Kort fortælling om Den hellige Birgitta ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)"

Transkript

1 Kort fortælling om Den hellige Birgitta ( ) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes i Hendes far, Birger Persson, var lagmand (d.v.s. øverste dommer) i Uppland. Han var ridder og medlem af kongens råd. Desuden var han en af den tids største jordbesiddere i Sverige. En mægtig mand. Birgittas mor, Ingeborg Bengtsdatter, var i slægt med kongefamilien. Hun døde, da Birgitta var 11 år, og både Birgitta og hendes søster Katarina kom i pleje hos deres moster, Ingeborg. Der lærte Birgitta at føre stort hus. Det fik hun brug for, da hun som kun årig blev gift med den 18- årige Ulf Gudmarsson. Birgitta ville egentlig ikke giftes - hun ville i kloster. Allerede som barn havde hun stærke religiøse oplevelser. Men hendes far ville have hende gift med Ulf, og derfor blev hun husfrue på Ulvåsa ved søen Boren nogle km. øst for det nuværende Motala. Efter alt at dømme var det et lykkeligt ægteskab, selv om det altså var arrangeret. Birgitta fødte otte børn, fire drenge og fire piger. To af drengene døde tidligt. Datteren Katarina blev gift, men fulgte med sin mor da hun senere rejste til Rom, og hun blev med tiden abbedisse i Birgittas kloster i Vadstena. En ekstra opgave fik Birgitta af kongen, da hun i 1335 kaldtes til hoffet for at være overhofmesterinde for den ganske unge dronning Blanka fra Belgien. I den anledning lagde hun sig ud med kongen, fordi hun påtalte det ugudelige levned, der førtes ved hoffet. Det var ikke sidste gang, hun blev uvenner med højtstående personer. I 1339 drog Birgitta på pilgrimsvandring til Nidaros. Efter en fælles pilgrimsrejse til Santiago i Spanien besluttede ægtefællerne at indtræde i religiøs stand d.v.s. gå i kloster. De slog sig ned i Alvastra kloster. Men allerede i 1344 døde Ulf. Birgitta stod nu alene, og ifølge loven var hun derfor under sønnen Karls formynderskab. Men Birgitta var resolut. Hun lod sin vielsesring falde ned i Ulvs grav, delte alt, hvad hun ejede mellem børnene og de fattige, klædte sig i en enkel dragt, som lignede en nonnes, selv om hun jo ikke var nonne, og var således fri til at følge sin anden livsvej som jo egentlig var den første og hun blev i hvert fald for en tid på Alvastra Kloster. Men der kunne hun ikke stilles. Der var alt for meget, der skulle gøres både i Sverige og i Rom. Og så begyndte tanken om at grundlægge et kloster at vokse i hende. Det kan bl.a. være disse års erfaringer, der fik hende til senere at bede sådan: Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den. Udarbejdet af Peter Grarup til Birgitta-vandringen fra Mariager til Viborg i forbindelse med den 3. nordiske økumeniske pilgrimsvandring 2010

2 Fra Den hellige Birgittas liv (II): En from kvinde med en skarp tunge og store visioner, et utroligt mod og stor tillid til Gud. Efter Ulvs død boede Birgitta på Alvastra Kloster i 5 år. Ikke uden problemer. Nogle af munkene syntes ikke om det, klosteret var jo for mænd. Og så var der det problem, at kvinden i gæstehuset stort set altid sagde sin mening uden at vise tilbørlig respekt hverken for kvinder - eller mænd. Hvad hun sagde til munkene, ved jeg ikke, men hun er citeret for at have sagt sådan her om kvinder: Den kvinde, der går efter sine lyster, er en fedet ko, som træder midt i skarnet og med halen stænker alle til, som kommer i nærheden. Man kan høre, at hun kender forholdene i en kostald ganske godt. Så lyder det anderledes, når hun taler om sine åbenbaringer f.eks.: Kristus siger: Himlene og jorden kan ikke rumme mig, og dog vil jeg bo i dit hjerte, det lille stykke kød. Hvem vil du da frygte, hvad mangler du, når du i dig har den almægtigste Gud, det ene gode. Birgitta gik ikke af vejen for at blande sig i storpolitik. Hun havde oplevet krigen i Tyskland, da hun rejste til Santiago. I tre åbenbaringer fik hun et fredsforslag, som hun sendte både til paven og til de krigsførende konger. De sidstnævnte var ikke særlig begejstrede for at høre fra hende. Hun skrev bl.a., at Kristus havde sagt, at Sand fred kan ej vindes, såfremt sandhed og retfærdighed ikke elskes. Og krigen handlede vist mest om kongernes personlige forfængelighed. Måske var Birgittas vigtigste tanker og åbenbaringer i disse år dem, der handlede om grundlæggelsen af et kloster i Sverige og oprettelsen af en ny klosterorden. Det var ikke let. Vatikanet havde erklæret stop for oprettelsen af nye ordner. Paverne var flygtet fra Rom og boede i Avignon i Frankrig, og der herskede stor uorden i kirken. Men Birgitta hævdede, at Gud havde givet hende besked om, både hvordan klosteret skulle indrettes med plads til både kvinder (der skulle bestemme) og mænd (der skulle høre efter abedissen), at paven skulle komme hjem til Rom, jo før jo bedre, og at der skulle ryddes grundigt op i al kirkelig uorden., bl.a. den uskik, at rige folk kunne købe sig til høje embeder i kirken. Måske kan man godt forstå, at de, der tjente på den slags, syntes, at kællingen i Sverige hellere skulle passe sit strikketøj. Til sidst mente Birgitta, at det hele ville gå lettere, hvis hun var i Rom. I sensommeren 1349 tog hun af sted sammen med godt tyve pilgrimme, her i blandt de to Petrusser, to præster, der var hendes skriftefædre og i øvrige nedskrev en stor del af hendes åbenbaringer. Det ophold varede præcis 20 år, og paven blev skiftet ud adskillige gange, inden hun nåede to af sine store mål: Pave Urban V var langt om længe kommet tilbage til Rom, og den 5. august 1370 gav han sin tilladelse til, at hendes klosterorden kunne oprettes og klosteret bygges. Det skete under en audiens, hvor hendes to sønner, Karl og Birger, som i mellemtiden var blevet store mænd i Sverige, var med. De var kommet til Rom for at besøge deres mor, og hun beordrede dem i deres ridderdragter for at gøre indtryk på paven. Karl var noget forfængelig og klædt efter sidste ridder-mode med en tung sølvkæde om livet. Paven var nu ikke sådan at imponere. Han sagde til Birger: Du er din mors søn og til Karl: Du er verdens barn. Birgitta blev ked af det og bad paven: Befri Karl for hans synder! Paven løftede på hans sølvbælte og sagde: At bære på så tung en byrde er tilstrækkelig synde-bod. Men det var Birgitta ikke tilfreds med. Hun svarede: Befri ham for hans synder, så skal jeg befri ham for bæltet. Der skal ikke så megen fantasi til at tænke sig til samtalen mellem mor og søn under aftensmaden. Men ordenen var grundlagt. Nu skulle der bygges kloster. Kongen og dronningen i Sverige havde skænket kongsgården i Vadstena til formålet. Birgittas glæde må have været stor. Men hun så aldrig sit elskede kloster. Udarbejdet af Peter Grarup til Birgitta-vandringen fra Mariager til Viborg i forbindelse med den 3. nordiske økumeniske pilgrimsvandring 2010

3 Fra Den hellige Birgittas liv (III): Birgittas sidste tid: Pilgrimsrejse til Det hellige Land, sygdom og vanskeligheder, død i Rom, begravet og senere ført til Vadstena. Inden Birgitta begyndte den lange rejse hjem for at fuldføre sin store opgave at bygge et kloster og en kirke i Vadstena ville hun til Jerusalem for at se de steder, hvor Frelseren havde levet. I maj 1371 så hun i et syn Kristus, der beordrede hende at gøre sig klar til pilgrimsrejsen. Det blev en rejse med mange store oplevelser og åbenbaringer, men også med ulykker. Karl blev syg og døde allerede, da de nåede Neapel, så Birgitta og Katharina og deres følge af præster og hjælpere drog videre uden ham. Det vil føre for vidt at gå i detaljer om hendes ophold i Jerusalem. Hvad fremtiden angik, var det alvorligste, at Birgitta selv blev syg noget med maven. Det gav hende mange problemer, ligesom økonomien. Hun ejede jo ingen ting og var helt afhængig af venners hjælp, og det var ikke altid let. Vi skal huske, at hun var en kvinde fra samfundets absolutte top. Den baggrund kunne hun aldrig løbe fra. Men hun tvang sig til at leve i ydmyghed og enkelhed, hun tog sig af syge og fattige og midt i alle kampene med paver og biskopper og konger, måtte hun også kæmpe med sit eget hovmod og med at have tillid til Gud. Det er naturligvis ikke tilfældigt, at den af alle hendes bønner, der huskes som Birgittas bøn, lyder: Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den. I januar 1373 nåede de tilbage til Neapel lige på den tid, da mandeltræerne blomstrede. Om hun lagde mærke til det, er ikke godt at vide. Hun var vist mere optaget af borgernes slette liv. Især måden, de behandlede deres slaver på havde hun meget at sige om. Til Rom kom hun i marts, syg og lidende og uden penge. Og her fik hun åbenbaret sin egen dødsdato. Den åbenbaring holdt - som så mange andre af hendes åbenbaringer - stik. Katharina plejede hende. Og den 23. juli tidligt om morgenen samlede hun Katharina, Birger, skriftefædrene og vennerne omkring sig. Hun skriftede, modtog nadveren og den sidste olie og døde ganske som hun havde fået at vide, at det skulle ske. Selv om hun ikke var nonne, blev hun nu klædt som nonne hun skulle jo have været moder i klosteret i Vadstena -, lagt i kiste og gjort klar til begravelse. På det punkt fik hun ikke sin vilje. Hun havde ønsket at blive begravet i stilhed. Men rygtet gik over hele byen, at Birgitta af Sverige var død, og så mange kom for at tage afsked med hende, at begravelsen måtte udsættes i to dage. Hen mod årets slutning påbegyndtes rejsen hjem. Birgittas ben blev lagt i en trækiste, der blev ført hele vejen op gennem Europa under stor bevågenhed. Den 4. juli 1374 blev kisten ført ind i det trækapel, der var opført i Vadstena, fordi klosterkirken, som hun selv var arkitekt for, endnu ikke var bygget. Det skete under deltagelse af alt, hvad der kunne krybe og gå af storhed i samfundet og kirken. Mange havde gjort nar ad hende og hendes åbenbaringer i løbet af årene, men nu havde piben fået en anden lyd. Det blev et nationalt anliggende at få Birgitta helgenkåret. Det tog næsten tyve år. Den 7 oktober 1391, Birgittadagen, blev Birgitta af Vadstena helgenkåret med storslåede ceremonier i Rom, og i 1999 udnævntes hun til Europas skytshelgen. Hun kom aldrig hjem i levende live. Men hun fik grundlagt en klosterorden, Den Allerhelligste Frelsers Orden, der lever endnu i dag. Klosterets bygninger ligner ikke mere sig selv, men den herlige klosterkirke, Blå-kirken, bygget efter hendes anvisninger, står der, og går vores pilgrimsvandring til Vadstena, kan vi både se statuer af Birgitta og bede med på hendes bøn: Herre, vis mig din vej og gøre mig villig til at vandre den. Udarbejdet af Peter Grarup til Birgitta-vandringen fra Mariager til Viborg i forbindelse med den 3. nordiske økumeniske pilgrimsvandring 2010

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Helene og Knud Erik Erbs var i efteråret 2012 seniorvolontører på Ebenezer-hjemmet i Haifa i Israel i to måneder. gennem deres tid på hjemmet har de indsamlet

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

»Det er aldrig for sent at få et godt liv« Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet

»Det er aldrig for sent at få et godt liv« Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet August 2011 Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet»det er aldrig for sent at få et godt liv«interview med B.S. Christiansen Fremtidens bank er din helt egen Det mener fremtidsforsker

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere