Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening"

Transkript

1 Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december

2 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB-Nord). Styregruppen for databasen har forestået den faglige kommentering og de anførte anbefalinger. Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening er Jens Peter Garne, ledende overlæge ved Mammakirurgisk Afd., Ålborg Universitetshospital, Kontaktperson for DKMS i KCEB-Nord er seniorforsker, ph.d. Ellen M. Mikkelsen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N, tlf , Kontaktperson for DKMS i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) er kvalitetskonsulent Lea Grey Haller, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik, Vest, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N, tlf , 1

3 Indholdsfortegnelse 2. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER OVERSIGTSTABEL OVER DE SAMLEDE INDIKATORRESULTATER RESULTATER FOR INDIKATORERNE... 4 Opgørelsesperiode... 4 Indikator 1. Stråledosis...5 Indikator 2. Deltagelse...8 Indikator 3. Overholdelse af fastlagt screeningsinterval...11 Indikator 4. Genindkaldelse...13 Indikator 5. Intervalcancer...15 Indikator 6. Invasive brysttumorer...18 Indikator 7. Node negative cancere...20 Indikator 8. Små cancere...22 Indikator 9. Benign vs. malign operation...24 Indikator 10. Brystkræftpatienter, der modtager brystbevarende operation...26 Indikator 11. Svartid BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OVERSIGT OVER INDIKATORERNE DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER APPENDIKS 1: SUPPLERENDE TABELLER APPENDIKS 2. DATADEFINITIONER

4 2. Konklusioner og anbefalinger Der har været gennemført to hele runder indenfor det nationale danske screeningsprogram. En sammenfatning af disse to kan findes på nedenstående link. https://www.sundhed.dk/content/cms/56/1856_årsrapport-dkms_2012_261112_final.pdf Denne rapport vedrører de kvinder, der er inviteret til screening i første halvdel af den tredje runde af det nationale program for brystkræftscreening i deres respektive region. En screeningrunde strækker sig over to år. Det er dog et krav, at kvalitetsdatabasen skal udgive årlige rapporter. Den hosliggende rapport er altså ikke en komplet runderapport, og de enkelte screeningssteder vil ikke være nået lige langt i runden ved rapporteringen. Rapporten skal derfor læses som en statusrapport, og de angivne resultater bør tolkes med forsigtighed. Styregruppen finder dog, at de her præsenterede data kan være til hjælp i kvalitetsarbejdet på de enkelte screeningsenheder. Styregruppen for DKMS, november 2013 Jens Peter Garne Formand for DKMS Ledende overlæge Mammakirurgisk Klinik Aalborg Sygehus 2

5 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % Runde III Runde II Runde I Indikator 1: Stråledosis. Andel kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af inviterede kvinder. Mindre end 2,0 mgy - Ikke opgjort 1 Ikke opgjort 1 Ikke opgjort 1 Indikator 2A: Deltagelse. Andel kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af inviterede kvinder. Indikator 2B: Deltagelse. Andel kvinder der får fortaget en screeningsmamografi ud af alle kvinder i Danmark pr. 1/ i alderen år. Indikator 3: Screeningsinterval. Andel kvinder der geninviteres til screeningsmammografi inden for 2 år +/- 3mdr. ud af alle kvinder, der geninviteres til screening. Indikator 4: Genindkaldelse. Andel kvinder, der indkaldes til klinisk mammografi (dvs. supplerende diagnostik) på baggrund af et anormalt screeningsresultat, ud af alle der møder op til organiseret screening. Indikator 5a: Intervalcancer inden for første år. Andel kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for 12 måneder efter screening. Indikator 5b: Intervalcancer inden for måneder. Andel kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for måneder efter screening. Indikator 6: Invasive brysttumorer. Andel invasive brysttumorer ud af alle invasive brysttumorer incl. DCIS. Indikator 7: Node negative cancere. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom med negativ lymfeknudestatus. Indikator 8: Små cancere. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom hvor tumor er højst 10mm. Indikator 9: Benign vs. malign operation. Antal kvinder opereret for benigne brysttumorer i forhold til antal kvinder opereret for maligne brysttumorer. Indikator 10: Brystkræftpatienter der modtager brystbevarende operation. Andel kvinder med invasivt karcinom, der modtager brystbevarende operation. Over 75% - 80,2 (80,1-80,3) 81,5 (81,4-81,6) 77,4 (77,3-77,5) Ikke fastsat - 37,7 (37,6-37,8) 76,7 (76,6-76,8) 75,1 (75,0-75,3) Mindst 98% - 77,9 (77,7-78,1) 52,1 (51,9-52,2) Ikke opgjort 2 Mindre end 3% - 2,9 (2,9-3,0) 2,6 (2,5-2,6) 3,0 (2,9-3,0) Mindre end 30% - Ikke opgjort 2 25,9 (23,5-28,5) 26,7 (24,3-29,3) Mindre end 50% - Ikke opgjort 2 46,0 (42,8-49,4) 41,0 (38,0-44,2) Mindst 80% og højst 90% - 85,6 (83,9-87,1) 85,3 (84,0-86,5) 86,5 (85,4-87,4) Højere end 75% 2,0 72,6 (70,2-74,9) 69,8 (68,0-71,6) 67,5 (66,0-69,0) Højere end 30% 1,7 41,2 (38,7-43,8) 39,7 (37,8-41,6) 36,6 (34,9-38,4) Højst 1:4-1:8,8 (1:10,2-1:7,6) 1:8,3 (1:9,2-1:7,5) 1:6,1 (1:6,6-1:5,7) Højere end 60% - 84,1 (82,1-86,0) 81,9 (80,4-83,4) 80,0 (78,7-81,3) 3

6 Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % Runde III Runde II Runde I Indikator 11: Svartid. Andel screenede kvinder der modtager screeningssvar inden for højst 10 arbejdsdage. 1 Ikke opgjort på landsplan 2 Ikke opgjort på landsplan 3 Opgjort i forhold til baggrundsincidensen i 2006 Højere end 95% 1,4 80,0 (79,9-80,2) 85,1 (85,0-85,2) 71,0 (70,9-71,1) 3. Resultater for indikatorerne Opgørelsesperiode Denne rapport vedrører de kvinder, der er inviteret til screening i første halvdel af den tredje runde af det nationale program for brystkræftscreening i deres respektive region. Data er løbende indberettet fra de fem regioners invitationssystemer til DKMS s webservice og udtrukket den Herefter er de øvrige relevante data udtrukket fra henholdsvis Patologidatabanken (Patobanken) og Landspatientregisteret (LPR) den En screeningsrunde er defineret som en programperiode, hvor startdato og slutdato er fastsat på regionsniveau. Start og forventet slut tidspunktet for anden screeningsrunde er forskelligt for de fem regioner, og er derfor anført separat for hver region (tabel A). Tabel A. Start- og forventet sluttidspunkt for tredje screeningsrunde i det nationale screeningsprogram Region Start Slut forventet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Rapporten inkluderer indikator resultaterne for første halvdel af tredje screeningsrunde samt fra de to foregående screeningsrunder. Ved sammenligning af resultaterne må der tages højde for at; (1) runde III er langt fra afsluttet, (2) der mangler opfølgningstid for de kvinder, der er screenet sidst og (3) der er en vis forsinkelse i indberetning af data til LPR. Disse problemstillinger betyder, at nogle af indikatorresultaterne i denne halv-runde rapport kan være underestimerede, og andre kan være overestimerede sammenlignet med resultaterne fra runde I og II. Ved sammenligning af runderne må der desuden tages højde for, at runde I er en prævalensrunde og de følgende er incidensrunder. Se endvidere beskrivelse af datagrundlag under hver indikator samt datadefinitioner i appendiks 2. 4

7 Indikator 1. Stråledosis Stråledosis ved PMMA (polymethylmethacrylate) tykkelse 4,5 cm. Datagrundlag: Manuelle indberetninger fra screeningsstederne i de fem regioner. Standard: <2,0mGy. Stråledosis, der overstiger tærskelværdierne betragtes som en bivirkning ved screeningsprogrammet, men samtidigt er effekten af screeningsprogrammet stærkt afhængig af sufficient billedoptagelse. Data skal afrapporteres som Mean Glandular Dose (MGD), som er stråledosis målt på et 45 mm PMMA testfantom - svarende til 53 mm EU-standardbryst, normeret til 50 % fedt og 50 % kirtelvæv. Stråledosis skal registreres minimum én gang ugentligt, for hvert apparat, der anvendes til mammografiscreening. Tabel 1. Gennemsnitlig stråledosis per stråleenhed for hvert screeningssted Region Apparat Standard opfyldt Antal målinger Dato, første måling 1 Dato, sidste måling 2 Uger siden målings start Antal målinger pr uge Gennemsnit AGD(mGy) (95% CI) Hovedstaden Bispebjerg Hospital - Rum A Bispebjerg Hospital - Rum B Bispebjerg Hospital - Rum C Bispebjerg Hospital - Rum E Bornholms Hospital Ja JAN JUN ,31 1,20(1,19-1,20) Ja JAN JUN ,36 1,20(1,19-1,21) Ja JAN JUN ,30 1,09(1,08-1,09) Ja JAN JUN ,51 1,09(1,09-1,10) Ja JAN MAY ,85 1,01(1,01-1,01) Herlev - Rum 1 Ja FEB JUN ,57 1,09(1,09-1,09) Herlev - Rum 2 Ja FEB JUN ,78 1,04(1,03-1,04) Herlev - Rum 3 Ja FEB JUN ,77 1,22(1,22-1,23) Hillerød - Rum 1 Ja JAN JUN ,68 1,09(1,09-1,09) Hillerød - Rum 2 Ja JAN JUN ,73 1,31(1,31-1,31) Hillerød - Rum 3 Ja JAN JUN ,41 1,16(1,16-1,17) Midtjylland Hvidovre Hospital - Rum A Hvidovre Hospital - Rum B Hvidovre Hospital - Rum C Screeningsenhed Holstebro Screeningsenhed Horsens Screeningsenhed Randers Screeningsenhed Viborg Screeningsenhed Århus Ja JAN JUN ,38 1,09(1,08-1,09) Ja JAN JUN ,49 1,45(1,41-1,50) Ja JAN JUN ,55 1,11(1,10-1,11) Ja 15 15JAN JUN ,21 1,01(1,00-1,03) Ja 13 15JAN JUN ,18 1,06(1,02-1,10) Ja 16 15JAN JUN ,22 1,22(1,16-1,27) Ja 12 15JAN JUN ,16 1,06(1,04-1,08) Ja 14 15JAN JUN ,19 0,95(0,92-0,99) 5

8 Region Apparat Standard opfyldt Antal målinger Dato, første måling 1 Dato, sidste måling 2 Uger siden målings start Antal målinger pr uge Gennemsnit AGD(mGy) (95% CI) Nordjylland Sjælland Aalborg Sygehus Nord/Rum S - sn 1586 Aalborg Sygehus Nord/Rum SC - Inspiration Hjørring/MAS3 - Inspiration Hjørring/MAS4 - Novation Thisted - Mammo Rum D Mammografirum 2 Mammografirum 3 Ja 63 13FEB JUN ,89 1,04(1,00-1,09) Ja 65 13FEB JUN ,92 1,33(1,27-1,38) Ja 71 13FEB JUN ,00 1,00(0,98-1,03) Ja 75 13FEB JUN ,06 0,83(0,80-0,86) Ja 40 09FEB APR ,67 1,31(1,26-1,36) Ja 16 15JAN JUN ,76 0,99(0,92-1,06) Ja 15 15JAN JUN ,71 0,62(0,57-0,67) Syd bus Ja 20 15JAN JUN ,95 0,45(0,43-0,47) Vest bus Ja 19 15JAN JUN ,90 0,49(0,41-0,57) Øst bus Ja 21 15JAN JUN ,00 0,58(0,24-0,91) Syddanmark Bus 1 - Esbjerg Ja 35 05JUL JUN ,69 1,26(1,23-1,30) Bus 2 - Åbenrå Ja 35 04JUL JUN ,69 1,48(1,39-1,57) Bus 3 - Vejle Ja 35 10JUL JUN ,70 1,35(1,25-1,44) Bus 4 - Fyn Ja 33 13AUG JUN ,73 1,43(1,34-1,53) OUH - Inspiration Ja 38 06JUL JUN ,75 1,79(1,73-1,86) OUH - Mammo 1 Ja 44 02JUL JUN ,86 1,36(1,26-1,47) OUH - Mammo 2 Ja 42 02JUL JUN ,82 1,33(1,27-1,39) *Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 1 Det gennemsnitlige antal målinger pr. uge varierer mellem 0,16 (Screeningsenhed Viborg) og 4,78 (Herlev Rum 2). I store træk ser det ud til, at region Hovedstanden registrerer stråledosis én gang dagligt, region Nordjylland, Syddanmark og Sjælland registrerer én gang ugentlig, og region Midtjylland registrerer én gang per måned. Det er vedtaget, at stråledosis skal registreres minimum én gang ugentligt, for hvert apparat, der anvendes til mammografiscreening. Alle apparater overholder standarden stråledosis <2,0 mgy, når konfidensintervallet tages i betragtning. Styregruppens kommentar til indikator 1 Den registrerede forskel i stråledosis afspejler dels teknologiske forskelle dels kravet om sufficient billedoptagelse. Det findes nu en arbejdsgruppe blandt fysikere i DK, hvor man vil fastsætte nationale procedurer for kvalitetskontrol af udstyr. Dette inkluderer procedure for måling af AGD. Man vil sikre, at AGD måles ens over 6

9 hele landet. Det diskuteres også, hvordan man evt. kan erstatte de nuværende rapporteringer, som er fantom målinger, med målinger, som stammer fra patienter. Anbefalinger til indikator 1 Styregruppen anbefaler, at Region Sjælland undersøger, hvorfor ét apparat angiveligt afviger fra de øvrige. Målinger af stråledosis er også en indikator på, at der foretages regelmæssig fysisk-teknisk kvalitetskontrol, hvorfor det fortsat anbefales, at der foretages ugentlige målinger af systemet og at der arbejdes på en ensartet radiologisk kvalitet. Det kan overvejes, om der skal arbejdes videre med at indhente data om stråledosisniveau på individniveau, og at data kan indberettes elektronisk til DKMS. 7

10 Indikator 2. Deltagelse 2A: Andel kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af de inviterede kvinder. Standard >75% Tabel 2A. Andel kvinder, der har fået foretaget en screeningsmammografi opgjort på regionalt og nationalt niveau Standard Aktuelle runde Tidligere runder 1 Tæller/ Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja / ,2 (80,1-80,3) 81,5 (81,4-81,6) 77,4 (77,3-77,5) Hovedstaden Ja / ,0 (77,8-78,2) 72,3 (72,1-72,5) 73,1 (72,9-73,3) Sjælland Ja / ,7 (80,4-81,0) 80,7 (80,4-81,0) 81,2 (81,0-81,5) Syddanmark Ja / ,3 (81,1-81,6) 92,8 (92,6-92,9) 86,6 (86,4-86,8) Midtjylland Ja / ,6 (83,3-83,9) 82,3 (82,1-82,5) 77,4 (77,2-77,6) Nordjylland Ja / ,7 (77,2-78,1) 82,8 (82,5-83,0) 65,1 (64,8-65,5) ¹Antal kvinder, der har fået en screeningsmammografi / kvinder der er inviteret til screening Figur 1. Deltagelse på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 2A I første halvdel af tredje screeningsrunde er der inviteret i alt kvinder, hvilket svarer til godt halvdelen af det totale antal kvinder ( ), der blev inviteret i hele screeningsrunde II. I første halvdel af tredje runde er deltagelsesprocenten 80,2 på landsplan og varierer mellem 77,7 og 83,6 på regionalt niveau. Standarden på >75 % er således opnået på landsplan og for alle regioner. Den nationale deltagelsesprocent er en anelse lavere i runde III sammenlignet med runde II, men der må tages højde for at runden endnu ikke er afsluttet, og der kan være et vist forsinkelse i indberetning af data. 8

11 Styregruppens kommentar til indikator 2A Deltagelsesgraden er en vigtig faktor i screening. Allerede i første runde lå den over grænsen på 75 %, og i den anden runde er den oppe over 80 %, hvilket må betragtes som meget tilfredsstillende. De præliminære tal for første del af runde 3 viser at alle regioner nu ligger over standarden på 75 %. Anbefalinger til indikator 2A En fortsat åben information om mammografiscreeningen bør efterstræbes. Tiltag som kan øge deltagelsesgraden bør prøves, for eksempel SMS påmindelse. 2B: Andel kvinder der får fortaget en screeningsmammografi ud af alle kvinder i targetpopulationen¹. ¹ Target Populationen = antal i Danmark pr i alderen år Standard: ikke fastsat. Tabel 2B. Andel af kvinder i targetpopulationen, der har fået foretaget en screeningsmammografi opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Runde III Runde II 3 Runde I Opfyldt 1 Nævner 2 % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark / ,8 (38,7-38,9) 72,4 (72,3-72,5) 75,7 (75,6-75,8) Hovedstaden / ,1 (41,9-42,3) 68,0 (67,8-68,2) 71,7 (71,5-71,9) Sjælland / ,6 (44,4-44,9) Ikke opgjort 78,3 (78,1-78,6) Syddanmark / ,3 (37,0-37,5) 82,5 (82,4-82,7) 81,3 (81,1-81,5) Midtjylland / ,7 (33,5-33,9) 79,1 (78,9-79,3) 77,7 (77,5-77,9) Nordjylland / ,2 (34,8-35,5) 82,8 (82,6-83,1) 66,4 (66,0-66,7) 1 Der er ikke fastsat en standard for denne indikator 2 Antal kvinder, der har fået en screeningsmammografi / targetpopulationen 3 I Sjælland var runde II afkortet og en opgørelse i forhold til targetpopulationen var derfor irrelevant Figur 2. Deltagelse i forhold til targetpopulationen på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. 9

12 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 2B Deltagelsesprocenten for targetpopulationen er 38,8 på landsplan og varierer mellem 33,7 (Region Midtjylland) og 44,6 (Region Sjælland) på regionalt niveau. Det giver ikke mening at sammenligne indikator resultaterne for runde III med de foregående runder, da targetpopulationen er det totale antal kvinder i alderen mellem år, som der er hensigten, at screeningsprogrammet skal nå i løbet af en toårig periode. Dvs. nævneren svarer til en hel screeningsrunde i modsætning til tælleren, der kun svarer til en halv runde. Styregruppens kommentar til indikator 2B Der findes ingen internationale standarder, der kan anvendes som udgangspunkt for at fastsætte en dansk standard for deltagelsesprocenten i forhold til targetpopulationen. Indikatoren kan først vurderes efter runden er afsluttet. Anbefalinger til indikator 2B Deltagelsesgraden bør følges, ligesom den internationale udviklingen i området. 10

13 Indikator 3. Overholdelse af fastlagt screeningsinterval Andel af kvinder, der geninviteres til screeningsmammografi inden for 2 år + - 3måneder ud af alle kvinder, der geninviteres til screening. Standard: 98%. Tabel 3. Andel af kvinder der geninviteres til screeningsmammografi inden for 2 år + - 3mdr.ud af alle kvinder, der geninviteres til screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Efter runde II Efter runde I opfyldt nævner % 95% CI % (95% CI) Danmark Nej / ,9 (77,7-78,1) 52,1 (51,9-52,2) Hovedstaden Nej / ,6 (57,2-57,9) 26,5 (26,3-26,8) Sjælland Nej / ,1 (68,4-69,7) 69,6 (69,2-70,0) Syddanmark Nej / ,7 (92,5-92,9) 70,0 (69,8-70,3) Midtjylland Nej / ,5 (93,2-93,7) 54,8 (54,5-55,1) Nordjylland Nej / ,9 (84,4-85,3) 56,9 (56,4-57,4) Figur 3. Andel af kvinder, der geninviteres til screeningsmammografi opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 3 På landsplan geninviteres 77,9 % ( ) af de relevante kvinder inden for den fastsatte tidsfrist på 2 år plus/ minus 3 måneder, og der ses stor variation på regionalt niveau (57,6 % til 93,5 %). Indikator standarden opnås således hverken på nationalt eller regionalt niveau, men på det nuværende datagrundlag ses der en 11

14 betydelig forbedring for først halvdel af runde III sammenlignet med de foregående runder. Som det fremgår af tabel 1 i appendiks (supplerende tabeller), bliver 3,2 % og 18.9 % af kvinderne geninviteret henholdsvis for tidligt og for sent på nationalt niveau. Styregruppens kommentar til indikator 3 Arbejdet med at få en korrekt intervallængde har taget længere tid end forventet. Kapacitetsproblemer har også spillet ind. Dog går udviklingen klart den rigtige vej. For Hovedstaden, der har den mindste opfyldelsesgrad, er datagrundlaget efterfølgende blevet undersøgt og det er fundet en fejl i indberetningsproceduren, der gør at tiden til geninvitation ikke kan beregnes korrekt ( se evt. datagrundlag side 32). Dette efterforskes yderligere og søges korrigeret til den efterfølgende rapport. Anbefalinger til indikator 3 Det bør fremover være fokus på at efterstræbe en korrekt intervallængde og at screeningen holdes synkroniseret. 12

15 Indikator 4. Genindkaldelse Andel af kvinder, der indkaldes til klinisk mammografi (dvs. supplerende diagnostik) på baggrund af et anormalt screeningsresultat, ud af alle der møder op til organiseret screening. Standard: 3%. Tabel 4. Andel af kvinder med anormalt screeningsresultat, der skal indkaldes til klinisk mammografi efter screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja / ,9 (2,9-3,0) 2,6 (2,5-2,6) 3,0 (2,9-3,0) Hovedstaden Ja* / ,1 (2,9-3,2) 2,8 (2,7-2,9) 2,8 (2,8-2,9) Sjælland Ja / ,3 (2,1-2,4) 2,0 (1,9-2,2) 2,8 (2,7-2,9) Syddanmark Ja / ,7 (2,6-2,8) 2,6 (2,6-2,7) 2,5 (2,4-2,6) Midtjylland Ja / ,3 (2,1-2,4) 2,3 (2,2-2,4) 3,0 (2,9-3,1) Nordjylland Nej / ,8 (5,5-6,1) 3,0 (2,8-3,1) 4,7 (4,5-4,9) *Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Figur 4. Andel af kvinder, med anormalt screeningsresultat, der skal indkaldes til klinisk mammografi efter screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 4 Andelen af kvinder, der skal indkaldes til supplerende diagnostik efter screening udgør 2,9 % på landsplan og varierer mellem 2,3 % og 5,8 % på regionalt niveau. Standarden på <3 % opnås således på nationalt niveau og af fire ud af fem regioner. Fra anden screeningsrunde til første halvdel af tredje screeningsrunde ses der især for Region Nordjylland en stigning i andelen af genindkaldelser. Den højere genindkaldelsesprocent i 13

16 Region Nordjylland skyldes til en vis grad indberetningsfejl, således at antallet af kvinder med anormalt screeningsresultat også inkluderer kvinder med anormalt screeningsresultat alene pga. teknisk dårlige billeder. Styregruppens kommentar til indikator 4 De gennemgående lave genindkaldelsesprocenter er tilfredsstillende. Anbefalinger til indikator 4 At Region Nordjylland gennemgår deres procedure med henblik om indberetningsproceduren evt. kan justeres. 14

17 Indikator 5. Intervalcancer Antal kvinder diagnosticeret med invasivt karcinom mellem to screeningsrunder (2 års periode) blandt kvinder, der ved screening er fundet uden tegn på kræft, sammenholdt med baggrundsincidensen ved fravær af screening. 5A: Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for 12 måneder efter screening. Standard: Inden for første år ( 12 måneder) <30 % Tabel 5A. Andel kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for 12 måneder efter screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller 1 / Efter runde II Efter runde I opfyldt nævner 2 % 95% CI % (95% CI) Danmark Ja 83,1 / 321,6 25,9 (23,5-28,5) 26,7 (24,3-29,3) Hovedstaden Ja 93,9 / 338,8 27,7 (23,3-33,0) 30,6 (26,0-36,1) Sjælland Ja 69,8 / 370,4 18,8 (13,8-25,7) 26,9 (21,8-33,2) Syddanmark Ja 76,9 / 314,1 24,5 (20,1-29,9) 21,5 (17,4-26,7) Midtjylland Ja 83,9 / 287,1 29,2 (24,0-35,5) 26,1 (21,1-32,2) Nordjylland Ja 83,6 / 285,9 29,3 (22,3-38,4) 28,1 (20,5-38,7) ¹ Incidens inden for første år, pr kvinder. ² Baggrundsincidens fra 2006 (året før det nationale screeningsprogram blev indført) pr kvinder Figur 5A. Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for 12 måneder efter screening Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 15

18 5B: Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for måneder efter screening. Standard: Inden for andet år (>12 & 24måneder) <50 %. Tabel 5B. Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for måneder efter screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller 1 / Efter runde II Efter runde I opfyldt nævner 2 % 95% CI % (95% CI) Danmark Ja 147,9 / 321,6 46,0 (42,8-49,4) 41,0 (38,0-44,2) Hovedstaden Ja* 169,8 / 338,8 50,1 (44,0-57,1) 27,4 (23,1-32,6) Sjælland Ja 160,4 / 370,4 43,3 (35,3-53,1) 42,1 (35,6-49,8) Syddanmark Ja 124,0 / 314,1 39,5 (33,8-46,1) 51,1 (44,5-58,8) Midtjylland Ja* 147,8 / 287,1 51,5 (44,4-59,6) 44,5 (37,9-52,4) Nordjylland Ja 138,3 / 285,9 48,4 (39,2-59,8) 47,4 (37,1-60,6) 1 Incidens inden for mdr., pr kvinder. 2 Baggrundsincidens fra 2006 (året før det nationale screeningsprogram blev indført) pr kvinder * Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Figur 5B. Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for måneder efter screening Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 5 Forekomsten af intervalcancer er beregnet ved, at den regionale incidens af brystkræft inden for henholdsvis det første og det andet år efter negativ (ikke cancer) screeningsundersøgelse, er sammenholdt med den regionale incidens af brystcancer i Dette er et udtryk for det antal kvinder med brystkræft, man ikke finder ved screeningsprogrammet, i forhold til det antal man ville forvente at finde, hvis incidensen var lige som i 2006, før implementeringen af det nationale screeningsprogram. Der er således ikke taget højde for, om 16

19 incidensen af brystkræft er ændret i mellemtiden og uafhængigt af screeningsprogrammet, eller om alderssammensætningen er forandret, men hvis det er tilfældet, kan forekomsten af intervalcancer være over- eller underestimeret. Det totale antal kvinder med intervalcancer efter runde II er 1156, opgjort Mindre end 12 måneder efter screening er andelen af kvinder med intervalcancer på landsplan 25,9 %, og i tidsperioden måneder efter screening er andelen 46,0 %, hvilket er bedre end de fastsatte standarder på <30 % og <50 %. Standarden overholdes ligeledes på regionalt plan både i det første og det andet år. Styregruppens kommentar til indikator 5 Intervalcancerraten er en vigtig indikator for screeningsprogrammets kvalitet og for sensitiviteten af screeningsproceduren. Resultaterne er tilfredsstillende i alle fem regioner. Anbefalinger til indikator 5 Det kan overvejes om incidens tal fra 2006 fremover vil være et korrekt mål for baggrundsincidensen, eller der kan findes bedre alternativer. 17

20 Indikator 6. Invasive brysttumorer Andel kvinder med invasive 1 brysttumorer ud af det totale antal kvinder med invasive 1 brysttumorer eller duktalt carcinoma in situ (DCIS), hvor tumorerne er diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. 1 Karcinomer, sarkomer og maligne lymfomer. Standard: 80% & 90%. Datagrundlag: Der er inkluderet samtlige kvinder, der har diagnosen DCIS, karcinom, sarkom eller malignt lymfom samt har et anormalt screeningsresultat. Tabel 6. Andel invasive brysttumorer ud af alle invasive brysttumorer + DCIS opgjort på regionalt og nationalt niveau. Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja / ,6 (83,9-87,1) 85,3 (84,0-86,5) 86,5 (85,4-87,4) Hovedstaden Ja 454 / ,2 (81,9-88,1) 84,5 (81,9-86,9) 85,9 (83,8-87,8) Sjælland Ja 271 / ,8 (81,4-89,4) 83,0 (78,6-86,8) 85,4 (82,8-87,8) Syddanmark Ja 268 / ,7 (77,1-85,7) 83,5 (80,8-86,0) 84,1 (81,8-86,3) Midtjylland Ja 339 / ,8 (82,0-89,1) 87,2 (84,8-89,3) 87,9 (85,8-89,8) Nordjylland Ja* 233 / ,7 (86,4-93,9) 88,4 (84,7-91,5) 92,2 (89,2-94,5) *Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Figur 6. Andel invasive brysttumorer ud af alle invasive brysttumorer inkl. DCIS Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 18

21 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 6 Andelen af invasive brysttumorer diagnosticeret på baggrund af første halvdel af tredje screeningsrunde udgør 85,6 % på landsplan og varierer mellem 81,7 % og 90,7 % på regionalt niveau. Standarden på 80 & 90 % overholdes både på nationalt og regionalt niveau, og på nuværende tidspunkt ses der ikke nogen ændringer på nationalt niveau i forhold til de tidligere runder. Styregruppens kommentar til indikator 6 Overdiagnostik af cancere, som ikke ville være diagnosticeret i fravær af screening, er en vigtig negativ effekt af et screeningsprogram. Diagnostik af forstadier (DCIS) udgør en specifik udfordring. Det skønnes, at uden sufficient kirurgisk behandling vil % af DCIS-forandringer udvikles til invasive cancere. For at minimere såvel under- som overdiagnostik er en balance mellem invasive og in situ cancere nødvendig; en balance som alle 5 regioner har opnået i tilfredsstillende grad. Anbefalinger til indikator 6 Fortsat fokus på indikatorværdien er vigtig for at vedligeholde balancen mellem mulig over- og underdiagnostik. 19

22 Indikator 7. Node negative cancere Andel kvinder med invasive karcinomer 1 der er lymfeknude negative, ud af alle opererede kvinder med invasive karcinomer 1. 1 Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Standard: >75%. Datagrundlag: Der er inkluderet kvinder, der er blevet opereret samt har diagnosen invasivt karcinom, og hvor lymfeknudestatus er registreret samt har et anormalt screeningsresultat. Tabel 7. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom med negativ lymfeknude status opgjort på regionalt og nationalt niveau Uoplyst Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Antal 2 Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner 1 (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej / (2) 72,6 (70,2-74,9) 69,8 (68,0-71,6) 67,5 (66,0-69,0) Hovedstaden Nej 281 / (2) 69,0 (64,3-73,5) 70,0 (66,3-73,5) 67,4 (64,4-70,3) Sjælland Ja* 178 / (3) 74,5 (68,5-79,9) 74,0 (68,2-79,1) 69,6 (66,0-73,1) Syddanmark Ja* 175 / (2) 74,2 (68,1-79,6) 70,2 (66,5-73,7) 68,4 (65,1-71,5) Midtjylland Ja 249 / (1) 77,6 (72,6-82,0) 69,4 (65,9-72,8) 67,6 (64,4-70,7) Nordjylland Nej 148 / (3) 68,2 (61,6-74,3) 66,2 (60,7-71,5) 61,6 (56,5-66,4) ¹ Kvinder med lymfeknude negativt invasivt karcinom / kvinder med invasivt karcinom ² Kvinder der er opereret, men hvor lymfeknude status er uoplyst * Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Figur 7. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom med negativ lymfeknude status opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 20

23 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 7 I første halvdel af tredje screeningsrunde har 29 (2,0 %) af de i alt kvinder, der er opereret for invasivt karcinom, ikke fået registreret lymfeknudestatus. Det tilsvarende antal i hele anden screeningsrunde var 39 (1,5 %). Andelen af kvinder med lymfeknude negativ sygdom opereret for screeningsdetekteret brystkræft udgør 72,6 % på landsplan og varierer mellem 68,2 % og 77,6 % på regionalt niveau. Standarden på >75 % opfyldes nu af tre regioner. Den positive tendens fra første til anden screeningsrunde ser ud til at forsætte i første halvdel af tredje screeningsrunde både på regionalt og nationalt niveau, men det må tages i betragtning at runde III endnu ikke er afsluttet. Styregruppens kommentar til indikator 7 Ifølge de Europæiske Guidelines, som har dannet basis for fastsættelsen af databasens standarder, burde niveauet ligge på >75 %. De Europæiske Guidelines er imidlertid skrevet, inden sentinel node metoden blev implementeret på bred basis. Metoden har medført, at spredning til lymfeknuderne nu kan identificeres med større sensitivitet, hvorfor antallet af node negative patienter bliver lavere. Der ses fortsat en positiv tendens fra første til tredje runde i alle regioner, hvilket må tilskrives, at et større antal kvinder nu befinder sig i incidensscreeningspopulationen. Anbefalinger til indikator 7 Udviklingen følges de nærmeste år med henblik på om målopfyldelsen forsat forbedres. Når steadystate indtræder, vurderes det, om standarden skal ændres. 21

24 Indikator 8. Små cancere Andel kvinder med invasivt karcinom 1 med tumor størrelse 10 mm ud af alle opererede kvinder med invasivt karcinom 1. 1 Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Standard: 30%. Datagrundlag: Der er inkluderet kvinder, der er blevet opereret, har diagnosen invasivt karcinom og hvor tumorstørrelse er registreret samt der er et anormalt screeningsresultat. Tabel 8. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom hvor tumor er 10mm, opgjort på regionalt og nationalt niveau Uoplyst Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Antal 2 Runde III Runde II Runde I* opfyldt nævner 1 (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja 587 / (2) 41,2 (38,7-43,8) 39,7 (37,8-41,6) 36,6 (34,9-38,4) Hovedstaden Ja 153 / (1) 37,4 (32,7-42,3) 44,9 (41,1-48,8) 39,1 (35,6-42,8) Sjælland Ja 108 / (2) 44,4 (38,1-50,9) 42,5 (36,5-48,7) 38,6 (34,9-42,4) Syddanmark Ja 105 / (1) 44,1 (37,7-50,7) 37,1 (33,4-40,9) 37,1 (33,7-40,5) Midtjylland Ja 126 / (1) 39,3 (33,9-44,8) 37,7 (34,1-41,4) 33,6 (29,8-37,6) Nordjylland Ja 95 / (4) 44,6 (37,8-51,5) 36,1 (30,8-41,8) 28,9 (23,2-35,3) 1 Kvinder med invasivt karcinom 10mm / kvinder med invasivt karcinom 2 Kvinder der er opereret, men hvor tumorstørrelse er uoplyst * Runde er en prævalensrunde og runde og runde er incidensrunder Figur 8. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom hvor tumor er 10mm, opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 22

25 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 8 I første halvdel af tredje screeningsrunde har 25 (2,0 %) af de i alt kvinder, der er opereret for invasivt karcinom, ikke fået registreret tumor størrelse, hvilket er markant lavere end i runde II, hvor 128 (5,0 %) ikke havde fået registreret størrelse af tumor. Andelen af kvinder, der er opereret for invasivt karcinom, der er 10 mm, udgør 41,2 % på landsplan og varierer mellem 37,4 % og 44,6 % på regionalt niveau. Således opnås standarden på 30 % både på nationalt og regionalt niveau. Den positive udvikling fra første til anden screeningsrunde i andelen af små tumorer ser ud til at forsætte i første halvdel af tredje screeningsrunde, men der gøres opmærksom på, at data ikke dækker den fulde runde III. Styregruppens kommentar til indikator 8 Standarden opfyldes pænt i alle regioner. Anbefalinger til indikator 8 Der skal forsat satses på en forbedret god kodepraksis, så alle invasive cancere registreres med størrelse. 23

26 Indikator 9. Benign vs. malign operation Ratio mellem antal kvinder med benigne operationsfund og antal kvinder med maligne operationsfund, hvor operationen er foranlediget af et anormalt screeningsresultat. Standard: 1:4. Datagrundlag: Der er inkluderet kvinder, der har en operationskode, en diagnosekode for benign brystforandring eller primær brystcancer samt har et anormalt screeningsresultat. DCIS er inkluderet i de maligne operationsfund. Der er udelukkende anvendt LPR data, hvorfor antallet af kvinder med brysttumorer ikke er helt identisk med opgørelserne i indikator 6, 7, 8 og 10. Tabel 9. Antal kvinder opereret for benigne brysttumorer i forhold til antal kvinder opereret for primære maligne brysttumorer, opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller¹/ Runde III Runde II Runde I opfyldt Nævner² Ratio 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja 202 / :8,8 (1:10,2-1:7,6) 1:8,3 (1:9,2-1:7,5) 1:6,1 (1:6,6-1:5,7) Hovedstaden Ja 40 / 518 1:13,0 (1:18,3-1:9,4) 1:11,2 (1:14,5-1:8,8) 1:9,1 (1:11,0-1:7,6) Sjælland Ja 48 / 310 1:6,5 (1:8,9-1:4,8) 1:7,8 (1:10,9-1:5,6) 1:6,7 (1:8,2-1:5,6) Syddanmark Ja 44 / 307 1:7,0 (1:9,8-1:5,1) 1:6,2 (1:7,5-1:5,2) 1:5,5 (1:6,4-1:4,7) Midtjylland Ja 39 / 389 1:10,0 (1:14,2-1:7,2) 1:9,4 (1:11,8-1:7,6) 1:5,9 (1:6,9-1:5,0) Nordjylland Ja 31 / 253 1:8,2 (1:12,3-1:5,6) 1:8,1 (1:11,3-1:5,9) 1:3,7 (1:4,5-1:3,0) ¹ Kvinder med benigne brysttumorer ² kvinder med primære maligne brysttumorer Figur 9. Andel kvinder opereret for benigne brysttumorer, opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 24

27 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 9 På landsplan er antallet af kvinder, der er opereret for benigne brysttumorer versus kvinder, der er opereret for maligne brysttumorer 1:8,8. På regionalt plan varierer resultaterne betydeligt, men i ingen regioner bliver der opereret færre end 6,5 kvinder for maligne brysttumorer, for hver én kvinde der bliver opereret for en benign brysttumor. Den positive udvikling fra runde I til runde II, hvor færre kvinder blev opereret for benigne brysttumorer i forhold til maligne brysttumorer, ser ud til at blive fastholdt i runde III. Der må dog tages højde for, at på nuværende tidspunkt udgør det totale antal opererede i runde III (N=1777) mindre end 2/3 af det tilsvarende antal i runde II (N=3079). Styregruppens kommentar til indikator 9 Det er en klar negativ effekt af screening, når denne leder til at benigne, asymptomatiske tilstande medfører et operativt indgreb. Standarden for indikator 9 er opfyldt med god marginal i alle regioner. Anbefalinger til indikator 9 Det anbefales at indikatoren følges fremover med henblik på forsat overholdelse af standarden. 25

28 Indikator 10. Brystkræftpatienter, der modtager brystbevarende operation Andel kvinder med invasivt karcinom 1 der modtager brystbevarende operation, ud af alle kvinder med invasivt karcinom 1 der modtager operation. 1 Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Standard: >60 %. Datagrundlag: Der er inkluderet samtlige kvinder, der har en SNOMED kode for invasivt karcinom, en operationskode for operationstype samt har et anormalt screeningsresultat. Tabel 10. Andel kvinder med invasivt karcinom, der modtager brystbevarende operation opgjort på regionalt og nationalt niveau. Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller¹/ Runde III Runde II Runde I opfyldt Nævner² % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja / ,1 (82,1-86,0) 81,9 (80,4-83,4) 80,0 (78,7-81,3) Hovedstaden Ja 337 / ,4 (77,3-85,0) 80,8 (77,5-83,7) 79,3 (76,7-81,8) Sjælland Ja 219 / ,7 (84,0-92,3) 87,3 (82,7-91,1) 86,6 (83,8-89,0) Syddanmark Ja 204 / ,6 (79,5-89,0) 81,7 (78,5-84,6) 84,6 (82,0-86,9) Midtjylland Ja 280 / ,4 (82,2-90,0) 84,2 (81,3-86,8) 75,8 (72,9-78,6) Nordjylland Ja 179 / ,3 (74,4-85,3) 75,0 (69,8-79,7) 69,7 (64,8-74,2) ¹Kvinder med brystbevarende operation ²kvinder der er opereret uanset operationstype Figur 10. Andel kvinder med invasivt karcinom, der modtager brystbevarende operation opgjort på regionalt og nationalt niveau. Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 26

29 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 10 Andelen af kvinder, der udelukkende modtager brystbevarende operation udgør 84,1 % på landsplan, og varierer mellem 80,3 % (Region Nordjylland) og 88,7 % (Region Sjælland) på regionalt niveau. Således opnår alle regioner en indikatorværdi, der ligger langt over standarden på >60 %. På det nuværende datagrundlag ses der en forbedring på nationalt niveau i runde III sammenlignet med første og anden screeningsrunde. Tabel 4 i appendiks 1 (supplerende tabeller) viser, at andelen af kvinder, der er diagnosticeret udelukkende med DCIS, og som modtager brystbevarende operation er 80,4 % på landsplan og varierer mellem 72,0 % (Region Midtjylland) og 91,9 % (Region Sjælland) på regionalt niveau. Styregruppens kommentar En vigtig forudsætning for at kunne udføre brystbevarende behandling ved brystkræft er, at der efter bortoperation af tumor kan opnås et kosmetisk acceptabelt resultat. Dette opnås bedst, når tumor er lille i forhold til brystet. Forudsætningerne for brystbevarende behandling er derfor bedre ved screeningopdagede ofte non palpable tumorer end ved klinisk diagnose af palpable tumorer. Samtlige screeningsregioner opfylder standarden med en bred marginal. Til dels kan dette tilskrives, at behandlingsrutiner er ændret siden de europæiske standarder, som ligger til grund for DKMS standarder, er udfærdiget. Anbefalinger Styregruppen anbefaler at standarden for indikatoren justeres og tilpasses efter afslutningen af 3. screeningsrunde 27

30 Indikator 11. Svartid Andel kvinder, der får screeningssvar, hvor tiden mellem screening og screeningssvar er mindre end 10 arbejdsdage. Standard: >95%. Datagrundlag: Der er kun inkluderet kvinder, der er blevet screenet og hvor svardatoen er oplyst. Tabel 11. Andel kvinder der får et screeningssvar 10 arbejdsdage efter screeningen opgjort på regionalt og nationalt niveau Uoplyst Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller¹/ antal Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner² (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej / (1) 80,0 (79,9-80,2) 85,1 (85,0-85,2) 71,0 (70,9-71,1) Hovedstaden Nej / (0) 52,5 (52,2-52,8) 72,0 (71,8-72,2) 21,7 (21,5-21,9) Sjælland Ja / (4) 96,0 (95,8-96,2) 99,3 (99,2-99,3) 78,2 (77,9-78,5) Syddanmark Ja / (0) 99,7 (99,7-99,8) 97,6 (97,5-97,7) 98,9 (98,9-99,0) Midtjylland Ja / (1) 99,9 (99,9-100,0) 99,7 (99,7-99,8) 96,7 (96,6-96,8) Nordjylland Nej / (6) 53,7 (53,1-54,3) 45,7 (45,3-46,1) 67,7 (67,2-68,1) ¹Antal screenede kvinder med screeningsvar efter max. 10 dage ²Antal screenede kvinder Figur 11. Andel af kvinder der får et screeningssvar 10 arbejdsdage efter screeningen opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 28

31 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 11 På landsplan får 80,0 % af alle kvinder svar på deres screening inden for 10 dage, og der er betydelig variation på regionalt niveau. Indikatoren opfyldes således ikke på nationalt plan, men tre regioner (Sjælland, Syddanmark og Midtjylland) opfylder indikatoren. Af tabel 3 i appendiks 1 (supplerende tabeller) fremgår det, at stort set alle kvinder har modtaget svar inden for den første måned efter deres screening. Styregruppens kommentar til indikator 11 For en velfungerende screening er det vigtigt, at kvinderne modtager hurtigt svar på undersøgelsen. Derfor er rekommandationen også >95%. Der er stadig mangel på mammaradiologer og visse steder screenes der som overarbejde. Kræftpatienterne kommer før screeningerne. Region Hovedstaden har siden november 2012 haft udtalte IT-problemer, som har hhv. umuliggjort og vanskeliggjort vurdering af screeningsmammografierne. Dette er den altoverskyggende forklaring på forlænget svartid i regionen. IT-problemerne har involveret samtlige radiologiske afdelinger i det gamle HS og i særdeleshed screeningsprogrammet. Anbefalinger til indikator 11 Intensivere uddannelsen af mammaradiologer og screeningen skal indgå som arbejdsområde på lige vilkår som de kliniske mammografier. 29

32 4. Beskrivelse af sygdomsområdet I forbindelse med implementeringen af Folketingets beslutning om indførelse af mammografiscreening, udarbejdede Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner en ramme, inden for hvilken dette behandlingstilbud skulle kvalitetsmonitoreres. Med udgangspunkt i EUREF s Europæiske Guidelines¹ skulle der dels udarbejdes kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark, dels skulle der udvikles og vedligeholdes et sæt kvalitetsindikatorer egnede til at monitorere screeningens kvalitet. Det blev forudsat, at kvalitetsmonitoreringen skulle baseres på data fra Landspatientregistret (LPR) med supplerende data fra andre registre efter behov, dog således at alle data skulle hentes direkte fra eksisterende datakilder. Det blev også fordret, at data skulle rapporteres på årlig basis i ikke-anonymiseret, enhedsspecifik form. I 2007 blev Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening (DKMS) nedsat med henblik på at varetage kvalitetsovervågningen. Styregruppen er sammensat i henhold til givet kommissorium. Heri indgår, at databasen er fagligt forankret i Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Mammakirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Styregruppen har siden udarbejdet retningslinjer, som kan læses på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside (www.drs.dk). Resultater fra de to første 2 årige runder kan ses på; Indeværende rapport dækker blot første halvdel af tredje runde. Tallene er derfor ufuldstændige og sammenligninger skal gøres med stor forsigtighed. Styregruppen for DKMS, Oktober 2013 Jens Peter Garne,Ledende overlæge, Formand for DKMS Mammakirurgisk Klinik, Aalborg Sygehus ¹14th Edition of the European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, Eds.: N. Perry, M. Boroeders, C. De Wolf, S. Törnberg, R. Holland, L. Von Karsa, European Communities,

33 5. Oversigt over indikatorerne Nr. Indikator område Indikator beskrivelse Type Standarder 1 2 Stråledosis Deltagelse Stråledosis ved PMMA* tykkelse 4,5 cm. *polymethylmethacrylate A. Andel af kvinder der møder op til screening ud af de inviterede kvinder B. Andel af kvinder der møder op til screening ud af target populationen Struktur <2,0mGy Proces >75% - 3 Overholdelse af fastlagt Andel af kvinder der geninviteres d til screening indenfor 2 år +/ 3mdr, ud af alle kvinder der Proces screeningsinterval geninviteres d til screening. 98% Genindkaldelse Andel af kvinder der indkaldes til klinisk mammografi (dvs supplerende diagnostik) ud af alle der Proces 4 møder op til screening. Første screeningsrunde Følgende screeningsrunder <5% <3% Intervalcancere Antallet af cancere fundet mellem to screeningsrunder hos kvinder, der ved screening er fundet uden Proces 5 tegn på kræft, sammenholdt med baggrundsincidensen ved fravær af screening. Indenfor første år (0-11 mdr) <30% Indenfor andet år (12-23 mdr) <50% 6 Invasive cancere Andel af invasive cancere c ud af det totale antal cancere c Proces 80 & 90% 7 Node negative cancere Andel af invasive cancere c der er lymfeknude negative ud alle invasive cancere c Resultat Første screeningsrunde >70% Følgende screeningsrunder >75% 8 Små cancere Andel af invasive cancere c med tumor størrelse 10 mm ud af alle invasive cancere c. Resultat Første screeningsrunde 25% Følgende screeningsrunder 30% 9 Benign vs. malign Ratio mellem benigne og maligne kirurgiske indgreb foranlediget af screeningsfund Proces 1: operation Brystkræftpatienter der modtager brystbevarende operation Svartid Andel af kvinder med invasiv cancer c og operation der modtager brystbevarende operation ud af alle kvinder med invasiv cancer c og operation. Første screeningsrunde Følgende screeningsrunder A. Tid mellem screening og screeningssvar i antal arbejdsdage B. Tid mellem screening og screeningssvar i proportioner 10 arbejdsdage Resultat Proces >50% >60% 10 arb.dage >95% 31

34 6. Datagrundlag Datagrundlaget for denne rapport vedrører de kvinder, der er inviteret til screening i første halvdel af den tredje runde af det nationale program for brystkræftscreening i deres respektive region. Invitationspopulationen er defineret som samtlige kvinder screeningsenhederne har inviteret senest den og tilbudt en screeningsdato i tredje screeningsrunde. Kvinder, der har frameldt deres deltagelse i screeningen i en tidligere screeningsrunde, er derfor ikke inkluderet i invitationspopulationen. En screeningsrunde er defineret som en programperiode, hvor startdato og slutdato er fastsat på regionsniveau. Det er defineret, at en kvinde tilhører tredje runde, hvis hendes tilbudte screeningsdato (bookingdato) ligger inden for regionens start og sluttidspunkt for tredje runde. Screeningsenhederne fastsætter selv datoen for start og slut af hver screeningsrunde, da de hverken i regionerne eller inden for regionen kører synkront. Antallet af kvinder, der indgår i beregningen af indikator 6, 7, 8, 9 og 10 varierer. Dette skyldes, at der i beregningen af de enkelte indikatorer tages hensyn til specifikke diagnosekoder, lymfeknudestatus og tumorstørrelse, samt om kvinden er opereret eller ikke opereret. Desuden anvendes Patobank data til at opgøre indikator 6, 7 og 8; LPR data til at opgøre indikator 9; samt både LPR og Patobank data til at opgøre indikator 10. Data indberettet til DKMS via web service Hver region har et centralt invitationssystem, hvorfra der via en web service kontinuerligt overføres følgende data til DKMS: CPR nummer, invitationsdato, bookingdato, rundenummer og svardato. Der foretages således ingen manuel indtastning. Samtlige invitationer, inklusive tilhørende personnumre, indgår i de regionale administrative invitationssystemer. DKMS har derfor 100 % dækningsgrad i forhold til de indberettende enheder (5 regionale screeningsenheder), og formentlig 100 % dækningsgrad for kvinder der inviteres til screening. Derimod har der været nogle fejl og mangler vedr. indberetning af svardato, bookingdato og rundenummer hvorfor der er gennemført et validerings projekt. Dette har medført, at flere regioner (Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden) har genindberettet data og ændret i indberetningssystemerne med henblik på at løse de identificerede problemer i de respektive regioner. Region Nordjylland, Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark har herefter ikke fremadrettet problemer med dobbeltindberetning eller korrekt indberetning af rundenummer. Region Midtjylland har identificeret årsagerne til deres problemer og vil i efteråret 2013 eller senest i foråret 2014 implementere en ændring i deres IT system, der løser problemer for runde II og fremad. Rapporten fra valideringsprojektet kan rekvireres hos databasens kontaktperson. Imidlertid er der identificeret et nyt problem hvor Region Hovedstaden og evt. Region Sjælland og Midtjylland har en fejl indberetningsproceduren, således at bookingdatoen ikke er indberettet korrekt for de kvinder, som har ændret deres først tilbudte screeningsdato (bookingdato). Dette betyder at tiden til geninvitation (indikator 3) ikke kan beregnes korrekt. Dette dataproblem efterforskes yderligere og søges korrigeret til den efterfølgende rapport. 32

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 Ny hjemmeside ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 www.kraeftscreening.rm.dk Brystkræftscreening Livmoderhalskræftscreening Tarmkræftscreening Kvinder mellem 50 og 69 år, bliver hvert andet år inviteret

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering

MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering 2004 Medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (1) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Mammografiscreeningen

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer Mammografiscreening i Danmark Kliniske retningslinjer Klinisk ansvarlig: I.Vejborg(1) Retningslinjerne er vedtaget af styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening den 25. oktober 2007

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Registre i medicinsk forskning Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Om mig Siden 2007 biostatistiker i Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. læst matematik i Tyskland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 11 Beslutningsoplæg vedrørende indførelse af brystkræftscreening i Region

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere