Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse"

Transkript

1 Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

2 Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte i integrationsarbejdet Hvem er jeg? Safari Radjabu Oprindeligt fra Rwanda, har boet 11 år i Danmark Uddannet Cand. Scient. Soc. (DK) og gymnasielærer (Rwanda) Har arbejdet som Gymnasielærer og FN rådgiver (Rwanda) Tolk, Rådgiver for DFH og nu som projektkonsulent for integrationsområdet for Center for frivilligt socialt arbejde

3 Inviteret Hvorfor er vi her i dag? Alle har vist en interesse for dagen, ved at tilmelde os Alle er en del af integrationsområdet Men måske også andre grunde Og - Og dermed projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

4 Formål med dagen Hvad har vi med, når vi går hjem? En teoretisk ide om Projektet En praktisk ide om Projektet Erfaringsudveksling og nyt netværk m.m. Kendskab til Center for frivilligt socialt arbejde God mad i maven!!

5 Programmet for seminaret Lige før Ankomst Nu - En introduktion til dagens program m.m. Om lidt Civilsamfundet og etniske minoriteter i Danmark» V. Centerleder Laust Kristensen Før frokost Præsentation af projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse» V. Projektkoordinator Safari Radjabu Frokost v. VV catering Aishas Køkken Efter frokost Personlig beretning om projektet fra to projektdeltager» V. Ali og Mehrangiz Pause ca. 15 minutter kaffe/te Efter pausen Beretning om samarbejde mellem etniske minoritets - og etnisk danske - foreninger. Herefter - Open Space - Debat og erfaringsudveksling om etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse til senest tak for i dag

6 Præsentation af projektet Projektets titel: Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Projektets formål: at styrke etniske minoriteters aktive deltagelse i frivilligt socialt arbejde og foreningslivet i Danmark Finansiering Projektet er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og Integration gennem puljen Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i Idræts- og foreningsliv

7 Målgrupper Primære målgruppe a) Personer og grupper med anden etnisk baggrund end dansk b) Etniske minoritetsforeninger o. lign. Sekundære målgrupper Eksisterende frivillige sociale organisationer, som ønsker at samarbejde med etablerede og nye etniske minoritetsforeninger

8 Arbejdsmetode Opsøgende kontaktskabende arbejde Målrettede oplysningsinitiativer og kapacitetsudvikling (Primært rådgivning og uddannelsesaktiviteter) Netværksskabelse og samarbejde

9 Projektet har 3 faser Fase 1 at opnå overblik over den primære målgruppes aktører og få skabt en relevant kontakt hertil. Det indebærer følgende elementer Aktiviteter a) konkret og aktualiseret vidensindhentning om hvilke landsdækkende og lokale foreninger og aktører, herunder deres formål b) aktiviteter og størrelse, der findes blandt projektets målgrupper c) opbygning af database over kontaktpersoner og relevante organiseringer i det etniske minoritetsforeningsmiljø d) etablering af personlig kontakt til nøgle personer og repræsentanter fra de etniske minoriteters foreningsmiljøer

10 Fase 2 at organisere og formalisere fælles fora for den primære målgruppe, samt udvikle og formidle relevante tilbud til målgruppen med henblik på kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning. Aktiviteter a) etablering af netværk blandt foreningsrepræsentanter fra etniske minoritetsforeninger mhp. erfaringsudveksling, vidensudveksling, vidensdeling og- formidling b) afdækning af uddannelsesbehov i etniske minoritetsforeninger, og i forlængelse heraf udvikling af tilpassede uddannelsesaktiviteter. c) udarbejdelse af relevante informationsværktøjer målrettet behovet i etniske minoritetsmiljøer.

11 Fase 3 afsøge mulighederne for en kobling af projektets primære og sekundære målgrupper, samt mediere og understøtte samarbejde herimellem. Aktiviteter a) Undersøge og identificere ønsker og muligheder for samarbejde blandt målgrupperne b) Matche og fascilitere kontakten mellem relevante samarbejdspartnere c) Bidrage til etablering og udvikling af samarbejdet gennem løbende proceskonsultation.

12 Succeskriterier og resultater heraf Fase 1 a) Etablering af database og at databasen indeholder en landsdækkende og overordnet profil af relevante aktører i alle kommuner, herunder at relevante kommunalt formaliserede råd, udvalg mv., er identificerede og kontaktet b) Der etableres personlig kontakt til mindst 25 relevante aktører/foreninger blandt den primære målgruppe Resultater Projektet har en database, som indeholder mere end 30 foreninger og mere end 10 enkelte personer fra 4 kulturkreds: afrikansk, asiatisk, østeuropæisk og mellemøstlig, men den tager ikke udgangspunkt i kommunerne Projektet har etableret kontakt til mere end 25 af disse foreninger og alle enkelte personer

13 C) Et koordinationsforummet er etableret Projektet deltager i et koordinationsforum, hvor der deltager aktører med kørende integrationsprojekter. Projektet har bidraget og hentet supplering fra disse projekter. Suppleringen har dannet grundlag for sparring, metodeudveksling, osv.

14 Fase 2 a) Oprettelse af mindst 3 netværk (evt. landsdelsopdelte) for nøglepersoner i de etniske minoritetsforeningsmiljø. Hvert netværk skal have deltagelse af mindst 5 foreninger/grupperinger Resultat Projektet har etableret tre netværk, der dækker 3 hovedtemaer, nemlig fundraising, foreningsledelse, og foreningsudvikling.

15 b) Afholdelse af mindst 3 kurser med mindst 15 deltagere, repræsenterende mindst 5 foreninger/grupperinger fra den primære målgruppe Resultat Projektet har afholdt tre kurser. Der er tale om kursus i organisering af det danske foreningsliv, kursus i fundraising og kursus i mediehåndtering og PR. Deltagelsen i alle tre kurser har været over 15 deltagere.

16 c) Positiv feedback på anvendeligheden af de udviklede informationsværktøjer Resultat Projektet har etableret netværksbrev, som fungerer, som et dynamisk værktøj og er blevet sendt til alle etniske minoritetsforeninger og enkeltpersoner, som findes i databasen. Der har været personlig positive tilkendegivelser og ingen af deltagerne har afmeldt netværksbrevet.

17 Fase 3: Matchning og understøttelse af mindst 5 fungerende samarbejdsrelationer mellem den primære og sekundære målgrupper Resultat Der er ikke skabt 5 samarbejdsrelationer mellem primære og sekundære målgrupper, men der er understøttet 3.

18 Andre resultater Kompetence givende for CFSA Løbende udvikling af rådgivning og viden på centret Løbende formidling til andre organisationer Samarbejde mellem grupperne Etniske minoritetsgrupperinger er begyndt at samarbejde på tværs af deres kulturelle baggrund Etniske minoritetsgrupperinger anvender viden i andre sammenhæng.

19 Nye udfordringer, tiltag og erfaringer Vi har ansøgt om forlængelse af projektet Der er fortsat brug for at styrke og udvikle netværksdannelse, kompetence og civile engagement hos etniske grupperinger og enkeltpersoner. Støtte foreningsdannelse mhp. at fremme samarbejde på tværs af kulturelle baggrund

20 Beretning om samarbejde mellem en etnisk minoritetsforening og en dansk forening Det er nok den største udfordring: At få fat i borgere, der ikke selv føler, at de har en plads i dialogen. Jeg har jo i bogen eksemplet fra Århus Vest, som viser, at hvis man virkelig sætter sig for at ville rekruttere bredere, kan det lade sig gøre. Det kræver en stor indsats, og det kræver en vilje til at brede dialogen ud til nogle andre grupper end dem, der kommer af sig selv. Vi har alle sammen drømme og forestillinger om, hvad der er det gode liv. Anne Tortzen (Borgerinddraggelse demokrati i ojenhøjde )

21 Actually it was such a great evening, we learnt really much about them and sincerely if our org. was functioning that well I would have planned to invite her to meet our committee members and explain all the details.

22 Open space Debat, erfaringsudveksling og netværk om de problemstillinger du finder relevant. Deltagerne bidrager effektivt og med energi, hvis emnet og problemet er klart og vedkommende for dem. De to fødders lov Hvis en deltager under forløbet kommer i en situation, hvor han/hun ikke lærer noget, skal deltageren bruge sine to fødder til at gå til et mere produktivt sted. Hvis en deltager ikke oplever han/hun kan bidrage med mere til debatten, går deltageren videre. En deltager har mulighed for at gå fra en aktivitet til en anden uden at skulle forklare sig.

23 Processen Præsentation af problemstillinger. Udvælgelse af caféledere. Deltagerne vandrer rundt mellem caféerne (minimum 2 caféer). Cafélederen bliver i caféen og tager referat af debatten. Mødes i plenum kl til oplæg (maks. 5. min per café) Referatet af cafédebatter renskrives af CFSA og sendes til deltagerne.

24 Emner 1. Hvorfor skal etniske minoriteter arbejde som frivillig - hvad får de selv ud af det? 2. Hvad skal der til for, at flere etniske minoriteter involverer sig i frivilligt arbejde? Hvad virker, hvad virker ikke? 3. Hvorfor er det vigtigt at inddrage alle i civilsamfund?