Bilag 16: Tjenesteplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 16: Tjenesteplatform"

Transkript

1 Bilag 16: Tjenesteplatform

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag Tjenesteplatform Systemoversigt Elektronisk Programguide (EPG) Programinformationsdatabase Grænsesnit mod leverandører (broadcastere og aggregatorer) Afspilning Krav til datakvalitet Dynamisk opdatering Personal Video Recorder (PVR) og push-vod Tidsforskydning og lagring Automatisk lagring (Push-VOD) Krav til EPG-datakvalitet DVB Multimedia Home Platform (MHP) MHP specifikationen Afspilningsplatform Grænsesnit Internet adgang (mulig fremtidig tjeneste) DDTVs profil Andre mulige tjenester Overvågning Tekniske referencer...13

3 3 1. Sammendrag Dette bilag beskriver tjenesteplatformen for DTT-nettet i Danmark, således som Danmarks Digital TV (DDTV) planlægger at etablere denne. Tjenesteplatformen sikrer udspilning og modtagelse af tillægstjenester med høj kvalitet. Formålet er at beskrive tjenesteplatformen i detaljer, således at muligheder og begrænsninger med platformen kommer klart frem. Dokumentet giver en oversigt over tjenesteplatformen og tilhørende tjenester. I tjenesteplatformen indgår afspilning af Multimedia Home Platform (MHP)-applikationer og data, afspilning af Elektronisk Program Guide (EPG)-data, afspilning af Personal Video Recorder(PVR)-data, og MHP-applikationer som køres på dekoderen. I tillæg indgår overvågning af systemer, applikationer og data. Dette dokument indeholder ingen beskrivelse af dekoderen (se bilag 15 for separat, uddybende beskrivelse), men er skrevet under antagelse af, at der vil findes dekodere, som gør det muligt at køre MHPapplikationer, og at der vil findes tilgængelige PVR-dekodere. Tjenesteplatformen og tillægstjenesternes rolle i den samlede DTT-platform er beskrevet nedenfor. Figur 1:Tjenesteplatformens rolle i den samlede DTT-platform Grænsesnit til TV-broadcastere Grænsesnit til seerne TV-signaler Signalpakker (MUX) Distributionsnet Regionalportal Sendestationer Antenne, Settop-boks m. smartkort Tillægstjenester Tjenesteplatform (EPG, MHP VOD, PVR mv.) Adgangskontrol (CA) Grænsesnit til gatekeepers kundesystem Kundedatabase (SMS) DDTV har gennem sine leverandører i Telenor-koncernen lang erfaring med drift og vedligeholdelse af flere digitale tv-distributionsnet. Dette er omfattende systemer

4 4 udviklet over lang tid, og Telenors driftsselskaber har på den måde tilegnet sig en dyb forståelse af, hvordan tjenesteplatforme bør bygges for at opnå den højst mulige kvalitet på tjenesterne som tilbydes. Denne erfaring vil DDTV bygge videre på i opbygningen af en tjenesteplatform for det danske DTT-net. Platformskomponenter og -principper, som har vist sig at fungere godt i andre digitale net, vil også blive anvendt i DTTnettet. Høj driftsikkerhed er en selvfølge i et tv-distributionsnet og er noget tv-seerne forventer uafhængig af distributionsform. Tjenesteplatformen vil inkludere systemer for at understøtte indsamling af kvalitetsparametre i alle led, fra indholdet går ind i vores platform og helt frem til det kan modtages i den digitale dekoder. Afspilningsplatformen vil være en multibrugerplatform beregnet for MHP. MHP er den åbne standard for Application Programming Interface (API), som anbefales i EU og som i stigende grad benyttes af andre DTT-net i Europa. Den vil bestå af: Et upload-grænsesnit for applikationer og indholdsfiler fra program- og informationsleverandører en applikationsserver for administration og kontrol af afspilning og en afspilningsenhed (DSM-CC Objekt karrusel) i henhold til MHP1.0.3/1.1.x. Elektronisk Program Guide (EPG) er en af basistjenesterne i ethvert digitalt net for tv-distribution. EPG-tjenesten muliggør præsentation af programinformation, som bl.a. programtitel, beskrivelse, starttid og varighed for alle kanalerne på platformen. DDTV vil tilbyde broadcasterne et grænsesnit baseret på åbne standarder for upload af programinformation direkte til databasen. For broadcastere, som ikke ønsker et direkte grænsesnit, vil der også være mulighed for at lade disse opgaver blive håndteret af tredjepart. En dekoder med muligheder for optagelse og harddisk (PVR) giver brugeren mulighed for at se tidsforskudt tv. 2. Tjenesteplatform Nedenfor er tjenesteplatformens delelementer beskrevet i lidt større detalje. Som det ses er det særligt EPG, MHP og muligheden for PVR/Video-on demand (VOD), som er hovedelementer i DDTVs tjenesteplatform.

5 5 2.1 Systemoversigt Figur 2: Tjenesteplatformens hovedkomponenter Tjenesteplatform Overvågning EPG Broadcastere MHP PVR/VOD Hovedkomponentene i DDTVs tjenesteplatform for DTT-nettet vil være: EPG - beskrives i afsnit 3. PVR og automatisk lagring (Push-VOD) - beskrives i afsnit 4. MHP - beskrives i afsnit 5. Overvågning af platform og tjenester - beskrives i afsnit Elektronisk Program Guide (EPG) Elektronisk Program Guide (EPG) er en af basistjenesterne i ethvert digitalt net for tvdistribution. EPG tjenesten muliggør præsentation af programinformation, som bl.a. programtitel, beskrivelse, starttid og varighed for alle kanalerne i alle multiplex. EPG tjenesten er bygget op af tre hovedkomponenter: En central programinformationsdatabase Distribution af programdata i nettet i henhold til åbne standarder (DVB-EIT) Applikation for præsentation af programdata i den digitale dekoder (enten liggende fast i STB eller som en applikation som kan downloades baseret på MHP). DDTV vil i samarbejde med I/S Digi-TV levere en komplet løsning, som inkluderer alle de nævnte komponenter, og den vil lægge til rette for at EPG-information i DR og TV2s MUX 1 og MUX 2 kan afspilles i alle MUX. Samarbejdet med I/S Digi-TV kan dreje sig om bl.a. den mest hensigtsmæssige måde at præsentere EPG data for brugeren (EPG applikationen), samordning af EIT-schedule information samt hvordan EPG-data skal sendes på den mest effektive måde. 3.1 Programinformationsdatabase For distribution af EPG metadata, som programtitel, beskrivelse, starttid og varighed skal der benyttes en central programinformationsdatabase, hvor al EPG metadata lagres.

6 6 Programinformationsdatabasen vil indeholde al tilgængelig information om det der sendes i alle multiplex. DDTV vil tilbyde broadcasterne et grænsesnit baseret på åbne standarder for upload af programinformation direkte til databasen. For kanaler som ikke ønsker et direkte grænsesnit, vil der også være mulighed for at lade denne opgave blive håndteret af tredjepart (se figur 3 nedenfor). Figur 3: Udspilning af programinformation Broadcaster DVB ASI EIT Udspilningssystem DVB EIT Ukendt format XML1 Programdataaggregator XML2 Programdata database Grænsesnit XML Programdata Database 3.2 Grænsesnit mod leverandører (broadcastere og aggregatorer) Broadcastere og aggregatorer vil uploade EPG metadata gennem et XML-baseret Web Services grænsesnit til den centrale programinformationsdatabase. Leverandørerne af de forskellige tv-tjenester vil også kunne opdatere de gældende EPG-metadata gennem den samme type grænsesnit, hvis der sker en ændring i sendeskema. Grænsesnittet vil inkludere de nødvendige sikkerhedsmekanismer for at sikre at kun autoriserede brugere vil kunne ændre programdata for en given kanal. 3.3 Afspilning Afspilning af EPG data gøres i standard DVB SI EIT [1 5] format 1. Afspilningssystemet henter programdata fra programinformationsdatabasen og koder informationen i henhold til DVB-EIT 2 format, før den distribueres ud i DTT-nettet. DVB-EIT er et standardiseret og åbent format som sikrer, at programinformationen vil være åbent tilgængelig for brug i enhver digital dekoder. 3.4 Krav til datakvalitet Datakvalitet er vigtig for at give slutkunden et godt produkt. Der vil være et krav om at visse felter skal være udfyldt for at sikre et minimumsindhold. Data fra broadcastere og programinformations-aggregatorer vil blive valideret for syntaks, før de accepteres i databasen. Dette vil ske både når programdata lægges ind og ved opdateringer af 1 Se tekniske referencer 1-5 bagerst i dette bilag: (ETSI EN v1.5.1; ETSI EN V1.4.1; ETSI TR V1.4.1; ETSI TR V1.1.1; ETSI TR V1.6.1) 2 EIT = Event Information Table

7 7 programdata. Specielt vil start- og sluttider for programmerne blive grundigt valideret for at sikre, at de ikke er overlappende. 3.5 Dynamisk opdatering Den direkte opdatering af databasen, dvs. fra broadcasteren selv uden unødvendige mellemled, vil muliggøre en meget opdateret elektronisk programguide. Hvis broadcaster ønsker det, vil det være muligt at lave ændringer i sendeplanen indtil få minutter før sendetidspunkt, som vil blive reflekteret i en opdateret programguide. 4. Personal Video Recorder (PVR) og push-vod Anvendelse af en avanceret PVR som digital dekoder giver seeren en række muligheder, som understøttes af DDTVs tjenesteplatform. 4.1 Tidsforskydning og lagring Med harddisk i STB åbnes der muligheder for digital optagelse af video for senere afspilning. Det er mange muligheder med denne funktionalitet, men DDTV ønsker at fremhæve følgende som den vigtigste hovedfunktionalitet: Lagring af program du ser på (inklusive mulighed for at gå tilbage i tid og tage den første del af programmet med). Programmering af optagelse (når du ikke er hjemme eller når du ser et andet program (forudsætter flere tunere)). Pauseknap. Dvs. mulighed for at stoppe visningen og boksen fortsætter med at optage. Når du er tilbage startes afspilningen der hvor du stoppede, samtidig med at boksen optager real time programmet. Du kan fortsætte med at se forsinket eller afvikle med højere hastighed for at indhente den broadcastede udsendelse (forudsætter flere tunere). Spol tilbage og se dele eller hele programmet påny. I tillæg kan man i fremtiden lave mere avancerede løsninger, hvor boksen automatisk optager programmer i henhold til visse kriterier, eksempelvis: Optag alle westernfilm automatisk. Har du set første episode af en serie optag resten af episoderne. Optag alle programmer hvor fodbold er nævnt i programguiden. Dette er afhængigt af hvordan teknologien bliver udviklet fremover. Al lagring af programmer er integreret med EPG-data, således at programdata er tilgængelige, når man skal søge efter programmer og når man ser på et lagret program. På lidt længere sigt kan fremtidige løsninger være brugervenlige løsninger som brugerstyret optagelse via SMS eller internet.

8 8 4.2 Automatisk lagring (Push-VOD) I tillæg til den ovenfor beskrevne funktionalitet, kan operatøren også sende indhold, som automatisk lagres i boksene. For kunderne vil dette se ud som om de vælger et program fra en oversigt og ser på en personlig tv-kanal (VOD tjeneste), mens indholdet i virkeligheden kommer fra egen harddisk. Indholdet kan være downloadet i STB via sædvanlig broadcast i DTT-nettet eller hvis man en gang i fremtiden knytter STB op mod returkanal/internet kan indholdet hentes derfra. Dette er tjenester som afhænger af teknologisk udvikling. Indholdet kan være gratis eller betalingsbaseret. Hvis der er tale om betalingsindhold, kan der sættes forskellige betalingsmodeller på (pr. visning, klippekort, se så meget du vil for fast pris pr. måned etc.). Dette er også fremtidige løsninger som afhænger af hvordan teknologien bliver udviklet fremover. 4.3 Krav til EPG-datakvalitet EPG-indholdet vil være så godt, at kunden ikke bare kan bruge det som information, men også kan bruge EPG data til at optage programmerne på harddisk. Det er derfor vigtigt med nøjagtighed for start stop tider, korrekt program, beskrivelse, genre, aldersgrænse, nøgleord osv., for at oplevelsen af PVR-tjenesten bliver god for seeren. DDTV følger som minimum alle de felter som er defineret i DVB-SI standard.

9 9 5. DVB Multimedia Home Platform (MHP) MHP er den åbne API (Application Programming Interface) standard for interaktivitet på digital-tv og beskriver et API som fremmer mulighederne for et horisontalt marked. Den beskriver krav til digitale dekodere, både for hardware-mæssig udførelse og operativsystem og giver også vejledning for programmering af applikationer til brug for digital-tv. DDTV har i udgangspunktet ikke planlagt digitale tjenester som kræver MHP, men platforme er lagt til rette for brug af MHP hvis nødvendigt. MHP beskrives kort i det følgende 5.1 MHP specifikationen MHP-standarden benyttes i stigende grad i DTH/DTT net i Europa og støttes af EU som et middel til at fremme brug af interaktivt tv i Europa. Standarden benyttes også i andre dele af verden som Asien og Australien, og i en modificeret udgave i USA. Gældende standard er MHP og MHP 1.1.x 4. MHP-standarden har flere profiler, se figur 4. Figur 4: MHP Profiler 3 ETSI ES v ( ): Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification ETSI TS v.1.2.2: Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.

10 10 Hovedforskellene i de tre profiler kan i kort form beskrives som følger: Enhanced Broadcast (MHP 1.0) Giver lokal interaktion mellem dekoder/stb og tv-seeren og giver mulighed for applikationer for information som vejr, rutetider, spil, tillægsinformation til programmer og lignende. Interactive Services (MHP 1.0) Giver mulighed for lokal interaktivitet, baseret på hvad der er downloadet på boksen og brug af returkanal for interaktivitet. Interaktivitet med programleverandør kan være fx deltagelse i debatter, afstemninger mv. Internet Access (MHP 1.1) Giver mulighed for adgang til internettet via returkanalen og også mulighed for upload af applikationer via denne. De to sidste muligheder forudsætter en returkanal, som til at begynde med ikke er specificeret i DDTVs platform. Forskellen mellem MHP og MHP 1.1.x ligger i mulighederne for: realisering af Internet Access profilen reel mulighed for at benytte returkanalen til upload af applikation mulighed for at kontrollere smartkort definition for HTML upload af ikke programtilknyttede applikationer til STB at specificere kontrol af PVR 5.2 Afspilningsplatform Afspilningsplatformen vil være en multibrugerplatform beregnet for MHP. I multibrugerbegrebet lægges at en og samme afspilningsplatform skal kunne benyttes af flere indholdsleverandører samtidigt. Den vil bestå af tre enheder; et uploadgrænsesnit for applikationer og indholdsfiler fra program- og informationsleverandører en applikationsserver for administration og kontrol af afspilning en afspilningsenhed (DSM-CC Objekt karrusel) i henhold til MHP 1.1.x. Platformen vil baseres på tilgængelig teknologi i markedet kombineret med nødvendig egenudvikling for at få en komplet og sikker løsning. Applikationerne udsendes sammen med programmerne i hver af signalpakkerne (MUX). Multibrugerplatformen må garantere de enkelte brugere (broadcastere og infoleverandører) fuld kontrol og sikkerhed for sit område og sine applikationer.

11 11 DDTV vil lægge op til, at det er muligt for indholdsleverandørerne at levere egne applikationer tilknyttet deres programmer i hver signalpakke, som udspilles efter de metadata, som programselskaberne lægger ind. DDTV vil også - for de som ønsker det - kunne lave applikationer, som afspiller indhold fra indholdsleverandørerne sammen med deres programmer, eller som info-/salgstjeneste for informationsleverandører eller andre kommercielle aktører. Dette vil i så fald blive gjort på almindelige forretningsmæssige vilkår. 5.3 Grænsesnit Grænsesnit mod broadcastere, programaggregatorer, reklameleverandører og informations- leverandører baseres på et åbent og standardiseret API, som de kan levere deres indhold over. 5.4 Internet adgang (mulig fremtidig tjeneste) MHP 1.1.x giver mulighed for internetadgang med både respons til indholdsleverandør eller netværksoperatør og for upload af applikationer. Mulige tilbud om personlige tjenester som kommunale eller regionale administrative informationstjenester ( t-government og t-health, Min side etc.) og banktjenester gør det nødvendig med sikkerhedsrutiner for at varetage beskyttelse af personlige oplysninger. Brug af returkanal betinger at slutbrugeren har adgang til Internet og at modtageren er forberedt for dette og koblet til nettet. Dette er en fremtidig tjeneste, som afhænger af teknologisk udvikling og kommercielle beslutninger. 5.5 DDTVs profil DDTVs ambition er at leveres med MHP 1.1.x internet adgang level 2, men i første omgang leveres MHP MHP profilen vil give mulighed for en begrænset brug af returkanal. Den er beregnet på interaktion mellem bruger med fjernkontrol og dekoderen (STB), og er afhængig af hvad de applikationer som benyttes har af mulighed for download af information og hvilken processeringsmulighed dekoderen har. MHP 1.1.x 6 vil give frihed til at lave applikationer som tilfredsstiller både fuld interaktivitet via returkanalen og mulighed for download af applikationer gennem den almindelige signalvej. 5.6 Andre mulige tjenester Broadcasterne vil være primære leverandører af applikationer knyttet til deres programtilbud. 5 ETSI ES v ( ): Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification op.cit. 6 ETSI TS v.1.2.2: Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.

12 12 Det er muligt at levere en MHP-applikation for EPG, som dækker samtlige multiplex, hvis det er ønskeligt for at opnå en enhedsprofil på sendingerne. Videreudvikling af nye interaktive tjenester med stærkt udvidet funktionalitet vil blive mulig, når brug af MHP yderligere tages i brug. Man kan udvikle en tjeneste tilsvarende Min Side til brug for tv for at give de dele af befolkningen, som ikke har adgang til en pc, mulighed for at benytte tjenesten. 6. Overvågning Indsamling og overvågning af kvalitetsparametre for tjenesteplatformen vil blive gjort kontinuerligt. Dette gælder både applikationer og data til applikationerne, samt de platformskomponenter som skal sikre, at tv-seerne kan benytte tjenesterne.

13 13 7. Tekniske referencer # Dokumentreference Titel [1] ETSI EN v1.7.1 [2] ETSI EN V1.4.1 [3] ETSI TR V1.7.1 [4] ETSI TR V1.1.1 [5] ETSI TR V1.7.1 [6] ETSI ES v ( ) [7] ETSI TS v Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications Digital Video Broadcasting (DVB); A guideline for the use of DVB specifications and standards Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI) Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Generel beskrivelse...5 3. Dekoder-arkitektur...5 3.1 Hardware platform... 5 3.2 Software platform... 6 4. NorDig...7 5.

Læs mere

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Grænsesnit mod broadcastere...5 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV)...5 2.2 Grænsesnit

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender...

1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender... Bilag 14: Sendenet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5 2.1 Interne og eksterne grænsesnit...6 2.2 Synkronisering...6 3. Sendenettet...6 3.1 Frekvenser og frekvensallokering...7

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 3.E, Årgang 2012 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

RAPPORT. forskning og praksis inden for området interaktivt tv

RAPPORT. forskning og praksis inden for området interaktivt tv Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Odense 1. juli 2004 Forfatter: Maria Hunosøe-Johannesen RAPPORT om forskning og praksis inden for området interaktivt tv Forprojektet Udvikling

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK 25. jan. 2014 AF 2012 New Technology Update v/gert Svendsen 1 Agenda Ultra HD TV

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet i waoo.tv...4 TV kanaler på computer... 4 Velkommen til waoo.tv... 6 Waoo! Web TV betjeningsvejledning...11 Genvejstaster...14

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYT TV - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have en ekstra god grund til at vælge et tv med lavt energiforbrug? Så får du den her: Der er nemlig penge at spare på energiforbruget, bare du holder

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Andre e-handelsmodeller og anvendelser

Andre e-handelsmodeller og anvendelser Andre e-handelsmodeller og anvendelser Tidligere kapitlers koncepter holder stadig vand, hvor kapitler 10 og 11 fokuserer på specifikke anvendelser. Kap. 9 er udeladt. Udgangspunktet for anvendelsen af

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide Divar Løsningsoversigt Bosch Divar application Divar Alsidig guide digital optager Bosch Divar Alsidig digital optager Divar er den alsidige digitale optager, der bringer digital videoovervågning inden

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere