Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010."

Transkript

1 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal Opdateret januar 2011

2 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Datakilder og definitioner af ledighed Datakilder Definition af ledighed Ledigheden i Faxe Kommune generelt Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for Ministermål 1 Arbejdskraftreserven Resultat for Ministermål 1-4. kvartal Ministermål og lokalt mål 2 - Sygedagpenge Ministermål 2: nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 26 uger Resultat for Ministermål Lokalt mål for Faxe Kommune: nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger Resultat for lokalt mål 2 4.kvartal Ministermål 3 - Unge under 30 år Resultat for Ministermål 3-3. kvartal Mål 4 - Ledighedsydelse (lokalt mål for Faxe) Resultat for lokalt mål 4-3. kvartal Mål 5 - Revalidering lokalt mål for Faxe Resultat for lokalt mål 5-4. kvartal Mål 6 - Aktiveringsgrad for kontant- og starthjælpsmodtagere, match 2 & Resultat for lokalt mål 6-4. kvartal Mødeplan 2011 for Beskæftigelsesudvalget (BESK) & LBR Faxe

3 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at modtagere af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller på anden måde bliver selvforsørgende. Derudover skal indsatsen bevirke, at virksomhederne serviceres med kvalificeret arbejdskraft. Kvartalsafrapporteringen har dels til formål at skabe overblik over ledigheden i Faxe Kommune generelt, dels er det Jobcentrets afrapportering af 4. kvartal 2010 i forhold til de opstillede mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune for Eventuelle spørgsmål vedr. kvartalsrapporten kan rettes til: Omsorgs- og arbejdsmarkedschef Kasper Sonne, tlf.: eller Analysekonsulent Mette Frederiksen, tlf.: Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Tabel 1: Nøgletal januar til december 2010, Faxe Kommune Generel ledighed (opgivet i bruttoledighed) Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ledighed (fuldtidslediges andel af arbejdsstyrke 1 i %) 6,6 7 7,2 6,5 6,1 6 5,5 5,2 5,5 5,7 5,9 6,1 Bruttoledige, fuldtidspersoner Udviklingen i indsatsområder Jan til december 2010 Arbejdskraftreserven Sygedagpengesager Over 26 uger Heraf over 52 uger Unge under 30 år A-dagpenge Unge under 30 år Kontanthjælp mv. Ledighedsydelse Revalidering Aktiveringsgrad match 2 & 3 36 % 33 % 35 % 36 % 44 % 51 % 46 % 48 % 47 % 42 % 45 % 34 % Note: Tallene med grå skrift er for sygedagpenge de seneste tre mdr., da der er forsinkelse på arbejdsgivernes indberetning til kommunen. Tallene er derfor upålidelige i op til tre mdr. 1 Arbejdsstyrken er af Danmarks Statistik defineret som de årige. 3

