Program orienteringsmøder ADHD database

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program orienteringsmøder ADHD database"

Transkript

1 Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation af indikatorsættet v/ databasekontaktperson, herunder: - Tjekliste til brug ved indberetning af SKS-koder til Landspatientregisteret - Tilgang til SKS-koderne - Datadefinitioner - Nøglepersoner i afdelingerne Afrapportering og opfølgning på kvalitetsdata lokalt, regionalt og nationalt v/ databasekontaktperson, herunder: - Orientering om udsendelse af lister og løbende afrapportering fra databasen - Justeringer af indberetninger Opsamling, afrunding og spørgsmål v/ styregrupperepræsentant

2 Infrastruktur til understøttelse af databaserne og den regionale kvalitetsudvikling - RKKP Databasernes Fællessekretariat Fælles ledelsesgruppe NIPsekretariatet Kompetencecentre for Epidemiologi og Biostatistik KCEB Nord KCEB Syd KCEB Øst Kompetencecentre for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik KCKS Vest KCKS Øst Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

3 Implementering SKS koder til indberetning til Landspatientregisteret tilgængelig i SKS browseren pr. 1. oktober 2012 (opstartskode for ADHDudredning er tilgængelig pr. 1. januar) National implementering pr. 1. januar og indberetning til databasen via afdelingernes lokale patientadministrative systemer (PAS) til Landspatientregisteret 1. afrapportering forventet april årsrapport efter 1 års indsamling af data samt opfølgning af patientforløb (+180 dage)

4 Indikatorsæt Indikatorskema: Oversigt over indikatorer i databasen Datadefinitioner: Definitioner af indikatorer, samt vejledning i kodning og indberetning til Landspatientregisteret Tjekliste: Indeholdende SKS koder til indberetning af ydelser i forbindelse med udredning for ADHD Beregningsregler: Tæller/nævner beskrivelse af indikatorberegninger i databasen

5 Tjeklisten

6 Registreringsprincipper og tjekliste Databasen benytter indberetning via afdelingernes PAS systemer med SKS koder til Landspatientregisteret Tjeklisten kan fungere som et hjælpeværktøj/huskeliste for det kliniske personale og dataindtaster ved indberetning af SKS-koder til PAS/LPR (ikke obligatorisk) Kan tilgås elektronisk på Det anbefales, at koderne også kan indføres i lokale kodeark eller EPJ, hvis afdelingerne har dette Indeholder SKS-koder der indgår i analyser for databasen Der kodes og indberettes kun hvis en given klinisk ydelse er givet/udført dette med udgangspunkt i datadefinitionerne

7 Registreringsprincipper og tjekliste Manglende indberetning af SKS-kode betragtes som om ydelsen ikke er givet (fraset ingen indikation ved indikator 6) Det er væsentligt for inklusion i databasen, at der sikres indberetning af administrativ SKS procedurekode for opstart af udredningsforløb for ADHD Databasen vedrører udelukkende incidente patienter. I ADHD-databasen er dette defineret ved alle forløb hvor ADHDudredning er indiceret (nye og evt. revurderinger) Eventuel obs pro diagnoseregistrering udmeldes senere Der indberettes kontaktbaseret i overensstemmelse med Fællesindholdet for basisregistrering af sygehuspatienter /psykiatrisk registreringsvejledning

8 SKS browseren

9 Afrapportering Første LPR baserede afrapportering forventes april 2013, herunder: - Lister over patienter indberettet til databasen opdelt på måneder - Lister over indberettede koder til Landspatientregisteret på CPR niveau - På sigt indikatoropfyldelse

10 Eksempel på patienliste/afrapportering Den nationale skizofrenidatabase

11 Opmærksomhedspunkter Det anbefales at der udpeges en nøgleperson i afdelingen som kan: - Sikre indberetningspraksis, herunder identifikation af kvalitetsbrister og sikring af datakvalitet - Modtage og videreformidle den løbende afrapportering - Iværksætte kvalitets opfølgende initiativer lokalt Sikre at anvendte SKS-koder er tilgængelige i lokale PAS systemer Være opmærksomme på, at LPR opdateres én gang om måneden (den 10.) Eventuelle justeringer af indberetninger skal ske i lokale PAS systemer

12 Hjemmesider Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: Kliniske retningslinjer for udredning af ADHD, vejledning til ADHD RS skema KCKS Vest (kontaktpersonsfunktionen for databasen): Indikatorsæt og kontakt vedr. databasen, herunder datamanagement