Afrapportering Museet som en del af den kreative skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Museet som en del af den kreative skole"

Transkript

1 Afrapportering Museet som en del af den kreative skole Resumé Museum Østjylland har med midler fra Kulturstyrelsens formidlingspulje indgået i et samskabende partnerskab med Hadsundvejens Skole i Randers omkring inklusion af børn og unge med særlige problematikker i forhold til folkeskolen. Udover en mængde erfaringer har skolens 8. klasse produceret materiale til QR koder omkring vores fælles by og har gennem processen været underlagt forskellige kreative og tekniske dogmer. Skolens førskolegruppe har været medskabere af en E-bog om oldtiden, som skal vises i museets Tidshjul og være tilgængelig som app for alle. Børnene har dermed gennem kreative processer og fortælling bidraget til museets kommende oldtidsudstilling. Baggrund og formål Hadsundvejens skole har længe haft til opgave at udvikle et skoletilbud, der helt ind i sin grundsubstans bærer det kreative som en grundlæggende værdi, idet skolen, af Randers Kommune, er udnævnt til at være en kreativ profilskole. Museum Østjylland har med midler fra Kulturstyrelsens formidlingspulje bakket op om skolegrundlaget ved at gøre museet til en del af den kreative skole. Formålet med projektet har været at gøre museet til en aktiv og brugbar medspiller i et skoleliv, der ikke er nemt for alle børn. Udgangspunktet for projektet har været at undersøge, om samspillet mellem museet og skolen har kunnet løfte socialt og fagligt svage børn til et bedre skoleliv ved at vende deres skoledag på hovedet. På Hadsundvejens Skole er der mange to-sprogede børn, og i nogle klasser er lige under halvdelen af eleverne to-sprogede og har en anden etnisk baggrund end dansk. Desuden kommer flere børn og unge fra socialt udsatte hjem. Det første møde mellem Museum Østjylland og Hadsundvejens Skole resulterede i en lang række kriterier for samarbejdet. Pilotprojektet har afsøgt, og delvist afdækket, mulighederne for, hvordan museet kan spille en mere afgørende rolle i børns skoleliv. Samt hvorledes deres dagligdag ændres, når skolen og museet har et tæt samarbejde. 1

2 Proces og samskabelse Indgangsvinklen til projektet har været, at museet som rum og som institution skulle være et eksperimenterende læringsmiljø for børn på Hadsundvejens Skole. Det har nødvendiggjort et tæt samarbejde museumsmedarbejdere, lærere, pædagoger og børn imellem. Udfordringen har samtidig været at løsrive udviklingsprocesserne fra traditionel museums- og skoletænkning for at få et ægte billede af, hvad vi som skole og museum kan sammen. Uden fastlåste rammer. Derfor har de ting, som museet og skolen har skabt sammen, også været båret af fælles ideudvikling, fælles proces og fælles arbejdskraft. Ligeledes har børnene og de unge fået stort spillerum til at være medbestemmende omkring hvilke emner og metoder, vores samarbejde skulle rettes imod. Som tidligere nævnt er skolen udfordret i forhold til elever, der på forskellig vis har vanskelige forudsætninger for almindelig skolegang, og det har derfor været meget vigtigt, at de elever hurtigt kom til orde og fra starten fik plads til at være med på deres præmisser. Fx har 8. klasse fuldstændig frit valgt de emne,r som deres QR koder skulle handle om, og de har ligeledes selv valgt den form, deres producerede viden skulle udgives i. Det har resulteret i QR koder, hvor grupperne har lavet musikvideo, tegnefilm, essayoplæsning, interviews, rundvisninger, exitpools, modeshows og kreative frembringelser. Alt sammen under temaerne; Ung i Randers, Demokrati og 2.verdensskrig. I processen med at udvælge egnede emner til QR-koderne var det bemærkelsesværdigt, at temaet Ung i Randers havde langt den største tilslutning, og at næsten alle elever i denne gruppe havde anden etnisk baggrund end dansk. Det producerede materiale fra Ung i Randers -gruppen havde det mest varierede og kreative udtryk, og gruppen fandt fælles fodslag i, at deres baggrund og interesser blev taget seriøst. I 8. klasses lokaler var projektet altid nærværende på en særlig tavle. 8. klasse på Hadsundvejens Skole og museets medarbejdere fik hurtigt et godt samarbejde. De ungefik nyhedsbreve og fik udleveret mailadresse, som de kunne benytte til spørgsmål og anden hjælp. Ved deres besøg på museet blev de mødt med voksen-forhold (mødelokale m. vand, frugt og foldere) 2

3 Ud over skolens udskolingsgruppe har før-skole børn fra Hadsundvejens Skole også været en del af projektet. Før-skolebørnene har via otte besøg på Museum Østjylland og igennem kreative workshops og fortælleprocesser været en stor del af det kommende arbejde omkring museets planlagte oldtidsudstilling. De har i høj grad været medskabende på en række billedfortællinger, der omhandler oldtiden. Deres fortællinger er blevet tegnet og skrevet ned af en professionel tegner og processen filmet. I billedfortællingerne er der blevet lagt vægt på at give eleverne mulighed for at identificere sig med fortiden, selvom de har befundet sig i et magisk oldtids-univers. Hver af fortællingerne har taget udgangspunkt i en af museets genstande, og der har været knyttet en sindsstemning og et livsforløb til hver ting. F.eks. museets uroksekranie der fortæller historien om spænding, jagt og voksenliv årige på uroksejagt rundt på museet. Spændingen og jagten var meget nærværend,e selvom vi ikke helt var stenaldermænd. Slutprodukt Udover en mængde erfaringer i forhold til samarbejdet museum og skole imellem har projektet også udmøntet sig i flere konkrete produkter. Som nævnt har skolens 8. klasse produceret materiale til historiske QR koder til opsætning i Randers. Klassen har skullet overholde en række dogmer for de kreative processer og følgende har været gældende for hver gruppe: Lave indhold til 8-10 QR koder Mediet er filmoptagelser, som SKAL optages horisontalt/vandret. Produktet, som optages, kunne være: Oplæsning af essays eller digte, drama og skuespil, musiske indslag, tegneserier, interview og meget andet. Der skal optages videoer af mindst 4 forskellige metoder fra ovenstående eller lignende. QR koderne er pt. sat i produktion og er planlagt til opsætning og lancering i uge Det er ikke muligt at se kodernes indhold før da, udover Magnus Mønsters musikvideo som en slags promotion for projektet. Musikvideoen kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=irkxjat0zec 3

4 Billedfortællingerne, som indskolingsbørnene har været med til at lave, er færdigproduceret i slutningen af 2014, hvor E-bogen vil blive et fast element i museets Tidshjul. Desuden vil app en være tilgængelig til download for alle. Her ofres der i mosen. Børnene har selv lavet smykker af guldpapir og rhinste,n og de lægges i mosen med et ønske for fremtiden Erfaring og evaluering Ved projektets opstart blev det tydeligt, at klassernes trinmål, læseplaner og daglige rutine kunne komme imellem projektets kreative og inkluderende udgangspunkt og ønske om at nytænke museet ind i undervisningen. Det almindelige skema og klassetænkning - var svær at komme udenom, og risikoen for at projektet kom til at falde ind under almindelig skoletjenesteopgave for Museum Østjylland var tilstede. Her blev det særlig vigtigt hurtigt at få skabt Det fælles tredje, som er det mål, vi vedtog i fællesskab og samarbejdede hen imod. Der har naturligt været mange fælles tredjer i projektet, da der har været mange grupper i spil, men sammenfattende kan det siges, at Det fælles tredje til en vis Vi er en skole. Vi skal huske, at vi har en faglighed, og at vi skal losse dem(eleverne) ud hvor det, de har lavet, kan bruges til noget. Keen, grad har ophævet rollerne som museumspersonale og skolepersonale, idet vi har haft et fælles mål: nemlig en anderledes skoledag for eleverne. Den samskabende synergi og forståelse, der opstod elever, lærerteamet og museets medarbejdere imellem skabte grobund for stor fleksibilitet og ønske om skabe noget interessant sammen. F.eks. var det ikke muligt for før-skolebørnene at komme så jævnligt på museet, hvis ikke en medarbejder på museet kom og hentede dem. Skolens ressourcer rakte ikke til mere end én voksen de dage, besøgene skulle foregå. Lige præcis ham. Han glæder sig hver uge til det bliver fredag, og vi skal på tur til museet. Han spørger hver dag: Mette hvornår er det fredag? Mette, pædagog I gruppen af før-skolebørn var der en del elever med særlige forudsætninger. For skolens voksne var det vanskeligt at have disse børn med på tur til museet, og der skulle en hel del planlægning til 4

5 før det lykkedes. Samtidig var der en tendens til, at de voksne syntes børnene skulle opføre ekstra ordentlig, når de nu var på museum. Det blev pludselig rigtig svært for et barn med vanskeligheder, og det tog et par besøg at få pillet ordenligheden af de voksne og få dem til at indse, at på museet var der god plads til deres børn. De særlige børn fattede hurtigt tillid til projektet og fandt deres plads i fortællinger og workshops, netop fordi de var taget ud af den almindelige undervisning. projektet har vist at kreativitet er mange ting, og jeg kan se en stor kreativ opblomstring i 8. klasse Jette, lærer Eleverne, små som store, har gennem hele projektet været meget åbne og engagerede i projektet. Skolens personale og ledelse har bakket op om projektet, og ifølge lærerne har projektet f.eks. rustet udskolingseleverne til deres projektopgave i 9. kl. samt til deres mundlige eksamen. De har ifølge deres dansklærer opnået større selvstændighed, ansvarlighed og opfindsomhed i forhold til deres undervisning. Der skal dog ikke herske tvivl om, at både lærere og museets medarbejder har set det som en stor udfordring, at det bl.a. blev en udskolingsklasse, der af skolens ledelse blev udpeget til at deltage i projektet. Brobygning på erhvervsskolerne og terminsprøver kommer man ikke uden om i 8. klasse, og der er en del forberedelse op til prøverne, hvor andre projekter er uhensigtsmæssige. I Randers spreder brobygningen sig desuden over flere uger, og der var i uger hvor eleverne varr afsted drypvist. Dette amputerede grupperne en del. Skolens ledelse skulle inden projektets start have overvejet om, en præ-afgangsklasse har tid til at deltage i et projekt, der strækker sig over sammenlagt fem måneder. Integrationen af fagene i projektet var ikke vanskelig i sig selv, og det producerede QR materiale er ifølge lærerne i 8. klasse fuldt ud på højde med andre skriftlige afleveringer. Men hvis der samtidig ud over dette forventes det almindelige antal stile og diktater, bliver det problematisk for lærere og elever at nå det hele. Det må gerne være sjovt at gå i 8.klasse. Her bygger to piger byvåben af LEGO, og dele af Ung i Randers gruppen fremlægger en tegnefilm omkring ungearbejdere i Randers Regnskov. Museet som del af den kreative skole har i sin natur været nysgerrigt og procesorienteret. Der har altså ikke været et på forhånd bestemt udfald af pilotprojektet udover en erfaringsopsamling og et kompetenceudviklingsforløb for både museumsmedarbejdere og folkeskolelærere i forhold til skolens brug af Museum Østjylland som læringsrum. Derforuden har projektet særligt haft til hensigt at være inkluderende i forhold til de børn og unge, som ikke har nemt ved skolen. Om Museet som del af den 5

6 kreative skole vil have en inkluderende effekt på længere sigt er vanskeligt at sige, men f.eks. de elever, der har været en del af QR-kodedelen viser tydelige tegn på at have fået glæden ved læring igen. De har været opsatte på at få deres bidrag til byens historie med i koderne og har gerne villet repræsentere deres hood eller deres type unge. Elevernes store diversitet spillede som oftest ingen nævneværdig, negativ rolle men kunne tværtimod bruges som eksempler på forskelle, eksempler på sprog, eksempler på liv. Det lykkedes at få skabt Et fælles tredje, hvor de aldrig blev forkerte. 6

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Temauger og børn med særlige behov

Temauger og børn med særlige behov Temauger og børn med særlige behov Af Hanne Veje, faglig leder, StøtteCompagniet og Susan Simbold Gulstad, selvstændig spec. pæd. konsulent. Hvad med de elever, der har det svært med temaugen? Temauger

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

BØRNENOTAT 1/14 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE

BØRNENOTAT 1/14 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE BØRNENOTAT 1/14 BØRNERÅDET DECEMBER 2014 EN GOD FREMTID FOR BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE I forsommeren 2014 afholdt Børnerådet en række møder med børn og unge i Vollsmose. Hensigten var at give en stemme til

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere