Boringer PC Jupiter XL Import program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boringer PC Jupiter XL Import program"

Transkript

1 Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet vil koble op til jeres GeoEnviron database samt en lokal kopi af kommunens JUPITER database, som kan downloades i Access format via følgende link: 1. Accepter, angiv mailadresse, vælg kommune og Access og bestil download. 2. Når mailen med link til databasen kommer, gemmes den pakkede database et passende sted. 3. Den udpakkes (kan fylde alt mellem 50 og 300 MB). Omdøb fx til Esbjerg_ _pcjupiter.mdb 4. Nu skal der laves en ODBC-datakilde til denne access database. Hvis I selv har rettigheder til at gøre dette, gør I følgende: - Gå til Windows Start/Kontrolpanel/Administration og Datakilder (ODBC). - Vælg fanen Bruger-DSN og klik Tilføj - Vælges Microsoft Access Driver (*mdb) - Angiv Datakildenavn = JUPITER_XL - Udpeg Access databasen via knappen Vælg - Når det er gjort, så klik OK Installation af importprogrammet Hvis du tidligere har installeret og brugt et af programmerne GE datavask (geobasdat.exe) eller mapningsprogrammet til JUPITER (geojupdat100.exe), så hent importprogrammet (geoboradd100.exe) via følgende link: og gem importprogram-filen i samme mappe som disse programmer (som normalt er C:\Programmer\geokon\GeoBatch100). I denne mappe vil der også ligge nogle tilhørende dll-filer. Ver. 6.4, 1. udgave, oktober

2 Og hvis du allerede har kørt mapningsprogrammet til JUPITER, så er din opsætning i GEO_BATCH.ini filen også i orden. Har du ikke, så rediger denne fil som vis herunder. Hvis du ikke har GE datavask programmet eller mapningsprogrammet til JUPITER installeret, skal du gøre følgende: Start med at downloade følgende fil fra Geokons supportsider: Filen er en selvudpakkende exe-fil, der indeholder en række såkaldte runtime-dll filer, som skal benyttes af programmet. Gem den i mappen C:\Programmer\geokon og udpak den i samme mappe herved danner den selv undermappen \GeoBatch100 Hent importprogrammet (geoboradd100.exe) via følgende link, og gem det ligeledes i undermappen \GeoBatch100 I undermappen \GeoBatch100 ligger en konfigurationsfil, GEO_BATCH.INI, som nu skal redigeres. Der er to grupper af parametre, der skal defineres: [Database] DBMS=OLE-MSS eller ODBC DBMS2= OLE-MSS eller ODBC Database=<navn på driftsdatabase> eller <ODBC-datakildenavn> Database2=< navn på testdatabase> eller <ODBC-datakildenavn> Servername=<servernavn-drift> eller ingenting når ODBC Servername2=<servernavn-test> eller ingenting når ODBC [PC-Jupiter] DBMS=ODBC Database=<datakildenavn for Jupiter_XL db.> sekvens=<kommunenummer +/- 1 eller 2> Eksempel på opsætningen: [Database] DBMS=OLE-MSS DBMS2= Database=Geo_Skanderborg Database2= Servername=Sqlserver2000 Servername2= [PC-Jupiter] DBMS=ODBC Database= Jupiter_XL sekvens=748 Hvad der eksakt skal stå i [Database]-gruppen kan aflæses under den personlige opsætning i Geoenviron (menupunktet System Adm./Opsætning/Personlig opsætning). Opstart af PC Jupiter XL import programmet PC Jupiter XL import programmet startes ved at klikke på filen geoboradd100.exe. herefter skal du logge på databasen med brugernavnet og koden import og import på en MS SQL database og geokon og geokon på en Sybase database. Herefter åbnes skæmbilledet vist her til venstre, hvori der findes to knapper, som er beskrevet i næste kapitel. Ver. 6.4, 1. udgave, oktober

3 De to knapper for indlægning af boredata Herunder finder du information om specialvinduerne, der fremkommer med de to knapper Indlæg ny boring og Indlæg boringer. Kort om specialvinduernes muligheder Importprogrammet har to vinduer hvorfra boringsdata fra PC Jupiter XL databasen kan indlægges i GeoEnviron. I begge vinduer er det både muligt at indlægge alle data fra en boring og at supplere de eksisterende data for en boring. Ønskes eksisterende data i GeoEnviron overskrevet, så skal disse slettes i GeoEnviron først. Initieringsvinduet Ved klik på begge knapper præsenteres der i første omgang et initieringsvindue med diverse standardoplysninger, og her skal I lige være opmærksomme på følgende: note-title - i GE skal der være oprettet en note med teksten: Bemærkninger, GEUS - dette gøres i Stamdata/Fælles stamdata/diverse/typer & Koder og fanen Notetitler. Det er lige meget hvilken kode noten har. Knappen Indlæg ny boring Ved klik på knappen Indlæg ny boring fremkommer nedenstående skærmbilleder. Her findes 3 fastdefinerede listevinduer, hvor det øverste viser alle boringer fra PC Jupiter XL databasen, mens de 2 nederste viser hhv. detaildata i PC Jupiter XL og i GeoEnviron, når man har valgt en specifik boring i det øverste listevindue. Dette specialvindue er overskueligt at arbejde i, men har dog den begrænsning, at der herfra kun kan indlægges eller opdateres en boring ad gangen. Ver. 6.4, 1. udgave, oktober

4 Knappen Indlæg boringer Ved klik på knappen 'Indlæg boringer' findes der 2 skærmbilleder, hvor det første blot viser en liste over alle boringerne fra PC Jupiter XL databasen. I dette skærmbillede kan en lang række 'nye' boringer fra PC Jupiter XL markeres og indlægges på én gang. I dette skæmbillede findes en lang række foruddefinerede udvælgelsesknapper, hvormed bestemte typer boringer kan udvælges. Det andet skærmbillede fremkommer, når man står på en boring i omstående skærmbillede og højreklikker. Herefter tilføjes der 2 ekstra vinduer til visningen af detaildata for den valgte boring i hhv. PC Jupiter XL og i GeoEnviron databasen. Hvis boringen ikke findes i GE databasen, så vil det første skæmbillede fra PC Jupiter XL kun fremkomme. Ver. 6.4, 1. udgave, oktober

5 Visningsfelter og knapper i specialvinduerne Overordnede visningsfelter Du finder følgende overordnede visningsfelter skærmbillederne: Kommune: I denne dropdownliste vælger du mellem de forskellige atlasblade Antal: I dette felt vises det samlede antal boringer, som findes i den valgte type i feltet Kommune. Valgt: Dette felt viser antallet af boringer, der aktuelt er valgt (findes kun i det andet skærmbillede, Indsæt boringer). Radioknap felterne: Udvælg (1), Udvælg (2) og Sortér Udvælg (1) radioknapperne: I begge skærmbilleder finder du i højre side af vinduet en række radioknapper med overskriften Udvælg. Med disse knapper er der mulighed for at udvælge boringer med bestemte egenskaber. Valgmulighederne er lidt forskellige i de 2 skærmbilleder. Udvælg (2) radioknapperne: I begge skærmbilleder finder du derudover endnu et par radioknapper med overskriften Udvælg i højre side af vinduet. Med disse knapper er der mulighed for at udvælge alle boringer eller alt andet end Geotekniske boringer. Sortér radioknapperne: I begge skærmbilleder finder du ligeledes i højre side af vinduet nogle radioknapper med overskriften Sortér. Med radioknapperne her bestemmes sorteringsrækkefølgen for boringerne i listevinduerne. Der kan enten sorteres på Boring (boringsnr.) eller Type. Markeringsknapperne Markeringsknapperne: I det andet skærmbillede (Indlæg boringer) finder du også en anden række knapper i højre side af vinduet. Med disse knapper er der mulighed for samlet at markere (eller afmarkere) en eller flere bestemte type af boringer blandt dem, der er udvalgt med radioknapperne (- men det er dog ikke muligt efterfølgende at se hvilke knapper, der er blevet aktiveret). Handlingsknapper i specialvinduerne Handlingsknapperne: Supplér data, Ret rækker, Slet rækker og Opret nye Med disse 4 handlingsknapper foretager du ændringer i GeoEnviron databasen. Fælles for dem er at handlingen vil udføres på de markerede boringer: Supplér data: Når der er flere data i Jupiter end i GE vil denne knap supplere data i GE med de manglende data på de markerede boringer (eksisterende data overskrives dog ikke, så her kan data efterfølgende godt være forskellige). Vælges et eller flere underordnede dataniveauer, vil det kun være de markerede niveauer, der suppleres data på. Ret rækker: Når et eller flere underordnede dataniveauer er markeret, vil denne knap rette GE s data, så de svarer til Jupiters Slet rækker: Når et eller flere underordnede dataniveauer er markeret i GE, vil denne knap slette disse data i GE. Ver. 6.4, 1. udgave, oktober

6 Opret nye: Med denne knap kan de markerede boringer i Jupiter oprettes som nye boringer i GE. Handlingsknapperne: Anvend, Fortryd, Annuller og Gem og Luk Anvend: Alle ændringer foretaget i specialvinduet siden det blev åbnet eller siden denne knap sidst blev aktiveret, gemmes endeligt ved klik på Anvend knappen. Samtidig ophæves låsningen af de kodetabeller i referencedatabasen, der er blevet redigeret. Efter aktivering er ingen fortrydelse af de foretagede ændringer mulig. Fortryd: Med denne knap fortrydes (og tilbageføres) alle ændringer foretaget i specialvinduet siden det blev åbnet eller siden Anvend knappen sidst blev aktiveret. Annuller: Med denne knap fortrydes (og tilbageføres) alle ændringer foretaget i vinduet siden det blev åbnet eller siden Anvend knappen sidst blev aktiveret, hvorefter specialvinduet lukkes. Gem og Luk: Alle ændringer foretaget i specialvinduet siden det blev åbnet eller siden Anvend knappen sidst blev aktiveret, gemmes endeligt ved klik på denne knap, hvorefter specialvinduet lukkes. Efter lukning er ingen fortrydelse af de foretagede ændringer mulig. Ver. 6.4, 1. udgave, oktober