Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening"

Transkript

1 Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december

2 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB-Nord). Styregruppen for databasen har forestået den faglige kommentering og de anførte anbefalinger. Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening er Jens Peter Garne, ledende overlæge ved Mammakirurgisk Afd., Ålborg Universitetshospital, Kontaktperson for DKMS i KCEB-Nord er seniorforsker, ph.d. Ellen M. Mikkelsen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N, tlf , Kontaktperson for DKMS i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) er kvalitetskonsulent Lea Grey Haller, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik, Vest, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N, tlf , 1

3 Indholdsfortegnelse 2. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER OVERSIGTSTABEL OVER DE SAMLEDE INDIKATORRESULTATER RESULTATER FOR INDIKATORERNE... 4 Opgørelsesperiode... 4 Indikator 1. Stråledosis...5 Indikator 2. Deltagelse...8 Indikator 3. Overholdelse af fastlagt screeningsinterval...11 Indikator 4. Genindkaldelse...13 Indikator 5. Intervalcancer...15 Indikator 6. Invasive brysttumorer...18 Indikator 7. Node negative cancere...20 Indikator 8. Små cancere...22 Indikator 9. Benign vs. malign operation...24 Indikator 10. Brystkræftpatienter, der modtager brystbevarende operation...26 Indikator 11. Svartid BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OVERSIGT OVER INDIKATORERNE DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER APPENDIKS 1: SUPPLERENDE TABELLER APPENDIKS 2. DATADEFINITIONER

4 2. Konklusioner og anbefalinger Der har været gennemført to hele runder indenfor det nationale danske screeningsprogram. En sammenfatning af disse to kan findes på nedenstående link. https://www.sundhed.dk/content/cms/56/1856_årsrapport-dkms_2012_261112_final.pdf Denne rapport vedrører de kvinder, der er inviteret til screening i første halvdel af den tredje runde af det nationale program for brystkræftscreening i deres respektive region. En screeningrunde strækker sig over to år. Det er dog et krav, at kvalitetsdatabasen skal udgive årlige rapporter. Den hosliggende rapport er altså ikke en komplet runderapport, og de enkelte screeningssteder vil ikke være nået lige langt i runden ved rapporteringen. Rapporten skal derfor læses som en statusrapport, og de angivne resultater bør tolkes med forsigtighed. Styregruppen finder dog, at de her præsenterede data kan være til hjælp i kvalitetsarbejdet på de enkelte screeningsenheder. Styregruppen for DKMS, november 2013 Jens Peter Garne Formand for DKMS Ledende overlæge Mammakirurgisk Klinik Aalborg Sygehus 2

5 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % Runde III Runde II Runde I Indikator 1: Stråledosis. Andel kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af inviterede kvinder. Mindre end 2,0 mgy - Ikke opgjort 1 Ikke opgjort 1 Ikke opgjort 1 Indikator 2A: Deltagelse. Andel kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af inviterede kvinder. Indikator 2B: Deltagelse. Andel kvinder der får fortaget en screeningsmamografi ud af alle kvinder i Danmark pr. 1/ i alderen år. Indikator 3: Screeningsinterval. Andel kvinder der geninviteres til screeningsmammografi inden for 2 år +/- 3mdr. ud af alle kvinder, der geninviteres til screening. Indikator 4: Genindkaldelse. Andel kvinder, der indkaldes til klinisk mammografi (dvs. supplerende diagnostik) på baggrund af et anormalt screeningsresultat, ud af alle der møder op til organiseret screening. Indikator 5a: Intervalcancer inden for første år. Andel kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for 12 måneder efter screening. Indikator 5b: Intervalcancer inden for måneder. Andel kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for måneder efter screening. Indikator 6: Invasive brysttumorer. Andel invasive brysttumorer ud af alle invasive brysttumorer incl. DCIS. Indikator 7: Node negative cancere. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom med negativ lymfeknudestatus. Indikator 8: Små cancere. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom hvor tumor er højst 10mm. Indikator 9: Benign vs. malign operation. Antal kvinder opereret for benigne brysttumorer i forhold til antal kvinder opereret for maligne brysttumorer. Indikator 10: Brystkræftpatienter der modtager brystbevarende operation. Andel kvinder med invasivt karcinom, der modtager brystbevarende operation. Over 75% - 80,2 (80,1-80,3) 81,5 (81,4-81,6) 77,4 (77,3-77,5) Ikke fastsat - 37,7 (37,6-37,8) 76,7 (76,6-76,8) 75,1 (75,0-75,3) Mindst 98% - 77,9 (77,7-78,1) 52,1 (51,9-52,2) Ikke opgjort 2 Mindre end 3% - 2,9 (2,9-3,0) 2,6 (2,5-2,6) 3,0 (2,9-3,0) Mindre end 30% - Ikke opgjort 2 25,9 (23,5-28,5) 26,7 (24,3-29,3) Mindre end 50% - Ikke opgjort 2 46,0 (42,8-49,4) 41,0 (38,0-44,2) Mindst 80% og højst 90% - 85,6 (83,9-87,1) 85,3 (84,0-86,5) 86,5 (85,4-87,4) Højere end 75% 2,0 72,6 (70,2-74,9) 69,8 (68,0-71,6) 67,5 (66,0-69,0) Højere end 30% 1,7 41,2 (38,7-43,8) 39,7 (37,8-41,6) 36,6 (34,9-38,4) Højst 1:4-1:8,8 (1:10,2-1:7,6) 1:8,3 (1:9,2-1:7,5) 1:6,1 (1:6,6-1:5,7) Højere end 60% - 84,1 (82,1-86,0) 81,9 (80,4-83,4) 80,0 (78,7-81,3) 3

6 Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % Runde III Runde II Runde I Indikator 11: Svartid. Andel screenede kvinder der modtager screeningssvar inden for højst 10 arbejdsdage. 1 Ikke opgjort på landsplan 2 Ikke opgjort på landsplan 3 Opgjort i forhold til baggrundsincidensen i 2006 Højere end 95% 1,4 80,0 (79,9-80,2) 85,1 (85,0-85,2) 71,0 (70,9-71,1) 3. Resultater for indikatorerne Opgørelsesperiode Denne rapport vedrører de kvinder, der er inviteret til screening i første halvdel af den tredje runde af det nationale program for brystkræftscreening i deres respektive region. Data er løbende indberettet fra de fem regioners invitationssystemer til DKMS s webservice og udtrukket den Herefter er de øvrige relevante data udtrukket fra henholdsvis Patologidatabanken (Patobanken) og Landspatientregisteret (LPR) den En screeningsrunde er defineret som en programperiode, hvor startdato og slutdato er fastsat på regionsniveau. Start og forventet slut tidspunktet for anden screeningsrunde er forskelligt for de fem regioner, og er derfor anført separat for hver region (tabel A). Tabel A. Start- og forventet sluttidspunkt for tredje screeningsrunde i det nationale screeningsprogram Region Start Slut forventet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Rapporten inkluderer indikator resultaterne for første halvdel af tredje screeningsrunde samt fra de to foregående screeningsrunder. Ved sammenligning af resultaterne må der tages højde for at; (1) runde III er langt fra afsluttet, (2) der mangler opfølgningstid for de kvinder, der er screenet sidst og (3) der er en vis forsinkelse i indberetning af data til LPR. Disse problemstillinger betyder, at nogle af indikatorresultaterne i denne halv-runde rapport kan være underestimerede, og andre kan være overestimerede sammenlignet med resultaterne fra runde I og II. Ved sammenligning af runderne må der desuden tages højde for, at runde I er en prævalensrunde og de følgende er incidensrunder. Se endvidere beskrivelse af datagrundlag under hver indikator samt datadefinitioner i appendiks 2. 4

7 Indikator 1. Stråledosis Stråledosis ved PMMA (polymethylmethacrylate) tykkelse 4,5 cm. Datagrundlag: Manuelle indberetninger fra screeningsstederne i de fem regioner. Standard: <2,0mGy. Stråledosis, der overstiger tærskelværdierne betragtes som en bivirkning ved screeningsprogrammet, men samtidigt er effekten af screeningsprogrammet stærkt afhængig af sufficient billedoptagelse. Data skal afrapporteres som Mean Glandular Dose (MGD), som er stråledosis målt på et 45 mm PMMA testfantom - svarende til 53 mm EU-standardbryst, normeret til 50 % fedt og 50 % kirtelvæv. Stråledosis skal registreres minimum én gang ugentligt, for hvert apparat, der anvendes til mammografiscreening. Tabel 1. Gennemsnitlig stråledosis per stråleenhed for hvert screeningssted Region Apparat Standard opfyldt Antal målinger Dato, første måling 1 Dato, sidste måling 2 Uger siden målings start Antal målinger pr uge Gennemsnit AGD(mGy) (95% CI) Hovedstaden Bispebjerg Hospital - Rum A Bispebjerg Hospital - Rum B Bispebjerg Hospital - Rum C Bispebjerg Hospital - Rum E Bornholms Hospital Ja JAN JUN ,31 1,20(1,19-1,20) Ja JAN JUN ,36 1,20(1,19-1,21) Ja JAN JUN ,30 1,09(1,08-1,09) Ja JAN JUN ,51 1,09(1,09-1,10) Ja JAN MAY ,85 1,01(1,01-1,01) Herlev - Rum 1 Ja FEB JUN ,57 1,09(1,09-1,09) Herlev - Rum 2 Ja FEB JUN ,78 1,04(1,03-1,04) Herlev - Rum 3 Ja FEB JUN ,77 1,22(1,22-1,23) Hillerød - Rum 1 Ja JAN JUN ,68 1,09(1,09-1,09) Hillerød - Rum 2 Ja JAN JUN ,73 1,31(1,31-1,31) Hillerød - Rum 3 Ja JAN JUN ,41 1,16(1,16-1,17) Midtjylland Hvidovre Hospital - Rum A Hvidovre Hospital - Rum B Hvidovre Hospital - Rum C Screeningsenhed Holstebro Screeningsenhed Horsens Screeningsenhed Randers Screeningsenhed Viborg Screeningsenhed Århus Ja JAN JUN ,38 1,09(1,08-1,09) Ja JAN JUN ,49 1,45(1,41-1,50) Ja JAN JUN ,55 1,11(1,10-1,11) Ja 15 15JAN JUN ,21 1,01(1,00-1,03) Ja 13 15JAN JUN ,18 1,06(1,02-1,10) Ja 16 15JAN JUN ,22 1,22(1,16-1,27) Ja 12 15JAN JUN ,16 1,06(1,04-1,08) Ja 14 15JAN JUN ,19 0,95(0,92-0,99) 5

8 Region Apparat Standard opfyldt Antal målinger Dato, første måling 1 Dato, sidste måling 2 Uger siden målings start Antal målinger pr uge Gennemsnit AGD(mGy) (95% CI) Nordjylland Sjælland Aalborg Sygehus Nord/Rum S - sn 1586 Aalborg Sygehus Nord/Rum SC - Inspiration Hjørring/MAS3 - Inspiration Hjørring/MAS4 - Novation Thisted - Mammo Rum D Mammografirum 2 Mammografirum 3 Ja 63 13FEB JUN ,89 1,04(1,00-1,09) Ja 65 13FEB JUN ,92 1,33(1,27-1,38) Ja 71 13FEB JUN ,00 1,00(0,98-1,03) Ja 75 13FEB JUN ,06 0,83(0,80-0,86) Ja 40 09FEB APR ,67 1,31(1,26-1,36) Ja 16 15JAN JUN ,76 0,99(0,92-1,06) Ja 15 15JAN JUN ,71 0,62(0,57-0,67) Syd bus Ja 20 15JAN JUN ,95 0,45(0,43-0,47) Vest bus Ja 19 15JAN JUN ,90 0,49(0,41-0,57) Øst bus Ja 21 15JAN JUN ,00 0,58(0,24-0,91) Syddanmark Bus 1 - Esbjerg Ja 35 05JUL JUN ,69 1,26(1,23-1,30) Bus 2 - Åbenrå Ja 35 04JUL JUN ,69 1,48(1,39-1,57) Bus 3 - Vejle Ja 35 10JUL JUN ,70 1,35(1,25-1,44) Bus 4 - Fyn Ja 33 13AUG JUN ,73 1,43(1,34-1,53) OUH - Inspiration Ja 38 06JUL JUN ,75 1,79(1,73-1,86) OUH - Mammo 1 Ja 44 02JUL JUN ,86 1,36(1,26-1,47) OUH - Mammo 2 Ja 42 02JUL JUN ,82 1,33(1,27-1,39) *Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 1 Det gennemsnitlige antal målinger pr. uge varierer mellem 0,16 (Screeningsenhed Viborg) og 4,78 (Herlev Rum 2). I store træk ser det ud til, at region Hovedstanden registrerer stråledosis én gang dagligt, region Nordjylland, Syddanmark og Sjælland registrerer én gang ugentlig, og region Midtjylland registrerer én gang per måned. Det er vedtaget, at stråledosis skal registreres minimum én gang ugentligt, for hvert apparat, der anvendes til mammografiscreening. Alle apparater overholder standarden stråledosis <2,0 mgy, når konfidensintervallet tages i betragtning. Styregruppens kommentar til indikator 1 Den registrerede forskel i stråledosis afspejler dels teknologiske forskelle dels kravet om sufficient billedoptagelse. Det findes nu en arbejdsgruppe blandt fysikere i DK, hvor man vil fastsætte nationale procedurer for kvalitetskontrol af udstyr. Dette inkluderer procedure for måling af AGD. Man vil sikre, at AGD måles ens over 6

9 hele landet. Det diskuteres også, hvordan man evt. kan erstatte de nuværende rapporteringer, som er fantom målinger, med målinger, som stammer fra patienter. Anbefalinger til indikator 1 Styregruppen anbefaler, at Region Sjælland undersøger, hvorfor ét apparat angiveligt afviger fra de øvrige. Målinger af stråledosis er også en indikator på, at der foretages regelmæssig fysisk-teknisk kvalitetskontrol, hvorfor det fortsat anbefales, at der foretages ugentlige målinger af systemet og at der arbejdes på en ensartet radiologisk kvalitet. Det kan overvejes, om der skal arbejdes videre med at indhente data om stråledosisniveau på individniveau, og at data kan indberettes elektronisk til DKMS. 7

10 Indikator 2. Deltagelse 2A: Andel kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af de inviterede kvinder. Standard >75% Tabel 2A. Andel kvinder, der har fået foretaget en screeningsmammografi opgjort på regionalt og nationalt niveau Standard Aktuelle runde Tidligere runder 1 Tæller/ Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja / ,2 (80,1-80,3) 81,5 (81,4-81,6) 77,4 (77,3-77,5) Hovedstaden Ja / ,0 (77,8-78,2) 72,3 (72,1-72,5) 73,1 (72,9-73,3) Sjælland Ja / ,7 (80,4-81,0) 80,7 (80,4-81,0) 81,2 (81,0-81,5) Syddanmark Ja / ,3 (81,1-81,6) 92,8 (92,6-92,9) 86,6 (86,4-86,8) Midtjylland Ja / ,6 (83,3-83,9) 82,3 (82,1-82,5) 77,4 (77,2-77,6) Nordjylland Ja / ,7 (77,2-78,1) 82,8 (82,5-83,0) 65,1 (64,8-65,5) ¹Antal kvinder, der har fået en screeningsmammografi / kvinder der er inviteret til screening Figur 1. Deltagelse på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 2A I første halvdel af tredje screeningsrunde er der inviteret i alt kvinder, hvilket svarer til godt halvdelen af det totale antal kvinder ( ), der blev inviteret i hele screeningsrunde II. I første halvdel af tredje runde er deltagelsesprocenten 80,2 på landsplan og varierer mellem 77,7 og 83,6 på regionalt niveau. Standarden på >75 % er således opnået på landsplan og for alle regioner. Den nationale deltagelsesprocent er en anelse lavere i runde III sammenlignet med runde II, men der må tages højde for at runden endnu ikke er afsluttet, og der kan være et vist forsinkelse i indberetning af data. 8

11 Styregruppens kommentar til indikator 2A Deltagelsesgraden er en vigtig faktor i screening. Allerede i første runde lå den over grænsen på 75 %, og i den anden runde er den oppe over 80 %, hvilket må betragtes som meget tilfredsstillende. De præliminære tal for første del af runde 3 viser at alle regioner nu ligger over standarden på 75 %. Anbefalinger til indikator 2A En fortsat åben information om mammografiscreeningen bør efterstræbes. Tiltag som kan øge deltagelsesgraden bør prøves, for eksempel SMS påmindelse. 2B: Andel kvinder der får fortaget en screeningsmammografi ud af alle kvinder i targetpopulationen¹. ¹ Target Populationen = antal i Danmark pr i alderen år Standard: ikke fastsat. Tabel 2B. Andel af kvinder i targetpopulationen, der har fået foretaget en screeningsmammografi opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Runde III Runde II 3 Runde I Opfyldt 1 Nævner 2 % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark / ,8 (38,7-38,9) 72,4 (72,3-72,5) 75,7 (75,6-75,8) Hovedstaden / ,1 (41,9-42,3) 68,0 (67,8-68,2) 71,7 (71,5-71,9) Sjælland / ,6 (44,4-44,9) Ikke opgjort 78,3 (78,1-78,6) Syddanmark / ,3 (37,0-37,5) 82,5 (82,4-82,7) 81,3 (81,1-81,5) Midtjylland / ,7 (33,5-33,9) 79,1 (78,9-79,3) 77,7 (77,5-77,9) Nordjylland / ,2 (34,8-35,5) 82,8 (82,6-83,1) 66,4 (66,0-66,7) 1 Der er ikke fastsat en standard for denne indikator 2 Antal kvinder, der har fået en screeningsmammografi / targetpopulationen 3 I Sjælland var runde II afkortet og en opgørelse i forhold til targetpopulationen var derfor irrelevant Figur 2. Deltagelse i forhold til targetpopulationen på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. 9

12 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 2B Deltagelsesprocenten for targetpopulationen er 38,8 på landsplan og varierer mellem 33,7 (Region Midtjylland) og 44,6 (Region Sjælland) på regionalt niveau. Det giver ikke mening at sammenligne indikator resultaterne for runde III med de foregående runder, da targetpopulationen er det totale antal kvinder i alderen mellem år, som der er hensigten, at screeningsprogrammet skal nå i løbet af en toårig periode. Dvs. nævneren svarer til en hel screeningsrunde i modsætning til tælleren, der kun svarer til en halv runde. Styregruppens kommentar til indikator 2B Der findes ingen internationale standarder, der kan anvendes som udgangspunkt for at fastsætte en dansk standard for deltagelsesprocenten i forhold til targetpopulationen. Indikatoren kan først vurderes efter runden er afsluttet. Anbefalinger til indikator 2B Deltagelsesgraden bør følges, ligesom den internationale udviklingen i området. 10

13 Indikator 3. Overholdelse af fastlagt screeningsinterval Andel af kvinder, der geninviteres til screeningsmammografi inden for 2 år + - 3måneder ud af alle kvinder, der geninviteres til screening. Standard: 98%. Tabel 3. Andel af kvinder der geninviteres til screeningsmammografi inden for 2 år + - 3mdr.ud af alle kvinder, der geninviteres til screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Efter runde II Efter runde I opfyldt nævner % 95% CI % (95% CI) Danmark Nej / ,9 (77,7-78,1) 52,1 (51,9-52,2) Hovedstaden Nej / ,6 (57,2-57,9) 26,5 (26,3-26,8) Sjælland Nej / ,1 (68,4-69,7) 69,6 (69,2-70,0) Syddanmark Nej / ,7 (92,5-92,9) 70,0 (69,8-70,3) Midtjylland Nej / ,5 (93,2-93,7) 54,8 (54,5-55,1) Nordjylland Nej / ,9 (84,4-85,3) 56,9 (56,4-57,4) Figur 3. Andel af kvinder, der geninviteres til screeningsmammografi opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 3 På landsplan geninviteres 77,9 % ( ) af de relevante kvinder inden for den fastsatte tidsfrist på 2 år plus/ minus 3 måneder, og der ses stor variation på regionalt niveau (57,6 % til 93,5 %). Indikator standarden opnås således hverken på nationalt eller regionalt niveau, men på det nuværende datagrundlag ses der en 11

14 betydelig forbedring for først halvdel af runde III sammenlignet med de foregående runder. Som det fremgår af tabel 1 i appendiks (supplerende tabeller), bliver 3,2 % og 18.9 % af kvinderne geninviteret henholdsvis for tidligt og for sent på nationalt niveau. Styregruppens kommentar til indikator 3 Arbejdet med at få en korrekt intervallængde har taget længere tid end forventet. Kapacitetsproblemer har også spillet ind. Dog går udviklingen klart den rigtige vej. For Hovedstaden, der har den mindste opfyldelsesgrad, er datagrundlaget efterfølgende blevet undersøgt og det er fundet en fejl i indberetningsproceduren, der gør at tiden til geninvitation ikke kan beregnes korrekt ( se evt. datagrundlag side 32). Dette efterforskes yderligere og søges korrigeret til den efterfølgende rapport. Anbefalinger til indikator 3 Det bør fremover være fokus på at efterstræbe en korrekt intervallængde og at screeningen holdes synkroniseret. 12

15 Indikator 4. Genindkaldelse Andel af kvinder, der indkaldes til klinisk mammografi (dvs. supplerende diagnostik) på baggrund af et anormalt screeningsresultat, ud af alle der møder op til organiseret screening. Standard: 3%. Tabel 4. Andel af kvinder med anormalt screeningsresultat, der skal indkaldes til klinisk mammografi efter screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja / ,9 (2,9-3,0) 2,6 (2,5-2,6) 3,0 (2,9-3,0) Hovedstaden Ja* / ,1 (2,9-3,2) 2,8 (2,7-2,9) 2,8 (2,8-2,9) Sjælland Ja / ,3 (2,1-2,4) 2,0 (1,9-2,2) 2,8 (2,7-2,9) Syddanmark Ja / ,7 (2,6-2,8) 2,6 (2,6-2,7) 2,5 (2,4-2,6) Midtjylland Ja / ,3 (2,1-2,4) 2,3 (2,2-2,4) 3,0 (2,9-3,1) Nordjylland Nej / ,8 (5,5-6,1) 3,0 (2,8-3,1) 4,7 (4,5-4,9) *Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Figur 4. Andel af kvinder, med anormalt screeningsresultat, der skal indkaldes til klinisk mammografi efter screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 4 Andelen af kvinder, der skal indkaldes til supplerende diagnostik efter screening udgør 2,9 % på landsplan og varierer mellem 2,3 % og 5,8 % på regionalt niveau. Standarden på <3 % opnås således på nationalt niveau og af fire ud af fem regioner. Fra anden screeningsrunde til første halvdel af tredje screeningsrunde ses der især for Region Nordjylland en stigning i andelen af genindkaldelser. Den højere genindkaldelsesprocent i 13

16 Region Nordjylland skyldes til en vis grad indberetningsfejl, således at antallet af kvinder med anormalt screeningsresultat også inkluderer kvinder med anormalt screeningsresultat alene pga. teknisk dårlige billeder. Styregruppens kommentar til indikator 4 De gennemgående lave genindkaldelsesprocenter er tilfredsstillende. Anbefalinger til indikator 4 At Region Nordjylland gennemgår deres procedure med henblik om indberetningsproceduren evt. kan justeres. 14

17 Indikator 5. Intervalcancer Antal kvinder diagnosticeret med invasivt karcinom mellem to screeningsrunder (2 års periode) blandt kvinder, der ved screening er fundet uden tegn på kræft, sammenholdt med baggrundsincidensen ved fravær af screening. 5A: Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for 12 måneder efter screening. Standard: Inden for første år ( 12 måneder) <30 % Tabel 5A. Andel kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for 12 måneder efter screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller 1 / Efter runde II Efter runde I opfyldt nævner 2 % 95% CI % (95% CI) Danmark Ja 83,1 / 321,6 25,9 (23,5-28,5) 26,7 (24,3-29,3) Hovedstaden Ja 93,9 / 338,8 27,7 (23,3-33,0) 30,6 (26,0-36,1) Sjælland Ja 69,8 / 370,4 18,8 (13,8-25,7) 26,9 (21,8-33,2) Syddanmark Ja 76,9 / 314,1 24,5 (20,1-29,9) 21,5 (17,4-26,7) Midtjylland Ja 83,9 / 287,1 29,2 (24,0-35,5) 26,1 (21,1-32,2) Nordjylland Ja 83,6 / 285,9 29,3 (22,3-38,4) 28,1 (20,5-38,7) ¹ Incidens inden for første år, pr kvinder. ² Baggrundsincidens fra 2006 (året før det nationale screeningsprogram blev indført) pr kvinder Figur 5A. Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for 12 måneder efter screening Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 15

18 5B: Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for måneder efter screening. Standard: Inden for andet år (>12 & 24måneder) <50 %. Tabel 5B. Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for måneder efter screening opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller 1 / Efter runde II Efter runde I opfyldt nævner 2 % 95% CI % (95% CI) Danmark Ja 147,9 / 321,6 46,0 (42,8-49,4) 41,0 (38,0-44,2) Hovedstaden Ja* 169,8 / 338,8 50,1 (44,0-57,1) 27,4 (23,1-32,6) Sjælland Ja 160,4 / 370,4 43,3 (35,3-53,1) 42,1 (35,6-49,8) Syddanmark Ja 124,0 / 314,1 39,5 (33,8-46,1) 51,1 (44,5-58,8) Midtjylland Ja* 147,8 / 287,1 51,5 (44,4-59,6) 44,5 (37,9-52,4) Nordjylland Ja 138,3 / 285,9 48,4 (39,2-59,8) 47,4 (37,1-60,6) 1 Incidens inden for mdr., pr kvinder. 2 Baggrundsincidens fra 2006 (året før det nationale screeningsprogram blev indført) pr kvinder * Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Figur 5B. Andel af kvinder diagnosticeret med intervalcancer inden for måneder efter screening Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 5 Forekomsten af intervalcancer er beregnet ved, at den regionale incidens af brystkræft inden for henholdsvis det første og det andet år efter negativ (ikke cancer) screeningsundersøgelse, er sammenholdt med den regionale incidens af brystcancer i Dette er et udtryk for det antal kvinder med brystkræft, man ikke finder ved screeningsprogrammet, i forhold til det antal man ville forvente at finde, hvis incidensen var lige som i 2006, før implementeringen af det nationale screeningsprogram. Der er således ikke taget højde for, om 16

19 incidensen af brystkræft er ændret i mellemtiden og uafhængigt af screeningsprogrammet, eller om alderssammensætningen er forandret, men hvis det er tilfældet, kan forekomsten af intervalcancer være over- eller underestimeret. Det totale antal kvinder med intervalcancer efter runde II er 1156, opgjort Mindre end 12 måneder efter screening er andelen af kvinder med intervalcancer på landsplan 25,9 %, og i tidsperioden måneder efter screening er andelen 46,0 %, hvilket er bedre end de fastsatte standarder på <30 % og <50 %. Standarden overholdes ligeledes på regionalt plan både i det første og det andet år. Styregruppens kommentar til indikator 5 Intervalcancerraten er en vigtig indikator for screeningsprogrammets kvalitet og for sensitiviteten af screeningsproceduren. Resultaterne er tilfredsstillende i alle fem regioner. Anbefalinger til indikator 5 Det kan overvejes om incidens tal fra 2006 fremover vil være et korrekt mål for baggrundsincidensen, eller der kan findes bedre alternativer. 17

20 Indikator 6. Invasive brysttumorer Andel kvinder med invasive 1 brysttumorer ud af det totale antal kvinder med invasive 1 brysttumorer eller duktalt carcinoma in situ (DCIS), hvor tumorerne er diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. 1 Karcinomer, sarkomer og maligne lymfomer. Standard: 80% & 90%. Datagrundlag: Der er inkluderet samtlige kvinder, der har diagnosen DCIS, karcinom, sarkom eller malignt lymfom samt har et anormalt screeningsresultat. Tabel 6. Andel invasive brysttumorer ud af alle invasive brysttumorer + DCIS opgjort på regionalt og nationalt niveau. Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja / ,6 (83,9-87,1) 85,3 (84,0-86,5) 86,5 (85,4-87,4) Hovedstaden Ja 454 / ,2 (81,9-88,1) 84,5 (81,9-86,9) 85,9 (83,8-87,8) Sjælland Ja 271 / ,8 (81,4-89,4) 83,0 (78,6-86,8) 85,4 (82,8-87,8) Syddanmark Ja 268 / ,7 (77,1-85,7) 83,5 (80,8-86,0) 84,1 (81,8-86,3) Midtjylland Ja 339 / ,8 (82,0-89,1) 87,2 (84,8-89,3) 87,9 (85,8-89,8) Nordjylland Ja* 233 / ,7 (86,4-93,9) 88,4 (84,7-91,5) 92,2 (89,2-94,5) *Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Figur 6. Andel invasive brysttumorer ud af alle invasive brysttumorer inkl. DCIS Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 18

21 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 6 Andelen af invasive brysttumorer diagnosticeret på baggrund af første halvdel af tredje screeningsrunde udgør 85,6 % på landsplan og varierer mellem 81,7 % og 90,7 % på regionalt niveau. Standarden på 80 & 90 % overholdes både på nationalt og regionalt niveau, og på nuværende tidspunkt ses der ikke nogen ændringer på nationalt niveau i forhold til de tidligere runder. Styregruppens kommentar til indikator 6 Overdiagnostik af cancere, som ikke ville være diagnosticeret i fravær af screening, er en vigtig negativ effekt af et screeningsprogram. Diagnostik af forstadier (DCIS) udgør en specifik udfordring. Det skønnes, at uden sufficient kirurgisk behandling vil % af DCIS-forandringer udvikles til invasive cancere. For at minimere såvel under- som overdiagnostik er en balance mellem invasive og in situ cancere nødvendig; en balance som alle 5 regioner har opnået i tilfredsstillende grad. Anbefalinger til indikator 6 Fortsat fokus på indikatorværdien er vigtig for at vedligeholde balancen mellem mulig over- og underdiagnostik. 19

22 Indikator 7. Node negative cancere Andel kvinder med invasive karcinomer 1 der er lymfeknude negative, ud af alle opererede kvinder med invasive karcinomer 1. 1 Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Standard: >75%. Datagrundlag: Der er inkluderet kvinder, der er blevet opereret samt har diagnosen invasivt karcinom, og hvor lymfeknudestatus er registreret samt har et anormalt screeningsresultat. Tabel 7. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom med negativ lymfeknude status opgjort på regionalt og nationalt niveau Uoplyst Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Antal 2 Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner 1 (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej / (2) 72,6 (70,2-74,9) 69,8 (68,0-71,6) 67,5 (66,0-69,0) Hovedstaden Nej 281 / (2) 69,0 (64,3-73,5) 70,0 (66,3-73,5) 67,4 (64,4-70,3) Sjælland Ja* 178 / (3) 74,5 (68,5-79,9) 74,0 (68,2-79,1) 69,6 (66,0-73,1) Syddanmark Ja* 175 / (2) 74,2 (68,1-79,6) 70,2 (66,5-73,7) 68,4 (65,1-71,5) Midtjylland Ja 249 / (1) 77,6 (72,6-82,0) 69,4 (65,9-72,8) 67,6 (64,4-70,7) Nordjylland Nej 148 / (3) 68,2 (61,6-74,3) 66,2 (60,7-71,5) 61,6 (56,5-66,4) ¹ Kvinder med lymfeknude negativt invasivt karcinom / kvinder med invasivt karcinom ² Kvinder der er opereret, men hvor lymfeknude status er uoplyst * Indikerer at konfidensintervallet indeholder standarden Figur 7. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom med negativ lymfeknude status opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 20

23 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 7 I første halvdel af tredje screeningsrunde har 29 (2,0 %) af de i alt kvinder, der er opereret for invasivt karcinom, ikke fået registreret lymfeknudestatus. Det tilsvarende antal i hele anden screeningsrunde var 39 (1,5 %). Andelen af kvinder med lymfeknude negativ sygdom opereret for screeningsdetekteret brystkræft udgør 72,6 % på landsplan og varierer mellem 68,2 % og 77,6 % på regionalt niveau. Standarden på >75 % opfyldes nu af tre regioner. Den positive tendens fra første til anden screeningsrunde ser ud til at forsætte i første halvdel af tredje screeningsrunde både på regionalt og nationalt niveau, men det må tages i betragtning at runde III endnu ikke er afsluttet. Styregruppens kommentar til indikator 7 Ifølge de Europæiske Guidelines, som har dannet basis for fastsættelsen af databasens standarder, burde niveauet ligge på >75 %. De Europæiske Guidelines er imidlertid skrevet, inden sentinel node metoden blev implementeret på bred basis. Metoden har medført, at spredning til lymfeknuderne nu kan identificeres med større sensitivitet, hvorfor antallet af node negative patienter bliver lavere. Der ses fortsat en positiv tendens fra første til tredje runde i alle regioner, hvilket må tilskrives, at et større antal kvinder nu befinder sig i incidensscreeningspopulationen. Anbefalinger til indikator 7 Udviklingen følges de nærmeste år med henblik på om målopfyldelsen forsat forbedres. Når steadystate indtræder, vurderes det, om standarden skal ændres. 21

24 Indikator 8. Små cancere Andel kvinder med invasivt karcinom 1 med tumor størrelse 10 mm ud af alle opererede kvinder med invasivt karcinom 1. 1 Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Standard: 30%. Datagrundlag: Der er inkluderet kvinder, der er blevet opereret, har diagnosen invasivt karcinom og hvor tumorstørrelse er registreret samt der er et anormalt screeningsresultat. Tabel 8. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom hvor tumor er 10mm, opgjort på regionalt og nationalt niveau Uoplyst Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller/ Antal 2 Runde III Runde II Runde I* opfyldt nævner 1 (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja 587 / (2) 41,2 (38,7-43,8) 39,7 (37,8-41,6) 36,6 (34,9-38,4) Hovedstaden Ja 153 / (1) 37,4 (32,7-42,3) 44,9 (41,1-48,8) 39,1 (35,6-42,8) Sjælland Ja 108 / (2) 44,4 (38,1-50,9) 42,5 (36,5-48,7) 38,6 (34,9-42,4) Syddanmark Ja 105 / (1) 44,1 (37,7-50,7) 37,1 (33,4-40,9) 37,1 (33,7-40,5) Midtjylland Ja 126 / (1) 39,3 (33,9-44,8) 37,7 (34,1-41,4) 33,6 (29,8-37,6) Nordjylland Ja 95 / (4) 44,6 (37,8-51,5) 36,1 (30,8-41,8) 28,9 (23,2-35,3) 1 Kvinder med invasivt karcinom 10mm / kvinder med invasivt karcinom 2 Kvinder der er opereret, men hvor tumorstørrelse er uoplyst * Runde er en prævalensrunde og runde og runde er incidensrunder Figur 8. Andel kvinder opereret for invasivt karcinom hvor tumor er 10mm, opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 22

25 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 8 I første halvdel af tredje screeningsrunde har 25 (2,0 %) af de i alt kvinder, der er opereret for invasivt karcinom, ikke fået registreret tumor størrelse, hvilket er markant lavere end i runde II, hvor 128 (5,0 %) ikke havde fået registreret størrelse af tumor. Andelen af kvinder, der er opereret for invasivt karcinom, der er 10 mm, udgør 41,2 % på landsplan og varierer mellem 37,4 % og 44,6 % på regionalt niveau. Således opnås standarden på 30 % både på nationalt og regionalt niveau. Den positive udvikling fra første til anden screeningsrunde i andelen af små tumorer ser ud til at forsætte i første halvdel af tredje screeningsrunde, men der gøres opmærksom på, at data ikke dækker den fulde runde III. Styregruppens kommentar til indikator 8 Standarden opfyldes pænt i alle regioner. Anbefalinger til indikator 8 Der skal forsat satses på en forbedret god kodepraksis, så alle invasive cancere registreres med størrelse. 23

26 Indikator 9. Benign vs. malign operation Ratio mellem antal kvinder med benigne operationsfund og antal kvinder med maligne operationsfund, hvor operationen er foranlediget af et anormalt screeningsresultat. Standard: 1:4. Datagrundlag: Der er inkluderet kvinder, der har en operationskode, en diagnosekode for benign brystforandring eller primær brystcancer samt har et anormalt screeningsresultat. DCIS er inkluderet i de maligne operationsfund. Der er udelukkende anvendt LPR data, hvorfor antallet af kvinder med brysttumorer ikke er helt identisk med opgørelserne i indikator 6, 7, 8 og 10. Tabel 9. Antal kvinder opereret for benigne brysttumorer i forhold til antal kvinder opereret for primære maligne brysttumorer, opgjort på regionalt og nationalt niveau Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller¹/ Runde III Runde II Runde I opfyldt Nævner² Ratio 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja 202 / :8,8 (1:10,2-1:7,6) 1:8,3 (1:9,2-1:7,5) 1:6,1 (1:6,6-1:5,7) Hovedstaden Ja 40 / 518 1:13,0 (1:18,3-1:9,4) 1:11,2 (1:14,5-1:8,8) 1:9,1 (1:11,0-1:7,6) Sjælland Ja 48 / 310 1:6,5 (1:8,9-1:4,8) 1:7,8 (1:10,9-1:5,6) 1:6,7 (1:8,2-1:5,6) Syddanmark Ja 44 / 307 1:7,0 (1:9,8-1:5,1) 1:6,2 (1:7,5-1:5,2) 1:5,5 (1:6,4-1:4,7) Midtjylland Ja 39 / 389 1:10,0 (1:14,2-1:7,2) 1:9,4 (1:11,8-1:7,6) 1:5,9 (1:6,9-1:5,0) Nordjylland Ja 31 / 253 1:8,2 (1:12,3-1:5,6) 1:8,1 (1:11,3-1:5,9) 1:3,7 (1:4,5-1:3,0) ¹ Kvinder med benigne brysttumorer ² kvinder med primære maligne brysttumorer Figur 9. Andel kvinder opereret for benigne brysttumorer, opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 24

27 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 9 På landsplan er antallet af kvinder, der er opereret for benigne brysttumorer versus kvinder, der er opereret for maligne brysttumorer 1:8,8. På regionalt plan varierer resultaterne betydeligt, men i ingen regioner bliver der opereret færre end 6,5 kvinder for maligne brysttumorer, for hver én kvinde der bliver opereret for en benign brysttumor. Den positive udvikling fra runde I til runde II, hvor færre kvinder blev opereret for benigne brysttumorer i forhold til maligne brysttumorer, ser ud til at blive fastholdt i runde III. Der må dog tages højde for, at på nuværende tidspunkt udgør det totale antal opererede i runde III (N=1777) mindre end 2/3 af det tilsvarende antal i runde II (N=3079). Styregruppens kommentar til indikator 9 Det er en klar negativ effekt af screening, når denne leder til at benigne, asymptomatiske tilstande medfører et operativt indgreb. Standarden for indikator 9 er opfyldt med god marginal i alle regioner. Anbefalinger til indikator 9 Det anbefales at indikatoren følges fremover med henblik på forsat overholdelse af standarden. 25

28 Indikator 10. Brystkræftpatienter, der modtager brystbevarende operation Andel kvinder med invasivt karcinom 1 der modtager brystbevarende operation, ud af alle kvinder med invasivt karcinom 1 der modtager operation. 1 Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Standard: >60 %. Datagrundlag: Der er inkluderet samtlige kvinder, der har en SNOMED kode for invasivt karcinom, en operationskode for operationstype samt har et anormalt screeningsresultat. Tabel 10. Andel kvinder med invasivt karcinom, der modtager brystbevarende operation opgjort på regionalt og nationalt niveau. Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller¹/ Runde III Runde II Runde I opfyldt Nævner² % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja / ,1 (82,1-86,0) 81,9 (80,4-83,4) 80,0 (78,7-81,3) Hovedstaden Ja 337 / ,4 (77,3-85,0) 80,8 (77,5-83,7) 79,3 (76,7-81,8) Sjælland Ja 219 / ,7 (84,0-92,3) 87,3 (82,7-91,1) 86,6 (83,8-89,0) Syddanmark Ja 204 / ,6 (79,5-89,0) 81,7 (78,5-84,6) 84,6 (82,0-86,9) Midtjylland Ja 280 / ,4 (82,2-90,0) 84,2 (81,3-86,8) 75,8 (72,9-78,6) Nordjylland Ja 179 / ,3 (74,4-85,3) 75,0 (69,8-79,7) 69,7 (64,8-74,2) ¹Kvinder med brystbevarende operation ²kvinder der er opereret uanset operationstype Figur 10. Andel kvinder med invasivt karcinom, der modtager brystbevarende operation opgjort på regionalt og nationalt niveau. Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 26

29 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 10 Andelen af kvinder, der udelukkende modtager brystbevarende operation udgør 84,1 % på landsplan, og varierer mellem 80,3 % (Region Nordjylland) og 88,7 % (Region Sjælland) på regionalt niveau. Således opnår alle regioner en indikatorværdi, der ligger langt over standarden på >60 %. På det nuværende datagrundlag ses der en forbedring på nationalt niveau i runde III sammenlignet med første og anden screeningsrunde. Tabel 4 i appendiks 1 (supplerende tabeller) viser, at andelen af kvinder, der er diagnosticeret udelukkende med DCIS, og som modtager brystbevarende operation er 80,4 % på landsplan og varierer mellem 72,0 % (Region Midtjylland) og 91,9 % (Region Sjælland) på regionalt niveau. Styregruppens kommentar En vigtig forudsætning for at kunne udføre brystbevarende behandling ved brystkræft er, at der efter bortoperation af tumor kan opnås et kosmetisk acceptabelt resultat. Dette opnås bedst, når tumor er lille i forhold til brystet. Forudsætningerne for brystbevarende behandling er derfor bedre ved screeningopdagede ofte non palpable tumorer end ved klinisk diagnose af palpable tumorer. Samtlige screeningsregioner opfylder standarden med en bred marginal. Til dels kan dette tilskrives, at behandlingsrutiner er ændret siden de europæiske standarder, som ligger til grund for DKMS standarder, er udfærdiget. Anbefalinger Styregruppen anbefaler at standarden for indikatoren justeres og tilpasses efter afslutningen af 3. screeningsrunde 27

30 Indikator 11. Svartid Andel kvinder, der får screeningssvar, hvor tiden mellem screening og screeningssvar er mindre end 10 arbejdsdage. Standard: >95%. Datagrundlag: Der er kun inkluderet kvinder, der er blevet screenet og hvor svardatoen er oplyst. Tabel 11. Andel kvinder der får et screeningssvar 10 arbejdsdage efter screeningen opgjort på regionalt og nationalt niveau Uoplyst Aktuelle runde Tidligere runder Standard Tæller¹/ antal Runde III Runde II Runde I opfyldt nævner² (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej / (1) 80,0 (79,9-80,2) 85,1 (85,0-85,2) 71,0 (70,9-71,1) Hovedstaden Nej / (0) 52,5 (52,2-52,8) 72,0 (71,8-72,2) 21,7 (21,5-21,9) Sjælland Ja / (4) 96,0 (95,8-96,2) 99,3 (99,2-99,3) 78,2 (77,9-78,5) Syddanmark Ja / (0) 99,7 (99,7-99,8) 97,6 (97,5-97,7) 98,9 (98,9-99,0) Midtjylland Ja / (1) 99,9 (99,9-100,0) 99,7 (99,7-99,8) 96,7 (96,6-96,8) Nordjylland Nej / (6) 53,7 (53,1-54,3) 45,7 (45,3-46,1) 67,7 (67,2-68,1) ¹Antal screenede kvinder med screeningsvar efter max. 10 dage ²Antal screenede kvinder Figur 11. Andel af kvinder der får et screeningssvar 10 arbejdsdage efter screeningen opgjort på regionalt og nationalt niveau Figuren illustrerer punktestimaterne inklusiv sikkerhedsintervaller for indikatoren. Standarden er angivet ved den optrukne røde linje. 28

31 Klinisk epidemiologisk kommentar til indikator 11 På landsplan får 80,0 % af alle kvinder svar på deres screening inden for 10 dage, og der er betydelig variation på regionalt niveau. Indikatoren opfyldes således ikke på nationalt plan, men tre regioner (Sjælland, Syddanmark og Midtjylland) opfylder indikatoren. Af tabel 3 i appendiks 1 (supplerende tabeller) fremgår det, at stort set alle kvinder har modtaget svar inden for den første måned efter deres screening. Styregruppens kommentar til indikator 11 For en velfungerende screening er det vigtigt, at kvinderne modtager hurtigt svar på undersøgelsen. Derfor er rekommandationen også >95%. Der er stadig mangel på mammaradiologer og visse steder screenes der som overarbejde. Kræftpatienterne kommer før screeningerne. Region Hovedstaden har siden november 2012 haft udtalte IT-problemer, som har hhv. umuliggjort og vanskeliggjort vurdering af screeningsmammografierne. Dette er den altoverskyggende forklaring på forlænget svartid i regionen. IT-problemerne har involveret samtlige radiologiske afdelinger i det gamle HS og i særdeleshed screeningsprogrammet. Anbefalinger til indikator 11 Intensivere uddannelsen af mammaradiologer og screeningen skal indgå som arbejdsområde på lige vilkår som de kliniske mammografier. 29

32 4. Beskrivelse af sygdomsområdet I forbindelse med implementeringen af Folketingets beslutning om indførelse af mammografiscreening, udarbejdede Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner en ramme, inden for hvilken dette behandlingstilbud skulle kvalitetsmonitoreres. Med udgangspunkt i EUREF s Europæiske Guidelines¹ skulle der dels udarbejdes kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark, dels skulle der udvikles og vedligeholdes et sæt kvalitetsindikatorer egnede til at monitorere screeningens kvalitet. Det blev forudsat, at kvalitetsmonitoreringen skulle baseres på data fra Landspatientregistret (LPR) med supplerende data fra andre registre efter behov, dog således at alle data skulle hentes direkte fra eksisterende datakilder. Det blev også fordret, at data skulle rapporteres på årlig basis i ikke-anonymiseret, enhedsspecifik form. I 2007 blev Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening (DKMS) nedsat med henblik på at varetage kvalitetsovervågningen. Styregruppen er sammensat i henhold til givet kommissorium. Heri indgår, at databasen er fagligt forankret i Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Mammakirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Styregruppen har siden udarbejdet retningslinjer, som kan læses på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside (www.drs.dk). Resultater fra de to første 2 årige runder kan ses på; Indeværende rapport dækker blot første halvdel af tredje runde. Tallene er derfor ufuldstændige og sammenligninger skal gøres med stor forsigtighed. Styregruppen for DKMS, Oktober 2013 Jens Peter Garne,Ledende overlæge, Formand for DKMS Mammakirurgisk Klinik, Aalborg Sygehus ¹14th Edition of the European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, Eds.: N. Perry, M. Boroeders, C. De Wolf, S. Törnberg, R. Holland, L. Von Karsa, European Communities,

33 5. Oversigt over indikatorerne Nr. Indikator område Indikator beskrivelse Type Standarder 1 2 Stråledosis Deltagelse Stråledosis ved PMMA* tykkelse 4,5 cm. *polymethylmethacrylate A. Andel af kvinder der møder op til screening ud af de inviterede kvinder B. Andel af kvinder der møder op til screening ud af target populationen Struktur <2,0mGy Proces >75% - 3 Overholdelse af fastlagt Andel af kvinder der geninviteres d til screening indenfor 2 år +/ 3mdr, ud af alle kvinder der Proces screeningsinterval geninviteres d til screening. 98% Genindkaldelse Andel af kvinder der indkaldes til klinisk mammografi (dvs supplerende diagnostik) ud af alle der Proces 4 møder op til screening. Første screeningsrunde Følgende screeningsrunder <5% <3% Intervalcancere Antallet af cancere fundet mellem to screeningsrunder hos kvinder, der ved screening er fundet uden Proces 5 tegn på kræft, sammenholdt med baggrundsincidensen ved fravær af screening. Indenfor første år (0-11 mdr) <30% Indenfor andet år (12-23 mdr) <50% 6 Invasive cancere Andel af invasive cancere c ud af det totale antal cancere c Proces 80 & 90% 7 Node negative cancere Andel af invasive cancere c der er lymfeknude negative ud alle invasive cancere c Resultat Første screeningsrunde >70% Følgende screeningsrunder >75% 8 Små cancere Andel af invasive cancere c med tumor størrelse 10 mm ud af alle invasive cancere c. Resultat Første screeningsrunde 25% Følgende screeningsrunder 30% 9 Benign vs. malign Ratio mellem benigne og maligne kirurgiske indgreb foranlediget af screeningsfund Proces 1: operation Brystkræftpatienter der modtager brystbevarende operation Svartid Andel af kvinder med invasiv cancer c og operation der modtager brystbevarende operation ud af alle kvinder med invasiv cancer c og operation. Første screeningsrunde Følgende screeningsrunder A. Tid mellem screening og screeningssvar i antal arbejdsdage B. Tid mellem screening og screeningssvar i proportioner 10 arbejdsdage Resultat Proces >50% >60% 10 arb.dage >95% 31

34 6. Datagrundlag Datagrundlaget for denne rapport vedrører de kvinder, der er inviteret til screening i første halvdel af den tredje runde af det nationale program for brystkræftscreening i deres respektive region. Invitationspopulationen er defineret som samtlige kvinder screeningsenhederne har inviteret senest den og tilbudt en screeningsdato i tredje screeningsrunde. Kvinder, der har frameldt deres deltagelse i screeningen i en tidligere screeningsrunde, er derfor ikke inkluderet i invitationspopulationen. En screeningsrunde er defineret som en programperiode, hvor startdato og slutdato er fastsat på regionsniveau. Det er defineret, at en kvinde tilhører tredje runde, hvis hendes tilbudte screeningsdato (bookingdato) ligger inden for regionens start og sluttidspunkt for tredje runde. Screeningsenhederne fastsætter selv datoen for start og slut af hver screeningsrunde, da de hverken i regionerne eller inden for regionen kører synkront. Antallet af kvinder, der indgår i beregningen af indikator 6, 7, 8, 9 og 10 varierer. Dette skyldes, at der i beregningen af de enkelte indikatorer tages hensyn til specifikke diagnosekoder, lymfeknudestatus og tumorstørrelse, samt om kvinden er opereret eller ikke opereret. Desuden anvendes Patobank data til at opgøre indikator 6, 7 og 8; LPR data til at opgøre indikator 9; samt både LPR og Patobank data til at opgøre indikator 10. Data indberettet til DKMS via web service Hver region har et centralt invitationssystem, hvorfra der via en web service kontinuerligt overføres følgende data til DKMS: CPR nummer, invitationsdato, bookingdato, rundenummer og svardato. Der foretages således ingen manuel indtastning. Samtlige invitationer, inklusive tilhørende personnumre, indgår i de regionale administrative invitationssystemer. DKMS har derfor 100 % dækningsgrad i forhold til de indberettende enheder (5 regionale screeningsenheder), og formentlig 100 % dækningsgrad for kvinder der inviteres til screening. Derimod har der været nogle fejl og mangler vedr. indberetning af svardato, bookingdato og rundenummer hvorfor der er gennemført et validerings projekt. Dette har medført, at flere regioner (Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden) har genindberettet data og ændret i indberetningssystemerne med henblik på at løse de identificerede problemer i de respektive regioner. Region Nordjylland, Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark har herefter ikke fremadrettet problemer med dobbeltindberetning eller korrekt indberetning af rundenummer. Region Midtjylland har identificeret årsagerne til deres problemer og vil i efteråret 2013 eller senest i foråret 2014 implementere en ændring i deres IT system, der løser problemer for runde II og fremad. Rapporten fra valideringsprojektet kan rekvireres hos databasens kontaktperson. Imidlertid er der identificeret et nyt problem hvor Region Hovedstaden og evt. Region Sjælland og Midtjylland har en fejl indberetningsproceduren, således at bookingdatoen ikke er indberettet korrekt for de kvinder, som har ændret deres først tilbudte screeningsdato (bookingdato). Dette betyder at tiden til geninvitation (indikator 3) ikke kan beregnes korrekt. Dette dataproblem efterforskes yderligere og søges korrigeret til den efterfølgende rapport. 32

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2014 Tredje nationale screeningsrunde Januar 2015 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne

Læs mere

Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde

Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) Indikatorer inkl. datadefinitioner 11. Version, 5-11-2015 INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2016 Fjerde nationale screeningsrunde November 2016-7 version Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2015 Første halvdel af fjerde nationale screeningsrunde November 2015 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

Årsrapport DKMS 2010

Årsrapport DKMS 2010 Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2010 vedr. den første nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening INDHOLD BAGGRUND 2 STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING 4 SAMMENFATNING 5 DATAGRUNDLAG

Læs mere

Årsrapport DKMS 2011

Årsrapport DKMS 2011 Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2011 vedr. første halvdel af anden nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening INDHOLD: BAGGRUND STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING SAMMENFATNING

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014 Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er Overlæge, ph.d.

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Til: Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 24 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2014

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2014 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2014 Juni 2015 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) DBCG Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Hvorfor og hvornår blev Komiteen dannet? Mammografiscreening blev indført landsdækkende i 2007 / 2008 og 4 ud af

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2012

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2012 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2012 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2012

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2012 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2012 28. juni 2013 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009 FORELØBIGT MANUSKRIPT (vers. 7) Høringsfase 28. juni 16. august 2010. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2015

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2015 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2015 Juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) er Marianne Waldstrøm,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Visionsudvalget den 4. maj 2010 Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Kvalitetsrapport for 2008 fra Dansk BrystCancer Gruppe (DBCG) I rapporten opgøres kvaliteten som: Diagnose stillet ved nålebiopsi

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2014

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2014 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013 DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe 1.juni 2012-31.maj 2013 September 2013 Årsrapportens forfattere Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Mammografiscreening B RYSTCANCER. Elsebeth Lynge. Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening,

Mammografiscreening B RYSTCANCER. Elsebeth Lynge. Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening, B RYSTCANCER 1339 Mammografiscreening Elsebeth Lynge Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening, og fordele og ulemper beskrives kort. Det fastslås,

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013)

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013) 1 DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Årsrapport (1. august 2012-31. juli 2013) December 2013 2 Årsrapportens forfattere Denne årsrapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - marts 2015. Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer ScreeningsNyt Region Midtjylland - marts 2015 Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for nationale screeningsprogrammer Nyt om Tarmkræftscreening Nyt om Brystkræftscreening Status på tarmkræftscreening

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

DBCG s 30års jubilæums møde. Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden. Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden

DBCG s 30års jubilæums møde. Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden. Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden DBCG s 30års jubilæums møde Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden Mammography Screening in Denmark Denmark is one of the countries in Europe

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - januar Nyt om. associerede risikofaktorer. Forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - januar Nyt om. associerede risikofaktorer. Forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser ScreeningsNyt Region Midtjylland - januar 2016 Nyt om FORSKNING Omtale af udvalgte publikationer i 2015 Hvordan foretrækker borgere med kort uddannelse at blive informeret om screening for tarmkræft? Screeningsadfærd

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017

ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017 ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017 TAGDIGTID Oplysningskampagne om screening for livmoderhalskræft Nyt om Screening Nyt om Tarmkræftscreening Program for jubilæumssymposium

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere