Bilag 16: Tjenesteplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 16: Tjenesteplatform"

Transkript

1 Bilag 16: Tjenesteplatform

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag Tjenesteplatform Systemoversigt Elektronisk Programguide (EPG) Programinformationsdatabase Grænsesnit mod leverandører (broadcastere og aggregatorer) Afspilning Krav til datakvalitet Dynamisk opdatering Personal Video Recorder (PVR) og push-vod Tidsforskydning og lagring Automatisk lagring (Push-VOD) Krav til EPG-datakvalitet DVB Multimedia Home Platform (MHP) MHP specifikationen Afspilningsplatform Grænsesnit Internet adgang (mulig fremtidig tjeneste) DDTVs profil Andre mulige tjenester Overvågning Tekniske referencer...13

3 3 1. Sammendrag Dette bilag beskriver tjenesteplatformen for DTT-nettet i Danmark, således som Danmarks Digital TV (DDTV) planlægger at etablere denne. Tjenesteplatformen sikrer udspilning og modtagelse af tillægstjenester med høj kvalitet. Formålet er at beskrive tjenesteplatformen i detaljer, således at muligheder og begrænsninger med platformen kommer klart frem. Dokumentet giver en oversigt over tjenesteplatformen og tilhørende tjenester. I tjenesteplatformen indgår afspilning af Multimedia Home Platform (MHP)-applikationer og data, afspilning af Elektronisk Program Guide (EPG)-data, afspilning af Personal Video Recorder(PVR)-data, og MHP-applikationer som køres på dekoderen. I tillæg indgår overvågning af systemer, applikationer og data. Dette dokument indeholder ingen beskrivelse af dekoderen (se bilag 15 for separat, uddybende beskrivelse), men er skrevet under antagelse af, at der vil findes dekodere, som gør det muligt at køre MHPapplikationer, og at der vil findes tilgængelige PVR-dekodere. Tjenesteplatformen og tillægstjenesternes rolle i den samlede DTT-platform er beskrevet nedenfor. Figur 1:Tjenesteplatformens rolle i den samlede DTT-platform Grænsesnit til TV-broadcastere Grænsesnit til seerne TV-signaler Signalpakker (MUX) Distributionsnet Regionalportal Sendestationer Antenne, Settop-boks m. smartkort Tillægstjenester Tjenesteplatform (EPG, MHP VOD, PVR mv.) Adgangskontrol (CA) Grænsesnit til gatekeepers kundesystem Kundedatabase (SMS) DDTV har gennem sine leverandører i Telenor-koncernen lang erfaring med drift og vedligeholdelse af flere digitale tv-distributionsnet. Dette er omfattende systemer

4 4 udviklet over lang tid, og Telenors driftsselskaber har på den måde tilegnet sig en dyb forståelse af, hvordan tjenesteplatforme bør bygges for at opnå den højst mulige kvalitet på tjenesterne som tilbydes. Denne erfaring vil DDTV bygge videre på i opbygningen af en tjenesteplatform for det danske DTT-net. Platformskomponenter og -principper, som har vist sig at fungere godt i andre digitale net, vil også blive anvendt i DTTnettet. Høj driftsikkerhed er en selvfølge i et tv-distributionsnet og er noget tv-seerne forventer uafhængig af distributionsform. Tjenesteplatformen vil inkludere systemer for at understøtte indsamling af kvalitetsparametre i alle led, fra indholdet går ind i vores platform og helt frem til det kan modtages i den digitale dekoder. Afspilningsplatformen vil være en multibrugerplatform beregnet for MHP. MHP er den åbne standard for Application Programming Interface (API), som anbefales i EU og som i stigende grad benyttes af andre DTT-net i Europa. Den vil bestå af: Et upload-grænsesnit for applikationer og indholdsfiler fra program- og informationsleverandører en applikationsserver for administration og kontrol af afspilning og en afspilningsenhed (DSM-CC Objekt karrusel) i henhold til MHP1.0.3/1.1.x. Elektronisk Program Guide (EPG) er en af basistjenesterne i ethvert digitalt net for tv-distribution. EPG-tjenesten muliggør præsentation af programinformation, som bl.a. programtitel, beskrivelse, starttid og varighed for alle kanalerne på platformen. DDTV vil tilbyde broadcasterne et grænsesnit baseret på åbne standarder for upload af programinformation direkte til databasen. For broadcastere, som ikke ønsker et direkte grænsesnit, vil der også være mulighed for at lade disse opgaver blive håndteret af tredjepart. En dekoder med muligheder for optagelse og harddisk (PVR) giver brugeren mulighed for at se tidsforskudt tv. 2. Tjenesteplatform Nedenfor er tjenesteplatformens delelementer beskrevet i lidt større detalje. Som det ses er det særligt EPG, MHP og muligheden for PVR/Video-on demand (VOD), som er hovedelementer i DDTVs tjenesteplatform.

5 5 2.1 Systemoversigt Figur 2: Tjenesteplatformens hovedkomponenter Tjenesteplatform Overvågning EPG Broadcastere MHP PVR/VOD Hovedkomponentene i DDTVs tjenesteplatform for DTT-nettet vil være: EPG - beskrives i afsnit 3. PVR og automatisk lagring (Push-VOD) - beskrives i afsnit 4. MHP - beskrives i afsnit 5. Overvågning af platform og tjenester - beskrives i afsnit Elektronisk Program Guide (EPG) Elektronisk Program Guide (EPG) er en af basistjenesterne i ethvert digitalt net for tvdistribution. EPG tjenesten muliggør præsentation af programinformation, som bl.a. programtitel, beskrivelse, starttid og varighed for alle kanalerne i alle multiplex. EPG tjenesten er bygget op af tre hovedkomponenter: En central programinformationsdatabase Distribution af programdata i nettet i henhold til åbne standarder (DVB-EIT) Applikation for præsentation af programdata i den digitale dekoder (enten liggende fast i STB eller som en applikation som kan downloades baseret på MHP). DDTV vil i samarbejde med I/S Digi-TV levere en komplet løsning, som inkluderer alle de nævnte komponenter, og den vil lægge til rette for at EPG-information i DR og TV2s MUX 1 og MUX 2 kan afspilles i alle MUX. Samarbejdet med I/S Digi-TV kan dreje sig om bl.a. den mest hensigtsmæssige måde at præsentere EPG data for brugeren (EPG applikationen), samordning af EIT-schedule information samt hvordan EPG-data skal sendes på den mest effektive måde. 3.1 Programinformationsdatabase For distribution af EPG metadata, som programtitel, beskrivelse, starttid og varighed skal der benyttes en central programinformationsdatabase, hvor al EPG metadata lagres.

6 6 Programinformationsdatabasen vil indeholde al tilgængelig information om det der sendes i alle multiplex. DDTV vil tilbyde broadcasterne et grænsesnit baseret på åbne standarder for upload af programinformation direkte til databasen. For kanaler som ikke ønsker et direkte grænsesnit, vil der også være mulighed for at lade denne opgave blive håndteret af tredjepart (se figur 3 nedenfor). Figur 3: Udspilning af programinformation Broadcaster DVB ASI EIT Udspilningssystem DVB EIT Ukendt format XML1 Programdataaggregator XML2 Programdata database Grænsesnit XML Programdata Database 3.2 Grænsesnit mod leverandører (broadcastere og aggregatorer) Broadcastere og aggregatorer vil uploade EPG metadata gennem et XML-baseret Web Services grænsesnit til den centrale programinformationsdatabase. Leverandørerne af de forskellige tv-tjenester vil også kunne opdatere de gældende EPG-metadata gennem den samme type grænsesnit, hvis der sker en ændring i sendeskema. Grænsesnittet vil inkludere de nødvendige sikkerhedsmekanismer for at sikre at kun autoriserede brugere vil kunne ændre programdata for en given kanal. 3.3 Afspilning Afspilning af EPG data gøres i standard DVB SI EIT [1 5] format 1. Afspilningssystemet henter programdata fra programinformationsdatabasen og koder informationen i henhold til DVB-EIT 2 format, før den distribueres ud i DTT-nettet. DVB-EIT er et standardiseret og åbent format som sikrer, at programinformationen vil være åbent tilgængelig for brug i enhver digital dekoder. 3.4 Krav til datakvalitet Datakvalitet er vigtig for at give slutkunden et godt produkt. Der vil være et krav om at visse felter skal være udfyldt for at sikre et minimumsindhold. Data fra broadcastere og programinformations-aggregatorer vil blive valideret for syntaks, før de accepteres i databasen. Dette vil ske både når programdata lægges ind og ved opdateringer af 1 Se tekniske referencer 1-5 bagerst i dette bilag: (ETSI EN v1.5.1; ETSI EN V1.4.1; ETSI TR V1.4.1; ETSI TR V1.1.1; ETSI TR V1.6.1) 2 EIT = Event Information Table

7 7 programdata. Specielt vil start- og sluttider for programmerne blive grundigt valideret for at sikre, at de ikke er overlappende. 3.5 Dynamisk opdatering Den direkte opdatering af databasen, dvs. fra broadcasteren selv uden unødvendige mellemled, vil muliggøre en meget opdateret elektronisk programguide. Hvis broadcaster ønsker det, vil det være muligt at lave ændringer i sendeplanen indtil få minutter før sendetidspunkt, som vil blive reflekteret i en opdateret programguide. 4. Personal Video Recorder (PVR) og push-vod Anvendelse af en avanceret PVR som digital dekoder giver seeren en række muligheder, som understøttes af DDTVs tjenesteplatform. 4.1 Tidsforskydning og lagring Med harddisk i STB åbnes der muligheder for digital optagelse af video for senere afspilning. Det er mange muligheder med denne funktionalitet, men DDTV ønsker at fremhæve følgende som den vigtigste hovedfunktionalitet: Lagring af program du ser på (inklusive mulighed for at gå tilbage i tid og tage den første del af programmet med). Programmering af optagelse (når du ikke er hjemme eller når du ser et andet program (forudsætter flere tunere)). Pauseknap. Dvs. mulighed for at stoppe visningen og boksen fortsætter med at optage. Når du er tilbage startes afspilningen der hvor du stoppede, samtidig med at boksen optager real time programmet. Du kan fortsætte med at se forsinket eller afvikle med højere hastighed for at indhente den broadcastede udsendelse (forudsætter flere tunere). Spol tilbage og se dele eller hele programmet påny. I tillæg kan man i fremtiden lave mere avancerede løsninger, hvor boksen automatisk optager programmer i henhold til visse kriterier, eksempelvis: Optag alle westernfilm automatisk. Har du set første episode af en serie optag resten af episoderne. Optag alle programmer hvor fodbold er nævnt i programguiden. Dette er afhængigt af hvordan teknologien bliver udviklet fremover. Al lagring af programmer er integreret med EPG-data, således at programdata er tilgængelige, når man skal søge efter programmer og når man ser på et lagret program. På lidt længere sigt kan fremtidige løsninger være brugervenlige løsninger som brugerstyret optagelse via SMS eller internet.

8 8 4.2 Automatisk lagring (Push-VOD) I tillæg til den ovenfor beskrevne funktionalitet, kan operatøren også sende indhold, som automatisk lagres i boksene. For kunderne vil dette se ud som om de vælger et program fra en oversigt og ser på en personlig tv-kanal (VOD tjeneste), mens indholdet i virkeligheden kommer fra egen harddisk. Indholdet kan være downloadet i STB via sædvanlig broadcast i DTT-nettet eller hvis man en gang i fremtiden knytter STB op mod returkanal/internet kan indholdet hentes derfra. Dette er tjenester som afhænger af teknologisk udvikling. Indholdet kan være gratis eller betalingsbaseret. Hvis der er tale om betalingsindhold, kan der sættes forskellige betalingsmodeller på (pr. visning, klippekort, se så meget du vil for fast pris pr. måned etc.). Dette er også fremtidige løsninger som afhænger af hvordan teknologien bliver udviklet fremover. 4.3 Krav til EPG-datakvalitet EPG-indholdet vil være så godt, at kunden ikke bare kan bruge det som information, men også kan bruge EPG data til at optage programmerne på harddisk. Det er derfor vigtigt med nøjagtighed for start stop tider, korrekt program, beskrivelse, genre, aldersgrænse, nøgleord osv., for at oplevelsen af PVR-tjenesten bliver god for seeren. DDTV følger som minimum alle de felter som er defineret i DVB-SI standard.

9 9 5. DVB Multimedia Home Platform (MHP) MHP er den åbne API (Application Programming Interface) standard for interaktivitet på digital-tv og beskriver et API som fremmer mulighederne for et horisontalt marked. Den beskriver krav til digitale dekodere, både for hardware-mæssig udførelse og operativsystem og giver også vejledning for programmering af applikationer til brug for digital-tv. DDTV har i udgangspunktet ikke planlagt digitale tjenester som kræver MHP, men platforme er lagt til rette for brug af MHP hvis nødvendigt. MHP beskrives kort i det følgende 5.1 MHP specifikationen MHP-standarden benyttes i stigende grad i DTH/DTT net i Europa og støttes af EU som et middel til at fremme brug af interaktivt tv i Europa. Standarden benyttes også i andre dele af verden som Asien og Australien, og i en modificeret udgave i USA. Gældende standard er MHP og MHP 1.1.x 4. MHP-standarden har flere profiler, se figur 4. Figur 4: MHP Profiler 3 ETSI ES v ( ): Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification ETSI TS v.1.2.2: Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.

10 10 Hovedforskellene i de tre profiler kan i kort form beskrives som følger: Enhanced Broadcast (MHP 1.0) Giver lokal interaktion mellem dekoder/stb og tv-seeren og giver mulighed for applikationer for information som vejr, rutetider, spil, tillægsinformation til programmer og lignende. Interactive Services (MHP 1.0) Giver mulighed for lokal interaktivitet, baseret på hvad der er downloadet på boksen og brug af returkanal for interaktivitet. Interaktivitet med programleverandør kan være fx deltagelse i debatter, afstemninger mv. Internet Access (MHP 1.1) Giver mulighed for adgang til internettet via returkanalen og også mulighed for upload af applikationer via denne. De to sidste muligheder forudsætter en returkanal, som til at begynde med ikke er specificeret i DDTVs platform. Forskellen mellem MHP og MHP 1.1.x ligger i mulighederne for: realisering af Internet Access profilen reel mulighed for at benytte returkanalen til upload af applikation mulighed for at kontrollere smartkort definition for HTML upload af ikke programtilknyttede applikationer til STB at specificere kontrol af PVR 5.2 Afspilningsplatform Afspilningsplatformen vil være en multibrugerplatform beregnet for MHP. I multibrugerbegrebet lægges at en og samme afspilningsplatform skal kunne benyttes af flere indholdsleverandører samtidigt. Den vil bestå af tre enheder; et uploadgrænsesnit for applikationer og indholdsfiler fra program- og informationsleverandører en applikationsserver for administration og kontrol af afspilning en afspilningsenhed (DSM-CC Objekt karrusel) i henhold til MHP 1.1.x. Platformen vil baseres på tilgængelig teknologi i markedet kombineret med nødvendig egenudvikling for at få en komplet og sikker løsning. Applikationerne udsendes sammen med programmerne i hver af signalpakkerne (MUX). Multibrugerplatformen må garantere de enkelte brugere (broadcastere og infoleverandører) fuld kontrol og sikkerhed for sit område og sine applikationer.

11 11 DDTV vil lægge op til, at det er muligt for indholdsleverandørerne at levere egne applikationer tilknyttet deres programmer i hver signalpakke, som udspilles efter de metadata, som programselskaberne lægger ind. DDTV vil også - for de som ønsker det - kunne lave applikationer, som afspiller indhold fra indholdsleverandørerne sammen med deres programmer, eller som info-/salgstjeneste for informationsleverandører eller andre kommercielle aktører. Dette vil i så fald blive gjort på almindelige forretningsmæssige vilkår. 5.3 Grænsesnit Grænsesnit mod broadcastere, programaggregatorer, reklameleverandører og informations- leverandører baseres på et åbent og standardiseret API, som de kan levere deres indhold over. 5.4 Internet adgang (mulig fremtidig tjeneste) MHP 1.1.x giver mulighed for internetadgang med både respons til indholdsleverandør eller netværksoperatør og for upload af applikationer. Mulige tilbud om personlige tjenester som kommunale eller regionale administrative informationstjenester ( t-government og t-health, Min side etc.) og banktjenester gør det nødvendig med sikkerhedsrutiner for at varetage beskyttelse af personlige oplysninger. Brug af returkanal betinger at slutbrugeren har adgang til Internet og at modtageren er forberedt for dette og koblet til nettet. Dette er en fremtidig tjeneste, som afhænger af teknologisk udvikling og kommercielle beslutninger. 5.5 DDTVs profil DDTVs ambition er at leveres med MHP 1.1.x internet adgang level 2, men i første omgang leveres MHP MHP profilen vil give mulighed for en begrænset brug af returkanal. Den er beregnet på interaktion mellem bruger med fjernkontrol og dekoderen (STB), og er afhængig af hvad de applikationer som benyttes har af mulighed for download af information og hvilken processeringsmulighed dekoderen har. MHP 1.1.x 6 vil give frihed til at lave applikationer som tilfredsstiller både fuld interaktivitet via returkanalen og mulighed for download af applikationer gennem den almindelige signalvej. 5.6 Andre mulige tjenester Broadcasterne vil være primære leverandører af applikationer knyttet til deres programtilbud. 5 ETSI ES v ( ): Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification op.cit. 6 ETSI TS v.1.2.2: Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.

12 12 Det er muligt at levere en MHP-applikation for EPG, som dækker samtlige multiplex, hvis det er ønskeligt for at opnå en enhedsprofil på sendingerne. Videreudvikling af nye interaktive tjenester med stærkt udvidet funktionalitet vil blive mulig, når brug af MHP yderligere tages i brug. Man kan udvikle en tjeneste tilsvarende Min Side til brug for tv for at give de dele af befolkningen, som ikke har adgang til en pc, mulighed for at benytte tjenesten. 6. Overvågning Indsamling og overvågning af kvalitetsparametre for tjenesteplatformen vil blive gjort kontinuerligt. Dette gælder både applikationer og data til applikationerne, samt de platformskomponenter som skal sikre, at tv-seerne kan benytte tjenesterne.

13 13 7. Tekniske referencer # Dokumentreference Titel [1] ETSI EN v1.7.1 [2] ETSI EN V1.4.1 [3] ETSI TR V1.7.1 [4] ETSI TR V1.1.1 [5] ETSI TR V1.7.1 [6] ETSI ES v ( ) [7] ETSI TS v Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications Digital Video Broadcasting (DVB); A guideline for the use of DVB specifications and standards Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI) Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Generel beskrivelse...5 3. Dekoder-arkitektur...5 3.1 Hardware platform... 5 3.2 Software platform... 6 4. NorDig...7 5.

Læs mere

Bilag 19: Test af DTT-nettet

Bilag 19: Test af DTT-nettet Bilag 19: Test af DTT-nettet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Testlaboratorium...4 3. Acceptanstests...5 4. Systemtests...5 5. Stabilitetstests...6 6. Smartkorttests...6 7. Test af overensstemmelse

Læs mere

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Grænsesnit mod broadcastere...5 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV)...5 2.2 Grænsesnit

Læs mere

Bilag 17: Adgangskontrol

Bilag 17: Adgangskontrol Bilag 17: Adgangskontrol Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Sikkerhed på platformen...4 2.1 Komponentbeskrivelse... 5 SAS Subscription Authorisation System... 6 EMM injektor... 6 ECM generator...

Læs mere

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted Introduktion Hvordan får tv stationerne programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 Peter Mølsted 21.10.2009 DIGI-TV 1 workshop er den Elektroniske Program Guide på digital tv - DTT, hvor man

Læs mere

Bilag 20: Billedkvalitet

Bilag 20: Billedkvalitet Bilag 20: Billedkvalitet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Kodningsstandarder...3 2.1 MPEG-4 Layer 10/ H.264/AVC... 3 3. HDTV...5 4. Kontribution af kanaler...6 4.1 Tjenester som har afspilning

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser

Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser 2 Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser API ASI Asymmetriske netværk ATM Bedste tjener

Læs mere

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Indtast dit brugernavn samt adgangskode: Når du er logget ind vil du se denne side: 1 I menuen Programplan kan du se de tidspunkter (Tidsslots) som din Tvstation har

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender...

1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender... Bilag 14: Sendenet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5 2.1 Interne og eksterne grænsesnit...6 2.2 Synkronisering...6 3. Sendenettet...6 3.1 Frekvenser og frekvensallokering...7

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG

OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG OPLEVELSER FOR ENHVER SMAG Internet som det burde være Fibernet er fremtidens internet Fibernet giver liv, fart og flere muligheder så langt øjet rækker. Men ét er selve forbindelsen; noget andet er funktionalitet,

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Fjernbetjeninger. Fiberbredbånd TV Telefoni

Fjernbetjeninger. Fiberbredbånd TV Telefoni Fjernbetjeninger Fiberbredbånd TV Telefoni Motorola VIP1510, VIP1550, VIP1910-9, VIP1960-9, VIP1903, og VIP1963 STB: Skifter til betjening af TV boks TV: Skifter til TV betjening (hvis programmeret). SET:

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Spildevand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold understøtter alle krav for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et spildevandssystem. Data model Data modellen fra GEONIS spildevands løsning supportere

Læs mere

Giganet næste skridt for kabel

Giganet næste skridt for kabel Giganet næste skridt for kabel Bredbånd på kabel TV DOCSIS 3.1 GigaNet Hvad gør Stofa? Bredbånd på kabel-tv(og senere digital TV). Juni måned 1996 kom det første bredbånd på kabel-tv. Hastigheden var 512/512kBit/s.

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Bilag 2A. Kravspecifikation. Ny VOD-platform med videoplayer og arkiv til Folketingets videoon-demand. Maj Ref

Bilag 2A. Kravspecifikation. Ny VOD-platform med videoplayer og arkiv til Folketingets videoon-demand. Maj Ref Bilag 2A Kravspecifikation Ny VOD-platform med videoplayer og arkiv til Folketingets videoon-demand løsning Maj 2017 Ref. 15-001143-16 Indhold Baggrund og formål... 3 1. Krav til løsningen... 3 1.1 Generelle

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Køb af DVD afspiller

Køb af DVD afspiller Køb af DVD afspiller Markedet for DVD afspillere er stort, og der er mange producenter, der udbyder DVD afspillere. Som med meget andet HiFi, så gælder det også for DVD afspillere, at i langt de fleste

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K

Læs mere

Informationsteknologi som hjælpemiddel - Muligheder, udfordringer og tendenser i 2005

Informationsteknologi som hjælpemiddel - Muligheder, udfordringer og tendenser i 2005 Informationsteknologi som hjælpemiddel - Muligheder, udfordringer og tendenser i 2005 Af Lars Ballieu Christensen, rådgiver, Ph.D., cand.comm., lbc@sensus.dk To tredjedele af den danske befolkning har

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Bilag A Købers kravspecifikation TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Side 1 of 7 INDHOLD 1 Generelt... 3 1.1 Overordnede krav... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 13

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

TV som lærende medie. Anton M. Christoffersen

TV som lærende medie. Anton M. Christoffersen TV som lærende medie Anton M. Christoffersen Projektmål og Idegrundlag Demografiske og tekniske muligheder for TV som lærende medie Erfaringer i Grønland og Danmark Muligheder for anvendelse af TV som

Læs mere

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor?

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Det nuværende landsdækkende analoge sendenet vil i de kommende år blive erstattet af et digitalt sendenet. Udrulningen vil ske gradvist i 2010-2012. Hele landet

Læs mere

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv www.kanalhovedstaden.dk Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv Dansk folkeoplysning skal give os digitale skaberkompetencer og gøre os til ansvarlige borgere

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din ipad... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation... 14 VELKOMMEN TIL WAOO WEB

Læs mere

Rejseliv.dk som e-magasin

Rejseliv.dk som e-magasin Rejseliv Issue #3 2 Rejseliv.dk som e-magasin Vi kombinerer det bedste fra print, online, TV og samler det i et super lækkert og dynamisk rejsemagasin,der kun udkommer online! Vores chefredaktør tager

Læs mere