VandkvalitetsCamp 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VandkvalitetsCamp 2012"

Transkript

1 VandkvalitetsCamp 2012 Regn med Kvalitet IP10,Vand i Byer Dias 1

2 Program - Mandag Velkomst Workshop 1 Tilladelser til udledning og nedsivning af regnafstrømning Seance A Gåtur til Esrum Sø Seance B Vidensdeling Regnafstrømningens kvalitet Middag Vidensdeling Miljøeffekt af byens regnudledning Dias 2

3 Program - Tirsdag Morgenmad Workshop 2 Teknologier til rensning af regnafstrømning Afslutning på VandCampen og fremtidige aftaler Dias 3

4 Velkomst Ved Peter E. Holm Dias 4

5 De store spørgsmål I Hvor forurenet er regnafstrømningen fra danske byer? II Hvilke teknologier og værktøjer har vi til at sikre den ønskede kvalitet? III Hvor sårbare er recipienterne og hvilke krav skal stilles i forbindelse med nedsivning, udledning eller rekreativt brug? Dias 5

6 Projektets aktiviteter Milepæle (med tidsangivelse på hver enkelt) A. Skabelon for Net-baseret database December 2012 A. Database fyldt med data Juni 2014 B. Forslag til Standardværdier December 2013 C. Manual om Best practice for prøvetagning og analyse af regnafstrømning Juni 2014 D. Minimumsdatasæt December 2013 E. Skabelon for Faktablade komponenter E. Skabelon for Faktablade landskab F. Forslag til Testmetoder til partikelfjernelsesprodukter December 2012 December 2012 December 2012 F. Testmetode færdigudviklet Juni 2014 G. Vandkvalitets-Camp nr. 1 November 2012 H. Forslag til Skabeloner for tilladelse til nedsivning/udledning/rekreativt brug Juni 2013 I. Rapport om Regnbetingede miljøskader i bynære vandløb Juni 2014 Dias 6

7 Hvem er vi? Præsentationsrunde Dias 7

8 Workshop 1 Tilladelser til udledning og nedsivning af regnafstrømning Formålet med denne workshop er at diskutere Hvilke udfordringer lokal håndtering af regnafstrømning giver i forhold til miljøbeskyttelse Hvordan udfordringerne håndteres med udstedelse af nedsivnings- og udledningstilladelser Dias 8

9 Workshop 1 To cases Udledning til vandløb / v. Morten Ejsing, Københavns Kommune Nedsivning til grundvand / v. Mathias Hunter, Aarhus Kommune Dias 9

10 Seance A - Gruppeopdeling Offentlige institutioner Bord 1, 2, 3: Bord 4, 5, 6, 7: København Case Aarhus Case Private Vidensinstitutioner Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 Bord 5 Bord 6 Bord 7 Dias 10

11 Seance A - Gruppearbejde Beskrivelse af udfordringen i begge cases Hvilke regler gælder Hvad er vi bekymrede for? Hvad er det der skal beskyttes? Hvilken lovgivning er gældende? Kan tilladelse umiddelbart gives? Dias 11

12 Seance A - Opsamling Plenum diskussion af udfordring Gåtur til Esrum sø Dias 12

13 Seance B - Gruppeopdeling Offentlige institutioner Private Vidensinstitutioner Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 Bord 5 Bord 6 Bord 7 Dias 13

14 Seance B - Gruppearbejde Hvilke udledning/nedsivningskrav stilles som vi kan holde renseteknologierne op imod? Kan der gives tilladelse og på hvilke vilkår? Dias 14

15 Seance B - Opsamling Aftale om udarbejdelse af skabelon for udlednings- og nedsivningstilladelse. Hvilke elementer indeholder den? Dias 15

16 Vidensdeling- Regnafstrømningens kvalitet : Omkring sampling af vejvand, hvad er repræsentativt /v. Peter Steen Mikkelsen, DTU : Hvad ved vi om regnafstrømningens kvalitet? /v. Simon T. Ingvertsen, KU :Præsentation af Database for kvalitet af regnafstrømning /v. Anitha Sharma og Hans-Christian Holten Lützhøft, DTU Dias 16

17 Vidensdeling- Miljøeffekt af byens regnudledning : Regnbetingede udledningers betydning for recipientens vandkvalitet/ v. Sara Egemose, Syddansk Universitet : Regulering af regnbetingede udledninger / v. Naturstyrelsen ca. 21: Diskussion Dias 17

18 Program - Tirsdag Workshop 2 Evaluering og aftaler Dias 18

19 Workshop 2 Teknologier til rensning af regnafstrømning Formålet med denne workshop er at belyse: Hvilke renseteknologier har vi og hvordan dokumenterer vi dem? Dias 19

20 Oplæg til workshop Floris Boogaard: Eksempler på dokumentation af modulbaserede renseteknologier og praksis for miljøtilladelser i Holland Bodil Mose Pedersen: Forslag til skabelon for Faktablade om teknologier til rensning af regnafstrømning Dias 20

21 Gruppeopdeling En producent pr bord! Offentlige institutioner Private Vidensinstitutioner Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 Bord 5 Bord 6 Bord 7 Dias 21

22 Gruppearbejde Producenter præsenterer udfyldte datablade Kan data skaffes? Er den foreslåede dokumentation tilstrækkelig til at give tilladelser ud fra? Dias 22

23 Opsamling af Workshop 2 Hvilke teknologier skal vi starte med at beskrive? Kan tilladelser udformes så de genererer de nødvendige/manglende data? Testmetode til partikelfjernelse/v. Ulrik Hindsberger, TI Dias 23

24 Afslutning på VandCampen Resume af workshop aftaler Evaluering - Input til næste workshop Bud på en tidsplan? Forslag: Der skal afholdes arbejdsmøder i mindre grupper, og aftales et antal projektmøder hvert år. Temadage, hvor teknologier præsenteres Hvem er tovholder på hvad? Dias 24

25 Dias 25