Knud Rune som har været med fra start. IHA vil have bådene kaskoforsikret, men det tages op til diskussion med Knud snarest. Det er målet at få flere både ud og sejle, det kræver flere hjælpere / bådhold. Bommen på løftekranen er vreden, den skal efterses ( AS action? )der er 9 medlemmer og 2 hjælpere p.t. Vi skal finde ny kontaktperson til gruppen efter generalforsamlingen. Luc Ghysels