4 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 Der er for 2010 udmeldt 6 indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. De første 3 mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren, mens de øvrige 3 mål er selvstændige mål for Faxe Kommune. Nedenfor er opsummeret dels indsatsområderne, både ministermål og lokale mål, samt resultater for Faxe Kommune for 4.kvartal Indsatsområder Mål for ultimo 2010 samt resultater for 4. kvartal Mål 1 Arbejdskraftreserven Resultat Mål 2 Sygedagpenge Resultat Mål 3 Unge under 30 år Resultat Mål 4 Ledighedsydelse For kontanthjælp må arbejdskraftreserven i 2010 ikke stige med mere end 22 % - fra 160 i januar til 195 personer i december For dagpenge må den ikke stige med mere end 22 % fra 270 til 330 personer. Arbejdskraftreserven er i december 2010 på 518 personer, fordelt på 357 a- dagpenge og 161 kontanthjælpsmodtagere. Antallet af sygedagpengesager over 26 uger reduceres med 6 % fra 170 sager i januar 2010 til 160 i december Sager med forløb over 52 uger 2 reduceres med 17 % fra 60 sager til 50. Antallet af sygedagpengesager på over 26 uger er i oktober 2010 på 207. For sager over 52 uger er tallet i december 2010 på 67 sager. Stigningen i antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år må ikke være på mere end 3,7 % fra 270 personer i januar 2010 til 280 personer i december For dagpenge må stigningen ikke være højere end 7 % fra 200 til 215 personer. I december 2010 var antallet af unge ledige kontanthjælpsmodtagere på 317. For a- dagpenge var tallet i december 2010 på 149. Antallet af personer på ledighedsydelse må ikke stige med mere end 21 % fra 120 personer i januar til 145 personer i december Resultat Mål 5 Revalidering Antallet af personer på ledighedsydelse var i december 2010 på 113 personer. Antal revalidender øges fra 150 personer i januar 2010 til 170 personer i december 2010, svarende til en stigning på 13 %. Resultat Antallet af personer i revalidering var i december 2010 på 133. Mål 6 Aktiveringsgrad Den samlede aktiveringsgrad for match 2 & 3, kontant- og starthjælpsmodtagere fastholdes på 50 % i løbet af 2010 selvom der forventes at komme flere ledige. Resultat Aktiveringsgraden er i december 2010 på 34 %. 2 Målet om at reducere antallet af sager over 52 uger til 50 sager er et selvstændigt mål for Faxe Kommune. Det er således kun målet om at reducere sagerne over 26 uger, der er et ministermål. 4

5 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Datakilder og definitioner af ledighed I kvartalsafrapporteringen arbejdes der med forskellige definitioner af ledighed alt afhængig af hvilken datakilde, der anvendes. De data, der benyttes i kvartalsafrapporteringen, trækkes hovedsagligt fra Danmarks Statistiks statistikbank, jobindsats.dk 3, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og ledelsesinformationssystemet KMD Opus. 3.1 Datakilder Fra Danmarks Statistik trækkes de generelle data om ledigheden i kommunen. Fra jobindsats.dk indhentes data i forhold til de beskæftigelsesmål, der er fastsat for Faxe Kommune. Tallene fra jobindsats.dk er de officielle målinger i forhold til kommunernes resultater. Fra KMD Opus trækkes data til aktiveringsgrad og sygedagpengesager over 52 uger. Data opdateres løbende hver måned og er for alle datakilders vedkommende baseret på indberetning fra kommunernes registreringer. Både data fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk er som minimum en måned forsinket. Det vil sige, at juni tallene tidligst kan trækkes i slutningen af juli. Tallene fra KMD Opus opdateres ligeledes løbende hver måned. Forsinkelsen er dog som oftest kun på ca. 8 dage. For alle kilders vedkommende, er der tale om levende data, der kan ændre sig nogle måneder frem pga. bl.a. registreringsefterslæb. 3.2 Definition af ledighed Ledighedstal, der er trukket fra Danmarks Statistik efter 1. januar 2011, vil være i bruttoledighed medmindre andet er opgivet. Ledighedstal før denne dato blev opgjort i nettoledighed, det vil sige uden aktiverede ledige. Kommuner med et højt aktiveringsniveau har således haft en lav nettoledighedsprocent, selvom der har været høj ledighed i den pågældende kommune. Bruttoledighed anses derfor for at give et mere retvisende billede af ledigheden, da aktiverede ledige er medtaget. Ledighedstal, der er trukket fra jobindsats.dk, er fortsat i bruttoledighed. Det er derfor udelukkende en ændring fra Danmarks Statistiks side. 3 Jobindsats.dk hører under Arbejdsmarkedsstyrelsen. 5

6 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ledigheden i Faxe Kommune generelt Nettoledighedstallene i dette afsnit 4 er hentet fra Danmarks Statistik og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. I starten af 2010 var bruttoledigheden på over 7 % i Faxe Kommune, hvilket er det højeste niveau siden kommunesammenlægningen i Ledigheden falder fra marts til august Tabel 2: Ledighed i hele landet, Østdanmark og Faxe 2010, i pct. Bruttoledighed - fuldtidslediges andel af arbejdsstyrken i pct. - Måned ikke sæsonkorrigeret Hele landet Østdanmark* Faxe Januar ,3-6,6 Februar ,5-7 Marts ,5-7,2 April ,1-6,5 Maj ,8-6,1 Juni ,8-6 Juli ,4-5,5 August ,2-5,2 September ,5 5,7 5,5 Oktober ,6 5,9 5,7 November ,8 6 5,9 December ,9 6,1 6,1 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland & Danmarks Statistik NB! Ledighedsprocenten er udregnet i forhold til samtlige antal ledige ud af arbejdsstyrken ekskl. aktiverede. * Bruttoledighedsprocenten findes ikke for perioden frem til august 2010 for Østdanmark. Fra august og frem til de seneste tal for december 2010 har bruttoledigheden været stigende for Faxe Kommune. Det samme er tilfældet for landsledigheden. Bruttoledigheden for Faxe er i december 2010 på 6,1 %, hvilket er 0,2 procentpoint højere end landsledigheden. Til gengæld er Faxe på samme niveau som Østdanmark 4 i december. Ledigheden stiger som regel henover efteråret og vinteren i Faxe Kommune for derefter at falde i løbet af foråret og sommeren. 4 Østdanmark defineres som hovedstadsområdet & Sjælland. 6

7 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Tabel 3: Ledigheden i Faxe Kommune/Fuldtidsledige Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Bruttoledige Ledige på dagpenge Ledige på kontanthjælp Aktiverede på dagpenge Aktiverede på kontanthjælp* Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk, AUF01, opdateret januar 2011 * Arbejdsmarkedsparate Antallet af bruttoledige har været stigende siden sommermånederne. Den største stigning ses i antallet af dagpengemodtagere, hvor aktiveringsgraden ligeledes har været stigende i andet halvår af Antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere er stadig stigende ind i 4. kvartal, hvorimod antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i aktivering er på et stabilt niveau. Tabel 4: Bruttoledighed i procent: Ledige fordelt på alder og køn, december 2010, Faxe Kommune Alder i alt år år år år år 60 år + I alt 6,1 6,6 10,3 5,6 5,4 6,6 4,4 Mænd 6,5 8,2 10,5 6 5,6 6,9 4,8 Kvinder 5,7 4,9 10 5,2 5,2 6,3 3,8 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk, fuldtidsledige i pct., Faxe Kommune, opdateret januar 2011 Tabel 4 viser bruttoledighedsprocenten fordelt på alder og køn. Som det ses er ledigheden for mændene højere end for kvinderne for alle aldersgrupper. Ledigheden er særlig høj for begge køn i aldersgruppen år. Den laveste ledighed er at finde i den ældre aldersgruppe fra 60 år og op efter. 7

8 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Tabel 5: Ledighed i pct.: Forsikrede ledige, fordelt på alder & køn. 2. halvår af 2010 Forsikrede ledige Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Alder i alt 6,3 5,7 5,4 5,8 5,9 6,2 6, år 14,6 12,7 12, ,6 12,6 13, år 9,8 9,4 8,6 9,5 8,7 9,3 10, år 6 5,3 5 5,6 5,2 5,2 5, år 5,6 5,2 4,9 4,9 5,3 5,3 5, år 5,9 5,5 5,3 5,8 6,3 6,9 7,1 60 år og derover 3,8 3,3 2,9 4 4,1 4,1 4,5 Mænd Alder i alt 7,1 6,3 5,9 6,1 6,1 6, år 15,9 14, ,2 12,7 14,4 15, år 12,8 11,5 10,2 9,8 8,6 9,1 11, år 6,5 5,7 5,3 5,7 5,2 5,2 5, år 6,4 5,4 5 4,8 5,3 5,7 5, år 6,6 6 5,7 6,3 6,6 7,1 7,6 60 år og derover 4,7 3,9 3,4 4,6 4,5 4,6 5,3 Kvinder Alder i alt 5,4 5,2 4,9 5,4 5,7 5,8 5, år 12,6 10,4 8,1 7, , år 7,2 7,5 7,1 9,3 8,8 9,4 9, år 5,6 5 4,7 5,4 5,2 5,3 5, år 4,8 4,9 4,7 5 5,2 4,9 5, år 5,2 5,1 4,9 5,2 5,9 6,6 6,7 60 år og derover 2,5 2,5 2,3 3,2 3,5 3,4 3,4 Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken tabel AUP03, opdateret januar 2011 Den aldersgruppe, der har været hårdest ramt blandt de forsikrede ledige, er unge mellem år. Ledighedsprocenten er oppe på 13,2 % i december Dykker vi videre ned i tallene, kan vi se, at det er mændene i denne aldersgruppe, der har den højeste ledighed. I december er ledigheden blandt de årige mænd på 15,8 %, hvor kvinderne i samme aldersgruppe har en ledighed på ca. 9,5 %. Fordeling på a-kasseniveau kan ses af nedenstående tabel. 8

9 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Tabel 6: Fuldtidsledige i procent af samtlige forsikrede fordelt på a-kasseniveau, Faxe Kommune december 2010 I alt 6,5 Akademikere (AAK) 3,5 Business 6 Byggefagenes a-kasse 12,7 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 2,9 Danske Lønmodtagere (DLA) 6,8 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 1,4 El-faget 6,8 Fag og Arbejde (FOA) 5,3 Faglig Fælles a-kasse (3F) 12,2 Frie Funktionærer (FFA) 3,6 Funktionærer og Servicefag 7,9 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 3,3 Fødevareforbundet (NNF) 10,6 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 5,4 Ingeniører (IAK) 2,9 Journalistik, Kommunikation og Sprog 5,9 Kristelig a-kasse 9,6 Ledere 2,9 Lærere (DLF-A) 2,4 Magistre (MA) 6,8 Metalarbejdere 7,6 Min akasse 4,3 RestaurationsBranchen 0 Selvstændige (DANA) 3,2 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 3,4 Socialpædagoger (SLA) 2,8 Teknikere 9,7 Træ-Industri-Byg (TIB) 11,8 Økonomer (CA) 9,1 Kilde: Danmarks Statistiks statistikbanken, AUP03, januar 2011 Som det ses af tabellen, er den a-kasse, der har den højeste ledighed blandt sine medlemmer, Byggefagenes a-kasse. Ligeledes er 3F, Træ-Industri-Byg og NNF ramt af en højere ledighed blandt deres medlemmer bosiddende i Faxe Kommune i forhold til de øvrige a-kasser i december

10 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for 2010 Ledighedstallene i dette afsnit 5 er hentet fra jobindsats.dk samt KMD Opus og er opgjort i bruttoledighed. 5.1 Ministermål 1 Arbejdskraftreserven Der er udmeldt følgende ministermål for arbejdskraftreserven og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2010: 1. Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed må kun stige fra 430 personer til 525. Arbejdskraftreserven er defineret som fuldtidsledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Både passive og aktiverede ledige indgår i arbejdskraftreserven. I det følgende bliver udviklingen i arbejdskraftreserven i Faxe Kommune kort gennemgået set i forhold til ministermålet. Figur 1: Udviklingen i arbejdskraftreserven i I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kilde: jobindsats.dk, Ministermål arbejdskraftreserven, opdateret januar

11 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Som det ses af ovenstående diagram, følger udviklingen i arbejdskraftreserven den generelle tendens for ledigheden for arbejdsstyrken, som blev gennemgået i afsnit 4. Arbejdskraftreserven faldt i starten af 2010 frem til efteråret. Siden september har ledigheden været stigende, hvilket udfordrer ministermålet for arbejdskraftreserven i 4. kvartal Resultat for Ministermål 1-4. kvartal 2010 Ministermål 1 - arb.kraftreserven Okt-10 Nov-10 Dec -10 Måltal for ultimo 2010 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Arbejdskraftreserven I december 2010 er arbejdskraftreserven i alt på 518 personer og dermed positiv i forhold til måltallet for ultimo 2010 på max. 525 personer. Der har dog været en stigning både inden for kontant- og starthjælp og a-dagpengemodtagere. I forhold til a-dagpengemodtagere er delmålet ikke opnået for ultimo 2010, da måltallet på 330 personer bliver overskredet. Resultatmålet for kontanthjælpsmodtagere er under måltallet for ultimo 2010 og falder således positivt ud. Samlet set når Jobcenter Faxe ministermålet for arbejdskraftreserven for

12 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ministermål og lokalt mål 2 - Sygedagpenge Der er udmeldt følgende ministermål for sygedagpengeområdet og Jobcenter Faxe har vedtaget yderligere et lokalt mål for 2010 på området: 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Faxes mål: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 6 pct. fra 170 sager til 160 i løbet af Antal sager med forløb over 52 uger nedbringes med 17 pct. fra 60 til 50 sager. Faxe Kommune er en af de kommuner med størst stigning i sygedagpengeydelser og ydelsesområdet har derfor høj prioritet. Det er ikke alene et problem for borgeren, der sygemelder sig. Det er også et økonomisk problem, da sygedagpengeforløbene belaster kommunens økonomi, eftersom der ikke er 100 % refusion i mere end de 4 første uger. Det er derfor vigtigt at få afklaret, hvorfor der er sket en stigning på området og hvilken indsats, der skal ydes for at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge. Refusionsreglerne på sygedagpengeområdet i 2010 Den 29. maj 2009 ændrede et flertal i Folketinget reglerne for refusion på sygedagpengeområdet. Det overordnede formål med lovændringerne er at give kommunerne en forstærket, økonomisk tilskyndelse til at give de syge aktive tilbud samt at afsøge mulighederne for, at de syge kan vurderes delvist syge og evt. gradvist vende tilbage til arbejdspladsen. De nye regler indebærer bl.a. følgende: De første 4 uger af sygeforløbet afholder kommunerne ingen udgifter. Fra uge er der 50 pct. statsrefusion. Fra 9. til 52. uge refunderer staten 35 pct. af udgifterne, hvis den syge ikke er i gang med et aktivt tilbud eller gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen, mens staten afholder 65 pct. af udgifterne, hvis den syge er i aktivt tilbud (min. 10 timer pr. uge) eller gradvist tilbagevendt til arbejdet. Fra 52. uge er der ingen statsrefusion. Særlige tilfælde vedr. delvis sygemelding: Der gives 65 pct. refusion, hvis den sygemeldte er vurderet egnet til delvis sygemelding og gradvis tilbagevenden, selvom virksomheden oplyser om, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden. Dog kun i op til 13 uger fra det tidspunkt, hvor kommunen får oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden. Efter de 13 uger afholder staten 35 pct. af udgifterne. Gives den sygemeldte et aktivt tilbud efter de 13 uger, bibeholdes den høje refusion på 65 pct. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen Orientering om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, 19. juni

13 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ministermål 2: nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 26 uger Sygedagpengetallene for sager over 26 uger er hentet fra jobindsats.dk, eftersom der er tale om et ministermål. Der kan være op til 2-3 mdrs. registreringsefterslæb på sygedagpengeforløb pga. indberetningsperioden, derfor kan tallene fra jobindsats.dk være forsinket op til 3 mdr. De nyeste data stemmer derfor hovedsagligt fra ultimo 3.kvartal 2010 og primo 4.kvartal Det er først muligt at lave resultatrevision på dette ministermål i løbet af marts 2011, hvor de sidste tal bliver fremlagt. Figur 2: Antallet af sygedagpengesager over 26 uger Ministermål 2/2010 Antal sygedagpengeforløb over 26 uger (ministermål) jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 Kilde: jobindsats.dk, opdateret januar Oktober er den seneste offentliggjorte måling i jobindsats.dk. Ovenstående graf viser antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Der var i efteråret/vinteren 2009/2010 en markant stigning i antallet af forløb over 26 uger. Denne tendens ser ud til at være brudt i foråret Fra martsmåned falder antallet af forløb, og dette fortsætter ind i 4. kvartal Resultat for Ministermål Ministermål 2 - Sygedagpenge Aug-10 Sep-10 Okt -10 Måltal for ultimo 2010 Sager over 26 uger

14 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Som det ses af ovenstående oversigt, er måltallene for sygedagpengesager over 26 uger ikke nået i oktober Der skal et markant fald i årets sidste måneder, hvis måltallet for ministermål 2 skal opfyldes Lokalt mål for Faxe Kommune: nedbringelse af sygedagpengesager over 52 uger 5 Det er et lokalt mål for Faxe Kommune at få nedbragt antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Eftersom målet ikke indgår i ministermålene, kan det ikke trækkes eller bliver målt i jobindsats.dk. Tallene er derfor hentet i Faxe Kommunes ledelsesinformationssystem KMD Opus. I dette system opgøres antallet af sygedagpengesager pr. cpr.nr. og ikke i antal forløb, derfor er der afvigelser i forhold til data om sygedagpenge fra jobindsats.dk, der opgøres i antal forløb og ikke i antal personer. En person kan dog have flere sager af forskellig varighed. Antallet af personer med sager over 52 uger, 2010 Kilde: KMD Opus, opdateret januar Antallet af sager over 52 uger har været jævnt faldende i Antallet af sager toppede med 110 personer med sager over 52 uger i januar I 4. kvartal er der sket et yderligere fald fra 78 til 67 5 Data fra jobindsats.dk og KMD Opus vedr. sygedagpenge opgøres forskelligt i de to systemer og er derfor ikke direkte sammenligelige. Jobindsats.dk opgøres i antal sygedagpengeforløb. KMD Opus opgøres i antal sygedagpengesager, dvs. i antal cpr.nr. 14

15 Kvartalsafrapportering 4. kvartal personer i december. Dette skal dog tages med en vis forsigtighed, da der er forsinkelse på arbejdsgivernes indberetning af sygedagpengesager til kommunen Resultat for lokalt mål 2 4.kvartal 2010 Lokalt mål - sygedagpenge Juli-10 Aug.-10 Sept.-10 Måltal for ultimo 2010 Sager over 52 uger Som det ses af resultaterne for 4.kvartal 2010 er måltallet for ultimo 2010 ikke nået. Der er en negativ afvigelse med 17 sager. Til gengæld er der sket en kraftig reduktion i antallet af sager fra januar 2010 til december 2010 på 60 sager. 15

16 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ministermål 3 - Unge under 30 år Der er udmeldt følgende ministermål for ungeområdet, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2010: 3. Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Faxes mål: Stigningen i antallet af unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år må ikke være på mere end 3,7 pct. fra 270 personer i januar 2010 til 280 personer i december. For dagpenge må stigningen ikke være højere end 7,5 pct. fra 200 til 215 personer. Ledigheden for de unge mellem år hentes fra jobindsats.dk i henhold til ministermål 3. Ledigheden trækkes i forhold til fuldtidsledige (for a-dagpengemodtagere dog uden ferieledighed). Kontanthjælp mv. indeholder starthjælp og introduktionsydelse. Der er desuden medtaget aktiverede dvs. tallet er opgjort i bruttoledighed. Figur 3: Udviklingen i bruttoledighed for unge mellem år, Faxe Kommune 500 Forsørgelsesgrundlag i alt A-dagpenge Kontanthjælp mv jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kilde: Jobindsat.dk, Ministerens mål, unge under 30 år, A-dagpenge & kontant- og starthjælp, ledighed + aktivering, opdateret januar

17 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Ovenstående diagram illustrerer udviklingen i ministermål 3 i 2010 for ledige unge mellem 18 og 29 år - både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Der ses for a- dagpengemodtagernes vedkommende et fald hen over det meste af året. I årets sidste måneder sker der en svag stigning. For kontanthjælpsmodtagerne er der ligeledes en stigning sidst på året efter en periode hen over sommeren. Dette betyder, at der samlet set er et noget højere niveau end forventet ultimo 2010 for ministermålet. Figur 4: Antallet af unge ledige i alt - både dagpenge og kontanthjælp, 2010, fordelt på køn Kvinder Mænd jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kilde: Jobindsats.dk, Ministerens mål, unge under 30 år, samlet forsørgelsesgrundlag, fordelt på køn, opdateret januar 2011 Ser vi på fordelingen af mænd/kvinder ud af den samlede gruppe af unge ledige, er der et fald fra foråret frem til efteråret for mændenes vedkommende. Der er en svag stigning fra oktober til november. Niveauet ultimo 2010 på 252 personer er en anelse højere end udgangspunktet for januar 2010 på 243 personer. Ledigheden hos kvinderne har været jævnt stigende hele året for derefter at falde en anelse i slutningen af året. For kvinderne er niveauet ultimo 2010 på 214 personer en del højere end udgangspunktet i januar 2010 på 171 personer. Som det ses af kurven udligner forskellen i ledighedsniveauet mellem mænd og kvinder sig hen over året

18 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Resultat for Ministermål 3-3. kvartal 2010 Ministermål 3: Unge under 30 år Okt-10 Nov-10 Dec-10 Måltal for ultimo 2010 A-dagpenge Kontanthjælp mv Som det ses af ovenstående resultatoversigt for unge under 30 år på offentlig forsørgelse, er antallet af a-dagpengemodtagere for december 2010 på den positive side af måltallet for ultimo Delmålet er således opfyldt for ultimo Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år har været stigende til et niveau, der er højere end måltallet for ministermål 3 for Dette delmål er derfor ikke opfyldt for

19 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Mål 4 - Ledighedsydelse (lokalt mål for Faxe) Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2010: Lokalt mål: Antal personer på ledighedsydelse må ikke stige med mere end 21 pct. fra 120 personer i januar til 145 personer i december Ledighedsydelse 6 udbetales til personer, som er bevilget fleksjob som følge af en varig nedsættelse af arbejdsevnen, men som er uden arbejde. I tabel 9 er angivet, hvor mange personer, der er på ledighedsydelse og hvor mange, der er i fleksjob. Tabel 4: Antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob, Faxe, Ledighedsydelse Fleksjob Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk, opdaterede tal pr. 31. januar 2011, antal personer ikke fuldtidspersoner. Antallet af personer på fleksjob er ca i første halvår af Fra august til oktober 2010 har der været en mindre stigning, som ændres til et fald mod udgangen af året. For antallet af personer på ledighedsydelse er niveauet stabilt på lige under 110 personer i første halvår af I 3. kvartal sker der en stigning til 122 personer i august. Ultimo 2010 er niveauet dog tilbage til udgangspunktet for året Resultat for lokalt mål 4-3. kvartal 2010 Lokalt mål 4: Ledighedsydelse Okt-10 Nov-10 Dec-10 Måltal for ultimo 2010 Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse trækkes fra jobindsats.dk, og er opgjort i antal personer og ikke fuldtidspersoner. 19

20 Kvartalsafrapportering 4. kvartal I forhold til det lokale mål, som Faxe Kommune har sat for 2010 vedrørende ledighedsydelse, har udviklingen været positiv. Måltallet for ultimo 2010 på højest 145 personer på ledighedsydelse er opfyldt. 20

21 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Mål 5 - Revalidering lokalt mål for Faxe Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2010: Lokalt mål: Antal revalidender øges fra 150 personer i januar 2010 til 170 personer i december, svarende til en stigning på 13 pct. Målet omkring revalidering er opstillet for at bringe flere borgere tilbage til selvforsørgelse. Revalidering har vist sig som en effektiv måde at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet på 7. Figur 5: Antallet af revalidender i (ikke fuldtidspersoner) Antal personer jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kilde: jobindsats.dk, opdateret januar 2011 Antallet af revalidender i Faxe har ligget på et forholdsvis stabilt niveau omkring personer gennem 1.halvår af Fra august og til årets udgang sker der en stigning til et niveau på omkring lidt over 130 personer på revalidering Resultat for lokalt mål 5-4. kvartal 2010 Lokalt mål 5: Revalidering Okt-10 Nov-10 Dec-10 Måltal for ultimo 2010 Revaliderede Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Revalideringsindsatsen i Østdanmark målgruppen og organiseringen af indsatsen, juni Antallet af revalidender er trukket fra jobindsats.dk og indhentet i antal personer og ikke i fuldtidspersoner. 21

22 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Stigningen i antallet af revalidender er dog ikke nok til, at måltallet for dette lokale mål er udfyldt for ultimo Målet var at nå 170 revalidender ved udgangen af året, men resultatet er i december 2010 på 133 revalidender. 5.6 Mål 6 - Aktiveringsgrad for kontant- og starthjælpsmodtagere, match 2 & 3 9 lokalt mål Faxe Kommune. Der benyttes tal fra KMD Opus til at afrapportere aktiveringsgraden for match 2 & 3. Tallene viser antal aktiverede personer med aktivitet i forhold til antallet af personer med kontaktforløb. Trækkes tallene fra jobindsats.dk, opgøres aktiveringsgraden ikke i antal aktiverede personer, men i antal aktiverede timer. Aktiveringsgraden vil derfor være noget lavere end de tal, der trækkes fra KMD Opus. Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2010: Lokalt mål for match 2 (tidligere 4) & 3 (tidligere 5): Aktiveringsgraden fastholdes på 50 pct. i løbet af 2010 selvom der forventes at komme flere ledige. Aktivering er et redskab til at bringe ledige tættere på arbejdsmarkedet. Jo mere virksomheds- og praksisnær aktiveringen er, des mere effektiv vil den typisk være. Tabel 5: Aktiveringsgrad, LAB match 2 & 3, 2010 Kilde: KMD Opus, NB! Personer på barsel er fritaget for aktivering, opdateret januar Der er pr. 26. april 2010 taget en ny matchmodel i brug. Dette omklassificerer de gamle matchgrupper 4 og 5 til nuværende matchgrupper 2 og 3. 22

23 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Som det ses af tabellen, er det ønskede måltal for aktiveringsgraden for match 2 og 3 kun opfyldt i juni I 2. halvår af 2010 falder aktiveringsgraden jævnt indtil december, hvor der sker et drastisk fald til en aktiveringsgrad på 34 % Resultat for lokalt mål 6-4. kvartal 2010 Lokalt mål 6: Aktiveringsgrad match 2 & 3 Okt-10 Nov-10 Dec.-10 Måltal for ultimo 2010 Aktiveringsgrad 42 % 45 % 34 % 50 % Målet har været at fastholde en aktiveringsgrad på 50 % i Dette måltal er ikke realiseret ultimo Dette kan skyldes, at de forslåede ændringer omkring refusionssystemet, som blev fremlagt i november, kan aflæses allerede i december 2010, selvom ændringerne først træder i kraft i

24 Kvartalsafrapportering 4. kvartal Mødeplan 2011 for Beskæftigelsesudvalget (BESK) & LBR Faxe BESK 18. januar 2. marts 29. marts 3. maj 5.maj Dialogmøde med LBR 7. juni 9. august 30. august 20. september 25. oktober 22. november LBR 9. februar maj 2011 Dialogmøde med BESK 18. maj 17. august (forslag) 2. november Virksomhedsprisen 2011 (forslag) 9. november (forslag) 24

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere