Systemovervågning. 1 Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemovervågning. 1 Introduktion"

Transkript

1 Systemovervågning MADS MENU: RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) Revideret Introduktion Systemovervågning er en oversigt, der viser hvornår systemservices, systemjobs og databasebackup sidst har været aktive. Hensigten med programmet er, at kunne overvåge at kommunikation med analyseapparatur eller elektronisk rekvisition/svar er aktivt og fungerer samt svarafsendelse til mikrobank og rutine-backup fungerer. Det er også muligt at se hvilke brugere, der "låser" tabeller. Nogle indstillinger for systemservices, fx grænserne for alarm, kan opsættes specielt i Koder -> Systemet -> Serviceprogrammer. 2 Forklaring til Services status - Serviceprogrammer

2 RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) - SIDE 2 1. Programnavn: Navn på det overvågede program. 2. Versionsnr: Programmets versionsnummer. 3. Senest aktiv: Tidspunkt, hvor programmet senest var aktivt. Ved overvågning af fx "MedReqService" (program til import af elektroniske rekvisitioner) angiver tidspunktet, at programmet har set efter om der var rekvisitioner ( ikke ensbetydende med, at der er overført noget). 4. minutter siden: Antal minutter siden seneste programaktivitet. 5. Grænse: Forventet acceptabel grænse (i minutter) indtil næste programaktivitet. Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen. Er grænsen sat til 60 minutter vil der ske et farveskift, hvis der ikke har været programaktivitet i 61 minutter. 6. Sidst overført data: Tidspunkt for hvornår der sidst er overført data via programmet, fx import af elektroniske rekvisitioner. Generelt er sidst overført data ikke så alarmerende som Senest aktiv, da der fx i weekender, kan gå lang tid imellem overførsler. Det er derimod et problem hvis programmet slet ikke har været aktivt længe. 7. minutter siden: Antal minutter siden seneste overførsel. 8. Grænse: Forventet acceptabel grænse indtil næste programaktivitet. Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen. 9. Vis Jobs/Services: Knap til at skifte mellem visning af job og services. a. Jobs er opgaver, der kører internt i databasen, fx oprydning i tabellerne om natten. b. Services er opgaver, der kører eksternt, fx afsendelse af svar, kommunikation med analyseudstyr m.m. 10. Seneste backup med RMAN: Dato for den seneste backup af databasen. Bør ikke være mere end 1 døgn gammel (skifter til rød). 11. Låste tabeller: (Eksempel) Hvis en bruger er igang med at opdatere i et program, fx er igang med svarkonferering eller ved at rette i en prøve i forside, vil tabeller knyttet til prøven være låste indtil rettelsen er gemt. Det kan af og til give problemer, hvorfor denne knap viser hvilke tabeller der er låst af hvilke brugere. 12. Låseikon: Viser om der er låst for generering af svar (åbnes igen i svarprogrammet). 13. Forklaring specielt til "Heartbeat", et lille program, der holder øje med at de andre serviceprogrammer kører, som de skal. a. Service: Viser de programmer, det har været nødvendig at genstarte. b. Dato: Viser tidspunkterne for genstart af programmer. Grøn farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger under grænsen (fx under 60 minutter). Gul farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger mellem 1 og 2 gange grænsen (fx mellem 60 og 120, hvis grænsen er sat til 60 minutter) Rød farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger over 2 gange grænsen (fx mere end 120 minutter).

3 RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) - SIDE 3 3 Forklaring til visning af låste tabeller. I kolonne 3 (Oracle Username) vises brugernes ID, og i kolonne 7 (Terminal) vises PC'en, som brugeren sidder ved.

4 RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) - SIDE 4 4 Forklaring til Services status på "MadsCommService", der tager sig af den automatiske kommunikation med analyseapperatur. 13. Analyseapparat: Analyseapparatets navn. 14. Computernavn: "Navnet" på den computer, der "snakker" med apparatet. 15. Tidspunkt for sidste udveksling med Mads/Analyseapparatet: Viser tidspunktet for hvornår data sendes fra henholdsvis Mads og apparaturet.

5 RAPPORT SYSTEMOVERVAAGNING (D.6.) - SIDE 5 5 Forklaring til Services status på MadsSvarLytter, der sørger for afsendelse af elektroniske svar. 16. Ugedag: Afsendelsesdag, ældste øverst. 17. Dato: Afsendelsesdato. 18. Aktivitet: For svar er det altid "SkrivFiler". 19. Optælling af: Edifact-svar, som sendes til praksis, er angivet med EDI. Sendes der svar til hospitaler, angives det med XML. 20. Antal: Tallet afspejler hvor mange gange, der er forsøgt at afsende et svar. Tallet kan derfor være større end antallet af svar i Mads. Hvis der er "propper" i systemet, så servicen ikke kan komme af med svarene, forsøges igen senere. Status for forsendelse til Mikrobank og for rekvisitioner vises på tilsvarende måde. I kolonnen "Antal" kan der evt. stå "fejl" for Mikrobank forsendelser, hvor det betyder at data er blevet afvist af Mikrobank. Det kræver normalt en nærmere undersøgelse for at finde årsagen. Nogle afdelinger kan have yderligere serviceprogrammer, fx Standbyservice, som overvåger yderligere muligheder/kommunikation. Standbyservice sikrer, at en ekstra-server/-database ("hot standby server") er tilgængelig, og giver mulighed for at skifte over til, såfremt den kørende server/database skulle fejle. MADS - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - Århus Universitetshospital - Brendstrupgårdsvej, bygning X Århus N DK - DENMARK - Tel: (+45) / / Fax: (+45)