BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm"

Transkript

1 Tak for at I valgte vores Digital Green Babyalarm. Vi opfordrer jer til omhyggeligt at læse denne brugsanvisning igennem. Herved kan alarmens ydeevne og levetid maksimeres. Skulle I alligevel støde på en mangel eller et problem, bedes I henvende jer til vores forbrugerservice. VIGTIGT: Denne babyalarm arbejder med lav stråling for at beskytte barnets helbred. For at begrænse stråling i rummet kommunikerer babyenhed og forældreenhed heller ikke kontinuerligt. Når barnet græder, aktiveres alarmen øjeblikkeligt, så forældrene bliver advaret. Når barnet ikke græder, kommunikerer babyenhed og forældreenhed kun hver 20. sekund for at kontrollere, der er forbindelse. FUNKTIONER Digital teknologi; fungerer på frekvenserne MHz uden interferens Automatisk kanalskift og kanal søgen Rækkevidde på 800 m i åbent rum Effektsvage bølger Walkie-talkie funktion på forældreenheden, så barnet kan beroliges på afstand Mulighed for at tilslutte op til 2 babyenheder Dæmpet natlampe på babyenheden. Mulighed for fjernstyring fra forældreenheden. Temperaturindikator Indikator, der viser batteriets ladningsstatus og udbabyenhed alarm ved lav batteritilstand på babyenhed og forældreenhed Indstilling af følsomhed på babyenhedens mikrofon Uden-for-rækkevidde-alarm (Lydlig og visuel) Volumenkontrol på forældreenheden Audio, visuel og vibrationsalarm på forældreenheden Baggrundsbelyst skærm for bedre læsbarhed Forældreenhed med genopladeligt litiumbatteri ADVARSEL Digital Green Babyalarm må ikke betragtes som medicinsk udstyr. Ved siden af babyalarmen tilrådes det også kraftigt, at barnet regelmæssigt tilses af en voksen. For tidligt fødte børn eller børn i risikogruppe bør være genstand for tilsyn ved børnelæge eller ved andet sundhedsfagligt personale. Gå aldrig væk fra barnet uden for huset, selv for et kort øjeblik. De ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Ved anvendelse af genopladelige batterier i babyenhed, skal de tages ud af apparatet, før de genoplades. Bland ikke nye og brugte batterier, eller genopladelige batterier med alkaliske batterier. Genopladelige batterier bør kun genoplades under opsyn af en voksen. Batterier skal sættes i med den rigtige polaritet (+/-). Brugte batterier bør tages ud af apparatet og destrueres korrekt. Opladningsterminalerne må ikke kortsluttes. Brug altid det medfølgende batteri fra fabrikanten til forældreenheden. Hvis batteriet er beskadiget skal det erstattes af fabrikanten, af dennes eftersalgsservice eller af personer med lignede kvalifikationer for at undgå risiko. Af hensyn til optimal udnyttelse af babyalarmen og for at begrænse enhver form for interferens anbefaler vi, at der ikke sættes andre elektriske apparater til samme stik som babyalarmen (Brug ikke multistikdåse). Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 1 ~

2 FORSIGTIG Brug kun den medfølgende strømforsyning. Brug af andre strømforsyninger kan beskadige Digital Green Babyalarmen. Når Digital Green Babyalarmen ikke er i brug i en længere periode, skal alle batterier tages ud af babyenhed og forældreenhed for at undgå skader forårsaget af utætte batterier. Tag strømforsyningen ud af vægstikket, når babyalarmen ikke er i brug. Digital Green Babyalarmen fungerer bedst i temperaturområdet mellem -9 C og +50C. Udsæt ikke i længere tid babyalarmen for direkte sollys og anbring den ikke tæt på en varmekilde, i et fugtigt eller meget støvet værelse. Demonter ikke apparatet. Det indeholder ingen dele, der kan bruges isoleret. Elektrisk og elektronisk udstyr kildesorteres. Smid ikke brugt elektrisk og elektronisk udstyr ud sammen med usorteret husholdningsaffald, men aflever det på genbrugsstationen. I hele EU angiver dette symbol, at dette produkt ikke må smides i skraldespanden eller blandes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation. STANDARDTILBEHØR a. Strømforsyning 5V AC * 2 a b. Babyenhed c. Forældreenhed d. 3,7 V genopladeligt litium-polymer batteri (Ligger i forældreenheden) e. Original sproget brugermanual, dansk brugermanual og lamineret kontrolknap oversigt b c d e Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 2 ~

3 KONTROLKNAPPER Babyenhed 1. On/Off afbryder og vågelys/vågeblus/vågelampe Kontrol af mikrofonens følsomhed 4. Menuknap 5. Volumenkontrol 6. Natlampe 7. Mikrofon 8. Højtaler 9. Temperaturføler 10. Jackstik CC Forældreenhed 11. On/off afbryder og vibrator Lydstyrke 14. Menuknap 15. Svar-barnet -knap 16. Lysdioder, der viser det lydlige niveau 17. Mikrofon 18. Højtaler 19. Indikator Babyenhed Indikator Babyenhed CC Jackstik Skærm på forældreenhed A. Modtaget signaleffekt B. Indikator til batteristatus C. Indikator til babyenhedens batteristatus D. Nummer på Babyenhed E. Øvre temperaturgrænse F. Ikon for transmission G. Nedre temperaturgrænse H. Vibratorikon I. Bjælkelinje til at vise lydstyrke J. Højtaler-slået-fra ikon K. Temperatur i barnets værelse L. Ikon til natlampe M. Signal forbindelse ikon Skærm på babyenhed N. Ikon for transmission O. Indikator til batteristatus P. Nummer på forældreenhed Q. Ikon til natlampe R. Bjælkelinje til at vise mikrofonfølsomhed og højtalers lydstyrke S. Temperatur i barnets værelse T. Signal forbindelse ikon Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 3 ~

4 STRØMFORSYNING A) Babyenhed 1. Med batterier (medfølger ikke) Tryk på lukkeknappen og lad låget til batterirummet glide i den viste retning. Sæt 3 alkaliske batterier (Type AAA) ned i batterirummet. Overhold polaritetsanvisningerne (+/-). Luk rummet igen. N.B. For at opnå den bedst mulige ydeevne må nye batterier ikke blandes med brugte og heller ikke genopladelige batterier med alkaliske. 2. Tilsluttet ledningsnettet (Strømforsyning medfølger) Babyenheden kan strømforsynes fra ledningsnettet via den medfølgende strømforsyning. Sæt stikket på strømforsyningen i babyenhedens CC jackstik (10). Sæt strømforsyningen til i stikkontakten. Strømforsyningen fra batterierne bliver afbrudt, så snart babyenheden sluttes til elnettet. N.B. Rækkevidden er længere, når babyenheden er sluttet til el-nettet. B) Forældreenhed 1. Med det medfølgende batteri Litium-polymer batteriet ligger allerede i forældreenheden. For at skifte batteri trykker man på lukkeknappen, lader låget glide i den viste retning og tager batteriet ud. Ledningen tages ud. 2. Opladning af batteri vha. strømforsyning Sæt stikket fra strømforsyningen i forældreenhedens jackstik (21). Batteriet genoplades - også når forældreenheden er slukket. Når forældreenheden er tændt, vil stregerne på LCD skærmens ladningsindikator stå og blinke. Når batteriet er fuldt opladet, vil alle streger være fuldt synlige og ikke længere blinke. Det er ikke nødvendigt at tage strømforsyningen ud af forældreenheden. Det skader ikke batteriet. Når batteriet er afladet og spændingen falder under et vist niveau, begynder strømforsyningen automatisk at genoplade batteriet. NB! Før apparatet tages i brug første gang: Oplad Litium-Polymer batteriet mindst 3 timer. Det anbefales, at apparatet er slukket under 1. opladning. NB! For at sikre batteriet en længere levetid skal Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 4 ~

5 man vente, til apparatet er fuldstændig afladet, før man oplader det igen. FORBINDE EKSTRA BABYENHED MED FORÆLDREENHED Babyenhed og forældreenhed er allerede forbundet og klar til at kommunikere. Nedenstående er kun for at tilslutte en ekstra babyenhed. 1. Tryk knappen (13) på forældreenheden ned og hold den nede. 2. Tænd forældreenheden (11) på ON og vent indtil et P blinker på skærmen. 3. Tryk knappen (3) på babyenheden ned og hold den nede. 4. Tryk start/stop kontakten (1) på ON og vent indtil et P lyser stabilt og indtil nummeret på babyenheden blinker på skærmen (Gentag evt. denne fremgangsmåde med den ekstra babyenhed). 5. På babyenhed: Brug knapperne (2) (3) for at vælge babyenhednummer (1) eller (2). Definer IKKE det samme nummer for begge babyenheder. Det vil forhindre systemet i at fungere korrekt. 6. Tryk på Menuknappen (4) for at bekræfte valget. Nummeret på babyenheden vil nu ligge fast og P begynder at blinke. 7. Tryk Menuknappen (4) på den ene af de 2 babyenheder ned. Hvis forbindelsen har fungeret vil forældreenheden udsende to bip. P et skal stå uden at blinke på de to skærme og det nummer, der svarer til babyenhedens, skal dukke frem øverst til højre på forældreenhedens skærm. 8. Tryk på Menuknappen (4) på babyenhed nr. 2. Forældreenheden skal udsende to bip. P står klart uden at blinke på babyenhedens skærm og blinker to gange på forældreenhedens. Nummer svarende til babyenhedens kommer frem i øverste højre hjørne på forældreenhedens skærm. 9. Sluk alle apparater og tænd dem igen. Babyalarmen er nu klar til ibrugtagning. 10. Hvis forældreenhed og babyenhed ikke kan kommunikere, skal denne procedure gentages. N.B. Hvis man fra start tilslutter en enkelt babyenhed og siden anskaffer yderligere en babyenhed, skal ovennævnte tilkoblingsprocedure køres igennem på ny for at forbinde de 3 apparater. Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 5 ~

6 SÅDAN FUNGERER DIGITAL GREEN BABYALARMEN A) BABYENHED 1. Konfigurering af alarmfunktionen Uden for rækkevidde. a) Tryk start / stop kontakten (1) på ON for at tænde LCD skærmen. Hold Menuknappen nede i mindst 5 sekunder for at komme ind i Indstillinger. Her ses skærmbilledet: eller Lyser klart Blinker b) Brug knapperne (2) (3) til at konfigurere alarmfunktionen Uden for rækkevidde. On betyder, at funktionen er aktiveret,, og Off at den er desaktiveret. Når man vælger Off, sænkes babyenhedens strålingsniveau. Så vil babyenheden imidlertid ikke længere udsende en advarsel, hvis babyenheden er uden for rækkevidde, ligesom hverken rumtemperatur, der hvor babyenheden er, eller batteriets ladningsstatus vil kunne ses på forældreenhedens skærm, når denne befinder sig i dvaletilstand. c) Bekræft valg ved at trykke på Menuknappen (4), Skærmen vil gå over til normalvisning. Hvis man har valgt On, vil alarmens ikon for Uden for rækkevidde komme frem på skærmen igen. d) I dvaletilstand trykker man kort på Menuknappen (4) for at vise konfigurationen af Uden for rækkevidde alarmen. 2. En sensor, der er indbygget i apparatet, måler den omgivende temperatur. Temperaturen vises samtidig på babyenhedens og forældreenhedens skærme. Sensoren fungerer normalt mellem -9 og +50. Hvis der måles temperaturer enten under eller over disse ydertemperaturer, vil symbolet dukke op på skærmen. Det anbefales at låget på sensoren (9) åbnes v. brug, for at undgå at varmen fra det elektriske kredsløb påvirker temperaturføleren. Ved pludselige temperaturændringer (F.eks. at apparatet midt om vinteren flyttes indenfor fra en placering udendørs) kan det tage nogle minutter, før sensoren tilpasser sig til de nye omgivelser og angiver den korrekte temperatur. Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 6 ~

7 3. Anbring babyenheden ved barnets seng og ret mikrofonen (7) imod barnet. 4. Juster mikrofonens følsomhed vha. knapperne (2) (3). På den måde kan man bestemme, fra hvilket lydniveau apparatet skal begynde at sende lyde, der opfanges af mikrofonen (7). På skærmen vil antallet af de streger, der angiver mikrofonens følsomhed, ligeledes skifte i forhold til det valgte niveau. Jo højere antal af streger, jo højere er følsomheden. Hvis man fortsat trykker på knappen, når det laveste eller det højeste niveau er nået, vil der lyde to bip. 5. Så snart babyenheden begynder at sende vil skærmen lyse op og transmissionsikonet dukker op. Nogle sekunder efter at mikrofonen (7) er holdt op med at opfange lyd, går apparatet i dvaletilstand, transmissionsikonet forsvinder ligesom skærmen slukkes for at spare energi. 6. Denne babyalarm er udstyret med Svar barnet funktion. Den giver forældrene mulighed for at tale til barnet. Lydstyrken for forældrenes stemme kan reguleres. Tryk på Volumenknappen (5) og hold den nede. Tryk på knapperne (2) (3) for at indstille højtalerens lydstyrke (8). På skærmen vil antallet af de streger, der angiver lydstyrken, ligeledes skifte i forhold til det valgte niveau. Når den er sat på minimum, vil lyden i højtaleren være fuldstændig afbrudt. 7. Natlampe kan tændes, så den lyser hele tiden ved at trykke Start / Stop kontakten på natlampe. Ikonet for natlampe kommer så til syne på skærmen. Natlampen (6) kan også sættes til VOX (stemmeaktivering) ved kort at trykke på Menuknappen (4). Symbolet VOX dukker op ved ikonet for natlampe. Når natlampen er indstillet til stemmeaktivering (VOX), tændes den (6), når mikrofonen opfanger en lyd og slukkes automatisk, når den ikke længere opfanger noget. Tryk kort på Menuknappen (4) for at skifte fra stemmeaktivering til konstant. Det er også muligt at fjernstyre natlampen (6) ved hjælp af forældreenheden. Se afsnittet om, hvordan dette fungerer. 8. Batteriernes ladningstilstand vises ved hjælp af batteriladningsindikatoren. Efterhånden som batterierne aflades, vil stregerne i batteriladningsindikatoren gradvist slukkes. Når batterierne er helt flade, vil indikatoren begynde at blinke. Babyenhedens batteriladningsindikator dukker ligeledes frem på forældreenhedens skærm. På den måde kan man fjernaflæse batteriernes ladningstilstand. En lydalarm går i gang, så snart batterierne er flade. 9. Et bip vil lyde hver gang, man trykker på en knap. Det betyder at apparatet har registreret kommandoen. Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 7 ~

8 B) FORÆLDREENHED 1. Konfigurering af Uden for rækkevidde alarmfunktionen og temperaturalarmen. a. Tryk Start / stop kontakten (11) på ON for at tænde LCD skærmen. Tryk på Menuknappen (14) og hold den nede i mindst 5 sekunder for at komme ind i indstillinger. Dette kommer frem på skærmen: eller Lyser klart Blinker b. Brug knapperne (12) (13) til at konfigurere Uden for rækkevidde alarmfunktionen. Konfigurationen skal være den samme som for babyenheden. Hvis konfigurationen er anderledes, vil larmen kunne udløses uden grund eller omvendt det kan ske, at den ikke udløses, selvom forældreenheden ikke længere er inden for babyenhedens rækkevidde. Hvis apparatet er forbundet med to babyenhede, skal konfigurationen være den samme som for babyenheden med det tilsvarende nummer. e ller c. Tryk på Menuknappen (14) for at bekræfte valget (Hvis man har valgt On vil alarm-ikonet Uden for rækkevidde dukke op på skærmen i normal visningsmode). Her ser man, hvad der vises på skærmen: d. Ved hjælp af knapperne (12) (13) fastlægges den øvre temperaturgrænse ud over hvilken apparatet skal udløse alarm. Tryk kort på knapperne, og temperaturerne vil rulle forbi grad for grad. Hvis man holder knapperne (12) (13) nede, vil temperaturerne rulle forbi hurtigere. Man kan vælge temperaturer fra -3 til Hvis man har valgt Off vil der ikke blive defineret nogen øvre temperaturgrænse. Tryk på Menuknappen (14) for at bekræfte valget. Her ser man, hvad der vises på skærmen: e. Ved hjælp af knapperne (12) (13) fastlægges den minimumstemperatur under hvilken apparatet udløser alarmen. Man kan vælge temperaturer fra -8 til +44 eller 2 under den valgte maksimumtemperatur. Hvis man har valgt Off vil der ikke blive fastlagt nogen nedre temperaturgrænse. Tryk på Menuknappen (14) for at bekræfte valget. Skærmen vender tilbage til normal visning. f. Bemærk at konfigurationen for maksimum- og minimumtemperaturerne er ens for de to babyenheder. g. I dvaletilstand skal man trykke kortvarigt på Menuknappen (14) for at vise konfigurationen af Uden for rækkevidde alarmfunktionen og temperaturalarmen. Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 8 ~

9 2. Anbring forældreenheden i fornuftig afstand af babyenheden for at undgå feedback. For kort afstand kan give en skinger støj i højtaleren (18). 3. Når forældreenheden får et signal, vil skærmen lyse op og lydindikatorens dioder vil tændes. Jo højere barnets stemme lyder, jo flere lysdioder vil der tændes. Denne funktion er nyttig, når forældrene foretrækker at slukke højtalerne (18) af hensyn til fred og ro. Alt efter hvilken babyenhed signalet kommer fra, vil lysindikatoren Babyenhed 1 (19) eller lysindikatoren Babyenhed 2 (20) tændes. 4. Højtalerens (18) lydstyrke kan også reguleres ved hjælp af knapperne (12) (13).På skærmen vil antallet af de streger, der angiver lydstyrken, skifte i forhold til det valgte niveau. Jo flere streger der vises, jo højere er højtalerens (18) lydstyrke. Når der ikke vises en eneste streg og ikonet slukket højtaler dukker frem, er højtaleren (18) fuldstændigt afbrudt. 5. Hvis forældreenheden er forbundet, så den fungerer med to babyenheder, er det altid Babyenhed 1, der har fortrinsret. Det betyder, at hvis forældreenheden allerede kommunikerer med Babyenhed 2, og Babyenhed 1 begynder at sende, vil forældreenheden omgående skifte over til Babyenhed 1, indtil transmissionen stopper. Det er først herefter, at kommunikationen med Babyenhed 2 genoptages. 6. For at undgå at forældrene går glip af signalet fra Babyenhed 2, hvis den begynder at sende, mens forældreenheden allerede kommunikerer med Babyenhed 1, vil lysindikatoren Babyenhed 2 begynde at blinke for at advare dem. Hvis forældrene vil aflytte transmissionen fra Babyenhed 2, kan de skifte over til den ved at trykke kortvarigt på Menuknappen (14). Lysdioden Babyenhed 2 (20) vil så tændes, og lysdioden Babyenhed 1 (19) vil begynde at blinke (Hvis det første barn fortsætter med at græde). For på ny at skifte over til Babyenhed 1 skal man blot trykke endnu en gang på Menuknappen (14). Det er således muligt at overvåge to børn samtidig. 7. Hvis der er to babyenheder vil skærmen i dvaletilstand skiftevis vise temperatur og hver babyenheds ladningsstatus i 15 sekunder. Når en af babyenhederne begynder at sende, vil forældreenheden omgående modtage transmissionen og vise de informationer, der vedrører den pågældende babyenhed, indtil signalet holder op. Skærm der viser informationer for babyenhed 1 ( Uden for rækkevidde alarm aktiveret) Skærm der viser informationer for babyenhed 2 ( Uden for rækkevidde alarm deaktiveret og natlampe indstillet på VOX) 8. Forældreenheden er udstyret med en vibrationsfunktion. Tryk Start/Stop afbryderen (11) på vibrator og vibrationsikonet kommer frem på skærmen. Vibratoren begynder at fungere, når barnets stemme når op på en vis lydstyrke. Denne funktion er meget nyttig, hvis forældrene befinder sig i omgivelser med meget larm (F.eks. larm fra støvsuger). For at spare energi anbefaler vi, at vibrationsfunktionen ikke bruges for ofte. Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 9 ~

10 9. Hvis man vælger On på de to apparater, vil Uden for rækkevidde alarmen gå i gang, så snart forældreenheden er uden for babyenhedens rækkevidde i mere end 30 sekunder. Lysdioden (16), der markerer lydniveauet, såvel som Uden for rækkevidde alarmens ikon begynder at blinke for at advare forældrene. Temperaturen vises heller ikke længere og symbolet c kommer frem. Alarmen stopper, så snart forældreenheden igen er inden for babyenhedens rækkevidde. Hvis man bruger to babyenheder, vil informationer om den babyenhed, man er uden for rækkevidde af, blive vist på skærmen, så længe alarmen er i gang. N.B. Alarmen går også i gang, når babyenheden er slukket, når batterierne er flade, når den ikke længere får strøm, eller når alarmkonfigurationen ikke er den samme på de to apparater. 10. Når den omgivende temperatur stiger over eller falder under de fastlagte grænsetemperaturer, vil en alarm gå i gang. Alt efter hvilken grænse der er blevet overskredet, vil ikonerne HIGH (max) eller LOW (min) og temperaturen begynde at blinke på forældreenhedens skærm. 11. Natlampen (6) kan fjernstyres ved hjælp af forældreenheden. Det kræver, at Start/Stop afbryderen (1) står på natlampe. Tryk på knappen (15) og hold den nede. Tryk samtidig på knappen (12) så mange gange som det er nødvendigt for at slukke (OFF), tænde (ON) kontinuerligt eller indstille natlampen på VOX mode. De tilsvarende ikoner kommer nu frem på skærmen på de to apparater. Bemærk, at forældreenheden kun kan styre natlampen på den babyenhed, hvis nummer vises på skærmen, når man trykker på knappen (15). 12. Forældre har mulighed for at berolige barnet ved at tale til det. Tryk på knappen (15) og hold den nede. Transmissionsikonet kommer frem på forældreenhedens skærm. Tal i mikrofonen (17). Når man er færdig med at tale, holder man op med at trykke på knappen (15). Bemærk, at forældrene kan tale til barnet på lige gyldigt tidspunkt, de måtte vælge også under transmission. Forældreenheden transmitterer forældrenes stemme til den babyenhed, hvis nummer står på skærmen i det øjeblik, forældrene trykker på knappen (15). 13. Litiumbatteriets ladningstilstand fremgår af ladningsindikatoren. Efterhånden som batteriet aflades, vil segmenterne i ladningsindikatoren gradvist forsvinde. Når batteriet er helt fladt, vil indikatoren begynde at blinke, og en alarm vil lyde for at minde brugerne om at oplade batteriet ved hjælp af strømforsyningen. 14. Et bip vil lyde, hver gang der bliver trykket på en knap. Det betyder, at apparatet har registreret kommandoen. Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 10 ~

11 PROBLEMER OG LØSNINGER Problemer Mulige årsager Løsninger Babyenheden sender ikke * Forældreenheden er slukket * Mikrofonens følsomhed er for lav * Batterierne er flade eller strømforsyningen er ikke sat rigtigt i * Tænd forældreenheden * Skru op for mikrofonens følsomhed ved hjælp af knappen (2) * Skift batterierne eller kontroller strømforsyningen Babyenheden sender konstant Uden for rækkevidde slukker ikke Uden for rækkevidde alarmen fungerer ikke Temperaturalarmen slukkes ikke Lavt batteri alarmen slukkes ikke Mikrofonens følsomhed er for høj * Koblingen af enheder er mislykket * Babyenhedens batterier er flade * Uden for rækkevidde alarmen er blevet aktiveret på babyenheden men de-aktiveret på forældreenheden * Afstanden ml. babyenhed og forældreenhed er for stor * Uden for rækkevidde funktionen er deaktiveret på begge apparater * uden for rækkevidde alarmen er aktiveret på babyenheden men de-aktiveret på forældreenheden De fastlagte nedre og øvre temperaturer ligger for tæt på den omgivende temperatur * Batterierne er flade * Batterierne er beskadigede Dæmp mikrofonens følsomhed ved hjælp af knappen (3), så babyenheden stemmeaktiveres * Prøv en ny sammenkobling * Skift batterierne ud eller brug strømforsyningen * Aktiver Uden for rækkevidde alarmen på babyenheden * Flyt forældreenheden tættere på babyenheden * Aktiver alarmen på begge apparater * Aktiver alarmen på forældreenheden * Indstil maksimum- og minimumstemperatur. De skal ligge henholdsvis 5 over eller under den temperatur, der vises på apparatet * Genoplad batterierne ved hjælp af strømforsyningen (Forældreenhed) * Udskift batterierne eller brug strømforsyningen (Babyenhed) * Erstat batteriet med et nyt Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 11 ~

12 Batteriet aflades hurtigt På forældreenhedens skærm optræder de to babyenheder med samme nummer Højtaleren laver meget feedback og interferens Babyenhedens rækkevidde er for kort * Natlampen er tændt hele tiden * Vibrationsfunktionen er aktiveret * Ved koblingen har de to babyenheder fået samme nummer * Babyenheden er placeret tæt på andre elektriske apparater * Der er metalstrukturer mellem de to apparater * Babyenhedens batterier er flade * Sluk for vågelampen eller indstil den til VOX (Stemmeaktivering) * Deaktiver vibrationsfunktionen * Foretag en ny sammenkobling, og giv et forskelligt nummer til hver babyenhed * Flyt enten de elektriske apparater eller babyenheden på afstand af den støjkilde, der fremkalder interferens * Flyt babyenhed eller forældreenhed * Udskift batterierne eller brug strømforsyningen Betjeningsvejledning: Digital Green Babyalarm Side: ~ 12 ~

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1) SCD498 2 3 1 DANSK 15 Introduktion Philips/Avent sætter en ære i at producere pålidelige produkter der kan give forældre den tryghed de har brug for. Denne Philips/Avent-babyalarm hjælper dig døgnet rundt

Læs mere

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter Tak fordi du valgte vores 938 babyalarm. Dit apparat er blevet fremstillet og afprøvet med den størst mulige kvalitetskontrol for at sikre, at hver eneste enhed forlader fabrikken i perfekt stand. Hvis

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCD603 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Generel beskrivelse 3 3 Klargøring 4 4 Sådan bruges apparatet 6 5

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. antenne. bælteclip. CALL-knap LOCK-knap. POWERknap. MODE-knap. TALKknap opladningsstik

2-VEJS RADIO DANSK. antenne. bælteclip. CALL-knap LOCK-knap. POWERknap. MODE-knap. TALKknap opladningsstik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL M T - 7 0 0 antenne bælteclip POWERknap CALL-knap LOCK-knap TALKknap opladningsstik LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LYDSTYRKEKONTROL- (vol.-) knapper batterirum LÅSE-flig KANALVÆLGERknapper

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning GN9120: Der er ingen lyd i mit headset (Fejlfindingsguide) Marc Schmidt Teknisk Salg Supporter Jeg har svært ved at høre folk Folk har svært ved at høre mig

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning Maverick termometer ET-733 Medfølger: 1 stk. Modtager 1 stk. Transmitter 2 stk. Aftagelige rustfri stålprober 2 stk. Clips til prober 4 stk. AAA-batterier. Brugervejledning Modtager: LCD (Liquid Crystal

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere