Bilag 16: Tjenesteplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 16: Tjenesteplatform"

Transkript

1 Bilag 16: Tjenesteplatform

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag Tjenesteplatform Systemoversigt Elektronisk Programguide (EPG) Programinformationsdatabase Grænsesnit mod leverandører (broadcastere og aggregatorer) Afspilning Krav til datakvalitet Dynamisk opdatering Personal Video Recorder (PVR) og push-vod Tidsforskydning og lagring Automatisk lagring (Push-VOD) Krav til EPG-datakvalitet DVB Multimedia Home Platform (MHP) MHP specifikationen Afspilningsplatform Grænsesnit Internet adgang (mulig fremtidig tjeneste) DDTVs profil Andre mulige tjenester Overvågning Tekniske referencer...13

3 3 1. Sammendrag Dette bilag beskriver tjenesteplatformen for DTT-nettet i Danmark, således som Danmarks Digital TV (DDTV) planlægger at etablere denne. Tjenesteplatformen sikrer udspilning og modtagelse af tillægstjenester med høj kvalitet. Formålet er at beskrive tjenesteplatformen i detaljer, således at muligheder og begrænsninger med platformen kommer klart frem. Dokumentet giver en oversigt over tjenesteplatformen og tilhørende tjenester. I tjenesteplatformen indgår afspilning af Multimedia Home Platform (MHP)-applikationer og data, afspilning af Elektronisk Program Guide (EPG)-data, afspilning af Personal Video Recorder(PVR)-data, og MHP-applikationer som køres på dekoderen. I tillæg indgår overvågning af systemer, applikationer og data. Dette dokument indeholder ingen beskrivelse af dekoderen (se bilag 15 for separat, uddybende beskrivelse), men er skrevet under antagelse af, at der vil findes dekodere, som gør det muligt at køre MHPapplikationer, og at der vil findes tilgængelige PVR-dekodere. Tjenesteplatformen og tillægstjenesternes rolle i den samlede DTT-platform er beskrevet nedenfor. Figur 1:Tjenesteplatformens rolle i den samlede DTT-platform Grænsesnit til TV-broadcastere Grænsesnit til seerne TV-signaler Signalpakker (MUX) Distributionsnet Regionalportal Sendestationer Antenne, Settop-boks m. smartkort Tillægstjenester Tjenesteplatform (EPG, MHP VOD, PVR mv.) Adgangskontrol (CA) Grænsesnit til gatekeepers kundesystem Kundedatabase (SMS) DDTV har gennem sine leverandører i Telenor-koncernen lang erfaring med drift og vedligeholdelse af flere digitale tv-distributionsnet. Dette er omfattende systemer

4 4 udviklet over lang tid, og Telenors driftsselskaber har på den måde tilegnet sig en dyb forståelse af, hvordan tjenesteplatforme bør bygges for at opnå den højst mulige kvalitet på tjenesterne som tilbydes. Denne erfaring vil DDTV bygge videre på i opbygningen af en tjenesteplatform for det danske DTT-net. Platformskomponenter og -principper, som har vist sig at fungere godt i andre digitale net, vil også blive anvendt i DTTnettet. Høj driftsikkerhed er en selvfølge i et tv-distributionsnet og er noget tv-seerne forventer uafhængig af distributionsform. Tjenesteplatformen vil inkludere systemer for at understøtte indsamling af kvalitetsparametre i alle led, fra indholdet går ind i vores platform og helt frem til det kan modtages i den digitale dekoder. Afspilningsplatformen vil være en multibrugerplatform beregnet for MHP. MHP er den åbne standard for Application Programming Interface (API), som anbefales i EU og som i stigende grad benyttes af andre DTT-net i Europa. Den vil bestå af: Et upload-grænsesnit for applikationer og indholdsfiler fra program- og informationsleverandører en applikationsserver for administration og kontrol af afspilning og en afspilningsenhed (DSM-CC Objekt karrusel) i henhold til MHP1.0.3/1.1.x. Elektronisk Program Guide (EPG) er en af basistjenesterne i ethvert digitalt net for tv-distribution. EPG-tjenesten muliggør præsentation af programinformation, som bl.a. programtitel, beskrivelse, starttid og varighed for alle kanalerne på platformen. DDTV vil tilbyde broadcasterne et grænsesnit baseret på åbne standarder for upload af programinformation direkte til databasen. For broadcastere, som ikke ønsker et direkte grænsesnit, vil der også være mulighed for at lade disse opgaver blive håndteret af tredjepart. En dekoder med muligheder for optagelse og harddisk (PVR) giver brugeren mulighed for at se tidsforskudt tv. 2. Tjenesteplatform Nedenfor er tjenesteplatformens delelementer beskrevet i lidt større detalje. Som det ses er det særligt EPG, MHP og muligheden for PVR/Video-on demand (VOD), som er hovedelementer i DDTVs tjenesteplatform.

5 5 2.1 Systemoversigt Figur 2: Tjenesteplatformens hovedkomponenter Tjenesteplatform Overvågning EPG Broadcastere MHP PVR/VOD Hovedkomponentene i DDTVs tjenesteplatform for DTT-nettet vil være: EPG - beskrives i afsnit 3. PVR og automatisk lagring (Push-VOD) - beskrives i afsnit 4. MHP - beskrives i afsnit 5. Overvågning af platform og tjenester - beskrives i afsnit Elektronisk Program Guide (EPG) Elektronisk Program Guide (EPG) er en af basistjenesterne i ethvert digitalt net for tvdistribution. EPG tjenesten muliggør præsentation af programinformation, som bl.a. programtitel, beskrivelse, starttid og varighed for alle kanalerne i alle multiplex. EPG tjenesten er bygget op af tre hovedkomponenter: En central programinformationsdatabase Distribution af programdata i nettet i henhold til åbne standarder (DVB-EIT) Applikation for præsentation af programdata i den digitale dekoder (enten liggende fast i STB eller som en applikation som kan downloades baseret på MHP). DDTV vil i samarbejde med I/S Digi-TV levere en komplet løsning, som inkluderer alle de nævnte komponenter, og den vil lægge til rette for at EPG-information i DR og TV2s MUX 1 og MUX 2 kan afspilles i alle MUX. Samarbejdet med I/S Digi-TV kan dreje sig om bl.a. den mest hensigtsmæssige måde at præsentere EPG data for brugeren (EPG applikationen), samordning af EIT-schedule information samt hvordan EPG-data skal sendes på den mest effektive måde. 3.1 Programinformationsdatabase For distribution af EPG metadata, som programtitel, beskrivelse, starttid og varighed skal der benyttes en central programinformationsdatabase, hvor al EPG metadata lagres.

6 6 Programinformationsdatabasen vil indeholde al tilgængelig information om det der sendes i alle multiplex. DDTV vil tilbyde broadcasterne et grænsesnit baseret på åbne standarder for upload af programinformation direkte til databasen. For kanaler som ikke ønsker et direkte grænsesnit, vil der også være mulighed for at lade denne opgave blive håndteret af tredjepart (se figur 3 nedenfor). Figur 3: Udspilning af programinformation Broadcaster DVB ASI EIT Udspilningssystem DVB EIT Ukendt format XML1 Programdataaggregator XML2 Programdata database Grænsesnit XML Programdata Database 3.2 Grænsesnit mod leverandører (broadcastere og aggregatorer) Broadcastere og aggregatorer vil uploade EPG metadata gennem et XML-baseret Web Services grænsesnit til den centrale programinformationsdatabase. Leverandørerne af de forskellige tv-tjenester vil også kunne opdatere de gældende EPG-metadata gennem den samme type grænsesnit, hvis der sker en ændring i sendeskema. Grænsesnittet vil inkludere de nødvendige sikkerhedsmekanismer for at sikre at kun autoriserede brugere vil kunne ændre programdata for en given kanal. 3.3 Afspilning Afspilning af EPG data gøres i standard DVB SI EIT [1 5] format 1. Afspilningssystemet henter programdata fra programinformationsdatabasen og koder informationen i henhold til DVB-EIT 2 format, før den distribueres ud i DTT-nettet. DVB-EIT er et standardiseret og åbent format som sikrer, at programinformationen vil være åbent tilgængelig for brug i enhver digital dekoder. 3.4 Krav til datakvalitet Datakvalitet er vigtig for at give slutkunden et godt produkt. Der vil være et krav om at visse felter skal være udfyldt for at sikre et minimumsindhold. Data fra broadcastere og programinformations-aggregatorer vil blive valideret for syntaks, før de accepteres i databasen. Dette vil ske både når programdata lægges ind og ved opdateringer af 1 Se tekniske referencer 1-5 bagerst i dette bilag: (ETSI EN v1.5.1; ETSI EN V1.4.1; ETSI TR V1.4.1; ETSI TR V1.1.1; ETSI TR V1.6.1) 2 EIT = Event Information Table

7 7 programdata. Specielt vil start- og sluttider for programmerne blive grundigt valideret for at sikre, at de ikke er overlappende. 3.5 Dynamisk opdatering Den direkte opdatering af databasen, dvs. fra broadcasteren selv uden unødvendige mellemled, vil muliggøre en meget opdateret elektronisk programguide. Hvis broadcaster ønsker det, vil det være muligt at lave ændringer i sendeplanen indtil få minutter før sendetidspunkt, som vil blive reflekteret i en opdateret programguide. 4. Personal Video Recorder (PVR) og push-vod Anvendelse af en avanceret PVR som digital dekoder giver seeren en række muligheder, som understøttes af DDTVs tjenesteplatform. 4.1 Tidsforskydning og lagring Med harddisk i STB åbnes der muligheder for digital optagelse af video for senere afspilning. Det er mange muligheder med denne funktionalitet, men DDTV ønsker at fremhæve følgende som den vigtigste hovedfunktionalitet: Lagring af program du ser på (inklusive mulighed for at gå tilbage i tid og tage den første del af programmet med). Programmering af optagelse (når du ikke er hjemme eller når du ser et andet program (forudsætter flere tunere)). Pauseknap. Dvs. mulighed for at stoppe visningen og boksen fortsætter med at optage. Når du er tilbage startes afspilningen der hvor du stoppede, samtidig med at boksen optager real time programmet. Du kan fortsætte med at se forsinket eller afvikle med højere hastighed for at indhente den broadcastede udsendelse (forudsætter flere tunere). Spol tilbage og se dele eller hele programmet påny. I tillæg kan man i fremtiden lave mere avancerede løsninger, hvor boksen automatisk optager programmer i henhold til visse kriterier, eksempelvis: Optag alle westernfilm automatisk. Har du set første episode af en serie optag resten af episoderne. Optag alle programmer hvor fodbold er nævnt i programguiden. Dette er afhængigt af hvordan teknologien bliver udviklet fremover. Al lagring af programmer er integreret med EPG-data, således at programdata er tilgængelige, når man skal søge efter programmer og når man ser på et lagret program. På lidt længere sigt kan fremtidige løsninger være brugervenlige løsninger som brugerstyret optagelse via SMS eller internet.

8 8 4.2 Automatisk lagring (Push-VOD) I tillæg til den ovenfor beskrevne funktionalitet, kan operatøren også sende indhold, som automatisk lagres i boksene. For kunderne vil dette se ud som om de vælger et program fra en oversigt og ser på en personlig tv-kanal (VOD tjeneste), mens indholdet i virkeligheden kommer fra egen harddisk. Indholdet kan være downloadet i STB via sædvanlig broadcast i DTT-nettet eller hvis man en gang i fremtiden knytter STB op mod returkanal/internet kan indholdet hentes derfra. Dette er tjenester som afhænger af teknologisk udvikling. Indholdet kan være gratis eller betalingsbaseret. Hvis der er tale om betalingsindhold, kan der sættes forskellige betalingsmodeller på (pr. visning, klippekort, se så meget du vil for fast pris pr. måned etc.). Dette er også fremtidige løsninger som afhænger af hvordan teknologien bliver udviklet fremover. 4.3 Krav til EPG-datakvalitet EPG-indholdet vil være så godt, at kunden ikke bare kan bruge det som information, men også kan bruge EPG data til at optage programmerne på harddisk. Det er derfor vigtigt med nøjagtighed for start stop tider, korrekt program, beskrivelse, genre, aldersgrænse, nøgleord osv., for at oplevelsen af PVR-tjenesten bliver god for seeren. DDTV følger som minimum alle de felter som er defineret i DVB-SI standard.

9 9 5. DVB Multimedia Home Platform (MHP) MHP er den åbne API (Application Programming Interface) standard for interaktivitet på digital-tv og beskriver et API som fremmer mulighederne for et horisontalt marked. Den beskriver krav til digitale dekodere, både for hardware-mæssig udførelse og operativsystem og giver også vejledning for programmering af applikationer til brug for digital-tv. DDTV har i udgangspunktet ikke planlagt digitale tjenester som kræver MHP, men platforme er lagt til rette for brug af MHP hvis nødvendigt. MHP beskrives kort i det følgende 5.1 MHP specifikationen MHP-standarden benyttes i stigende grad i DTH/DTT net i Europa og støttes af EU som et middel til at fremme brug af interaktivt tv i Europa. Standarden benyttes også i andre dele af verden som Asien og Australien, og i en modificeret udgave i USA. Gældende standard er MHP og MHP 1.1.x 4. MHP-standarden har flere profiler, se figur 4. Figur 4: MHP Profiler 3 ETSI ES v ( ): Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification ETSI TS v.1.2.2: Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.

10 10 Hovedforskellene i de tre profiler kan i kort form beskrives som følger: Enhanced Broadcast (MHP 1.0) Giver lokal interaktion mellem dekoder/stb og tv-seeren og giver mulighed for applikationer for information som vejr, rutetider, spil, tillægsinformation til programmer og lignende. Interactive Services (MHP 1.0) Giver mulighed for lokal interaktivitet, baseret på hvad der er downloadet på boksen og brug af returkanal for interaktivitet. Interaktivitet med programleverandør kan være fx deltagelse i debatter, afstemninger mv. Internet Access (MHP 1.1) Giver mulighed for adgang til internettet via returkanalen og også mulighed for upload af applikationer via denne. De to sidste muligheder forudsætter en returkanal, som til at begynde med ikke er specificeret i DDTVs platform. Forskellen mellem MHP og MHP 1.1.x ligger i mulighederne for: realisering af Internet Access profilen reel mulighed for at benytte returkanalen til upload af applikation mulighed for at kontrollere smartkort definition for HTML upload af ikke programtilknyttede applikationer til STB at specificere kontrol af PVR 5.2 Afspilningsplatform Afspilningsplatformen vil være en multibrugerplatform beregnet for MHP. I multibrugerbegrebet lægges at en og samme afspilningsplatform skal kunne benyttes af flere indholdsleverandører samtidigt. Den vil bestå af tre enheder; et uploadgrænsesnit for applikationer og indholdsfiler fra program- og informationsleverandører en applikationsserver for administration og kontrol af afspilning en afspilningsenhed (DSM-CC Objekt karrusel) i henhold til MHP 1.1.x. Platformen vil baseres på tilgængelig teknologi i markedet kombineret med nødvendig egenudvikling for at få en komplet og sikker løsning. Applikationerne udsendes sammen med programmerne i hver af signalpakkerne (MUX). Multibrugerplatformen må garantere de enkelte brugere (broadcastere og infoleverandører) fuld kontrol og sikkerhed for sit område og sine applikationer.

11 11 DDTV vil lægge op til, at det er muligt for indholdsleverandørerne at levere egne applikationer tilknyttet deres programmer i hver signalpakke, som udspilles efter de metadata, som programselskaberne lægger ind. DDTV vil også - for de som ønsker det - kunne lave applikationer, som afspiller indhold fra indholdsleverandørerne sammen med deres programmer, eller som info-/salgstjeneste for informationsleverandører eller andre kommercielle aktører. Dette vil i så fald blive gjort på almindelige forretningsmæssige vilkår. 5.3 Grænsesnit Grænsesnit mod broadcastere, programaggregatorer, reklameleverandører og informations- leverandører baseres på et åbent og standardiseret API, som de kan levere deres indhold over. 5.4 Internet adgang (mulig fremtidig tjeneste) MHP 1.1.x giver mulighed for internetadgang med både respons til indholdsleverandør eller netværksoperatør og for upload af applikationer. Mulige tilbud om personlige tjenester som kommunale eller regionale administrative informationstjenester ( t-government og t-health, Min side etc.) og banktjenester gør det nødvendig med sikkerhedsrutiner for at varetage beskyttelse af personlige oplysninger. Brug af returkanal betinger at slutbrugeren har adgang til Internet og at modtageren er forberedt for dette og koblet til nettet. Dette er en fremtidig tjeneste, som afhænger af teknologisk udvikling og kommercielle beslutninger. 5.5 DDTVs profil DDTVs ambition er at leveres med MHP 1.1.x internet adgang level 2, men i første omgang leveres MHP MHP profilen vil give mulighed for en begrænset brug af returkanal. Den er beregnet på interaktion mellem bruger med fjernkontrol og dekoderen (STB), og er afhængig af hvad de applikationer som benyttes har af mulighed for download af information og hvilken processeringsmulighed dekoderen har. MHP 1.1.x 6 vil give frihed til at lave applikationer som tilfredsstiller både fuld interaktivitet via returkanalen og mulighed for download af applikationer gennem den almindelige signalvej. 5.6 Andre mulige tjenester Broadcasterne vil være primære leverandører af applikationer knyttet til deres programtilbud. 5 ETSI ES v ( ): Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification op.cit. 6 ETSI TS v.1.2.2: Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.

12 12 Det er muligt at levere en MHP-applikation for EPG, som dækker samtlige multiplex, hvis det er ønskeligt for at opnå en enhedsprofil på sendingerne. Videreudvikling af nye interaktive tjenester med stærkt udvidet funktionalitet vil blive mulig, når brug af MHP yderligere tages i brug. Man kan udvikle en tjeneste tilsvarende Min Side til brug for tv for at give de dele af befolkningen, som ikke har adgang til en pc, mulighed for at benytte tjenesten. 6. Overvågning Indsamling og overvågning af kvalitetsparametre for tjenesteplatformen vil blive gjort kontinuerligt. Dette gælder både applikationer og data til applikationerne, samt de platformskomponenter som skal sikre, at tv-seerne kan benytte tjenesterne.

13 13 7. Tekniske referencer # Dokumentreference Titel [1] ETSI EN v1.7.1 [2] ETSI EN V1.4.1 [3] ETSI TR V1.7.1 [4] ETSI TR V1.1.1 [5] ETSI TR V1.7.1 [6] ETSI ES v ( ) [7] ETSI TS v Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications Digital Video Broadcasting (DVB); A guideline for the use of DVB specifications and standards Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI) Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform Specification 1.1.